Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Laatste verzen
Author: Gezelle, Guido, 1830-1899
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Laatste verzen" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.  +------------------------------------------------------------------+
  |                                 |
  |         OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER:          |
  |                                 |
  | De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele,    |
  | verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te    |
  | moderniseren.                          |
  |                                 |
  | De voetnoten zijn verplaatst naar het eind van het gedicht.   |
  | Bladzijde-nummering is verwijderd.                |
  |                                 |
  | De in het origineel als uitgespatieerde weergegeven tekst is in |
  | dit e-boek weergegeven als =uitgespatieerd=.           |
  | Het cursief is weergegeven als _cursief_.            |
  |                                 |
  +------------------------------------------------------------------+LAATSTE VERZEN

   _In deze volledige uitgave van Guido Gezelle's Dichtwerken
    verschijnen_:

      I. DICHTOEFENINGEN.
      II. KERKHOFBLOMMEN.
     III. GEDICHTEN, GEZANGEN, GEBEDEN EN KLEENGEDICHTJES.
      IV. LIEDEREN, EERDICHTEN ET RELIQUA.
     V/VI. TIJDKRANS.
   VII/VIII. RIJMSNOER.
      IX. HIAWADHA'S LIED.
      X. LAATSTE VERZEN.

    _Apart verscheen_:

   VERZEN, Tweede druk, ing. [f] 3.90, geb. [f] 4.50.

   GEDICHTEN, samengesteld door Dr. J. A. NIJLAND, ing. [f] 1.90,
    geb. [f] 2.50, leer [f] 3.50.

   BLOEMLEZING, samengesteld door Dr. J. A. NIJLAND, Vijfde
    verbeterde druk, ing. [f] 0.90, geb. [f] 1.25.

   MOTTO-ALBUM, met versieringen van J. DE PRAETERE, geb. in linnen
    of gebatikt [f] 1.50, geb. in leer [f] 1.90.

   KLEENGEDICHTJES, Eerste en Tweede bundel à ing. [f] 0.25. geb.
    [f] 0.50.

   LAATSTE VERZEN, Derde druk, geb. [f] 1.90.GUIDO GEZELLE'S DICHTWERKEN

LAATSTE VERZEN

=VIJFDE DRUK=

[Illustratie]=L. J. VEEN--AMSTERDAM=

1913

BOEK-, COURANT- EN STEENDRUKKERIJ G. J. THIEME, NIJMEGEN'T ER VIEL 'NE KEER

(HERINNERING AAN BEETHOVEN'S SEPTUOR.)


  't Er viel 'ne keer een bladtjen op
        het water
  't Er lag 'ne keer een bladtjen op
        het water
  En vloeien op het bladtje dei
        dat water
  En vloeien dei het bladtjen op
        het water
  En wentel-winkelwentelen
        in 't water
  Want 't bladtjen was geworden lijk
        het water
  Zoo plooibaar en zoo vloeibaar als
        het water
  Zoo lijzig en zoo lustig als
        het water
  Zoo rap was 't en gezwindig als
        het water
  Zoo rompelend en zoo rimpelend
        als water
  Zoo lag 't gevallen bladtjen op
        het water
  En m' ha' gezeid het bladtjen ende
        'et water
  't En was niet 't een een bladtje en 't an-
        der water
  Maar water was het bladtje en 't blad-
        tje water
  En 't viel ne keer een bladtjen op
        het water
  Als 't water liep het bladtje liep,
        als 't water
  Bleef staan het bladtje stond daar op
        het water
  En rees het water 't bladtje rees
        en 't water
  En daalde niet of 't bladtje daalde
        en 't water
  En dei niet of het bladtje dei 't
        in 't water.
  Zoo viel der eens een bladtjen op
        het water
  En blauw was 't aan den hemel end'
        in 't water
  En blauw en blank en groene blonk
        het water
  En 't blaadtjen loech en lachen dei
        dat water
  Maar 't bladtje en wa' geen bladtjen neen
        en 't water
  En was nie' meer als 't bladtjen ook
        geen water
  Mijn ziele was dat bladtjen; en
        dat water
  Het klinken van twee harpen wa'
        dat water
  En blinkend in de blauwte en in
        dat water
  Zoo lag ik in den Hemel van
        dat water
  Den blauwen blijden Hemel van
        dat water
  En 't viel ne keer een bladtjen op
        het water
  En 't lag ne keer een bladtjen op
        het water.

ROUX ST. LEO, 1859.ONBEVLEKTE VROUWE


    o Altijd onbevlekte Vrouwe,
  ik ben onweerd, eilaas, dat ik uw licht aanschouwe,
    zoo lang mij in dit tranendal,
  verdoold gelijk een ooi en teenemaal vol zonden,
    den waren weg en is gevonden,
  o Moedermaagd, die mij tot God geleiden zal.

    Hoe menigmaal was, in dit leven,
    mijn ziele eilaas den vrede kwijt,
    omdat ik, ver van u gebleven,
    me in 's werelds weelden had verblijd;
    't was alles valsch, dat zij beloofden,
    en, om hun' schoon gepinte hoofden,
    vol leugens blonk het, vol bedrog;
    verfoeide pracht van die u haten,
    Maria, 'k wil nu alles laten,
    op U alleen betrouwe ik nog!
  o Altijd.... enz.

    De booze vijand kwam mij tergen
    en, ringsom mij, zoo spookten fel
    gedaanten, vrij zoo hoog als bergen
    en wangedrochten uit de hel;
    ik zou vergaan, ik zou verzinken,
    ik zou den diepsten grond uitdrinken
    des bekers die de ziel vergeeft,
    had ik tot U, o altijd goede,
    mij niet gewend; die, nimmer moede,
    nog helpt die U geloochend heeft.
  o Altijd....

    Niet vrij eilaas, die 's werelds lusten,
    die 's vijands wulpsch geweld ontvliedt,
    en is hij; nooit en zal hij rusten,
    verwint hij erger vijand niet;
    ik ben mijn ergste vijand zelve,
    hoe dieper ik mijn hart doordelve,
    hoe meer ik vinde dat, onvrij
    van alle kwaad, ik ga ten gronde
    in eenen poel van rampe en zonde
    ach, onbevlekte, bidt voor mij!
  o Altijd.... enz.

20/12 1880.=MIJMERINGE=


                     ... Priez,
                  Priez pour ces hommes qui chantent
                            V. HUGO.

       Geleefd! roepen ze:
      't is zoo vroeg te sterven;
      gefooid! eer de dood
      komt ons al bederven.
      Gedanst op de blomme:
      ons behoort heur glansen!
      --Geweend! zoo zeggen zij,
      om die lachend dansen!

       Gebeên, roepen ze,
      gij, vroeden, uw gebeden;
      de beker is ons
      bron van zaligheden!
      De teuge en 't gezang
      verzoeten alle pijn.
      --Gebeên! zoo zeggen zij,
      voor al die zingend zijn.

       Waarom, roepen ze,
      't roosken niet gebroken?
      Het schoonste, is het niet
      tot 's konings lust ontloken?
      Geen koning die bidde
      of bedele om een vrouw
      --gediend, zoo zeggen zij,
      die 't toekomt, immer trouw!

       Geleefd roepen ze,
      want de dagen spoeien.
      --Geweend! zoo zeggen zij:
      't is troost daar tranen vloeien.
      --'t Is valsch, roepen ze,
      dat 't minnen ooit kon geven!
      --Gemind! zoo zeggen zij:
      daar liefde is, daar is leven!

      *    *    *    *    *

  De waarheid, is zij nu bij hem die 's herten kwalen
    verdrinkt en, bij 't genot des vollen bekers,
      de liefde gekheid scheldt;
  ofwel bij hem die trouw bemint en bidt, te halen?
  Op beider voorhoofd hebt gij de antwoord, Heere,
      in leesbaar schrift gesteld!

                         Oostermaand 1846.
                       D. JOAQUIM RUBIÓ Y ORS.
                          Guldemaand 1889.
                           GUIDO GEZELLE.MOEDERKEN


  't En is van u
  hiernederwaard,
  geschilderd of
   geschreven,
  mij, moederken,
  geen beeltenis,
  geen beeld van u
   gebleven.

  Geen teekening,
  geen lichtdrukmaal,
  geen beitelwerk
   van steene,
  't en zij dat beeld
  in mij, dat gij
  gelaten hebt,
   alleene.

  o Moge ik, u
  onweerdig, nooit
  die beeltenis
   bederven,
  maar eerzaam laat
  ze leven in
  mij, eerzaam in
   mij sterven.

KORTRIJK, 4/5 1891.SINT JANS VIER

         Men maakt hedendaags nog Sint-Jans vier te Kortrijk,
         te midzomer, op Sint Jan-Baptistendag; men danst en
         zingt erbij oude volksliederen.


   Nu zit de zonne
  hooge in den hemelstoel
   nu zit de zonne
   hooge overal.

  Haalt hout en helpt ons,
  hoopt het te gare alhier;
   haalt hout en helpt ons
   mede, altemaal!

   Vliegende vlamme,
  vlerke van 't zonnewiel,
   vliegende vlamme,
   vlucht in den hoop!

  Ziet, hoe de vlamme bijt;
  ziet, hoe heur tonge laait;
  ziet, hoe de vlamme bijt,
   binnen in 't hout!

  Haalt hout en helpt ons,
  hoopt het te gare alhier;
   haalt hout en helpt ons
   mede, altemaal!

  Danst nu den zomerdans,
  danst deur de vlammen heen:
  danst nu den zomerdans,
   gij, gasten, te gaâr!

  Haalt hout en helpt ons
  hoopt het te gare alhier;
   haalt hout en helpt ons
   mede, altemaal!

   Laat ons een liêken,
  dansend den zomerdans,
   laat ons een liêken
   zingen daartoe!

  Zoo zal, eer 't avond wordt,
   leutig ons zomervier
  sperken en sparken, om-
  hooge ten hemel slaan,
   en leve Sint Jan
     hoe langer
     hoe liever,
     hoe langer
     hoe liever,
   ja, leve Sint Jan!

  Haalt hout en helpt ons,
  hoopt het te gare alhier;
   haalt hout en helpt ons
   mede, altemaal!

   Ziet hoe de sterren,
  diepe in den hemel daar,
   lonken en linken
   naar ons gedans!
   Stokken en sterren,
  heerdvier en hemelvier,
   herten die jong zijt,
   al ondereen;
  eer wij gaan slapen,
  nog eens geroepen nu:
   Leve Sint Jan!

  Haalt hout en helpt ons,
  hoopt het te gare alhier;
   haalt hout en helpt ons
   mede, altemaal!

KORTRIJK, Febr. 1894.BAST VAN MURWE WIJNGAARDBEZEN


  Bast van murwe wijngaardbezen
   kan alleen de weêrga wezen
  van de zachte en zuivere hand
   die mijn hert, heeft overmand.

  Straffe mocht en boete hij vergen,
   neen hij wou mijn boosheid bergen,
  mijn verwaandheid, ongeboet,
   in zijn dierbaar blusschend bloed.

  Hebbe dan mijn herte en houdt' Hij 't,
   duizendmaal vermenigvoud Hij 't
  in Zijn liefde en laat' Hij 't mijn....
   neen, voor eeuwig 't Zijne zijn!

KORTRIJK, 5/2 1894.=PERELS=


  Nog eer de blâren schieten,
    in 't hofbeluik,
  hoe geren zie 'k uw' sprieten,
    o perenstruik;
  hoe geren zie 'k uw takken,
    vol blommen staan,
  vol perels, al in pakken
    eer ze opengaan!

  En mochte ik maar, zoo even,
    door Gods beschik,
  u, peretakken geven
    nen toovertik;
  't en zou geen pere krommen
    uw hout, voortaan:
  veel liever zie 'k de blommen,
    eer ze opengaan.

  'k Zie geren, in de hoven,
    uw' peren groot,
  de zonne zitten stoven,
    al rijp en rood;
  maar 'k zie wel nog zoo geren
    uw blommen staan,
  de perels van de peren,
    eer ze opengaan.

17/4 1894.=SERENUM ERIT=

(MATTH. XVI:2)


  Al rood is 't, dat ik zie:
  één ovenvier heel 't westen
  daarin de zonne zonk
  en 's werelds oude vesten
   in gloeien zette. Laai
  noch glans en is er: niet
  als enkel rood en, deur
  de losse wolken, iet
  dat eer aan bloed gelijkt,
  of aan onmeetbaarheden
  van ongehouwen stier-
  en huidlooze ossenleden,
  die, drijvende overal,
  met vil- en slachthuisvee,
  de diepten vullen van
   de westerwereldzee.
  De zwarte hagen staan
  vol oogen, als van dieren
  en ongedaanten, die
  hun roode blikken stieren
  te mijwaard, daar ik sta,
  van hoofde tot den voet
  bespeit, ik zelve, en diepe
   in schijnbaar zonnebloed.
  Hoe zal 't te morgen gaan?
  Zal 't regenen, zal 't ruischen:
  gebouwen af, en al
  dat boom is ommebuischen?
   Zal 't hagelslaan? In al
   dat hemelsch bloedgeweld,
   is ons de jongste dag
   des werelds voorgespeld?
  Toch neen-hij! Morgen zal,
  den oosten uitgeklommen,
  een nieuwe dageraad,
  een nieuwe zonne kommen
   de menschen, blank en blij,
   begroeten, die nu staan
   en, rood van aangezicht,
   den avond gadeslaan.

KORTRIJK, 28/10 1894.IMBER ABIIT


  De paden zijn, door 't lang geweld
   des regentijds, getigerveld,
  vol vage plekken, geelwe en bruin,
   vol ommetom den wandeltuin.

  De koelte briescht van wijd en zijd
   me in 't aangezicht; 't is lentetijd;
  voortaan meer in de schiere lucht
   en bullebakt der buien bucht.

  De boomen zien als effenaan
   ter bedden uit weer opgestaan;
  ze schudden in den wind, die giert
   en tuitend door de takken tiert.

  't Heeft fel geregend: dagen lang
   was 't, op en neêr, een watergang,
  die losgegaan bij geuten giet;
   nu waait het, maar 't en regent niet.

  't Is koud nochtans. Het windenrad
   verwentelt en verspringt. Noch blad
  noch blomme en durft den bunsel uit,
   daar Gij, o Heer, ze binnensluit.

  De regenboge, gister nog,
   hoe vreedzaam loech hij! 't Moederzog
  de boezems van de boomen kwelt,
   en al dat mussche is rinkelrelt.

  Zou 't waarzeg, en in 't neerste nu,
   ook wezen? Wist het winterschuw
  dat 't vuisten heeft, het jonge jaar?
   God geve 't, en gij, zonne, daar.

KORTRIJK, 30/3 1895.OCTOBERBOOMEN


  Hoe schoone, och, hoe veel schoonder is,
    al moete 't nu gaan sterven,
  eer langen tijd van hier, hoe schoon,
    en schoonder duizendwerven,
   als vroeger, 't najaarsch loofgewas,
   wanneer het lente en zomer was.

  't Is lief en lustig, diepe nu
    en dóór den bosch te dwalen;
  te zien hoe de oude boomen al
    hunne oude schoonheid halen
   te schranken uit! wat tijd beleeft
   gij, vrienden, die zoo'n vreugde u geeft?

  Verlangt gij, zoo de ziel verlangt,
    die, vrij van alle schulden,
  van monde vaart ten hemel, en,
    verlost van 't eeuwig dulden,
   het leven, in dit tranendal,
   nu, ketenloos, verlaten zal?

  Is dáárom al uw loof zoo lief
    gepint? zijn al uw' blâren
  veranderd in een bruiloftkleed,
    om eindlijk heen te varen
   te ruste? stervend najaarblad,
   Octoberboomen, leert mij dat!

15/10 1895.AAN......?


  Gelijk een been ten honde,
   zoo smijt gij mij, voor dank,
  wat geld! te geenen stonde,
   of ware ik nog zoo krank,
  en wille ik het! Gaat henen,
    ten duivel snelt;
  hij breke u hals en schenen;
    't is Judasgeld!

15-16/10/'95.               DE XIV STONDEN
                  OF
          DE BLOEDIGE DAGVAART ONS HEEREN                 1895       CRUCIFIXUS ETIAM PRO NOBIS; SUB PONTIO PILATO
         PASSUS, ET SEPULTUS EST. ET RESURREXIT.
                         _Credo._DE EERSTE STONDE:

GEVONNIST.


Magdalena, en de heilige Vrouwen:

  Waar gaat hij heen, dien 't herte mijn
    bemint? In welke handen,
  gevallen, moet hij leed en pijn
  gedoogend en verdragend zijn,
      o schand der schanden?
  Gebonden zie 'k hem henengaan,
  gevonnist en verwezen aan
    den galgeboom te sterven!
  o Gij, die God zijt, laat gij nu
    uw' kinderen onterven
  van 't hemelsch licht?--Wij volgen u,
  want, daar gij gaat en zal, gewis,
  bedriegen ons de duisternis.DE TWEEDE STONDE:

NAAR GOLGOTHA.


De vijanden ons Heeren:

  Sla-dood!--Hij ga ter galgenstraf!
    Biedt Barabbas het leven!
  Sla-dood!--Hij wilt den tempel af,
    en 's keizers geld ontgeven.
  Sla-dood!--Wij hebben Barabbas!
  Geen hoofd en kent dit jodenras,
    --hem...gaan wij galgenboomen!--
    als 't opperhoofd van Roomen.
  Op ons zijn bloed, op onzen stam:
  die 't volk ontstak, die leeren kwam
    dat hij--op ons, op ons zijn bloed!--
    dat hij Gods zone is, sterven moet
  hij, sterven!...

De vier heilige Evangelisten:

  Zoo roept men, en men haalt, verwenschende overluid,
  zachtmoedig als een lam, de vonnisdeuren uit,
  Gods zoon, die sterven gaat, en blusschen, in zijn bloed,
  de wilde ontuchtigheid van 's wereld overmoed!DE DERDE STONDE:

EERSTE VAL.


De vier heilige Evangelisten:

  Gebannen, gaat en draagt hij, lijdende
          langs de baan,
  den boom, die, nagelvast hem dragende,
          rood zal staan,
  eer 't heden noene is! Helpt!--Te late is het!--
          Ach!...nu ligt
  ter aarden neêrgeveld, 't aanbiddelijk
          aangezicht
  des Heeren! 't Vallend hout der ongenade...
          och!--En 't dwingt
  hem, als een' druive, daar de wijnman den
          wijn uit wringt!DE VIERDE STONDE:

MARIA.


Maria, de Moeder Gods:

  Wach-arme, ik, in Jeruzalem u zoekende, eer veel jaren,
  en vond u na drie dagen maar, bij de oude kerkleeraren;
       ik vinde u heden al te ras,
    en 't eerste lang verlies mij nooit zoo leed en was
   als dit, wanneer gij mij, hervonden, vaart verloren!
        Mijn kind, mijn uitverkoren,
      mijn herte kent, mijn ooge u niet,
      die, moe van weenen, schemerziet,
        en doolt, op uwe schreden!
        Waar gaat gij heengetreden?
      Komt hier! mijn alderliefste kind,
      en zelve uws zelfs vrouw-moeder vindt!--
  Doch neen: aan 's Vaders wil, die u mij heeft geschonken,
        blijft gij, blijve ik geklonken!DE VIJFDE STONDE:

SIMOEN VAN CYRENEN.


De vrienden ons Heeren:

  Simoen, van Cyrenen
  nooit en zal 't verdwenen,
    nooit en zal 't verloren gaan,
    't geen gij hebt om God gedaan.

  Simoen, van Cyrenen,
  Jesus is verschenen:
    't eigen volk en kent hem niet:
    vreemdeling, gij, hulp' hem biedt!

  Simoen, van Cyrenen,
  op de scherpe schenen
    stoot hij, van de rotsen, aan:
    Simoen, wilt hem bij gaan staan!

  Simoen, van Cyrenen,
  dragende gaan wij henen,
    't galgenhout met u; en hem
    volgen wij, dóór Jerusalem.DE ZESDE STONDE:

VERONICA.


Magdalena, en de heilige Vrouwen:

    _Veronica_, gedoekte en deernisvolle, die
  'k het minnend aangezicht, het jammerbeeld des Heeren,
    met medelijdend herte en monde, omhelzen zie,
  _Berenice_, _Veronica_, een' lesse zult ons leeren.
    Wij dragen ook een beeld op ons, een penningwerk,
    gemunt met 's keizers hoofd, met 's keizers zegelmerk,
  maar moeten dieper als in dunne doeken halen,
         en in ons herte diep
          zien af te malen,
    het wezen Gods, die ons uit stof en aarde schiep,
             en riep
  om eeuwig eens, met u en hem, te zegepralen,
         in 's hemels zalen,
    _Veronica_,--die 't beeld zijns lijdens heeft gedoogd
    te worden, langs den weg, door u hier afgedroogd.DE ZEVENSTE STONDE:

TWEEDE VAL.


De vier heilige Evangelisten:

  Hij ligt, door uwe schuld, o Lucifer, gevallen,
  die, nijdig opgestaan, met honderd duizendtallen
    der uwen, nedervielt voor Michaëls "Wie is
    Gods weêrga?" in den poel der diepe duisternis!
  --Gij stondt en wildet hem, gekropen vóór uw' voeten,
  eens, in de wildernis, met 's werelds eere groeten:
    hij brak uw' boosheid dan. Gij vluchtet.--Neêr nu ligt
    in 't stof der aarden, ja, zijn Godlijk aangezicht.
  Verkondt het al die u als opperheer aanschouwen,
  verkondt het, en verheugt, is 't mooglijk, uw getrouwen:
    eer 't morgen dag is, heeft hij u, in 't voorgeborcht,
    geroofd de zielen, die gij in uw' strikken worgt.
  --Van hier!--Gaat hangen hem, en galgen, op de rotse,
  en weet wie--hij of gij--zal zegepralen,--trotse!DE ACHTSTE STONDE:

DE WEENENDE VROUWEN.


Ons Heere Jesus-Christus:

  Ach, moeders, moeders, moeders, en Jerusalemsche vrouwen,
         wel mag het u berouwen,
       die moeder zijt, of worden zult,
       hetgene, eilaas, uw herten vult
         met hope en met betrouwen!
  Aanziet mij, schamel moeders eerste en laatste kind, van jaren,
         zoo jong nog als de blâren,
       die blinkende op de boomen staan,
         verdorren en verbranden:--
       hoe zal 't dan met het droog hout gaan,
         in 's vijands wreede handen?
       Gij weent op mij, maar, moeders, meer
         moet op u zelven treuren,
       en op uwe arme schapen teêr,
         die 't roomsche heer
       zal kwetsen en verscheuren!DE NEGENSTE STONDE:

DERDE VAL.


De vrienden ons Heeren:

  Tot zevenmaal rechtveerdig man,
  hoe vast hij sta, bezwijken kan,
    op éénen dag; en even
    zoo menigmaal herleven.

  Gebroeder, gij vergeven zult,
  geen zevenmaal, uw' broeders schuld,
    maar tzeventigmaal zeven
    gebreken--hem vergeven.

  De goede Herder driemaal is
  gevallen, om vergiffenis
    te biên u, en te geven,
    om uwentwil, zijn leven.

  o Herder, in uw eigen bloed,
  hier kruipende, over hand en voet,
    ach, wilt 't gene ik bedreven
    heb duizendmaal--vergeven!DE TIENSTE STONDE:

ONTKLEED.


De vier heilige Evangelisten:

  Aanschouwt, den wormen nu niet ongelijk, tot tegen
  het kale bekkeneel van Golgotha gekregen,
    den zone Gods; ontbloot van alles, moedernaakt
    is hij, en ha' de roe hem eenen rok gemaakt,
  van roode wonden! Wie, wie kent hem? Van beneden
  tot boven toe, geheel en is, in al zijn' leden,
    nu niets! Wie kent hem, wie, in 't wisselverwig kleed
    van Jacobs lieveling, die m'n in den steenput smeet?
  Gods zone is 't!--Schande op u, wier dertel vleesch geboren
  uit Adams vleesch, u ook, als Adam, liet bekoren
    tot zonde en schande! Aanschouwt,--want gij het hebt gedaan,--
    't Lam Gods, onschuldig, om uw' schuld hier schande uitstaan!DE ELFSTE STONDE:

GEKRUIST.


Spotlied. De oversten des Volks:

  Verloochend en verlaten,
    daar hangt hij,--onze Koning! hij!--
  ten spotliede, achter straten,
    --_Eli! Eli! Sabacthani_,--
    van elkendeen!--_Eli! Eli!_

De Schriftgeleerden:

  Die alleman, voordezen,
  genaast, nu wilt genezen
    u zelven, zoo Gods zoon gij zijt;
    en leert ons, eer de dood u bijt,
  wach!--ons--geloovig wezen!

De joodsche Priesters:

  _Eli! Eli!_--Wat wilt de man,
  die 's Heeren bidsteê breken kan
  en maken, na drie dagen,
    --Gods zone is hij!--wat wilt hij dan
  der dieven dood verdragen?

't Roomsch krijgsvolk:

  "_Mij dorst!_"--Laat ons Elias zien
  --haalt edik!--hem nu hulpe bien;
    en, kan 't, zoo moge 't nu geschiên,
  hetgeen hij zei, voordezen,
  volbracht, dat 't al ging wezen!

Jesus:

  o Vader, gij die alles ziet
  hetgeen zij doen, ze'n weten 't niet:
  vergeeft het hun!

De vrienden des Heeren, 3 maal slaande op hunne borst:

         't Is onze schuld:
  Lam Gods, aleer gij sterven zult,
  vergeeft het ons!--'t Wordt middernacht...--
  Lam Gods!...--Lam Gods!...

Jesus:

             't Is al volbracht!DE TWAALFSTE STONDE:

GESTORVEN.


De vier heilige Evangelisten:

  --'t Dondert onder grond.--De graven gapen.--'t Splijt
  een klove, die tot in de moergebinten bijt
   der bergen.--Zonne en mane en sterren houdt de Dood,
   --al 't licht van dezen dag,--geborgen in den schoot
  van heure afschuwlijkheid.--Zij nadert tot den stam,
  daar overwonnen, hij, die haar verwinnen kwam,
   uit vrijen halze, en eer zij hem aan 't lijf besteelt,
   --bij 't deinzen van de dood,--zijn' ziele aan God beveelt
  en--sterft.DE DERTIENSTE STONDE:

DE VII WEE'N.


De heilige Vrouwen, de vrienden ons Heeren:

  o Moeder van die lange en leede en scherpe zieledolken,
  die 't spreken van één woord u in de zijde bracht,
          geheugt u nog die nacht,
        als de Engelen, in de wolken,
      geboren in uw' schoot, aanbaden hem,
      onzalig moederherte,--o Zalig Bethlehem!--
  daar nu ligt, ontlijfd?--o Moeder van veel smerten,
  Maria, hadt gij meer als één, als honderd herten,
    in ieder zou, doordoornd, doorgeeseld en doorgaan,
    het zevenhandig zweerd van uwe droefheid staan!
  o Moeder, bidt voor ons,--daar bij den boom gezeten,--
  die einde aan uwe smerte, aan uwe liefde en weten!
    o Moeder, bidt voor ons, die Jezus' Moeder zijt
    en onze Moeder nu,--nu--bidt voor ons--altijd...!DE VEERTIENSTE STONDE:

EN BEGRAVEN.


Joseph van Arimatheia:

  Ons laat den Heere, na de rouwgeplogentheden,
  't nog onlangs uit den steen gegraven graf besteden,
  dat mij was voorbereid.--Het roomsche volk zal 't waken,
  misschien, en joodsche wantrouw zegelvast het maken.

De vier heilige Evangelisten:

  Zoo spraken ze, en 't gebeurde recht alzoo zij spraken:
  van roomsche en ander volk, van zegelvast en waken;
  maar Jesus heeft de Dood, eer dagen drie geleden,
  --gestegen uit den steen, onsterflijk,--doodgetreden:

Allen, eenmaal:

             Hallelu-jah!                 1897=VRIENDENZOEN=

VIS UNITA FORTIOR


    Waar zat gij dan
    gestoken gij,
    verduisterd en
    verdoken, gij,
    o vriendenhert:
    door vriendenhand
    zoo waandet ge in
    uw onverstand,
  gekwetst en afgewezen?
    'k En hadde u nooit
    vergeten, ik,
    geen weêrstand u
    verweten, ik;
    geen stroo u in
    den weg geleid,
    geen werk gedaan,
    geen woord gezeid
  dat kwetsend u kon wezen.

    Nog meer als ik,
    zijt gij, misschien
    een vriendenherte,
    en mij, misschien
    spijts al hetgeen
    ons beider liefde
    in stukken smeet,
  een ware vriend gebleven?
    Dat vriendschap is
    moet sterker zijn,
    moet sterk alzoo
    de kerken, zijn
    gesteund op vast-
    en dieper grond
    als vriendenhand
    en vriendenmond,
  zoo nu, zoo na dit leven.

    't Is dit alleen,
    dat scheiden ons
    zoo bitterlijk,
    dat beiden ons
    kon drijven om,
    gij hier, ik daar,
    verre af en zoo
    nabij malkaar,
  te porren en te pogen
    aan 't gene ik wist,
    of waande, dat
    het was; en gij
    hieldt staande dat
    het niet en was;
    niet anders als
    een ijdel woord,
    een vuil en valsch,
  en opgesmukte logen.

    Zoo ziet men 't gene
    op dezen dag
    nog ijzervast
    gevezen lag,
    verworteld en
    verwassen, eer
    't ooit morgen is,
    met eenen keer,
  ter stede, in stukken vliegen;
    zoo komt men eere
    en trouw vaneen,
    zoo komt men man
    en vrouw vaneen,
    zoo vriendenherte
    en vriendenhand
  en volk intween te liegen.

    'k Herbiede u dan
    de vriendenhand,
    het vriendenhert,
    den vriendenband,
    die, spannende en
    weerspannig aan
    ons beider bede,
    is losgegaan,
  nu weer aaneen te binden.
    'k Herbiede u hulpe
    en bijstand, in
    den strijde, om weêr
    den vijand in
    te stormen: en
    dat ongekleed,
    dat edel Wicht
    dat Waarheid heet,
  te zoeken en te vinden.

30/1/'97IK DROOME ALREÊ


  Ik droome alreê van u, mijn kind,
   en van de blijde dagen, de dagen
  dat samen wij, en welgezind,
  vliegt dagen, vliegt voorbij gezwind,
   ons lief en leed gaan dragen.

  Ik droome alreê van u, mijn kind,
   noch late ik mij gelegen, gelegen
  aan al dat aardsch en bitter smaakt,
  dat 't lijf en 't lijf alleene raakt,
   en daar de geest kan tegen.

  Ik droome alreê van u, mijn kind;
   gij hebt hem, doorgestreden, gestreden
  den nacht dien 's vijands booze hand
  gespreid had om 't beloofde land:
   gij zijt erin getreden.

  Ik droome alreê van u, mijn kind,
   en ga ik langs de straten, de straten,
  daar heimlijk in mijn herte weunt
  't gedacht daar al mijn hope op steunt:
   God zal u mij toch laten.

AAN EUG. VAN OYE.
  12/2 '97.=O BAND=


  o Band, om oost en west te snoeren,
   om zuid en noord, om zee en zand
  ter overwinning heen te voeren,
   o hert- en ziel- en tongenband,
  vereent mij, lijf en ziele en aderen,
   met de overeeuwde onvalsche vaderen
  en.... leve vrij ons Vlanderland!

12/2 '97.WIJ NADEREN


  Hoe komt het, dat de lucht,
   zoo hel, geleên
  twee stonden amper, nu
   vol duisterheên,
  vol donkerte is? Hoe komt 't
   dat 't gers, zoo net
  een' schreê te ruggewaard,
   is al besmet
  met onraad nu? Hoe ligt
   alomme hier
  gebroken handalaam
   en drukpapier?
  De zonne is blindgedoekt
   en rookgeweld,
  dat bitter is van bete,
   omhooggesnelt,
  of doolt de wegen langs,
   en stinkt! Wat is 't,
  dat 't overal, omtrent
   mij, goort en gist
  en geil is nu? Dat zacht
   en zoete om gaan
  en zijn de paden meer?
   Dat 't steen voortaan,
  dat 't tanden ongetemd,
   dat 't schorren scherp,
  dat 't kale keien zijn,
   die 'k ommewerp?
  Waar ben ik, meldt het mij:
   verdoold in schijn?
  --Wij naderen 't gebied
   daar menschen zijn!

16/2 '97.=ZEGEPRAAL=


  De zonne vecht! Het noordervolk
   komt woedend opgestoven,
  de diepten uit, afgrijzelijk
   verbolgen. Bergen boven
  malkanderen zij werpen gaan,
   in 's hemels aangezicht:
  den al te schoonen dag uitdoen,
   en dooden 't zonnelicht!

  Het spettert, uit de wolken, vier
   en vlamme; kwade steenen,
  van rammelenden hagelslag,
   en bliksem, al met eenen,
  vergâren mij de reuzen in
   hun vuisten vol geweld,
  en ruien ze, onbermhertiglijk
   daarheen in 't zonneveld.

  't Is donker nu, 't is donkerder,
   nog donkerder! Gevaren,
  als machtig, overmachtig groote,
   en mammothsche adelaren,
  omslaan de wolken alles, en
   voor 't nachtelijk bedwang,
  onthemelt al dat hemel is,
   in 's hemels zwart gevang.

  't Is donker! Zal 't verwonnen zijn,
   dat overheerlijk blaken,
  dat altijd even schoone van
   de schoone zonnekaken?
  't Is nacht! En zijt voor goed nu gij
   gedompt en doodgedaan?
  Gij, beeld des Alderhoogsten, zult
   gij, stervend, ondergaan?

  Staat op! Het worde dag weerom!
   Staat op, en slaat die booze,
  die duistere onbedachten, gij,
   des hemels schoone rooze;
  gij, onverkrachte lichtvorstin,
   staat op, uit uwen schans,
  en plettert, onbermhertiglijk,
   die domme reuzen gansch!

  De zonne vecht! Zij duwt den spiet,
   den onverwonnen gaffel
  des zonnelichts, de reuzen in
   den zwartgezwollen naffel;
  ze bersten, en ze bulderen
   malkander slaande, intween;
  en, hersens in de kele valt
   het reuzenrot ineen.

  Ze pletteren te grondewaard,
   ze pletsen en ze plassen,
  dat 't bommelt in de lucht alom:
   lijk honden zijn 't die bassen.
  De wereld stroomt, afgrijzelijk,
   van 't bloed alsof het waar',
  van de eindelijk verwonnen, en
   verwenschte reuzenschaar.

  Ze 'n zijn niet meer,... ze 'n zijn niet meer.
   Ze waren!.... In hun stede
  komt helderheid, komt hemelsblauw,
   komt goud, dat schittert, mede.
  De zonne vocht, de zonne won,
   en, tierende overluid:
  "Hier ben ik!" roept ons zonneken
   "des vijands vonke is uit!"

KORTRIJK, 12/3 1897.DIE MIJN HERT BEMINT


  Die mijn hert bemint, o konde ik
  hem gevinden! Heere, vonde ik
   U, mijn hert, mijn toeverlaat,
   wiste ik waar hij henengaat.

  Ver van mij, dat ben ik zeker,
  is de liefde- en troostinspreker,
   want mijn herte zwemt, o wee,
   in een wijde tranenzee.

  Is hij in de blommen? Neen-hij:
  in goud, rijkdom of gesteen hij,
   als hij in mijn hert niet is,
   neen-hij, neen-hij, neen gewis.

--/3/'97.HALF APRIL


  Gij blauwgekaakte wolken daar
   halfwit omtrent uw boorden,
  die gruwzaam in den hemel moert,
   en grimt in 't gramme noorden:
  hoe lange speelt gij, koud en kil,
   den baas nog hier? 't Is half April!

  't Is onbermhertig koud; en 't kan,
   de zonne ondanks gebeuren,
  dat 's morgens, al dat gers is, wit
   geruwrijmd, staat te treuren!
  Waar wilt gij, boos geweld, naartoe,
   des winters? Wij zijn wintermoe!

  't Moet zomer zijn, geen koude lucht,
   die bijt en straalt; 't moet open,
  dat, wachtende, in de botte zit,
   of weer in 't gers gekropen,
  van schuchterheid, voor 't nijpen van
   den hardgevuisten winterman!

  Staat op, gij oostersch zonnelicht,
   en schiet, bij volle grepen,
  uw schichten uit; doorkwetst, doorlijdt
   het graf, daarin, genepen,
  de zomer zat: verrijzenist
   des konings kind! te late al is 't!

  Hallelu-jah! dan zingen zal,
   dat 't wederklinkt alomme,
  den gorgel los, de vogel en
   de luidgekeelde blomme;
  de klepel zal de klokke slaan
   en kondigen den Koning aan.

12/4/'97.GROENINGE'NS GROOTHEID

OF

DE SLAG VAN DE GULDENE SPOOREN


I

  Daar zat, in 't gers, een blommeken
    zoo liefelijk gedoken;
  het hadde geren, luide en lang,
    zijn eigen woord gesproken.
  De zonne zei: "Staat op, mijn kind,
  ontluikt uwe oogskens, welgezind,
    en lacht uw' moeder tegen:
  noch wind en zal er schade u doen,
    noch hagelslag, noch regen!"

  't Had wortels in den taaien grond,
    dat blommeken, verkoren;
  en 't bloeide geren, vrij en blij,
    daar 't weunde en was geboren;
  't zou menig lente kommen zien,
  't zou menig meidag omme zien,
    en menig najaar sterven,
  maar nooit en zou dat blommeken,
    ten gronde toe, bederven.

  De Leye liep erlangs, zoo zoet,
    zoo lavend, in heur loopen;
  De vogel kwam er drinken bij,
    en liederen verkoopen;
  de meiskes en de mannekens,
  de Grietjes en de Jannekens,
    ze kwamen en ze zagen--
  't hiet _Vlanderland!_--dat blommeken
    zoo geren,... in die dagen!


II

  't Is oorloge in de locht en in
       de boomen;
  de wind berent de Leye, en doet
       ze stroomen
  te bergewaard. Den oest zal, op
       het veld,
  de hagel slaan, en 's hemels wild
       geweld!

  't Is hooimaand. In den meersch is man
       en vrouwe,
  den arrebeid, om God en land,
       getrouwe:
  eenieder, haastig, henenvimt
       en vorkt....
  Naar huis! De donder dreunde daar
       al! Horkt!

  't Is heet! De zonne duikt heur in
       de wolken.
  "Te wapen!" roept er een: "Waar zijn
       de dolken?
  De vijand is in 't land! 't Zij waar
       hij zit,
  bereidt den goedendag, en--elk
       in 't lid!"


III

    Het Vlaamsche heer staat immer pal,
    daar 't winnen of daar 't sterven zal:
  alhier, aldaar, aan lange lansen,
       de leeuwen dansen.

    De winden schudden, met geweld,
    de zwarte blomme in 't geluw veld:
  de kwaden zien, beneên de transen,
       de leeuwen dansen.

    Met bezemen, zoo komen ze af,
    om 't Vlaamsche Volk, als ijdel kaf,
  dat 't zweerd onweerd is, af te ransen.
       De leeuwen dansen!

    Hardop! Hardop! De trompe steekt:
    de boeien los, de banden breekt!
  Ten vijande in! Dat op z'n schansen,
       de leeuwen dansen!

    Sta vuist en voet de vane omtrent!
    En, gij, die God noch eere en kent,
  ruimt bane, eer, op uw veege bansen,
       de leeuwen dansen!


IV

  De peerdehoeven staan in 't zand,
    bij duizenden, gedreven;
  geen hooi en is er meer in 't land,
    geen haver schier gebleven:
  't is al gestolen, al geweerd,
  voor vee en volk, voor man en peerd!

  Waar gaat gij, edel died, naartoe:
    gaan strijden op de heiden?
  gaan straffen, met de geeselroe,
    die u den vrede ontzeiden?
  "Geen heidenen," zoo roepen ze al:
  "de Vlaming is 't, die 't boeten zal!"

  "Daar groeit en bloeit, te landewaard
    der Vlamingen, een blomme,
  die honing druipt, die boter baart
    en goud: daar gaan wij omme!
  't Is munte slaan, dat wij gaan doen,
  terwijl de Vlaamsche bargen bloên!"

  o Sigis, van Majorken, gij,
    die koning zijt geboren,
  wat hebt gij, man van 't zuiden, bij
    den noordeling verloren?
  Verliezen zult ge er... Winnen, neen,
  't en zij, voor graf, nen tichelsteen!

  En Robbert, op uw ros, Morel,
    --pekzwart is het--gezeten,
  gij zult uw' hoogen hals, in 't spel,
    uw ros Morel vergeten:
  Jan Breydel zal, in 't riet gevaân,
  ten tweeden male, u ridder slaan!

  Die heeren hunne rossen 't staal
    nu stooten in de lenden:
  verjagen zullen ze, altemaal,
    en slaan die boersche benden!
  Harop! De storme is los, en 't gaat
  om dood!--De goedendag slaat! slaat!


V

      Harop! De goedendag
        slaat! slaat!
      Harop! Den goeden slag
        slaat! slaat!

      Ruimt bane, eer, op
        uw' vuile schansen,
      den doodendans
        de leeuwen dansen!

      Harop! Den goeden slag
        slaat! slaat!
      Harop! De goedendag
        slaat! slaat!

      Door hooge en leege
        en liên en lansen,
     den zegedans, den zegedans
        de leeuwen dansen!

        Harop!
     Den--goeden--dag!

  De peerdehoeven staan in 't zand,
    te Leyewaard gedreven;
  maar keerwijs om, naar 't zuiderland,
    geen twee, geen een op zeven;
  ter Vlamingvaart zoo wilde elkeen:
  ze gingen al, 't en keerde geen!


VI

    Onze Vrouwe, onze Vrouwe,
      wij dragen ze u op,
  de spooren der schoone gevelden:
     de blinkende spooren,
      gevonden--harop!--
  op Groeninge'ns guldene velden.

    't Zijn de guldene spooren
      van menigen man,
  die, gister nog, gekte, in zijn tale:
     "Wie is er zoo dapper
      van u, die mij kan
  doen ruimen de rompvaste zâle?"

    Hij verzuimde te keeren
      terug: in den meersch
  daar blonken zijn' dappere hielen;
     gebluscht was de woede, en
      daar lag, overdweers,
  het ros, op den ridder, te ontzielen.

    Onze Vrouwe, onze Vrouwe,
      de zege is aan ons:
  een riet heeft den reuze gedwongen:
     tot 't einde der eeuwen
      vertelle nu 't brons
  van "_'t Vlaamsche gespuis, en hun jongen!_

    Keizer Boudewijn's kerke is,
      van beuken, te nauw,
  om Groeninge'ns grootheid te hooren:
     te Kortrijk vereeuwige
      een beeldengebouw
  _den slag van de Guldene spooren!_"

KORTRIJK, 15/4 '97.IN SPECULO


    Hoe kan dit zijn,
  o Schepper van hierboven,
    dat ik U maar
  en zie als in een' glans,
    als in een glas
  te zelden onbestoven
    van doom en stof,
  en nooit geheel en gansch?

    Zoo Gij bestaat,
  en God zijt, moet het wezen,
    dat ik U zie:
  dat, zonder doek, entwaar,
    ik schouwen kan
  en, schouwende, in 't nadezen,
    vanbij U zie
  en eeuwig op U staar!

    Hoe kan dat zijn:
  om niet en is gegeven,
    uit Uwe hand,
  het leefvermogen, dat
    mij zuchten doet
  en zoeken, naar een leven
    dat alle goed,
  in 't zien van U, bevat!

    Daar komt toch eens,
  ten oosten uit, een dagen,
    een dageraad,
  eene eeuwigheid, die niet
    meer weg en kan
  noch weder, noch vertragen
    het zielgezucht
  dat zoekt en niet en ziet.

    Mijne ooge zal
  eens vol U zien, en varen
    zoo 't druppelken
  in zee, dat is versmoord:
    zij zal U zien,
  verafgrond in de baren
    der ziende zee,
  die bedde en heeft noch boord!

KORTRIJK, 16/4 '97.TWIJFELZONNIG


  Maar twijfelzonnig lente en is 't,
   de wind en wilt niet zoeten:
  't geboren loof zijn moeder mist
   en wachten zal 't mij moeten,
  zoo lange er buien bovenslaan,
  om schielijk weer zijn gang te gaan.

  Zijn gang te gaan, in weide en bosch,
   in heesters en in hoven,
  begeert het, alle boeien los
   en alle buien boven;
  dan wilt het al vol zonne zijn,
  vol wellust en vol wonne zijn.

  Vol wonne zijn mijn herte zal,
   herlachen en herleven;
  voor winden noch voor ongeval
   van bange buien beven.
  Och, lente, weest mij willekom
  en werkt uw edel werk weêrom!

  Uw edel werk zoo wille ik dan
   een liedeken vereeren,
  daar 't vogelvolk niet aan en kan,
   en zingen 't duizend keeren;
  maar al zoo lang 't uw wonne mist,
  mijn herte, twijfelzonnig is 't.

KORTRIJK, 18/4 1897.EN DAARMEÊ AL


  'k En heb vandage, o levensbronne,
  geen eenen keer gezien u, zonne,
   't en zij te noene, en bij geval,
   een witte plekke, en daarmeê al.

  Een witte plekke, in 't grauw gesteken,
  der blind gedoekte hemelstreken:
   hoe is 't dat ik u heeten zal?
   Een witte plekke, en daarmeê al!

  't Is duister ommentomme en 't leven
  van 's werelds ooge is uitgewreven,
   op, over mij en 't aardsche dal,
   een witte plekke, en daarmeê al!

  En, krijge ik, nu dat Paaschen hier is,
  dat levenslustig mensche en miere is,
   voor oosterlied en lofgeschal,
   een witte plekke, en daarmeê al?

  Het deert mij zoo de zonne moeten
  zien uitgaan en goênavond groeten,
   mij dezen dag! O, al te smal:
   een witte plekke, en daarmeê al!

  Maar moet het zoo, heropgerezen
  laat, morgen vroeg, uw aanschijn wezen
   mij zoete, o zonne, en liefgetal:
   geen witte plekke, en daarmeê al!

19/4 1897=JANTJE=


  Op en neêr, in de elzentronken,
   neêr en op, gewiegewaagd,
  toutert Jantje, en, omgezonken,
   raakt de stam, die Jantje draagt,
  de aarde bijkans: op en neder
  rijst het weg en zinkt het weder.

  Op en neêr, in 's levens wegen,
   Jantje, zal 't bij beurten gaan;
  lief en leed zal, voor en tegen
   't herte u en de schenen slaan:
  wiegewagen zult ge, en dansen,
  tusschen goê en kwade kansen.

  Breekt de tak, dan zie 'k u vallen
   diepe in 't goor, beneên u daar;
  zwicht u, en bezien ze u allen,
   helpende u met handgebaar,
  om nog hooger op te schrijden,
  zwicht u, Jantje, en rust in tijden.

21-22/4 1897.=ZWART=


  Hoe zwart, hoe zwart is, ommentomme,
   dat zwellend hout in 't boomenland;
  noch blad en leeft er nu, noch blomme,
   maar geilheid al en spon, dat spant:
  geliggen zal 't en groene vlagen,
   van schoonheid en van schaduw, dragen.

  Hoe zwart, hoe zwart nu, allenthenen,
   hoe donkerbruin is 't lindenhout,
  dat kenen wilt, dat is aan 't kenen,
   tienduizendmaal tienduizendvoud!
  't Zal, schier of morgen, groen bedijgen
   dat zwart is nu, en blâren krijgen.

  Hoe zwart, hoe zwart! Onzwarter rijzen
   de wolken zwart, in 't luchtgebied;
  maar hemelsteen en hagelbijzen
   en werpen ons de boomen niet;
  één vlage zal 't, eer lang nadezen,
   een' storm van al dat groen is, wezen.

  Hoe zwart, hoe zwart is 't, heind en verre,
   't wijduitgestrekte boomenland;
  maar nauwlijks heeft de "middagsterre"
   des winters vaartuig afgebrand
  of seffens gaan, uit al hun' knopen,
   de boomen en de blijdschap open.

  't Zal regenen dan reuke, alomme,
   't zal wierookwerk en honingdauw,
  van ieder blad, van ieder blomme,
   zoo, 's heiligdags, in Gods gebouw,
  het volk ontvangt den hoogtijdszegen,
   in spaarsvat- en in wierookregen.

29/4 1897.=LOOFGEBOUW=


  Noch groen en is noch geluw, dat
  nog onvolworden lenteblad,
  terwijl April te Meie gaat,
  dat schielijk op de boomen staat.

  Men ziet erdeure als deur een glas,
  dat verwig is, en 't loofgewas,
  zoo enkel en zoo ijdel in
  de lucht, is als een goudgespin.

  Een aksternest zit, boven op
  den achtkante, in den hoogen top
  des hoogen booms gebouwd. Hij zal
  eer morgen hier is, groen zijn al.

  Nu zie 'k hem nog, die zwart en zwaar
  bewolkt de hooge toppen, daar;
  eer morgen hier is, heel, voortaan,
  zal nest en al in groen vergaan.

  Hoe heerlijk is mij altemaal
  dat onvolworden boomgepraal:
  elk houtgewas één wondernis
  van boven tot beneden is!

30/4 1897.=SPREEUWEN=


  "'k Zie-'t!" zoo vliggert, vlug te vlerke,
  recht den torre in van de kerke,
   daar ze is nest aan 't bouwen!... "'k zie-'t!"
   piept de spreeuwe, en anders niet.

  Maar wat is mij, scherpgebekte,
  zwart-halfgroen gevliggervlerkte,
   vage vogel, dan 't bedied
   van uw eeuwig zeggen: "'k zie-'t?"

  Ziet gij, daar omhoog aan 't broeden,
  ziet ge, aan 't blijde jongskes voeden,
   in uw pierende oogskes, iet
   dat elk mensche niet en ziet?

  Zegt, of is 't de zonne rijzen,
  dat gij ziet, is 't buien bijzen;
   kwade wichten of kwa died
   zitten ievers, diepe in 't riet?

  "'k Zie-'t!" zoo piept gij; ziet gij, binnen
  deze borst, mij iet beminnen,
   haten, willen, wenschen iet,
   blijdschap hebben en verdriet?

  "'k Zie-'t!" uw roepwoord doet mij delven
  diepe in 't diepste diep mijns zelven
   en ontdekken daar 't bedied
   van uw eeuwig zeggen "'k zie-'t!"

  Een daar is, die aan de leeuwen
  't leven gaf, en aan de spreeuwen,
   Een die, vrij van al 't verdriet,
   hooge zit en verre ziet.

  Een... Hij zit in zijnen torre;
  zonder schaalje en zonder schorre;
   en, van 't gene in mij geschiedt,
   Hij mag eeuwig zeggen: "'k zie-'t!"

30/4 1897.=WEDERWIJVEN=


  Hoe wijsterwaster vliegt de lucht
   vol witte en lange stressen
  van wolken, die ontvlochten zijn
   lijk haar van tooveressen.

  't Zijn wederwijven, boos en fel,
   die, kwaad van hande en vinger,
  malkanderen te keere gaan
   en vechten slag om slinger.

  De wind zit in 'k en weet niet welk
   geweste, 't buischt en 't bommelt
  alhier, aldaar een zwepe los,
   die deur de wolken schommelt.

  Ze stuiven heinde en verre, en van
   malkaar gescheurd, in stressen
  van wijsterwaster vechtende, en
   verwaaide tooveressen.

30/4 1897.=EXCELSIOR=


  'k Zie liever die te bergewaard
   zijn roekloos opgeklommen,
  als die, om loon, zoo zaan de vaart
   gedaan is, nederkommen.

  Die stijgt noch af- noch om en ziet
   naar die in de eerde wroeten;
  noch, dwee van halze, en kust hij niet
   of waren 't keizersvoeten.

  'k Zie liever die de zegevaan
   mij deur de wolken steken,
  _excelsior_, en, vóórgegaan,
   mij moed in 't herte spreken.

  Dan zegge ik: "Op! Dat ander kan,
   dat kan, dat wil, dat zal ik:
  geen oneere en geen schande en kan
   mijn durven deren, valle ik."

  Hooveerdigheid is valsch van doen,
   van zeggen en van zeden:
  ootmoedig wil ik, ridder koen,
   tot stijgen mij besteden.

  Zoo God mij helpt, en gij mijn vuist,
   op Libans hoogste kragen,
  of vielender omtrent mij duist,
   nog wil, nog zal 'k het wagen.

KORTRIJK, 10/5 1897.'T SCHEERWIEL


  Het versch geschoren gers is zoet
   om zien, en, in de zonne
  verpreuvelen 't mijn herte doet,
   van louter levenswonne.
  Het scheerwiel hoor ik rijden, met
   gerul, en zijnen draf
  aan 't draven, alles snijden met
   zijn' scherpe tanden af.

  Geen scheerder, die zoo scheren kan;
   geen wever die zoo weven:
  geen een en kent de konste van
   zijn laken doen te leven.
  't Doen leven kan 't de zonneschijn,
   't doen blinken in den glans
  des hemels en nog groender zijn
   als 't groenste laken, gansch.

  Nu loopt erin, en laat u 't spel,
   de louter levenswonne
  verpreuvelen, en jeunt u wel,
   gij kinders, in de zonne;
  daar 't laken ligt en zult gij nu
   verwringen hand en voet:
  loopt spelen daar en zegene u
   de zomerzonne zoet.

13/14/5 '97.DE DOORNENBOOM


  De schamele, oude boom,
  die midden in de vaten,
   veracht en ongetroost,
   des olieboeters staat;
  hij weet dat 't zomer is
  en zou hij, zou hij 't laten,
   te bloeien, nu dat al,
   dat blomme is opengaat?

  Gestapeld, rondom hem,
  zijn tonnen, tonnen, tonnen,
   die olie zweeten al,
   en stinken. Schouwen ook,
  verheven boven 't dak
  des oliebouws, en jonnen
   maar bitterheid den boom
   en afgerolden rook.

  Hij bloeien zal nochtans,
  en, blij, de zonne bieden
   de vreugde van zijn hert:
   maar éénen keer in 't jaar
  en wilt het zomer zijn,
  en mag't den boom geschieden
   te bloeien in den dwang
   van al die tonnen daar.

  Hij bloeit en staat in 't wit
  getooid langs alle kanten
   één vlage blommen duikt
   zijn' takken, scheef en krom;
  de bietjes zie'k er zog
  van zuiver zeem in zanten,
   de blommen in en uit
   en uit en in, weêrom.

  Bloeit helder, helder op,
  o boom, en luide pralen
   laat al uw lief gewaai,
   deur dikke en dunne. Neen 't,
  't en is maar éénen keer,
  dat 't meie is: hillen, dalen
   zijn blijde; blijde zijt,
   genoeg, genoeg geweend.

  De tonnen staan alom
  gestapeld: zwarte, zware
   gedaanten, ongehier
   van leelijkheid. Welaan,
  o taaie doornenboom,
  daar midden in, verjare
   nog menigmaal uw hoofd,
   vol bloeiend wit gelaân!

16/17/5 '97QUIS NOS SEPARABIT?

AD ROM. VIII:35.


  Bemint men iemand recht en wel,
  zoo zal men hem voor metgezel
   begeren en betrachten:
  bemint gij God, waarom en gaat,
  daar God zoo lange u wachtend staat,
   gij God, o mensch, niet wachten?

  Waar vinde ik hem? o, "vinde ik hem!"
  zeg liever: waar ontvinde ik hem?
   Hoe zal ik hem ontvaren?
  Hij roert in mij, hij waagt in mij;
  hij nacht in mij, hij daagt in mij:
   wie zalder ons ontgâren?

  o Wondernisse, o wonderheid,
  o zonderbare zonderheid,
   dat overal, gesmeten
  bij 't karrevoer, getuigenis
  van God en van zijn' goedheid is
   en wij 't zoo weinig weten!

KORTRIJK, 18/5 '97.=MIETJE=


  't Meiske, met zijn' teele melk,
   op zijn bloote voetjes,
  lang, gelijk nen terruwstelk,
   zoetjes, zoetjes, zoetjes
  terdt het voort, en anders niet
  als zijn teele melk en ziet't.

  't Meisken hoorde: "Goedendag!"
   zeggen, zoetjes, zoetjes:
  "Mietje!" 't Meisken ommezag....
   op zijn bloote voetjes
  viel de melk en, vol verdriet,
  wie dat 't was en wist het niet.

  Meiske, meiske, meiske snel
   op uw bloote voetjes,
  melk aan 't dragen, wacht u wel:
   zoetjes, zoetjes, zoetjes,
  mijdt u, meiske, en hoort gij iet,
  vóór u, maar niet omme en ziet!

20/5 '97.ZONHOEDEN


  Onder hun' hoeden
   zoo liggen ze, in 't vlas;
  boos is de zonne en
   zoo heet als een oven:
  rood in hun aanzichte,
   als ongepijnd was....
  boos is de zonne en
   ze bakelt erboven.

  Schaduwt hun' hoofden
   gij, hoeden van stroo;
  strekt u, zoo verre als
   gij kunt, op hun leden;
  laat ze, die wieden,
   al rusten ze noô,
  halen een asemke,
   uw' schaduw beneden.

  Tavond zal 't branden
   gedaan zijn, en dan,
  laat ze weer vrij, lijze
   en koele, om de slapen,
  laat ze verlost van
   den arbeid en van....
  u, groote hoeden,
   een rustje gaan rapen!

21/5 '97.BUIGEN OF BERSTEN


  Het jong hout staat, den rugge krom,
    ootmoedig neêrgestopen;
  terwijl de wind, den afgrond van
    zijn diepe longen open,
  gevaren komt, door bilk en bosch;
    en, bruischende in de boomen,
  losbandig, al den gruwel van
    zijn' gramschap heen laat stroomen.

  De boomen staan geworteld in
    den bodem diepe, en, weren
  en zal de wind hun sterkheid noch
    hunne oude stammen deren;
  ze zuchten en ze stenen wel,
    ze roepen en ze razen,
  maar wederstaan, zoo willen ze, en....
    dat durven ze, die dwazen!

  Ze 'n buigen niet. Hun' wortels staan
    in de eerde neêrgegrepen
  als ankers, die gebonden staan
    doen ijzervast de schepen;
  ze 'n buigen niet. Hun hoofdgewaai
    scheurt af en weg: om 't even,
  en zullen noch en willen ze, en
    voor wie dat 't zij, begeven.

  Het jong hout ligt den grond nabij,
    voorover, neêrgedwongen;
  verplettert en vernietigd haast.--
    De wind komt losgesprongen
  en, stampende op dat ligt.... "Zoo wel
    den naasten als den versten,...
  die boomen daar zal 'k buigen doen,
    of willens nillens bersten!"

  't Is donker, van al 't zand dat vliegt.
    Geen hersendolle koeien
  en kunnen, zoo de wind nu doet,
    zoo ongedoevig loeien.
  Ei! poffen nu, en paffen gaan
    de pezen af, en kraken
  de wortels: als geweren zijn 't,
    die dood en donder braken.

  De doelen staan, bij vijftigen,
    bij honderden, te perre,
  ter aarden uitgeheven, en....
    de boomen zijn omverre,
  de teenen in de lucht; tot in
    den vasten grond gezonken,
  verdwijnt, al even slaggelings
    hun' kroone, in de elzentronken.

  Het jong hout heft den hals weer op:
    allengskens stilt het weder,
  en legt het, op de rompen van
    geroeide boshout, neder
  zijn grimmigheid. Een slagveld is 't
    vol lijken. Ongeschonden,
  zoo staan de jonge stammen daar
    nog, al die buigen konden.

22-23/5 '97.CYTISUS LABURNUM


  Gevlerikt, na der vliegen aard;
   gereesemd, al omleegewaard
  eenvervig, en van goude fijn,
   des goudenregens blommen zijn.

  Zij staan in krabben, lang en smal
   van lijve, en recht een regenval
  gelijken zij, van goude,... neen,
   van zijde en licht en edelsteen,

  't En is van al dat bloeit entwat
   zoo geluw, in geen blommenstad;
  't is geluw, naast aan 't groen,... 't en doet,
   't is groen, ten geel'wen uitgezoet.

  Als, ievers in den hof gestaan,
   de goudenregens opengaan,
  de duisterheid van 't groen verdwijnt,
   "het regent en de zunne schijnt."

  Hoe jammer dat zoo gauw voorbij,
   uw vlagen gaan van goude, en gij,
  o gulden regen, al te broos
   van leven zijt ge, en tijdeloos!

  Gij strooit den weg, nen dag nadien,
   of twee, dat wij u open zien:
  zoo derf is dan uw dood gelaat,
   als kaf, daarop de vlegel slaat!

  En, eens dat eene aan 't vallen is
   de stervenstijd van allen is
  gekommen: geen een blomme en kan 't
   meer houden: 't goud is uitgebrand.

  O goudenregen, heel en al
   het jaar, zoo heet gij regenval:
  doch regenval van goude, aleer
   het meien zal, en zijt gij meer.

  'k Verlange al, eer de maand daar is
   weêromme, en tend de hoven, frisch,
  vol goudeware en zonneschijn
   geregend door uw' blommen, zijn.

24/5 '97.=GIERZWALUWEN=

(CYPSELUS APUS)


  "Zie, zie, zie,
  zie! zie! zie!
  zie!! zie!! zie!!
    zie!!!"

  tieren de
  zwaluwen,
  twee- driemaal
    drie,
  zwierende en
  gierende:
  "Niemand, die...
    die
  bieden den
  stiet ons zal!
  Wie? wie? wie??
    wie???"

  Piepende en
  kriepende,
  zwak en ge-
    zwind;
  haaiende en
  draaiende,
  rap als de
    wind;
  wiegende en
  vliegende,
  vlug op de
    vlerk,
  spoeien en
  roeien ze
  ringsom de
    kerk.

  Leege nu
  zweven ze, en
  geven ze
    bucht;
  hooge nu
  hemelt hun'
  vlerke, in de
    lucht:
  amper nog
  hoore ik... en,
  die 'k niet en
    zie,
  lijvelijk
  zingen ze:
  "Wie??? wie?? wie?
    wie..."

25/5 '97.PASCENT IN ÆTHERE CERVI

VIRG.


  Och, Tone, tend de tijd daar is,
    en zal 't geen rijspap regenen;
  maar, is de tijd daar, Tone, ton,
    sta vast, en valt aan 't lepelen.

  Nog nieuwer nieuws, als nu, wie weet,
    mag iedereen verwachten, en
  zoo 't al gebeurt dat beuter mag[1],
    de koeien kunnen kachtelen!

KORTRIJK, 25-26/5 '97.

1 VAR. II, 3: Zoo 't al gebeurt dat _beuren kan_.DE SPERRETAKKEN


  De sperretakken staan, nabij
   den boom, alsof hun blâren
  gestorven, over langen tijd
   aan jeugd en jonkheid waren;
  maar, al zoo zaan de zomer komt
   herzie 'k hun verste vingeren
  met jeugdig groen en zappigheid
   den ouden boom omslingeren.

  Nog winter is 't, men zeggen zou,
   omtrent het bol; en neven
  het bol, zijn zwart de takken, die
   maar tendenwaards en leven:
  het oude draagt het nieuwe dat
   nog jong is; maar van dagen
  ook oud geworden, beurtelings
   zal 't oude 'et nieuwe dragen.

  Op de ouden blijft gesteund, en zijt
   voorzichtig, jonge spranken;
  'n laat u niet verleiden, om
   te vroeg u vrij te danken
  van 't oude: uit de oude grauwte van
   de schiergestorven boomen
  zal nieuwgeboren schoonheid eens,
   en sterkte, henenstroomen.

30/5 '97.SAMBUCUS NIGRA. L.


  Vlienderboom, 't is al verloren,
  dat ik, u voorbijgeschoren,
   henenvare, in 't snelgerij,
   overal ontmoet gij mij;
  overal voorbij mij drijven
  zie 'k uw witte blommenschijven.

  's Zomers lange en schoone dagen
  schijnen u, met welbehagen,
   toevertrouwd; en evengoed
   's avonds u de zonne groet,
  als des vroegen morgens. Edel
  groen zijt gij, van lijf en schedel.

  't Moet entwat omtrent u wezen,
  met u uit den grond gerezen,
   door ons volk u toegedicht,
   dat, voor mij, in 't donker ligt:
  iets dat overal uw' twijgen
  vrijdom laat, en woonsteê krijgen.

  Overal! 'k En weet geen hoven,
  of, gij zijt erin geschoven,
   eens of anders, hier en daar
   staat gij, vlienderboom, entwaar:
  bachten 't huis, aanzijds het water,
  zoo daar iet kan staan, gij staat er!

  't Ovenbuur beschut uw zware
  looverschaduwe en, 't en ware
   versch, ten gronde nieuw gemaakt,
   't steenen huis daar Turk in waakt,
  verre niet van 't messingbekken,
  vlienderboom, uw vlerken dekken.

  Om den hoogen essche, in 't wenden
  van den weg, daar 't water, tenden
   't hofgat, hier en daar gedekt
   met een brugge, zijwaards strekt,
  ringsom de oude mote, schoone
  spant ge alweêr uw' looverkroone

  Ja, en, lieflijk uit der maten
  is 't, om zien, hoe al uw platen
   vlakke witheid stijgen op,
   trapwijs, naar den esschentop,
  die daar staat,--hij zonder blommen--
  treurig, in den wind te brommen.

  Vlienderboom, gij schaduwt wielen,
  wagenbossen voor 't vernielen
   van de zonne; en meermaals is
   't kindervolk een kerremis,
  als gij ze, aan uwe armen, zwingen
  luide laat, en liedtjes zingen.

  Waterspeiten, klakkebossen,
  zwartgezunde beiertrossen,
   wijn daaruit, en zoetigheid,
   heengedaald en toebereid
  voor die ziek zijn, doen de lieden
  altemale, u eere bieden.

  Maar, gij waart, in 't grauw verleden,
  meer als om de dienstbaarheden
   uwer goedheid, wel bekend:
   gij waart heilig; u omtrent
  biechtte men, te lijzer spraken,
  't geen men wilde onweetbaar maken.

  Gij hebt ooren! 't Zijn wel heeren,
  in de groote steên, die leeren
   dat het zwammen zijn, gedaan
   net als ooren, die u staan
  om den lijve; maar, zij droomen:
  ooren hebt gij, vlienderboomen.

  "Ooren hebt ge, maar geen tonge",
  dicht het volk; "en, wat men dwonge,
   menschenmond en zou verraân,
   't gene in de oore u is gedaan
  diepe, en toevertrouwd". Nog roeren
  hoort me', in 't Dietsch, van zulker voeren.

  Edel beeld, uit vroeger dagen,
  blijft maar vast de takken dragen
   uwer schoonheid, houw en trouw,
   naast des Vlamings hofgebouw,
  nijgt uw' blom- en bezieschijven.
  Houw en trouw zal Vlanderen blijven.

26/6 '97.BIGNONIA CATALPA. L.


  't Heeft fel gezomerzijpt, en, water gieten,
   onthier een amerij, deed 't immer aan;
  nu zijn de scherpgepinde zonnesprieten,
   na lang geweld, de wolken doorgegaan:
  't geluchte is los, in tween zijn al de banden,
   die lijndoek om geheel den hemel spanden.

  Hoe helder blinkt het blanke wiel, dat even
   onzichtbaar, zichtbaar nu, en bloot, alom
  geworden, geuten giet van licht en leven
   in 't blauwe van den blauwen hemelkom!
  't Slaan bliksems in de lucht, en louter sprangen
   van reinboogverwe omtrent de boomen hangen.

  De wind is opgestaan; hij schudt de blâren
   dat 't perels overal aan 't leken gaat;
  in 't groen catalpaloof hij, heengevaren,
   de schaduwe en de takken openslaat
  daaronder ik nu zitte en asem hale,
   nu zuchtte[1], in de al te heete zonnestrale.

  Het voor- en 't nagetij elkaar genaken,
   midbâmesse en midlente is 't, almedeen;
  op ieder lapken loofs er blommen blaken,
   aan ieder taksken hangt er edelsteen,
  dat, geluw, groen, en rood en blauw, van boomen
   vol bleuzende appels doet, en peren, droomen.

  Een wonderlijk aanschouwen! Hoe 't gelooven,
   schoon nauwe ik zitte en zie, dat 't anders niet
  als lekend loof en is, en scherpe schooven
   van stralen, die daarin de zonne schiet:
  't is alles even vrij, van verwe en voege,
   of Adams paradijs weêr opensloege.

  Dat menigmaal mij worde een wonne als deze
   geschonken, onder u, Catalpa schoon;
  de hand die u daar zette 'et welzijn weze
   gegeven van Gods ongekenden loon!
  En, zie 'k u zelden weêr, in later tijden,
   uw zijden zeildoek zal een ander blijden.

KORTRIJK, 19/8 '97.

[1] VAR. III, 6: _en_ zuchte.BEZIET DIE BOOZE KATTE


    Beziet die booze katte, hoe
    zij nalijks nijpt heure oogen toe.
   Nu mijdt u, muiske meest van al:
   die blende katte u pakken zal!
  Het muiske en ha' geen acht en het,
   in een-twee-drie, is opgefret.

29/8 '97.'T IS STILLE


  't Is stille, stille, allengerhand,
   en weerom wordt het avond;
  het zonnelicht is henen, 't is
   een ander' land nu lavend.
  't Is stille, stille.... zoetjes vaart
   dat roerde alom, te rustewaard.

4/9 '97.HET GULDEN VLIES


  't Is scherenstijd in 't houtgewas.
  De blaren vallen: grond en gras
  zijn effen, van den wind die waait
  vol zilver en vol goud gezaaid.

  Zoo groene en is de grond nu meer
  als wijlen, toen de lente teer,
  en 't jonge jaar zijn herte ontlook,
  de weiden en de bosschen ook.

  't Is scherenstijd. De schapen niet
  maar 't houtgewas men scheren ziet;
  en 't scherpe van de windenschaar
  aan 't knippen is in 't houtgeblaar.

  Daar vallen en vergaderen
  nu honderdduizend bladeren,
  die reuzen af de rijzekens,
  zoo lustig en zoo lijzekens.

  't Is 't boomenvlies dat nederstort,
  dat altemaal gesneden wordt;
  dat af en dóór de schare moet,
  zoo 't al, en te elken jare doet.

  Het gulden vlies, dat Jason zocht,
  en reeuwroofde op het wangedrocht,
  aanschouwe ik al mijn leven lang,
  als wangeloove en kwenenzang.

  Maar 't geen alhier, aldaar gestrooid,
  den weg dien ik nu ga vermooit,
  dat menigvuldig boomverlies,
  voorwaar dat is mij 't gulden vlies.

  Het blinkt, het bleust, het laait, het ligt
  doorschoten van den zonneschicht,
  onmeetbaar, verre, één schapendracht
  van ooienwolle en lammervacht.

  Een kleed is 't, als van engelkens,
  van louter liefdebengelkens,
  die zijde en wolle en gouden blaân
  doen liggen, daar ze spelen gaan.

  Het rilt, bij elker schree, die 'k doe;
  het roert en 't ruischt, 'k en weet niet hoe;
  en 't riekt, alsof er reuke fijn
  van amber uit zou dampend zijn.

  't Is scherenstijd, in 't houtgewas;
  geen stap mij ooit zoo zoete en was
  als dien ik eens, in Ipersteê,
  deur de afgevallen blâren deê!

KORTRIJK, 26/10 '97.HEBT MEÊLIJEN


  Hebt meêlijen met de boomen, laat
   den bast hun ongeschonden;
  bewaart ze voor de nijdigheid
   der kwade nagelwonden;
  geen onbermhertig menschenkind
   ze dood en kwelle: geeft
  de vrijheid aan des scheppers hand,
   die in hun lenden leeft.

  Hoe schandelijk ontmaakselt en
   ontmooit gij mij de vrome,
  de vrije en blije boomen, die 'k
   zoo geren tegenkome
  omtrent uw huis en hof, o gij,
   dien God met herte en oog
  heeft toegerust, om hem te zien
   in 't heerlijk boomvertoog.

  'k Zie opgeroeste pikken, moe
   van kappen en van kerven,
  gehamerd om den esschenboom,
   den esschenboom bederven,
  daaraan het hekken vastgehaakt
   de bilken sluit, en 't vee
  belemmert, dat zijn vulte zoekt,
   en voedsel, in de wee.

  'k Zie boomen, die gebonden staan,
   in 's dwingers booze handen,
  die nooit geen duimbreed af en laat
   zijne ijzervaste banden,
  maar spannende en onroerbaar, al
   dat leeft en roert in 't lijf
  der boomen, doet misdragen tot
   een eerloos wanbeklijf.

  Gebulte boomen zie'k, en die,
   doorhakkeld en dooreten,
  vol krammen en vol haken staan
   gespijkerd en gesmeten;
  die werken zoo Gods wet hun wijst,
   die tranen en die bloên,
  o mensche, om eenmaal vrij te zijn
   van al u dertel doen.

  Of staan ze meer niet vast genoeg,
   de wortelvaste boomen?
  En vreest gij dat zij henengaan
   en meê met 't water stroomen;
  of vliegen in de lucht, omdat
   gij scherpe draden spint,
  en lange reken boomen al
   in snijdend garen windt?

  Och, arme, en is 't genoeg u niet
   dat, schier nog ongeboren,
  het hout alreê geknipt moet zijn,
   geschonden en geschoren;
  dat 't, galoos en tot alles dat
   het niet en is, gepraamd,
  wordt "gloriette" en "pyramide",
   en "espalier" genaamd!

  Hebt meêlijen met de boomen, laat
   hun schoonheid ongeschonden,
  die schoonder is, onaangeroerd,
   onvast en ongebonden,
  zoo God ze liet gewassen zijn,
   gewonnen en gebaard,
  als al hetgene gij, o mensch,
   verzint en hebt vergaard.

KORTRIJK, 1/11 '97.=DE LEYE=


  De Leye ligt zoo stille, alsof
   van staal ze zou bedegen,
  van louter staal en stijfheid zijn;
   zoo blauw en, allerwegen,
  zoo glad is en zoo effen en
   zoo bloot zij nu. De winden
  en roeren niet of, roeren ze,
   geen speur en is te vinden,
  geen asemtje op de Leye ervan,
   die staal is, onberoerd,
  en alletwee mijn oogen tot
   aan Harelbeke voert.

  De Leye en kapt mij 't kezzelspeur
   niet af nu, en heur plasschen
  en komt tot vóór mijn voeten niet
   den trakelwegel wasschen;
  ze 'n slaat geen witte kladden op
   en neere, alzoo de rossen
  die, schuimende, in de stringen van
   de wagens hossebossen:
  maar stille ligt en lusteloos
   ze omleege.... stille staat
  er tusschen in, het maantje dat
   zijn schapen gadeslaat.

  Noch nacht en is noch dag geheel
   en gansch het: tusschen beiden
  kan hofgebouw en boomgewas
   ik zien en onderscheiden,
  die omgekeerd in 't water staan,
   zoo schuren doen en schelven
  en schepen uit de Zuiderzee
   vol vlas--en 's luchts gewelven,
  die zeggen: "Komt en kijkt, o mensch,
   naar ons, met al uw macht,
  ge'n kunt niet dat de Leye kan,
   bij 't vallen van den nacht!"

7/11 '97.                 1898=DUIVEN=


      Klap-klap-klap
      m'n dertien duiven
  slaan hun vlerken, de eene op de aâr;
      klap-klap-klap,
      en henenschuiven
  doen ze van mijn dak, mij daar.

      Klap-klap-klap
      ze spelevaren
  rinkelrooiende, altemaal;
      klap-klap-klap
      van harentaren
  ommentom, in éénen haal.

      Klap-klap-klap
      ze zijn daar weder:
  hoort ge vlug hun vlerken slaan?
      Klap-klap-klap
      ze vallen neder,
  beetende op mijn dak voortaan.

      Klap-klap-klap
      de veêren stuiven,
  want hun baaike, groef en fijn,
      klap-klap-klap
      m'n dertien duiven
  boetende in de zonne zijn.

KORTRIJK, 10/2 '98.MUSSCHEN


  De musschen weêral, vrij en vrank,
    vergâren, en verzinnen
  hoe nog eens, naar den ouden gang,
    de lente gaat beginnen.

  't En vriest niet meer, 't en sneeuwt niet meer,
    't en vliegen meer geen vlagen:
  't wordt dageraad in 't oosten eer,
    en langer zijn de dagen.

  De zonne--'n wordt, in 't zonnelicht,
    de weide nog niet wakker,--
  goêmorgent, met heur mooi gezicht,
    den moedermilden akker.

  't Zit ander verwe in 't hout, voortaan;
    de botgebolde boomen
  niet langer meer zoo drooge en staan
    te druilen en te droomen.

  Daar gaat entwat gebeuren; 't is
    geband en gebaar geworden,
  dat Leven en Verrijzenis
    zijn 't graf weêr uitgetorden.

  De musschen hebben 't nieuws ervan
    vernomen, en ze vliegen
  't vermonden; geld noch goed en kan
    dat musschenvolk bedriegen.

  Zoo, weêral zijn ze, vrij en vrank,
    de haantjes en de hinnen,
  aan 't rinkevinken, luide en lang:
    de lente gaat beginnen!

KORTRIJK, 11-12/2 '98.DE DAGERAAD[1]


  In 't blauwe van den hemel doekt
    een kleene, witte wolke
      de zonne mij;
  en 't witte van die wolke en komt
    geen vlekkelooze molke,
      geen wolle bij;

  geen witgewasschen wolle, noch
    geen snee die, versch gevallen,
      te gronde ligt;
  zoo wit is, op de boorden van
    die witte wolke, 't brallen
      van 't zonnelicht.

  'k En kan 't niet meer bezien bijkans,
    mijne oogen willen dolen;
      't is vermiljoen,
  dat, zwart in mijnen boek gedrukt,
    zoo zwart is als de kolen,
      en 't rood is groen.

  De Leye, die daar stille licht,
    het water in de beken,
      is rood voortaan:
  terwijl, van top tot tee'n mij als
    van 't morgenrood ontsteken
      de boomen staan.

  Het schemert hooge en leege nu,
    en diepe in 's hemels gronden,
      vandage staat,
  beneên dien witten zonnedoek,
    in 's middags hooge stonden,
      de dageraad!

KORTRIJK, 8-9/3 '98.

[1] Dit hier is een gedichtje op mijn ondervinden van 't geen men,
geloove ik, _Couleurs complémentaires_ heet; de _zwarte_ letters in mijn
brevier waren schoon _bloed_rood; de _roode_, helder _vert-de-gris_;
enz. gelijk in 't gedicht'

Het moet gelezen worden.

  l[)a] lá l[)a] l[)a]--l[)a] lá l[)a] l[)a],
  l[)a] lá--l[)a] lá--l[)a] liere
      l[)a] l[)a] l[)a] l[)a].

G. G.NEVELDUISTERNIS


  Gegrauwdoekt is de grond
   der kimme en allenthenen
  vol damp en duisternis;
   de boomen, half verdwenen,
    half zichtbaar, hebben, daar
    ze stille staan en stom,
    van wolkenweefsel elk
    een grauwen tabbaard om.

  't Hoogmorgent en, zoo 't schijnt,
   't en wilt geen dag meer dagen:
  daar moet iets ongesteld
   of los zijn aan den wagen
    der zonnehingsten, dat
    ze in toom gehouden staan
    en, immer nippend, nooit
    een schreê vooruit en gaan.

  De wereld mist den troost
   dier zoete zonnestralen,
  die alles leven doen,
   daar ooit zij nederdalen;
    die 't schoone schoon doen en
    die 't goede goed doen zijn:
    die God verbeelden in
    Gods beeld, den zonneschijn.

  De wereld mist dat nu:
   ze treurt en, langs de lanen,
  daar 't eenmaal blommen droop
   en druipen nu maar tranen;
    daar 'k eenmaal stemmen hoorde
    en vogelzang en ziet
    mijne ooge onschoonheid maar
    en sprakeloos verdriet.

  Dat 't schaduw nu nog ware
   en wolken daar de winden,
  zoo in een schapentrop
   de honden, weg in vinden,
    en bleve een plekske vrij,
    dat blauw is, hier of daar!
    Och, neen, 't is nevel, al
    omtrent me, en nevel, maar.

  O nevelduisternis,
   bij nachte zien mijne oogen
  de duizend teekens nog,
   die 't ommegaan vertoogen
    des sterrenhemels! Gij,
    o nevelduisternis,
    en toogt mij niets van al
    daar hope of troost in is.

  't Is meer als leed genoeg,
   en droefheid in mij, zonder
  uw droef afwezig zijn,
   o 't weergalooste wonder
    van al dat wonder is
    in 's werelds heerlijkheid!
    o Zonne, en zij mij nooit
    te lange uw licht ontzeid.

KORTRIJK, 17/3 '98.WINDTOCHT


  't Is helderblauw, vandage,
  en warmer als twee dagen
   of drie geleên, de tocht
   die 'k aseme is voortaan
   zoo licht en onbelaân,
  dat door mijn longen ik
  hem lustig late jagen.

  Hij loopt omtrent me heen,
  hij speelt me vóór de voeten;
   mijn haar omwentelt, en
   mijn kaken kust hij koel;
   in lijf en leên gevoel
  ik weer den jongen dag
  den ouden dag verzoeten.

  Hoe raast die wilde wind
  mijne ooren vol! Ze tuiten,
   ze tieren allerhand
   geruchten in mij, recht
   een stamerend gevecht
  van stemmen is 't, die 'k slaan
  en bermen hoore, buiten.

  Dan buige ik mij vooruit
  en wil de borst hem bieden;
   'k ga stevig, stap voor stap,
   en 'k leune, lijf sta bij;
   wie zalder, ik of gij
  nu zege halen, wind,
  of 't zegeveld ontvlieden?

  Zoo wierd er vroeger, 't is
  mij eeuwen lang geleden,
   door hem die "_Israël_"
   nadien voor name droeg,
   bij nachte en 's morgens vroeg,
  op een die, na den strijd,
  hem zegen gaf, gestreden.

  Dan, laat mij zegen ook,
  uit uwen mond, verwachten,
   o sterke vechter, Wind,
   die, loopende achter 't veld,
   mij schier omverrevelt
  en worstelt tegen mij,
  en wijgt uit al uw krachten.

  Ik bidde u, zegent mij:
  niet eer en wilde ik wapen
   omleege leggen, u
   ontwijkende, eer gij doet
   ontwaken mij dat bloed,
  dat al te langen tijd,
  gerust heeft en geslapen.

KORTRIJK, 22/3 '98.AKSTERNESTEN


  Nog ijdel staan de boomen, in
   de blauwe lucht, en blaren
  en zie 'k ze hebben, meer als of
   ze dood en duister waren
  voor goed nu. Lang is alles zwart
   en zonder zap gebleven,
  dat wijleneer zoo groene stond
   in 't zoete zomerleven.
  't Is zwart nu al, tot boven in
   de hooge abeelensprangen,
  daar zwarte en zware bonken in
   van aksternesten hangen.
  't Zijn teekens in de lucht, en wel
   bekende hemelbaken,
  dat wederom de zonne zit
   aan 't lieve zomermaken.
  Toch bladerloos is al 't geboomte
   en, verre heen in 't westen,
  in 't noorden, 't zuiden, 't oosten zie 'k
   alom vol aksternesten
  de abeelen staan.--Verdappert uw
   bezoek en wilt de bronne
  des aksterlevens duiken al
   in 't groen, o lieve zonne!

MOSCROEN, 27/4 '98.=LENTEGROEN=


  Hoe lief is, op het donkerblauw
   der zwangergaande wolken,
  die donderpijlen dreigen dra,
   het lieve lentegroen,
  daar schielijk, uit de zuiderlucht
   de middendaagsche dolken
  der zonne, 'et lustig meievier
   een deuntje op dansen doen.

  't Is groen, dat diepe in 't blauwe bijt,
   zoo hel en zoo doorschijnend,
  of eerst het uit den regenboog
   geboren ware; en blauw,
  dat dieper nog als hemelsch blauw
   des avonds is, verdwijnend
  in 't zwangergaande duister van
   de wolken, gram en grauw.

  De zonne loopt daar smijtende in
   heur middendaagsche dolken,
  die speiten zoo geweldig op
   het lieve lentegroen,
  dat 't pinkelt en dat 't pierelt op
   de blauwheid van de wolken,
  die, zwangergaande, dreigen dra
   nen donderdeun te doen.

Aan EUG. DE LEPELEER,
   4/5 '98.=VOORBIJ=


  Voorbij is, eer het woord voluit
  mijn tonge ontsnapt, het veêrgefluit
  des vogels, die is verre en wijd
  van hier, bijkans in géénen tijd.

  Voorbij, zoo vaart het stoomgetuig
  zijn vechtend vier- en vonkgespuig,
  de schenen langs, één stonde, en is
  verdwenen in de duisternis.

  Voorbij zoo loopt een schaduw langs
  de stappen meê mijns wandelgangs,
  dóór 't onafmeetbaar veld, dat ik
  ontgroenen zie van stik tot stik.

  Voorbij, zoo valt een striepken licht,
  een valsterre, over 't aangezicht
  des hemels, en 'k en zie daarvan
  geen speur, eer zesse ik tellen kan.

  Voorbij o God, u uitgespaard,
  gaat 't al voorbij en tendenwaard,
  gaat al dat is of was voorbij:
  Gij zijt alleene en blijft God, Gij!

KORTRIJK--BRUGGE, 10/5/'98.WIE IS ALS GOD[1]


  "_Wie is als God!_" zoo wierd het woord,
    in lang verleden tijden,
  omtrent den throon van God, gehoord,
    als Michaël ging strijden.
  "_Wie is als God!_" Hij won den slag
  en satans volk vernederd lag.

TUSSCHENZANG:

  De vane omhooge! en immer voort,
    die weerbaar is, gestreden!
  "_Wie is als God!_" weergalme 't woord
    des zegepraals, nog heden!

  De vijand wierd verwonnen, maar
    zijn hoogmoed niet gebroken;
  met lichaamsrampe en zielgevaar
    blijft satan ons bestoken;
  doch, stuive en storme 't nog zoo fel,
  "_Wie is als God!_" roep Michaël.


TUSSCHENZANG:

  De vane....

  De wereld is een worstelperk
    vol vijandschap en veeten;
  geen winnen, of een wapenwerk
    van dapperen mag 't heeten:
  die weerbaar is den vrede haalt,
  --"_Wie is als God!_"--en zegepraalt.

TUSSCHENZANG:

  De vane....

  Bewaart ons in den wijg, en doet
    ons allen, die u eeren,
  tot tenden uit, met kloeken moed
    de slagen slaan des Heeren;
  bevrijdt ons van der kwaden dood,
  o Michaël, Gods engel groot!

TUSSCHENZANG:

  De vane....

  "Wie is als God!" zij ons geschreeuw,
    zoo 't uwe was, voordezen;
  verwinnaar zal de vlaamsche leeuw
    door Michaël, nog wezen;
  staat, Engel Gods, zoo bidden wij,
  ons, lijdend, wijgend, stervend, bij!

TUSSCHENZANG:

  De vane....

10/5 '98.

[1] Mi-cha-el: _Quis ut Deus!_OCH WARE IK....


  Och, ware ik ongevoelig en
   mijn herte een steen bedegen,
  wanneer de boosheid bijten komt
   van die mij toegenegen
  en dankbaar wezen moesten! ach!
   't en is geen een verschenen,
  of was er een, hij verre weg
   van hier is en verdwenen.

  'n Ware ik maar gevoelig als
   ik tranen zie en lijden,
  bereid om al dat doenlijk is
   te doen en hen te blijden
  die, troostloos zijnde, zeggen: "Helpt:
   u wille ik al mijn leven,
  bedanken!" Neen: beloven is
   een ander ding als geven!

  Ach, weze dan mijn herte zoo't
   voor u, moet zijn, o Vader,
  die meer mij als ik immer mocht
   verdienen, altegader
  ontvangen liet; die vroolijk zijn
   mij doet, mijn herte pramend;
  en al te menig keeren mijne
   ondankbaarheid beschamend!

KORTRIJK, 25/5 '98.=GETIJDEN=.[1]


VERNA.

  Lente zal 't, eer lang na dezen,
  eeuwig, eeuwig lente wezen,
    blijve ik, Priester Gods gewijd.
    U getrouw, die eeuwig zijt.


AESTIVA.

  Maakt alom, te zomertijde,
  't zonneken de menschen blijde,
    hoe zal 't, zonne Gods, mij gaan,
    als ik eens vóór u zal staan?


AUTUMNALIS.

  Boomen, die geen ooft en schenken
  zal 't gegloei der helle krenken:
    God, verleent mij daaglijks, dan
    werk en eens den loon ervan!


HIEMALIS.

  Koude, sneeuw- en hagelvlagen,
  looft den Heer, die, alle dagen,
    hoe 't geweld der winden drijft,
    waakt in mij en wakker blijft.

CINXEN, 1898.

[1] _Voor 't Getijdenboek van den priester._=CINXEN=


   't Is stille, Cinxendag en, over 't plekske vloers,
  van waar ik henenzie en schouwen kan, daarboven,
   de hemelsblauwe lucht, en hoore ik niemendal,
        't en zij, voorbij geschoven,
   een langzaam bellen, dat, herhalende, eens en nog
  zegt: "komt te kerkewaard, met mij den Heere loven!"

   't Is stille en kerkewaard vervoere ik mijn gedacht,
  vervoere ik heel en al mijn innerwaardste wezen,
   tot vóór uw voeten, God, die uit het duister graf
        zijt heerlijk opgerezen;
   die in uw kerke rust en dáár, in 't hoogste blauw,
  terwijl het klokske luidt, mij uwen naam laat lezen.

   O groote kerke Gods, o hemelwelven, daar
  het minste mensch van al, bij nachten of bij dagen,
   U in de sterren kan aanschouwen, groote God,
        zoo ver zijne oogen dragen,
   en in de blauwe lucht des hemels!.... kerke Gods,
  gewijde kerke, wie zal u te schenden wagen?

KORTRIJK, 29/5 '98DUC NOS QUO TENDIMUS![1]


  Wilt ge een hof vol beukenboomen,
    zwarte en groene, als daken dicht,
  ondoorstroomd, de volle stroomen
    vangen zien van 't zonnelicht;
  wilt ge een kermesse aan uwe oogen
  geven, 'k ga den weg u toogen.

  Wilt ge geurig gers gerieken,
    versch gezeisend; dóór de wee'n
  op en af de houten rieken,
    't hooi zien dansen, al deureen,
  komt en laat, in 't park getreden,
  vóór u gaan, of na, mij heden.

  Uit en in de schaduwsluipen,
    te over 't hoofd in 't donker groen,
  wilt ge heen- en wederkruipen,
    duikske-weg, u zoeken doen;
  wilt ge vrij van zorgen leven,
  komt, ik ga de keure u geven.

  Wilt ge, tien en twintig malen
    daags, het dampend reuzenros
  hooren zijnen asem halen,
    door end door den iepenbosch,
  slaande weg naar vreemde kusten
  komt nabij dien berk wat rusten.

  Henen is 't, en weêr een ander
    drakendier de bane bijt,
  bachten ons: een binnenlander
    is het nu, die henenrijdt!...
  Horkt hoe weêr de wielen ronken:
  't davert tot in de elzentronken.

  Zich! Daar springt een haze! Och arme,
    laten moet hij noo' den schat,
  dien hij, diepe in 't hooi, in 't warme
    woekernest geborgen had:
  't staat hem op den hals en sterven
  moet hij of zijn jongskes derven.

  Groot van oogen, grauw van velle,
    lang van ooren, krom van been,
  zitten nu de lieve, snelle
    jongskes op mijn hand getween,
  weteloos of, weggedreven,
  vader nog en moeder leven!

  Meermaals hoore ik menschen kouten,
    hoe verkeersels, wis en waar,
  hoe ze goede en kwa' kabouten
    tegenkwamen, hier of daar:
  zijnder geesten hier, die dwalen,
  's nachts, het zijn de nachtegalen.

  't Doet: er komen goede geesten
    hier verkeeren, af en aan:
  lichaamlooze zielenleesten,
    uit het graf heropgestaan,
  daar ze, veel of luttel jaren
  voortijds, in begraven waren.

  Hautscilt en de oude Eeckhoute-abten
    komen hier en doen alsof
  ze elkeen met elkander klapten,
    stemmeloos, in 't wandelhof,
  van 't oud huiswerk, dat, voorheden,
  hier end daar, zij bouwen deden.

  't Is al weg nu, zoo zij zelven
    weg zijn: wijde en waterland,
  boomen zijn 't nu, boschgewelven,
    gulzig gers en zuiver zand.
  Henen zij ze, en andere ontzielden
  komen, daar zij dagvaart hielden.

  Welby Pugin en, daarnevens,
    Jan Bethune, zijn gebroêr,
  die, den langen dag huns levens,
    trokken een en 't zelve snoer,
  hoore ik nu, al zoetjes spreken,
  't beeld van een gebouw uitsteken.

  "Dààr het ziedhuis, dààr het water,
    zus en zoo den trap gezet.
  's Zomers, noord de slaapsteê; later,
    wordt het koud, alhier het bed.
  Tenden zij, om God te loven,
  nog een bidsteê bijgeschoven."

  "Michaël zal 't huis bewaken,
    met zijn zweerd. Wie is als God?"
  hoore ik in de samenspraken
    slaan van de edele twee; "en 't slot
  zal Maria, zonder vlekken
  maagd, met heuren mantel dekken."

  "Jan-Baptiste moet hier hebben,
    nacht en dag; zijne eere, want
  zuiver water doet hij ebben,
    uit der aarde en over 't land.
  Naast Maria moet, nadezen,
  Joseph hier gediend ook wezen."

  "Donatiaan, met zeven lichten,
    ringsom, op een wiel gepint,
  zal de vijandschap doen zwichten,
    van die alles uitverzint,
  's nachts, om in de terruwstruiken
  harik en vergif te duiken."

  Weêrom zijn ze weg, verdwenen!
    Al met eenen keer, zoo staan
  huis en hof mij daar verschenen:
    dag is 't; en de hooiers gaan
  overal, bij zware slagen,
  't geurig gers omverrevagen.

  Wee is mij! Waar zijn mijn zinnen?
   Dorst ik, in zijn eigen huis,
  dichten, bij den Bisschop, binnen?
   Neen! "_Duc nos quò tendimus!_"
  hadde ik liever zeggen moeten,
  neêrgeknield, aan 's Leeraars voeten.

SINT-MICHIELS, BIJ BRUGGE,
    29/6/'98.

[1] _Aan Z. D. H. Mgr. Dr. G. J. Waffelaert, Bisschop van Brugge._=IN 'T RIET=


  Gedoken half, in 't riet,
  half zichtbaar, in de rieten,
  aanschouwt de koeien mij,
  die, versch uit hunne slieten
   en vaste veters, nu
   op vrije voeten gaan
   en, gaande, 's morgens vroeg
   hun lange steerten slaan.

  Omhooge heffen zij
  hun hoofd en doen de stalen
  van 't omgebogen riet
  hun tongen nederhalen
   te mondewaards; de zwakke,
   ontgroende staven riet
   men rijzen toppeloos,
   en weerom rechte ziet.

  Ze stampen dat het kraakt,
  en 't water van beneden
  hun voeten, spettert op
  en speit hen om de leden;
   de koeier djakt zijn djakke
   en, djakkend, rechtevoort
   hij koeiers overal
   hem tegendjakken hoort.

  De dazen zijn daar aan
  en bij, bij bijzen weven
  zij, rings om elke koe,
  hun' zidderende schreven;
   ze zuipen zuiver bloed,
   bij volle zeupen, uit
   de malsche bronnen van
   de diepe koeienhuid.

  Vaart henen, zonne, weêr
  ten avondwaard: de koeien
  en kunnen 't herden noch
  gedragen meer; ze loeien
   om vrij te zijn van 't zog,
   dat hun den uier spant;
   om vrij te zijn van 't vier
   dat hun de balgen brandt.

  "Naar huis, allei--alla!"
  Zoo luidt het en, geladen
  met de ongevalschte gift
  huns overvloeds, zoo waden
   de koeien uit het riet
   en uit den meersch, verbeid,
   weêrom te stallewaards
   en in de stilligheid.

ZILLEBEKE, 27/9 '98.SORBUS AUCUPARIA. L.


  Nen zwicht van bloeroo bezekens,
    de weêrga van coraal,
  zie 'k hooge, op de averesschen staan,
    en blinken altemaal;
  de najaarszonne vonkelt op
    dien ongetelden pereldrop.

  De blaren zijn al afgewaaid
    en 't hout is, heel ontkleed,
  met honderdduizend beierkens
    behangen, wijd en breed.
  "En hoe, o lustig lijsterdiet,
    en plukt ge mij die perels niet?"

  --"Gij draagt misschien een roer, dat ons
    het leven rooven moet;
  of peerdshaar hebt gij meêgebracht,
    bestemd voor onzen voet?
  Verlaat ons, want we leven, wij,
    van al dat man of maag is, vrij!"--

  "Sa, merel, lijster, kwalster, al
    dat averesschenooft
  veroorbaart, hier! en dapper u
    nen vollen buik geroofd:
  geen mensche en ziet u, rep noch zeg
    en hoore ik meer, 't gevaar is weg!"

  't Is menig, menig vogel zat
    gaan slapen en voortaan,
  de zonne is, in den oosten, en
    de dag weer opgestaan:
  geene averessche, of, ongeminkt,
    hij nog vol bloeroo bezen blinkt.

  En avereschhout staat er, met
    de macht, dat, ongekrankt,
  vol bezen, tusschen 't ander hout,
    en boven 't ander, hangt;
  maar wie die al de perels van
    die trotsche toppen tellen kan?

  Tot Iper, op de "werken", staat
    dit wonder, ongekend;
  en menig weet zooveel daarvan
    of waar hij stekeblend:
  dat schoone is, en geen bate en bringt,
    is goed voor--een die liedtjes zingt.

ZILLEBEKE, 2/10 '98.... AAN DEN LINDEBOOM


  O! wat schoon, wat bolgekruinden
        lindeboom,
  van verre ik staan zie, blinkende in den
        morgendoom!

  Heel is hij gewelkerd al en
        duizendvoud
  van verwen, langzaam afgesleten
        guldengoud.

  Dag en schijnt er op nog noensche
        zonneglans:
  't is vochtig en de hemelkomme is
        duister gansch.

  Doch, ik zie mij, zonnewijs in
        't nedergaan,
  die najaarsche, ei, die bolgekruinde
        linde staan.

  Ringsom rijzen hooge en groote,
        zwart en zwaar
  getakte boomen, naast die lieve
        linde daar.

  Diepe schaduw schieten ze en een
        donker groen
  gewelf zij om het wezen van die
        linde doen.

  Weest gegroet mij, nauwlijks uit den
        morgendoom
  erkenbaar Lieve-Vrouwken, aan den
        lindeboom!

SENTE, 29/10 '98.BLADERVAL


  De boomen strooien weêr den weg
    met wakke winterblaren,
  die, vol gevangen morgendauw,
    te gronde nedervaren.

  Ze wentlen, zoo de wouters doen,
    die weg en weder draaien,
  van de eene blomme op de andere, in
    het heetste zonnelaaien.

  Geen zonne nu, geen vlindervlucht,
    geen blommen meer, die blinken;
  maar blâren, die, verwelkerd, uit
    de hooge boomen zinken.

  Maar blâren die, al stemmeloos,
    in 't gers en in de biezen,
  in 't diepe van den wagenslag
    hun stille grafsteê kiezen.

  De lucht is heel doorwaaid ervan:
    de wegen en de weiden,
  de voren in den akkergrond
    en kan ik onderscheiden.

  Zóó dapper, in de velden, zijn
    des zomers oude paden
  met allerhande verwen van
    gestrooisel overladen.

  Komt, koning Winter, komt nu maar;
    bij honderdduizendtallen,
  van blommen en van blâren is
    als 't zomervolk gevallen.

SENTE, 29/10 '98.=EGO FLOS=....

(CANT. II:1)


    Ik ben een blomme
  en bloeide vóór uwe oogen,
   geweldig zonnelicht,
  dat, eeuwig onontaard,
   mij, nietig schepselken,
  in 't leven wilt gedoogen
   en, na dit leven, mij
  het eeuwig leven spaart.

    Ik ben een blomme
  en doe des morgens open,
   des avonds toe mijn blad,
  om beurtelings, nadien,
   wanneer gij, zonne, zult,
  heropgestaan, mij nopen,
   te ontwaken nog eens of
  mijn hoofd den slaap te biên.

    Mijn leven is
  uw licht: mijn doen, mijn derven,
   mijn' hope, mijn geluk,
  mijn eenigste en mijn al,
   wat kan ik, zonder u,
  als eeuwig, eeuwig sterven;
   wat heb ik, zonder u,
  dat ik beminnen zal?

    'k Ben ver van u,
  ofschoon gij, zoete bronne
   van al dat leven is
  of immer leven doet,
   mij naast van al genaakt
  en zendt, o lieve zonne,
   tot in mijn diepste diep
  uw aldoorgaanden gloed.

    Haalt op, haalt af!...
  ontbindt mijne aardsche boeien;
   ontwortelt mij, ontdelft
  mij!... Henen laat mij... laat
   daar 't altijd zomer is
  en zonnelicht mij spoeien
   en daar gij, eeuwige, ééne,
  alschoone blomme, staat.

    Laat alles zijn
  voorbij, gedaan, verleden,
   dat afscheid tusschen ons
  en diepe kloven spant:
   laat morgen, avond, al
  dat heenmoet, henentreden,
   laat uw oneindig licht
  mij zien, in 't Vaderland!

    Dan zal ik vóór....
  o neen, niet vóór uwe oogen,
   maar naast u, nevens u,
  maar in u bloeien zaan;
   zoo gij mij, schepselken,
  in 't leven wilt gedoogen,
   zoo in uw eeuwig licht
  me gij laat binnengaan.

KORTRIJK, 17/11 '98.PLATANUS ORIENTALIS. L.


  Alhier, aldaar, wijd uit, wijd om,
   wijd afgevallen blaren
  bezabberen mij 't wandelpad,
   alsof het vagen waren
  van verwers handen, geelwe op groen,
   die 't grauw der aarde blinken doen.

  Een zure wind is opgestaan,
   die 't schoone der platanen,
  zijns ondanks, al te langen tijd
   zag schaduwen de banen
  van 't zomerhof. 't Is winter haast
   en 't oud, afjunstig noorden blaast.

  Die zatgezopen, zooveel tijd,
   aan 't zalig zonneleven,
  daar stonden, ei! zoo roekeloos
   en 't hoofd omhooggeheven,
  gevallen zie 'k nu los en loom,
   beneden den plataneboom.

  Zoo valt, die op de winden schreed,
   ééns bliksemens, doorschoten,
  de vogel, bei zijn slagers af,
   en langzaam neêrgevloten,
  in 't zand des wegs: met borst en klauw,
   vergeefs gewend naar 't hemelsblauw.

  Plataneboomen, 't deert mij, dat
   ik, wandelende, 't zoete
  geweefsel van uw schaduwkleed,
   in 't stof betreden moete,
  dat eens zijn bergzaam looverdak
   mij bood, wanneer de zonne stak.

  Dat eens mij zoete zangen zong
   wanneer, te lossen toome,
  de bolle wind zijn' sprongen sprong
   en liep van boom tot boome;
  al zuchtende.... o, zoo schoon en kweelt
   geen vinder, die de harpe speelt.

  Dat eens!.... Maar nu is 't veeg en 't valt
   in 't graf: de winden loeien
  zijn lijkgezang! Platanenloof,
   te zomer zal 't hergroeien
  en wederom den zonneschijn
   mij zichtend voor de voeten zijn.

KORTRIJK, 20/11 '98.SLAAPLIED


  Waait mij nu zoetjes,
   o zuchtende wind;
  wiegt mij en douwt mij
   dat zuilende kind;
  speelt om zijn wichtelijk
   aanzichtje en laat
  Jesuken rusten; het
   slapen nu gaat.

  Palmen die roerende en
   wagende zijt,
  stilt om mijn kindeke uw
   takken nen tijd;
  engelkens, zoetjes, ach,
   Jesuken wilt
  slapen: uw' tonge en
   uw' harpe nu stilt.

  Vogelkes zwijgt, die daar
   huppelt en springt;
  dauwdruppels, zoetjes en
   belt noch en klinkt;
  zonne, uw machtige
   stralen verfrischt:
  't kindeke Jesus.... in
   slape.... nu is 't!

KERSTDAG 1898.KROMMENISSE


  Rechte en zonder krommenissen,
  tusschen u en mij, beslissen
   laat mij, vaste en veilig, of
  gij mij of ik u, vandage,
  leggen zal aan 't wijngelage,
   spijts uw ijdel wangebof!

STEENE, 12/12 '98.VERLORENBROOD


  Verlorenbroods zijn zulke lieden,
  die weinig hope of geene u bieden,
   't zij waar zij gaan of waar zij staan,
   van eens of anders meê te slaan:
  't zijn steiteniets, 't zijn daghuurdieven,
  't zijn onbetaalde wisselbrieven,
   't zijn bodemlooze vaten, daar't
   't gevangen water deurevaart;
  die wint voor zulke of werkt, voor nieten
  zal arbeid hij en geld verschieten;
   voor zulken bakt, geringe of groot,
   die bakken wilt--verloren brood!

STEENE, 12/12 '98.GODDELIJKE BESCHOUWINGEN.[1]


    o Hoogste, grootste goedheid, God,
  mijn herte haakt om u, tot smachtens,
  tot stervens schier; en immer wachtens,
    is 't moe voortaan. Och, uit het slot,
  dat mij benauwd houdt en gevangen,
  verlost me, gij die mijn verlangen
    volleesten kunt alleen! Wie zal,
  in 's werelds perk, in 's hemels paden,
  mij buiten u, o God, verzaden,
    mijn eenig deel, mijn eeuwig al?

1898.

[1] _Uit de vertaling van Z. D. H. Mgr. Dr. G. J. Waffelaert's_
MEDITATIONES THEOLOGICAE.

    *    *    *    *    *

    Edoch, o Heere God,
    hoe geren is 't dat wij
  erkennen uw bestaan,
  aanbidden u en loven
  ootmoediglijk, die 't al
  beneên berekt en boven,
    dat 't voegende in getal,
    gewichte en mate zij!

    Gij buiten alle macht,
    Zijt immer, meer als al
  dat grootheid heeten kan
  of mogendheid, almachtig;
  de kracht van uwen arm,
  waar is er één zoo krachtig,
    die 't geen hij willens werkt
    hem tegenwerken zal?

    Het op- of nedergaan
    eens evenaars en heeft
  geen mindere achtbaarheid,
  in al zijn onbeduiden,
  als 's werelds ommeloop,
  bij u; 't en laaft de kruiden
    eer 't dageraadt, geen dauw,
    of gij daar acht op geeft.

    Ontfermens zijt gij vol,
    die God almachtig zijt,
  voor allen; al dat is
  bemint gij; geene zaken
  en zijnder, die gij eens
  gemaakt hebt, of zult maken,
    die gij geen jonste en hebt,
    geen liefde toegewijd.

    Hoe kon dan ievers iet,
    uws nillens, blijven staan,
  van al dat staande blijft,
  een stonde? Zou het leven
  niet, zonder uwen roep,
  die dooden wekt, begeven?
    Zou al dat wezen heeft
    niet wezenloos vergaan?

    Gij spaart intusschentijd,
    al 't uwe en ongespaard
  en laat gij wicht van al
  dat lief u is; vernielen
  en zal de zielendief,
  o minnaar van de zielen,
    hetgeen gij, 's Heeren goede
    en zoete geest, bewaart[1].

1898.

[1] Boek der Wijsheid XI, 21-27; XII, 1.

    *    *    *    *    *

  Hoe dankbaar moesten wij,
  ontfermnisvolle, wezen,
    u, grooten, goeden God,
    en die, van jongs af aan,
    nooit anders ons en hebt
    als immer goed gedaan:
  't zij, niet zijnde, ons gemaakt,
  't zij, dood zijnde, ons genezen?

  Niet eer en leefde er licht
  in ons, en rechte reden,
    of wij erkenden, wij
    geloofden u, o Heer;
    beminden u, dien wij
    erkenden, immermeer
  en brachten u den lof
  onschuldiger gebeden.

  Wij waren, aan de hand
  van ouders en van vrienden,
    geleidsmand en geleerd;
    wij zaten, door uw kerk,
    als teêre vogelkens
    geborgen in de vlerk
  van al uw goedheid, die
  geen goedheid en verdienden.

  Hoe komt het dan, dat wij,
  die al uw goedheid wisten,
    al uw bermhertig, al
    uw vaderlijk voorzien;
    u varen lieten en,
    zoo dikwijls, bovendien,
  hetgeen gij geren gaaft
  al roekeloos verkwistten?

  Te spade en is het nooit
  te leeren en te weten,
    dat u te weten ons
    rechtveerdig maken zal;
    dat gij ons redden kunt
    en wilt, die immers al
  rechtveerdigheid, o God,
  en macht zijt, ongemeten.

  Och, laat, van nu voortaan,
  voor goed ons herbeginnen
    te leeren wat gij zijt
    afgrondelijke schat
    van liefde en leven; laat
    ons u, in Sion's stad,
  onsterfelijke liefde,
  onsterfelijk beminnen!

1898.

    *    *    *    *    *

   Nog nauwelijks hebben wij
   den mond aan 't glas geleid
   der hemelschale, die,
  vol bruiloftswijn geschonken,
   ons de al te milde hand
   van God heeft voorbereid,
   of dadelijk ontspringt
  ons herte en, liefdedronken,
   vereert het u, o God,
   zijn volle dankbaarheid!

1898.

    *    *    *    *    *

  Verwonderd zien wij uw
  almachtig Voorbeschik,
  wijl de eeuwen ommegaan,
  de vaste gronden bouwen
  van 't Huis- en 't Kerkgewelf,
  dat, aller hellen schrik,
  dat aller menschen heil
  die op uw woord betrouwen
  staat eeuwig, Godvast, nu
  en elken oogenblik.

1898.

    *    *    *    *    *

   Belofte is al die Gods[1]
   goe vrienden zijn, gedaan,
   dat, als zij, zalig, eens
  het Leven binnentreden,
   zij wezen zullen zoo
   de vorsten zijn, voortaan,
   die heerschen in 't gebied
  der hooge hemelsteden,
   en die, naast Michaël,
   getrouw zijn blijven staan.

   Zoo zal Jeruzalem,
   des vreden vrije steê,
   van al Gods kinderen
  de moeder eens bedijgen;
   veel vreemde steden zal
   God ééne stad ermeê
   doen worden om alzoo
  't getal bijeen te krijgen
   van 't Volk, dat eeuwig hem
   behooren moet, in vreê.

   't Getal der Heiligen
   en weet geen een; 't getal
   geen een, der geesten, die
  Gods heiligdom ontvielen:
   toch weten wij hoe uwe
   ontvorste zetels al,
   o Hemel, zetten eens
  vol vrijgemaakte zielen
   de milde moederschoot
   van Roomsche Kerke zal.

   O Roomsche Kerke, die,
   als kinderloos veracht,
   als barre wildernisse,
  op aarde, wierdt verwezen,
   hoevelen zijnder, die
   ge in 't leven hebt gebracht
   of die ge in 't leven nog
  zult brengen? In 't nadezen,
   hoevelen zijnder, die
   Gods wil van u verwacht?

   Hij weet alleen hoe groot
   is nu zijn eigen diet,
   hoe groot het wezen zal
  hierna, die alle zaken
   geschapen heeft; _die al
   dat wezen heeft of niet
   te voorschijn roepen_ en[2]
  _kan_ maken of ontmaken:
   ie 't al op mate, wicht
   en tel geworden liet.

1898.

[1] Augustinus. _Enchiridion de fide spe et charitate_, hoofdstuk IX, t.
29.

[2] Ad Rom. IV, 17.

    *    *    *    *    *

  o Heere, God, uw licht hebt ge, en
    genade, mij gegeven,
  daarbij mij dieper, nu als ooit,
    is in de ziel gedreven,
  dat u alleen, o gever goed
  van 't waar geloove, ik danken moet.

  Zoo helder als de zonne, straalt
    de grootheid uwer gave
  't onschatbaar, hemelsch licht, daaraan
    mijn herte ik langend lave.
  Wie kent er... Ik en kenne geen
  zoo onbederfbaar edelsteen.

  Noodwendig is 't geloove, dat
    begrijpe ik, en geen zaken,
  geloove ik niet, en helpen mij
    ter zaligheid geraken:
  mijn eigen goed of ware 't al,
  't geloove alleen mij baten zal.

  Mijn wille en mijn verstand ben ik
    bereid, ten allen stonde,
  te vellen vóór uw voeten om
    één woord uit uwen monde:
  zoo is het en, die Waarheid zijt,
    betaamt het u, ten allen tijd.

  Mijn redelijk verstand betuigt,
    dat 't zoo behoort te wezen;
  en, komt mijne arme onwetenschap
    daartegen opgerezen,
  'k geloove en helpt o God, voortaan,
  mijn ongeloove ook rechte staan!

  Heel vaste en onberoerd is mijn
    geloove: niets en is er,
  van al dat ooit onloochenbaar
    of waarheid was, gewisser:
  'k geloove en, uit mijns herten grond,
  bedanke ik u, ten allen stond.

  'k En was maar eerst geboren, of
    gij goedheid zonder gronden,
  't geloof hebt in mijn herte diep,
    als heblijkheid, gezonden;
  g' hebt levende als een zaad, voortaan,
  't geloove in mij doen wortel slaan.

  In 't Doopsel is 't geloove mij,
    als deugd, eerst ingegeven,
  die werkzaam, is ontwaakt en, met
    der daad, in mij gaan leven,
  zoohaast haar en verstandigheid
    en wil den weg had voorbereid.

  Zoo is t, door uw genade, o God,
    en 't leeren uwer Kerke,
  dat eindlijk mijn gelooven en
    mijn willen kwam te werke:
  door ouders, herders, vrienden goed,
  geholpen eerst en opgevoed.

  't Geloove was mij, 't leven door,
    een licht en, langs de paden
  des werelds, heeft het, recht en wel,
    mij, schamel mensch, geraden:
  het heeft mij, vaste en onverkeerd,
  de waarheid uwer wet geleerd.

  Het heeft mij, daar, och arme, ik was
    gevallen of gaan dwalen,
  weêr opgesterkt, mijn stappen mij
    doen wenden, doen herhalen:
  dat leed was, af- en weggedaan;
  dat goed is, al, mij toegestaan.

  Ootmoedig, eerbiedvuldig, zal
    uw gave, o God, ik dragen,
  tot 't einde toe mijns levens, en,
    daar 't nood doet, hulpe vragen;
  totdat mijne ooge uw weerglans niet,
  maar vlak uwe eigen wezen ziet.

  Intusschen, wille ik doen alzoo
    't geloove leert en winnen
  meer wetenschap om God, voortaan,
    meer wetend, meer te minnen.
  Zoo weze 't mij en alle liên,
  die blind eerst, nu den dagraad zien.

  Die blad voor blad, heeft opgemaakt
    dit werksken, wenscht, bij dezen,
  dat 't voordeel doe aan allen, die
    't godvruchtig willen lezen;
  opdat uw' name, God en Heer,
  vereerd zij, nu en immermeer.

1898.                 1899"VADER OVERLEDEN"[1]


  o Al te kwade boodschapper,
  die, bitsig als een horselbie;
  die, stekende als een degenstoot;
  die, snel gelijk den bliksemslag;
  die, stom en doof, noodzakelijk,
  te mijwaard op de snaren komt
  gevlogen van den teekendraad!
  Te gauwe, ach armen, vindt ge mij
  en biedt gij, in uw bitsigheid,
  de boodschap,--en geen troost daartoe!--
  dat "_vader overleden_" is!
  Ge'n zegt niet hoe hij, vroomgezind,
  zijn kruise en zijne ellenden droeg;
  g'en zegt niet, echt en recht, hoe hij
  onwankelbaar geloovig en
  betrouwende in Gods goedheid was;
  g'en zegt niet hoe, beneên den bast
  van buitenwaardsche onteederheid,
  hij teêrheid in zijn herte borg;
  g'en zegt niet hoe, van 's morgens vroeg
  tot 's avonds, hij was werkzaam; hoe
  't gevaar hij niet en minde, niet
  en vreesde, daar 't de plicht beval:
  g'en zegt niet hoe nauwkeuriglijk
  hij omzag, daar te zorgen viel
  voor kinderlijke onschuldigheid;
  g'en zegt niet hoe noch wat hij was,
  vóór God en vóór de menschen: gij
  en steekt me.... en gij en stoot me maar
  door 't herte, dat hij henen is,
  mijn broeder! Van geen zielenruste
  en rept gij!--Och, hoe herteloos
  doorslaat mij nu die bliksemslag
  en biedt hij mij, in zijn bitsigheid,
  de boodschap,--en geen troost daartoe!--
  dat "_vader overleden_" is!--
  Zijn ziele God genadig zij!
  o Al te kwade boodschapper!

KORTRIJK, 1/1 '99.

[1] "VADER OVERLEDEN" _was de tekst van een telegram meldend de dood van
's dichters broeder_, ROMAAN GEZELLE, _kunstvuurwerker te Brugge_.REQUIESCAT IN PACE![1]


  Ze hebben hier hem neêrgeleid,
  in de aarde der gestorvene,
  den kunstvierwerker, aan en bij
  Zijn grafsteê is[2] het oefenperk,
  daar dagelijks men schieten hoort
  en poffen van geweerschot.
  Wij stonden en wij horkten, in
  de stilte van den morgenstond,
  naar 't halfgezwegen lijkgebed,
  dat iedereens begroetinge is,
  die komt alhier. In 't oefenperk,
  daar schoten en daar poften ze
  zoo dapper, dat het, spotgewijs,
  den doode scheen te gelden. Hem
  die menigmaal tienduizenden
  deed roepen: "Och, hoe wonderschoon
  het schittert!" als hij bommen schoot
  in 't luchtgewelf, bij nachte. Neen,
  nu ligt hij daar en zien en kan
  noch hooren hij 't geweergeschut,
  dat henenbarst, omtrent hem. Nu
  en weet hij van geen duizenden,
  die, opwaards ziende, roepen hoe 't
  al hemel vier en vonke is.
  Geen volk en ziet hij vluchten en
  geen kinders, op den arm getorscht,
  die schrikkend schreeuwen. Poppen nu
  en raderwerk en ziet hij meer,
  die breken, braken, branden, schier
  alsof de lucht vol sterren en
  vol bliksemende zonnen zat.
  Het vier, dat in zijn herte leefde,
  is uitgedoofd: hier slaapt hij nu!
  Wij stonden daar...tienduizenden?
  Neen, twintig stille vrienden, die,
  omleege ziende en sprakeloos
  hem volgden, daar hij henenvoer
  voor eeuwig; die beminden hem,
  ten grave toe en verder nog!
  o Waker, die de dooden hier
  bewaakt, in uw gebeden hem
  indachtig zijt: des morgens, als
  de nooit vermoeide zonne uitgaat
  en leven strooit in 't doodenveld.
  Des avonds, als 't al slapen gaat
  en, moegeleefd, te sterven zoekt
  een stonde of twee; indachtig hem
  dan weest, aleer gij slapen gaat.
  Des nachts, als heel uw kudde ligt
  omtrent u, hunnen herder, dien
  alleen de lieve zonne zal
  ontwekken, als het morgen is:
  indachtig weest den doode dan,
  als 't leven u de ruste ontzegt.

KORTRIJK, 8/1/'99.

[1] _Bij de begraving van_ ROM. GEZELLE; _zie voorgaande stuk_.

[2] _Aan 't stedelijk kerkhof, te Brugge, paalt het plein voor
schietoefeningen._UIT DE DIEPTEN.


  Ik hoore 't klokspel nauwelijks,
  en nauwelijks de slagen,
  die slaan de lange stonden van
  de stomme winterdagen;
  't is doof omtrent mij alles, en
  schier dood, hetgeen mij moed,
  mij mannelijken wil, te mets,
  en kracht in 't herte doet:
  daar zit entwat in 't luchtgewelf
  dat krank is; dat, beneden
  die krankheid, armen mensche, mij
  doet krank en ziek zijn, heden.

  Wat is dat? Aarde of hemel, wat
  ontbreekt mij nu, die wanen
  mij vrij van alle zorgen dorst,
  nog onlangs; die, de banen
  des levens gei doorgaande, hield
  den zin op u gericht,
  o zonne, die mij tegenblonkt
  in 's hemels aangezicht!
  Waar is nu alles henen en
  hoe zitte ik hier, gekrompen,
  vernederd en ontzenuwd, in
  des winters doove dompen?

  Ach! wis is mij de dood omtrent
  en, heimlijk aangekropen,
  des nachts ong' hiere duisternisse
  in 's herten grond gedropen;
  de droefheid,--of ik blijde was
  en helder eens van zin,--
  op mij heeft heure vuist geveld
  en giet mij tranen in.
  Waar berge ik mij? Waar vluchte ik u,
  o troostloos ondervinden
  der zware weemoedsketenen,
  die nu mij nederbinden?

  Waar vluchte ik mij? Waar schuile ik, of
  wie zal mij....? Zal ik vluchten,
  die bidden kan; die God bij mij,
  voor bijstand, heb: die zuchten
  in de oore Gods mijn lijden kan;
  die, sprakeloos, verstaan
  bij hem kan zijn; die, schaamteloos
  bij hem kan binnengaan?
  Aanhoort mij dus, o Vader; uit
  de diepten roepe ik henen;
  "Ontferme 't u eens dooden en
  uw licht zij mij verschenen!"

  Gij ook zijt eens in 't graf geweest,
  drie dagen en drie nachten;
  gij ook hebt uwe onlustigheid
  geklaagd; als al uw krachten
  begaven u, om hulp gebeên,
  die aller hulpe en troost,
  God zelf, voor mij te lijden en,
  gegalgd, te sterven koost.
  Ontferme 't u eens stervenden,
  die, naast u, neêrgebeden
  in 't graf van zijne ellendigheid,
  verrijzen wilt ook, heden!

KORTRIJK, 15/1 '99.HET VLAAMSCHE VOLK


  Wanneer, wanneer zal 't hier in Vlanderen
    zoo 't vroeger ging, eens weder gaan?
  Of mag 't niet meer dat is, veranderen,
    moet immer valsch de klokke slaan?
  o Neen, o neen, de duinen daveren
    de kerels zijn weêr opgestaan:
  Van hier, onvlaamsche volksbeschaveren,
    het jonge Diet is vrij voortaan.

  Te lange alreê zijn oud- en jongen
    het vreemde woord gewend alhier,
  en 't Vlaamsche lied op Vlaamsche tongen
    doen galmen, 't is een schande schier.
  't En zal niet meer zoo 't was geschieden:
    de kerels zijn weêr opgestaan:
  het vrije lied past vrije lieden
    en 't jonge Volk is vrij voortaan.

  Welaan, wie zal den stroom beteugelen,
    die breken wil door boei en band?
  Wie kort het Volk zijn' vrije vleugelen
    wie temt het jonge Vlanderland?
  Geen zuiderlings ontaarde krachten:
    de kerels zijn weêr opgestaan
  hun stem en zal geen dwang versmachten,
    het Vlaamsche Volk is vrij voortaan!

12/1901.           ONGEDAGTEEKENDE GEDICHTEN
              EN ONVOLTOOIDE
             "=SLAPENDE BOTTEN="DE BOODSCHAP


  De boodschap uit des Heeren woon
  't geheim des Heeren boodschappend,
  begroet ze vol genaden, die
  zal Moeder Gods en Maged zijn.

  De Maagd bezoekt de moeder van
  Johannes, haar in 't bloed verwant,
  en ongebaard verkondigt hij
  dat Jezus reeds geboren is.

  Het woord dat vóór alle eeuwen uit
  des Vaders wezen wierd, verschijnt,
  het sterflijk uit een' Moedermaagd
  gesproken God- en menschenkind.

  Het kind wordt in Gods huis gebracht,
  die 't al gebiedt hoort man's gebod
  en, afgekocht om niet bijkans
  wordt hij die ons verlossen zal.

Hymn. in off. ss. Rosarii.HOSANNAH


  Hosannah zingt,
  't is palmendag.
  Jerusalem,
   slaat open
  uw' deuren al,
  komt uitewaard,
  en kust, in 't zand
   gekropen,
  het voetspeur en
  de stappen van
  het veulen, dat
   vol eer
  is voerende in
  Jerusalem
  --Hosannah zingt!--
   den Heer!WEGGEROOFDE LELIE


  Weer een weggeroofde lelie
   uit des werelds doorenveld,
  na des levens rampmartelie,
   hooge in 's hemels hof gesteld.

  't Maagdenlijkske is afgemalen,
   tot den laatsten vezel af:
  niet en kwaamt gij nederhalen,
   dood, bijkans, in 't duister graf.

  Wederom, en vrij, geboren,
   vloog het zielke hemelwaard:
  dood, gij hebt den strijd verloren,
   't leven hebt ge, o dood, gebaard.GELIJK DE ARME PELGRIM


  Gelijk de arme pelgrim getreden komt,
   die pijn heeft en honger geleden om 't
  zoolange, zoolange geduren van
   de reize, toch eindelijk de muren kan
  zien rijzen, nog blauwende in den morgenstond
   van 't huis waar hij moeders bezorgen vond.O LIEFSTE JESU ZOET


  Ik wil mij gansch u geven nu,
   o liefste Jesu zoet,
  den loop van al mijn leven u
   mijn herte en mijn gemoed.
  Aanveerd dat herte en 't uwe zij
  o Jesu ook gegeven mij
   verwisseling van liefde doet
   met mij o Jesu zoet.

  'k Beminne u uit der maten zeer,
   o liefste Jesu zoet.
  Gij zegt dat ik u volgen, Heer
   en u beminnen moet,
  ik vrage u dan, o Jesu kind,
  die kinderherten meest bemint,
   dat gij mij 't alderhoogste goed
   in u beminnen doet.

  Van herten zijn wij één voortaan,
   o liefste Jesu zoet,
  ik wil door alle smerten gaan,
   door allen tegenspoed
  en sterven zal ik onversaagd,
  zoo Gij mij in uw herte draagt
   en nimmermeer daaruit en doet,
   o Jesu, Jesu zoet.GEKRUISTE GOD


                       _O crux ave, Spes unica
                       Mundi Salus et gloria,
                       Auge piis justitiam
                       Reisque dona veniam._

  Gekruiste God die voor mij staat,
  des werelds eere en toeverlaat,
  gekruist, gekroonde Jesu zoet,
  onze eenigste hope, ons eeuwig goed,
  ik groete en bidde u, reik, o Heer,
  al die rechtveerdig zijn, nog meer,
  en geeft, door al uw lijen en bloên,
  vergifnisse aan die kwalijk doen,

VAR.:

  o Kruis dat al onze hope draagt,
  Al 's werelds eere en vrijheid schraagt
  Vervroomt ze al die uw spraak verstaan,
  Vergeeft ze al die u tegengaan.AVE REGINA


  Heil u, heil u, Koninginne,
  vrije Vrouw der zoeter minne
  heil u, wortel, stam en poort;
  heil u, 's werelds weergeboort!
  's Zaligmakers moeder milde,
  daar hij 's hemels deuren wilde
  mede ontsluiten; sterre in zee,
  slaat ons gade en weert ons wee!
  Die zoo diep zijn neergevallen,
  helpt ons weder opstaan, allen,
  Jesu moeder, staat ons bij,
  dat ons vrede en vreugde zij.AANZIET DE KRAAIEN


  Aanziet de kraaien die van zaai-
   noch oestgetij en weten,
  die schure en hebben noch schrapraai
   en God verleent ze 't eten!
  Aanziet hoe dat ze, tem en fraai,
   hier spijze en drank vergeten.

GHISTEL.'T WAS 'N WARE!


  "Past op," zei Meester Heuverswijn,
  "dat iemand,--wie die snaken zijn,
  die 'k hoorde daar, met hand of mond,
  eens s...e nadoen, dezen stond,--
  nog durve! Wat bediedt mij dat?
  Een schande is 't! En, 'k en weet niet wat
  ik doen zal met den deugeniet,
  die nog nen keer zal durven...!"--Ziet,
  daar hoort mij Meester Heuverswijn
  weerom entwat gelaten zijn,
  van zulken aard, dat 't wonderwel
  geleek 't onvoegzaam kinderspel:--
  "Komt hier, gij, Jan! Wat hoore ik! Gaat
  en seffens recht in 't hoekske staat!"--
  "'K en doe," zei Jantje Poupaert, als-
    of 't heel onschuldig ware:
    "menheere, 't was 'n ware!"
                          PET. V. WAEREGHEM.MOCHT ZULK EEN TALE


  Mocht zulk een tale eilaas
   geen enkel tale wezen,
  geen woorden, waarheid en
   onnagemaakte smert
  op willens voet gesteund,
   op biddens vlerk gerezen
  tot naast het evenbeeld
   der wenschen van Gods hert,
  dan zou wellicht de baan
   de duistere baan des levens
  verlichten in den glans
   van Hem die U bemint,
  van hem die naar u wacht,
   van Jesus, dien gij tevens
  al waart gij nog zoo boos
   toch geren ziet, mijn kind.                     _Ten halven afgewrocht,
                     ontvangen, niet geboren;
                     gevonden algeheel,
                     noch algeheel verloren,
                     zoo ligt er menig rijm
                     onvast in mij, en beidt
                     den aangenamen tijd
                     van volle uitspreekbaarheid._
                           (RIJMSNOER).  O stede- en vaste oude meuniksmoffen
    wat schijnt ge mij een beeld
    van veile vastigheid;
    de vlaamsche vuist heeft u
  eens in den leest getroffen,
    u in de scherpe zon te
    droogen uitgeleid;
    het angstig vier heeft u
    nadien opeengestapeld,
    gebakerd ommentom uw leên
    en sterk gemaakt,
    totdat gij een en al. . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Neen, en schrijft, op rijm of onrijm,
  iets, of eer ge aan 't schrijven gaat
  . . . . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Luistert allen, luistert allen:
  Gods woord is mij ingevallen.

    *    *    *    *    *

  Ik had ne keer nen dicht gemaakt,
  en 't stond van vooren aan zoo wat
  van God, gelijk geen een mij dat
  en dient te doen herdichten,
  . . . . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Heere geeft dat wie, wanneer
  ooit dit schrift in handen kome
  . . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Een lieftallig liedjen op
   het wijken van den wintere.

    *    *    *    *    *

  Een deuntje willen wij dichten.

    *    *    *    *    *

  Dat hier en daar en elders leeft,
  dat nimmer nog bestaan en heeft,
  't gebenedijde u al van in. . .
  . . . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Dat kruis dat gij mij gaaft
  een jaar van hier geleden.

    *    *    *    *    *

  De zegen Gods, u, mij en al
  die met ons bidt, bewaren zal.

    *    *    *    *    *

  Een heel onvast onthouden van
  de onvaste voeren daar ze mij--
  . . . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Gij die God zijt dezer eeuwe,
  God gemaakt, in steê van God.

    *    *    *    *    *

  Goevrijnacht, als Jezus
   gevangen, gesleurd,
  vol wonden geslegen,
   besmet en besmeurd.

    *    *    *    *    *

  Heere, komt, ik ben ellendig,
   'k ben vol zonde en vol verdriet,
  komt, uw' goedheid is onendig,
   lange en beidt, o Heere, niet.

    *    *    *    *    *

  Hoe verre buiten al 't bereik
  der menschelijke macht gesteld
  . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . .
  het worden van den zonnedag.

    *    *    *    *    *

  'k Danke u, van het leven, dat
     gij mij laat genieten.

    *    *    *    *    *

  o Bindt mijn handen alle twee,
   o bindt mijn herte aan u, en
  en laat ze nooit meer, losgegaan,
   uw Godlijk herte schuwen.

    *    *    *    *    *

  Oneindig wezen, God,
  drievuldig, een, almachtig,
  wat zijt gij dicht bij mij
  die niet en zie en hoor.

    *    *    *    *    *

  O Maria welk eene eere,
  dienstbaar zijn en God den Heere
  dragen, zoo gij, moeder zoet,
  Jesus uwen Schepper doet.

    *    *    *    *    *

  't Was God die onze zonden zag,
  't is Hij die ze ons vergeven mag,
   en wij zijn 't die de boeten
   daarvan God gelden moeten.

    *    *    *    *    *

  Zijn eigen zoon en spaarde hij niet
  en liet hem voor mij slachten.

    *    *    *    *    *

  Die elken vogel voedsel geeft
  gebrek voor mij geleden heeft.

    *    *    *    *    *

  Die nievers zijns gelijke en vindt
  voor mij wierd mensche en moeders kind

    *    *    *    *    *

  De wille des Heeren,
  zoo gister zoo nu,
  de wereld zal keeren,
  geen "individu".

    *    *    *    *    *

  En niet uw straffen naar
  ons kwalijkdoen gemeten

    *    *    *    *    *

  Zijn leven stond hij af voor mij,
  gekruist, en voer in 't graf voor mij.

    *    *    *    *    *

  'k En was
  nog in
  't bestaan
  niet, en,
  bestaat,
  zei God,
  mijn kind,
  en 'k ben.

    *    *    *    *    *

  Ons toekome, God en vader,
  dat wij immer nader, nader
  . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  ons toekome uw Koninkrijk.

    *    *    *    *    *

  Oorspronkelijk en van eersten af
  is 't God die mij dit leven gaf.

    *    *    *    *    *

  Moeder stond zij, vol van smerte,
  naast het kruis en 't brak heur herte,
  dat heur kind daar hangend was.

    *    *    *    *    *

  Komt, de stem die roept tot u.

    *    *    *    *    *

  Denkt gij, vriend, dat dat
  niemen en weet
  dat in uwen boezem
  geborgen, daar ligt
  het diepste van al,
  't zij edel 't zij leelijk
  't zij goed het zij kwaad,
  't gezien heeft een ooge en 't
  bewaren, ontdekken . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . .
          Hij zal . . .

    *    *    *    *    *

  Men durft er nog naar kijken nu:
   ze is nauwlijks overleden,
  ze lacht, of 't ware, en schoonder is
   ze, in de eeuwigheid getreden,
  als vroeger, daar zij lijdend lag
       en leelijk deed.

    *    *    *    *    *

  Mij schielijk is een vreemde
  ontroeringe ingevallen:
  is stervende iemand, of
  ben, veeg, ik zelf misschien
  bestemd om heen te gaan?

    *    *    *    *    *

  't En gaat geen een verloren,
   geen dingen dat bestaat,
  't en wordt geen een geboren,
   dat heel en al vergaat.

    *    *    *    *    *

  Mijn schamel, schamel kind,
  hoe geren zou 'k het wezen
  van uwe eenvoudigheid
  zien staande blijven, dat
  . . . . . . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Maakt pompen van canons
  en speiten van geweren,
  al 't vechten is voorbij,
  't is vrede weere in 't land.

    *    *    *    *    *

  Broonood lijdende,
   lam ellendig,
  nooit verblijdende,
   en onbestendig.

    *    *    *    *    *

  Noch geld, noch wijn, noch brood
  en stilt den mensch zijn nood,
  daarbij begeert hij ook
  met herte en ziele...rook!

    *    *    *    *    *

  O vader, zorgt bevreesd
   dat 't kind u geren ziet,
  opdat gij nooit en vreest:
   dat kind en vreest mij niet.

    *    *    *    *    *

  Pinte, ponte, palingpot,
  loopt ermeê naar 't wagenkoot,
   loopt ermeê naar 't overbuur...

    *    *    *    *    *

  Waarom bemint u, kind, zoo zeer
   't zij welke ontaarde ziele
  die kleen zijt, hulploos, arme en teer...

    *    *    *    *    *

  Ei! wat baat het slingervuisten,
  hadt gij nog zoo zware knuisten
   stondt gij nog zoo hooge en sterk...

    *    *    *    *    *

  Gij zijt, en zult het altijd wezen,
   zoo God u schiep, een vrije geest,
  geen lichaam, eene ziel, nadezen.

    *    *    *    *    *

  Ten dorse geschreden, zoo
  hing 't harnas
  hem loodzwaar om de leden.

    *    *    *    *    *

  Over hem Gods handen waken,
  vrij van schade en schandeaanraken,
  waren ze 't...

    *    *    *    *    *

  De dood, wat is de dood,
  herdenkt, o mensch, een stonde.

    *    *    *    *    *

   Noch wulvengier, noch evertand,
  en vreest die heeft gezond verstand,

    *    *    *    *    *

  Met uw vuil en stinkend vat
  vol gouden vruchtbaarheden.

    *    *    *    *    *

  Als ik jong was, zoo verlangde ik,
   dag op dag, naar iets of wat,

    *    *    *    *    *

  Dien man zie ik geren rusten,
   zie 'k geren slapen gaan.

    *    *    *    *    *

  Doet hetgeen gij moet,
   doet al dat gij doet[1].

[1] VAR. III:

  Doet hetgeen gij moet,
  Doet hetgeen gij doet,
  Gebaren is niet goed.

    *    *    *    *    *

   En zeggen, zeker nu,
  zoo zult gij bij uw zelven

    *    *    *    *    *

  Geen bandenbrekend leven
    menigvuldiglijk...

    *    *    *    *    *

  Het leven is zoo kort, men kan 't
   niet wel genoeg verleven.

    *    *    *    *    *

  Heel verarbeid, heel vermoeid,
  zit nabij den boord te wachten

    *    *    *    *    *

  Hoe schoon de weerde schat ook zij,
   'k en zal hem nooit beminnen[1].

1 VAR. II:

  Hoe schoon de schat ook zij,
  Nooit zal ik hem beminnen,

    *    *    *    *    *

  Hoe eer ik ware dood geweest,
   hoe min 't hem ha' gespeten

    *    *    *    *    *

  Hij riep met luider stem,
  daar alle dingen zwegen

    *    *    *    *    *

  'k Voele een traan mijne oogen ontzwellen.
     als ik denke: 't is voorbij[1].

[1] VAR. V:

  'k Voele een traan mijn oog _ontwellen_.

    *    *    *    *    *

  Maar haalt mij ievers een die half
   zoo eerbaar in zijn . . . . .

    *    *    *    *    *

  Wij hebben al niet veel anders meer,
  maar wij hebben nog vlaamsche leute[1].

[1] VAR.

  W'n hebben niet veel meer ander Vlaamsch,
  maar w' hebben nog vlaamsche leute.

    *    *    *    *    *

  Zoo is uw hand,
  zoo weze uw hert.

    *    *    *    *    *

  Het leven, welk geluk was het,
  met Adam's zonde en zeer besmet?

    *    *    *    *    *

  Kleene visschen, zoo luidt het lied,
  en dappere dieven, en vangt men niet.

    *    *    *    *    *

  Handhaaft u brood van hand,
   maar niet van herten.

    *    *    *    *    *

   Daar is hij, roept er een,
  loopt weg, hij gaat u vangen!

    *    *    *    *    *

  vol goedheid en vol vriendschap
   onversleten . . . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  Waar haalt hij 't uit, waar haalt hij 't al.

    *    *    *    *    *

  Verre van ouders, verre van huis,
  verre van

    *    *    *    *    *

  _Erumpunt_....
    Bottende, en om uit te bersten,
    ziet mij al die boomen staan
    zoo de naasten zoo de versten,
    zwellen doen ze en zwaar nu gaan:
    daar 't nu zwart is, zal 't geworden
    lente zijn, van einde te orden,
    loopt het nog twee nachten aan.

    *    *    *    *    *

  Waarom, waarom bemin ik toch
      den donder?
  Ontleedt, o gij, die wijs zijt, mij
      dit wonder.

    Ik hoore heel den nacht
    het gulzig slokken van
      die gote daar.

    *    *    *    *    *

  Hoe dood, hoe dood,
   in al de levendheden
  der lieve lente, staat gij daar
  onlief alleen....

    *    *    *    *    *

  Waar gaat gij, o geest van de blomme,
         wanneer
  zij 't leven moet laten en liggen.

    *    *    *    *    *

  Hebt toch meelye,
  menschen, meelye
  met de schoone
  boomen Gods!

    *    *    *    *    *

  De boomen roepen allen,
    overluid en lang:
  wat loopt gij, stoere stormen,
    boos en bulderachtig
  voorbij op onzen hals.

    *    *    *    *    *

  De bleekgroene schaaiaards,
   nog nauwlijks geblaard,
  rijên, hooge in de wolken,
   hun' lochtige vaart.

  'k Zie u geren blauw en blank,
  blank en blauw geweven
  wolken

    *    *    *    *    *

  De mane zit en ziet
  dat aan; ze schijnt te zeggen:
   't is avond nu en 't geen
   mijn zuster zonne zag
  is henen: rust nu wat
   en nederleggen
  de zorge gaat van dezen zwaren dag.

    *    *    *    *    *

  Ik weet een hoeksken in
  den hof, en, daar geborgen,
  ontvluchte ik voor 't geweld
  der luide levenszorgen.
  Verheven is 't van de aarde,
  op oude bouwselbraken,
  met boomen overal
  omzet, en 't zonneblaken
  en vindt het morgens noch
  des middags; op nen stoel
  ontduike ik dikwijls daar
  . . . . . . . en 't geterg
  des werelds
  . . . . . . . en daar
  en vindt des morgens mij
  daar zittend immer niet
  noch middags; menschenloos
  . . . . . . . . . . . . . .
  zijt God die mij daar ziet.

    *    *    *    *    *

  _Pisseblommen._
    't Weer is helder lauw en zoet
    zoo 't niet elken dag en doet.
     Laat mij in de groene weiden,
     bij der hand, u henenleiden,
    'k zal u blomkes nu en dan
    toogen en gij zult daarvan
     later dit en dat mij klappen,
     nopens blomkes eigenschappen.
    't Blomke dat ik liefst van al
    zie en altijd blijven zal
     geren zien zoo lange er bloeien,
     ziet het daar beneen u groeien,
    reis en reis met de eerde, daar
    strekt zijn zedig loofgeblaar,
     en men ziet zijn groen verterre
     maar van bij en nooit van verre
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
     wilt gij weten hoe ze nommen?
     't zijn, met oorlof, pisseblommen.

    *    *    *    *    *

       Uw vlerk,
      aan 't werk
      in 't zwerk,
  zweeft zwierend deur de wolken,
        o tier-
       end dier
       dat hier
     en ginder almedeens

    *    *    *    *    *

  Tallen tijden kan men nu
  versche blommen bloeien zien,
   bloeien te aller steden.

    *    *    *    *    *

      Bolle kake,
      roode mond,
  och, hoe zal 'k het zeggen,
      witgetande,
      blij en blond

    *    *    *    *    *

  Thorhout, Thorhout, heilige stede,
   wist gij waar uw voet op staat;
  wat uw' bosschen rooken dede,
   wat uw naam vermoeden laat.

    *    *    *    *    *

  Steenratjes
   waar hebt gij
  van den nacht
   geslapen?

    *    *    *    *    *

  Wat zei dat vinnig stemgepiep
  dat uit dien boom mij tegenliep
       en groette.

    *    *    *    *    *

  Men kan aan de dieren
  zoo vele doen zeggen,
   en spreken ze niet.

    *    *    *    *    *

  De zage zucht
  en kerft het hout
  in kisteberd, in korsten

    *    *    *    *    *

  O meulewal, met al 't geheugen
   der schuldelooze onnoozelheid
  mij vóór uw' voet en lief geheugen

    *    *    *    *    *

  Hoe schoon, hoe schoon,
  wat zal ik anders zeggen,
  hoe schoon, hoe schoon
  en van geen menschenmacht
   (_wolke met zwart haar
   dat er bij lange
   klissen uitschiet_).

    *    *    *    *    *

  Zwarte eeken, olmen,
  donkergroene esschen,
   abeelen die grauwt

    *    *    *    *    *

  Gij merelaar met uw zwart habijt
   en uwen bek van goude,
  wat wondere ik hoe gij blijde zijt

    *    *    *    *    *

  Hoe stille is 't om de stad nu hier
   is 't op de kwaadste dagen
  verdragelijk, als 't kiezinge is
   of lotinge

    *    *    *    *    *

  Hoe schoon zijt gij van verre uit uw
      beggijnhofboomen

    *    *    *    *    *

  O wat is 't toch lief getal
  rondom mij en rondom al

    *    *    *    *    *

  O zingend kind, en wist' gij niet
  en zongt gij zoo 't de vogels doen

    *    *    *    *    *

  't Was op nen dampen donkeren dag,
  't was 's morgens in de vroegte

    *    *    *    *    *

       De zonne is weg die liên en land
  verblijdt, en 't vlugge volk van 's hemels harpenaren

    *    *    *    *    *

  Den nieuwen wegel werpt
   de zon vol oosterlicht,

    *    *    *    *    *

  Zegt mij hoe de sterren worden,
   zegt mij

    *    *    *    *    *

  Ze beven door de lucht,
   de duiven

    *    *    *    *    *

  Ik ben eens verre weg,
  bij donker nacht, gereden

    *    *    *    *    *

  En stoort de vleugels niet,
   ze zijn zoo bezig.

    *    *    *    *    *

  Van boomen die roerloos, en schoon
  zichtbaar, in den smoor bedolven staan.
    En die eer gedroomde boomen
     als gewisse boomen zijn

    *    *    *    *    *

  Eer dauw en dag,
  eer dag en dauw

    *    *    *    *    *

  't Is stille, stille allengskens, en
  't is avond weer aan 't worden.

    *    *    *    *    *

  De wereld draait nochtans.

    *    *    *    *    *

  't Molenzeil, dat, bruingeboend

    *    *    *    *    *

  De wind die uit de stikken waait.

    *    *    *    *    *

  Hebt gij ooit een peerd zien pinnen?

    *    *    *    *    *

  Ik heb nen dreupel dauw gedronken,
  gesmaakt, geweeklaagd en geweend...

    *    *    *    *    *

  Peerden van de dood gelijk

    *    *    *    *    *

  't Zij van oost of west of waar

    *    *    *    *    *

  Doomend lijk een reukoffrande

    *    *    *    *    *

  Ach, herontsteekt de lampe toch

    *    *    *    *    *

  Wat groot gebouw daarin wij wonen mogen

    *    *    *    *    *

  Brijkroode oude wanden

    *    *    *    *    *

  Ik weune bij de zee,
  de blauwe zee, de baren
  ze staan tot in mijn huis,
  en de onafmeetbaarheid

    *    *    *    *    *

  Welgekomen zijt mij allen,
  die na duizend ongevallen,
  op des werelds wilde zee,
  zoekt en ziet de blijde haven

    *    *    *    *    *

  Vijfden van de sture maand,
  die des winters wegen baant

    *    *    *    *    *

  o Sneeuw, gewolde dracht
  der witte wintervelden

    *    *    *    *    *

  Men hoort dat 't koud is

    *    *    *    *    *

  Gekeend en gespleten
   van koude is mijn vel

    *    *    *    *    *

  De Maarte komt besneeuwd

    *    *    *    *    *

  Half rood, half groen
   de hagen staan,
  half beukenhout,
   half ieuwen;
  ik hope dat
  vrouw Lente zal
   verneschen en
   vernieuwen
  dat dood nu is;

    *    *    *    *    *

   in tusschentijd
  mij wellekom
   gij, winter, zijt
    omdat gij
  . . . . . . .

    *    *    *    *    *

  De dagen langen nauw genoeg,
   maar toch, ik kan bespeuren

    *    *    *    *    *

  Gij, winden, kunt o--o--
  o--o--o--o--
  o--o--o--o--
     ik bidden kan.               INHOUDSTAFEL


                               Blz.
 't Er viel 'ne keer                      1
 Onbevlekte Vrouwe                       4
 Mijmeringe                          6
 Moederken                           8
 Sint Jans Vier                        9
 Bast van murwe Wijngaardbezen                12
 Perels                            13
 Serenum erit                         14
 Imber abiit                         16
 Octoberboomen                        18
 Aan......?                          19
 De XIV stonden of de bloedige dagvaart des Heeren      21
 De eerste stonde: Gevonnist                 25
 De tweede stonde: Naar Golgotha               26
 De derde stonde: Eerste val                 27
 De vierde stonde: Maria                   28
 De vijfde stonde: Simoen van Syrenen             29
 De zesde stonde: Veronica                  30
 De zevenste stonde: Tweede val                31
 De achtste stonde: De weenende vrouwen            32
 De negenste stonde: Derde val                33
 De tienste stonde: Ontkleed                 34
 De elfste stonde: Gekruist                  35
 De twaalfste stonde: Gestorven                37
 De dertienste stonde: De VII wee'n              38
 De veertienste stonde: En begraven              39
 Vriendenzoen                         43
 Ik droome alreê                       46
 O Band                            47
 Wij naderen                         48
 Zegepraal                          50
 Die mijn hert bemint                     53
 Half April                          54
 Groeninge'ns Grootheid                    56
 In Speculo                          63
 Twijfelzonnig                        65
 En daarmeê al                        67
 Jantje                            69
 Zwart                            70
 Loofgebouw                          72
 Spreeuwen                          73
 Wederwijven                         75
 Excelsior                          76
 't Scheerwiel                        78
 De Doornenboom                        80
 Quis nos separabit?                     82
 Mietje                            83
 Zonhoeden                          84
 Buigen of bersten                      86
 Cytisus Laburnum                       89
 Gierzwaluwen                         91
 Pascent in Æthere Cervi                   93
 De Sperretakken                       94
 Sambucus Nigra                        96
 Bignonia Catalpa                       99
 Beziet die booze Katte                   101
 't Is stille                        102
 Het gulden Vlies                      103
 Hebt meêlijen                        105
 De Leye                           108
 Duiven                           113
 Musschen                          115
 De Dageraad                         117
 Nevelduisternis                       119
 Windtocht                          122
 Aksternesten                        124
 Lentegroen                         126
 Voorbij                           128
 Wie is als God?                       129
 Och ware ik                         131
 Getijden                          133
 Cinxen                           134
 Duc nos quo tendimus                    135
 In 't Riet                         139
 Sorbus Aucuparia                      141
 ... Aan den Lindeboom                    143
 Bladerval                          145
 Ego flos                          147
 Platanus orientalis                     150
 Slaaplied                          152
 Krommenisse                         154
 Verlorenbrood                        155
 Goddelijke beschouwingen                  156
 "Vader overleden"                      169
 Requiescat in pace                     171
 Uit de Diepten                       173
 Het Vlaamsche volk                     176

 ONGEDAGTEEKENDE GEDICHTEN EN ONVOLTOOIDE "SLAPENDE BOTTEN".

 De Boodschap                        181
 Hosannah                          182
 Weggeroofde Lelie                      183
 Gelijk de arme pelgrim                   184
 O liefste Jesu zoet                     185
 Gekruiste God                        187
 Ave Regina                         188
 Aanziet de kraaien                     189
 't Was 'n ware!                       190
 Mocht zulk een Tale                     191
 Slapende botten                       193  +------------------------------------------------------------------+
  |                                 |
  |         OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER:          |
  |                                 |
  | Overduidelijke druk- en spelfouten in het origineel en      |
  | spellingsverschillen binnen een gedicht zijn gecorrigeerd.    |
  | Daarnaast zijn inspringingfouten ook gecorrigeerd.        |
  |                                 |
  | De volgende correcties zijn aangebracht in de tekst:       |
  | (NB. regel 1 = 4 witregels voor begin titel):          |
  |                                 |
  | Regel 321  ,             !            |
  | Regel 404  [Niet in bron.]      !            |
  | Regel 559  .......          ......          |
  | Regel 1053  zoo            Zoo           |
  | Regel 1160  ,             [Verwijderd.]      |
  | Regel 1253  ,             .            |
  | Regel 1295  [Niet in bron.]      !            |
  | Regel 1462  gevaán          gevaân          |
  | Regel 1477  den            Den           |
  | Regel 1543  KORTRJK          KORTRIJK         |
  | Regel 1616  2 spaties inspringing   0 spaties inspringing  |
  | Regel 1637  DAARMEE          DAARMEÊ         |
  | Regel 1719  ,             .            |
  | Regel 1839  [Niet in bron.]      .            |
  | Regel 2090  neergestopen       neêrgestopen       |
  | Regel 2111  Ze            ze            |
  | Regel 2216  [Niet in bron.]      !            |
  | Regel 2231  [Niet in bron.]      "            |
  | Regel 2274  [Niet in bron.]      .            |
  | Regel 2319  Van            van           |
  | Regel 2414  ,             .            |
  | Regel 2621  .             ,            |
  | Regel 2756  goemorgent        goêmorgent        |
  | Regel 2774  weeral          weêral          |
  | Regel 2776  ,             [Verwijderd.]      |
  | Regel 2855  4 spaties inspringing   2 spaties inspringing  |
  | Regel 2897  .             ,            |
  | Regel 2935-6 -2 spaties inspringing  0 spaties inspringing  |
  | Regel 3001  [Niet in bron.]      !            |
  | Regel 3124-6 [Niet in bron.]      Tusschenzang:      |
  |                      De vane ...      |
  | Regel 3141  3             1            |
  | Regel 3155  .             [Verwijderd.]      |
  | Regel 3168  .             ,            |
  | Regel 3186-9 2, 6 spaties inspringing 0, 4 spaties inspringing |
  | Regel 3241  .             ,            |
  | Regel 3315  ,             .            |
  | Regel 3346  [Niet in bron.]      "            |
  | Regel 3355  ,             .            |
  | Regel 3391  .             ,            |
  | Regel 3467  »             "            |
  | Regel 3489  .             ,            |
  | Regel 3507  ....           ...           |
  | Regel 3528  ,             .            |
  | Regel 3780  ,             [Verwijderd.]      |
  | Regel 4032  ,             .            |
  | Regel 4053  0 spaties inspringing   4 spaties inspringing  |
  | Regel 4081  0 spaties inspringing   4 spaties inspringing  |
  | Regel 4173  "             [Verwijderd.]      |
  | Regel 4235  ,             .            |
  | Regel 4311  .             [Verwijderd.]      |
  | Regel 4469  .             ,            |
  | Regel 4551  »             "            |
  | Regel 5133  .             ,            |
  | Regel 5157  .             ,            |
  | Regel 5456  St.            Sint           |
  | Regel 5460  abit           abiit          |
  | Regel 5477   en            : En           |
  | Regel 5503  Aethere          Æthere          |
  | Regel 5536  177            171           |
  |                                 |
  +------------------------------------------------------------------+

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Laatste verzen" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home