Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)
Author: López, Honorio, 1875-1958
Language: Tagalog
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.pagpapahalaga ng panitikang Pilipino.[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is
marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa
upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon
ay hindi na ginagamit.]


=DIMASALA~G=

KALENDARIO~G TAGALOG
(_DATI'Y LA SONRISA_)

NI

Don Honorio López
_SA TAO~G_

1920BASAHIN NINYO ANG

=AKLAT NA GINTO=


¿Ibig ninyong matutuhan ang kalihiman n~g magmukhang bata hanggang
tumanda, lumakas at walang sakit?

¿Ibig ninyong malaman ang kalihiman n~g pagpapalubag loob, gayuma at
makapanghila n~g ano mang nawawala o pangyayaring lihim sa ibang tao o
sa ibang bayan?

¿Ibig ninyong makilala ang lihim at bagong paraan sa panggagamot n~g
sakit na walang gamot na gagamitin?

¿Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan n~g sino mang
tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na
taglay?

Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso
ang halaga at naririto ang lahat n~g lihim ó sekretong karunun~gan
dito sa mundo.

Magpadala n~g sulat n~gayon din kay Honorio Lopez, daang Sande 1450,
Tundo, Maynila at ipaloob sa sulat na ito ang isang limang pisong
papel at pagkatanggap niya ipadadala sa, inyo ang aklat.

Bagay na basahin n~g lahat lalo na n~g m~ga matatanda, binata at
dalaga.

    *    *    *    *    *

¿Ibig ninyong matuto n~g iba't ibang karunun~gan ukol sa
pakikipamayan, sa pagsasaka, sa industria ó kagamlaman, sa
pan~gan~galakal at iba pang ikasusulong n~g inyong isip at kabuhayan?
¿Ibig ninyong matalastas ang nangyayari sa iba't ibang bansa sa
pamahalaan, at sa iba't ibang pook n~g bayan natin? Bumasa kayo n~g
pahayagang buwanan ni HONORIO LOPEZ na may pamagat na PILIPINAS na
lalabas sa tuwing ika unang araw n~g bawa't buwan. Nasusulat sa
kastila at tagalog. Piso isang taon. Pauna ang bayad n~g pagpapadala.
Sa pahayagang ito sa panig n~g dahong tagalog, maglalathala n~g
maiinam na tulâ, n~g mainam na babasahin n~g m~ga magsasaka at n~g
lahat n~g ibig bumuti ang buhay at yumaman. Walang kinikilingang
pangkatin ó partido politiko. Matiyagang isipin. May tan~gang pitak na
nalalaan sa m~ga dalaga at binata upang magpaliwanag n~g nangyayari sa
kanilang pan~gin~gibig. Gayon din naman may pitak ukol sa m~ga may
usapin upang magpaliwanag n~g nangyayari sa kanilang usap. Nagtuturo
n~g mga bagong hanap buhay. Maraming balita.=DIMASALANG=

    *    *    *    *    *

Kalendaryong Tagalog

ng

Kgg. Honorio Lopez

Nag-Konsehal sa Siyudad ng Maynila


_Bachiller sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agrónomo ó_ Marunong sa Pagsasaka.
_Agrimensor_ na may titulo n~g Gubierno. Mamamahayag. Kasapi
sa _Los Veteranos de la Revolucion._ Naging _Asesor-Técnico_ sa
Union Agraria de Filipinas. Kasaping Pandan~gal sa
Kapisanang Conciencia Libre sa Madrid, España.


=SA TAONG BISIESTONG=

=1920=

SUMILANG NG TAONG 1897

    *    *    *    *    *

=¿Ano ang inyong ituturo sa inyong mga anak na dalaga?=

Ang tanóng na ito ay naging sanhî n~g isang timpalak sa Estados
Unidos, at ang sumusunod na sagot, ay siyang pinalad na nagtamó n~g
pan~gunang ganting pala, at ito:

"Bigyan n~g mabuting turò na pagkilala sa Diyos at matipunong kaalaman
sa mabuting kaugalian.

Turûan pagkatapos na matutong manahî, maglabá, mamalantsa, maglutò't
ibp.

Pagbilinan tuwi na, ukol sa pagtitipid, alalaon baga'y matuto silang
gumugol n~g kaunti kay sa hawak nila sa kamay.

Turûan din sila ukol sa pamimili, gayon din sa pagbili n~g m~ga
kagamitan sa paglulutò at mamatnugot sa m~ga gawain sa bahay.

Ipakilala din sa kanila na ang isang lalakeng nakaputót at mapaglilis
n~g manggas n~g bisig sa pagkita n~g ikabubuhay, ay katimbang n~g
isang "dosenang" mapagmagaràng palalò't mahihilig sa kamunduhang
naggalà riyan.

Iturò rin sa kanila ang pagwawalang kabuluhan sa kapalaluwan at
malabis na pagbibihis, at iyukilkil ang mapoot sa katamaran at
kasinun~galin~gan.

Pagkatapos n~g lahat n~g ito ay ituro sa kanila ang pag-aaral n~g
pagtugtog n~g piano, n~g pintura at n~g iba pang m~ga kasinin~gan ó
artes."


=Ang pagkilala sa tao alinsunod sa kanyang lakad.=

    *    *    *    *    *

Dapat talastasin na ang m~ga paa ay gumagalaw sa paghakbang alinsunod
sa laman n~g ulo, at sa paghakbang ó paglakad n~g tao, ay nakikilala
ang kanyang kaugalian at kanyang m~ga anyô.

Ang lumalakad n~g marahan ay may pagiisip na mabagal. Ang lumalakad
n~g matulin ay isang taong magaslaw at mapagin~gay. Ang may m~ga yabag
na kaugaliang bigat n~guni't maayos, sing isa, ay taong may itinagong
bait, matalino, maliksi at mahinahon. Yaong m~ga taong may yabag na
mabigat na halos nababakas ang yapak at tila ibig palubugin ang lupa,
ay m~ga taong palalo, hambog, matabil at mapagmatapang. Ang m~ga
humahakbang n~g walang wawa na di iniíno kung mahusay ó hindi ang
lakad, alalaon baga'y iniindayog ang boong katawan kasabay n~g paa ay
m~ga magagaspang na tao at un~gas. Yaong nagbabago n~g an~gat n~g m~ga
paa, minsan mapahaba at minsan mapaikli ay m~ga taong masasawiin sa
hanap buhay at sa pagbabago n~g pagiisip ay di malayong maulol, at
madalas naman na mapatigil sa pagiisip at kung minsan ay nagdudumali
sa ano mang gagawin. Ang m~ga may hakbang na maiikli at madalas ay
m~ga may pusong babaye, kulang n~g tapang at siglá. Ang taong kung
lumalakad ay tila nanghihina ang tuhod na napapasulong ang katawan at
ulo sa paglakad na tila may nagtutulak sa harapan at sa likuran ay
m~ga taong may ugaling pagkababae at walang iniibig kundi ang sarili
katulad ni Narciso sa Mitolohiya; m~ga taong han~gal. Yaong m~ga taong
ang yapak n~g m~ga daliri ay nalilihis ó nalilisyang patun~go sa labas
na nabubunggô ang dalawang sakong ay m~ga taong walang ayos, m~ga
pangkaraniwan at mapagpabaya ó malilin~gatin. Ang m~ga taong kung
yumapak ay papasok ang dulo n~g daliri na di nagkakaumpugan ang m~ga
sakong ang karamihan ay m~ga taong matalino, maliksi sa pagtuklas n~g
ano mang ibigin. Yaon namang m~ga pikî ay m~ga taong mahih na ang loob
at kung minsan ay nagpapakita n~g ugaling nakayayamot.

Ang alin mang masamang "senyal" ó kasamaan n~g ugali ay nababago
alinsunod sa itinuturo sa KARUNUNGANG LIHIM NI HONORIO LOPEZ na
ipinagbibili sa kanyang bahay sa halagang P1.70 at kung ipadadala sa
bahay n~g nakakaibig bumasa ay magpadala n~g P2.00 sa bahay ni Honorio
Lopez, sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipadadala sa nagbilin sa
pamamagitan n~g sulat sertipikada. Hindi tumatanggap n~g bayad sa
selyo kundi papel na dadalawahin.

Ang KARUNUNGANG LIHIM ni Honorio Lopez ay isang aklat ó librong
katutuklasan n~g Astrolohiya ó Lunario Perpetuo na kakikitaan n~g
sasapitin n~g tao sa kanyang pan~gin~gibig, paghahanap buhay ibp. Ang
Secretos de la Naturaleza ay siyang bahagi n~g aklat na ito na
nagtuturo sa pagkilala sa tao, pagtingin sa kabuhayan sa palad n~g
kamay, sa m~ga nunal ó taling, tabas n~g pagmumukha. Hipnotismo. N~g
tanun~gan n~g panaginip. N~g Oraculo ni Faraon. N~g tanun~gan n~g
kamatayan n~g isang tao. N~g Signo n~g Pagaasawa at n~g Paggawa n~g
Gayuma. May arte pa n~g pagkaroon n~g magagandang anak, bagay na
malaman n~g m~ga bagong kasal. At kalihiman n~g paggamot sa nakukulam.

Totoong makabuluhan ang aklat na ito sa lahat, lalo na sa m~ga
kabataan at dalaga n~g makilala nila ang kanilang kapalarang aabutin
at ang ugali't magiging kabuhayan n~g taong kinakatungo.=Aling gulang ng dalaga ang dapat mong pangasawahin binata?=


Ang pahayagang aleman na may pamagat na "Frankfuster Zeitung" ay
siyang may bigay n~g kaparaanang dapat gawin n~g isang lalaki upang
matuklasan niya ang bagay na gulang n~g isang babae na dapat niyang
pan~gasawahin.

Sinasabi n~g naturang pahayagan; n~g upang--anya--ang isang lalaki ay
makatagpo n~g isang babayeng babagay sa kanya, hangga sa pagtanda at
di niya pagsasawaan habang buhay, ay kailan~gan piliin niya ang sunod
sa gulang niyang taglay at na ito ang gulang n~g babaeng dapat niyang
piliin.

Halimbawa: ang lalaki ay may gulang na 18 taon hatiin ito sa makatwid
ang kalahati n~g 18 ay 9, at ang 9 ito ay dagdagan n~g 7 ang labas 16.
Ang 16 na ito ay siyang gulang n~g binibining dapat hanapin n~g
binatang may 18 gulang. Sa makatwid, sa alin mang pagsubok para sa iba
ay dapat hatiin ang edad n~g lalaki at saka idagdag ang 7 at kalabsan
ay siyang gulang n~g babaeng, dapat pan~gasawahin.

¿Alin naman ang pagmumukhâ ó buwan n~g kapan~gakan n~g dalaga na dapat
hiran~gin n~g isang binata? Ang sagot ay basahin ninyo sa librong
Karunun~gang Lihim ni Honorio Lopez at n~g lalo kang masiyahan ay
basahin mo ang Aklat na Ginto ni Honorio Lopez at ang m~ga aklat na
ito ay siyang magbibigay sa iyo n~g sagot. Magpadala ka n~g pitong
piso kay Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Maynila n~g magkaroon ka
n~gayon din n~g m~ga librong naturan.=Sa ibig bumuti ang buhay at yumaman=

Mga paalala ni Franclin.


Pamahalaan mo sa sarili ang iyong m~ga tikma ó negosyo at húag kang
pababahala sa kanila.

Ang sino mang nabubuhay sa pagasa ay mamamatay sa gutom.

Walang pakinabang kung walang paggawâ.

Ang paggawâ ó trabaho ay siyang nagbabayad n~g m~ga utang at ang
paglilimayon ó ociosidad ay nagdaragdag n~g hirap.

Ang kasipagan ay siyang ina n~g magandang kapalaran.

Bunkalin sa boong pagsisikap at tiyaga ang iyong m~ga bukurin,
samantalang nagsisitulog ang m~ga halaghag at tamad na tao at ikaw ang
maraming mamamandalang ikabubuhay na maipagbibili at maitatagô.

Basahin ninyo ang Dunong ng Pagyaman ni Honorio Lopez at dito
matutunghayan ninyo ang madlang aral at paraan sa pagpapabuti n~g
sariling buhay upang yumamang madali, sa librong ito ó aklát ay marami
ring matatagpuang hanap buhay na makabago at pagkakakitaan n~g
maraming salapi. Piso ang halaga sa lahat n~g librería sa Maynila at
P1.30 kung ipadadala sa kanilang bahay.

    *    *    *    *    *


"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

[Talâ: JUAN VILLANUEVA Dentista Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at
naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. J. Luna blg. 649 Tundo
Maynila.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. Aliwalas at malamig. Malakas na
han~gin ó ulan sa]


=INERO.--1920=

1 Hueb. [krus] Ang unang pagtulô ng dugô ng ating mahal na Mananakop;
Ss. Magno mr. at Eufrosina bg. (Pistang dakilâ sa Kiapo).

2 Bier. Ss. Macario ab. at Isidro ob. m. at Marciano ob. mga kp.

N~gayon ay simulâ n~g pagbabayad n~g sédula, amillaramiento at Rentas
Internas.

3 Sab. Ss. Antero papa mr. Genoveva bg. at Daniel mr.

4 Linggo Ss. Tito ob. cf. Aquilino at Dafrosa ms. Pagkabaril sa m~ga
pinagpalang paring Inocencio Herrera, Severino Diaz, at Gabriel
Prieto; Florencio Lerma, Macarío Valentin, Macario Malgarejo, Canuto
Jacob, Cornelio Mercado, Domingo Abella, Rafael Gutierrez at Fraciseo
Balera Mercedes, 1897.

5 Lun. Ss. Telesforo papa at mr. Simeon Estilita at Emiliana at
Apolinaria bg.

6 Mar. [krus] Ang pagdalaw at pagsamba n~g m~ga haring sts. Melchor,
Gaspar at Baltazar sa ating Mananakop, (Pintakasi sa Ternate at
Gapang), Ss. Melanio ob. cf. at Macra. bg. mr.

[Larawan: bagong buwan]

Kabilugan sa Magkakambal 5.4.9 umaga

[Larawan: gemini]

7 Mier. Ss. Luciano pres. m. at Crispin ob. kp.

8 Hueb. Ss. Severino ob. kp. at Eugenio mr.

9 Bier. Ss. Julian mr. at ang asawa niyang sta. Basilia at sta.
Marciana bg. at Celso mr. (Prusisyon sa Kiyapo).

10 Sab. Ss. Agaton, papa, Nicanor diak, at Gonzalo kp.

11 Linggo. S. Hígino papa mr. at sta. Honorata bg. Pagkabaril sa m~ga
magiting Benedicto Nijaga, Braulio Rivera, Faustino Villaroel,
Faustino Mañalac, Ramon Padilla, Francisco L. Roxas, Luis E.
Villareal, Moises Salvador at Francisco, Numeriano, Adriano, Domingo
Franco, Antonio Salazar, José Dizon at ang kabong si Gerónimo
Cristobal [a] Burgos 1897.

12 Lun. Ss. Benito ab. Arcadio at Taciana mrs.

13 Mar. Ss. Leoncio at Vivencio m~ga kp.

[Larawan: pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Timbangan 8.8.6 umaga

[Larawan: libra]

14 Mier. Ss. Hilario ob. kp. at dr. Felix pb. mr

M~ga nagsisipagbayad ng patente ng RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad,
nang huwag marekargohan ó multahan.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: N~g kagaanan ka n~g dugo n~g sino man, basahin mo ang AKLAT NA
GINTO Limang Piso ang halaga.]

[Talâ: Silan~ganan Mga unos sa dagat. Tuyot sa Maynila.]

15 Hueb. Ss. Pablo erm. Mauro ab. at Segundina bg. at mr. [Pista sa S.
Pablo, Lalaguna.]

16 Bier. Ss. Marcelo papa mr. Fulgencio ob. kp. at Pricila at
Estefania bg.

17 Sab. Ss. Antonio abad, Sulpicio ob. at Leonila mtr.

18 Linggo _Kamahalmahalang ngalan ni Hesús_. Ang pagkalagay ng
luklukan ni Ss. Pedro sa Roma, Prisca bg. at mr. Librada bg.
[Prusisyon sa Tundó].

19 Lun. Ss. Canuto hari at Mario at ang kanyang asawang si sta. Marta
mrs.

20 Mar. Ss. Fabian papa at Sebastian mr. [Pintakasi sa Lipá].

Ang pagkamatay ni Gat. Graciano Lopez Jaena sa Barcelona, España 1894.

21 Mier. Ss. Ines, bg. at Fructuoso ob. Augurio at Eulogio dk. ms.

ANG TATAHAK SA TAKDANG MANUNUBIG SA IKA 4.4 HAPON

[Larawan: Aquarius]

Ang ipanganak sa mga araw na ito, hanggang ika 20 ng Pebrero, kung
lalaki'y masayahin, marunong at may mabuting ugali, mapapahamakin sa
tubig, malalagnatin at yayaman. At kung babai'y matapatin at magiliw,
yayaman, marunong at may pagiisip sa hanap buhay.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Bwan sa Manunubig 1.26.9 hapon

[Larawan: aquarius]

22 Hueb. Ss. Vicente diak. at Anastacio mrs.

23 Bier. Ss. Ildefonso az, (Pintakasi sa Tanay at Giginto) Raymundo,
Emerenciana bg.

24 Sab. Ntra. Sra. de la Paz, (Pintakasi sa Antipolo at Tuy) Ntra. Sra
sa Belén at Ss. Timoteo at Feliciano obs. mrs.

25 Linggo. Ang pagbabagong loob ni S. Pablo ap. at san Ananías mr.

Pagkabaril sa mga magiting Marcelo de los Santos, Eugenio de los Reyes
at Valentin L. Cruz 1897.

26 Lun. Ss. Policarpo ob. mr. (Pintakasi sa Kabuyao) Paula bao at
Batilde reina.

27 Mar. Ss. Juan Crisóstomo ob. kp. at dr. at Vitaliano papa.

28 Mier. Ss. Julian at Cirilo, mga ob. kp.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Tupa 11.38.0. gabi

[Larawan: leo]

29 Hueb. Ss. Francisco de Sales at Valerio ob. kp.

30 Bier. Ss. Martina bg. mr. Felix p. Jacinta bg.

Pagputok n~g Bulkan sa Taal 1900.

31 Sab. Ss. Pedro Nolasco nt. kp. at Marcela bao.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: JUAN VILLANUEVA Dentista Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at
naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. J. Luna blg. 649 Tundo
Maynila.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. Panahon n~g malakas na han~gin at ulan
sa Silan~gan.]


=PEBRERO.--1920=

1 Linggo _Septuahésima_ Ntra. Sra. de Salud Ss. Ignacio at Cecilio
m~ga ob. mr. at Brigida bg. Ang pagputok n~g Bulkan sa Mayon, 1814.

2 Lun. Ang paghahain ni G. sta. María sa ating Mananakop. (Pintakasi
sa Siláng at Mabitak) san Cornelio ob. kp.

3 Mar. Ss. Blás ob. at Ceferina mr.

4 Mier. Ss. Andrés Corsino at José de Leonisa m~ga kp.

Pagkakasira ng mga Pilipino at Americano 1899.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Alimángo 4.42.4 hápon

[Larawan: Cancer]

5 Hueb. Ss. Pedro Bautista (Pintakasi sa Siudad ng Kamarinis) at
Agueda bg. at mr.

6 Bier. Ss. Dorotea bg. at mr. Vedasto, Amando m~ga ob. kp.

Pagkabaril sa mga magigiting Ramon Basa. Vicente Molina, Teodoro
Plata, Apolinio de la Cruz, Hermenegildo Reyes, José Trinidad, Pedro
Nicodemus, Feliciano del Rosario at Cervasio Samson, 1897.

7 Sab. Ss. Remualdo abad, Ricardo hari at Juliana bao.

8 Linggo Ss. Juan de Mata, kp. at nt. at Dionisio, Emiliano at
Sebastian mres.

9 Lun. Ss. Apolonia bg. Primo at Donato, mga dk. at mga mr.

Kapanganakan kay P. José Burgos ng taong 1837.

10 Mar. Ss. Escolástica bg. Guillermo ermitanyo at Sotera bg.

11 Mier. Ntra. Sra. de Lourdes, Ss. Lucio ob. mr. at Severino abád.

12 Hueb. Ss. Eulalia, bg. at Gaudencio ob.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Alakdán 4.49.2 ng Madaling Araw

[Larawan: Scorpio]

13 Bier. Ss. Catalina sa Riccis bg at Benigno mr.

14 Sab. Ss. Valentin presb. mr. at Antonio abád.

15 Linggo. _Kinkuahésima_. Ss. Faustino, Gemeliano at Jovita m~ga mr.

16 Lun. _Karnestolendas_. Ss. Julian at Faustino ob. kp.

17 Mar. _Karnestolendas_. Ss. Silvino ob. kp. at Teódulo mr.

Pagkamatay nina Padre Burgos, Gomez at Zamora 1872.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrillo,
semento, apog at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na
bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave.
Rizal bl~g 2261. Telefono 5536.]

    *    *    *    *    *Ang tabako st sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat, hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: _ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO_ na
inihulog sa wikang tagalog ni Honorio Lopez dapat basahin n~g m~ga
bagong halal.]

[Talâ: Pan~gun~gulimlim. Malamig sa Maynila.]

18 Mier. _ng Pag-aabo ó Ceniza_. _Ayuno at Bihilya._ Ss. Eladio arz.
kp. at Simeón ob. mr.

Pagkamatay ni E. Evangelista sa labanan sa Zapote 1897.

Ang tanang kristiano katóliko ay di tumitikim n~g lamáng karné sa
lahat n~g biernes n~g kurisma at biernes santo, alinsunod sa
kapasyahan n~g Papa Pio X na nilagdâan n~g ika 26 n~g Nob 1911.

19 Hueb. Ss. Gavino ob. mr. at Alvaro kp.

20 Bier. Ss. León at Eleuterio m~ga ob.

Ng mamatay ang dakilang mánunulang tagalog na si FRANCISCO BALTAZAR.
1862.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI ISDA SA IKA 6.29 NG UMAGA [Larawan:
Pisces]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na ito hanggang ika 21 ng Marzo, kung
lalaki'y masaya at masipag, yayaman pagtandâ. Mapan~gahas at sa
kadaldalan maraming samâ n~g loob ang aabutin. At kung babai ay may
magandang damdamin at pagiisip at matapatin sa kanyang asawa.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Isda 5.34.8 umaga

[Larawan: Pisces]

21 Sab. Ss. Felix, Maximiano at Paterio m~ga ob. kp.

22 Linggo. _Una na Kurisma_. Ang luklukan ni S. Pablo sa Antiokia, san
Ariston at sta. Margarita sa Cortona.

=Kapanganakan kay J. Washington=.

(_Pista ng mga Amerikano_)

23 Lun. Ss. Pedro Damiano kd. kp. at dr. Florencio kp. Marta bp. at
mr.

24 Mar. Ss. Edilberto at Sergio mr.

25 Mier. San Matías ap. mr.

26 Hueb. Ss. Cesareo kp. Serapión at Victoriano mr

27 Bier. Ss. Alejandro at Andres mga ob kp.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa paglaki sa Damulag sa ika 7.49.5 hapon

[Larawan: Taurus]

28 Sab. Ss. Baldomero kp. Alejandro, Abundio at Fortunato mga mr.

29 Linggo _Ikalawa ng Kurisma_ Ss. Román, Macario, Rufino, Justo at
Teófilo mga mr.

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan n~g
sulatan ay tumatanggap n~g limbagin ukol sa m~ga tarheta at kartel sa
halalan.

[Talâ: Naghihirap kayo n~g pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipagtanong ang lunas kay J.C. Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO.
sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsasangguni.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: JUAN VILLANUEVA DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at
naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. J. Luna, blg. 649 Tundo,
Maynila.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon M~ga han~ging dagat sa Silan~ganan at
mainit sa Kanluran n~g Luzon. M~ga]

=MARSO.--1920=

1 Lun. Ss. Rosendo at Albino mga ob. at kp. Eudosia at Antonina m~ga
mr.

Nang lagdâin ang pagtatag n~g "Inquisición" sa Pilipinas 1583.

2 Mar. Ss. Simplicio papa kp. at sta. Januaria mr.

3 Mier. Ss. Emeterio at Celedonio mr. at Cunegunda hari at bg.

4 Hueb. Ss. Casimiro at Lucio papa mr.

5 Bier. Ss. Adriano mr. Teófilo ob. at Juan José de la Cruz kp.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Halimaw 5.12.6. umaga

[Larawan: Taurus]

6 Sab. Ss. Victor at Victorino m~ga mr. at sta. Coleta bg.

7 Linggo. _Ikatlo n~g Kurisimá._ Ss. Tomas de Aquino kp. at dr.
Perpetua at Felicidad m~ga mr.

8 Lun. Ss. Juan de Dios kp. nt. Filemon at Apolonio m~ga mr.

9 Mar. Ss. Francisca balo, Paciano ob. kp. Catalina de Bolonia bg.

10 Mier. Ss. Melitón mr. at Macario ob. kp.

11 Hueb. Ss. Eulogio pb. mr. at Sofronio ob. kp. Aurea.

12 Bier. Ss. Gregorio papa Bernardo ob. at kp.

13 Sab. Ss. Leandro ob. kp. Patricia at Modesta m~ga mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Mamamana Sa 1.57.4. ng Gabi

[Larawan: sagittarius]

14 Linggo. _Ikapat ng Kurisma_ Ss. Florentina bg. at Matilde hari.

15 Lun. Ss. Raymundo de Fitero ob. kp. at nt. at Longinos mr.

16 Mar. Ss. Eriberto at Agapito m~ga ob. at kp. Abraham erm.

Pagtuklas sa Pilipinas ni Magallanes 1521.

17 Mier. Patricio ob. at kp. Gertrudis bh.

18 Hueb. Ss. Gabriel Arcángel, Narciso ob. at Felix dk.

19 Bier. Ang pista ni San José asawa, n~g Birhen Maria, pintakasi sa
S. José del Monte Bulakan;

=Felix Valencia= _Abogádo at Notario._ Tumatan~ggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi n~g Simbahan n~g Tundo.
Malin~gapin sa mahirap.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometria sa MABINI OPTICAL CO.
sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Walang ganâp at magaling pagbasahin n~g m~ga naaapi gaya n~g
ABOGADO NG BAYAN unang tomo, Piso ang halaga sa lahat n~g Libreria.]

[Talâ: ulan ó han~gin sa Silan~ganan Karaniwang panahon]

Baras, Rizal; Polilyo, Tayabas; Balanga at Kabkabin ng Bataan. Ss.
Apolonio at Leoncio mga ob. at kp.

20 Sab. Ss. Nicetas ob. at Ambrosio de Sena, mga kp. Claudia at
Eufracia mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Tupa 6.55.8. Gabi

[Larawan: Aries]

21 Linggo _ng Paghihirap_ Ss. Benito ab. kp, at nt. at Serapio ob.

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI TUPA SA IKA 5.69 NG UMAGA [Larawan:
Aries]

_Taglawag-Primavera_

Ang ipanganak sa mga araw na ito hanggang ika 20 ng Abril, kung
lalaki'y masipag magaral, maliksi, mapagtalumpati at maauwin. Madalas
makalimot ng pangako, nanganganib ang buhay sa mga hayop na sumisipa
at nanunuag. At kung babai nama'y maliksi nguni't sinungaling; mainit
ang ulo, maraming kapahamakang aabutin.

22 Lun. Ss. Deogracias at Bienvenido mga ob. at Kp. Cacauna de Suecia
bg.

23 Mar. Ss. Victoriano mr. at Teodulo kp. Pelagia at Teodosia mr.

24 Mier. Ss. Agapito ob. kp. at Simeon mr.

25 Hueb. Ang pagbati ng Arcangel San Gabriel kay G. sta. Maria at
Pagkakatawan tao n~g Mananakop. Ss. Dimas, ang, mapalad na tulisan at
Irineo ob. at mr.

26 Bier. _ng Dolores ó mga Hapis_ Ss. Braulio abo. kp. Montano at
Maxima mga mr.

27 Sao. Ss. Ruperto ob. Juan erm. at kp. Guilermo ab.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa paglaki sa Magkakambal 2.45.1 hápon

[Larawan: Gemini]

28 Linggo _n~g Palaspas ó Ramos_ Ss. Juan, Castor at Doroteo mga mr.

29 Lun. _Santo_ Ss. Segundo mr at Eustaquio abad kp.

30 Mar. _Santo_ Ss. Quirino at Juan Climaco abad kp.

N~g mahuli si Aguinaldo sa Palawan, 1901.

31 Mier. _Santo_ Ss. Balbina bg. at Cornelia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g anomang aklat
sa tagalog, ingles, at kastila, m~ga kagamitân sa pagsulat, ibp., sa
halagang mura. Rosario blg. 225 Binundok.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot n~g n~giping walang
sakit; nagtatanim n~g n~giping garing at ginto. S. Fernando 1101-13]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. Kainitan sa Maynila. Pagbago't bagong
panahon ó han~gin sa Silan~gan.]

=ABRIL.--1920=

Itó ang buwang kahuli-hulihan n~g pagbabayad ng sédula at
amillaramiento.

1 Hueb. _Santo_. Ss. Teodora at Venancio mga mr.

2 Bier. _Santo_. Ss. Francisco de Paula kp. at ntg. at Maria Egipciaca
nagbatá.

N~g mamatay si F. Baltazar, 1788.

3 Sab _ng Luwalhati_. Ss. Benito de Palermo kp. at Ulpiano mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Dalaga 6.54.7 Gabi

[Larawan: Virgo]

4 Linggo _ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesus_. Ss. Isidro ars. sa
Sevilla kp. at dr. Zósimo akr. at Flotilda bb.

5 Lun. Ss. Vicente Ferrer at kp. Irene. bg. mr.

6 Mar. Ss. Sixto papa mr. at Celestino papa.

N~g mamatay sa Kruz ang Mananakop, taong 3O

7 Mier. Ss. Epifanio ob. Donato, Rufino at m~ga mrs.

N~g matagpuan ni Magallanes ang Sangkapuluang may sariling pamamahalâ,
nananampalataya, batás at iba pa, 1521.

8 Hueb. Ss. Dionisio at Perpetuo m~ga ob. kp. Máxima at Macaria m~ga
mr.

9 Bier. Ss. Hugo ob kp. María Cleofas.

10 Sab. Ss. Macario m~ga ob. kp. at Exequiel m~ga mh.

11 Linggo _ng Albis_. Ss. León papa kp. at dr. at Antifas mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Kambing 9.24.2 ng Gabi

[Larawan: capricorn]

12 Lun. Ss. Julio papa kp., Cenón ob. at Victor mr.

13 Mar. Ss. Hermenegildo hari at Justino mr. [Kapistahan sa Manawag.
Pang.]

14 Mier. Ang Tumumba sa Pakil. Lalaguna Ss. Pedro Telmo kp. Tiburcio,
Valeriano at Máximo m~ga mr.

15 Hueb. Ss. Eutiquio, Basilisa at Anastacia m~ga mr.

M~ga nagsisipagbayad n~g patente n~g RENTAS INTERNAS, umagap na
bumayad n~g huwag marekargohan ó multahán.

=Felix Valencia= _Abogádo at Notario._ Tumatan~ggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi n~g Simbahan n~g Tundo.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

[Talâ: Malalakas na unos sa dagat. Banta pagulan ó ambon]


16 Bier. Ss. Engracia bg. at Lamberto m~ga mr.

17 Sab. Ss. Aniceto papa mr. Fortunato at Macário mrs.

18 Linggo Ss. Perfecto presb. Apolonio senador,

19 Lun. Ss. Hermógenes mr. at León papa kp.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Damulag 5.43.1 ng Madaling araw

[Larawan: Taurus]

20 Mar. Ss. Inés sa Monte Peliciano bg. Sulpicio at Serviliano m~ga
mr.

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDÁ NI DAMULAG SA IKA 5.39 NG HAPON [Larawan:
Taurus]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na itó hanggang ika 21 n~g Mayo kung
lalaki'y mapan~gahas, maraming makakagalit at mabibilanggô. Walang
kabutihang pusô, nguni't yayaman. Dapat magin~gat sa m~ga hayop na
makamandág at kung babai'y malakas, may mabuting pagiisip, masipag
nguni't masalitâ lamang.

21 Mier. _Pagtankilik ni San Jose._ Ss. Anselmo ob. Simeón ob. at mr.

22 Hueb. Ss. Sotero at Cayo papa mr.

23 Bier. Ss. Jorge mr. at Gerardo ob. kp.

24 Sab. Ss. Fidel mr. at Gregorio ob. kp.

25 Linggo Ss. Marcos Evangelista at Aniano kp.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Alimango 9.27.5 ng Gabi

[Larawan: cancer]

26 Lun. Ss. Cleto at Marcelino m~ga papa. Ang pagkamatay n~g Supremong
Andres Bonifacio, taong 1897.

27 Mar. Ss. Toribio arbo. sa Lima, Pedro Armengol m~ga kp.

N~g mamatay si Magallanes sa Maktan, sa katapangan ni Sikalapulapu.

28 Mier. Ss. Vidal (Pintakasi sa Sebú) at ang Asawa niyang si
Valeriana m~ga mr., Prudencio ob. kp. at Teodora bg. at mr.

29 Hueb. Ss. Pedro mr. (Pintakasi sa Hermosa, Bataan) at Paulino ob.
kp.

30 Bier. Ss. Catalina de Sena bg. (Pintakasi sa Samal, Bataan) at
Sofia bg. at m~ga mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano Makabibili rito n~g anomang aklat
sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat ibp. sa
halagang mura. Rosario blg. 225, Binundok.

[Talâ: Binibini: N~g huwag kang pagisipan n~g masama nino mang lalaki
basahin n~g AKLAT NA GINTO.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

[Talâ: Francisco Astudillo. Bumubunot n~g n~giping walang sakit,
nagtatanim n~g n~gipin garing at ginto. Napapasta. S. Fernando 1101-13
Binundok.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. M~ga han~gin ó Banta n~g pag ulan
Panahon n~g m~ga unos Karaniwan Malalakas na han~gin sa dagat.]

=MAYO.--1920=

1 Sab. Ss. Felipe, Santiago ap. at Paciencia mr.

Pista ng Paggawa

2 Linggo Ss. Atanacio ob. kp. at dr. at Felix ms.

3 Lun. Ang pagkatuklás ni sta. Elena sa mahál na sta. Cruz, (Pintakasi
sa sta. Cruz, Maynila; Tansa, S. Pedro Tunasan; Llana Hermosa at sta.
Cruz Marinduque), Ss. Alejandro papa mr. Antonína bg. at Maura ms.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabiluan sa Timbangan 9.47.3 ng gabi

[Larawan: libra]

Paglalahong ganap n~g Buan na di makikita sa Pilipinas.

4 Mar. Ntra. Sra. de Antipolo, Ss. Mónica bao, (Pintakasi sa Botolan,
Sambales. Angat, Bulakán). Ss. Ciriaco ob., Pelagia bg. at Antonia
m~ga ms.

5 Mier Ss. Pio papa kp. Crecenciana, Irene m~ga mr.

6 Hueb. Ss. Juan _Ante Portam Latinam_, Juan Damaceno kp. at Benedicta
bg.

7 Bier. Divina Pastora sa Gapang, N. E. Ss. Estanislao ob. at mr.
Flavia, Eufrosina, at Teodora bg. at m~ga mr.

8 Sab. Ss. Miguel Arcangel, (Pintakasi sa S. Miguel de Mayumo, Bulakan
at Udiong, Bataan) Dionisio at Eladio ob. kp.

9 Linggo Ss. Gregorio Nacianceno ob. kp. at dr. Eladio cfr.

10 Lun. Ss. Antonio arz. at Nicolas card. efrs.

11 Mar. Ss. Mamerto ob. kp. at Máximo mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Manunubig 1.51.0 ng gabi

[Larawan: Aquarius]

12 Mier. Ss. Domingo de la Calzada cfr. at Pancracio mr.

13 Hueb. [krus] _Pagakyat ng Mananakop_. Ss. Pedro Regalado kp. at
Gliceria mr.

14 Bier. Ss. Bonifacio mr., Pascual papa kp. Justa at Justina m~ga mr.

15 Sab. Ss. Isidro magsasaká kp., (Pintakasi sa S. Isidro, N. E. sa
Naik, Kabite; Pulilan, Bul. at Sambales) at Torcuato, Indalesio at
Eufrasio m~ga ob. kp.

Pagdating ni Legaspi sa Maynila. 1571.

16 Linggo. Ss. Juan Nepomuceno mr., Ubaldo ob. kp. at Maxima mr.

17 Lun. Ss. Pascual Bailon, kp. (Pintakasi sa Ubando) at Restituta bg.
at mr,

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laping umaabuluoy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot n~g n~giping walang
sakit; nagpapasta't nagtatanim n~g n~giping garing at ginto. S.
Fernando blg. 1101-13]


[Talâ: M~ga karaniwan ulan sa kanluran]

18 Mar. Ss. Venancio mr., Felix sa Cantalicio kp., Alejandra at
Claudia m~ga bg. at mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan sa Magkakambal 2.25.2 ng Gabi

[Larawan: Gemini]

Paglalahông pangkát n~g Araw na di makikita.

19 Mier Ss. Potenciana bg. at Pedro Celestino papa kp.

20 Hueb. Ss. Bernardino de Sena at Teodoro ob. kp.

21 Bier. Ang pagpapakita ni s. Miguel Arcangel sa bundók n~g Gargano
(Pintakasi sa Pagsanhan). Ss. Valente ob. at mr., at Hospicio kp.

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDÁ NI MAGKAKAMBAL SA IKA 5.22 NG HÁPON
[Larawan: gemini]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na ito hanggang ika 22 n~g Hunyo, kung
lalaki'y may mabuting pagiisip, mabait at mabuting ugalî. Hindî siya
maghihirap, matutuwaín at tuso. Mahilig sa karunun~gan. At kung babai
naman ay matamis na kalooban; mapagpabayâ sa m~ga pagaarî, may hilig
sa músika at pintura. Dapat magin~gat sa tukso n~g pag-ibig.

22 Sab. Ss. Rita sa Casia bao, Quiteria at Julia m~ga bg., at mr.

23 Linggo. _ng Pentcosta ó Pagpanaog ng Mahal na Diwa_. Ang
pagpapakita ni Santiago ap. sa Espanya at Ss. Epitacio ob. at Basilio
mr.

24 Lun. Ss. Melecio, Susana at Marciana m~ga mr.

25 Mar. Ss. Urbano papa mr., Bonifacio at Gregorio papa kp.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Halimaw 5.7.2 ng umaga

[Larawan: Leo]

26 Mier, Ss. Felipe Neri kp. at nt. (Pintakasi sa Mandaluyong) at
Eleuterio papa mr.

27 Hueb. Ss. Juan pap mr. at Maria Magdalena sa Pazis bg.

[Larawan: kamay] Pista n~g patay n~g m~ga amerikano.

28 Bier. Ss. Emilio mr., Justo at German ob. kp.

29 Sab. Ss. Máximo at Maximino m~ga ob. at kp. N~g itatag ang CORTE
SUPREMA, 1899.

30 Linggo _Stma. Trinidad_ Ss. Fernando hari kp., (Pintakasi sa Lucena
at S. Fernando, Kapampan~gan) at Felix papa mr.

31 Lun Ss. Petronita at Angela m~ga bg. Ikalawang paghihimaksik n~g
Pilipinas 1898.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: JUAN VILLANUEVA DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at
naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. J. Luna blg. 645 Tundo,
Maynila.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. Tuyot ó bihirang pagulan sa
Silan~ganan. Panahon n~g malakas na ulan at han~gin]


=HUNYO.--1920=

1 Mar. Ss. Panfilo, Felino at Segundo mga mr. Iñigo abad kp.

2 Mier. Ss. Eugenio papa kp., Marcelino, Pedro at Blandina m~ga mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Alakdán 1.18.2 ng gabi

[Larawan: Scorpio]

3 Hueb. _n~g Corpus Christi_. Ss. Isaac monge mr. Cleotilde hari at
Oliva bg.

4 Bier. Ss. Francisco Carracciolo kp. at nt. at Saturnina bg. at mt.

5 Sab. Ss. Bonifacio ob. mr. at Sancho mr.

Pagkamatay ni Hen. A. Luna. 1899.

6 Linggo. Pagganap sa Pista n~g Corpus. Ss. Norberto ob. kp. at nt.,
Claudio ob. kp. at Candida at Paulina m~ga mr.

7 Lun. Ss. Roberto ob. kp. at Pedro pb. mr.

8 Mar. Ss. Maximino at Severino m~ga ob. at kp. Salustiano at
Victoriano m~ga kp.

9 Mier. Ss. Primo at Feliciano m~ga mr. at Pelagia bg. at mr.

10 Hueb. Ss. Crispulo at Restituto m~ga mr. at Margarita, harî.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Isda 2.58.5 ng Gabi

[Larawan: Pisces]

11 Bier. _Kamahalmahalang Puso ni Hesus._ Ss. Bérnabe ap. Felix at
Fortunato m~ga mr. Aleida, Flora at Roselina m~ga bg.

12 Sab. _Kalinislinisang Puso ni Maria._ Ss. Juan sa Sahagun, Olimpio
ob. at Onofre anacoreta m~ga kp.

N~g ihiyaw ang kasarinlan n~g Pilipinas sa Kawit 1898.

13 Linggo. Ss. Antonio sa Padua kp., (Pintakasi sa Rosales). Aquilina
at Felicula m~ga bg. at mr.

14 Lun. Ss. Basilio ob. kp., Eliseo mh., Quinciano ob. kp. at Digna
bg.

15 Mar. Ss. Vito, Modesto, Crescencia at Benida m~ga mr.

16 Mier. Ss. Quirico, Julia m~ga mr., Juan F. de Regis at Lutgarda bg.

=Felix Valencia= _Abogádo at Notario._ Tumatan~ggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi n~g Simbahan n~g Tundo.
Maawain sa mahirap.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio
López. P1.30 ang halaga. Kung may _Ley ng Paghahalal_ ay P1.70]

[Talâ: minsang umaraw at minsang umulan o ambon lamang]

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Alimango 9.41.3 ng gabi

[Larawan: cancer]

17 Hueb. Ss. Manuel, Sabel at Ismael m~ga mr.

18 Bier. Ss., Ciriaco at Paula bg. at mr.

19 Sab. Ss. Gervasio at Protasio m~ga mr. at Julia Falconeri vgnes.

Kapan~ganakan kay Dr. JOSÉ PROTACIO RIZAL at MERCADO. 1861.

20 Linggo. Ss. Silverio mr. at Macario ob. kp.

21 Lun. Ss. Luis Gonzaga kp. at Demetria bg. at mr.

N~g mahayag ó matatag ang Siyudad n~g Maynila, 1541.

22 Mar. Ss. Paulino ob. kp. at Consorcia bg.

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDA NI ALIMANGO 1.40 NG GABI [Larawan:
cancer]

_Pagpasok ang panahon sa tagulan_.

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 24 n~g Hulyo, kung
lalaki ay maibigin n~g babai, palausapin, nan~gan~ganib sa pagdaragát,
matalino kung minsan ay yayaman kung makakita n~g mabuting hanap buhay
at kung babai'y mapagmataas, masipag, mapapahamak sa tubig at mahirap
man~ganak.

23 Mier. Ss. Juan prb. mr. at Agripina bg. at mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa paglaki sa dalaga 2.49.5 ng gabi

[Larawan: virgo]

24 Hueb. Ang pan~gan~ganak kay S. Juan Bautista, (Pintakasi sa Liang,
Taytay, Kalamba, Lilio at Kalumpit). Ss. Simplicio at Teodulo m~ga ob.
at kp.

25 Bier. Ss. Guillermo ab. kp. at Galicano mr.

26 Sab. Ss. Juan at Pablo m~ga mr. at Daniel ermitanyo.

27 Linggo. Ss. Zóilo mr. at Ladislao hari kp.

28 Lun. Ss. León papa kp. at Irineo ob. mr.

29 Mar. Ss. Pedro at Pablo apostoles (Pintakasi sa Apalit, Kalasyaw,
Siniloan, Kalawag Unisan) at Marcelo mr.

30 Mier. Ang pagaalala kay San Pablo apostol. Ss. Lucina alagad n~g
m~ga apostoles at Emilia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: Babae: N~g sundin ka n~g iyong asawa ó lalaki basahin ang AKLAT
NA GINTO at dito natatagpuan ang kaparaanan.]

[Talâ: Bálak ó hulâ sa panahon Kaigihan Pan~gun~gulimlim. Malakas na
han~gin.]


=HULYO.--1920=

1 Hueb. Ss. Teodorico pb. at Simeón m~ga kp.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan ng Buan sa Mamamana 4.40.7 n~g Hápon

[Larawan: sagittarius]

N~g patain sa Sarajevo, Bosnia si Artsiduke Francisco Fernando na
pinagmulan n~g pinakamalaking pagbabaka sa Europa. 1914.

2 Bier. Ang pagdalaw ni G. Sta. María kay Sta. Isabel. Ss. Proceso at
Martiniano m~ga mr.

3 Sab. Ss. Jacinto mr., Anatalio at Eliodoro m~ga ob. at kp. [Pagaalsa
n~g m~ga Bisayâ, 1618]

N~g mamatay si G. Marcelo H. del Pilar sa Barcelona, 1896.

4 Linggo (*) Ss. Laureano arz. sa Sevilla mr. at Flaviano, Elias,
Uldarico m~ga ob. at kp.

Ang ika 144 sa pagdiriwang n~g m~ga Norte-Amerikano sa kanilang
pagsasarili, 1776.

5 Lun. Ss. Numeriano ob. kp. Cirila mr. at Filomena bg.

6 Mar. Ss. Tranquilino pb. mr. Isaías mh. Dominga bg. at Lucia mr.

7 Mier. Ss. Fermin ob., Odón at Apolonio m~ga ob. at kp.

N~g itapon si Rizal sa Dapitan 1892.

8 Hueb. Ss. Isabel hari, Procopio mr. at Pricila.

9 Bier. Ss. Cirilo ob. mr., Briccio ob. kp. at Anatolia bg. at mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Tupa 1.5.6 ng hapon.

[Larawan: Aries]

10 Sab. Ss. Rufina at Segunda m~ga bg. at mr. at Apolonio mr.

N~g mamatay si José M. Basa sa Hongkong 1908.

11 Linggo. Ss. Pio I papa at Abundio ob. mr.

12 Lun. Ss. Juan abad, Marciana bg. at Epifania mr.

13 Mar. Ss. Anacleto papa mr. at Turiano ob. at kp.

14 Mier. Ss. Buenaventura kd., (Pintakasi sa Mauban) at Focas ob. at
mr.

M~ga nagsisipagbayad n~g patente ng RENTAS INTERNAS, umagap na
bumayad, n~g huwag marekargohan ó multahân.

15 Hueb. Ss. Enrique emp. kp. at Camilo sa Lelis kp.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: JUAN VILLANUEVA DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at
naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. J. Luna 649, Tundo.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot n~g n~giping walang
sakit; nagpapasta't nagtatanim n~g n~giping garing at ginto. S.
Fernando blg. 1101-13]

[Talâ: Ulan ó unos. Kaigihan panahon. Pagdidilim ó ulan]


16 Bier. Ang pagtatagumpay n~g mahal na Santa Cruz. Ntra. Sra. del
Carmen. Ss. Sisenando at Fausto m~ga mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan sa Halimaw 4.25.0 ng Umaga

[Larawan: Leo]

17 Sab. Ss. Alejo kp., Marcelina bg., Generosa, Genoveva at Donata
m~ga mr.

18 Linggo Ss. Camilo, Sinforosa, Getulio m~ga mr. at Marina bg. at mr.

19 Lun. Ss. Justa, Rufina at Aurea m~ga bg. at mr. Vicente de Paul kp.
at Simaco papa kp.

20 Mar. Ss. Margarita at Librada m~ga bg. at mr., Elias mh. at Severa
bg.

21 Mier. Ss. Praxedes bg., Daniel mh. at Julia bg. at mr.

22 Hueb Ss. Maria Magdalena, [Pintakasi sa Kawit, Magdalena at
Pelilia] at Platón mr.

23 Bier Ss. Apolinar ob. at mr., Liborio ob. kp. at Primitiva bg. at
mr.

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDA NI HALIMAW 12.35 ARAW [Larawan: leo]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang 23 n~g Agosto, kung
lalaki'y mabalasik, mapagmalaki, mapagbiro, magkakatungkulan,
magkakasalapi sa sipag, mapapahamak sa apoy, sandata at maban~gis na
hayop. At kung babai mabigat magsalitá at mapapahamak sa apoy.


[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Timbangan 3.20.4 Madaling Araw

[Larawan: Libra]

24 Sab Ss. Cristina bg. at mp., Francisco Solano kp. at Victor mr.

25 Linggo Ss. Santiago ap. Cristobal at Florencio m~ga mr. at
Valentina bg. at mr.

26 Lun. Ss. Ana, ina ni G. Sta. Maria [Pintakasi sa Hagonoy at Sta.
Ana Maynila] at Pastor pb.

27 Mar. Ss. Pantaleon, Jorge at Natalia m~ga mr.

28 Mier. Ss. Nazario, Celso at Victor m~ga papa at mr. at Inocencio
papa kp.

29 Hueb. Ss. Marta bg., Lupo ob. kp., Lucila at Flora m~ga bg. at
Beatriz mr.

30 Bier. Ss. Abdón, Senén at Rufina m~ga mr.

31 Sab. Ss. Ignacio de Loyola kp. at fdr. at Fabio at Demócrito m~ga
mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Kambing 7.19.3 umaga

[Larawan: capricorn]

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY". Sinelasan nina Teodoro at Katindig. Kung masira, na may
paraang mabuo'y, ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti
ang tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave. Rizal blg.
2261 Tel. 5536 at Sucursal Ascarraga blg. 628 at 630. Tel 8369.
Maynila.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipagtanong ang lunas kay J.C. Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO.
sa Escolta, 162 Maynila. Walang bayad ang pagsasangguni.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. Panahon n~g Malalakas na ulan.
Panahon]

=AGOSTO.--1920=

1 Linggo Ss. Pedro Advíncula, Fé, Esperanza at Caridad m~ga bg. at mr.

2 Lun. Ntra. Sra. n~g m~ga Angeles. Ss. Esteban papa mr., Teodora at
Alfonzo María de Ligorio ob., kp. at dr.

3 Mar. Ss. Eufronio at. Pedro m~ga ob. at kp.

4 Mier. Ss. Domingo de Guzman kp. at nt. (Pintakasi sa Abukay) at
Perpetua bao.

5 Hueb. Ntra. Sra. de las Nieves, Ss. Emigdio ob. mr. at Afra mr.

6 Bier. Ang pagliliwanag n~g katawán n~g A.P. Mánanakop sa bundok n~g
Tabor, [Pintakasi sa Kabintî.] Ss. Sixto papa mr., Justo at Pastor
m~ga mr.

7 Sab. Ss. Cayetano kp. at nt., Donato ob., Fausto mrs. at Alberto kp.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Damulag 8.50.7 Gabi

[Larawan: taurus]

8 Linggo Ss. Ciriaco, Leonides at Esmeragdo m~ga mr. at Severo ob. kp.

9 Lun. Ss. Roman at Marceliano m~ga mr. at Domiciano ob. kp.

10 Mar. Ss. Lorenzo mr. [Pintakasi sa Bigaá] Filomena at Paula bg. at
mr.

11 Mier. Ss. Tiburcio at Suzana bg. at mr.

12 Hueb. Ss. Sergio, Clara bg. at nt., Felicísima at Digna mr.

13 Bier. Ss. Caciano ob., Hipólito at Concordia m~ga mr.

Pagkahiwaláy n~g Pilipinas sa Espanya, 1898

Pagdidiwang n~g Amerikano at Tagalog sa pagkakáligtas n~g Pilipinas
(Pan~giling Araw)

14 Sab. Ss. Eusebio prb. at kp., Demetrio at Atanasia bao.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan sa Dalaga 11.43.9 Araw

[Larawan: virgo]

PAPAITUKTOK ANG ARAW

15 Linggo. _Asuncion ó_ Ang pag-akiat sa Lan~git ni G. Sta. María
(Pintakasi sa Bulakan). Ss. Alipio ob. at kp. Valeria bg.


=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: DR MARCELO ELORIAGA _Medico-Dentista_ Magaling na gumamot sa
m~ga sakit na natutuyo, ibp., at sa n~giping sumasakit, naglalalagay
n~g n~iping garing at ginto sunod sa m~ga bagong paraan. 617. Clavel,
San Nicolas.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Babae: N~g sundin ka n~g iyong asawa ó lalaki basahin ang AKLAT
NA GINTO at dito natatagpuan ang kaparaanan.]

[Talâ: n~g pagbagyo ó unos Kaigihan Pan~gun~gulimlim]

16 Lun. Ss. Jacinto at Roque m~ga ob. at kp.

17 Mar. Ss. Pablo at Juliana m~ga mr.

18 Mier. Ss. Agapíto at Lauro m~ga mr., Elena empe. at Clara de Monte
Falco bg.

19 Hueb. Ss. Luis ob. Pintakasi sa Baler at Lukban Tayabas Mariano at
Rufino m~ga kp.

20 Bier. Ss. Bernardo ab. at dr., Leovigildo at Cristobal m~ga mr.

21 Sab. Ss. Juana, bao at Ciriaca bg.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

sa Paglaki sa Alakdan 6.51.8 gabi

[Larawan: Cancer]

22 Linggo Ss. Joaquin ama ni Santa Maria [Pintakasi sa Alaminos]
Timoteo, Felisberto at Mauro m~ga mr.

23 Lun. Ss. Felipe Benício kp. at Fructuosa mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI DALAGA SA IKÁ 7-21 NG GABI [Larawan:
virgo]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na itó hanggang ika 23 n~g Septiembre,
kung lalaki'y magiliwin sa katungkulan, matalino, mapapahamak sa m~ga
tulisán. At kung babai'y mapaglaán, mabait, maraming kapahamakang
aabutin kung magka-asawa, sa sipag ay yayaman.

24 Mar Ss. Bartolome ap. (Pintatakasi sa Malabon, Rizal at Nagkarlang)
at Aurea bg. mr.

25 Mier. Ss. Luis hari, Gerundio ob., Patricia bg. at Ginés at Magín
m~ga mr.

26 Hueb. Ss. Ceferino papa at Victor mr.

27 Bier. Ss. José de Calasanz at Licerio ob.

28 Sáb. Ss. Agustin ob., [Pintakasi sa Baliwag, Malabón, Kabite at
Bay], Moisés Anacoreta at Pelagio mr.

29 Linggo Ntra. Sra. de Correa o Consolación. Ang pagpugot sa ulo ni
S. Juan Bautista. Ss. Sabina bg. at Cándida mr.

Kapan~ganakan kay Marcelo H. del Pilar, 1850.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Manunubig 9.2.8 Gabi

[Larawan: aquarius]

30 Lun. Ss. Rosa sa Lima bg. (Pintakasi sa Sta Rosa, Laguna, Panikí at
Moncada.) at Gaudencia bg.

31 Mar. Ss. Ramón Nonato kd. at Paulino ob. at mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot n~g n~giping walang
sakit; nagtatanim n~g n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

[Talâ: Balak ó hula sa panahaon. Kaigihan Malakas na ulan may han~gin
sa Kanluran Pagdidilim]

=SEPTIEMBRE.--1920=

1 Mier. Ss. Gil ab., Ana mh., Prisco, Constancio at Victorio m~ga ob.
at kp.

2 Hueb. Ss. Esteban hari at kp., Elpidio ob. Maxima at Calixta m~ga
mr.

3 Bier. Ss. Serapia bg. at mr. at Simeón Estilita ang binatâ.

4 Sab. Ss. Marcelo mr., Rosalia at Rosa de Viterbo m~ga bg.

N~g barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto
Sarmiento at Ramón Peralta. 1896.

5 Linggo. Ss. Lorenzo ob. Romulo at Obdulia bg.

6 Lun. Ss. Eugenio mr. at Zacarias mh.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Magkakambal 3.4.9 Umaga

[Larawan: gemini]

7 Mar, Ss. Régina bg. at Clodoaldo pb. at kp.

N~g mamatay ang "Pilologong" si Eusebio Daluz. Nagtatág n~g Akademia
Pilipino 1919.

8 Mier. Ang pan~gan~ganak kay G. Santa Maria, [Pintakasi sa Pan~gil].
Ss. Adriano at Nestorio m~ga mr.

9 Hueb. Ss. Sergio pápa kp., Doroteo, Gorgonio at Severiano m~ga mr.

10 Bier. Ss. Nicolas sa Tolentino kp. [Pintakasi sa Karanglan N. E. at
Makabebe Kap.] Hilario papa at Victor ob.

11 Sab. Ss. Vicente abad mr., Emiliano ob. kp. at Teodora nagbatá.

12 Linggo. Ang matamis na n~galan ni Maria. Ss. Leoncio mr. Guido kp.
at Perpetua bg.

N~g barilín sa Kabite sina Severino Laoidario, Alfonzo Ocampo, Luis
Aguado, Victoriano Luciano, Máximo Inocencio, Francisco Osorio, Hugo
Perez, José Lallana, Antonio S. Agustin, Agapito Conchú, Feliciano
Cabuco, Mariano Gregorio at Eugenio Cabesas, 1896.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buán sa Timbangan 8.51.7 Gabi

[Larawan: Libra]

13 Lun. Ss. Felipe at Ligorio m~ga mr., Eulogio at Amado m~ga ob. at
kp.

14 Mar. Ang Pagkahayag n~g mahál na Sta. Cruz. Ss. Cornelio papa at
Cipriana ob. at mr.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Francisco Astudillo DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~giping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Walang ganâp at magaling pagbasahin n~g m~ga naapi gaya n~g
ABOGADO NG BAYAN unang tomo, Piso ang halaga sa lahat n~g Libreria.]

[Talâ: Karaniwang liwanag n~g panahon. Pan~gun~gulimlim]

15 Mier. Ss. Nicomedes at Porfirio m~ga mr., ang pagpapakita ni Sto
Domingo sa bayang Soriano.

16 Hueb. Ss, Eufemia bg., Geminiano, Lucia at Sebastiana m~ga mr.

17 Mier. Ss. Pedro sa Arbues, Crecencio, Lamberto ob. Teodora m~ga mr.

18 Sab. Ss. Tomás sa Villanueva ob. kp. at Sofia at Irene m~ga mr.

19 Linggo Ss. Genaro ob. mr. Rodrigo ob. at Constancia mr.

20 Lun. Ss. Eustaquio, Teopista, Felipa at Fausta.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Mamamana 12.55.2 Araw

[Larawan: sagittarius]

21 Mar. Ss. Mateo apóstol at evangel, Efigenia bg, at Pánfilo mr.

22 Mier. Ss. Mauricio at Cándido m~ga mr.

23 Hueb. Ss. Lino papa mr. at Tecla bg. at mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI TIMBANGAN SA IKA 4.28 NG HAPON [Larawan:
libra]

_Papasok ang panahon sa tiglamig._

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na itó hanggang ika 24 n~g Oktubre, kung
lalaki'y mahahablahin, mapapalarin sa pan~gan~galakal, dapat umilag sa
apoy. At kung babai'y masayahin at ikagiginhawa n~g asawa.

24 Bier. Ntra. Sra. n~g Merced. Ss. Tirso mr at Dalmacio kp.

25 Sáb. Ss. Lope ob. kp., María n~g Socorro bg. Pacífico kp.

26 Linggo. Ss. Cipriano at Justina bg. at m~ga mr.

27 Lun. Ss. Cosme at Damian m~ga mr.

28 Mar. Ss. Wenceslao mr. at Eustaquia bg.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Isda 9.56.6 Umaga

[Larawan: pisces]

29 Mier. Ss. Miguel Arcángel (Pintakasi sa San Miguel sa Maynila, San
Miguel de Mayumo, Marilaw at Tayabas) at Eutiquio mr.

30 Hueb. Ss. Gerónimo kp., nt. at dr. [Pintakasi sa Morong] at Sofia
bao.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. M~ga banta n~g malalakas na ulan ó
unos sa Kanluran. Kaigihan panahon]

=OKTUBRE.--1920=

Panoorin ang paglalahô n~g Buwan sa ika 27.

1 Bier. Ss. Angel, Remigio ob. kp, at Platón.

2 Sáb. Ang m~ga santong Angel na nagiin~gat sa atin, (Pintakasi sa
Catedral n~g Sebú) at Ss. Leodegario ob. at Gérino m~ga mr.

3 Linggo. Ang kadakilaan n~g Santo Rosario, (Pintakasi sa Uranî,
Manawag, sa Malabón Grande Kabite; Angeles, Kap.; Luisiana, Lag.;
López, Tayabas.) Ss. Cándido mr. at Gerardo ab. kp.

4 Lun. Ss. Francisco sa Asis, ngt. (Pintakasi sa Lumbang, S.
Francisco, Malabon, Maykawayan at Saryaya, Tayabas) Petronio ob.,
Crispo kp. at Aurea bh.

5 Mar. Ss. Plácido, Plavia bg. at mr., Froilan at Atilano m~ga ob. at
Flaviana bg.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Alimango 8.53.6 Umaga

[Larawan: cancer]

6 Mier. Ss. Bruno ob. at Román ob. at mr.

7 Hueb. Ntra. Sra, de las Victorias ó Rosario. Ss. Mareos papa, Sergio
mr., Julia at Justina m~ga bg.

8 Bier. Ss. Brígida bao at Pelagia mbta.

9 Sáb. Ss. Dionisio ob. at Rústico pr. sb Eleuterio dk. m~ga mr.

10 Linggo Ss. Francisco sa Borja at Luis Beltrán.

11 Lun. Ss. Nicasio ob. mr. at Plácida bg.

12 Mar. Sta. María n~g Pilar sa Zaragóza (Pintakasi sa Imus, sa Sta.
Cruz, Maynila at sa Pilar, Bataán) Ss. Felix at Cipriano m~ga ob. at
mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Alakdan 8.50.4 Umaga

[Larawan: scorpio]

13 Mier. Ss. Eduardo hart, Fausto, Genaro at Marcial m~ga mr.

14 Hueb. Ss. Calixto papa at Fortunata bg. at mr.

M~ga nagsisipagbayad n~g patente n~g RENTAS INTERNAS, bukas ay umagap
na bumayad n~g huwag marekargohan ó multahán.

15 Bier. Ss. Teresa de Jesus ntg, Aurelia m~ga bg.

16 Sáb. Ss. Florentino ob. at Galo ab. kp. Araw n~g Panunumpâ n~g m~ga
Bagong Halál.

FELIX VALENCIA Abogado at Notario. Tumatan~ggap n~g m~ga usaping laong
maseselan, daang Quezada 13, tabi n~g Simbahan n~g Tundo.

[Talâ: DR. MARCELO ELORIAGA _Medico-Dentista_ Magaling na gumagamot sa
m~ga sakit na natutuyo, ibp. at sa sunod sa m~ga bagong paraan. 617
Clavel, San Nicolas.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

[Talâ: Alan~ganin sa Silan~ganan.]

N~g matatag ang Kapulun~gang Bayan [1906] at n~g matatág ang Senado at
Junta Municipal n~g Siyudad n~g Maynila na pawang halal n~g bayan
[1916.]

17 Linggo Ss. Eduvigis bao at Andrés mr.

Hubileyo n~g 40 horas sa Binundok sa kapistahan n~g Sto. Rosario.
Prusisyon sa Sta. Cruz, Maynila.

18 Lun. Ss. Lucas Evangelista at Julian erm.

19 Mar. Ss. Pedro Alcántara [Pintakasi sa Pakil] at Aquilino ob.

20 Mier. Ss. Juan Cancio kp., Irene bg. Feliciano ob. at Artemio m~ga
mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki Sa Kambing 8.29.3 Umaga

[Larawan: capricorn]

21 Hueb. Ss. Hilarión ob. at Ursula bg. m~ga mr. [Pintakasi sa Bay.]

22 Bier. Ss. Maria Salomé bao, Nunilón, Alodia. bg. mr. at Heraclio
mr.

23 Sab. Ss. Pedro Pascuál ob. mr. Servando at German m~ga mr. Juan
Capistrano kp.

24 Linggo Ss. Rafael Arcangel [Pintakasi sa San Rafael, Bul.] at
Fortunato mr.

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI ALAKDAN SA IKA 1.13 NG GABI. [Larawan:
Scorpio]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na itó hanggang ika 22 n~g Nobyembre, kung
lalaki'y mapan~gahas, mahahalay magsalitâ, dapat magsikap n~g yumaman.
At kung babai'y mapagmalaki at mababanhin.

25 Lun. Ss. Gavino Proto, Marciano, Crisanto at Daria m~ga mr. at
Eruto kp.

26 Mar. Ss. Evaristo papa mr. Crispin, Crispiniano, Rogaciano at
Felicísimo m~ga mr.

27 Mier. Ss. Florencio, Vicente, Sabina at Cristeta m~ga, mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan Sa Tupa 10.8.9 Gabi

[Larawan: Aries]

Paglalahong ganap n~g Buwan na makikita mula sa oras na ika 7.24 n~g
gabi.

Ang sikat n~g Buwan ay mulâ sa ika 5.45 n~g hapon.

28 Hueb. Ss. Simón ap. Gaudioso kp. Tadeo ap.

29 Bier. Ss. Narciso ob. mr. at Eusebia bg. at mr.

30 Sab. Ss. Marcelo Centurión, Claudio, Ruperto at Victorio m~ga mr.

31 Linggo Ss. Quintin, Nemesio at Lucila bg. m~ga mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: N~g kagaanan ka n~g dugo n~g sino man, basahin mo ang AKLAT NA
GINTO Limang Piso ang halaga.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila,
K.P.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13 Binundok]

[Talâ: Balak ó hula sa panahon. Pagdidilim ó ambon lamang. Panahon n~g
m~ga unos sa dagat]

=NOBYEMBRE.--1920=

1 Lun. Ang dakilang araw n~g lahat n~g Banal. Ss. Cesareo, Severino at
Juliana m~ga mr.

2 Mar. _Undas_ Ang pag-aalaala sa m~ga namatay na binyagan. Ss.
Victorino ob. at Marciano kp.

3 Mier. Ss. Valentin pb., Hilario at Cesareo mr.

N~g barilin si Honorato Onrubia 1896.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Halimaw 3.35.0 Hapon

[Larawan: taurus]

4 Hueb. Ss. Carlos Borromeo kd., Modesta bg, Claro at Porfirio m~ga
mr.

5 Bier. Ss. Zacarias at Isabel magulang ni S. Juan Bautista, Filoteo
mr. at Dominador ob.

6 Sab. Ss. Severo ob. mr. at Leonardo kp.

7 Linggo Ss. Rufo at Florencio at Carina mr.

8 Lun. Ss. Severo at Severino m~ga mr. at Diosdado papa at Godofredo
ob. kp.

9 Mar. Ss. Teodoro mr. at Agripino ob. kp.

10 Mier. Ss. Andrés Avelino at Demetrio ob. mr. at Filomena mr.

11 Hueb. Ss. Martin [Pintakasi sa Bukawe at Taal] at Mena mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan sa Mamamana 12.5.1 Gabi

[Larawan: sagittarius]

Paglalahong pangkat n~g Araw na di makikita sa Pilipinas

12 Bier. Ntra. Sra. n~g Biglâng Awâ. Ss. Diego pk. [Pintakasi sa Pulô
at Gumaka] Aurelio, Publio ob. at Paterno m~ga mr.

13 Sab. Ss. Arcadio at Probo m~ga mr. Nicolás papa, Estanislao sa
Kostka at Homobono kp.

14 Linggo Ntra. Sra. de la Soledad. [Pintakasi sa Tan~guay] Ss.
Serapio mr. at Lorenzo ob. kp.

15 Lun. Ss. Eugenio arzobispo mr. Gertrudis bg. at Leopoldo kp.

=Felix Valencia= _Abogádo at Notario._ Tumatan~ggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi n~g Simbahan n~g Tundo.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: _ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO_ na
inihulog sa wikang tagalog ni Honorio Lopez dapat basahin n~g m~ga
bagong halal.]

[Talâ: Silan~gan Karaniwan Malakas na han~gin]

16 Mar. Ss. Rufino, Elpidio at Eustaquio mres.

17 Mier. Ss. Gregorio Taumaturgo ob. kp. Acisclo at Victoria m~ga mr.

18 Hueb. Ss. Máximo ob. kp. at Román mr.

19 Bier. Ss. Isabel harì at Ponciano papa mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Manunubig 4.12.8 Umaga

[Larawan: aquarius]

20 Sab. Ss. Felix sa Valois at Benigno ob. kp.

21 Linggo Ang paghahayin sa simbahan ni S. Joaquin at ni G. Sta.
María. Ss. Alberto ob. Honorio, Eutiquio, at Esteban m~ga mr.

22 Lun. Ntra. Sra. de los Remedios (Pista sa Maalat) Ss. Cecilia bg.
at mr. at Filemón mr.

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI MAMAMANA SA IKA 10.15 NG GABI
[Larawan: sagittarius]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 24 n~g Disyembre, kung
lalaki'y yayaman sa pan~gan~galakal sa ibang bayan, masipag, matapang
n~guni't sugarol. At kung babai'y masipag at maliligawin.

23 Mar. Ss. Clemente papa mr. Juan Bueno kp. Lucrecia bg. at Felicidad
m~ga mr.

24 Mier. Ss. Juan de la Cruz kp. Fermina, Flora at María m~ga bg. at
mr. at Crescenciano mr.

25 Hueb. Ss. Catalina bg. at mr. Moises pb. mr.

Pista n~g Pasasalamat n~g m~ga Amerikano.

26 Bier. Ang pagkakasal kay Santa María at kay Poong S. José. Ss.
Pedro ob. mr. at Conrado. ob.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Damulag 9.42.3 Gabi

[Larawan: leo]

27 Sáb. Ss. Basilio ob. Facundo at Primitivo m~ga mr.

28 Linggo Una n~g Adbiyento ó pagdating. Ss. Gregorio papa kp. at Rufo
mr.

Pangloloób ni Limahong sa Maynila, 1573

29 Lun. Ss. Saturnino ob. Filomeno m~ga mr. at Iluminada bg.

30 Mar. Ss. Andrés ap. (Pintakasi sa Norsagaray, Masinlok, Palanyag,
Tagiik at Pantaban~gan) at Maura bg. at mr.

Ang unang pagpupulong n~g m~ga Mánanagalog sa pagbaban~gon n~g
Akademya Tagala sa anyaya ni Honorio López, sa Dulâang Libertad 1901.

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan n~g
sulatan ay tumatanggap n~g limbagin ukol sa m~ga tarheta at kartel sa
halalan.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay
paraang mabuo'y ibalik at gagawin n~g walang bayad. Tignang mabuti ang
tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261
Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

[Talâ: Francisco Astudillo DENTISTA Bumubunot n~g n~giping walang
sakit, nagtatanim n~g n~giping garing at ginto. Nagpapasta. S.
Fernando 1101-13 Binundok.]

[Talâ: Balak ó hulâ sa panahon. Pangkaraniwang ulan sa iba't ibang
pook n~g Pilipinas. Mahan~gin]

=DISYEMBRE.--1920=

1 Mier. Ss. Natalia bao, Eloy at Eligio m~ga ob. kp.

2 Hueb. Ss. Bibiana bg. at mr. Pedro Crisólogo ob. at dr. at Ponciano
mr.

3 Bier Ss. Francisco Javier at Casiano m~ga mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit Sa Dalaga 12.29.0 Gabi

[Larawan: sagittarius]

4 Sab. Ss. Bárbara bg. at mr. Melecio at Odmundo ob. at m~ga kp.

5 Linggo. Ikalawa n~g Adbiyento ó Pagdating Ss. Sabas abad Dalmacio
ob. at Crispina m~ga mr.

6 Lun. Pa. Nicolás de Bari ob. kp., Apolinar sdk. mr. Dionisia, Dativa
at Leoncia m~ga mr.

7 Mar. Ss. Ambrosio at Agatón mr.

8 Mier. (krus) Ang kalinisang-paglilibí ni G. Sta. María "Concepcion"
(Pintakasi sa Naik, Pasig, Malulos, Batan~gan, Balayang, Guagua, Los
Baños, Boak, Bawang, Mandaluyong, Atimonan, Malabon, Sta. Cruz,
Silan~gan at sa Antipulo) Ss Eutiquiano p.m. at Sofronio ob.

9 Hueb. Ss. Leocadia mr. at Gorgonia m~ga bg.

10 Bier. Ntra. Sra. sa Loreto (Pintakasi sa Sampalok) Ss. Melquiades
papa mr., Eulalia at Julia m~ga bg. at mr.

Nang gawin ang pagkakayari sa París na ang Pilipinas ay ipagkakaloób
sa Estados Unidos 1898.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Kámbing 6.3.9 Gabi

[Larawan: capricorn]

11 Sáb. Ss. Dámaso papa kp. at Eutiquio mr.

12 Linggo. Ikatlo n~g Adbiyento ó Pagdating. Ntra. Sra. de Guadalupe
(Pintakasi sa Pagsanjan) at Ss. Epimaco, Hermógenes at Donato m~ga mr.

13. Lun. Ss. Orestes, mr. Lucia mr. (Pintakasi sa Sexmoan,
Kapampan~gan) at Otilia bg.

14 Mar. Ss. Espiridión ob. Arsenio, Isidoro, Dioscoro at Eutropia bg.
at m~ga mr.

Paghahamók n~g m~ga kastilâ't olandés dito sa Maynila 1690

15 Mier. Ss. Valeriano ob. at Irineo m~ga mr.

Pag-aalsa ng Kailokohan, Pangasinan at Kapampan~gan 1658

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa
Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili n~g bato, ladrilyo,
semento, at buhan~gin na kailan~gan sa pagpapagawa n~g bahay na bato
at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal
bl~g 2261. Telefono 5536.]

[Talâ: Pan~gun~gulim Aliwalas na Panahon]

16 Hueb. Ss. Eusebio ob. Adelaida at Albina bg. m~ga mr.

Mulâ n~gayon may Misa de Aguinaldo.

17 Bier. Ss. Lázaro ob. at Olimpia bao.

18 Sáb. Ang pag-aantabay ni G. Sta. María sa Mananakop. Ss. Graciano
ob at Judit balo.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Isda 10.40.4 Gabi

[Larawan: pisces]

19 Linggo. Ikapat n~g Adbiyento. Ss. Nemesio mr. at Fausta bao.

20 Lun. Ss. Domingo sa Silos abad kp. at Liberato mr.

21 Mar. Ss. Tomás ap. Glicerio presb. at Temistocles m~ga mr.

22 Mier. Ss. Flaviano at Cenón m~ga mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI KAMBING 11.17 NG ARAW [Larawan:
capricorn] TIGINAW

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 21 n~g Inero, kung
lalaki'y maliksi, masipag, maghihirap sa kaikaibigan, maramot, sa
paliligô ang ikapagkakasakit. At kung babai'y matatakutin, matapatin
sa asawa at masipag.

23 Hueb. Ss. Victoria bg at Gelasio m~ga mr.

24 Bier. Bihilya at Ayuno, Ss. Gregorio presb. mr. Delfía ob. at
Tárcila bg.

25 Sáb. Paskó n~g Pan~gan~ganak sa ating Poóng Mananakop at Ss.
Reinaldo ars., Eugenia bg. at Anastasia m~ga mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Magkákambal 8.38.5 Gabi

[Larawan: Gemini]

26 Linggo. Ss. Esteban unang mr. at Dionisio at Zósimo m~ga papa.

27 Lun. Ss. Juan apostol at eban. [Pintakasi sa Infanta, Tanawan at
Dagupan] Máxímo ob. kp.

28 Mar. Ang m~ga maluwalhating sanggol na pinapugutan n~g Haring si
Herodes at ang m~ga Ss. Troadio at Teófila bg. at m~ga mr.

29 Mier. Ss. Tomás Canturiense ob. mr. Calixto at Honorato m~ga mr. at
ang banál na harî at manghuhulang si S. David.

30 Hueb. (*) Ang pagkalipat ni S. Santiago ap. [Pintakasi sa Kingwa at
Paombong, Bul.] Ss. Sabino ob. Honorio at Anisia m~ga mr.

Nang kitlán n~g hinin~gá si Dr. José Protasio Rizal, n~g m~ga lilong
kaaway niyá, 1896.

31 Bier. Ss. Silvestre papa, Sabiniano ob, Potenciano, Donata, Hilaria
at Paulina m~ga mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio
Lopez. P1.30 ang halaga. Kung may _Ley na Paghahalal_ ay P1.70.]

    *    *    *    *    *


=Ang Pagbabago sa Kalendaryo=

GAGAWING 13 BUWAN.

Kung ang panukalang batás na isinaalangalang sa kapangyarihan n~g
Kongreso n~g Estados Unidos ay pagtibain, sa unang araw n~g Inero n~g
1922, ay makakikita tayo n~g isang bagong Kalendaryo na bumibilang n~g
labing tatlong buwan na para parang nagsisimula sa araw n~g lunes ang
m~ga unang araw n~g buan at sing isa naman n~g bilang na tig 28 araw.

------------------------------
|Lunes .......|1 |8 |15 |22 |
|Martes ......|2 |9 |16 |23 |
|Mierkoles ...|3 |10 |17 |24 |
|Huebes ......|4 |11 |18 |25 |
|Biernes......|5 |12 |19 |26 |
|Sabado ......|6 |13 |20 |27 |
|Linggo ......|7 |14 |21 |28 |
------------------------------

Sa panukalang ito at kabilan~gang ganap n~g araw sa boong isang taon,
ay lumalabis n~g isang araw, at ito, sa halip na idagdag pa sa
kabilan~gan n~g alin man sa labing tatlong buwan ay inilaang gawin sa
pagdiriwang n~g piata n~g BAGONG TAON.

Sa tuwî namang apat na taon, ay nagkakaroon n~g isang araw na labis,
at ito'y idaragdag ding parang pinakabisyesto. Sa karaniwan, ay
idinagdagdag sa Pebrero; n~guni't sa bagong panukala, ay idaragdag sa
pagitan n~g ika 28 n~g Disyembre at sa araw n~g Bagong Taon, at ito'y
tatawaging ARAW NG PAGTUTUMPAK.

Sa bagong pagayos n~g Kalendaryong ito ay di magkakaroon ang alin mang
buwan n~g limáng araw n~g Linggo. Ang lahat naman n~g pista ay
tatamang lahat sa araw n~g Huebes, gaya n~g Pista n~g Pagsasarili sa
ika 4 n~g Hulyo; Araw n~g Pagtatagumpay sa ika 11 n~g Nobyembre; Araw
n~g Pagpapasalamat at Pasko n~g Kapan~ganakan sa Mananakop.

Ang ikalabing tatlong buwan namang mararagdag ay ilalagay sa pagitan
n~g Inero at Pebrero, at ito'y tatawaging BUWAN NG KALAYAAN.

Kung ang bagong pagaayos sa Kalendariong ito na tatawaging Kalayaan,
ay patitibayan n~g Batasang Amerikano, ang pagdidiwang natin sa ARAW
NI RIZAL, ay tatama sa pangkaraniwang taon, sa ika unang araw n~g
Inero, at sa tuwing ikapat na taon, ay tatama naman sa pista n~g
Bagong Taon.

Sang-ayon sa m~ga pagkukuro n~g m~ga nagbalak sa Kalendariyong ito na
iyan:...... ang m~ga litaw na man~gan~galakal at m~ga bansag na tao sa
Minneapolis; sa Kalendaryong ito, ay magiging maginghawa ang pagtutuos
sa pan~gan~galakal; magiging maayos ang pagtatakda sa m~ga patubo n~g
salapì at gayon dín sa m~ga pagbabayad sa m~ga kawanì at manggagawa,
pagka't walang nakahihigit na sino man.

Ating hintain kung ano ang sasabihin n~g Kongreso n~g Estados Unidos
sa kabalakang ito.


    *    *    *    *    *

=Ang Bagong Pamahalaan sa Pilipinas.=

¿Anong kiyas ó hugis n~g Pamâhalaan mayroon tayo n~gayon dito sa
Pilipinas? Ang pamahalaang tatág n~gayon dito sa Pilipinas, ay may
hugis republikano na nababatay sa m~ga simulaing demokratiko na ang
tunay na masusunod ay ang kalooban n~g bayan.

¿Alin ang kakulan~gan na lamang upang maging lubusang republikano ang
pamahalaan natin sa n~gayon sang-ayon sa pagbabagong nangyari sunod sa
batas ni Jones? Una: Ang magkaroon tayo n~g isang presidente at isang
pan~galawang presidente sa halip n~g Gubernador Heneral at
Bise-Gubernador Heneral na siyang pinakakinatawan dito sa sangkapuluan
n~g Estados Unidos. Ikalawa: Ang magkaroon n~g bansag na Republica ang
ating pamahalaan, at Ikatlo: Ang mahalinhan ang watawat Amerikano n~g
watawat pilipino.

¿Bakit sinabi ninyo na ang nasusunod sa pamamahala sa ating bayan ó
ang kalooban n~g bayan lamang? Sapagka't ang gumagawa n~g m~ga batas
at m~ga kautusang sinusunod natín na ipinatutupad sa atin n~g m~ga
tagapagpatupad: gaya n~g Gubernador Heneral, Alkalde sa Siyudad n~g
Maynila, n~g m~ga Gubernador sa lalawigan at n~g m~ga presidente
munisipal sa m~ga bayan bayan, ay m~ga gawâ n~g m~ga senador, diputado
at m~ga konsehal na ating inihalal na ating pinagkatiwalaan n~g ating
tiwala upang lumagdâ n~g m~ga kautusan at batás na ikabubuti nating
lahat na mamamayang pilipino at n~g Pamahalaan natin.

¿Sa makatwid ano mang hirap na ating danasin sa kabuhayan ay di dapat
nating isisi kanino man, kundi sa ating m~ga inihalal na iyan? Siyang
totoo, sapagka't ang ikinabibigat at ikinagagaan n~g ating kabuhayang
lahat, ay nasa sa kanilang kamay, pagka't ang kanilang m~ga batas ó
kautusang pinatibayan sa Batasan at sa m~ga Sanggunian ay siyang
sinusunod na ipinatutupad n~g m~ga tagapagpatupad na nasabi ko na.
Nariyan ang ikinatataas n~g m~ga buwis n~g lupa, ikinataas n~g Rentas
Internas, ikinataas n~g m~ga bayad sa pahintulot o lisensiya
munisipal. ang paglastay n~g salapi sa ibang bagay na di sa
kagalin~gan n~g m~ga namamayan, ang di pagpapagawa n~g m~ga bangbang
n~g tubig sa m~ga bukirin ibp. na, ang lahat n~g iyan ay pawang sa
pananagutan at kasalanan n~g ating m~ga inihalal na diputado at m~ga
konsehal.

¿Tayo bang mamamayan ay di maaaring makialam sa paggawâ n~g m~ga batas
ó ley at m~ga kautusan ó ordenanza n~g ating m~ga inihalal na senador,
diputado at konsehal? Makiyalam sa pakikipagtalo ó sa
pagsasaalangalang sa Batasan ó Legislatura, sa Konseho Munisipal ay
hindi mangyayari; n~guni't upang magutos ó magbigay liwanag sa ating
m~ga inihalal upang gawin ang gayo't ganitong batas ay maari, pagka't
sila ang kumakatawan sa atin sa karurukan n~g Senado, Asamblea, Hunta
Munisipal sa Siyudad n~g Maynila at m~ga Konseho Munisipal n~g m~ga
bayan bayang maliliit.

¿Sa paggugol n~g m~ga pinunong bayan sa m~ga pananalapi, sakaling
ilaan sa m~ga walang wawang kapakanan ay maaari bang makatutol ang
namamayan? Bakit hindi. N~g matalos mo sa dalawang piso mong ibinayad
sa sédula personal mo, sa ibinabayad mo sa amillaramiento, sa m~ga
lisensiya munisipal, sa kinikita n~g pamilihang bayan ibp., ay diyan
kinukuha ang ginugugol sa pagpapaaral n~g ating m~ga bata, n~g
ginuguol sa m~ga pagpapagawa n~g m~ga lansan~gan ó daan at tulay, n~g
m~ga "kanal" n~g pagpapatubig; diyan kinukuha ang isinusueldo sa lahat
n~g m~ga kawani n~g pamahalaan, sa m~ga hukom, konstabularya, pulisya
at sa lahat na n~g punong bayang iyong inihalal at sampu pa n~g
Gubernador Heneral at m~ga inatasan niya ó ninombrahan. Kaya ikaw
bayan, ay matuto kang magpahiwatig sa iyong m~ga inihalal ó sa inyong
diputado ó sa konsehal na lumabas sa inyong kapookan at ipagutos sa
kanila sa pamamagitan n~g boong pitagan ang lahat n~g inaakalang
ikabubuti n~g bayan.

¿Alin bagay ang dapat ipagutos sa isang diputado ó senador at alin
naman ang dapat iyutos sa isang konsehal? Ang lahat n~g bagay na
ikabubuti n~g boong bayang Pilipinas ó n~g lalawigan ninyo ay nauukol
ipagutos sa inyong Diputado ó Senador, kaparis n~g paglalagay n~g m~ga
kanal n~g patubíg sa m~ga bukirin ibp., n~guni't kung sa pagpapagawa
n~g m~ga lansan~gang hindi probinsiyal katulad n~g m~ga lansan~gang
maliit, paglalagay n~g ilaw, paglalagay n~g m~ga padumihan, pagaayos
n~g m~ga pamilihan, ibp., ay dapat hin~gin sa konsehal ó sa presidente
n~g munisipyo n~g bayan.

Nang lalo kang maliwanagan ay basahin nínyo ang BAGONG PAMAHALAAN SA
PILIPINAS ni Honorio López at dito ninyo matatalastas ang lahat n~g
kanilang tungkulin at dapat ninyong ipagutos at lalo na nang m~ga
dapat ninyong matalastas na kautusan ó m~ga batas sa pakikipamayan at
pamamahala sa bayan, Piso ang halaga n~g bawa't isa at P1.30 kung
ipapadala sa nakakaibig sa taga malayung bayan.

Ito'y isang aklat na dapat mabasa n~g m~ga bagong konsehal,
presidente, pulis at lalo na n~g m~ga mamamayang may m~ga tanda,
magsasaka at man~gan~galakal. Naririto ang LEY NG DIBORSIO at ang
REGLAMENTO SA SABUNGAN na dapat mabasa n~g m~ga sentensiyador, tahor
at m~ga mananabong.

    *    *    *    *    *

MGA MAGLULUKAD O MAGKOKOPRA

¿Ibig ninyong malamang madalî kung ilang piko ang timbang n~g inyong
kalibkib, lukád ó kopra at malaman sa lalong madaling panahon ang
kabayaran sa ano mang halagang aabutin na di na man~gan~gailan~gan n~g
maraming pagbilang kundi sa "sumar lamang?"--Bumili kayo n~gayon din
n~g BAGONG REDUKSION n~g Kilos sa Pikos na may presyo na sinulat ni
Felix A. Matriano na taga Tayabas. P0.80 ang halaga sa Libreria ni P.
Sayo sa daang Rosario 225 at sa Imprenta ni Honorio Lopez, daang
sande, 1450, Tundo, Maynila.

=Sa lahat at lalo na sa mga may lupa=

Kayong m~ga may lupa na wala pang titulo Torrens ay dapat na
magpasukat n~g inyong m~ga lupa n~g huwag man~ganib na mawala sa inyo
ang matagal na panahong inyông inaari.

N~gayon na ang pagsasaka sa Sangkapuluan sumulong sa dati, ay marami
riyan ang nan~gan~gamkam na ginagawa ang lahat n~g kaparaanan n~g
mapasakanila ang pagaari n~g iba.

Marami na ang nawalan n~g kanilang lupa sanhi sa pagwawalang bahala,
na n~gayon pawang naghihirap at nagsisiluha.

¿Kayo ba na di pa inaagawan n~g pagaari ibig ba ninyong matulad sa
kanila? Marahil ay hindi. Kaya kayo n~gayon din ay kumilos at
magpasukat n~g lupa sa makakatulong ninyo at makapagtatapat sa
paghin~gi n~g katibayan.

Kung ibig ninyo kayo'y aking tutulun~gan, bibigyan ko kayó n~g
abogadong di masasapakat n~g sino man at agrimensor na madaling yumari
n~g plano at m~ga murang sumin~gil n~g "honorarios"; at, maaari pang
bayaran pagkatitulo n~g lupa alinsunod sa pagkakasunduan.

Kung ibig naman ninyong magsanla ó magbili n~g inyong m~ga lupa ay
ibalita sa akin at ituturo ko sa inyo ang madaling kaparaanan.

Kung nakakaibig naman kayong bumili n~g m~ga makina sa pagbibigas,
panggiik, pangararo, paggawâ n~g hiyelo, panggawâ n~g limonada, makina
n~g paglalagay n~g ilaw dagitao ó elektrika sa inyong munisipyo,
pangkuha n~g mina, ibp, ay ipagtanong muna ninyo sa akin bago bumili
sa iba at ituturò ko sa inyo ang pinakamabuti, mura at mauutang pa.

Hindi ako sumisin~gil na ano mang paglilingkod ko ukol sa m~ga bagay
na nabanggit padalan lamang ako n~g isang selyong tig 2 sentimos sa
pagsagot ko. Tan~ging han~garin ko ang makatulong sa m~ga kababayan.

HONORIO LOPEZ Agrónomo Sande 1450. Tundo, Maynila.

    *    *    *    *    *

=¡MATA!=

¿Ibig ninyong kumita n~g kuarta, at hangga sa 10 piso isang araw,
alinsunod sa inyong magagawang sipag? Ang Imprenta ni Honorio Lopez sa
daang Sande, blg. 1450, Tundo, Maynila ay nan~gan~gailan~gan n~g m~ga
ahenteng may ipipiyansan~g 50 piso, upang maglibot sa lalawigan at
maghanap n~g magpapagawa n~g m~ga tarhetang pamasko na may maiinam na
hugis at magagara.


=MAGBAGO TAYO NG LAKAD=

 Sa n~gayon ang ating bayang minamahal
ay di na huhuli sa bansâng alin man,
pagka't marami na tayong maaalam
balità sa dunong na dapat pagtakhan.

 Sa pagkamediko't pagaabogado
hindi na mabilang at nagkakagulo,
at siya na lamang ang makikita mong
naglisaw sa daan na nakahihilo.

 M~ga pulitiko ay gayon din naman
ay siya na lamang laman n~g lansan~gan;
walâng pagupitan, ligpit na karihan
bilyar at iba pang di linalagîan.

 Sa pagmamagarà wala n~g tatalo
sa m~ga "girl" at "boy" nating pilipino;
magutom man at walang sukbit na "sentimo"
aasa mo sa daan, m~ga "milyonaryo".

 M~ga naghihintay n~g mapapasukan
upang manilbihan sa Bahay Kalakal
at Pamahalaan, ay gayon din naman
sàmpu isang "kusing" na kahalay halay.

 Ano pa't sa n~gayon tayo'y sagana na
sa lahat n~g bagay; kabihasnang bun~ga;
n~guni't sa kalakal gawang pagsasaka
tayo'y walang wala, talunan n~g iba.

 Isang katunayan, dapat na mamalas
ang pagkakagutom nating linalasap;
tayong taga rito siyang walang bigas
at naninikluhod sa dayuhang lahat.

 N~gayo'y nakilala, na ang kayamanan
at pagkakasulong n~g alin mang bayan,
wala sa naglisaw diyang maaalam
kundi sa kalakal, pagsasakang hirang.

 Kaya ang marapat ating pagusigin
makapagpalapad n~g m~ga sakahin;
lahat n~g kalakál ay mapasa atin
sa loob at labas n~g ating lupain.

 Yamang marami na tayong "titulado"
abogado't doktor na nagkakagulo
sa n~gayo'y harapin tungkuling totoo
naman ang maglupa at pagnenegosyo.

_HARI NG TAMBULI._=¡Matuwa tayo!=


ANG BANDERA ó WATAWAT Ng PILIPINAS, sa tagobilin n~g Gubernador
Harrison at sa kapasyahan n~g ley ó batas na pinatibayan n~g Batasang
Pilipino, ay maaari na nating gamiting muli na iwagayway sa patangwa ó
bintana n~g ating m~ga tahanan, sa m~ga araw n~g pista n~g bayan,
baryo ó n~g bansa, katulad n~g pista ni Rizal, ibp.

Kung iyaagapay sa bandilang Amerikano kailan~gang ito'y maging kasing
laki ó lumaki pa n~g kaunti sa atin at mapasa kanan n~g Bandilang
Pilipino.

M~ga kababayan: Huwag na ninyong ugaliin ang pagbabandila n~g m~ga
panyô, tapis o n~g ano mang kayo sa m~ga pistang iniraraos natin,
matan~gi sa Bandila natin at bandilang amerikano.

"Kahimanawari na sa muling pagsilang na iyan n~g ating watawat,
sumunod na sumilay naman sa silan~ganan n~g ating pagasa ang
pinagulapang Araw n~g maluwalhating Pagsasarili n~g ating pinakaiibig
na Pilipinas". H.L.

    *    *    *    *    *


BASAHIN NINYO ANG BAGONG

=ABOGADO NG BAYAN=

NG MASIGURO ANG PANÁLO

Bagong katatapos sa limbagan ang ikapat na pagkakalimbag n~g aklat na
ito. Marami ang naragdag at nabagong kapasyahan. May m~ga tala n~g
HURISPRUDENSIYA n~g Corte Suprema na dapat mabasa n~g m~ga
nakikipagusap, may m~ga manang hinahabol at m~ga pagaaring lupang
isinanla at walang katibayang matatag n~g masiguro nila ang panalo.

Ang labas n~gayong bagong ABOGADO NG BAYAN bukod sa m~ga naparagdag na
Kodigo Sibil, Penal at m~ga Procedimiento ay may bagong naparagdag
ukol sa karunun~gan n~g pagmamatwid at pakikipagusap.

Mabuting pag-aralan n~g lahat lalo na n~g m~ga mararalita, m~ga may
lupa, m~ga man~gan~galakal, m~ga nagpapatubo n~g salapi, m~ga babaye ó
dalaga n~g malaman nila ang paguusig sa m~ga Hukuman ó n~g m~ga dadaya
sa kanila ó manguulol.

Dalawang piso n~gayon ang halaga sa lahat n~g libreria at maging sa
lalawigan kung ibig na ipadala sa nan~gan~gailan~gan. Kaya n~gayon din
sumulat kayo kay Honorio Lopez, sa daang Sande 1450, Maynila,
magpadala sa kanya n~g P.2 papel.="Ang Tibay"=

(_Sagisag na registrado sa Gobierno_)

SINELASAN

NINA

TEODORO at KATINDIG

Sanhi sa nangyaring pag-aaklas n~g m~ga maggagawa, ang sinelasang ito,
ang kanyang katan~gian at di pangkaraniwang pagpapagawa n~g marami, na
napalathala sa m~ga pahayagan at ipinadalang sulat sa m~ga may ari
nito na ganito ang sinabi:

Anang UNION DE CHINELEROS DE FILIPINAS: "Katan~gi tan~gi ang
ginagawang napakahigpit na pagsisiyasat n~g m~ga sinelas na nayayari
sa araw araw na kung ibabatay natin sa ibang pagawaan ay halos
kalahati lamang. Datapwa't kung kaya ginawa ito n~g m~ga may ari n~g
"ANG TIBAY" ay sa pagkakilala nilang yao'y katungkulang di mapapaalis
nino man."

Ang sabi naman ni G. PEDRO ROXAS: "Ang sinelasang "ANG TIBAY" ay
kinagigiliwan n~g kanyang m~ga suki dahil sa pagkamain~gat sa
pagpapagawa."

Ang banggit ni G. LOPEZ K. SANTOS: "Inaasahan ko pong ang kasunduang
iya'y lalabas ding napakatibay na gaya n~g m~ga sinelas, kotso, at iba
pang bagay na sa tindahang iya'y inyong ipinagagawa."

Sa pagkakapiit naman sa insik na Yu Chu na may tindahan sa Gandara
blg., 257, n~g m~ga pulis sekreta dahil sa pagbibili n~g m~ga sinelas
na may tatak na huwad sa "ANG TIBAY" ay nagsalita "ANG BANSA" n~g
sumusunod na pagkukurô:

Talagang dito sa ibabaw n~g lupa, ang m~ga magagaling na bagay at
mabuti ang pagkakayari ay pinapasukan n~g "codicia" lalong lalo na sa
pan~gan~galakal.

"Makukurong ang m~ga kagagawang ito ay maituturing n~g pagkamagaling
na uri n~g m~ga sinelas na ginagawa sa sinelasang "ANG TIBAY".

    *    *    *    *    *

=Candido Lopez=

Agrimensor Privado Autorizado por el Buro de Terrenos.

Tumatanggap n~g m~ga sukatin sa lalawigan. Mura kay sa iba. Ave. Rizal
2121, Sta. Cruz.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home