Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)
Author: López, Honorio, 1875-1958
Language: Tagalog
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.pagpapahalaga ng panitikang Pilipino.[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is
marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa
upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon
ay hindi na ginagamit.]


DIMASALA~G

Kalendario~g Tagalog

(_DATI'Y LA SONRISA_)

NI

Don Honorio López

SA TAO~G

1922=Ang Aklat na Ginto=


Ang AKLAT NA GINTO hindi isang aklat lamang na kakikitaan n~g m~ga
kaalaman sa panggagamot na walang gamot sa katawan n~g tao, hindi
isang aklat na kababasahan lamang n~g m~ga paraan n~g panghuhula at
iba pa; kundi isang aklat na katutunghayan n~g mahahalagang bagay na
nauukol sa kapangyarihan n~g ating diwa, siyang kaluluwang ibinigay sa
atin n~g Diyos upang tayo'y maging tao at gumawa nang parang tao na
inilarawan n~g Diyos na Maykapal sa kanyang ayos at katayuan. Sa
makatwid tayo'y larawan n~g Diyos na katulad niya na hindi n~ga lamang
makagawa n~g katulad n~g kanyang m~ga gawain pagka't hindi natin
kilala ang kalihiman n~g kapangyarihan n~g diwang isinangkap niya sa
atin. Sa AKLAT NA GINTO mababasa ninyo ang kalihiman nito, upang ang
diwang iyang ibiniyaya sa atin n~g Diyos ay ating magamit sa maraming
bagay upang mapapaginhawa nàtin ang katawang ito natin at ang ating
kabuhayan; matan~gi pa sa ibang mababasang paraan n~g panghuhulang
gamit n~g m~ga yogi, n~g m~ga hesuita, m~ga monha, ibp, sa panghuhula
n~g nawalang kasangkapan ó natatagong kayamanan, ang pangpalubay loob
ang mapasunod niya ang ibang tao sa bawa't ibigin n~g kalooban,
makapanggamot n~g walang gamot, ang malaman ang m~ga orasyon n~g Papà
Leon XIII na naging anting-anting ni Carlo Magno n~g panahon n~g Dose
Pares at iba pang kalihiman.

LIMANG PISO ang halaga sa lahat n~g Libreria at ang taga probinsiyang
magpadala n~g lilimahing pisong papel sa pamamagitan n~g sulat na
ipadala kay G. Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila ay
tatanggap n~g isang AKLAT NA GINTO sa pamamagitan n~g "correo
certificado."

    *    *    *    *    *


=Aklat ng Kabuhayan=


Ang AKLAT NG KABUHAYAN ay pihong lalabas na hanggang Marzo n~g 1922.
Anim na piso ang halaga. Ang aklat na ito ang dapat na basahin n~g
lahat, pagka't ito ang aklat n~g kaligtasan n~g tao sa lahat n~g
kapahamakan at kamatayan. Natitipon dito ang m~ga arte ó paraan n~g
panggagamot nila Tisot, Sta. Maria, Kusiko, Tavera, Delgado (hesuita),
nila Dr. Villefond, Carvajal at iba pa. Hindi lumabas n~g nakaraang
taon pagka't pinakaaayos ang yari.=DIMASALANG=

=KALENDARYONG TAGALOG=

NG

Kgg. Honorio Lopez

nag-konsehal, sa siyudad ng maynila


_Licenciado sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agrónomo. Agrimensor_ na may
titulo n~g Gubierno.  Publicista.  _Tent. Coronel_ sa Hukbong Pilipino
n~g nagdaang Himagsikan. Kasapi sa _Los Veteranos de la Revulucion,_
Naging _Asesor-Tecnico_ sa Union Agraria de Filipinas,
Kasaping Pandan~gal sa Kapisanang Conciencia Libre
sa Madrid, España

=SA TAONG=

=1922=

NAGSIMULA NG TAONG 1898
IKA 24 TAONG PAGKAKAHAYAG


Dapat Tandaan:--Gulang ng taon, 27. Epakta, 22. Katitikan Linggo, A.
at Kabilan~gang Gintô, 4.

    *    *    *    *    *

=Alin ang gulang ng babae na dapat sabihing matanda na?=

Kung may magsasabi na ang gulang na kahilihili sa isáng babae, ay ang
gulang na tatlong pu't limang taon, n~guni't hindî rin nawawalan n~g
ibang nagsasabi na kapag ang babae'y sumapit sa tatlong pung taong
gulang, ay matandâ na.

Marahil nagkakaagawan ang dalawang kuròkurò sa dami n~g magkasangayon;
n~guni't dapat unawain na ang dami n~g babaeng hinan~gaan sa gandá sa
kasaysayan n~g Sangsinukuban n~g Pagibig at pagmamagarâ, ay sa gulang
na tatlong pu't limang taon.

Si Ninon de Lenclos nagkaroon n~g maraming man~gin~gibig n~g siya'y
may anim na pung taon at sa gulang na siyam na pung taon ay may
_pumapalike_ pa.

Si Cleopatra sa gulang na tatlong pu't walo niya, n~g aglahiin sa
pagibig ang m~ga hari.

Si emperatris Josefina na bumihag sa pusô ni Napoleon I, ay matandâ
kay sa gulang nito, n~g siya'y mapakasal na ang lahat ay nagsasabi na
siya'y lalong bata sa emperador sa pagmumukhâ.

Ang balitang nobelistang si J. Sand, ay lalong kaaakit n~g makaraan sa
tatlong pung taon at sa gulang na lalong naulol sa kanya sa pagibig si
Chopin.

Si Elena de Troya nagkaroon n~g pû pûng man~gin~gibig n~g may apat na
pung taon na, at si Adelina Patti nagkaroon n~g maraming manglilingkod
sa kanyang kariktan hangga n~g mamatay.

Sa n~gayon, kagalanggalang na dalagang kagulan~gan, bakit ka
paghihinagpis sa iyong pagtandâ? Huag mong ipanglungkot ang pagiiwan
sa iyo n~g kasariwaan n~g kabataan, pagka't kailan ma't magilas kayo
at sinusunod ninyo ang m~ga aral sa pagpapaganda at pagpapakikinis n~g
balat na itinuturô ng _Aklat n~g Kabuhayan_ ni Honorio Lopez, ay hindî
kayo mawawalan n~g m~ga kandidato na laging aawit sa inyo n~g
kirileson n~g Dios n~g Pagibig.

    *    *    *    *    *

=PARAAN NG PAGGINHAWA=

M~GA MAHALAGANG ARAL NG PILOSOPONG HAPONES NA SI MR. TUSE-KARI

Marami n~g kahatulan ang naiturô n~g m~ga pantas at m~ga may
pinagdaanan sa pamumuhay ukol sa paraan n~g pagginhawa. Naririyan ang
m~ga mararalitang nagsiyaman na n~gayo'y itinatanghal n~g magandang
kapalaran sa kaaya-ayang pamumuhay; nariyan din naman ang iba't ibang
marurunong sa Europa at Amerika at ang m~ga pantas sa Indiya na
nagturô at han~ggang n~gayo'y nagtuturo n~g m~ga kaparaanan n~g
pagginhawa. N~guni't sa n~gayo'y isa namang paham na hapon, na
tumutugon sa n~galang Tuse-kari, ay siyang naglathala n~g isang
kaparaanan ó nagpapatibay n~g karunun~gan napuputi sa kalihiman n~g
pagiisip, upang magamit ito sa bawa't ibigin ukol sa gawang mabuti,
lalô na sa ikagiginhawa.

Ang "Pagiisip" san~gayon kay Tuse-Kari, ay makakamtan ang lahat n~g
bawa't ibigin n~g tao na matatamo niya, sa kabuhayan sukat na gamitin
lamang ang pagiisip sa boong lakas na ankin. Ang sabi niya'y ganito:
¿Kayo baga'y may dinaranas na sama sa kabuhayan ó may dinaramdam
kayong sakit? Ang dapat gawin--ang turô niya--isipin ang pagbalikuas
ó ang paggaling sa tuwî na, at sukat, upang umigi sa sakit.

Sa pagkakaroon naman n~g anak na lalake ó babaye na ibigin n~g
magasawa, ay sinasabi ni Tuse-Kari, na ang babaeng may isang buan at
kalahati n~g pagdadalang tao na gumawa sa arao arao, sa sinkad na
labinglimang arao, sa tuwing gabi bago matulog, na ang mata'y
nakapikit at ang boong dili dili ay malaya sa ibang isipin ò
alalahanin at gayon din sa pagkagising na sasambitin sa boong
katimtiman n~g loob ang m~ga sumusunod: "Lalaki ang aking magiging
anak" (kung ito n~ga ang nasain) ay pilit na ito ang ipan~gan~ganak.
N~guni't lalong mabuti na uulituliting sabihin at sabihin sa boong
maghapon n~g makaapat o makaitlong ulit.

Ang ganitong nasain n~g naturang hapones, ay nasubok sa Hapon n~g
1907, na sa 2513 haponesa na nagbuntis na gumawa nito at n~g man~ganak
n~g 1908 ay 1942 ang nan~ganak n~g pawang lalake.

¿Ibig ba ninyong matalos ó malaman ang kalihiman n~g pagginhawa, upang
yumaman ó magkaroon n~g magandang kabuhayan, maibig n~g iniibig,
kagaanan n~g loob, kalugdan n~g sino man at mapapalarin sa anomang
negosyo? ay kailan~gang bumasa at magaral na mabuti sa Karunungang
Lihim at sa Aklat na Ginto ni G. Honorio Lopez. Ang Karunun~gang Lihim
ay 2 piso ang halaga at ang Aklat na Gintô ay 5 piso naman. Kapua
mabibili sa lahat n~g libreria sa Maynila. Hanapin ang sinulat ni G.
Honorio Lopez at siyang makabuluhan at malaman. Kung kayo'y taga
probinsya n~g huag n~g mapagod n~g pagparoon sa Maynila ay ipadala ang
kuartang papel de banko sa pamamagitan n~g "Correo Certificado" kay G.
Honorio Lopez, daang Sande 1450 Maynila at pagkatanggap niya n~g
kuarta ninyo ay ipadadala sa inyo ang aklat na kailan~gan.=Pagilag sa Kulog=

Sa m~ga siyudad, ang m~ga "parrarayos" ó "tigilanglintik" ay
nakakapan~gilag sa marami upang huag tamaan n~g lintik at malayo sa
kasakunaan. N~guni't lalong mabuti ang m~ga nakasira sa m~ga bahay na
bato ang sila'y lumagi sa silong n~g bahay samantalang kumukulog,
ipinid ang m~ga bintana ó patangwa huag gagamit n~g telepono, huag
lalapit sa m~ga kawad n~g dagitab, sa simenes ó palabasan n~g usok.

Kung abutin sa gitna n~g bukid ó parang, masamâ ang tumakbó at tumayo,
pagka't ang lahat n~g nakatindig sa lupa ay umaakit sa pagputok n~g
lintik lalo na kung gumagalaw. Ang mabuti'y dumapâ ihagis ang mga
hawak na bakal ó patalim, katulad n~g payong, araro, ibp., masama ang
pumiling sa tabi n~g poste, sa punong kahoy, ó iba pang mataas na
tinatakbuhan n~g tubig, gayon din sa m~ga mandala n~g palay ó gayami.
Palalayo ang kailan~gan sa m~ga kakahayan at dumapa.


    *    *    *    *    *


ANG TIBAY. Ang mapaggawa n~g m~ga sinelas, kotso, zapatilya at
sapatos na pang BAGONG TAON at Pangmatagalang Panahón.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako]

[Talâ: Lagay ng Panahon. Alan~ganin. Malalakas na han~gin. ó ulan sa
Silán~ganan]

=INERO.--1922=

1 Linggo Ang unang pagtuló ng dugô ng ating mahal na Mananakop; Ss.
Magno mr. at Eufrosina bg. (Pistang dakilâ sa Kiapo).

2 Lun. Ss. Macario ab. at Isidro ob. m. at Marciano ob. mga kp.

3 Mar. Ss. Antero papa mr. Genoveva bg. at Daniel mr.

4 Mier. Ss. Tito ob. cf. Aquilino at Dafrosa ms. Pagkabaril sa m~ga
pinagpalang paring Inocencio Herrera, Severino Diaz, at Gabriel
Prieto; Florencio Lerma, Macario Valentin, Macario Malgarejo, Canuto
Jacob, Cornelio Mercado, Domingo Abella, Rafael Gutierrez at Francisco
Balera Mercedes, 1897.

5 Hueb. Ss. Telesforo papa at mr. Simeon Estilita at Emiliana at
Apolinaria bg.

6 Bier. [krus] Ang pagdalaw at pagsamba n~g m~ga haring sts. Melchor,
Gaspar at Baltazar sa ating Mananakop, (Pintakasi sa Ternate at
Gapang), Ss. Melanio ob. cf. at Macra bg. mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Tupa 6.28.8 n~g hapon

[Larawan: aries]

7 Sab. Ss. Luciano pres. m. at Crispin ob. kp.

8 Linggo Ss. Severino ob. kp. at Eugenio mr.

9 Lun. Ss. Julian mr. at ang asawa niyang santa Basilia at sta.
Marciana bg. at Celso mr. (Prusisyon sa Kiyapo).

10 Mar. Ss. Agaton, papa, Nicanor diak. at Gonzalo kp.

11 Mier. S. Hígino papa mr. at sta. Honorata bg. Pagkabaril sa m~ga
magiting Benedicto Nijaga, Braulio Rivera, Faustino Villaroel,
Faustino Mañalac, Ramon Padilla, Francisco L. Roxas, Luis E.
Villareal, Moises Salvador at Francisco, Numeriano Adriano, Domingo
Franco, Antonio Salazar, José Dizon at ang kabong si Gerónimo
Cristobal [a] Burgos 1897.

12 Hueb. Ss. Benito ab. Arcadio at Taciana mrs.

13 Bier. Ss. Leoncio at Vivencio m~ga kp.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Alimango 10.36.5 ng gabi

[Larawan: cancer]

14 Sab. Ss. Hilario ob. kp. at dr. Felix pb. mr.

Mga nagsisipagbayad ng patente ng RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad,
hanggang ika 20 nang huwag marekargohan ó multahan.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Binibini: N~g huwag kang pagisipan n~g masama nino mang lalaki
basahin ang AKLAT NA GINTO.]

    *    *    *    *    *


Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay nababasa
ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez.]

[Talâ: Kaigihan, Pagdidilim ó banta n~g pag-ulan]


15 Linggo _Kamahalmahalang ngalan ni Hesús._ Ss. Pablo erm. Mauro ab.
at Segundina bg. at mr. [Pista sa S. Pablo Laguna] [Prusisyon sa
Tundó]

16 Lun. Ss. Marcelo papa mr. Fulgencio ob. kp. at Pricila at Estefania
bg.

17 Mar. Ss. Antonio abad, Sulpicio ob at Leonila mr.

18 Mier. Ang pagkalagay ng luklukan ni S. Pedro sa Roma, Prisca bg. at
mr. Librada bg.

19 Hueb. Ss. Canuto hari at Mario at ang kanyang asawang si sta. Marta
mrs.

20 Bier. Ss. Fabian papa at Sebastian mr. [Pintakasi sa Lipá].

Ang pagkamatay ni Gat. Graciano Lopez Jaena sa Barcelona, España 1894.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Timbangan 2.35.8 ng hapon

[Larawan: libra]

21 Sab. Ss. Ines, bg. at Fructuoso ob. Augurio at Eulogio dk. ms.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDANG MANUNUBIG SA IKA 3.48 MADALING ARAW
[Larawan: aquarius]

Ang ipanganak sa mga araw na ito, hanggang ika 20 ng Pebrero, kung
lalaki'y masayahin, marunong at may mabuting ugali, mapapahamakin sa
tubig, malalagnatin at yayaman. At kung babai'y matapatin at magiliw,
yayaman, marunong at may pagiisip sa hanap buhay.

22 Linggo Ss. Vicente diak. at Anastacio mrs.

23 Lun. Ss. Ildefonso az, (Pintakasi sa Tanay at Giginto) Raymundo,
Emerenciana bg.

24 Mar. Ntra. Sta. de la Paz, (Pintakasi sa Antipolo at Tuy) Ntra. Sra
sa Belén at Ss. Timoteo at Feliciano obs. mrs.

25 Mier. Ang pagbabagong loob ni S. Pablo ap. at san Ananías mr.

Pagkabaríl sa mga magiting Marcelo de los Santos, Eugenio de los Reyes
at Valentin L. Cruz 1897.

26 Hueb. Ss. Policarpo ob. mr. (Pintakasi sa Kabuyao) Paula bao at
Batilde reina.

27 Bier. Ss. Juan Crisóstomo ob. kp. at dr. at Vitaliano papa.

28 Sab. Ss. Julian at Cirilo, mga ob. kp.i

[Larawan: bagong buwan]

bagong buwan sa manunubig 7.48.2 umaga

[Larawan: aquarius]

29 Linggo Ss. Francisco de Sales at Valerio ob. kp.

30 Lun. Ss. Martina bg. mr. Felix p. Jacinta bg.

31 Mar. Ss. Pedro Nolasco nt. kp. at Marcela bao.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: Dr. PEDRO O. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA Sa m~ga sakit sa bibig at
n~gipin. Sande 1450, Tondo Maynila.]

    *    *    *    *    *


Ang TIBAY. Ang Sinelásan at Sapatusang ito, ay siyang mapagpalabas n~g
m~ga magagandang hugis at ayos, n~g kanyang m~ga yari.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Pulo pulong ulan sa Silan~ganan Kaigihan]

=PEBRERO.--1922=

1 Mier. Ss. Ignacio at Cecilio m~ga ob. mr. at Brigida bg.

Ang pagputok n~g Bulkan sa Mayon, 1814.

2 Hueb. Ang paghahain ni G. sta. María sa ating Mananakop. (Pintakasi
sa Siláng at Mabitak) san Cornelio ob. kp.

3 Bier. Ss. Blás ob. at Ceferina mr.

4 Sab. Ss. Andrés Corsino at José de Leonisa m~ga kp.

Pagkakasira n~g m~ga Pilipino at Americano 1899.

5 Linggo Ss. Pedro Bautista (Pintakasi sa Siudad ng Kamarinis) at
Agueda bg. at mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Damulag 12.52.3 hapon

[Larawan: taurus]

6 Lun. Ntra. Sra. de Salud Ss. Dorotea bg. at mr. Vedasto, Amando m~ga
ob. kp.

Pagkabaril sa mga magigiting Ramon Basa, Vicente Molina, Teodoro
Plata, Apolonio de la Cruz, Hermenegildo Reyes, José Trinidad, Pedro
Nicodemus, Feliciano del Rosario at Gervasio Samson, 1897.

7 Mar. Ss. Romualdo abad, Ricardo hari at Juliana bao.

8 Mier. Ss. Juan de Mata kp. at nt. at Dionisio, Emiliano at Sebastian
mres.

9 Hueb. Ss. Apolonia bg. Primo at Donato, dk. mga at mga mr.

Kapanganakan kay P. José Burgos ng taong 1837.

10 Bier. Ss. Escolástica bg. Guillermo ermitanyo at Sotera bg.

11 Sab. Ntra. Sra. de Lourdes. Ss. Lucio ob. mr. at Severino abád.

12 Linggo _ng Septuagesima_ Ss. Eulalia, bg. at Gaudencio ob.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Halimao 9.17.5 umaga

[Larawan: taurus]

13 Lun. Ss. Catalina sa Riccis bg. at Benigno mr.

14 Mar. Ss. Valentin presb. mr. at Antonio abád.

15 Mier. Ss. Faustino, Gemeliano at Jovita m~ga mr

=Felix Valencia= Abogado at Notario. Tumatanggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

[Talâ: Hanapin mula sa buwang ito ang Kalendario ni Honorio Lopez sa
taong 1922 at maraming mababasang makabuluhan sa kabuhayan.]

    *    *    *    *    *


Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Binibini: Ng huwag kang pagisipan ng masama nino mang lalaki
basahin ang AKLAT NA GINTO.]

[Talâ: Malakas na han~gin sa dagat. Kalamigang Panahon.]


16 Hueb. Ss. Julian at Faustino ob. kp.

17 Bier. Ss. Silvino ob. kp. at Teódulo mr.

Pagkamatay nina Padre Burgos, Gomez at Zamora 1872.

18 Sab. Ss. Eladio arz. kp. at Simeón ob. mr.

Pagkamatay ni E. Evangelista sa labanan sa Zapote 1897.

19 Linggo _ng Seksahesima_ Ss. Gavino pb. mr. at Alvaro kp.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Alakdan 2.18.1. mad. araw

[Larawan: scorpio]

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI ISDA SA IKA 6.16 NG GABI [Larawan:
Pisces]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na ito hanggang ika 21 ng Marzo, kung
lalaki'y masaya at masipag, yayaman pagtandâ. Mapan~gahas at sa
kadaldalan maraming samâ n~g loob ang aabutin. At kung babai ay may
magandang damdamin at pagiisip at matapatin sa kanyang asawa.

20 Lun. Ss. León at Eleuterio m~ga ob.

Ng mamatay ang dakilang mánunulang tagalog na si FRANCISCO BALTAZAR,
1862.

21 Mar. Ss. Felix, Maximiano at Paterio m~ga ob. kp.

22 Mier. Ang luklukan ni S. Pedro sa Antiokia, san Ariston at sta.
Margarita sa Cortona.

=Kapanganakan kay J. Washington.= _(Pista ng mga Amerikano)_

23 Hueb. Ss. Pedro Damiano kd. kp. at dr. Florencio kp. Marta bg. at
mr.

24 Bier. San Matías ap. mr. Ss. Edilberto at Sergio mr.

25 Sab. Ss. Cesareo kp. Serapión at Victoriano mr.

26 Linggo _ng Kínkuahesima_ Ss. Alejandro at Andres mga ob. kp.

27 Lun. _Karnestolendas_ Ss. Baldomero pk. Alejandro, Abundio at
Fortunato mga mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Isda 2.47.7 mad. araw

[Larawan: Pisces]

28 Mar. _Karnestolendas_ Ss. Román, Macario, Rufino, Justo at Teófilo
mga mr.

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot n~g n~gipin.
Magandang maglagay n~g n~giping ginto ó garing. San Fernando blg.
1202, tabi n~g tulay n~g Binundok.

[Talâ: LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

    *    *    *    *    *


ANG TIBAY. Ang iginaganda ng m~ga sinelas, kotso, zapatilya at sapatos
na gawa sa Pagawaáng ito, pagka't m~ga sunod sa USO at MODA na sadyang
pang mahal na Araw.

[Talâ: Dr. PEDRO C. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA. Sa m~ga sakit sa bibig at
n~gipin. Sande 1450, Tundo. Maynila.]

[Talâ: Lagay ng Panahon. Mga pulo pulong ulan sa Silan~ganan]

=MARSO.--1922=

1 Mier. _ng Pag-aabo ó Ceniza. Ayuno at Bihilya._
Ss. Rosendo at Albino mga ob. at kp. Eudosia at Antonina m~ga mr.

Ang tanang kristiano katóliko ay di tumitikim n~g lamáng karné sa
lahat n~g biernes n~g kurisma at biernes santo, alinsunod sa
kapasyahan n~g Papa Pio X na nilagdaan n~g ika 26 n~g Nob. 1911.

Nang lagdâin ang pagtatag n~g "Inquisición" sa Pilipinas 1583.

2 Hueb. Ss. Simplicio papa kp. at sta. Januaria mr.

3 Bier. Ss. Emeterio at Celedonio mr. at Cunegunda hari at bg.

4 Sab. Ss. Casimiro at Lucio papa mr.

6 Linggo _Una ng Kurisma_ Ss. Adriano mr. Teófilo ob. at Juan José de
la Cruz kp.

6 Lun. Ss. Victor at Victorino m~ga mr. at sta. Coleta bg.

7 Mar. Ss. Tomas de Aquino kp. at dr. Perpetua at Felicidad mga mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa paglaki sa magkakambal 3.21.6 mad. araw

[Larawan: Gemini]

8 Mier. Ss. Juan de Dios kp. nt. Filemon at Apolonio mga mr.

9 Hueb. Ss. Francisca balo, Paciano ob. kp. Catalina de Bolonia bg.

10 Bier. Ss. Melitón mr, at Macario ob. kp.

11 Sab. Ss. Eulogio pb. mr. at Sofronio ob. kp. Aurea.

12 Linggo _Ikalawa ng Kurisma_. Ss. Gregorio papa Bernardo ob. at kp.

13 Lun. Ss. Leandro ob. kp. Patricia at Modesta mga mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Dalaga 7.14.4 hapon

[Larawan: Virgo]

14 Mar. Ss. Florentina bg. at Matilde hari.

15 Mier. Ss. Raymundo de Fitero ob. kp. at nt. at Longinos mr.

16 Hueb. Ss. Eriberto at Agapito mga ob. at kp. Abraham erm.

Pagtuklas sa Pilipinas ni Magallanes 1521.

17 Bier. Patricio ob. at kp. Gertrudis bh.

18 Sab. Ss. Gabriel Arcángel, Narciso ob. at Felix dk.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Walang ganâp at magaling pagbasahin n~g m~ga naapi gaya n~g
ABOGADO NG BAYAN unang tomo, Piso ang halaga sa lahat n~g Libreria.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: N~g kagaanan ka n~g dugo n~g sino man, basahin mo ang AKLAT NA
GINTO Limang Piso ang halaga.]

[Talâ: Mabuting Panahon. Kabawasang Panahong may ulan]

19 Linggo _Ikatlo ng Kurismá._ Ang pista ni San José asawa n~g Birhen
Maria, pintakasi sa San José del Monte, Bulakán; Baras, Rizal;
Polilyo, Tayabas; Balanga at Kabkabin ng Bataan. Ss. Apolonio at
Leoncio mga ob. at kp.

20 Lun. Ss. Nicetas ob. at Ambrosio de Sena, mga kp. Claudia at
Eufracia mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Mamamana 4.43.0 hapon

[Larawan: sagittarius]

21 Mar. Ss. Benito ab. kp, at nt. at Serapio ob.

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI TUPA SA IKA 5.49 NG HAPON [Larawan:
aries]

_Taglawag-Primavera_

Ang ipanganak sa mga araw na ito hanggang ika 20 ng Abril, kung
lalaki'y masipag magaral, maliksi, mapagtalumpati at maaliwin. Madalas
makalimot ng pangako, nanganganib ang buhay sa mga hayop na sumisipa
at nanunuag. At kung babai nama'y maliksi nguni't sinungaling ang iba,
mainit ang ulo, maraming kapahamakang aabutin.

22 Mier. Sa. Deogracias at Bienvenido mga ob. at kp. catalina de
Suecia bg.

23 Hueb. Ss. Victoriano mr. at Teódulo kp. Pelagia at Teodosia mr.

24 Bier. Ss. Agapito ob. kp. at Simeón mr.

25 Sab. Ang pagbati ng Arcángel S. Gabriel kay G. Sta. María at
Pagkakatawan tao n~g Mananakop. Ss. Dimas, ang mapalad na tulisan at
Irineo ob. at mr.

26 Linggo _Ikapat ng Kurisma_ Ss. Braulio abo. kp. Montano at Máxima
mga mr.

27 Lun. Sa. Ruperto ob. Juan erm, at kp. Guillermo ab.

28 Mar. Ss. Juan, Castor at Doroteo mga mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Bwan sa Tupa 9.3.4 ng Gabi

[Larawan: aries]

Paglalahong Gasingsing ng Araw. Hindi makikita.

29 Mier. Ss. Segundo mr. at Eustaquio abad kp.

30 Hueb. Ss. Quirino at Juan Climaco abad kp.

N~g mahuli si Aguinaldo sa Palawan, 1901.

31 Bier. Ss. Balbina bg. at Cornelia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: LA BULAKEÑA 202 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Ang Sinelasan at sapatusan, gumagawa n~g m~ga sinelas,
kotso, zapatilya at sapatos na malamig sa paa, lalo na sa ganitong
taginit.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng Panahon. Pagdidilim ó Banta n~g pag-ulan Kabutihang]

=ABRIL.--1922=

Itó ang buwang kahuli-hulihan n~g pagbabayad ng sédula at
amillaramiento.

1 Sab. Ss. Teodora at Venancio mga mr.

2 Linggo _ng Paghihirap_. Ss. Francisco de Paula kp. at ntg. at Maria
Egipciaca nagbatá.

N~g Ipan~ganak si Francisco Baltazar, 1788.

3 Lun. Ss. Benito de Palermo kp. at Ulpiano mr.

4 Mar. Ss. Isidro ars. sa Sevilla kp. at dr. Zósimo akr. at Flotilda
bh.

5 Mier. Ss. Vicente Ferrer at kp. Irene bg. mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Alimango 1.45.6 hapon

[Larawan: Cancer]

6 Hueb. Ss. Sixto papa mr. at Celestino papa.

N~g mamatay sa Kruz ang Mananakop, taong 30.

7 Bier. _ng Dolores o ng mga Hapis_ Ss. Epifanio ob. Donato, Rufino at
m~ga mrs.

N~g matagpuan ni Magallanes ang Sangkapuluang may sariling pamamahalâ,
pananampalataya, batás at iba pa, 1521.

8 Sab. Ss. Dionisio at Perpetuo m~ga ob. kp. Máxima at Macaria m~ga
mr.

9 Linggo _ng Ramos o Palaspas_ Ss. Hugo ob. kp. María Cleofas.

10 Lun. _Santo_ Ss. Macario m~ga ob. kp. at Exequiel m~ga mb.

11 Mar. _Santo_ Ss. León papa kp. at dr. at Antifas mr.

12 Mier. _Santo_ Ss. Julio papa kp., Cenón ob. at Victor mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabiluan sa Timbangan 4.43.7 mad. araw

[Larawan: Libra]

13 Hueb. _Santo_ Ss. Hermenegildo hari at Justino mr. [Kapistahan sa
Manawag, Pang.]

14 Bier. _Santo_ Ss. Pedro Telmo kp. Tiburcio, Valeriano at Máximo
m~ga mr.

M~ga nagsisipagbayad n~g patente n~g RENTAS INTERNAS, umagap na
bumayad n~g huwag marekargohan ó multahán.

15 Sab. _ng Lualhati_ Ss. Eutiquio, Basilisa at Anastacia m~ga mr.

=Felix Valencia= _Abogado at Notario._ Tumatanggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13 Binundok]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

[Talâ: Panahon kaigihan panahon bagama't may salit na ulan]


16 Linggo _Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesus_ Ss. Engracia bg. at
Lamberto m~ga mr.

17 Lun. Ss. Aniceto papa mr. Fortunato at Macario mrs.

18 Mar. Ss. Perfecto presb. Apolonio senador.

19 Mier. Ss. Hermógenes mr. at León papa kp.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Kambing 8.53.7. umaga

[Larawan: capricorn]

20 Hueb. Ss. Inés sa Monte Peliciano bg. Sulpicio at Serviliano m~ga
mr.

21 Bier. Ss. Anselmo ob. Simeón ob. at mr.

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDÁ NI DAMULAG SA IKA 5.29 NG GABI [Larawan:
Taurus]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na itó hanggang ika 21 n~g Mayo kung
lalaki'y mapan~gahas, maraming makakagalit at mabibilanggô. Walang
kabutihang pusô, n~guni't yayaman. Dapat magin~gat sa m~ga hayop na
makamandág, at kung babai'y malakas, may mabuting pagiisip, masipag
n~guni't masalitâ lamang.

22 Sab. Ss. Sotero at Cayo papa mr.

23 Linggo _ng Albis_. Ss. Jorge mr. at Gerardo ob. kp.

24 Lun. Ss. Fidel mr. at Gregorio ob. kp.

25 Mar. Ss. Marcos Evangelista at Aniano kp.

26 Mier. Ntra. Sra de Dolores ó Turumba sa Pakil, Laguna. Ss. Cleto at
Marcelino m~ga papa.

Ang pagkamatay n~g Supremong Andres Bonifacio, taong 1897.

27 Hueb. Ss. Toribio arbo. sa Lima, Pedro Armengol m~ga kp.

N~g mamatay si Magallanes sa Maktan, sa katapan~gan ni Sikalapulapu
1521.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Damulag 1.3.7 ng Hapon

[Larawan: Taurus]

28 Bier. Ss. Vidal (Pintakasi sa Sebú) at ang asawa niyang si
Valeriana m~ga mr., Prudencio ob kp. at Teodora bg. at mr.

29 Sab. Ss. Pedro mr. (Pintakasi sa Hermosa, Bataan) at Paulino ob kp.

30 Linggo Ss. Catalina de Sena bg. (Pintakasi sa Samal, Bataan) at
Sofia bg. at m~ga mr.

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot n~g n~gipin.
Magandang maglagay n~g n~giping ginto ó garing. San Fernando blg.
1202, tabi n~g tulay n~g Binundok.

[Talâ: Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay mababasa
ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Ang m~ga sinelas, kotso, zapatilya at sapatos sa pagawaang
ito, ay siyang mainam na pang Antipolo, pagka't magagara, panbundok at
panlaban sa lupang malagkit.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Ulan pulo pulo sa iba't ibang bahagi n~g
Kapuluan]

=MAYO.--1922=

1 Lun. Ss. Felipe, Santiago ap. at Paciencia mr.

=Ang Pista ng Paggawa bukas gagawin.=

2 Mar. Ntra. Sra. de Antipolo. Ss. Atanacio ob. kp. at dr. at Felix
ms.

3 Mier. _Pagtangkilik ni S. Jose._ Ang pagkatuklás ni sta. Elena sa
mahál na sta. Cruz, (Pintakasi sa sta. Cruz, Maynila; Tansa, S. Pedro
Tunasan; Llana Hermosa at sta. Cruz Marinduque). Ss. Alejandro papa
mr. Antonina bg. at Maura ms.

4 Hueb. Ss. Mónica bao, (Pintakasi sa Botolan, Sambales. Angat,
Bulakán). Ss. Ciriaco ob. Pelagia bg. at Autonia m~ga ms.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Halimaw 8.56.8 ng Gabi

[Larawan: leo]

5 Bier. Ss. Pio p. kp. Crecenciana, Irene m~ga mr.

6 Sab. Ss. Juan _Ante Portam Latinam_, Juan Damaceno kp. at Benedicta
bg.

7 Linggo Divina Pastora sa Gapáng, N.E. Ss. Estanislao ob. at mr.
Flavia, Eufrosina, at Teodora bg. at m~ga mr.

8 Lun. Ss. Miguel Arcangel, (Pintakasi sa San Miguel de Mayumo,
Bulakan at Udióng, Bataan) Dionisio at Eladio ob. kp.

9 Mar. Ss. Gregorio Nacianceno ob. kp. at dr. Eladio cfr.

10 Mier. Ss. Antonio arz. at Nicolas card. cfrs.

11 Hueb. Ss. Mamerto ob. kp. at Máximo mr.

Prusisyon sa Antipolo n~g Unang Siyam.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Alakdan 2.06.2 hapon

[Larawan: scorpio]

12 Bier. Ss. Domingo de la Calzada cfr. at Pancracio mr.

13 Sab. Ss. Pedro Regalado kp. at Gliceria mr.

14 Linggo Ss. Bonifacio mr., Pascual papa kp. Justa at Justina m~ga
mr.

15 Lun. Ss. Isidro magsasaká kp., (Pintakasi sa S. Isidro, N.E. sa
Naik, Kabite; Pulilan, Bul. at Sambales) at Torcuato, Indalesio at
Eufrasio m~ga ob. kp.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipagtanong ang lunas sa doctor Optometrang Vedasto Muyot na may ari
n~g EL ALVIO MUNDIAL sa daang Azcarraga blg. 512 at Moriones blg. 262.
Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: ANG BATAS Ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio
Lopez. Ipinagbibili sa lahat n~g Libreria sa Maynila sa halagáng
Dalawang piso.]

[Talâ: M~ga banta n~g pagsamâ n~g panahon sa Kanluran]

Pagdating ni Legaspi sa Maynila. 1571.

16 Mar. Ss. Juan Nepomuceno mr. Ubaldo ob. kp. at Máxima mr.

17 Mier. Ss. Pascual Bailon, kp. (Pintakasi sa Ubando) at Restituta
bg. at mr.

18 Hueb. Ss. Venancio mr., Felix sa Cantalicio kp., Alejandra at
Claudia m~ga bg. at mr.

19 Bier. Ss. Potenciana bg. at Pedro Celestino papa kp.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Manunubig 2.16.9 mad. araw

[Larawan: aquarius]

20 Sab. Ss. Bernardino de Sena at Teodoro ob. kp. Prusisyon sa
Antipolo n~g Ikalawang Siyam.

21 Linggo. Ang pagpapakita ni S. Miguel Arcangel sa bundók n~g Gargano
(Pintakasi sa Pagsanhan). Ss. Valente ob. at mr., at Hospicio kp.

22 Lun. Ss. Rita sa Casia bao, Quiteria at Julia m~ga bg. at mr.

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDÁ NI MAGKAKAMBAL SA IKA 5.11 NG UMAGA
[Larawan: Gemini]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na ito hanggan ika 22 n~g Hunyo, kung
lalaki'y may mabuting pagiisip, mabait at mabuting ugalî. Hindî siya
maghihirap, matutuwaín at tuso. Mahilig sa karunun~gan. At kung babai
naman ay matamis na kalooban; mapagpabayâ sa m~ga pagaarî, may hilig
sa músika at pintura. Dapat magin~gat sa tuksó n~g pag-ibig.

23 Mar. Ang pagpapakita ni Santiago ap. sa Espanya at Ss. Epitacio ob.
at Basilio mr.

24 Mier. Ss. Melecio, Susana at Marciana m~ga mr.

25 Hueb. (krus) _Pagakyat ng Mananakop._ Ss. Urbano papa mr.,
Bonifacio at Gregorio papa kp.

26 Bier. Ss. Felipe Neri kp. at nt. (Pintakasi sa Mandaluyong) at
Eleuterio papa mr.

[Larawan: kamay]

Pista n~g patay n~g m~ga amerikano.

27 Sab. Ss. Juan papa mr. at Maria Magdalena sa Paris bg.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buán Magkakámbal 2.4.0 m. araw

[Larawan: Gemini]

28 Linggo Ss. Emilio mr. Justo at German ob. kp.

29 Lun. Ss. Máximo at Maximino m~ga ob. at kp.

Prusisyon sa Antipolo n~g Ikatlong Siyàm.

N~g itatag ang CORTE SUPREMA, 1899.

30 Mar. Ss. Fernando hari kp. (Pintakasi sa Lucena at S. Fernando,
Kapampan~gan) at Felix papa mr.

31 Mier. Ss. Petronila at Angela m~ga bg.

Ikalawang paghihimaksik n~g Pilipinas 1898.

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan n~g
sulatan ay tumatanggap n~g limbagin ukol sa m~ga tarheta at kartel sa
halalan.

[Talâ: LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Siyang gumagawa n~g m~ga sinelas, kotso, zapatilya at
sapatos na pantagulan, at kalaban n~g m~ga sapatos de "goma" na di
tinatagos n~g tubig.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Álan~ganing panahon sa dakong Silan~gan]

=HUNYO.--1922=

1 Hueb. Ss. Panfilo, Felino at Segundo m~ga mr. Iñigo abad kp.

2 Bier, Ss. Eugenio papa kp., Marcelino, Pedro at Blandina m~ga mr.

3 Sab. Ss. Isaac mge. mr. Ceotilde hari at Oliva bg.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki Sa Dalaga 2.10.1 madaling araw

[Larawan: virgo]

4 Linggo _ng Pentecostes ó Pagpanaog ng Mahal na Diwa._ Ss. Francisco
Carracecolo kp. at nt. at Saturnina bg at mr.

5 Lun. Ss. Bonifacio ob. mr. at Sancho mr.

Pagkamatay ni Hen. A. Luna. 1899.

6 Mar. Ss. Norberto ob. kp. at nt, Claudio ob. kp. at Candida at
Paulina m~ga mr.

ARAW NG HALALAN--(Pan~gilin)

7 Mier. Ss. Roberto ob kp. at Pedro pb. mr.

Prusisyon sa Antipolo sa Ikapat na Siyam.

8 Hueb Ss. Maximino at Severino m~ga ob. at kp. Salustiano at
Victoriano m~ga kp.

9 Bier. Ss. Primo at Feliciano m~ga mr. at Pelagia bg. at mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan Sa Mamamana 11.57.9 Gabi

[Larawan: sagittarius]

10 Sab. Ss. Crispulo at Restituto m~ga mr. at Margarita, harî.

11 Linggo _Stma. Trinidad_ Ss. Bérnabe ap. Felix at Fortunato m~ga mr.
Aleida, Flora at Roselina m~ga bg.

12 Lun. Ss. Juan sa Sahagun, Olimpio ob. at Onofre anacoreta m~ga kp.

N~g ihiyaw ang kasarinlan n~g Pilipinas sa Kawit 1898.

13 Mar. Ss. Antonio sa Padua kp., (Pintakasi sa Rosales). Aquilina at
Felicula m~ga bg. at mr.

14 Mier. Ss. Basilio ob. kp., Eliseo mh., Quinciano ob kp. at Digna
bg.

15 Hueb. _ng Corpus Christi,_ Ss. Vito, Modesto, Crescencia at Benilda
m~ga mr.

16 Bier. Ss. Quirico, Julia m~ga mr., Juan F. de Regis at Lutgarda bg.

Prusisyon sa Antipulo sa Ikalimang Siyam.

=Felix Valencia= Abogado at Notario. Tumatanggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13 Binundok]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13 Binundok]

[Talâ: M~ga han~gin makulimlim malalakas na ulan]

17 Sab. Ss. Manuel, Sabel at Ismael m~ga mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Isda 8.3.2 ng Gabi

[Larawan: pisces]

18 Linggo N~gayon gagawin ang pagbubunyi ng _Corpus Christi._ Ss.
Ciriaco at Paula bg. at mr.

19 Lun. Ss. Gervasio at Protasio m~ga mr. at Julia Falconeri vgnes.

Kapan~ganakan kay Dr. JOSÉ PROTACIO RIZAL at MERCADO. 1861.

20 Mar. Ss. Silverio mr. at Macario ob. kp.

21 Mier. Ss. Luis Gonzaga kp at Demetria bg. at mr.

N~g mahayag ó matatag ang Siyudad n~g Maynila, 1574.

22 Hueb. Ss. Paulino ob. kp. at Consorcia bg.

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI ALIMANGO 1.27 NG HAPON [Larawan:
cancer]

_Papasok ang panahon sa Tagulan._

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 24 n~g Hulyo, kung
lalaki ay maibigin n~g babai, palausapin, nan~gan~ganib sa pagdaragát,
matalino kung minsan at yayaman kung makakita n~g mabuting hanap buhay
at kung babai'y mapagmataas, masipag, karamiha'y mapapahamak sa tubig
at mahirap man~ganak.

23 Bier. _Kamahalmahalang Puso ni Hesus._ Ss. Juan prb. mr. at
Agripina bg. at mr.

24 Sab. _Kalinislinisang Puso ni Maria._ Ang pan~gan~ganak kay S. Juan
Bautista, (Pintakasi sa Liang, Taytay, Kalamba, Lilio at Kalumpit).
Ss. Símplicio at Teódulo m~ga ob. at kp.

25 Linggo Ss. Guillermo ab. kp. at Galicano mr. Prusisyon sa Antipulo
sa Ikanim na Siyam.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Alimango 12.19.7 hapon

[Larawan: cancer]

26 Lun. Ss. Juan at Pablo m~ga mr. at Daniel erm.

27 Mar. Ss. Zóilo mr. at Ladislao harî kp.

28 Mier. Ss. León papa kp. at Irineo ob. mr.

29 Hueb. Ss. Pedro at Pablo, apostoles (Pintakasi sa Apalit, Kalasyaw,
Siniloan, Kalawag Unisan) at Marcelo mr.

30 Bier. Ang pagaalala kay San Pablo apostol. Ss. Lucina alagad n~g
m~ga apostoles at Emilia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: LA BULAKEÑA 206 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Ang pagkamain~gating magpagawa n~g m~ga may ari ng
Sinelasang ito at Sapatusan ay siyang ikinabantog sa TIBAY at ganda sa
lahat n~g dito'y niyayari.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Ulan ó ambon lamang na may lalakas na kulog
pabuti ang]

=HULYO.--1922=

1 Sab. Ss. Teodorico pb. at Simeón m~ga kp.

N~g patain sa Sarajevo, Bosnia si Artsiduke Francisco Fernando na
pinagmulan n~g pinakamalaking pagbabaka sa Europa. 1914.

2 Linggo. Ang pagdalaw ni G. Sta. María kay Sta. Isabel. Ss. Proceso
at Martiniano m~ga mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Timbangan 6.51.9 umaga

[Larawan: libra]

3 Lun. Ss. Jacinto mr., Anatalio at Eliodoro m~ga ob. at kp. [Pagaalsa
n~g m~ga Bisayâ, 1618]

N~g mamatay si G. Marcelo H. del Pilar sa Barcelona, 1896.

4 Mar. (*) Ss. Laureano arz. sa Sevilla mr. at Flaviano, Elias,
Uldarico m~ga ob. at kp.

Ang ika 145 sa pagdiriwang n~g m~ga Norte-Amerikano sa kanilang
pagsasarili, 1776.

Prusisyon sa Antipulo sa Ikapitong Siyam.

5 Mier. Ss. Numeriano ob. kp. Cirila mr. at. Filomena bg.

6 Hueb. Ss. Tranquilino pb. mr. Isaías mh. Dominga bg. at Lucia mr.

Mula n~gayon malayo ang Lupa sa Araw.

7 Bier. Ss. Fermin ob. Odón at Apolonio m~ga ob. at kp.

N~g itapon si Rizal sa Dapitan 1892.

8 Sab. Ss. Isabel hari, Procopio mr. at Pricila.

9 Linggo Ss. Cirilo ob. mr., Briccio ob. kp. at Anatolia bg. at mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Kambing 11.7.3 umaga

[Larawan: capricorn]

10 Lun. Ss. Rufina at Segunda m~ga bg. at mr. at Apolonio mr.

N~g mamatay si José M. Basa sa Hongkong 1908.

11 Már. Ss. Pio I papa at Abundio ob. mr.

12 Mier. Ss. Juan abad Marciana bg. at Epifania mr.

13 Hueb. Ss. Anacleto papa mr. at Turiano ob. at kp.

14 Bier. Ss. Buenaventura kd., (Pintakasi sa Mauban) at Focas ob at
mr.

Mga nagsisipagbayad n~g patente n~g RENTAS INTERNAS, umagap na
bumayad, hanggang ika 20 n~g huwag marekargohan ó multahân.

15 Sab. Ss. Enrique emp. kp. at Camilo sa Lelis kp.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipagtanong ang lunas sa doctor Optometrang Vedasto Muyot na may ari
n~g EL ALVIO MUNDIAL sa daang Azcarraga blg. 512 at Moriones blg. 262.
Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Panahong ala n~ga madalas na ulang han~gin at kulog.]

16 Linggo. Ang pagtatagumpay n~g mahal na Santa Cruz. Ntra. Sra. del
Carmen. Ss. Sisenando at Fausto m~ga mr.

17 Lun. Ss, Alejo kp., Marcelina bg., Generosa, Genoveva at Donata
m~ga mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Tupa 1.11.0 hapon

[Larawan: aries]

18 Mar. Ss. Camilo, Sinforosa, Getulio m~ga mr. at Marina bg at mr.

19 Mier. Ss. Justa, Rufina at Aurea m~ga bg. at mr. Vicente de Paul
kp. at Simaco papa kp.

20 Hueb Ss. Margarita at Librada m~ga bg. at mr., Elias mh; at Severa
bg.

21 Bier. Ss. Praxedes bg., Daniel mh. at Julia bg. at mr.

22 Sab. Ss. Maria Magdalena, [Pintakasi sa Kawit, Magdalena at
Pelilia] at Platón mr.

23 Linggo. Ss. Apolinar ob. at mr., Liborio ob. kp. at Primitiva bg.
at mr.

24 Lun. Ss. Cristina bg. at mp., Francisco Solano kp. at Victor mr.

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDA NI HALIMAW 12 20 NG GABI [Larawan: Leo]

Ang ipanganak mulâ sa araw na itó hanggang 24 n~g Agosto, kung
lalaki'y mabalasik, mapagmalaki, mapagbiro, magkakatungkulan,
magkakasalapi sa sipag, mapapahamak sa apoy, sandata at maban~gis na
hayop. At kung babai mabigat magsalitá at mapapahamak sa apoy.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan Sa Halimaw 8.47.1 ng Gabi

[Larawan: leo]

25 Mar. Ss. Santiago ap. Cristobal at Florencio m~ga mr at Valentina
bg. at mr.

26 Mier. Ss. Ana, ina ni G. Sta. María [Pintakasi sa Hagonoy at Sta.
Ana Maynila] at Pastor pb.

27 Hueb. Ss. Pantaleon, Jorge at Natalia mga mr.

28 Bier. Ss. Nazario, Celso at Victor m~ga papa at mr. at Inocencio
papa kp.

29 Sab. Ss. Marta bg., Lupo ob. kp., Lucila at Flora m~ga bg. at
Beatriz mr.

30 Linggo Ss. Abdón, Senén at Rufina m~ga mr.

31 Lun. Ss. Ignacio de Loyola kp. at fdr. at Fabio at Demócrito m~ga
mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Alimango 12.21.6 hapon

[Larawan: cancer]

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Binibini N~g huwag kang pagisipan n~g masama nino mang lalaki
basahin ang AKLAT NA GINTO.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Ang hirang na m~ga kagamitang ginagamit n~g Sinelasang ito
at Sapatusan, at pagkamaselang magpagawa n~g m~ga may ari no ay siyang
ipinararagdag n~g kanyang m~ga suki't mamimili.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Mabuting panahon m~ga pulô pulong]

=AGOSTO.--1922=

1 Mar. Ss. Pedro Advíncula, Fé, Esperanza at Caridad m~ga bg. at mr.

2 Mier. Ntra. Sra. n~g m~ga Ángeles. Ss. Esteban papa mr., Teódora at
Alfonzo María de Ligorio ob., kp. at dr.

3 Hueb. Ss. Eufronio at Pedro m~ga ob. at kp

4 Bier. Ss. Domingo de Guzman kp. at nt. (Pintakasi sa Abukay) at
Perpetua bao.

5 Sab. Ntra Sra. de las Nieves, Ss. Emigdio ob mr. at Afra mr.

6 Linggo. Ang pagliliwanag n~g katawán n~g A. P. Mánanakop sa bundók
n~g Tabor, [Pintakasi sa Kabintî]. Ss. Sixto papa mr., Justo at Pastor
m~ga mr.

7 Lun. Ss. Cayetano kp. at nt., Donato ob., Fausto mrs. at Alberto kp.

8 Mar. Ss. Ciriaco, Leonides at Esmeragdo m~ga mr. at Severo pb. kp.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan Sa Manunubig 12.18.7 gabi

[Larawan: aquarius]

9 Mier. Ss. Roman at Marceliano m~ga mr. at Domiciano ob. kp.

10 Hueb. Ss. Lorenzo mr. [Pintakasi sa Bigaá] Filomena at Paula bg. at
mr.

11 Bier. Ss. Tiburcio at Suzana bg. at mr.

12 Sab. Ss. Sergio, Clara bg. at nt., Felicísima at Digna mr.

13 Linggo Ss. Caciano ob., Hipólito at Concordia m~ga mr.

Pagkahiwaláy n~g Pilipinas sa Espanya, 1898

Pagdidiwang n~g Amerikano at Tagalog sa pagkakáligtas n~g Pilipinas
(Pan~giling Araw)

14 Lun. Ss. Eusebio prb. at kp., Demetrio at Atanasia bao.

PAPAITUKTOK ANG ARAW

15 Mar. _Asuncion ó_ Ang pag-akiat sa Lan~git ni G. Sta. María
(Pintakasi sa Bulakán). Ss. Alipio ob. at kp. Valeria bg.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: Dr. PEDRO O. LOPEZ CIKUHANO-DENTISTA. Sa m~ga sakit sa bibig at
n~gipin. Sande 1450. Tondo Maynila]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay nababasa
ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez]

[Talâ: ulan lalo na sa gabi pabago bagong panahon]

16 Mier. Ss. Jacinto at Roque m~ga ob. at kp.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Damulag 4.45.8 Umaga

[Larawan: taurus]

17 Hueb. Ss. Pablo at Juliana m~ga mr.

18 Bier. Ss. Agapíto at Lauro m~ga mr., Elena empe. at Clara de Monte
Falco bg.

19 Sab. Ss. Luis ob. Pintakasi sa Baler at Lukban Tayabaso Mariano at
Rufino m~ga kp.

20 Linggo Ss. Joaquin ama ni Santa Maria [Pintakasi sa Alaminos]
Bernardo ab. at dr., Leovigildo at Cristobal m~ga mr.

21 Lun. Ss. Juana, bao at Ciriaca bg.

22 Mar. Ss. Timoteo, Felisberto at Mauro m~ga mr.

23 Mier. Ss. Felipe Benicio kp. at Fructuosa mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan sa Halimaw 4.34.0 ng Umaga

[Larawan: leo]

24 Hueb. Ss. Bartolome ap. (Pintakasi sa Malabon, Rizal at Nagkarlang)
at Aurea bg. mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI DALAGA SA IKÁ 1-15 NG GABI [Larawan:
virgo]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 23 n~g Septiembre,
kung lalaki'y magiliwin sa katungkulan, matalino, mapapahamak sa m~ga
tulisán. At kung babai'y mapaglaán, mabait, maraming kapahamakang
aabutin kung magkaasawa, sa sipag ay yayaman.

25 Bier Ss. Luis harí, Gerundio ob., Patricia bg. at Ginés at Magín
m~ga mr.

26 Sab. Ss. Ceferino papa at Victor mr.

27 Linggo Ss. José de Calasanz at Licerio ob.

28 Lun. Ss. Agustin ob., [Pintakasi sa Baliwag, Malabón, Kabite at
Bay], Moisés Anacoreta at Pelagio mr.

Ang unang hiyaw sa pagasasarili ng Bayang Pilipinas, sa Balintawak,
1896.

29 Mar. Ang pagpugot sa ulo ni S. Juan Bautista. Ss. Sabina bg. at
Cándida mr.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Pagláki sa Mamamana 7.54.9 Gabi

[Larawan: sagittarius]

Kapan~ganakan kay Marcelo H. del Pilar, 1850.

30 Mier. Ss. Rosa sa Lima bg. (Pintakasi sa Sta. Rosa, Laguna, Panikí
at Moncada.) at Gaudencia bg.

31 Hueb. Ss. Ramón Nonato kd. at Paulino ob. at mr.

=Felix Valencia= Abogado at Notario. Tumatanggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

[Talâ: Hanapin mula sa buwang ito ang Kalendario ni Honorio Lopez sa
taong 1922 at maraming mababasang makabuluhan sa kabuhayan.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Ang unang Sinelasan at Sapatusang pinarisan n~g iba sa
nagkukumpuni kung nasira ang kanyang m~ga yari, na walang bayad kailan
ma't maaaring kumpunihin pa.

[Talâ: LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Kainaman m~ga pagdidilim ó ulan]

=SEPTIEMBRE.--1922=

1 Bier. Ss. Gil ab., Ana mh., Prisco, Constancio at Victorio m~ga ob.
at kp.

2 Sab. Ss. Esteban hari at kp., Elpidio ob. Maxima at Calixta m~ga mr.

3 Linggo _Ntra. Sra. de Correa o Consolacion_ Ss. Serapia bg. at mr.
at Simeón Estilita ang binata.

4 Lun. Ss. Marcelo mr. Rosalia at Rosa de Viterbo m~ga bg.

N~g barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto
Sarmiento at Ramón Peralta. 1896.

5 Mar. Ss. Lorenzo ob. Romulo at Obdulia bg.

6 Mier. Ss. Eugenio mr. at Zacarias mh.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Isda 3.47.2 Hapon

[Larawan: pisces]

7 Hueb. Ss. Régina bg. at Clodoaldo pb. at kp.

N~g mamatay ang "Pilologong" si Eusebio Daluz.

Nagtatág n~g Akademia Pilipino 1919.

8 Bier. Ang pan~gan~ganak kay G. Santa María, [Pintakasi sa Pan~gil].
Ss. Adriano at Nestorio m~ga mr.

9 Sab. Ss. Sergio pápa kp., Doroteo, Gorgonio at Severiano m~ga mr.

10 Linggo Ss. Nicolas sa Tolentino kp. [Pintakasi sa Karanglan N. E.
at Makabebe Kap.] Hilario papa at Victor ob.

11 Lun. Ss. Vicente abad mr., Emiliano ob. kp. at Teodora nagbatá.

12 Mar. Ang matamis na n~galan ni Maria. Ss. Leoncio mr. Guido kp. at
Perpetua bg.

N~g barilín sa Kabite sina Severino Lapidario, Alfonzo Ocampo, Luis
Aguado, Victoriano Luciano, Máximo Inocencio, Francisco Osorio, Hugo
Perez, José Lallana, Antonio S. Agustin, Agapito Conchú, Feliciano
Cabuco, Mariano Gregorio at Eugenio Cabesas, 1896.

13 Mier. Ss. Felipe at Ligorio m~ga mr. Eulogio at Amado m~ga ob. at
kp.

14 Hueb. Ang Pagkahayag n~g mahál na Sta. Cruz. Ss. Cornelio papa at
Cipriano ob. at mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Magkakambal 6.20.0 gabi

[Larawan: gemini]

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot n~g n~gipin.
Magandang maglagay n~g n~giping ginto ó garing. San Fernando blg.
1202, tabi n~g tulay n~g Binundok.

[Talâ: Binibini: N~g huwag kang pagisipan n~g masama nino mang lalaki
basahin n~g AKLAT NA GINTO.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Dr. PEDRO O. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA Sa m~ga sakit sa bibig at
n~gipin. Sande 1450, Tondo Maynila.]

[Talâ: sa kanlurang may han~gin raniwan]

15 Bier. Ss. Nicomedes at Porfirio m~ga mr., ang pagpapakita ni Sto.
Domingo sa bayang Soriano.

16 Sab Ss. Eufemia bg., Geminiano, Lucia at Sebastiana m~ga mr.

17 Linggo Ss. Pedro sa Arbues, Crecencio, Lamberto ob. Teodora m~ga,
mr.

18 Lun. Ss. Tomás sa Villanueva ob. kp. at Sofia at Irene m~ga mr.

19 Mar. Ss. Genaro ob. mr. Rodrigo ob. at Constancia mr.

20 Mier. Ss. Eustaquio, Teopista, Felipa at Fausta.

21 Hueb. Ss. Mateo apóstol at evangel, Efigenia bg. at Pánfilo mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buwan sa Dalaga 12.38.3 ng Hapon

[Larawan: virgo]

Paglalahong ganap n~g Araw na makikita sa ika 12.30 n~g tanghali

22 Bier. Ss. Mauricio at Cándido m~ga mr.

23 Sab. Ss. Lino papa mr. at Tecla bg. at mr.

24 Linggo Ntra. Sra. n~g Merced. Ss. Tirso mr. at Dalmacio kp.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI TIMBANGAN SA IKA 10.20 NG GABI [Larawan:
libra]

_Papasok ang panahon sa tiglamig_

Ang ipan~ganak mula sa araw na itó hanggang ika 24 n~g Oktubre, kung
lalaki'y mahahablahin, mapapalarin sa pan~gan~galakal, dapat umilag sa
apoy. At kung babai'y masayahin at ikagiginhawa n~g asawa.

25 Lun. Ss. Lope ob. kp. María n~g Socorro bg, Pacífico kp.

26 Mar. Ss. Cipriano at Justina bg. at m~ga mr.

27 Mier. Ss. Cosme at Damian m~ga mr.

28 Hueb. Ss. Wenceslao mr. at Eustaquia bg.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Kambing 6.40.4 ng Umaga

[Larawan: capricorn]

29 Bier, Ss. Miguel Arcángel (Pintakasi sa San Miguel sa Maynila, San
Miguel de Mayumo, Marilaw at Tayabas) at Eutiquio mr.

30 Sab. Ss. Gerónimo kp., nt. at dr. [Pintakasi sa Morong] at Sofia
bao.

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Walang ganap at magaling pagbasahin n~g m~ga naapi gaya n~g
ABOGADO N~G BAYAN unang tomo. Piso ang halaga sa lahat n~g Libreria.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Ang tan~ging Sinelasan at Sapatusan na naglilinkod at
dumadayo sa bahay n~g nagpapagawa, (sa Maynila lamang) kailan ma't
tawagin sa telepono ó sa sulat upang sukatan ang kanilang m~ga paa.

[Talâ: N~g kagaanan ka n~g dugo n~g sino man, basahin mo ang AKLAT NA
GINTO Limang Piso ang halaga.]

[Talâ: Lagay ng panahon. M~ga banta n~g malalakas na ulan pa bago]

=OKTUBRE.--1922=

1 Linggo Ang kadakilaan n~g Santo Rosario, (Pintakasi sa Urani,
Manawag, sa Malabón Grande Kabite; Angeles, Kap.; Luisiana, Lag.;
López, Tayabas.) Ss. Angel, Remigio ob. kp. at Platón.

2 Lun. Ang m~ga santong Angel na nagiin~gat sa atin, (Pintakasi sa
Catedral n~g Sebú) at Ss. Leodegario ob. at Gérino mga mr.

3 Mar. Ss. Cándido mr. at Gerardo ab. kp.

4 Mier. Ss. Francisco sa Asis, ngt. (Pintakasi sa Lumbang, S.
Francisco, Malabon, Maykawayan at Saryaya, Tayabas) Petronio ob.,
Crispo Kp. at Aurea bh.

5 Hueb. Ss. Plácido, Plavia bg. at mr., Froilan at Atilano m~ga ob, at
Flaviana bg.

6 Bier. Ss. Bruno ob. at Román ob. at mr.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Tupa 8.58.3 Umaga

[Larawan: aries]

7 Sáb. Ntra. Sra. de las Victorias ó Rosario. Ss. Marcos papa, Sergio
mr., Julia at Justina m~ga bg.

8 Linggo Ss. Brigida bao at Pelagia mbta.

9 Lun. Ss. Dionisio ob. at Rústico pr. sb. Eleuterio dk. m~ga mr.

10 Mar. Ss. Francisco sa Borja at Luis Beltrán.

11 Mier. Ss. Nicasio ob. mr. at Plácida bg.

12 Hueb. Sta. María n~g Pilar sa Zaragóza (Pintakasi sa Imus, sa Sta.
Cruz, Maynila at sa Pilar, Bataán) Ss. Felix at Cipriano m~ga ob. at
mr.

13 Bier. Ss. Eduardo hari, Fausto, Genaro at Marcial m~ga mr.

14 Sáb. Ss. Calixto papa at Fortunata bg. at mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Alimango 5.55.4 umaga

[Larawan: cancer]

M~ga nagsisipagbayad n~g patente n~g RENTAS INTERNAS, bukas ay umagap
na bumayad n~g huwag marekargohan ó multahán.

15 Linggo Ss. Teresa de Jesus ntg, Aurelia m~ga bg.

Hubileyo n~g 40 horas sa Binundok sa kapistahan n~g Sto. Rosario
Prusisyon sa Sta. Cruz, Maynila.

16 Lun. Ss. Florentino ob. at Galo ab. kp.

Araw n~g Panunumpa n~g m~ga Bagong Halal.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito n~g ano mang
aklat sa tagalog, ingles at kastila, m~ga kagamitan sa pagsulat, ibp.,
sa halagang mura. Rosario bl~g. 225 Binundok.

[Talâ: LA BULAKEÑA 202 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: bagong panahon sa kanluran]

N~g matatag ang Kapulun~gang bayan [1906] at n~g matatág ang Senado at
Junta Municipal n~g Siyudad n~g Maynila na pawang halal n~g bayan
[1916.]

17 Mar. Ss. Eduvigis bao at Ándrés mr.

18 Mier. Ss. Lucas Evangelista at Julian erm.

19 Hueb. Ss. Pedro Alcántara [Pintakasi sa Pakil] at Aquilino ob.

20 Bier. Ss. Juan Cancio kp., Irene bg. Feliciano ob. at Artemio m~ga
mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buán sa Alakdán 9.40.2 Gabi

[Larawan: scorpio]

21 Sáb. Ss. Hilarión ob. at Ursula bg. m~ga mr. [Pintakasi sa Bay.]

22 Linggo Ss. María Salomé bao, Nunilón, Alodia. bg. mr. at Heraclio
mr.

23 Lun. Ss. Pedro Pascuál ob. mr., Servando at German m~ga mr. Juan
Capistrano kp.

24 Mar. Ss. Rafael Arcangel [Pintakasi sa San Rafael, Bul.] at
Fortunato mr.

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI ALAKDAN SA IKA 12.53 NG ARAW [Larawan:
scorpio]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na itó hanggang ika 23 n~g Nobyembre, kung
lalaki'y mapan~gahas, mahahalay magsalitâ, dapat magsikap n~g yumaman.
At kung babai'y mapagmalaki at mababauhin.

25 Mier, Ss. Gavino Proto, Marciano, Crisanto at Daria m~ga mr. at
Eruto kp.

26 Hueb. Ss. Evaristo papa mr. Crispin, Crispiniano, Rogaciano at
Felicísimo m~ga mr.

27 Bier. Ss. Florencio, Vicente, Sabina at Cristeta m~ga mr.

28 Sab. Ss. Simón ap. Gaudioso kp. Tadeo ap.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Manunubig 9.26.4 Gabi

[Larawan: aquarius]

29 Linggo Ss. Narciso ob. mr. at Eusebia bg. at mr

30 Lun. Ss. Marcelo Centurión, Claudio, Ruperto at Victorio m~ga mr.

N~g ípagdiwang ang muling pagwawagayway n~g Watawat Pilipino. 1919.

31 Mar. Ss, Quintin Nemesio at Lucila bg. m~ga.mr.

=Felix Valencia= Abogado at Notario. Tumatanggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13 Binundok]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Magpahanda na kayo n~g inyong sinelas, kotso, sapatilya
sapatos ó botitos na pamasko na makakabagay n~g bago ninyong terno ó
trahe.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Malakas na Han~gin Pagdidilim]

=NOBYEMBRE.--1922=

1 Mier. Ang dakilang araw n~g lahat n~g Banal. Ss. Cesareo, Severino
at Juliana m~ga mr.

2 Hueb. _Undas_ Ang pag-aalaala sa m~ga namatay na binyagan. Ss.
Victorino ob. at Marciano kp.

3 Bier. Ss. Valentin pb., Hilario at Cesareo mr.

N~g barilin si Honorato Onrubia 1896.

4 Sab. Ss. Carlos Borromeo kd. Modesta bg, Claro at Porfirio m~ga mr.

5 Linggo Ss. Zacarías at Isabel magulang ni S. Juan Bautista, Filoteo
mr. at Dominador ob.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugan sa Damulag 2.36.5 Madaling Araw

[Larawan: taurus]

6 Lun. Ss. Severo ob. mr at Leonardo kp.

7 Mar. Ss. Rafo at Florencio at Carina mr.

8 Mier. Ss. Severo at Severino m~ga mr, at Diosdado papa at Godofredo
ob. kp.

9 Hueb. Ss. Teodoro mr. at Agripino ob. kp.

10 Bier. Ss. Andrés Avelino at Demetrio ob. mr. at Filomena mr.

11 Sab. Ss. Martin [Pintakasi sa Bukawe at Taal] at Mena mr.

12 Linggo Ntra. Sra. de la Soledad. [Pintakasi sa Tan~guay] Ntra. Srâ
n~g Bigláng Awâ. Ss. Diego pk, [Pintakasi sa Puló at Gumaka] Aurelio,
Publio ob. at Paterno m~ga mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Halimaw 3.52 5 Hapon

[Larawan: leo]

13 Lun. Ss. Arcadio at Probo m~ga mr. Nicolás papa, Estanislao sa
Kostka at Homobono kp.

14 Mar. Ss. Serapio mr. at Lorenzo ob. kp.

15 Mier. Ss. Eugenio arzobispo mr. Gertrudis bg, at Leopoldo kp.

16 Hueb. Ss. Rufino, Elpidio at Eustaquio mres.

17 Bier. Ss. Gregorio Taumaturgo ob. kp. Acisclo at Victoria m~ga mr.

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot n~g n~gipin.
Magandang maglagay n~g n~giping ginto ó garing. San Fernando blg.
1202, tabi n~g tulay n~g Binundok.

[Talâ: Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata?
Ipagtanong ang lunas sa doctor Optometrang Vedasto Muyot na may ari
n~g EL ALVIO MUNDIAL sa daang Azcarraga blg. 512 at Moriones blg. 262.
Walang bayad ang pagsangguni.]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

[Talâ: na may ulan kalakip sa hapon ó sa gabi]

18 Sab. Ss. Máximo ob. kp at Román mr.

19 Linggo Ss. Isabel hari at Ponciano papa mr.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Mamamana 8.6.4 Umaga

[Larawan: sagittarius]

20 Lun. Ss. Félix sa Valois at Benigno ob. kp

21 Mar. Ang paghahayin sa simbahan ni S. Joaquin at ni G. Sta. María.
Ss. Alberto ob. Honorio, Eutiquio, at Esteban m~ga mr.

22 Mier. Ntra. Sra. de los Remedios (Pista sa Maalat) Ss. Cecilia bg.
at mr. at Filemón mr.

23 Hueb. Ss. Clemente papa mr. Juan Bueno kp. Lucrecia bg. at
Felicidad m~ga mr.

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDA NI MAMAMANA SA IKA 9.55 NG UMAGA
[Larawan: sagittarius]

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 22 n~g Disyembre, kung
lalaki'y yayaman sa pan~gan~galakal sa ibang bayan, masipag, matapang
n~guni't sugarol. At kung babai'y masipag at maliligawin.

24 Bier. Ss. Juan de la Cruz kp. Fermina, Flora at María m~ga bg. at
mr. at Crescenciano mr.

Pista n~g Pasasalamat n~g m~ga Americano.

25 Sab. Ss. Catalina bg, at mr. Moiséa pb, mr.

26 Linggo Ang pagkakasal kay Santa María at kay Poong S. José Ss.
Pedro ob. mr. at Conrado ob.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Isda 4.15.0 Hapon

[Larawan: pisces]

27 Lun. Ss. Basilio ob. Facundo at Primitivo m~ga mr.

28 Mar. Ss. Gregorio papa kp. at Rufo mr.

Pangloloób ni Limahong sa Maynila, 1573

29 Mier. Ss. Saturnino ob. Filomeno m~ga mr. at Iluminada bg.

30 Hueb. Ss. Andrés ap. (Pintakasi sa Norzagaray Masinlok, Palanyag,
Tagiik, Kandaba at Pantaban~gan) at Maura bg. at mr.

Araw n~g Kapan~ganakan kay Gat Andres Bonifacio, 1863

Ang unang pagbaban~gon n~g Akádemyá Tagálá sa anyaya ni Honorio López,
1901

=Honorio Lopez= AGRIMENSOR na may kapahintulutan n~g Gobierno.
Sumusukat at namamahala n~g pagpapatitulo n~g m~ga lupa sa halagang
mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó
Maynila bago pasukat sa iba.

[Talâ: Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay nababasa
ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez.]

    *    *    *    *    *ANG TIBAY. Bumabati n~g MALIGAYAKG PASKO sa lahat n~g kanyang suki, at
kahimanari'y magkaroon sila n~g maganang kabuhayan, at pu-pung libong
kayamanan.

[Talâ: LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.--Almaceng ganap na Pilipino
mapagbili n~g m~ga barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, m~ga
sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. M~ga sunod sa moda at
sa halagang mura.]

[Talâ: Lagay ng panahon. Kaayaayang panahon Pagbabagong]

=DISYEMBRE.--1922=

1 Bier. Ss Natalia bao, Eloy at Eligio m~ga ob kp.

2 Sáb. Ss Bibiana bg. at mr. Pedro Crisólogo ob. at dr. at Ponciano
mr.

3 Linggo Ss. Francisco Javier at Casiano m~ga mr.

4 Lun. Ss. Bárbara bg. at mr. Melecio at Odmundo ob. at m~ga kp.

[Larawan: bilog na buwan]

Kabilugang sa Magkákambàl 7.23.6 Gabi

[Larawan: gemini]

5 Mar. Ss. Sabas abad Dalmacio ob at Crispina m~ga mr.

6 Mier. Ss. Nicolás de Pari ob. kp., Apolinar sdk. mr. Dionisia,
Dativa at Leoncia m~ga mr.

7 Hueb. Ss. Ambrosio at Agatón mr.

8 Bier. (krus) Ang kalinislinisang paglilihí ni G. Sta. María
"Concepcion" (Pintakasi sa Naik, Pasig, Malulos, Batan~gan, Balayang,
Guagua, Los Baños, Boák, Bawang, Mandaluyong, Atimonan, Malabon, Sta.
Cruz, Silan~gan at sa Antipulo) Ss. Eutiquiano p.m. at Sofronio ob.

9 Sáb. Ss. Leocadia mr. at Gorgonia m~ga bg.

10 Linggo Ntra. Sra. sa Loreto (Pintakasi sa Sampalok) Ss. Melquiades
papa mr., Eulalia at Julia m~ga bg. at mr.

Nang gawin ang pagkakayarì sa París na ang Pilipinas ay ipagkakaloób
sa Estados Unidos 1898.

11 Lun. Ss. Dámaso papa kp. at Eutiquio mr.

12 Mar. Ntra. Sra. de Guadalupe (Pintakasi sa Pagsanhan) at Ss.
Epimaco, Hermógenes at Donato m~ga mr.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Dalaga 12.40.7 Gabi

[Larawan: virgo]

13 Mier. Ss. Orestes, mr. Lucia mr. (Pintakasi sa Sexmoan,
Kapampan~gan) at Otilia bg.

14 Hueb. Ss. Espiridión ob. Arsenio, Isidoro Dioscoro at Eutropia bg.
at m~ga mr.

Paghahamók n~g m~ga kastilâ Olandés dito sa Maynila 1690

15 Bier. Ss. Valeriano ob. at Irineo m~ga mr.

Pag-aalsa n~g Kailokohan, Pangasínan at Kapampan~gan 1658

16 Sab. Ss. Eusebio ob. Adelaida at Albina bg. m~ga mr.

Mulâ n~gayon may Misa de Aguinaldo

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan n~g
sulatan ay tumatanggap n~g limbagin ukol sa m~ga tarheta, kartel ibp.
Mura kay sa iba.

[Talâ: FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis
at naglalagay n~g m~ga n~giping garing at ginto. S. Fernando blg.
1101-13 Binundok]

    *    *    *    *    *Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan
pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't
siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: KATUBUSAN: Gawaan n~g sigarillo at tabako. Samahang ganap n~g
Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa
bawa't imbakan at tindahan ang kanyang m~ga masasarap at nakawiwiling
hititin tabako at sigarrillo.]

[Talâ: panahon M~ga pagdidilim na may ulang kasunod]

17 Linggo Ss. Lázaro ob at Olimpia bao.

18 Lun. Ang pag-aantabay ni G. Sta. María sa Mananakop. Ss. Graciano
ob at Judit balo.

[Larawan: bagong buwan]

Bagong Buan sa Kambing 8.20.0 ng Gabi

[Larawan: capricorn]

19 Mar. Ss. Nemesio mr. at Fausta bao.

20 Mier. Ss. Domingo sa Silos abad kp. at Liberato mr.

21 Hueb. Ss. Tomás ap. Glicerio presb. at Temistocles m~ga mr.

22 Bier. Ss Flaviano at Cenón m~ga mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI KAMBING 10.57 GABI [Larawan: capricorn]
TIGINAW

Ang ipan~ganak mulâ sa araw na ito hanggang ika 21 n~g Inero, kung
lalaki'y maliksi, masipag, maghihirap sa kaikaibigan, maramot, sa
paliligô ang ikapagkakasakit. At kung babai'y matatakutin, matapatin
sa asawa at masipag.

23 Sáb. Ss. Victoria bg at Gelasio m~ga mr.

24 Linggo Ss. Gregorio presb. mr. Delfín ob. at Tárcila bg.

25 Lun. (krus) Paskó n~g Pan~gan~ganak sa ating Poóng Mananakop at Ss.
Reinaldo ars., Eugenia bg. at Anastasia m~ga mr.

26 Mar. Ss. Esteban unang mr. at Dionisio at Zósimo m~ga papa.

[Larawan: sa paglaki ng buwan]

Sa Paglaki sa Tupa 1.53.1 Gabi

[Larawan: aries]

27 Mier. Ss. Juan apóstol at eban. [Pintakasi sa Infanta, Tanawan at
Dagupan] Máximo ob. kp.

28 Hueb. Ang m~ga maluwalhating sanggol na pinapugutan n~g Haring si
Herodes at ang m~ga Ss. Troadio at Teófila bg. at m~ga mr.

29 Bier. Ss. Tomás Canturiense ob. mr. Calixto at Honorato m~ga mr. at
ang banál na hari at manghuhulâng si S. David.

30 Sab. (*) Ang pagkalipat ni S. Santiago ap. [Pintakasi sa Kingwa at
Paombong, Bul.] Ss. Sabino ob. Honorio at Anisia m~ga mr.

Nang kitlán n~g hinin~ga si Dr. José Protasio Rizal, n~g m~ga lilong
kaaway niyá, 1896.

31 Linggo Ss. Silvestre papa, Sabiniano ob. Potenciano, Donata,
Hilaria at Paulina m~ga mr.

=Felix Valencia= Abogado at Notario. Tumatanggap n~g m~ga usaping
lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

[Talâ: ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio
Lopez. Ipinagbibili sa lahat n~g Libreria sa Maynila sa halagang
Dalawang piso.]=Sa Kababayang Manghahalal=

    *    *    *    *    *

Sa ika 6, martes, n~g buan n~g Hunyo n~g taong ito ay manunuparan na
naman tayo n~g isang karapatang hindi gawa n~g isa ó ilang katao,
kundi nating lahat at lahat n~g ating yumaong bayani sa nagdaang
himagsikan, at kaunaunahan ang ating si Gat Dr Rizal.

Kung minamahal natin ang ating sarili, ang ating bayan at ang ating
m~ga bayani ay huag natin gamitin ang karapatan iyan n~g paghahalal sa
paraan n~g kalabit at bulong, ó sa kakarampot na "sentimos" na
pakubling isinasakay sa inyo n~g m~ga naggalang lider at m~ga
kandidato riyan sa isang tungkuling hindi nababagay sa kanya.

Marami at madla ang m~ga kandidato na ang han~garin lamang ay
kapurihan ó madan~gal, at wala yaong tunay na tibukin n~g paglilinkod
sa bayan, lalo na sa m~ga maralita. Kung ang m~ga ito ang inyong
maihalal ay walang iniwan kayo sa Hudas na nagkanulo sa inyong
Mananakop, na, kayo rin ang humanap n~g taling ginamit ninyo sa inyong
pagbibigti.

Gamiting mabuti ang pagiisip, ang kailan~gan sa paghirang. Huag
ninyong ihalal, kahit sino siya kung inaalipin ang kanyang m~ga isipin
n~g m~ga naging sanhi n~g ating pagkapahamak sa ating pinakahahan~gad
na kasarinlan.

Ilagan din ninyo yaong mapagpaimbabaw, na kaya lamang n~gumin~giti
kung panahon n~g halalan at kung makaraan na ay di ka man mapansin
kahit mo sila pugayan sa daan. Ang mabuti pakibalitaan sa m~ga
kamagnaakan, kababayan at m~ga kaibigan.

Ang pagkamanggagawa'y huag ding paniwalaan pagkat marami sa m~ga
nagtataglay n~g ganyang pamagat ay m~ga nagbabalatkayo lamang n~g
maihalal lamang sila ó ang kanilang m~ga binabata sa isang tungkulin.
Kaya kayo'y maging maliksi sa pagurî at pagmasdan mabuti ang kanilang
m~ga kilusin sa nagdaang pamumuhay at sa kasalukuyan.

Pagin~gatan din, na lalo sa lahat ang makipagsabuatan sa m~ga
pagdaraya sa halalan, n~g hindi ninyo sapitin ang bilangguan at
kapahamakan n~g inyong m~ga anak at n~g ating bayan.

Gamitin n~ga, ang _boto_ ninyo sa taong magiging karan~galan ninyo, sa
makaaawas sa hirap n~g madlâ nating maralitang kababayan at
makapaghahatid sa Inang Bayan sa mithiin niyang kasarinlan.

HONORIO LOPEZ.=Mga Pangunang Kaalaman Dapat Tandaan ng mga Manghahalal=

    *    *    *    *    *

¿Sino sino ang m~ga taong maaaring makahalal? Ang lahat n~g lalaking
may 21 taong gulang na naninirahan at tubô dito sa Pilipinas, na hindi
napasasakop sa ibang bansang may kapangyarihan, katulad n~g m~ga
intsik, hapon, ingles ó pilipino man kung kawal ó may siyudad anyang
kastila ó n~g ibang bangsa. Gayon din, maaaring makahalal yaong m~ga
taong may isang taóng paninirahan sa Pilipinas ó anim na buwan sa
munisipyong ibig paggamitan n~g karapatang makahalal, na ito'y
patutunayan sa taglay na sedula personal ó sa pamamagitan n~g m~ga
saksing m~ga manghahalal din, sangayon kung ito'y paniwalaan n~g m~ga
inspektor n~g presinto.

Ang ganitong kapasiyahan n~g maging ganap na manghahalal ay dapat
tumahak sa m~ga batayang sumusunod: (a) Yaong sa bisa n~g m~ga batas
na umiiral sa Pilipinas mula n~g ika 28 n~g Agosto n~g 1916 ay m~ga
manghahalal na at gumagampan n~g karapatang makahalal. (b) Yaong m~ga
may pagaaring lupa na may halagang 500 piso at bumabayad n~g 30 piso ó
higit sa ritong pinakakuntribusyon sa gobierno at (c) Yaong m~ga taong
maalam bumasa at sumulat n~g ingles, kastila ó n~g sarili niyang
salita katulad n~g tagalog, bisaya, kapampan~gan, iloko, ibp.

¿Sino sino yaong m~ga taong hindi maaaring tanggapin upang makàhalal?
(a) Yaong may utang sa pagbabayad n~g amilyaramiento. (b) Yaong lahat
n~g m~ga mula noong ika 13 n~g Agosto n~g 1898 ay naparusahan n~g alin
mang hukuman sa salang pagpatay, ó pagkabilanggong may 18 buwan at ang
ganitong pagkakait sa kanya ay di isinasauli sa kanya n~g patawad, na
lubusan ó indulto. (c) Yaong m~ga tumanggap at sumira n~g panunumpaang
pagtatapat sa Estados Unidos at (d) Yaong m~ga taong walang bait ó
m~ga ulol ó baliw.

¿Alin ang dapat matalastas n~g m~ga manghahalal sa pagsulat sa Balota?
Kaila~ngang huag dudun~gisan ang balota sa pagsulat. Kaya't
kailan~gang huag babasain n~g laway ang dulo n~g lapis at sa pagsulat
dapat linisin muna n~g panyong taglay ang m~ga kamay at daliri.
Sapnan ang balota n~g isang papel na malinis ó n~g panyo. Gayon din
naman ang m~ga n~galan n~g ihahalal ay isulat sa guhit na nasa ibaba
n~g m~ga tungkuling ibig paglagyan, sa hanay n~g (Vote por one) ó
(Vote por uno).

Bawal din naman ang pumasok sa isang silid n~g presinto, kung may
taong manghahalal sa loob at gayon din bawal ang makipagusap sa m~ga
taong manggahalal na nasa sa karatig n~g silid na pinasukan.

Kung hindi maaaring makasulat ang manghahalal n~g kanyang balota, sa
dahilang napilay ang kamay, nabulag at iba pa ¿ano ang dapat gawin
nito n~g makahalal? Dapat na ipahanda sa m~ga inspektor n~g halalan
ang balota niya at dalawa sa m~ga inspektor na ito na kaanib sa
magkaibang pangkatin ó partido (nasyonalista at demokrata kaya) ay
siyang maghahanda n~g balota at isa sa kanila ay siyang susulat sa
harap n~g kasamang inspektor.

N~g kayo'y lalong masiyahan ay hanapin ninyo ang Batas n~g Paghahalal
ni G. Honorio Lopez na ipagbibili sa lahat n~g Libreria sa Maynila sa
darating na Pebrero 1922, sa halagang Piso. Ang m~ga taga lalawigang
magpadala n~g pisong papel sa pamamagitan n~g isang sulat sa bahay ni
G. Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila ay tatanggap sa
pamamagitan n~g "correo certificado" n~g isang ó aklat n~g Ley sa
Paghahalal.

Ang sanhi kung kaya hindi ipinalimbag sa n~gayon kundi sa Pebrero pa
n~g 1922, ay n~g maipasok ang pagbabagong gagawin n~g Batasan ó
Legislatura ó Senado at Asamblea, na inaasahan n~g lahat na sa
pagtanggap na ito ni General Wood n~g pamamahala sa Pilipinas ay
magkakaroon n~g pagbabago ang Batas na ito ó Ley sa Paghahalal.

    *    *    *    *    *

Si Dr. Pedro C. Lopez, Dentista, anak ni G. Honorio Lopez na
napalathala sa m~ga unang dahon n~g Kalendaryong ito, ay namatay n~g
ika 9 n~g gabi n~g ika 1 n~g Oktubre n~g 1921; kaya isinasamo sa
bumabasang giliw na isama siya sa inyong m~ga dalan~gin.

    *    *    *    *    *

=Ayoko ng sayaw=


 Ang di ko pagdalaw sa iyo hindi nagkakahulugan
ako'y lumalayo't nililimot ko na ang pinagsamahan,
 Hindi gayon Luring ... kung bagama't hindi kita nadadalaw,
ang alaala ko'y sumasa iyo at ikaw ang laging nagugunamgunam.

 ¿Mangyayari kayang kalimutan kita? gayong di kailâng
matan~gi sa iyo ang abang palad ko ay wala n~g mutya....
 Mamatay man ako kung tunay ang tao'y may buhay na diwa,
ang diwa kong iyo'y laging maghahain sa iyo n~g nasa....

 Ako kaya lamang hindi makadalaw't sa iya'y humarap,
sapagka't may lungkot ... ang kalungkutan ko'y sa iyo rin buhat;
 ikaw'y nagkasala, pagkakasala mong sa akin ay labag....
anong kasalanan? ... ang pagsasayaw mong di minamarapat.

 Bago nagsumpaan ang kanitang puso sa pagiibiga'y
ipinagtapat kong ang gagawin nita ay lubhang maselan;
 sa gawang pagibig upang ang dalawa'y payapang mabuhay
ang lahat n~g gawang hindi nararapat ay pakalayuan.

 Ang sayaw ay isang ipinagbilin kong huwag mong gagawin
pagka't sa babai ang pagsayaw ay n~giti n~g dilim;
 ang sayaw láson sa ganda n~g isang babaing mahinhin
hinhin n~g babai'y nagiging malasuwa sa sayaw ang dahil.

 Masdan ang babai sa isang lalaki'y nakikipagsayaw
yakap sa lalaki bagama't ang gayon ay pan~git na tingnan,
 magkayapos sila at ang m~ga dibdib ay walang pagitan
baywang n~g babai'y hapit n~g lalaki n~g lubos lubusan.

 Hita niya sa hita n~g lalaking yapos ay nadadaiskis
minsa'y magkadaop, pagkakadaop na, animo'y napagkit
 sa ininog-inog, ang kanilang pisn~gi'y madalas magtalik....
sa sayaw di ka man humin~gi n~g halik ay makahahalik.

 Pusong nan~gan~garap yumapos sa m~ga dalagang maganda
magaral n~g sayaw't sa m~ga sayawan nila makukuha,
 diwang nananabik damhin ang katawan n~g m~ga dalaga
magsayaw ang dapat at madadama mo, pagka't murangmura.

 Sa m~ga pagsayaw nawa wala ang hinhin dapat in~gatan
mahinhing babai kapagka sumasayaw nagiging magaslaw,
 pati n~g katawan sa paggamayumi'y di ibig magalaw,
sa lintik na sayaw malilimot na ang pagmamaselan.

 Babai't lalaki sa pagkakayakap ay parang iisa,
anopa't kung manang sa isang simbahan ang makakakita
 magaabot-abot ang pagaantanda't pagkukurus niya
sa pan~gun~gumpisal ay siyang sasabihing unanguna.

 N~gayo'y walana sa iyo ang dating mong kilusin,
gaslaw na sa iyong iwing kabinhinan ang sumapín
 sa dati n~giting mapagakit: halakhak at aliw
napalit masabing ikaw ay ¡kay sarap yakapin!

 Sa diwa ko'y parang isinusurot na ang sinapit n~g palad
n~g kabuhayan mo sa hilig mong iyang may bolo at suyak
 ako'y naluluha ... kung ikaw na aking tan~ging nililiyag
ay masasawi pâ ... tayo, ang han~gad ko y lamunin n~g ulap....


MAR. P. GARCIA

    *    *    *    *    *

=NG MALAYO SA PAGKAKASAKIT AT TUMANDA=


1. Matulog at buman~gon maaga, magtrabaho sa araw huag sa gabi.

2. Han~ging malinis ang gamitin sa paghin~ga at pagsikatan sa Araw ang
katawan.

3. Katatagan sa pagkain huag kakain kung may hapis. Tubig na malinis
ang iinumin.

4. Maligo n~g tubig na malahinin~ga bago kumain n~g agahan.

5. Pitong oras lamang matutulog bukas ang bintana.

6. Manamit n~g maluag at isunod ang kapal sa himig n~g panahon.

7. Ang malinis na pamamahay ay kumakaway n~g kaligayahan.

8. Busugin ang diwa sa pagaaliw. Layuan ang pakikipagkaalit kanino
man.

9. Kahit wala sa matwid ang kausap mo'y huag kang makikipagtalo.

10. Kung ang ulo mo'y siyang gamit sa paghahanap buhay ay magpalakas
ka n~g katawan, at kung sa m~ga bisig naman, ay basain ang ulo sa
pagbabasa.

    *    *    *    *    *

Sa isang taon 1923 ang kalendaryong ito'y magkakaroon n~g hanapan n~g
m~ga kapistahan n~g m~ga santo katulad n~g dati, at m~ga mababasang
ukol sa pakikimayan at ikadidilat n~g mata n~g mararalitang kababayan.
Kaya siya ninyong hanapin sa taong darating 1923.

    *    *    *    *    *

=Candido Lopez= Agrimensor Bago magpasukat sa iba ay makipagalam muna
kayo sa kanya ng malaman ninyo ang kanyang halaga at kondisyon ng
paninin~gil sa daang Ave Rizal 2121, Sta. Cruz, Maynila.

=ABOGADO NG BAYAN=


¿Ibig ba ninyong kayo'y igalang n~g inyong kapwa tao? ¿Ibig ba ninyong
huwag magalinlan~gan sa inyong m~ga pagmamatwid? ¿Ibig ba ninyong
matalos ang kaalaman n~g inyong Juez de Paz diyan sa inyong bayan at
n~g inyong Abogado? Bumasa kayo n~g ABOGADO NG BAYAN ni G. HONORIO
LOPEZ at dito mababasa ninyo ang m~ga pangulong kapasiyahan n~g m~ga
Ley sa pakikipamayan, sa m~ga pagaari, sa paghabol n~g mana, sa
pagtatanggol n~g kapurihan, pananakit at iba na totoong kailan~gan sa
isang namamayang pilipino, lalo na sa, m~ga babae, dalaga at m~ga
mararalita.

DALAWANG PISO ang halaga sa lahat n~g Libreria sa Maynila. Ang taga
probinsiyang magpadala n~g dalawang pisong papel, na ipaloloob sa
isang sulat kay G. Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila
ay tatanggap n~g isang salin nito sa pamamagitan n~g "correo
certificado."

    *    *    *    *    *

BAGONG PAMAHALAAN SA PILIPINAS

Ito ang pinaka ikalawang at ikatlong tomo n~g ABOGADO NG BAYAN ni G.
Honorio Lopez na kababasahan n~g Ley Munisipal, n~g Ley n~g Diborsyo,
n~g Reglamento n~g Sabun~gan para sa m~ga Sentensiyador at m~ga
mananabong at iba pang marami. PISO AT TATLONG PUNG SENTIMOS ang
halaga. Ang m~ga bagong labas na Presidente at m~ga konsehal ay dapat
bumili nito.

    *    *    *    *    *

MGA KAILANGANG DULUGAN

Kung manggagawa ka at inaapi ka n~g iyong patrono ó pinagtatrabauhan
ay dumulog ka sa BURO DEL TRABAJO.

Kung inapi ka n~g kapwa mo ó ikao ay sinaktan n~g sino man, ó dalaga
kang inalisan n~g puri ng iyong nobyo ay dumulog ka sa JUEZ DE PAZ sa
iyong bayan.

Kung, ikao'y may lupa na ibig mong magkaroon n~g titulo Torrens n~g
mailag sa anomang basagulo at magamit na pan~gun~gutang ay dumulog ka
kay G. Honorio Lopez Sande 1450, Tundo, Maynila at siya mong
pagtanun~gan, n~g magkaroon ka n~g Agrimensor at Abogado man~gatawan
sa pagharap mo sa m~ga Hukuman. Murang sumin~gil at tumatanggap n~g
pauntiunting bayad sa pamamagitan n~g isang kasunduan.

    *    *    *    *    *

¿Ibig ninyong malaman madali kung ilang piko ang timbang n~g inyong
kalibkib lukad ó kopra at malaman sa lalong madaling panahon ang
kabayarang sa ano mang halagang aabutin na di na man~gan~gailan~gan
n~g maraming pagbilang kundi sa "sumar" lamang?--Bumili kayo n~gayon
din n~g BAGONG REDUKSION n~g Kilos sa Pikos na may presyo na sinulat
ni Felix A. Matriano na taga Alabat, Tay. Apat na Peseta ang halaga sa
Libreria ni P. Sayo sa daang Rosario 225 at sa Imprenta ni Honorio
Lopez daang Sande 1450, Tundo Maynila.

[Patalastas: "Ang Tibay"]

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home