Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Presten som ikke kunde brukes
Author: Nordberg, Carl Edin
Language: Norwegian
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Presten som ikke kunde brukes" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document. [Transcriber’s Note:

 This text uses utf-8 (unicode) file encoding. If the apostrophes and
 quotation marks in this paragraph appear as garbage, make sure your
 text reader’s “character set” or “file encoding” is set to Unicode
 (UTF-8). You may also need to change the default font. As a last
 resort, use the latin-1 version of the file instead.]


    *    *    *    *    *


       Presten som ikke kunde
          brukes

        og andre skisser

            av

       C. E. Nordberg, M.A.


       Forfatterens forlag
         Andet oplag


       Minneapolis, Minn.
           1922


    *    *    *    *    *

Forord.

Presten som ikke kunde brukes.


Forfatteren har anmodet mig om at ledsage denne fortælling med et kort
forord, naar den nu skal utgives i bokform efter først at ha været trykt
i Folkebladet.

Professor C. E. Nordberg har i denne bok skildret noget av norsk
kirkeliv i en større landsmenighet. Det væsentlige træk i fortællingen
er menighetens undervurdering av et langt, opofrende og trofast arbeide
i menigheten.

Endog i forretningslivet -- der ellers er hjerteløst nok -- sættes der
pris paa lang og trofast tjeneste. Skal da menigheten handle anderledes
og „drive ut“ sine ældre arbeidere? Eksemplet gives i pastor Reiersons
erfaring i Glenfield menighet.

Videre skildres den iblandt os saa velkjendte „indtrængen“ fra prestenes
side. Dette underhaandsarbeide med misfornøiede „ledere“ i menigheten og
denne „fisking“ for sig selv eller sine venner, naar valg av prest skal
foretages i en menighet er vel kjendt.

Forfatteren er ogsaa opmerksom paa at altfor stor vegt lægges paa det
utvortes -- de sociale tilstelninger for at samle penge, mens det
personlige opbyggelsesarbeide og den enkeltes offervillighet ikke holder
maal med bekjendelsen. Han merker ogsaa en tendens til overfladiskhet i
selve det aandelige arbeide, -- en jagen efter noget nyt: nye
prædikanter, „reformerte metoder“ osv. Som motsætning skildrer han
vækkelsen i Glenfield menighet. Mange av læserne som var med i vækkelsen
i nittiaarene vil i denne skildring kjende sig igjen. Man finder igjen
de dype spor av synd og naade.

Et lyst og vakkert eksempel er tegnet i de to unge troende: Martin
Warnes og Malinda Anderson, som i konfirmationstiden fandt Herren og
senere fandt hinanden for samliv og samvirke ute paa missionsmarken.
Disse unge mennesker er som vaarbud om at vore menigheters troende
ungdom vil fortsætte de gamles arbeide herhjemme -- og bære evangeliet
længere frem til fjerne land og folk.

Fortællingen er i det hele tat meget interessant. Den blev læst med stor
interesse -- av mange endog med begeistring -- i Folkebladet. Den „slog
igjennem.“ Og det vil ikke si saa ganske litet, naar man erindrer, hvor
haardt det er for os norsk-amerikanere at vurdere noget som skrives av
nogen av vore egne.

Ta og læs denne fortælling. Den rører ved mangt og meget som vi møter
med i menighetsarbeidet. Den vil hjælpe os til at sætte pris paa alt
opofrende arbeide i menigheten, og at undgaa nogen av de skjær hvorpaa
manges menighetsarbeide har strandet.

Minneapolis, i december, 1921.

  +Paul Winther.+Kapitel 1

Den gamle prest maa reise.


Han var ikke svært gammel, bare litt over de femti; men allikevel var
der adskillig snak i menigheten om at han burde slutte. Han hadde været
prest i Glenfield menighet i ti aar og hadde lært at elske folket og
hadde været almindelig avholdt i nabolaget.

Men nu var en ny tid oprundet, og det var i den nye tid at snakket om at
presten burde slutte hadde begyndt at gaa iblandt folket og helst
iblandt lederne i menigheten.

Den nye tid tok sin begyndelse da pastor Reierson hadde været prest i
Glenfield i otte aar. Da hændte det nemlig at nabomenigheten borte i
Rutherford county fik ny prest, en ung begavet teolog fra presteskolen.
Der gik rygter i det vide og brede om den lærde og vennesæle unge pastor
Carl Johnson i Ottawa menighet. Rygterne kom ogsaa til Glenfield
menighet. For det første syntes folk saa godt om navnet. Tænk hvor meget
lettere og forstaaeligere for amerikanerne at si pastor Johnson end
dette tungvindte, pastor Reierson. Jænkierne kunde jo aldrig lære at
uttale det ret. For det andet talte den unge presten saa meget bedre
engelsk end den gamle. Pastor Reierson hadde jo ogsaa talt engelsk i
begravelser og ved mange andre anledninger, og nu de to sidste aar
præket paa engelsk en gang i maaneden regelmæssig. „Men pastor Johnsons
engelsk klang saa meget bedre,“ sa folk. Endog gamle Gurine Hendrum, som
ikke forstod sig stort paa engelsk, syntes at nyprestens engelsk trillet
saa vakkert. „Man maatte jo ogsaa huske paa at pastor Johnson var
høiskolegraduent; mens pastor Reierson hadde bare tat den forberedende
avdeling ved presteskolen,“ mente hun.

For det tredje var baade pastor Johnson og hans unge hustru saa
vennesæle, at de drog ungdommen til sig. Pastor og fru Reierson sat med
en stor barneflok omkring sig og det var ikke saa greit altid at være
opfiffet. Mrs. Reierson var mager og graablek efter mange aars stræv med
barna, og det eneste instrument hun kunde spille paa var gitar. Som ung
jente hadde hun lært at spille og synge i vækkelsestiden i nittiaarene.
Mrs. Johnson derimot var ung og rød som en rose, var framifraa vakkert
klædt og spilte piano saa fingrene danset.

Imidlertid blev rygterne saa mange at den ledende mand i menigheten,
W. U. Nelson, besluttet i sit stille sind at han vilde bort og høre den
unge pastor Johnson. Efter avtale med de andre tok W. U. som man
almindelig kaldte ham, en søndag morgen sin „Saxon Six“ og kjørte rundt
og fik alle syv diakonene med sig og drog avsted til Rutherford county.
Det var norsk gudstjeneste den søndag og diakonene som var oplært i det
norske sprog syntes nok at der var nogen fremmede vendinger i sproget og
adskillige mangler ved uttalelsen; men saa var han jo saa ypperlig i
engelsk, hadde de hørt. Efter gudstjenesten var pastor Johnson ved døren
og hilste paa alle folk. W. U. presenterte sig selv først for presten og
siden gjorde han ham bekjendt med de andre diakoner fra Glenfield
menighet. Pastor Johnson blev meget interessert og bad ham at de endelig
maatte stanse indom i prestegaarden og faa sig middag før de kjørte
hjem.

Prestegaarden i Ottawa menighet var et splonkande nyt hus. Og inde paa
kontoret, hvor diakonene sat og ventet til middagen blev færdig, var der
høiskole diplomaer og andre diplomaer paa væggene, samt et stort billede
av Abraham Lincoln. Efter at gjestene hadde faat middag underholdt
prestekonen dem med sang og musik. Først sang hun Bjerregaards vakre
sang, „Sønner av Norge“, og siden Brorsons, „Den store, hvite flok“, og
tilsidst sang presten og fruen tilsammen „The Star Spangled Banner.“ En
lang samtale fulgte utover eftermiddagen og før gjestene tok avsked
hadde W. U. Nelson ordnet det saa, at pastor Johnson skulde komme til
Glenfield og holde festtalen ved et større møte for det røde kors, som
skulde holdes allerede næste søndag eftermiddag.

Den søndag aften og den paafølgende mandag hadde man det travelt med at
tale i telefonen i Glenfield settlementet. „Har du hørt at W. U. og alle
sju diakonsa har vær’t i Ottawa idag?“ lød det. „Prestefrua spilte piano
og sang saa for dem saa. Je sku ønske vi ha slike prestefolk her je,“
lød det atter. Den søndag aften sat pastor Reierson oppe til langt paa
nat og vugget det yngste barn, som var sykt. Mrs. Reiersons helbred var
mindre god og lægen hadde sagt, at hun maatte hvile saa meget som mulig.
Og mens presten vugget nynnet han paa sangen „For Guds folk er hvilen
tilbake.“

Ved røde kors møtet den næste søndag eftermiddag var der mange folk.
Pastor Reierson aapnet møtet med andagt paa engelsk og pastor Johnson
holdt festtalen i samme sprog. Mrs. Johnson var ogsaa med og sang en
solo. Det som imidlertid fængslet pastor Johnsons opmerksomhet ved dette
hans første besøk til Glenfield, var den prægtige ungdomsflok og da
særskilt menighetens sangkor, som deltok i programmet. Pastor Reierson
hadde altid været glad i sang, derfor hadde han opmuntret og tilskyndet
ungdommen til at synge. Det var en lyst at høre det prægtige sangkor
synge de gamle kjernesalmer i kirken hver gang han præket. Pastor
Johnson blev meget indtat i sangkoret i Glenfield, skjønt de sang
væsentlig norske sanger, og allerede den paafølgende lørdag var presten
fra Ottawa atter i Glenfield paa besøk. Han vilde træffe sanglederen og
ordne med en tur for sangkoret. Det var nemlig spørsmaal om ikke
Glenfield sangkor kunde synge i Ottawa kirke om to uker. Pastor Reierson
hørte at nabopresten hadde besøkt flere steder i menigheten, men til
prestegaarden kom han ikke.

Den antydede søndag præket pastor Reierson for en meget mindre
forsamling end almindelig, ti sangkoret og mange med dem hadde reist
til Rutherford county, og to uker senere læste han følgende nyhet i
„Kirkebladet“. „Sangkoret fra Glenfield besøkte forrige søndag
Ottawa menighet av pastor Carl Johnsons kald. De sang ved
formiddagsgudstjenesten og middag blev servert for sangkoret av
menighetens kvinder. Om eftermiddagen hadde de unge prestefolk, pastor
og Mrs. Johnson, en „reception“ for sangkoret i prestegaarden.
Prestefolkene trakterte med „ice cream“ og sangkoret opvartet med megen
god sang og musik. Ottawa menighet og prestefolkene var meget glad ved
besøket.“ -- C. J.

Den nat sov ikke pastor Reierson meget. Han laa og tænkte paa svundne
dage. Han hadde kjendt pastor Carl Johnson i mange aar. Hadde ogsaa
glædet sig den gang, da den unge mand gav sig over til Gud og hadde
ogsaa opmuntret og hjulpet ham avsted til seminariet. Men nu saa det
virkelig ut til at hans velmente raad og hjælp skulde bli gjengjældt med
det krasseste overmod fra den unge mands side. Han hadde ogsaa hørt fra
en av dem som altid hadde staat trofast med sig i arbeidet, at pastor
Johnson den samme uke atter hadde været paa besøk i Glenfield og endog
foreslaat for en av menighetens trustees, at Glenfield og Ottawa
menigheter kunde godt utgjøre ett kald. Han hadde ogsaa talt med de
ledende i samfundet om den sak. Alt dette gjorde at pastor Reierson blev
tung om hjertet. Han tænkte ogsaa paa sit arbeide i Glenfield menighet
og hvor tungt det nu vilde bli at skilles med menigheten. Da han kom dit
var menigheten forholdsvis liten; nu var den vokset sig stor og sterk i
det utvortes og besat ogsaa noget litet av aandelig kraft; endskjønt han
ofte forgjæves hadde speidet efter den frugt som ordets forkyndelse
skulde bære. Den nye, prægtige kirke hadde menigheten bygget siden han
kom til Glenfield. Han husket hvorledes han strævet for at faa sammen
penge nok. Hvorledes han var inde i „county-seaten“ for at tigge penge
av „county“-embedsmænd og forretningsfolk, mens mange av
menighetsfolkene holdt tilbake pengene til sin egen kirke. Og nu forstod
han, at disse selvsamme folk holdt paa at oparbeide stemning for at faa
ham bort, -- bort og det snarest mulig.

Imidlertid gik snakket i menigheten, og folk undret sig paa om presten
ikke snart skulde resignere. Han kunde ikke brukes længere; ti ungdommen
vilde nu forlate menigheten. Værst blev dog snakket da det kom ut i
menigheten, at presten hadde $1,000 i banken. Det gik slik til, at en
sommer presten med familie skulde reise bort paa ferie hadde presten
bragt sine værdipapirer bort til W. U. Nelson, da han ikke vilde la dem
ligge i prestegaarden mens den stod tom av frygt for ildebrand. W. U.
hadde lovet at lægge dem ind i sin „safety vault“ i banken. Men før han
la dem derind hadde han set dem igjennem. Og nu, da det gjaldt at føre
en agitation imot presten, slap han det ut, at presten hadde $1,000 i
banken. Nu sik kvinderne vand paa møllen. „Tænke sig at presten har
tusen dollars i banken.“ „Har han ikke staat her og præket imot
gjerrighet i ti aar og samtidig selv ligget under for samme synd og
sparet op penge i hopetal?“ Nei, pastor Johnson i Rutherford hadde nok
ikke tusen dollars han. Hans kone var jo av meget fornemme folk i byen
og ledere i kirkearbeidet, saa det hadde nok kostet stakkars pastor
Johnson meget at faa det godt nok for hende, -- hun som var saa godt
vant. Det var da meget bedre at hjælpe ham, saa han fik et skikkelig
kald med god løn, end at holde paa at fø paa en prest som hadde tusen
dollars i banken. Det tunge og trofaste arbeide som gamlepresten -- som
de nu kaldte ham -- hadde utført blev ikke nævnt i disse samtaler.
Heller ikke blev det nævnt, at mange av menighetsfolkene selv hadde
sparet op baade ti og tyve tusen i samme tidsrum.

Sommeren gik, og høst og vinter kom og gik. Forsamlingerne, som før den
nye tid begyndte, hadde fyldt kirken i Glenfield til trængsel under
pastor Reiersons alvorlige forkyndelse, begyndte litt efter litt at bli
mindre, og der var tegn til mangel paa interesse. Ingen følte det tyngre
end menighetens sjælesørger. Ved menighetens aarsmøte den vinter
foreslog W. U. Nelson, at man skulde faa en teologisk student til
religionsskolelærer næste sommer. Han hadde gjennem pastor Carl Johnson
hørt, at en student ved navn Lewis skulde være meget flink til at
arbeide iblandt ungdommen, og det trodde han trængtes. Studentens navn
var egentlig Larson, men da der var saa mange Larsons og navnet mindet
sterkt om det gamle norske navn Lars, hadde han forandret det til Lewis;
istedenfor Gregorius Larson het han nu George Lewis.

Student Lewis hadde ogsaa læst teologi i to aar og hadde kun ett aar
igjen, saa det kunde jo ha sin betydning for menigheten at bli kjendt
med ham, mente W. U.

Som sagt saa besluttet. Student Lewis kom i juni maaned og holdt to
maaneders religionsskole. Under sit ophold i menigheten blev han meget
populær iblandt ungdommen. De blev saa godt kjendt med ham at de kaldte
ham ikke student Lewis, men kun ret og slet George. Og naar de skulde ha
en tale eller en oplæsning ved et ungdomsmøte sa de: „Let George do it.“
Før han forlot Glenfield var han den ledende blandt ungdommen.
Ungdomsforeningen hadde ogsaa besluttet at man gjennem vinteren skulde
ha ungdomsmøter andenhver søndag aften og at studenten skulde komme ut i
Glenfield settlementet og overvære møterne. Foreningen skulde
naturligvis betale hans reiseutgifter. Det var helst Jacobsen ungdommen
som stod i spidsen for dette. Der var to døtre og tre sønner i huset og
der holdt studenten sig mer end andre steder. De andre i
ungdomsforeningen vilde ikke sætte sig imot, særskilt da studenten selv
sat og hørte paa.

En søn av John Asber var ogsaa inde for denne plan. Egentlig var hans
navn Johan Asbjørnson, men barnene hadde forandret det til John Asber.
Edward Asber hadde aldrig likt gamlepresten siden den gang da presten
satte sig imot et „basket party“ han hadde foranstaltet, den tid han var
ungdomsforeningens formand. Asberfamilien mente ogsaa at naar studenten
allikevel var her, saa kunde han præke paa engelsk paa formiddag. Man
burde nemlig ha høiskole engelsk for ungdommen og pastor Reiersons
engelsk var ikke flytende og litt anstøtelig. Han sa nemlig bestandig
„hell“ naar han skulde benævne helvede; mens pastor Johnson og student
Lewis sa „perdition“, og det var jo meget mere passende for ungdommen.

I disse sidste begivenheter saa pastor Reierson den kile som tilslut
vilde drive ham ut, hvorfor han ved nyaarstid indleverte sin resignation
som prest for Glenfield menighet. Gamle Nils Olson, som før hadde staat
trofast med presten, var nu ogsaa kommet til det, at presten ikke kunde
brukes, fordi saa mange andre var imot ham. Han var derfor den som
foreslog, at resignationen skulde mottages.

Mens pastor Reierson saaledes sank ned og blev mere og mere borte og
glemt, kjørte den unge pastor Johnson fremdeles paa sin høie hest. Nu
var han ikke blot kjendt som taler, men ogsaa som skribent. Særlig i
engelske blade skrev han mange og lange avhandlinger. Han satte ikke sit
navn under, men kun C. J. Dette visste ungdommen i Glenfield at
fortælle. I et nummer av det engelske kirkeblad stod der C. J. under
andethvert stykke i bladet og dette vakte folks opmerksomhet.

Straks efter nyaar var Glenfield menighet samlet til menighetsmøte for
at opstille kandidater for nyt prestevalg. Til pastor Reiersons store
overraskelse var ogsaa pastor Johnson tilstede. Han var ikke indbudt av
menigheten, men W. U. hadde indbudt ham „ad privatum.“ Saasnart
spørsmaalet om prestevalg kom op til behandling, stod W. U. op og i en
liten pen tale nævnte at nabopresten, pastor Johnson, var tilstede, og
foreslog at han optages som raadgivende medlem. Pastor Johnson holdt da
en takketale for den ære menigheten hadde bevist ham. Med hensyn til
prestevalget vilde han si, at der var nogen som hadde nævnt hans navn i
forbindelse med prestevalget i Glenfield, men det burde de ikke tænke
paa nu. Han skulde nemlig snart reise til Europa for at fortsætte sine
studier og maatte vel ogsaa snart flytte fra Ottawa menighet. Imidlertid
var det ham en glæde at anbefale en ung mand til menigheten. En mand fra
østkysten, en begavet ung mand, litt høikirkelig var han, men det
trængtes dersom presten skulde beholde folks agtelse. Gamle N. B. Olson
hadde hørt, at der hadde været en splittelse der hvor omtalte prest
hadde virket paa østkysten og man burde ta sig litt tid. Andre mente man
burde ha flere kandidater, atter andre sa, at den avtrædende prest burde
uttale sig i denne sak. Men W. U. Nelson mente, at presten har ingen ret
til at si sin mening i denne saa vigtige sak. En av menighetens
trustees, Mr. Bustad, mente man burde kalde den her anbefalte prest
idag. Det kan nok hænde at det staar noget i konstitutionen om at
prestevalg skulde tillyses, men konstitutionen har vi jo laget selv, sa
han, og pastor Johnsons anbefaling staar jo høiere end det vi har gjort.
Andre mente at menigheten burde ha frihet til at kalde den prest de
vilde.

Resultatet var, at man paa raad av pastor Johnson blev enige om en
prøveavstemning, hvori pastor Setun fra østkysten fik majoritet. Nu
kunde man simpelthen tillyse menighetsmøte med prestevalg om to uker og
godkjende hvad de hadde gjort idag, mente pastor Johnson, saa var alt
ordnet. Som sagt saa gjort. Men efterat pastor Johnson hadde kjørt
avsted og pastor Reierson hadde reist hjem, var mange av
menighetsfolkene samlet utenfor kirken til et litet ekstramøte, slik som
de ofte hadde efter menighetsmøterne, og der gik det lystig til. Gamle
Nils Olson eller N. B. Olson, som man ogsaa kaldte ham, tok til orde:
„Ja, jeg kunde ikke stemme for den nye presten; ti jeg har intet
kjendskap til ham,“ sa han. „Forresten vet jeg ikke hvad alt dette jag
efter det nyeste nyt skal være for, jeg.“ „Vi kan jo ikke negte, at
pastor Reiersons arbeide har baaret rike frugter i vor menighet,
særskilt paa det aandelige omraade, og det er jo det vigtigste. Han
taler jo meget godt norsk og hans engelsk er aldeles upaaklagelig; endog
høiskoleprincipalen borte i byen sa efter avslutningsfestlighetene
ifjor, at pastor Reiersons engelsk var meget god.“ „Det er ikke nok at
han kan engelsk, han maa være perfekt i engelsk,“ sa John Asber. „Mener
du da at det ikke er nøie med prestens norsk,“ sa Petter Hendrickson,
som før intet hadde talt. „Aa, den som taler norsk i vor tid faar bare
gamle kjærringer til at høre paa sig,“ sa W. U. Nelson. „Vi vet nok
alle, at prestene nu tildags maa kunne engelsk,“ sa Nils Olson, „men jeg
for min del tror at norsken vil leve længe endnu, saa prestene maa kunne
baade norsk og engelsk, og disse unge prester, som kan bare engelsk og
ikke nogenlunde korrekt norsk, vil bli like saa ilde ute som de der ikke
kan tale perfekt engelsk.“ „Forresten, hvorledes tror du det vilde gaa
om alle menigheter handlet som vi gjør? Ved sidste aarsmøte rapporterte
samfundets formand, at der var 70 prestekald ledige og at et næsten saa
stort antal prester gaar uten arbeide. Hvad er skyld i denne tingenes
tilstand?“ „Gamle Olson har ret,“ sa Petter Hendrickson. „Vore
menigheter er blit ’young men crazy’.“

Pastor Reierson fortsatte dog at betjene menigheten utover sommeren, da
han intet kald hadde at flytte til.

Lørdag eftermiddag før han skulde holde sin avskedspræken gik han en tur
bortover imot kirken. Han vilde tilbringe en liten stille stund i det
kjendte, kjære gudshus. Han gik op til alteret, gik indenfor alterringen
og knælet paa bedeskammelen. Han forblev længe i bøn til Gud, længere
end han selv visste av. Da han stod op og saa omkring sig blev han var
en ung gut som laa knælende paa alterringen bak presten. „Hvorledes er
du kommet her, Martin?“ sa presten. „Jo,“ sa Martin, „jeg saa du gik ind
i kirken og fulgte, fordi jeg vilde si dig noget før du reiser. Jeg
vilde fortælle dig, at jeg har bestemt mig paa at bli prest, dersom Gud
vil hjælpe mig og lede mig.“ „Tak, Gud,“ sa pastor Reierson, „saa har
jeg da ikke arbeidet forgjæves i Glenfield menighet.“ Presten og Martin
talte nu længe sammen. Men naar Martin fortalte om hvorledes han under
konfirmationsforberedelsen hadde blit paavirket og vakt, og hvorledes
han efter tunge indre kampe hadde faat fred med Gud i en god
samvittighet, og fik glæde sig i en hel og fuld frelse i Jesus Kristus,
grep det presten slik, at han ikke kunde holde taarerne tilbake. En
stund efter kunde man se to lykkelige mennesker gaa ned over landeveien
fra Glenfield kirke. Det var pastor Reierson og den unge Martin Warnes.

Den næste dag, søndag, holdt pastor Reierson sin avskedspræken i
Glenfield menighet. Der var mange folk samlet. Nogen av menighetsfolkene
hadde allerede begyndt at forstaa og skatte pastor Reiersons tunge og
alvorlige arbeide; andre kom fordi de vilde ialfald nu i avskedens stund
gi deres mangeaarige sjælesørger sin hyldest. Den som ikke fandtes paa
sin plads i kirken den dag var W. U. Nelson. Han hadde ogsaa raadet
andre til ikke at gaa i kirken den dag. Det var bedre at man sparet sin
hyldest indtil den nye prest kom, mente han. „Nu gjælder det at den
gamle prest kommer sig avsted, saa han ikke ligger i veien for den unge
mand som snart skal komme,“ sa han.

Man kunde merke at det var tungt for pastor Reierson at tale den dag.
Hans hjerte var beklemt og hans sjæl var nedtrykt, men der var allikevel
det samme dype alvor og djærvhet som der hadde været i hans forkyndelse
disse ti aar han var prest i Glenfield.

Efter gudstjenesten var der mange som vilde hilse og si farvel.

En anden av pastor Reiersons konfirmanter, Malinda Anderson, som ogsaa
hadde tjent som menighetens organist i mange aar, vilde tale med
presten. Med taarer i øinene takket hun for godt samvær og for alt han
hadde gjort for hende. Hun fortalte ogsaa presten den overraskende
nyhet, at hun allerede den høst tænkte at reise til en bibelskole og
utdanne sig til missionær for senere at reise til Kina.

Kvinderne samlet sig rundt Mrs. Reierson og flere av dem stak en
papirdollar eller en sølvmynt bort i den avmagrede prestekones haand, da
de sa farvel. „Det skal være til barnene,“ sa de. „Den jeg stod fadder
til, vet du.“

Nogen av kvinderne hadde ogsaa talt om at man burde ha hat en
avskedsfest for prestefolkene før de reiste: men W. U. og hans kone var
saa avgjort imot det.

Den næste dag kunde man se pastor Reierson med kone og seks barn kjøre
hen ad landeveien ut av Glenfield settlementet. Hans „buggy“ var gammel
og den droges av to gamle utmagrede smaa „broncho ponies“. Paa forsætet
sat pastor Reierson selv og smaapisket ponierne fremover den støvede
landevei, og ved siden av ham de to ældste smaagutter. Paa baksætet sat
Mrs. Reierson med et barn i armen og de andre barn sittende ved siden av
sig eller puttet ned i buggyboxen. Hun kunde ikke holde taarerne
tilbake, da de ved en sving i veien fik se den kjendte prestegaard for
sidste gang. Da de kjørte over den sidste bakken, reiste pastor Reierson
sig og saa ut over settlementet. „Good bye, Glenfield; Good bye, Good
bye!“ sa han, men bet sig i læben for at holde graaten tilbake.

Saa kjørte de ind i skogen og blev borte, men bak dem laa ti aars
trofast og opofrende arbeide i kjærlighet til sin Gud og til sit folk.Kapitel 2

Den nye prest faar en værdig mottagelse

En overraskelse


Saasnart pastor Reierson og familie hadde forlatt Glenfield, begyndte
menigheten at samtale om hvad de kunde gjøre for at gi den nye prest en
værdig mottagelse naar han kom. Presteboligen maatte repareres og en
komite med W. U. Nelson som formand blev valgt til at forestaa det
arbeidet. Kirken burde males indvendig og utvendig. Men det vigtigste av
alt var at faa istand en skikkelig mottagelsesfest for de nye
prestefolk.

Imidlertid kom nypresten før de egentlig hadde ventet ham. Han svarte
paa kaldsbrevet telegrafisk og sa at han vilde motta kaldet og reise fra
østkysten om to uker. Dette syntes nogen av menigheten var litt underlig
at han stod slik færdig til at motta kaldet med en gang; men nu var der
ikke tid til at tænke paa den sak -- nu gjaldt det at bli færdig til han
kom. Kirken fik de ikke tid til at gjøre noget med; men presteboligen
maatte repareres, males og oppudses. Hos W. U. Nelsons hadde man det
forfærdelig travelt disse to uker. Han selv maatte være i presteboligen
det meste av tiden for at se til med arbeidet der. Mrs. Nelson var valgt
av kvindeforeningen til at forestaa matstellet ved festen, og menigheten
hadde ogsaa paalagt W. U. at han maatte forestaa indsamlingen til en
gave for den nye prest. Men for at de nu kunde faa alt gjort, tok Mrs.
Nelson med sig listen, naar hun for rundt og ordnet med maten. Hyrekaren
maatte ta den store automobilen og kjøre Mrs. Nelson omkring i
menigheten. Det fik ikke hjælpe om arbeidet paa farmen maatte staa
stille to uker.

W. U. hadde selv „startet“ listen med $10 og de andre skrev paa større
og mindre summer. For at hjælpe saken frem fulgte John Asber med for at
snakke. Nogen var ikke rigtig villig til at gi. De syntes man kunde
vente til man saa hvad slags prest de fik før de gav ham store
pengesummer. Andre spurte Mrs. Nelson hvorfor hun ikke hadde gjort en
slik indsamling til gamlepresten ogsaa. „Du maa forstaa det, at nu skal
vi faa en prest som vil gjøre noget,“ sa John Asber. „Og desuten hadde
pastor Reierson tusen dollars i banken,“ sa Mrs. Nelson, „det vet min
mand om,“ føiet hun til. Da de saaledes hadde faat penger, leverte Mrs.
Nelson konen i huset en liten seddel hvorpaa var skrevet hvad hun skulde
bringe til festen. Sandelig kom der fart i arbeidet naar Nelsons tok
fat. Paa litt over en uke hadde de samlet $350 og faat presteboligen
reparert og i fuld stand for den rimelige sum av $733.72.

Nu var alt færdig. Det gjaldt bare at finde en passende tid og anledning
for at gi presten en rigtig storartet „surprise“. Alle maatte erkjende,
at W. U. og hustru hadde gjort et godt arbeide. „Vi trænger slike folk i
menigheten ogsaa,“ var det nogen som sa. Det var ogsaa selvsagt at W. U.
skulde møte presten og ta ham hjem til sig til at begynde med. Man blev
da ogsaa enig om at man skulde vente med „surprisen“ til torsdag aften i
uken efter at presten hadde holdt sin tiltrædelsespræken.

Den søndag pastor Setun holdt sin tiltrædelsespræken var kirken i
Glenfield fyldt til trængsel. Alle vilde se og høre den nye presten.

Presten var en stor kraftig skikkelse med brede skuldre og sterke arme.
Rødt haar og ansigtet, som var litt rødmusset, hadde et visst
lidenskapelig træk. Han var iklædt en pen „Prince Albert suit“ med hvit
vest. Han hadde en dyp rungende basstemme, og naar han præket gjorde han
voldsomme bevægelser. Han slog i prækestolen og trampet i gulvet. Til
enkelte tider gestikulerte han saa voldsomt, at han næsten glemte ordene
han skulde si.

Han talte om prestens stilling i menigheten og om menighetsfolkenes
ansvar likeoverfor sin prest, saavelsom prestens ansvar likeoverfor Gud
og mennesker. Han kom ogsaa ind paa naadegaverne og talte længe om noget
som han kaldte „forsynets naadegave.“ Dette ord forstod ikke de fleste i
menigheten. -- Gamle N. B. Olson forstod dog at det var en sproglig
feil. Presten mente utsyn for fremtiden -- om det da kan kaldes en
naadegave -- forklarte han for nogen efter prækenen. -- „Skulde vi se
paa menighetens stilling som den er nu naar jeg kommer, saa er det vel
ikke rart,“ sa pastor Setun i prækenen, „men vi maa faa „forsynets
naadegave“ saa skal det nok bli bedre, med Guds hjælp.“

Efter prækenen fik da hele menigheten haandhilse paa presten. W. U.
stillet sig ved prestens side og Mrs. Nelson stod ved prestefruens side
og introducerte folk til høire og venstre. Efter gudstjenesten fulgte de
da bort til Nelsons igjen for at hvile sig ut efter den lange reise.

Endelig var da aftenen kommet for den paatænkte velkomstfest. For nu at
forhindre at de nye prestefolk skulde faa noget nys om det som var i
gjære tok W. U. prestefolkene med sig ut paa en kjøretur, da det led ut
paa eftermiddagen. De skulde kjøre bort til byen for at se sig om. Men
til al ulykke kom pastor Carl Johnson, som ogsaa skulde til Glenfield
kirke, kjørende samme vei. W. U. Nelson saa at det var pastor Carl
Johnson og svinget til høire paa en korsvei før de møttes. Han vilde
nemlig ikke at pastor Setun skulde træffe pastor Johnson før de møttes i
kirken. Pastor Carl Johnson derimot saa ikke pastor Setun og hustru, som
sat i baksætet, og vilde gjerne tale med Nelson om arrangementet for
festen; hvorfor han ogsaa svinget da han kom til korsveien og kjørte
efter Nelsons Saxon Six for at indhente den. Saaledes blev det nu en
voldsom kapkjøring. Nelson foran for at ikke pastor Setun skulde bli
opmerksom paa, at det var pastor Carl Johnson, og pastor Johnson efter
at faa tale med Nelson. De kjørte fire mil vest for byen, saa seks mil
like sydover og fire mil øst, saa seks mil nord igjen like ind i byen.
Nelson kjørte foran saa det sang i cylinderen og pastor Johnson for
efter i det vildeste jag. Endelig da de kom ind i byen igjen og pastor
Carl Johnson saa Nelson kjøre ut av byen imot øst, begyndte han at
forstaa hvad det gjaldt, og kjørte like ut til Glenfield kirke. W. U.
Nelson derimot maatte kjøre tilbake til byen da der var noget galt med
automobilen. Han kjørte ind til en „garage“ for at faa den undersøkt.
„You’ve been driving fast without lubricating oil,“ sa manden som
undersøkte maskinen. Nu maatte de vente i fire timer indtil bilen blev
sat istand. Mrs. Setun gik ind paa hotellet mens W. U. og pastor Setun
spaserte utaalmodig frem og tilbake paa gaterne.

Men var tiden lang for dem derinde i byen, saa var den likesaa lang for
folkene i Glenfield kirke. De sat og ventet og ventet. Gamle Gurine
Hendrums kaffe, som var den bedste i verden, og som hun nu hadde laget
særskilt god for denne anledning, holdt paa at bli kold, og skulde hun
koke den op igjen, var hun ræd det vilde bli gammelsmak paa den.

Endelig, da klokken var femten minutter over ni, saa de lyset av en
automobil som kom henimot kirken. Nu gjaldt det at faa sangkoret paa sin
plads og hele forsamlingen stille og andægtig. Pastor Johnson tok selv
plads i kordøren, og da John Asber som stod vakt nede ved døren gav
tegnet, stemte sangkoret i og sang: „O hvor saligt at erfare,
broderkjærlighetens baand.“ W. U. Nelson førte pastor og Mrs. Setun frem
til kordøren, hvor pastor Carl Johnson tok imot dem med et varmt
haandtryk, idet han gjorde en elastisk bøining med hele legemet.
Efterpaa bød han de nys ankomne prestefolk hver sin stol tæt ind til
alterringen.

Programmet bestod av en liten velkomsttale av W. U. Nelson, flere sange
av sangkoret og en festtale av pastor Carl Johnson. W. U. kunde dog ikke
si meget. Han følte ikke godt efter den voldsomme kjøretur utover
prærierne for at undgaa pastor Carl Johnson; desuten hadde garagemanden
tat $27.50 for at istandsætte automobilen og det hjalp ogsaa til at
gjøre ham modløs.

Glansnummeret paa programmet var naturligvis pastor Johnsons tale. Han
sa blandt andet: „Glenfield menighet har grund til at takke Gud ikveld,
fordi de har faat en ny prest og sjælesørger -- en som kjender sin tid
og forstaar sit folk. -- En mand som vil frem, maa seile i motvind. Det
er ingen let sak at være prest i vor tid, derfor trænger vi sterke,
dygtige, velutdannede prester som kan omgaaes folk. Man kan ikke arbeide
i Amerika og leve i Norge. Man kan ikke arbeide iblandt de levende og
selv være død,“ sa han. „Glenfield menighet bør være glad fordi de nu
har faat sig en helsig og sterk mand baade til krop og sjæl.“ Han ønsket
dem tillykke med sine nye prestefolk og vilde forutsi at en ny tid vilde
komme over menigheten med den nye prest. Tilslut overrakte han nypresten
paa menighetens vegne den vakre gave paa $350 som skulde brukes til
indkjøp av møbler i deres nye hjem.

Pastor Setun takket synlig rørt for gaven og bad om undskyldning, fordi
han ikke kunde finde ord for at uttrykke sine følelser; desuten var
baade han og hans hustru træt av den lange kjøretur med Nelson, sa han.

Efterat festen var over var nogen av kvinderne igjen i kjøkkenet og
vasket „dishes“. „Hvorfor var ikke Mrs. pastor Johnson paa programmet
ikveld?“ sa en av dem. „Hun som altid var paa programmet straks de kom
til Ottawa menighet.“ „Aa, vet du ikke det,“ sa Mrs. Asber. „Saa du ikke
hun sat bakenfor ovnen med en liten paa armen? Hun er blit forfærdelig
blek og mager, næsten like graablek som Mrs. Reierson var.“ „Ja, jeg
tænker, naar hun har opdrat en barneflok som Mrs. Reierson, blir hun
ikke saa rød hun heller,“ sa Mrs. N. B. Olson. „Det blir haardt for Mrs.
Johnson at foreta den lange reise til Europa,“ sa gamle Gurine Hendrum.
„Jeg kan ikke forstaa hvorfor pastor Carl Johnson skal reise saa langt
for at studere. Han er da vel lærd nok,“ sa Mrs. Petter Hendrickson.
„Han skal dit og faa doktorgraden,“ sa Gurine Hendrum. „Han skal bli saa
lærd at han kan være baade prest og doktor, forstaar du,“ la gamle
Gurine til. Nogen av kvinderne saa paa hinanden og smaalo litt.

Imidlertid tok pastor Setun fat paa arbeidet i Glenfield menighet med
liv og kraft. Han var paa farten bestandig. Naar han ikke kjørte i sin
egen „Ford“, fulgte W. U. Nelson ham og kjørte ham i sin Saxon Six. Det
var nu om at gjøre at menigheten virkelig fik forstaa at en ny tid var
kommet.

W. U. sørget for at nypresten kom ind allesteds. Han var inde i byen og
talte for høiskolen, og ledet andagten ved hospitalmøterne. Ute paa
landet var han tilstede ved „Farmers Club“ og Røde Kors møter. Kort
sagt, den nye presten blev meget populær paa kort tid.

Mange nye ting kom ind i menigheten. Det første den nye prest forandret
var liturgien ved gudstjenesten. Pastor Reierson hadde fulgt væsentlig
den norske kirkes liturgi. Kun enkelte gange kaldte han paa en lægmand
til at begynde med fri bøn før eller efter gudstjenesten. Pastor Setun
derimot hadde en egen liturgi. Kollektbønnen læste han selv og ellers
gjorde han mange forandringer som folk slet ikke likte. Han messet, men
ikke slik som andre prester. Han slog bestandig en ekstra krul paa de
aapne helnoter, og endog i det trefoldige amen vilde han oplære
menigheten til at gjøre en særskilt sving i slutningsakkorden. Dette
likte folket slet ikke. Endog W. U. Nelson syntes det blev vel drøit med
nye ting. „Vi har da vel sandelig faat ny prest, lel,“ sa Petter
Hendrickson, og blinket med øiet.

En anden forandring fra det gamle var de mange nye foreninger som han
fik ind i menigheten. Før hadde de bare hat en kvindeforening, og en
ungdomsforening. Nu hadde man ved siden av disse en hel del „clubs“. Der
var mandsklub, kvindeklub, ungdomsklub, pikeklub og barneklub. Alt dette
kunde Gurine Hendrum ikke forstaa, og en søndag, da presten gjorde
tillysninger, bøiet hun sig bort til Mrs. W. U. Nelson, og spurte hvad
alt dette om klub var. „Det er sammenkomster, forstaar du,“ sa Mrs
Nelson. „Klub paa engelsk, forstaar du, ikke „klub“ paa norsk.“

En søndag efter gudstjenesten begyndte ogsaa mandfolkene at samtale om
alle disse „klubs“. Gamle N. B. Olson fortalte at han hjemme hadde flere
bøker som en lærd professor hadde skrevet, og der stod at menigheten var
egentlig forening nok; ti den var den rette form for Guds rike paa
jorden. Fik vi bare menigheten til som den skulde være, saa slap vi at
ha saa mange „klubs“, mente gamlingen. „Jeg er ogsaa bange for at den
nye foreningen, som de kalder „lægmandsforbundet,“ vil komme i strid
med det som vi har trodd, at i menigheten er Guds rike paa jorden.“

„Aa ja, men dette ideale om menigheten passer ikke for vor tid,“ sa
W. U. som hadde hørt paa gamle Olsons tale. „Foreningene maa vi nok ha,
skal vi faa penger til menigheten. Men jeg synes ogsaa at nypresten gaar
litt for langt med den nye messe og disse nye klubs.“ „Galt var det mens
vi hadde Reierson; men dette gaar for langt til en anden yderlighet,“ sa
John Asber. „Bare vi hadde en prest som kunde ta den gyldne mellemvei,
saa skulde vi være fornøid.“Kapitel 3

Den nye prest faar vanskeligheter

Matsalg ved „county-fairen“


Det hadde gaat litt trægt med at indsamle midler til menighetens løpende
utgifter og andre gjøremaal. Det hadde forresten altid været tilfælde i
Glenfield menighet. Nu vilde den nye prest ogsaa slaa et alvorlig slag
paa det omraade. Ved siden av de midler han fik ind til menigheten
gjennem disse mange „klubs“ skulde man nu gjøre et kast og faa ind saa
mange penger at man kunde ha en klækkelig sum i kassen at dra av i
fremtiden.

Planen var nemlig at man den høst i september maaned skulde sælge mat
ved „County-fairen“ inde i byen. Pastor Setun hadde tat den sak op i
ungdomsforeningen, saa det var helst ungdommen som skulde staa i spidsen
for dette foretagende. Der blev holdt møter og planen blev drøftet. Man
forstod dog snart at de unge ikke kunde greie det alene, hvorfor de
ældre baade mænd og kvinder maatte træ støttende til.

Resultatet blev at nogen dage før „County-fairen“ skulde aapnes var de
fleste av de aktive medlemmer av Glenfield menighet samlet ute paa
utstillingsgrunden for at gjøre alt i orden, saa de kunde være færdig
til at tjene penger saasnart folk begyndte at komme.

W. U. var den øverst kommanderende. Han hadde møtt med
utstillingskomiteen og sikret en plads ganske nær „the stock show“; ti
der færdedes folk mest. Det var jo litt ubehagelig at være just der, men
det fik ikke hjælpe, der var det pengene kunde tjenes. Det var ogsaa
ganske nær løpebanen og der vilde folk strømme til de sidste dage av
utstillingen.

Straks over middag kom W. U. med en fornem herre ut til
utstillingsgrunden, hvor de andre menighetsmedlemmer var samlet.
Jeremias Bustad, John Asber, Hans Jakobsen med sine hustruer. Mange
andre var ogsaa med, samt en hel flok ungdom, jenter og gutter. Gamle
Gurine Hendrum var med. Hun hadde tat med kaffekanden og kjøpt med et
pund kaffe og et halvt pund klumpsukker. Kunde man bare faa vand og
varme, saa skulde hun nok koke kaffe for dem hun, mens de arbeidet.
W. U. Nelson og den fornemme herre begyndte straks at maale op tomten
hvorpaa deres „stand“ skulde bygges. De maalte op et stykke femti fot
„square“. „Hvor meget vil han ha for det?“ spurte John Asber. „To
hundrede dollars,“ svarte W. U. Men da syntes Gurine Hendrum at
landprisen hadde gaat op. Tænke sig to hundrede dollars for femti square
fot. „Nei! ikke femti square fot; men femti fot square,“ forklarte W. U.
Nelson. Ja hun forstod ikke hvor forskjellen var. Det blev nu ogsaa det
samme. W. U. hadde ordnet det saa det var alt avgjort.

Nu gjaldt det at faa fat paa „lumber“ og andet materiale og faa
„standen“ bygget. „You have to have a union carpenter on the job,“ sa
den fornemme herre som hadde fulgt W. U. „We don’t allow anybody else.“
Nu stod de der, saa fik de ikke utføre arbeidet selv. Der var intet
andet at gjøre end at reise hjem. W. U. gik da bort i byen og leiet en
„union“ snekker til at bygge „standen“. Dette kostet dem $400. Nu hadde
de allerede lagt ut $600. Saa maatte der ind lys- og gasledning og det
kostet adskillig.

Dagen før utstillingen skulde begynde var pastor og Mrs. Setun og nogen
kvinder ute paa utstillingsgrunden for at faa alt i orden. De hadde
gjort indkjøp av kjøt, brød, poteter, grøntsaker og alle mulige ting,
saa det skulde da bli noget at lave mat av. Gurine Hendrum hadde lovet
at stelle med kaffen.

Det led sterkt ut paa eftermiddagen, men endnu var ikke „plumberen“
kommet og lagt ind gasrørene. Rørene laa der, men de var ikke sammensat.
Folk begyndte alt at komme og kvinderne hadde ingen gas at koke med.
Tilslut blev pastor Setun utaalmodig. „„Plumberne“ er nu de største
løgnere allikevel,“ sa han. „De lover og lover; men tænker ikke engang
paa at holde ord,“ føiet han til. Han kastet Prince Albert frakken, steg
ned i grøften hvor rørene laa og begyndte at skrue dem sammen. Han
arbeidet saa svetten randt, la sig paa knæ og stod foroverbøiet næsten
som paa hodet. Endelig fik han da rørene sammen just som Mrs. Setun kom
bort og fik se ham. „Nei, men pastor Setun! Hvad tænker du paa!“ ropte
hun forfærdet. „Ser du ikke klærne dine er aldeles tilsølet. Aa den
hvite vesten din som jeg strøk i gaar kveld.“ „Hys, hys, si ikke noget,“
sa Setun og tørret svetten. Men hun fortsatte. „Aa kraven din, aa
benklærne dine, nei, nei, nei, alt tilsølet.“ „Snak ikke saa høit,“ sa
Setun. „Menighetsfolkene kunde høre dig. Vent til vi kommer hjem, saa
kan du skjænde alt du vil.“ Mrs. Setun blev da litt roligere, fandt
noget vand og vasket av de værste flækker av den hvite vesten, saa fik
resten være til de kom hjem.

Utstillingens første dag var Glenfield menighet samlet mandsterke ute
paa utstillingsgrunden. Tyve kvinder hadde møtt frem, desuten W. U.,
pastor Setun, John Asber og flere ungdommer. Nogen av kvinderne hadde
sovet der allerede den første nat og begyndt at koke suppe aftenen i
forveien. Man hadde nemlig en usedvanlig stor gryte og den kokte nat og
dag. Man slog bare op i mere vand og kastet i nogen ferske suppeben en
par ganger i døgnet og lot den koke; saaledes hadde man suppe bestandig.
For at ha „roast“ nok maatte man ogsaa steke kjøt baade nat og dag. Fem
a seks kvinder maatte saaledes sove der hver nat. De sov en stund, stod
op og snudde paa steken, saa la de sig igjen. Saaledes holdt de det
gaaende gjennem hele uken.

Utenfor „standen“ paa den side hvor folkestimmelen gik, stod pastor
Setun og skrek paa folk alt hans lunger kunde taale, at de maatte komme
ind og kjøpe mat. Naar han blev træt blev han avløst av W. U., hvis
klare stemme bar meget længere end pastor Setuns dype, rungende
basstemme. John Asber derimot for ute blandt folket for at snakke og paa
den maate faa dem ind for at kjøpe mat. Dina Asber var ogsaa framifraa
frimodig. Hun gik like ut i stimmelen, fik fat paa folk og førte dem ind
og satte dem til bords.

Værst var det dog for kvinderne indenfor. De svettet og arbeidet. De
vasket kopper og stelte mat og opvartet paa bordene. Allerede den tredje
dag begyndte nogen av kvinderne at bli trætte. De skiftet jo paa som
bedst de kunde, men endda blev det haardt. Nogen av mændene syntes ogsaa
dette gik for vidt. For det første maatte man betale 50 cents adgang til
„County-fairen“ hver dag og siden maatte de næsten arbeide sig ihjel,
mente de. Der var mellem 30 a 40 mænd, kvinder og ungdom som arbeidet
hver dag, saaledes betaltes der ut av menighetsfolkets lomme op til $20
hver dag i indtrædelsesavgift, mente nogen av mændene. End om man hadde
git den sum direkte ind i menighetskassen og sluppet alt dette stræv.
Der begyndte at bli adskillig misnøie og pastor Setun fik naturligvis
skylden; ti han hadde begyndte med dette, syntes folk.

Værst blev det dog nat til torsdag, den fjerde dag. Da kom der et
voldsomt regn. Det rent høljeregnet. De seks kvinder som sov i „standen“
maatte op og lægge voksduker, regnfrakker og andet over maten, men det
hjalp ikke. Unionsnekkeren hadde ikke lavet tæt tak, hvorfor det drøp
alle steds, endog oppe i suppegryten. Der blev meget mat ødelagt den
nat. Gamle Gurine Hendrum paadrog sig en voldsom forkjølelse som hun
ikke kom over paa flere maaneder og et par andre av kvinderne blev syk.

Imidlertid fortsatte man med at sælge mat. Pastor Setun og W. U. stod
utenfor og skrek av fuld hals at folk maatte komme ind og spise av den
gode mat som hadde blit ødelagt ved regnveiret. Der var dog ikke saa
mange som kom; og de begyndte allerede nu at forstaa at fortjenesten
vilde ikke bli saa stor. De hadde gjort beregning paa mindst et tusen
dollars, ja maaske to tusen.

Utstillingen fortsatte over søndag og det blev da spørsmaal om de skulde
sælge mat paa søndag. W. U. mente at det maatte man naturligvis gjøre.
„Man kunde jo ikke vente at presten var der; ti han maatte jo hjem og
præke. Men han for sin del vilde være der og „runne standen“,“ sa han.
„Søndag vil bli den bedste fortjeneste og vi trænger det,“ føiet han
til.

Tirsdag aften var de altsaa færdig og de skulde da ha opgjør. Da alle
regninger var betalt, viste det sig at de hadde tjent $37.67. Men da
brøt harmen løs for alvor. Nogen av kvinderne mente de vilde aldrig være
med paa slikt mere. Andre sa de hadde git for meget mat og tat for liten
betaling for maaltiderne. Andre vilde vite om regnskapene var ført
rigtig. Det var en uhyggelig kveld. Pastor Setun trøstet dem med at man
skulde gaa forsigtigere tilverks næste aar.Kapitel 4

Gamlepresten kommer paa besøk

Et missionsmøte


Det var en torsdag først i oktober i det andet aar efter at pastor Setun
hadde begyndt sin virksomhet i Glenfield menighet. Der var
kvindeforening hos Mrs. Asber den dag. Det var en av disse deilige
høstdage; veiret var mildt og blankt. Luften ren og klar. Bare en liten
kold bris fra nord bebudet høstens ankomst. Skogen var iklædt den
deiligste høstdragt. Eken stod og pranget med alle de forskjellige
nuancer av farver. Boxelderen hadde allerede mistet det meste av sin
sommerdragt og cottonwooden skjalv; ti den viste at snart vilde den
samme skjæbne ramme den. Kun en rad furutrær plantet længst mot nordvest
i skoglunden stod like grøn og vakker som om sommeren. Ute paa akrene
kunde man se folk beskjæftiget med at ta op poteter. Og nede i lavlandet
gik kreaturene og aat flittig av høstbetet. Maisen stod i shock, og
omkring hver shock laa nogen modne pumpkins.

Der kom mange folk til kvindeforeningen den dag. John Asber var ute i
gaardsrummet og tok imot folk. Den ene „Ford“ efter den anden kom
kjørende ind gjennem grinden og ind paa tunet. Snart stod de der i rad,
ti, femten og tyve, kun nogen faa Maxwells og Buicks, samt W. U. Nelsons
„Saxon Six“.

Pastor og Mrs. Setun var ogsaa tilstede. Mrs. Setun var nu formand i
kvindeforeningen. Pastor Setun hadde fortalt at hun hadde været formand
i kvindeforeningen paa østkysten i to aar og saa syntes kvinderne at det
maatte gaa an at bruke hende i Glenfield ogsaa. Men det hverv burde ikke
prestekonen ha tat imot; ti hun fik megen ubehageligheter desformedels.
Før naar kvinderne skulde ha nogen tilstelning hadde man simpelthen
samtalt om det og saa gaat ivei. Nu derimot vilde Mrs. Setun at der
skulde vælges komiteer til at ordne med de forskjellige ting som skulde
gjøres. Dette var Mrs. W. U. aldeles imot, men prestefruen var meget
paastaaelig, saa hun gik av med seiren, og Mrs. Nelson gik med paa at
man skulde vælge komiteer. Da hun imidlertid selv senere i møtet ikke
blev valgt ind paa nogen komite syntes hun det var ravruskende galt at
vælge komiteer. De skulde da sandelig ogsaa nu faa se hvorledes det
vilde gaa med kvindeforeningen herefter.

Disse og andre ubehageligheter gjorde at den nye prests popularitet som
hadde skudt saa frodig vekst med det samme presten kom, like saa hurtig
hadde visnet, saa han nu efter kun to aars arbeide fandt det noksaa
vanskelig at fortsætte.

Ved nævnte møte hos Mrs. Asber var der dog mange samlet. De kom fordi
Mrs. Asber hadde ringet dem op og bedt dem at de endelig maatte komme.
Efter at pastor Setun hadde ledet andagten som sedvanlig og man sat og
ventet paa at kaffen skulde komme, bad Mrs. N. B. Olson om lov til at
læse nogen efterretninger fra missionsbladet. Hun læste litt om arbeidet
i Kina og paa Madagaskar. Saa kom hun ogsaa til indremissionsspalten.
Der læste hun følgende som vakte alle folks opmerksomhet. Det var en del
av indremissionssuperintendentens rapport. „Pastor Johan Sebastian
Reierson, som sidste aar blev ansat som missionsprest paa „Buffalo
reservation“ i Montana har gjort et meget godt arbeide iblandt vore
landsmænd derute. Han har allerede organisert tre menigheter og besøker
fire prækepladse. Folk flytter ind i strøket fremdeles, saa vor kirke
vil om kort tid ha ett, maaske to selvhjulpne kald derute paa
„reservationen.“ Der har ogsaa været adskillig vækkelse og et sundt
aandsliv ytrer sig i pastor Reiersons menigheter.“

„Nei! men har du hørt slikt,“ sa flere av kvinderne. „Tænk at selveste
superintendenten kunde skrive saa anerkjendende om pastor Reiersons
arbeide.“ „Ja, det var jo den presten som ikke kunde brukes det her i
menigheten vor,“ sa Petter Hendrickson. Han sat nede ved døren. „Ja, det
er jo godt at indremissionskomiteen kan ta sig av slike prester, naar de
ikke kan brukes i ældre menigheter,“ sa W. U.

Mrs. Petter Hendrickson hadde klippet ut et stykke som pastor Reierson
selv hadde skrevet i et lægmandsblad som kaldes „Klokkeviseren“. Det
hadde til overskrift: „Stubber fra Montana“ og lød delvis som følger:

„Vi trives godt herute paa Buffalo reservationen. Her er frisk luft og
god jordbund og folk flytter ind hver uke. Folk som lever i storbyen og
indaander den usunde røk av fabrikkene burde ta sig en tur hitut saa de
kunde faa frisk luft. Her har vi ferske egg, godt hjemmelavet smør og
god fløte. Folk som lever i gamle settlementer og sender fløten til
meieriene saa de selv maa drikke kaffe med blaa melk i, burde komme
hitut en tur og faa sig en god kop kaffe.“ „Tænk at gamlepresten vor kan
spøke slik,“ sa nogen av kvinderne. Mrs. Hendrickson fortsatte at læse.
„Vi har det ogsaa godt paa det aandelige omraade. Folk samles til
gudstjeneste hver søndag og ellers i uken samles vi ogsaa til
opbyggelses- og bønnemøter. Her er mange troende folk.“ „Her er
sommersol nok, her er sædejord nok, bare vi hadde kjærlighet nok.“ „Jeg
tror bestemt vi faar reise ut til Buffalo reservation og ta os land,
jeg,“ sa nogen av kvinderne. „Nei, vi har investa for my penger her i
countiet for at flytte ifra det nu,“ sa W. U. Nelson. „Vi faar nok være
iro alle sammen,“ la han til med adskillig myndighet. Ute i kjøkkenet
var det et par kvinder som sa: „Det vilde kanske ikke være dumt at reise
ut til Montana for at komme sig bort ifra denna bassingen til W. U.
i menigheten.“

Næste søndag efter gudstjenesten oplæste pastor Setun et brev fra
sekretæren i missionsraadet. I brevet var en opfordring til Glenfield
menighet om at indbyde til et større missionsmøte senere paa høsten.
Pastor Setun ønsket at menigheten skulde uttale sig i den sak. W. U.
Nelson forlangte ordet med engang og foreslog at man efterkom
missionsraadets anmodning og indbød til et større missionsmøte.
Forslaget blev understøttet og antat uten debat. Pastor Setun oplyste da
at en meget god ven og skolekamerat, en missionær fra Madagaskar, var
hjemme paa ferie, øg ønsket at menigheten vilde indbyde ham til at tale
hedningemissionens sak. Ogsaa det blev enstemmig besluttet uten nogen
debat. Men da forlangte Petter Hendrickson ordet og sa: „Jeg foreslaar
at vi innbyder pastor Reierson til at tale indremissionens sak. Han er
jo selv indremissionsprest nu.“ Det blev aldeles stille i forsamlingen.
Pastor Setun nævnte at han hadde tænkt paa at indby superintendenten og
W. U. mente man burde være litt forsigtig med at faa gamlepresten
tilbake; ti somme prester var slik, at de drog menighets folk med sig
naar de reiste, og han for sin del skulde ikke like at se nogen
utvandring fra Glenfield menighet. Der blev intet mere sagt. Avstemning
blev forlangt og forslaget blev antat med majoritet. Det var den første
gang at W. U. ikke hadde majoriteten i menigheten med sig.

Imidlertid blev missionsmøtet avholdt som bestemt. Missionær Dvarland
fra Madagaskar kom. Han stanset hos pastor Setun i prestegaarden.
Gamlepresten -- indremisjonsprest Reierson -- kom ogsaa. Han fik stanse
hos gamle N. B. Olsons. De møtte ham i byen og der fik han herberge
under møtet. De to første dage av møtet, fredag og lørdag, var der ikke
saa mange folk; men søndag, møtets sidste store dag, var der en masse
folk samlet.

Paa formiddag var der hedningemissionspræken av missionæren. Han tok som
tekst fortællingen om den rike mand og Lazarus. „Vi her hjemme i
kristenheten er den rike mand,“ sa missionæren, „og Lazarus er de
stakkars gassere som ligger for vor dør.“ „Vi klær os i purpur og
kostelig linned og saa glemmer vi de hundreder og tusener i aandelig og
legemlig nød forkomne hedninger.“ „Hundene som kom og slikket Lazarus’
saar er de gassiske troldmænd,“ sa taleren. „De kommer og slikker de
stakkars hedningers hjertesaar og forsøker at læge dem med troldkunster
og hekseri; men det gir ikke nogen varig lægedom.“ „Det kan gi dem
lindring en liten stund, men det kan ikke læge de store gapende saar i
hedningehjertet -- den onde samvittighet. Det er kun evangeliet om den
døde og opstandne frelser som kan gi den urolige samvittighet fred og
glæde.“

Tilslut gav missionæren nogen smaatræk fra arbeidet ute paa Madagaskar.
Han fortalte hvorledes de sorte gassere var ræd ham da han første gang
kom iblandt dem, hvorledes de sprang og gjemte sig under palmerne, og
hvorledes han maatte lokke dem til sig for at faa samle dem om Guds ord.
Madagaskar er som en uendelig stor slette, hvor denne store skare av
sorte hedninger løper frem, bort ifra Gud og hans ord. Eller for at
bruke billedet i teksten: Madagaskar er som et umaatelig stort hospital,
hvor syke og saarede gassere ligger og vrir sig i smerter og lidelser.
Skal vi gaa ut og bringe dem hjælp eller skal vi som den rike mand klæ
os i purpur og kostelig linned og saa la hedningene dø? Tilslut gjorde
han en kraftig appel til de kristne, at de maatte sørge for sin egen
sjæl. „Det kan hænde at mange fra hedningeverdenen skal, lik Lazarus,
bli baaret av englene i Abrahams skjød,“ sa han, „men du som bor i et
kristent land og smykker dig med kristennavnet skal lik den rike mand
aapne dine øine i helvede, hvor sjælen skal tørste i evighet uten at faa
nogen læskelse.“

Forsamlingen var synlig grepet av missionærens alvorlige vidnesbyrd.
Samvittighetene var rystet og mange som før hadde været helt likegyldig
fornam en kraftig dragelse av Guds aand paa sit hjerte.

Offer optoges til hedningemissionen og der kom ind $126.05. „Et pent
offer,“ sa trustee’erne da de hadde tællet pengene. „Bare vi nu i
eftermiddag faar litt til indremissionen ogsaa,“ sa en av dem.

Paa eftermiddag holdt pastor Reierson indremissionspræken. Allerede da
han besteg prækestolen var der en forunderlig stilhet over forsamlingen.
Det var underlig at se den kjendte skikkelse paa prækestolen i Glenfield
igjen. Man kunde ogsaa merke det, at pastor Reierson selv var bevæget.
Og da han foldet sine hænder og paa sin barnlige og enfoldige maate bad
til Gud, kunde man allerede skimte graaten i manges øine. At høre den
gamle kjendte stemme vakte minder fra svundne dage.

Hans tekst var: „Han ynkedes inderlig over folket; ti de var
vansmægtende som faar uten hyrde.“ „Vi har hørt om nøden iblandt
hedningene idag,“ sa han, „og det er visselig sandt at sjælene derute
vansmægter og dør i hedenskapets synder og laster. Men jeg betragter det
som et stort privilegium idag at faa forsøke at vise eder noget av nøden
iblandt vore egne landsmænd ute paa indremissionsmarken.“

„Der er megen nød. Vort eget folk holder paa at vansmægte og dø den
aandelige død, og der er ingen som kan vise dem veien til den gode
hyrde,“ sa pastor Reierson. Han gav mange oplevelser fra arbeidet paa
indremissionsmarken. Deriblandt fortalte han, at han engang paa sine
reiser utover prærien kom til en torvhytte, hvor manden laa syk av
nervefeber. Han hadde ligget syk i to uker og konen hadde været alene
med at passe ham. Hun hadde faat sendt barna bort til en nabo for at de
ikke skulde faa sygdommen. Selv hadde hun vaaket nat og dag over sin
syke mand. „Da jeg kom ind i kjøkkenet,“ sa taleren, „saa jeg et syn jeg
ikke snart skal glemme. Der laa en brødstomp med en kniv ved siden, en
melkebolle med litt melk i og en gammel aapen bibel. Der hadde den
stakkars kone gaat, bort til sengen og pleiet sin syke mand og ut i
kjøkkenet, hvor hun skar av en skive brød, spiste og drak litt melk, og
læste et stykke i bibelen. Saaledes hadde hun holdt det gaaende i to
uker.“ Nu var hun aldeles utmattet. Manden var litt bedre da presten
kom, saa konen hadde haab om bedring. Presten fik ogsaa tale med den
syke og meddele ham nadveren. „Jeg glemmer aldrig de øine han satte paa
mig, da jeg hadde meddelt ham nadveren og anbefalet ham i den almægtiges
arme,“ sa pastor Reierson. „Den nat døde manden og to dage efterpaa la
vi ham til hvile paa en liten gravplads paa hans eget homestead. Jeg
husker jeg selv tok hans lille tre aar gamle datter og løftet hende op
til likkisten, saa hun kunde faa se sin far for sidste gang, og jeg
glemmer ikke de ord hun sa: ’Oh let me sleep in that nice bed with papa.
It is so cold out here on the prairie.’“

„Der er megen baade aandelig og legemlig nød derute paa frontierne,“
fortsatte pastor Reierson. „Hvorledes er det med os som har det saa
godt? Er vi lik Jesus i dette at vi ynkes inderlig over folket? Forstaar
vi at vort eget folk holder paa at avkristnes? Maa Herren hjælpe os at
faa varme hjerter for indremisjonens hellige sak.“

Pastor Reierson talte længe og inderlig. Glenfield menighet hadde hørt
sin gamle prest tale mange ganger før, men aldrig med slik inderlighet
og varme som idag.

Efter prækenen var der korte vidnesbyrd av flere. Pastor George Lewis,
som nu vikarierte i Ottawa menighet, mens pastor Carl Johnson var i
Europa, holdt en kort tale.

Det som imidlertid for Glenfield menighet var mest interessant var et
vidnesbyrd fra student Martin Warnes og et fra Miss Malinda Anderson.
Martin hadde nu tilbragt to aar i den forberedende avdeling ved
presteskolen og Malinda hadde været ved bibelskolen i Belgrade, Iowa,
i to aar. Det var underlig for Glenfield menighet at høre vidnesbyrd fra
to av sine egne barn. Underlig var det ogsaa for gamle pastor Reierson
at høre sine egne konfirmanter vidne om det haab som var i dem. Da
Malinda Anderson talte, grep det pastor Reierson slik, at han brast i
graat.

Ved slutningen av eftermiddagssessionen optoges offer til indremisjonen
og der kom ind $143.52.

„Det var et pent missionsoffer,“ sa Mrs. N. B. Olson. „Ja,“ sa Gurine
Hendrum, „men jeg undres paa hvem som har ofret to cent til missionen,
jeg.“ „Ja, det var nu ikke jeg,“ føiet hun til.

Alle var enige om at denne missionssøndag hadde været en stor dag i
Glenfield menighet, og som menighetens senere historie viser var den dag
en milepæl i menighetens utvikling.

Der var bare to personer som ikke var tilfreds, og det var pastor Setun
og W. U. Den sidstnævnte fordi han holdt paa at tape sin indflydelse i
menigheten, og den førstnævnte fordi møtet hadde tat en helt uventet
vending. „Den som er ærgjerrig er aldrig lykkelig.“Kapitel 5

Gjæring i menigheten

Den nye prest reiser


Mandag aften efter missionsmøtet sat der en ung kvinde paa en gravhøi
utenfor Glenfield kirke. Det var Malinda Anderson. Hun hadde gaat dit ut
i kveldingen for at tilbringe en stille stund ved sin fars grav. Det var
mange aar nu siden han døde, og hver gang Malinda var hjemme maatte hun
bort til kirken for at ha en stille stund, og for at kalde frem i
erindringen minderne om far og de lykkelige barndomsaar. Hendes mor døde
da Malinda var bare tre dage gammel og laa begravet nede i Illinois hvor
familien hadde bodd før de flyttet til Nordvesten. Hun kunde saaledes
ikke mindes sin mor; men sin far husket hun. Det var ogsaa meget saart
for hende da hun straks før konfirmationen mistet ham, som hadde for
hende været baade far og mor. Derfor var det ogsaa at hun satte saa
megen pris paa den hjælp og veiledning hun fik av pastor Reierson under
konfirmationsforberedelsen og senere op igjennem ungdomsaarene mens hun
var menighetens organist.

Som hun sat der i aftenstilheten og saa paa den vakre solnedgang, blev
hun grepet av en forunderlig følelse. Hun følte sig saa ensom og
forlatt, der hun sat mellem de tause grave utenfor kirken. Hun tænkte
paa sin far som laa under torven. Hun tænkte paa sin mor som hun ikke
kunde huske. Hun tænkte ogsaa paa gamle pastor Reierson, som hun den
dags morgen hadde sagt farvel til borte hos N. B. Olsons før han kjørte
ut av settlementet og begav sig paa hjemveien. Den gamle erfarne
sjælesørger hadde ogsaa da git hende nogen formaningens og trøstens ord.
„Vær bare tro imot Gud og imot dit kald, du Malinda, saa skal nok han
føre dig saa du naar din længsels maal, at faa vidne for hedningene,“
hadde han sagt. Men nu var han reist og allerede næste morgen skulde
ogsaa hun avsted til bibelskolen igjen. Hun følte sig usigelig ensom.
Med ett gik tanken over paa møtet dagen før, og paa de alvorlige
sandheter hun hadde hørt. Hun gik igjennem prækenene og kom til
eftermiddagsmøtet og vidnemøtet. Hun visste ikke hvorfor, men hun kom
uvilkaarlig til at tænke paa Martin Warnes og hans kraftige vidnesbyrd.
Tænk hvilken kjæk ung mand han er blit. Hvilken kraft han vil bli for
Guds sak om han naar frem til at bli prest.

Men med ett kvak hun. Hun hørte nogen gik i grinden til gravgaarden, og
hun saa en mandsskikkelse komme frem mellem gravene i skumringen. Han
kommer over til den del av gravgaarden hvor hun sitter. Hun synes hun
kjender ham, dog nei! det kan ikke være mulig. Han ser hende og stanser,
men fatter sig straks. „God kveld!“ sier han. „Nei, god kveld, Martin,
er det du som er ute og færdes?“ „Ja, jeg kjøpte nogen blomster med mig
fra storbyen,“ sa han. „De har nu staat hjemme i vand, saa de er litt
falmet, men jeg vil allikevel lægge dem paa min mors grav,“ sa han. „Du
vet hun ligger her borte i hjørnet av gravgaarden.“ „Det var merkelig du
skulde komme just nu naar jeg sat og tænkte paa dig,“ sa Malinda. „Ja
saa, tænkte du paa mig?“ sa Martin. „Ja, det gjorde jeg,“ sa Malinda.
„Ja, det er jo godt at nogen tænker paa mig og,“ sa Martin. „Jeg har
følt saa ensom idag siden jeg tok avsked med pastor Reierson igjen,“ sa
Malinda. „Det er vel din fars grav du sitter paa,“ sa Martin. Han gik
nogen skridt fremover og satte sig ved hendes side. „Ja, jeg maa altid
hitut for at ha en stille stund hver gang jeg er hjemme paa besøk,“
gjenmælte den unge kvinde.

„Du nævnte pastor Reierson,“ sa Martin. „Jeg har ogsaa tænkt meget paa
ham siden jeg tok avsked med ham borte hos Hendricksons idagmorges. Han
kjørte indom før han reiste. Det saa ut som om menigheten var glad i at
faa besøk av ham.“ „Ja, det var hyggelig at ha ham iblandt os igjen, og
et saa kraftig møte vi fik,“ sa Malinda. „Ja, det var et godt møte,“ sa
Martin. „Jeg tror virkelig Guds aand holder paa at faa overhaand i mange
hjerter i menigheten, jeg,“ føiet han til. „Ja, det er sikkerlig en
besøkelses tid som forestaar,“ sa Malinda.

Martin Warnes hadde forresten let for at snakke, og da han nu hadde faat
samtalen igang, gik det ganske let. „Jeg har tænkt meget paa Glenfield
menighet i det senere,“ sa han. „For det første har jeg tænkt paa
menighetens ansvar likeoverfor de prester de har hat i sin midte,
særskilt da den maate hvorpaa de har behandlet dem. Den første prest vi
hadde bosittendes her i menigheten var pastor Monrad; før hadde vi besøk
av presten fra Rutherford county. Han var her bare elleve maaneder, saa
holdt han paa at sulte ihjel. For da at tjene litt for at forsørge sin
store familie, tok han stilling som engelsk skolelærer her i distriktet
en termin. Men da blev W. U. saa flyvende sint at han klaget til
missionsraadet over at presten ikke anvendte hele sin tid i
indremisjonsarbeidet; saa maatte Monrad slutte. Det har jo vist sig
siden at han var en meget duelig mand. Han er blit storbyprest og har
endog været medlem av kirkeraadet, men her fik han en daarlig
behandling.

„Efter ham kom pastor Framness, en ung mand fra presteskolen. Ham
avsatte de efterat han hadde strævet her i kun to aar. Han døde senere
ute i Montana, og han hadde sagt til nogen, at han vilde stige ned i
graven med hjertesaar som han hadde faat i Glenfield menighet. Framness
skal staa for sin dommer og Glenfield menighet skal engang møte ham, og
svare for hvorledes de behandlet ham.

„Saa kom pastor Reierson. Han var her i ti aar; men du husker den
behandling han fik de to sidste aar han var prest her. Det var W. U.
Nelson og Bustad som var lederne i forfølgelsen baade imot Framness og
Reierson. Vet du hvad, Malinda? Disse uomvendte menighetsledere er en
forbandelse for menigheten.“

„Nu blir du ganske haard til at dømme, Martin,“ sa Malinda til ham
mildt. „Du maa nu huske at noget av skylden kan jo ogsaa ligge hos
prestene.“ „Det vet jeg nok, men det undskylder ikke menigheten,“ sa
Martin. „Det er jo ogsaa litt haardt at si at Bustad og W. U. er
uomvendt,“ sa Malinda. „Ja, jeg kjender jo ikke deres hjerter,“ sa
Martin, „men vi ser dem aldrig paa bønnemøterne. Heller ikke kommer de
til gudstjenestene undtagen mens presten er ny. De eneste ganger de
møter frem er, naar vi har menighetsmøter -- helst dersom presten skal
avskediges, og naar der skal bestemmes om „surprise“ for den nye prest.“

„Ja, men jeg tror disse lederne i menigheten holder paa at miste magten,
jeg,“ sa Malinda. „Faar vi en vækkelse, vil der bli en helt anden
ledelse i menigheten, skal du se. Vi har en lærer ved bibelskolen som
taler om vækkelse og menigheten. Han sier det er de to vigtigste ting i
Guds rike paa jorden. Der vil ikke bli nogen skik paa menigheten før der
blir vækkelse. Men naar der blir vækkelse bør man ogsaa arbeide for at
faa menigheten frem i sin rette skikkelse, saa uomvendte folk ikke faar
styre som de vil i menigheten.“

„Det andet jeg har tænkt paa,“ sa Martin, „er forholdet mellem de unge
og de gamle prester. Nu hørte jeg borte hos Hendrickson at pastor Setun
var fornærmet fordi menigheten indbød pastor Reierson til dette
missionsmøte. Mrs. N. B. Olson hadde ogsaa skrevet og indbudt Mrs.
Reierson til at følge med Reierson hit til møtet, men da hadde Setun
skrevet og sagt at naar hun ikke hadde officiel indbydelse fra
menigheten, burde hun ikke komme. Han skal ogsaa ha sagt at Mrs.
Reierson skulde smukt faa holde sine fingre ut av Glenfield saa længe
han var prest her. Var det ikke stygt at tale slik om en gammel syk
prestekone? Hvor godt det vilde ha gjort Mrs. Reierson at faa besøke
kjendte og faa litt opmuntring.“

„Ja, deri har du ret, Martin,“ sa Malinda. „Jeg syntes ogsaa det var
ondt ved samfundets aarsmøte at høre at de gamle var imot de unge og de
unge imot de gamle. Vi bør be Gud om at han maa bøie hjerterne saa der
blir mere kjærlighet og fordragelighet baade iblandt prester og lægfolk,
ellers faar ikke Herren velsigne os.“

„Det er vel helst sprogspørsmaalet som gjør at de gamle og de unge blir
skilt ad i vor tid,“ sa Malinda. „Aa, det gjør nok sit,“ sa Martin; „men
det er ikke uoverkommelig. De unge bør lære norsk, og de gamle kunde
ogsaa anstrenge sig litt mere for at lære engelsk. Der var en ældre
prest nede i Iowa som næsten ikke kunde tale engelsk, men da krigen brøt
løs og bare engelsk maatte brukes i kirkerne, bad han menigheten om et
aars ferie og reiste til Chicago og lærte engelsk. Nu præker han engelsk
noksaa flytende. Det burde flere av de gamle prester gjøre, saa kunde de
faa fortsætte længere i arbeidet.“

„Jeg skal si dig en ting, jeg, Malinda,“ fortsatte Martin. „Naar jeg
tænker paa den behandling Reierson og andre prester har faat her i
menigheten, saa har jeg ikke stor lyst til at bli prest. Borte paa
seminariet holder de paa at diskutere grundene, hvorfor der ikke er
flere unge mænd som vil ta teologi. Jeg skal si hvad jeg tror er en av
grundene. Naar far og mor sitter hjemme og baktaler presten i barnenes
paahør, saa kan ikke de unge gutter faa lyst til at bli prester.“ „Du
blir nok en hel reformator, du, Martin,“ sa Malinda, og reiste sig. „En
ting vet jeg, at om du ikke finder fred med at gaa ind i arbeidet
herhjemme, saa maa du ikke gi op tanken paa at tjene Gud. Der er ialfald
rum nok for dig i hedningeland.“

„Nei, men det var da svært saa længe vi blir sittende,“ sa Martin. Han
for op. Det holdt paa at bli ganske mørkt. „Ja, jeg maa nok til at
skynde mig hjem,“ sa Malinda; „ti jeg liker ikke at gaa alene i mørket.“
„Vent litt skal jeg følge dig hjem,“ sa Martin. Han skyndte sig bort, la
blomsterne paa sin mors grav og fulgte hende ut igjennem grinden.

Den næste søndag var der usedvanlig mange folk ved gudstjenesten i
Glenfield. Det store missionsmøte hadde sat merker. Folk var mere
interessert. Der hadde ogsaa kommet ut det rygte efter møtet, at pastor
Setun tænkte paa at slutte, saa mange kom av nysgjerrighet for at høre
om det virkelig var sandhet i det. Det viste sig ogsaa at det ikke var
blot tomme rygter. Efter gudstjenesten kom presten frem i kordøren og
oplæste sin resignation. „Han hadde faat tilbud om at opta noget
institutionsarbeide paa vestkysten,“ sa han, og fandt det rettest at ta
imot tilbuddet. „Desuten var vintrene strenge her i nordvesten, saa han
trodde det vilde være bedre baade for ham og hans hustru at reise til et
mildere klima. Og da vinteren stod for døren, vilde han gjerne reise saa
snart som mulig, helst først i november, det vil si, om tre a fire
uker.“

Efterat pastor Setun hadde gjort tillysningene, stod Martin Warnes op og
bekjendtgjorde opbyggelsesmøte og bønnemøte hos N. B. Olson den
paafølgende onsdag aften. Petter Hendrickson stod op efterpaa og sa, at
naar student Warnes nu blev hjemme i menigheten et par uker, burde man
benytte anledningen og ha saa mange møter som mulig, og bad alle som
hadde anledning at komme til møtet. Men da kunde ikke W. U. holde sig
længer. Han stod op og med megen myndighet spurte om menigheten ikke
hadde hørt at presten hadde resignert og vilde reise ganske snart. Var
det ikke bedre at man begyndte at tænke paa at gi presten en hæderlig
avsked end at tænke paa opbyggelsesmøter? mente han. John Asber var av
samme mening. Han mente man burde ha en tilstelning for at faa litt
penger til presten, for eksempel et „basket party“ eller en „progressive
supper.“ Det var klart for alle at det begyndte at gjære, og at
menigheten var delt i to retninger. Nu hændte det, at mens student
Warnes og nogen av menighetens diakoner holdt opbyggelsesmøte hos N. B.
Olson den onsdag aften, var W. U. Nelson og Jeremias Bustad borte hos
John Asber og ordnet med den omtalte „progressive supper“ til indtægt
for pastor Setun, før han skulde reise. Presten hadde fortalt om disse
„progressive suppers“ i storbyene, hvor han hadde arbeidet, og nu skulde
de altsaa prøve det her ute paa landet. Asber-ungdommen vilde gjerne ha
„basket party“. Men W. U. mindet dem om spektaklet som kom ut av det
„basket party“ de vilde ha mens Reierson var prest i menigheten, og
fraraadet det. Jakobsen-ungdommen vilde ha „toe party“. Et „toe party“
gaar saaledes for sig: Alle pikerne sitter bakenfor et forhæng og
stikker tærne frem. Nogen som da er rap i munden staar og auktionerer og
sælger pikernes føtter, saa faar da guttene spise „supper“ med den pike
hvis føtter han kjøper. W. U. fraraadet ogsaa det slags „party,“ „ti,“
sa han, „der begynder at bli adskillig alvor i mange av de unge, og det
er bedst at faa denne tilstelning saa anstændig som mulig, saa vi faar
alle med.“ Saa blev der da besluttet at man skulde ha en „progressive
supper.“

Da læseren maaske ikke kjender til det, skal her forklares, at under en
„progressive supper“ serveres kun en ret paa hvert sted, og unge og
gamle reiser da i flok og følge fra det ene sted til det andet og
spiser.

Under den omtalte „progressive supper“ i Glenfield-settlementet blev man
enig om at begynde hos Asbers. Der skulde serveres „tomato soup“, saa
skulde man kjøre fire mil til Jakobsens for „mashed potatoes“ og saa to
mil til en „bruskejænkifamilie“, som gjerne vilde være med, for
„kjøtboller“, saa seks mil øst til W. U., for „pumpkin pie.“ Mrs. W. U.
vilde nemlig lave „pumpkin pie,“ da der var saa uhørvelig meget
„pumpkins“ det aar. Det var jo flere rundt hver „cornshock“. Tilsidst
skulde man saa kjøre tre mil til Gurine Hendrum for kaffe og „cake“. Hun
lavet jo den bedste kaffe i verden. Og saa skulde man tilbake til John
Asber for at more sig utover kvelden.

W. U. skulde lede an denne procession med sin Saxon Six og han skulde ta
Gurine Hendrum med, saa fik hun sin „supper“ først for siden at være
hjemme og stelle med kaffen. Prisen var 10 cents for hver ret. Det gik
godt med W. U. og Gurine Hendrum paa første, anden og tredje plads, men
da Gurine hadde spist to stykker med nybakt „pumpkin pie“, som Mrs.
W. U. hadde lavet, følte hun ikke vel. Hun paastod imidlertid at det var
ikke „pieen“ som var skyld i det, men kjøtbollerne borte hos
„bruskejænkierne“. Det var jo forresten ikke mening i at sætte „jænkier“
til at lave kjøtboller; ti de laver jo alle ting halvraadt, mente hun.
Da W. U. kom kjørende med hende forbi Petter Hendricksons, var hun saa
syk at han maatte ta hende ind der. Hun hadde voldsomme smerter og fik
det med opkastning.

„Det var slemt hun skulde bli syk,“ sa W. U. til Hendrickson da han kom
ut til automobilen for at tale med Nelson. „Ja, men supperen skulde jo
være „progressive“ og derfor kom den vel op igjen,“ sa Petter
Hendrickson skjelmsk.

Det gik forresten daarlig med tilstelningen den kveld. For det første
var det saa uheldig at student Warnes holdt opbyggelse i et farmerhus i
den vestre del av menigheten og de fleste av ungdommen hadde reist dit,
saa det blev kun Asber-ungdommen, Jakobsen-ungdommen, W. U. og nogen
„bruskejænkier“ som var med.

For det andet blev nogen av dem som var med saa trætte av at kjøre, at
de reiste kun til de to første stoppesteder, og saa kjørte de direkte
bort til Gurine for at faa kaffe og fandt at hun var syk og ingen kaffe
hadde kokt. Da de saa endelig kom hjem sent om kvelden, var de saa
hungrige, at de maatte lave sig et skikkelig maaltid mat.

Utbyttet av hele tilstelningen var $13.25 som W. U. overrakte pastor
Setun i al stilhet som avskedsgave og forklarte at han trodde det var en
„mistake“ at forsøke „progressive supper“ ute paa landet. I byen kunde
det nok gaa an.

Pastor Setun holdt da sin avskedspræken og reiste om to uker. Hurtig kom
han og hurtig reiste han, sa folk. Han bare hvilte sig litt paa reisen
fra østkysten til vestkysten.

Imidlertid holdt Guds ord paa at arbeide i hjerterne, og der begyndte at
bli tegn til vaarliv i menigheten.Kapitel 6

Vækkelsen i Glenfield

En underlig julehelg


Det var vinter med knitrende kulde og klarveir. Sneen laa i dype fonner
ut over markene. Veiene var saa vidt opkjørte at folk kunde komme frem.
Det var søndag, og der skulde være gudstjeneste i Glenfield menighet.
I Glenfield settlementet var der mange ute og kjørte den søndag morgen.
Folk hadde sat ind sine „Fords“ for vinteren og tat ut sine langslæder
og „cutters“. Henad veiene kom de, det ene læs efter det andet og ind
iblandt en „cutter“ med en eller to mennesker i. Ved ti-tiden paa
formiddag var der sort utover bakken ved Glenfield kirke av hester,
slæder og folk.

En teologisk student fra presteskolen skulde præke i Glenfield kirke den
dag. Han var sidste aars teolog og var en god ven av Martin Warnes fra
skolen. Det var ogsaa paa Martins anbefaling at menigheten hadde indbudt
student Edvard Skarping til at besøke menigheten saa snart skolen var
ute og om mulig stanse hele juleferien for at ha møter. W. U. Nelson var
imot dette. Han mente man kunde benytte sig av pastor George Lewis fra
Ottawa menighet til at holde julepræken; men menigheten hadde nu anden
gang handlet paa egen haand stik imot W. U.’s vilje. Folk var grepet av
Guds ord og naar ordet begynder at virke i hjertene, vil folk ha møter.
Da er man ikke tilfreds bare med høimesseprækenen.

Det var for at høre den fremmede studenten at saa mange folk var samlet
til kirken. Da kirkeklokken ringte og indgangssalmen blev sunget, var
kirken fyldt til trængsel.

Studenten var en ung mand. Han hadde sort haar og en høi pande. Hans
ansigtstræk gav indtryk av et dypt alvor, ja, næsten strenghet, men i
hans øine var der en mild kjærlighetsglød. Det var tredje søndag i
advent og dagens tekst var Lukas 3, 1--6.

„Hovedtanken i teksten,“ sa han, „var +’vei for Jesus’+.“ Der hengik
lang tid med at forberede Jesu komme til verden. En historisk utvikling
maatte til indtil Johannes den døper blev utvalgt av Gud til det
særskilte redskap der skulde utføre rydningsarbeidet og bane vei for
Jesus. „Guds ord kom til denne mand,“ sa taleren, „og efter at ha
gjennemgaat forberedelsen i ørkenen traadte han frem som den største
vækkelsesprædikant verden nogen gang hadde hørt. Øksen ligger allerede
ved roten av trærne, derfor skal hvert træ som ikke bærer god frugt
avhugges og kastes i ilden. Omvend eder, ti himmerikes rike er nær. Som
man banet vei for kongerne i østerland, saaledes banet Johannes vei for
Jesus i den mørkeste tid i Israels historie,“ sa prædikanten.

Han talte ogsaa om midlerne. „Johannes brukte kun ordet og daaben; men
disse midler er virkekraftige og syndere i store flokke strømmet ned til
Jordans flod og blev døpt. Der blev vækkelse iblandt folket,“ sa
taleren.

„Vor tid ligner i mange maater tilstanden i Israel,“ mente taleren.
„Jesus har endnu ikke faat en banet vei ind i hjertene; derfor har han
endnu sine redskaper i dette rydningsarbeide. Endnu er naadens midler,
som han har nedlagt i sin menighet virkekraftige til frelse og
salighet.“

Prædikanten fik en inderlig klang i stemmen. „Idag vil Jesus bane sig
vei til dit hjerte. Vil du aapne dit hjerte for ham?“ sa han. „Han har
holdt paa at forberede det længe. Han har sendt dig mange redskaper; men
der er mange han ikke har faat vei ind til endnu. Menneskehjertet er som
en uryddet vei. Der er hovmods bjerge og verdslighets hauge som maa
ryddes bort. Der er mange slags dale som maa fyldes, forsømte pligter,
sløvhet i bønnen, mismodets og forsagthetens sumper. Der er synderøtter
som maa slites og rykkes op -- store, stygge skjødesynder. -- Krokede
veie maa rettes, uærlighet og falskhet maa bort. Alt maa fjernes.

„Midlet er Guds ord -- omvendelsens præken til syndernes forladelse. --
Den slags forkyndelse trænges ogsaa i vor tid,“ sa taleren. „Folk flest
vil gjerne ikke ha den slags præken. Man halshugget Johannes, og vaaget
man det, vilde man nok lægge haand paa Herrens redskaper ogsaa i vor
tid. Men sandheten skal seire. Den ropende røst i ørkenen er endnu ikke
forstummet. La ordet faa bøie dig idag, sjæl, saa Jesus finder en banet
vei til dit hjerte.“

Efter prækenen sang man den kjendte salme: „Naar Jesus kommer ind i
huset“ og mens menigheten sang det sidste vers var der mange som med
taarer i øinene bad:

 „Kom ind til mig og alle mine,
 og bli vort hjertes trøsteskat!
 Kom ind med lys til alle hine,
 som bo endnu i dødens nat!
 Jeg sier i mit stille sind:
 Du Guds velsignede, kom ind.“

Det var klart for alle at en ny tid var oprundet over menigheten.
Folkene var bøiet under byrden av sin egen synd. Bodens taarer randt og
mangt et hjerte bad i stilhet.

Da de teologiske studenter hadde en længere juleferie end de i den
forberedende avdeling, var Martin Warnes endnu ikke kommet hjem.

N. B. Olson stod da op efter gudstjenesten og tillyste gudstjeneste i
kirken igjen den samme aften. Der vilde da bli talt særlig for
ungdommen. „Vi har hat det godt i kirken idag,“ sa gamle Olson. „Guds
aand har været os nær. Vi lever i bevægede tider. La os nu møte frem
ogsaa ikveld. Jeg tror sikkert vi faar en underlig jul iaar,“ sa
gamlingen. Han oplyste ogsaa at næste søndag vilde student Warnes ogsaa
bli hjemme, saa disse to studenter skulde nu hjælpes ad med
opbyggelsesarbeidet. Saa opløstes forsamlingen. Det var den første gang
at W. U. ikke hadde blandet sig op i bekjendtgjørelserne. Den dag sat
han langt nede i kirken og gik ut ganske ubemerket.

At ha gudstjeneste søndag aften var ikke almindelig i Glenfield, hvorfor
mange var bange for at der ikke vilde bli mange folk. Men den frygt var
ugrundet. Længe før student Edvard Skarping kom til kirken var den
aldeles fuldpakket og over det halve av forsamlingen var ungdom. Miss
Malinda Anderson var nu ogsaa kommet hjem fra bibelskolen i Belgrade,
Iowa, og mens forsamlingen sat og ventet gik hun bort til orgelet og
spilte og sang en sang. Hun hadde en skarp stemme og den skar igjennem
forsamlingen naar hun sang: „Vend om, vend om til Herren, o! kom
tilbake, du som gaar for Jesu regning et sorgens barn endnu. Om du blot
kunde ane, at Gud dig har saa kjær, saa kom du under taarer, saa kom du
som du er.“ Noget saa underlig hadde ungdommen i Glenfield aldrig hørt.
Sangen hadde de vel hørt, men der var en særskilt kraft som la ordene
ind over hjerterne.

Efter en salme av Landstads salmebok ledet N. B. Olson i bøn, hvorefter
man atter sang et par salmevers og saa besteg student Skarping
prækestolen. Hans tekst om aftenen var „Den forlorne søn.“ I begyndelsen
av prækenen talte han om lignelsen i sin almindelighet og sa at alle
beretningene i det femtende kapitel av Lukas evangelium viser os Guds
naade imot den fortapte synder, derfor kaldes hele kapitlet det store
naadens kapitel. Beretningen om den forlorne søn viser os +Guds store
naade imot et ulydig barn+. Han talte først om Guds naade imot barnet
hjemme i faderhuset. Hvor stort at Herren tok os til barn i daaben, og
hvor godt vi hadde det mens vi stod i vor daabspakt -- var hjemme hos
den himmelske far. Han skildret et godt og hyggelig jordisk hjem og bad
de unge sætte pris paa det og ikke være for hastig i at forlate sit
barndomshjem, men selv om de forlot sit hjem saa burde de dog ikke
forlate sin barndoms Gud. I prækenen læste han disse vakre vers:

 Gjem paa din vandring hernede
 varlig en blomst ved din barm.
 Gjem den som bringer dig freden
 holder din kjærlighet varm.

 Blomsten fra barndommens egne
 er barnetroen paa Gud.
 Fast den ved Herren vil hænge
 folder mot himlen sig ut.

 Gjem da i barnlige hjerte
 troen paa Herren din Gud.
 Vist den vil dæmpe din smerte
 fri dig av farene ut.

Han fortsatte: Faldet begynder da, naar den unges øie speider ut efter
syndens lyst, som ender med at man tar det skjæbnesvangre skridt og gaar
bort. Av egen erfaring sa han det var hans livs bitre smerte, at han
engang i sin ungdom gik bort fra Gud.

For det andet talte han om Guds naade imot barnet borte i det fremmede
land. „Gud elsker dig selv om du er en forloren søn,“ sa han. „Som en
mor ikke ser paa sit barns ydre utseende -- det er dog hendes barn --
saaledes ser ikke Gud paa os om vi er store og stygge syndere, han
elsker os allikevel med en evig kjærlighet.“

Studenten skildret noget av synden og elendigheten i verden og nævnte
drukkenskapslasten som en av de største aarsaker til saa mange unges
fald. Han skildret med levende farver, hvorledes mennesket med en
udødelig sjæl kan falde saa dypt, at de kommer ned paa dyrets standpunkt
og forsøker at mætte sin sjæl med verdens svinemask. Det er kun Guds
naade at du som er en synder ikke er død i din synd, men at der endnu er
anledning til at „staa op“ og „vende om.“

Tilslut talte han om Guds naade imot barnet, naar det vender træt hjem
fra det fremmede land. Den unge mands øie blev vaadt og hans stemme fik
en inderlig klang naar han talte om Guds forbarmende kjærlighet til den
som kommer til sig selv og gaar hjem. Hvor han skildret Faderens aapne
favn, og faderhuset, hvor alt var færdig og glæden over den som vender
hjem. „Faderøiet har fulgt dig, du, som er borte fra Gud. Hans hjerte
brænder av længsel efter at faa trykke kysset paa din mund og gi dig
syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Aa, kom, sjæl, kom i Jesu
navn.“

Den kveld hadde evighetsbetydning for mange sjæle i Glenfield menighet.
Da forsamlingen var opløst, kunde man se folk i smaa flokker ned
igjennem kirken samtale. Malinda Anderson var nede ved døren og talte
med folk om deres sjæls frelse, og student Skarping var omringet av en
flok længere oppe i kirken som han samtalte med.

Saaledes begyndte møterne og saaledes fortsatte de gjennem resten av
adventstiden og gjennem hele julen. Martin Warnes kom hjem og hjalp
student Edvard Skarping, og Malinda Anderson var med og sang. „Der gik
som en dirren gjennem menigheten. Herrens røst hørtes og hans gjerning
føltes snart sagt overalt.“ Der var vaar i hjertene trods vinter og
kulde ute i naturen. „Turtelduens røst blev hørt i landet. Gamle og unge
vaktes op av syndens søvn og fandt fred med Gud.“

Der var møter i kirken, møter i skolehus og møter i farmerhus. Ungdommen
kom i store slædelæs til møterne. Istedenfor at de før samlet sig til
dans, samlet de sig nu til bønnemøter. Og naar de kjørte henad veiene i
de klare vinteraftener sang de aandelige sange, saa skogen gav gjenlyd.

Efterhvert som vækkelsen grep om sig kom ogsaa motstanden frem. John
Asber og hans familie var avgjort imot vækkelsen. En kveld var Martin og
Malinda, student Skarping og en hel flok ungdommer paa vei til bønnemøte
og møtte Asber-ungdommen paa veien inde i skogen. Da Asber-ungdommen
forstod det var bønnemøteflokken de møtte, satte de i at synge: „There’s
a brand new pig in the parlor, There’s a brand new pig in the parlor,
and he is Irish too.“ Men da stemte ogsaa Martin og Malinda og deres
selskap i at synge: „Gud ske lov min sjæl er frelst og jeg synger
allerhelst om forløsningen i Jesus underbar. Ingen sorg og ingen nød,
hverken trængsel eller død, skal fratage mig hvad jeg i Jesus har.“ Da
slog Asber-ungdommen paa hestene og kjørte forbi under vilde hyl og
skrik som „Hello holyones“ og „Hello Happy Hooligans“. Asber-ungdommen
kjørte da op til en bruskejænki inde i skogen, hvor der var
„basketparti“ og dans den kveld.

De som gik til bønnemøterne fik høre mange haansord; men det bare
styrket dem og hjalp dem til at ta standpunkt helt paa Herrens side. Ved
nyaarstid hadde menigheten bestemt et tre dages møte, som skulde ledes
av samfundets evangelist -- en ældre erfaren prest som reiste omkring og
hadde møter. Han het pastor Martinus Pederson. Han kom til Glenfield og
hadde møter de to sidste dager av december og den 1ste januar.
Studentene Warnes og Edvard Skarping tok nu fat og hjalp evangelisten
under møterne og Malinda Anderson var med og sang. Det var rent en lyst
at se disse tre unge arbeidere side om side med den gamle erfarne
Herrens tjener.

Et mindeværdig møte blev det nyaarsaften. Da var møtet bestemt i Petter
Hendricksons store og rummelige hjem. Der var en masse folk møtt frem,
saa huset var aldeles overfyldt. Pastor Martinus Pederson talte først.
Han talte om det ufrugtbare fikentræ og hvorledes Herren kommer for at
lete efter frugt. Alvoret la sig over forsamlingen allerede ved møtets
begyndelse. Det blev en opgjørskveld for mange. Herren kunde snart komme
og hugge træet om og hvor vilde de da havne. Studentene Warnes og
Skarping talte efterpaa. Student Skarping talte om Guds langmodighet
imot folkene ogsaa i det aar som svandt, og Martin Warnes talte om
opgjøret. „Kom, hjerte, ta dit regnebræt, skriv op dit livets dage. Se
til om du kan sanse ret og tænke litt tilbake. Hvad har du gjort de
mange aar du har i verden levet? Tænk, sikre sjæl, at al ting staar i
Herrens bok opskrevet.“ Malinda sang en sang hvis titel var „En yngling
drog i krigen“ og siden veksledes med vidnesbyrd, bøn og sang til
midnat, da man hadde besluttet at vaake ind det nye aar.

Hen imot møtets slutning stod Petter Hendrickson op og vilde si litt.
Han hadde gaat og baaret paa noget hele julen, sa han, og nu kunde han
ikke bære det længere. „Jeg har faat det saa alvorlig i det senere. Jeg
er blit en synder,“ stammet han frem. „Før har jeg staat i menigheten
bare som et skikkelig verdens menneske. Men jeg har været uomvendt. Nu
vil jeg forsøke at leve anderledes. O, Gud, vær mig synder naadig,“
stønnet han, idet han stod og tørret taarerne av ansigtet. „Og saa vil
jeg be dere, kona og barna mine, at di maa følge mig til himlen, saa vi
faar være sammen der, vi som har været sammen her paa jorden. Og dere,
naboer og menighetsfolk, maa ogsaa omvende dere til Gud, saa vi faar
samles i himlen,“ sa han, og den store, sterke manden skjalv som et løv
da han satte sig. Der var lydhørt graat i forsamlingen, ellers saa
stille at den mindste lyd kunde høres. Mens man saaledes sat stod Petter
Hendricksons ældste søn, George, op og gik bort til sin far og sa med
graatkvalt stemme. „Vil du tilgi mig far, fordi jeg har været dig en
ulydig søn?“ Han grep sin far i haanden og la sit hode op paa hans
skulder.

„Aa nei,“ sa faren, „det er nok jeg som maa be dig om tilgivelse fordi
jeg har været en saa daarlig far,“ og de graat begge to. Dette smittet;
det blev graat i forsamlingen. Der blev syndserkjendelse og opgjør
imellem mange. Ved tolvtiden avsluttet man med en bønnestund, og da man
skildtes og ønsket hinanden et „godt nyaar,“ var det baade under smil og
taarer.

Nyaarsdag præket evangelist Pederson for overfyldt kirke og offer blev
optat til evangelisten.

Nyaarsdags aften var der møte hos N. B. Olson. Men da var der en fremmed
mand i forsamlingen. Han hette Jack Youngberg. Han hadde engang været
metodistprest, sa han, men var nu evangelist. Da de andre hadde tat del
i møtet, stod ogsaa han op. Han læste følgende Guds ord: „Den som Sønnen
faar frigjort er virkelig fri.“ „Jeg er saa glad jeg er fri,“ sa han,
„fri fra synden, fri fra døden, fri fra djævelen, og fri fra loven. Tak
og lov fordi jeg er en frigjort sjæl. Pris ske Gud.“ Det la som en
dæmper over hele møtet. En fremmed aand var kommet ind.

Efter møtet kom han frem og talte med Martin Warnes. „Hvor mange har De
omvendt?“ sa Youngberg. „Aa, vi holder ingen folketælling,“ sa Martin.
„Ja, men De har dem vel til at række op haanden,“ sa Jack. „Nei, vi har
ikke gjort det,“ sa Martin. „Det var da rart,“ sa Jack. „Der borte i
Rutherford hvor jeg var, hadde vi alle til at række op haanden som vilde
bli frelst. Saaledes omvendte vi 50 hver kveld; mindst femti. Enkelte
ganger gik vi ogsaa ned i forsamlingen og drog dem frem,“ føier han til.
„Hadde de nogen syndserkjendelse og følte de sin skyld indfor Gud, saa
de hadde naade behov, disse som holdt op haanden da,“ sa Martin. „Nei,
det er jo for gammeldags at tale slik. Bare en begynder at række op
haanden saa man faar excitement, kan man snart faa mange med,“ sa Jack.
„Den slags vækkelse forstaar ikke jeg mig paa,“ sa pastor Martinus
Pederson, som stod og hørte paa.

Jack Youngberg hang rundt Glenfield settlementet en ukes tid, men fik
intet indpas. De eneste som tok imot ham var Asber familien. Dina Asber,
datteren, syntes han var en snil mand at ha i huset. Han reiste snart
tilbake til Rutherford igjen.

Vækkelsen i Glenfield blev saaledes ledet i sunde spor og slog dype
røtter i menigheten.

Straks efter nyaar hadde Glenfield menighet aarsmøte og besluttet blandt
andet at utstede kald til kandidat teolog Edvard Skarping. Men denne
gang kaldte de prest under bøn om Herrens veiledning. Av erfaring hadde
de lært, at det lønner sig ilde at drive kirkepolitik i forbindelse med
prestevalg.

Kandidat Skarping mottok kaldet og tiltraadte efter sin ordination under
samfundets aarsmøte og menigheten gik nu en lys fremtid i møte. Mange av
de gamle blev med i vækkelsen og de unge kom som „dug ut av morgenrødens
skjød.“Kapitel 7

Gammelpresten lægges til hvile

En 25-aars fest


Fem aar er nu henrundet siden sidst vi besøkte Glenfield menighet i
vækkelsestiden. Arbeidet har gaat jevnt og rolig fremover. Vækkelsen
satte nye impulser og nyt liv ind i alle menighetens gjøremaal. „Clubs“
og sociale tilstelninger blev mere og mere sat i bakgrunden og den
aandelige side av menighetsarbeidet kom mere og mere frem. Folk blev
mere villig til at gi til menighetens gjøremaal, saa man slap at holde
paa med verdslige, ja nær sagt syndige, tilstelninger for at faa penger
til menighetskassen. Pastor Edvard Skarping virket til megen velsignelse
i menigheten. Istedenfor den aarlige basar med auktion, „fishing pond“,
og lodtrækning og lotteri fik pastor Skarping ordnet det slik at
menigheten hver høst samledes til en menighetsdag. Hele menigheten var
da samlet og alle, unge og gamle, gav en dags fortjeneste til
menighetskassen. Paa den maate fik man ind op til $500 paa en kveld.
Tiden benyttedes til opbyggelige taler og sang, og ofte en kop kaffe
tilslut. Bidragene til missionen blev ogsaa forøket, og menighetens
finanser i det hele tat var i god orden. Kirkesøkningen var god, og
husene var ofte overfyldt ved bønnemøterne.

Det var nu femogtyve aar siden menigheten blev stiftet og ved aarsmøtet
det aar blev det besluttet at man i juni maaned skulde feire femogtyve
aars jubilæum. Petter Hendrickson blev valgt til formand paa
arrangementskomiteen. Efter sin vækkelse og omvendelse for fem aar siden
hadde han utviklet sig til at bli en meget dygtig arbeider i menigheten
som nød alles agtelse og kjærlighet. Det blev ogsaa besluttet at
samfundets formand skulde indbydes og alle prester der hadde betjent
menigheten i kortere eller længere tid. Det blev ogsaa besluttet at man
i forbindelse med femogtyve aars festen skulde ha et tre dages
samtalemøte og at samfundets evangelist, pastor Martinus Pederson,
skulde indbydes.

Av menighetens forrige prester kunde man dog vente kun to, nemlig pastor
Monrad som lovte at han skulde komme, dersom han paa nogen maate kunde
slite sig løs fra strævet i storbyen, og pastor Reierson hadde lovet at
komme. Paa anmodning av pastor Skarping hadde ogsaa pastor Reierson
lovet at ta konen og barna med, saa barna kunde faa se prestegaarden
hvor de fleste av dem var født. Pastor Setun skrev at han ikke kunde
komme den lange vei fra Vestkvsten til møtet. Og pastor Hatlem, som
hadde betjent menigheten fra Rutherford county før man fik prest boendes
i Glenfield, var død for mange aar siden.

Tiden for møtet blev sat til den femte, sjette og syvende juni. Det traf
sig slik at den det aar faldt paa søndag, og den skulde saaledes være
møtets store dag. Samfundets formand kunde ikke komme før lørdag aften.
Han hadde lovet at præke til høimesse søndag; men maatte reise igjen
allerede søndag eftermiddag. Pastor Monrad, pastor Reierson og
samfundets evangelist hadde lovet at komme og delta i hele møtet. Alt
tydet paa at man skulde faa et godt møte.

De eneste av menighetens gamle medlemmer som ikke var med og arrangerte
for femogtyve aars festen var John Asber og hans familie. De hadde
nemlig gaat ut av menigheten tre aar siden. Dina Asber hadde været borte
i Rutherford county paa arbeide, og der hadde hun blit gift med Jack
Youngberg. Da nu Mr. og Mrs. Youngberg kom tilbake til Glenfield kunde
de ikke tilhøre menigheten; ti der var for megen verdslighet og for
mange uomvendte som fik staa i menigheten. Det tok ikke længe før hele
Asber-familien var enig i den sak. Før var ikke menigheten verdslig nok
naar de ikke fik ha „basket parties“ i menigheten, nu var den for
verdslig. Desuten blev det for kostbart for dem at tilhøre menigheten
slik som folk nu gav. Der var to voksne gutter og tre voksne piker som
tjente godt, og endda syntes John Asber at $10 aaret fra hele familien
til menighetens løpende utgifter var altfor meget. Enden paa det blev at
Asber-familien gik ut av menigheten, og de, sammen med Youngbergs,
dannet en egen menighet. De hadde sine møter i skolehuset eller i
hjemmene. Jack Youngberg prækte for dem, saa slap de at betale
presteløn. Ellers blev de mest velsignet naar de fik præke litt
allesammen paa møterne. John Asber selv var kommet til den overbevisning
at det var ubibelsk at ha fast prest og betale ham stor løn.

Torsdag den 4de juni var flere av menighetsfolkene fra Glenfield til
byen for at hente tilreisende til femogtyve aars festen. Mange hadde
venner og kjendte som skulde komme til møtet.

Pastor Monrad skulde stanse hos N. B. Olson, som ogsaa skulde møte
Malinda Anderson der kom hjem fra Iowa, hvor hun hadde holdt tre
maaneders religionsskole den vaar. Evangelist Martinus Pederson skulde
følge til Petter Hendrickson og dit fulgte ogsaa Martin Warnes, som kom
hjem fra presteskolen og som nu var teologisk kandidat. Han hadde just
bestaat eksamen og hadde faat karakteren særdeles duelig (2.23). Pastor
Edvard Skarping var ogsaa ved stationen. Han kjørte i en splonkande ny
„Chevrolet Sedan“ som menigheten hadde git ham den vaar til minde om fem
aars trofast arbeide i menigheten. Han skulde møte pastor Johan
Sebastian Reierson med familie, som nu skulde komme den lange vei fra
Montana for at overvære jubilæet.

Det blev længe at vente paa toget; men endelig rullet det ind paa
stationen, og alle strømmet til for at faa fat paa hver sine.

Mest interessant var det at se pastor Reierson og familie, som de steg
av toget. Pastor Reierson hadde klippet sit skjæg i „Van Dyke style“,
saa han saa rent ungdommelig ut trods sine nogen og seksti. Mrs.
Reierson saa noget gammel og utslitt ut, men var dog kjæk og livlig naar
hun fik hilse paa kjendte. Barna var vokset saa store at de var
uigjenkjendelig. Smaaguttene var sterke dygtige karer med nette klær og
nye sko, og smaapikerne hadde lange fletter med røde og blaa silkebaand.

Da de saa var kommet sig op i pastor Skarpings „Chevrolet“ og fik kjøre
ut over landeveien henimot Glenfield kirke var der smil paa ansigtene.
„Husker du sidst vi kjørte ut av Glenfield-settlementet, mama,“ sa
Reierson. „Da vi kjørte med „broncho“-ponierne og den gamle buggyen?“
„Aa! ja, jeg husker det nok, men jeg vil ikke tænke paa det nu,“ svarte
Mrs. Reierson.

Oppe paa den høieste bakken kunde de se Glenfield prestegaard, men da
maatte barna reise sig i automobilen. „Var det der jeg blev født, mama,“
sa smaajenterne. „Var det der vi bodde, papa,“ sa smaaguttene. „Ja! der
var det,“ sa de gamle.

Ankommet til prestegaarden møtte Mrs. Skarping dem ute paa verandaen.
Hun var en ung pen kvinde, tækkelig klædt og med et smil som det gjorde
gamle Mrs. Reierson godt at se. „Jeg er glad ved at se dig,“ sa Mrs.
Skarping, da hun fik trykke Mrs. Reiersons haand. „Jeg har hørt saa
meget om dig.“

Inde i prestehuset blev de først traktert med et glas limonade, og en
time senere sat alle de besøkende rundt et veldækket bord og nød et
deilig aftensmaaltid. Reierson hadde saa meget at spørre om, og Skarping
var meddelsom og fortalte om mangt og meget i menigheten. Nogen var
døde, andre hadde flyttet ut, og en hel del nye familier fra Iowa hadde
kjøpt land og flyttet ind. Iblandt dem som var døde, var gamle Gurine
Hendrum. „Hvorledes fik hun det paa det sidste da,“ spurte Reierson.
„Aa, hun snakket mest om at hun maatte faa sig en god kop kaffe,“ svarte
Skarping. „Hun syntes nok ogsaa at ha nogen erkjendelse og alvorstanker,
men hun hadde det altid saa travelt med disse verdslige ting,“ la han
til.

Efter aftensmaten sat begge prestene ute paa verandaen i en fortrolig
samtale. Mrs. Reierson og Mrs. Skarping holdt sig inde en stund, men
snart kom ogsaa de ut med hver sin stol og satte sig ute paa verandaen.
Barna sprang omkring og lekte, og ind iblandt maatte de rope til
forældrene og spørre om forskjellig. „Var dette træ her da vi bodde her,
papa,“ ropte Marie. „Ja, det træet plantet jeg som en bitte liten busk
dagen efter du blev født,“ sa faren. Hun maatte bort og staa ved siden
av træet, men hun fandt at det hadde vokset meget hurtigere end hun.

Saaledes gik tiden indtil solen dalte i en rødblaa sky i vest, og
nattens stilhet la sig over aker og eng. Pastor Skarping bad da Reierson
holde andagt, og saa gik alle tilsengs. „Det er underlig at gaa tilsengs
engang til i Glenfield prestegaard,“ sa Reierson.

Den næste dag begyndte samtalemøtet. Samtaleemnet var den trange port,
Matt. 7, 12--14. Pastor Reierson holdt indledningstalen over det
opstillede emne. Det var et kraftig vidnesbyrd. Det blev ogsaa hans
sidste tale i Glenfield. Han tok jo ogsaa del i samtalen siden i møtet,
men det var kun korte vidnesbyrd. Pastor Reierson hadde skrevet sin
indledningstale og ifølge beslutning senere i møtet, lot han den
offentliggjøre i „Kirkebladet“, saaledes er den bevaret indtil denne
dag. Da det var pastor Reiersons sidste tale i Glenfield, gjengir vi den
i sin helhet:

 „Jesus har i den forutgaaende del av bergprækenen ført sine
 tilhørere frem til den trange port, idet han har fremholdt loven med
 sit hellige krav til mennesket. I dette avsnit retter han en
 indtrængende formaning til folket om at gaa ind igjennem porten og
 bli frelst.

 1. At gaa ind gjennem den trange port er den eneste maate at komme
 ind i Guds rike.

 Der er mange som gaar forbi porten og gaar paa den brede vei til
 fortapelsen, enten fordi de ikke agter paa porten eller fordi de
 ikke vil gaa ind gjennem den. Atter andre forsøker at finde en anden
 vei. De forsøker at stige andensteds over, men om dem sier Guds ord
 at de er tyve og røvere.

 At der kun er en port og en vei ind i Guds rike har altid været en
 forargelse for det hovmodige menneskehjerte. Vantroen sier: „Enhver
 blir salig paa sin tro.“ Naar man kun tror noget, gjør noget og gaar
 gjennem noget, og følger noget saa er det ikke saa nøie hvad det er,
 mener verden. Men Jesus sier klart der er kun en port og en vei til
 livet. Menneskene forsøker med sin fornuft at optænke andre veie.
 Nogen vil gaa moralens og dydens vei. De sier, kan man blot leve et
 utvortes pent og ærbart liv og avstaa fra aabenbare synder og
 laster, skal man nok komme ind i Guds rike. Andre vil gaa
 egenretfærdighetens vei og lik farisæerne iklær sig en utvortes
 gudsdyrkelse og tror at de ved sin kirkegang, altergang, bøn, sang,
 læsning o. s. v. skal erhverve sig saligheten, men heller ikke dette
 er at gaa ind gjennem den trange port.

 2. Hvad er det saa at gaa ind gjennem den trange port? Det er at
 ydmyge sig for Gud og erkjende sine synder med hjertelig anger og
 bedrøvelse, at bekjende dem oprigtig for Gud og alvorlig søke Guds
 naade i Kristus, med andre ord det er at omvende sig. Og det er just
 dette det naturlige menneske ikke vil. Man gjør gjerne hvad som
 helst bare man kan slippe at bøie sig og gaa gjennem omvendelsens
 trange port. Man kan foreta sig religiøse øvelser og være flittig i
 kirkelig arbeide. Man kan endog gaa paa bønnemøterne og be lange
 bønner og endda være utenfor den trange port. Mange, mange av vort
 dyrt elskede folk har bedrat sig selv og indbildt sig at de var
 kommet ind, mens de i virkeligheten endnu er paa den brede vei til
 helvede. Det gaar godt an at være religiøs og endda være paa
 fortabelsens vei.

 Den trange port er skjult for de vise og forstandige, og dog behøver
 ikke daaren at fare vild. Det er faa som finder den. Det er kun den
 som har aandens oplatte øie og som vil gaa troens vei som finder
 den.

 3. At komme ind i Guds rike gjennem den trange port og smale vei er
 vanskelig.

 Først fordi man faar intet med av sit eget, og andet fordi der er
 litet selskap. „Der er faa.“

 Et religiøst blad fremstillet denne sandhet med et billede av en ung
 dame som skulde stige ombord i et passagertog og som hadde en hel
 del baggage med sig. Idet hun skulde stige ombord sa konduktøren:
 „Ingen baggage paa dette tog.“ Disse ord lyder ogsaa ved den trange
 port. Ingen baggage gjennem denne port. Ingen egenretfærdighet,
 intet hykleri, ingen gjerninger, hvorved man vil fortjene
 saligheten, alt maa lægges igjen utenfor.

 Aa hvor mange er blit igjen utenfor. De holdt fast paa sin baggage
 og evighetstoget rullet avsted ifra dem. De vilde ikke gi op sit
 eget; derfor ventet de indtil porten blev lukket.

 Man hører ofte enkelte si: „Jeg skulde nok gjerne omvende mig bare
 jeg fik de andre med, men der er saa faa som gaar den vei.“ Paa den
 brede vei er der mange. Der er et lystig selskap. Der er letsindig
 sang og musik, drik og svir og lystige lag. Der spaserer
 drikkebrødrene side om side. Der gaar letsindighet og forfængelighet
 arm i arm, ukyskhet og ubluhet kysser hinanden. Horkarlen danser med
 den ulydige pike som nys har forlatt et kristelig hjem, mens skjøgen
 gaar smigrende ved siden av den forlorne søn som nys har forlatt
 faderhuset. Hykleren og gjerrigknarken og en egenretfærdig kirkemand
 findes i samme selskap og foran gaar djævelen og hans engler og
 leder an paa veien som fører til helvedes evige ild. Er du med der,
 ven, som gjerne vil ha mange i dit selskap, saa stans dog og betragt
 dine medvandrere og dit sidste endeligt, og du vil maaske vende om
 og søke efter den trange port og smale vei. Det er dog bedre at gaa
 der om der er faa i selskap.

 Men dersom der er faa som finder den trange port, og der er saa
 mange hindringer, kunde man spørre: er det i det hele tat mulig at
 komme ind. Ja, det er mulig. Ikke i egen kraft, men ved Guds kraft.
 Den stund du utrækker din haand er Gud færdig til at ta dig ved
 haanden, ja lede og hjælpe dig frem paa veien. Men her gjælder det
 at søke med alvor og trænge sig frem.

  Ingen finder frem til evige ro,
  som sig ei vældig fremtrænger.
  Sjælen maa utstaa en kamp for den tro,
  hvorav vor salighet hænger.
  Porten kaldes trang, og veien heter smal,
  Herrens naade har dog oplukket himlens sal;
  men her gjælder trænge, ja trænge sig frem
  ellers er himlen forloren.

 4. De som er kommet ind i Guds rike paa jorden, skal bevise det i
 kjærlighetens sind. „Alt hvad I vil at menneskene skal gjøre mot
 eder, det skal ogsaa I gjøre mot dem.“ Dette er en smal vei at gaa
 paa. Hvor langt anderledes vilde ikke verden se ut om alle folk
 indrettet sig efter denne gyldne regel. At man ikke løftet sin haand
 til at gjøre noget imot sine medmennesker som man ikke vilde at de
 skulde gjøre imot sig. At man ikke sa noget andet om sine
 medmennesker end det man ønsket at de skulde si om sig. Det vilde
 bli ganske anderledes at leve i verden.

 5. Veien gjennem den trange port fører til evig liv.

 Mens de som gaar paa den brede vei ikke har noget haab for
 fremtiden, men kun den evige fortapelse i vente, kan den lille flok
 som gaar paa den smale vei løfte hodet op og med frimodighet se sit
 livs endelig ivente; ti veien fører til livet. Det evige liv hos
 Gud. Da glemmes trængslerne og smerterne paa veien, ti de første
 ting er vegne bort.

  Herlighetens krone er værd al din flid,
  værd al din bøn og din længsel.
  Ingen angrer sig som er vel kommen did,
  kronen fortjener din trængsel.“

Efter indledningstalen var ordet frit, og mange tok del. To ting kunde
man merke ved dette møte, først at der var mange folk allerede ved
møtets begyndelse og andet at mange av lægfolket tok del. Kandidat
Warnes var ogsaa tilstede og talte paa sin inderlige og varme maate.
Malinda Anderson sang flere ganger under møtet. Saa kom søndagsmøtets
sidste og store dag. Det var en lys blank junidag med solskin og ganske
varmt. Allerede tidlig paa morgenen begyndte folk at samles til
gudstjenesten. Samfundets formand var ankommet aftenen i forveien og
stanset hos pastor Skarping sammen med Reiersons.

Klokken halv elleve begyndte gudstjenesten. Pastor Skarping forrettet
for alteret og sangkoret sang den vakre sang. „Hvor herlig, hvor herlig
er hist din bolig“ før prækenen. Baade Martin og Malinda var med og sang
i koret. Det var saa underlig at faa synge i den gamle kirke igjen,
syntes de.

Formanden besteg da prækestolen. Han var en forholdsvis ung mand med
rank holdning og rundt ansigt; men med et glimt i øiet som blev til lyn
naar han begyndte at tale. Hans tekst var Salmen 90, 1, „Herre, en bolig
har du været os fra slegt til slegt.“ Han sa det var Mose bøn da han
stod ved enden av sit livsløp. Han saa tilbake paa de aar som hadde
faret forbi. De mange førelser med Israels folk, baade gjennem ondt og
godt Herren hadde dog været en bolig for dem.

„Glenfield menighet kan se tilbake idag paa mange aar av Herrens
førelser,“ fortsatte formanden. „Femogtyve aar er en lang arbeidsdag.
Mangt et tungt tak er blit tat i disse aar. Den ene Herrens tjener efter
den anden var kommet og hadde arbeidet i menigheten, og arbeidet var
lykkedes baade i det materielle saavel som i det aandelige. Alt fordi at
Gud har været eders bolig.

„Herren vil ogsaa være en bolig for den enkelte,“ sa taleren. „Det
hjælper ikke om du tilhører en utvortes menighet, dersom du ikke er
kommet ind i forening med Gud, ind i arken, saa du blir berget fra
vandene, ind i den sande Guds menighet, ind i Jesu Kristi samfund.“

Tilslut rettet formanden en kraftig appel til forsamlingen om at haste
med at komme ind i Guds bolig før det blir forsent.

Paa eftermiddagen talte pastor Monrad paa engelsk. Han var en flytende
taler i det engelske sprog, og de unge i menigheten vilde gjerne ha det
engelske sprog.

Om aftenen var der avslutningsfest med taler av flere. Av dem som talte
kan nævnes pastor Reierson, pastor Monrad, pastor Corneliusen, som nu
var prest i Ottawa menighet, da pastor Carl Johnson, som for længe siden
var kommet tilbake fra Europa, var reist til Vestkysten for at opta
institutionsarbeide sammen med pastor Setun og pastor Lewis. Desuten
talte kandidat Warnes, N. B. Olson og Petter Hendrickson samt
menighetens prest, pastor Skarping. Arrangementskomiteen hadde ogsaa
spurt W. U. Nelson om ikke han vilde si noget under møtet, men han hadde
svaret, at slik som det nu gik i menigheten, kunde han intet si. „Naar
man vil saa helt sætte tilside dem som har staat med menigheten i last
og brast og sætte ind de til ledere som ingen greie har paa menighet
bare fordi de kan staa op og holde bøn, saa vilde ikke han ha noget at
gjøre med menigheten,“ sa han. Hele den søndag sat W. U. og Jeremias
Bustad borte i det ene hjørne av kirken. W. U. med et koldt, stivt
marmoransigt og Bustad med et par sky øine som ikke turde se paa andre
folk.

Tilslut sang forsamlingen staaende: „O tænk naar engang samles skal“ og
pastor Reierson lyste velsignelsen.

Saa var femogtyve aars festen over og alle reiste hjem til sit. Men av
de mange i den store forsamling var der ingen som var saa lykkelig da de
reiste hjem som pastor Reierson og familie. Den kjærlighet de nød baade
av prest og menighet under dette besøk hadde gjort deres hjerter godt.
De reiste hjem styrket og opmuntret til at ta fat paa arbeidet i vesten.

Samfundets formand hadde ogsaa fortalt pastor Skarping at Reierson hadde
gjort et aldeles storartet arbeide i Montana. Der var nu tre
selvstændige kald i det strøk Reierson hadde begyndt. Formanden hadde
ogsaa fortalt at Reierson det sidste aar hadde hat kald fra en av de
største menigheter i samfundet; men han hadde avslaat. „Han vilde forbli
i Montana endnu en stund,“ hadde han svaret. Da dette kom ut i Glenfield
menighet, var det mange som undret sig over det; for det var jo den
prest som ikke kunde brukes.

Sommeren gik, høst og vinter kom og gik. I mars maaned aaret efter
femogtyve aars festen var Glenfield menighets kvindeforening samlet til
møte i prestegaarden hos pastor og Mrs. Skarping. Som de sat der og
koset sig over kaffekoppene efter andagten, ringte telefonen. Det var
stationsagenten i byen som vilde tale med pastor Skarping. „Her er et
telegram for Dem,“ lød det. „Hvorfra,“ spurtes der. „Fra Harrisville,
Mont.,“ var svaret. „Vær snil og læs telegrammet.“ Agenten læste
følgende: „Reierson died this morning from ’flu’. Will bring him to
Glenfield for burial Tuesday.“

  Mrs. J. S. Reierson.

Pastor Skarping gjentok ordene for at være sikker paa at han hadde faat
dem ret. Det gik som et set i forsamlingen. „Reierson er død,“ gjentok
de sig imellem. Nogen av kvinderne fik taarer i øine, andre sat
alvorlige. „Er Reierson død?“ sa Bustad. Han sat langt ute i kjøkkenet
ved døren. „Ja! nu er Reierson død,“ sa Mrs. Petter Hendrickson, „saa
maa du vel slutte at baktale ham nu da.“ Bustad blev blek som et lik.
W. U. sat nær ham. Hans ansigt var askegraat, stivt og koldt.

Tirsdag var Glenfield settlementet samlet til pastor Reiersons
begravelse. Det var ikke bare menigheten, men hele settlementet var
samlet og mange folk inde fra byen. Trods vaarbløten kom folk fra alle
kanter.

Samfundets formand kunde ikke være tilstede, hvorfor han sendte et
trøstebrev, som blev oplæst. Da det var langt til naboprestene, og
veiene næsten ufremkommelige, var kun pastor Skarping, pastor
Corneliusen fra Rutherford og kandidat Warnes tilstede. Martin Warnes
var nu ellers i Chicago og gik paa skole for yderligere at utdanne sig,
da han hadde bestemt sig til at gaa til Kina som missionær.

Pastor Skarping holdt liktalen. Hans tekst var: „Vel du gode og tro
tjener; du har været tro over det lille. Jeg vil sætte dig over meget.
Gaa ind til din Herres glæde.“ Matt. 25, 23.

 „Disse ord er det vidnesbyrd som Herren gav den tjener som kom
 tilbake med sine talenter.

 Døden minder os altid om regnskap og opgjør. I opgjørets stund blir
 det spørsmaal om hvad Herren sier om os. Menneskene kan si mangt og
 meget om os og ikke mindst om Herrens tjenere, men hvad sier Herren?
 Herren har idag talt det sidste ord om pastor Reiersons liv og
 arbeide.

 Ved hans baare idag mindes vi at ogsaa vi engang skal staa der hvor
 Herren taler det sidste avgjørende ord om os.

 Det var to ting Herren sa om denne tjener: 1. Han var en god tjener
 og 2. Han var en tro tjener, og disse to ting kan vi ogsaa si om
 pastor Reierson,“ sa taleren.

 „En god tjener i Herrens øine er en som i ydmyghet vil søke Herrens
 ære. En god tjener er ikke bare begavelse og dygtighet, men en som
 vil ofre alt for Herren og sine medmennesker. Pastor Reierson var en
 saadan tjener. Vi mindes hans sidste vidnesbyrd her i Glenfield
 menighet. Det var sand og levende kristendom han vilde.

 Han var en tro tjener. En som ikke svigtet trods motstand og besvær.

 Han var god og tro i sit hjem. Hans hustru og barn vil gi ham det
 vidnesbyrd.

 Han var tro i embedet de aar han betjente denne menighet. I mindes
 ham ved sykeleiet, paa prækestolen, i konfirmantundervisningen, og i
 hjemmene, naar han kom omkring. Han var tro imot sin overbevisning
 gjennem alt.

 Og dog med alt dette var det bare „+det lille+“, Herren hadde noget
 mere i vente for ham; derfor tok han ham hjem og satte ham over
 meget. Han fik gaa ind til sin Herres glæde.“

Efter saaledes at ha talt om Reiersons liv, henvendte han sig til
menigheten med dette spørsmaal. „Hvorledes skal I møte eders Herre naar
I skal frem for den store dommer. Reierson er borte, men ikke for evig.
Vi skal møte ham i dommen,“ sa taleren. Tilslut talte han nogen
inderlige trøstens ord om opstandelsens evige haab til den efterlatte
hustru og barn. Der var dyp sorg og graat i forsamlingen da pastor
Skarping avsluttet sin tale.

Der blev lagt blomster paa baaren fra Glenfield menighet,
ungdomsforeningen og kvindeforeningen, fra seks menigheter i Montana,
fra indremissionskomiteen og fra hedningemissionskomiteen. Pastor
Corneliusen talte baade paa indremissions- og hedningemissionskomiteens
vegne, og kandidat Warnes talte paa Glenfield menighets og
ungdomsforeningens vegne. „Næst Gud har jeg pastor Reierson at takke for
hvad jeg er idag,“ sa Martin. „Tak, pastor Reierson, for hvad du var for
os her i Glenfield menighet og for de frøkorn du la ned i mit unge
hjerte under konfirmationsforberedelsen.“ Men da tok graaten ham, saa
han ikke kunde si mere.

Sangkoret sang baade før og efter likprækenen og tilslut sang Malinda
Anderson: „Den store, hvite flok vi se.“

Saa førtes liket ut og blev lagt til hvile under en stor „cottonwood“
paa Glenfield kirkegaard.

Men da alle folk hadde fjernet sig, endog Reiersons familie, var der to
unge mennesker som stod igjen ved sin forhenværende sjælesørgers grav.
Det var Martin Warnes og Malinda Anderson.

„Ja, nu har vi ikke Reierson til at trøste os mere,“ sa Malinda. „Nei,
nu tror jeg vi faar prøve at trøste hinanden herefter,“ sa Martin. Han
lot sin arm glide ind under hendes, og de gik side om side ut av
kirkegaarden.

De gik imot den dalende dag. Lette graa vaarskyer hang i vest. Og mens
solen sank i purpurglød paa vestens horisont, svinget de to unge av
veien ind i skoglunden hvor Petter Hendricksons store og oplyste stue
stod og indbød dem at komme ind.

To maaneder senere stod Martin og Malinda brudgom og brud i Glenfield
kirke, og allerede samme høst reiste de ut som missionærer til Kina. Og
nu mangen kveld, mens aftenvinden vifter græsset paa Reiersons grav,
sitter de i aftendæmringen i sit hjem i Kina og samtaler om pastor Johan
Sebastian Reierson hvis indflydelse føltes ikke bare i Glenfield, og ute
paa indremissionsmarken langt ute i Montana; men ogsaa gjennem disse to
unge spredte sin indflydelse ut til hedningeland. Og det var den prest
som en hel menighet og endog nabopresten engang var ganske enig om at
det var en prest som ikke kunde brukes.

Borte paa Glenfield kirkegaard staar en gravstøtte med pastor Reiersons
navn, fødselsdatum og dødsdatum. Og nederst paa støtten staar dette
betegnende bibelvers: „Salige er de døde som dør i Herren. De skal hvile
fra sit arbeide; men deres gjerninger skal følge dem.“


    *    *    *    *    *


Ogsaa en juleaften


Det var stille i den store kystby. Et lag av den deiligste hvite sne
hadde lagt sig i gatene og paa fortaugene nogen dage før jul. Endog nu
juleaften faldt sneen stille og let. Hvert snefnug var som et bud fra
den rene himmel, mens det dalet sagte ned forat bli trampet paa av
mennesker og blandet med sølen i de travle gater.

En sælsom stilhet laa over alt og alle. Frem og tilbake forbi det store
hospital i byens centrum gik mænd og kvinder, nogen av dem førte barn
ved haanden. Alle skulde hjem for at feire jul. Nogen av mændene bar
store pakker under armen. De skulde hjem til hustru og barn med julegodt
og julegaver. En arbeidsmand kom just nu ut av hospitalet. Han saa meget
nedtrykt ut som han steg sagte ned ad trappene og gik ned over gaten.
Ogsaa han skulde hjem.

Oppe i anden etage av det store hospital laa en enslig liten kone med et
to ukers gammelt barn. Man kunde se at hun længtet og led. Det var konen
til Jens Mattias, en fattig fisker som bodde nede ved stranden i den
store kystby.

Jens Mattias var en strævsom mand som forsøkte at ernære sig, sin hustru
og sin store barneflok som bedst han kunde. Ved siden av at være fisker
hadde han ogsaa forsøkt at være menneskefisker.

Det var helst om vinteren, naar folk ikke hadde det saa travelt, han
reiste omkring med bibel og salmebok i en liten vadsæk for at holde
møter omkring i familiehusene. Og folk var glad naar han kom. Det var
noget friskt og godt ved hans vidnesbyrd.

Han hadde tænkt at ta en tur ogsaa iaar saasnart juleaften og første
juledag var over for at besøke nogen folk langt inde i skogen og samle
dem omkring Guds ord. Han hadde ventet at faa konen og den lille hjem
til jul, saa han kunde faa reise. Men nu da han ut paa eftermiddagen
besøkte hende paa hospitalet, var hun meget syk og der var litet haab om
at hun kunde komme hjem paa lang tid, kanske en hel maaned. Derfor
maatte han gaa hjem, skynde sig hjem, til barneflokken for at hjælpe dem
og trøste dem da de med taarer i øinene spurte om ikke mama kom hjem til
jul. Konen, hun Berthe Margrete, blev ved hospitalet.

  *  *  *

Det var saa forunderlig stille inde paa det værelse hvor den fattige
fiskerkone laa. Borte paa et litet bord stod nogen deilige blomster i en
vandkrukke. Der var roser, nelikker], og liljekonvaler. De strakte og
tøiet sig saa langt de kunde hen imot sengen for at bringe sin duft hen
til den lidende. Det var nogen nabokoner nede i fiskerbyen, som hadde
sendt disse blomster op til hende. Hun tænkte paa disse venners
kjærlighet, tænkte ogsaa paa Jens Mattias og barneflokken hjemme.
Stakkars dem! det var nok en trist juleaften uten mor.

Hun kunde ikke forstaa hvorledes alt hang sammen. Hun syntes verden var
saa helt anderledes end den hadde været. Det var som om ingen brød sig
om hende. Kanske var det fordi hun var fattig og ikke kunde opføre sig
med anstand i det høiere lag i samfundet. Hvert aar før hadde Jens
Mattias været indbudt til at holde andagt ved hospitalet juleaften. Men
iaar hadde han ikke faat indbydelse. Kanske var det fordi hun var der at
de undsaa sig for at indbyde ham; saa stod hun ogsaa i veien for sin
mands virksomhet, tænkte hun.

Tankerne kom som en hær av ryttere og stormet ind paa hende. Hvorfor
skulde der være saadan forskjel paa folk? Hvorfor nogen fattig og nogen
rik? Hvorfor nogen stænges utenfor og sættes tilside; men andre trækkes
frem?

Men med ett gik der et skarp sting gjennem hendes høire side. Ja, var
ikke det hun frygtet for, at der vilde sætte sig betændelse der. Hun
hadde talt til lægen om det. Men han hadde to alvorlige operationer hver
dag og meget at tænke paa. Han hadde ogsaa befalet at sykepleierskene
maatte ta sig av den syke fiskerkone; men de hadde svært liten tid. Alle
hadde det travelt. Nogen skulde skynde sig hjem til jul. Andre skulde
gjøre sig færdig for at feire jul ved hospitalet. Ingen hadde tid til at
hjelpe hende. Smertene blev heftigere. Nu forstod hun at det vilde bli
mange dage og nætter av lidelser, ja maaske operation eller helseløshet
for resten av sit liv.

Var der ingen som vilde hjælpe? Hendes sjælesørger hadde prækt saa
vakkert om Johannes i fængslet søndag før hun reiste til hospitalet, og
han hadde sagt, at vi som Guds barn skulde besøke dem som var i aandelig
eller legemlig nød. Men hvor var Guds barn, ja, hvor var presten selv.
Aa nei, hvad tænker jeg paa, sa hun til sig selv. Han har jo selv hustru
og barn og det er jo juleaften.

Endelig husket hun paa de ord i den 62de salme: „Alene i haab til Gud er
min sjæl stille, fra ham kommer min forventning. Han alene er min klippe
og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.“

Kirkeklokkerne i taarnene ringte til høitid. Hun brast i graat. Hun
vendte sit ansigt mot barnet ved sin side og de hete taarer faldt ned
paa det sovende spedbarns bløte ansigt.

Og hjemme sat Jens Mattias og vugget den mindste i søvn.


    *    *    *    *    *


Edel


Det var fem barn i familien. De bodde paa et vidunderlig vakkert sted.
Deres hjem laa paa en høi bakke inde i skogen. Saa høit at huset kunde
sees over trærne som stod længere ned i dalen. Kun nogen eketrær med
store kroner som stod nær indtil huset raket over det. Rundt omkring paa
grønsværet stod nogen mindre cedertrær og en stor furu. Tæt ind til
husets veranda var der blomsterbed. Der kunde barnene plukke
stedmorblomster, nelikker, pioner og nogen faa roser. Nede i dalbunden
ret frem for huset laa et litet vand. Dypt, stille og blankt som et
taarevasket øie laa det der og smilte og kjendte skogens vellugt og
hørte fuglenes sang. Her nede ved vandet likte barnene at leke, men det
var det ved det at det var aldrig saa vakkert naar de kom ned til det
som naar de saa det ifra bakken deroppe ved huset. Derfor lekte de mest
rundt huset og nøiet sig med at se ned paa vandet.

Det var en framifraa lykkelig barneflok, og forældrene var ogsaa meget
glad i sine barn. Det var bare en ting som fattedes, og det var at
flokken utgjorde et ujevnt tal. Hadde det bare været seks. En liten pike
var for et par aar siden kommet paa besøk, men stanset bare seks uker,
saa tok Jesus hende til sig. Edel som da var en av de mindste vilde
endelig at faren skulde gaa til hospitalet og kjøpe en anden liten; men
der var ingen at faa.

Edel var en vakker pike. Hun hadde mørkt, krøllet haar, et lyst humør,
og et smilende ansigt. Næsen var liten og opadvendt og de smaa mørke
øine danset under de fremtrædende øienbryn. Hun var svært glad i dukker
og smaa barn. Hun kunde leke time efter time med dukken sin og fik hun
sitte og vugge en „baby“ var hun glædesolen selv. Derfor var det ogsaa
saa saart for hende da hendes lille søster blev tat fra hende saa snart.

Men saa en vakker dag senhøstes hadde moren fortalt en ældre søster, at
hun snart skulde til hospitalet for at hente en „baby“ og da blev glæden
overvældende. Edel var saa lykkelig, at hun laa vaaken om nættene og
tænkte paa det. Barnene talte om det sig imellem og jublet. Bare at de
nu kunde faa kjøpe en gut, saa blev det tre gutter og tre piker. De
sparet op sine smaacenter saa de skulde ha litt at hjælpe til med om
ikke mama hadde nok at betale med.

Da moren en nat laa paa hospitalet, fik hun se et syn. Hun syntes hun ut
gjennem vinduet saa ind i et stort lyshav. Ut av dette store lyse rum
kom en snehvit due flyvende. Den kom flyvende ind gjennem vinduet,
flagret en stund over den lille som laa og sov ved hendes side og saa
fløi den ut igjen. Og med ett var hele lyshavet borte og hun stirret ut
i den mørke nat. Da forstod moren at det var et budskap fra det land der
er lyst som en dag, at den lilles aand snart skulde flyve tilbake dit
igjen.

Da saa moren kom hjem med den lille blev Edels fryd fuldkommen. Hun
jublet og sang og vugget lillebror saa ofte diakonissen vilde tillate
det. Snart blev han saa stor at han kunde smile og naar Edel ristet sit
krøllete hode over ham i vuggen, lo han med aapen mund og strakte
hænderne op imot hende. „Nei se, mama, lillebror har hænder akkurat som
en engel. Han vil vist ta mig og flyve bort med mig,“ sa hun til sin
mor.

En nat ved midnatstid kom den hvite due tilbake og tok lillebrors sjæl
med sig hjem til lysets land. Saa var det bare lerhytten som var igjen.
Og da man bar den til graven var Edel saa syk, at hun ikke kunde følge
til graven. Hun laa i sengen og graat fordi lillebror blev tat ifra
hende. „Jeg vil gaa til ham,“ sa hun. „Han var saa vakker, just som en
engel.“ En uke senere kom den hvite due tilbake og hentet ogsaa Edels
sjæl. Saa fik hun følge lillebror til lysets land.

Men derinde i huset i hjemmet med de naturskjønne omgivelser blev det
saa tungt og trist. Blomsterne ute i haven hadde falmet, trærne hadde
mistet sit løv gjennem vinteren, men det var vaarveir ute.

Dernede ved det speilblanke vand hviler Edel mellem to andre grave under
et simpelt piletræ. Men der oppe paa bakken i en liten stue sitter far,
mor og de fire som er igjen og taler om en ni-aars gammel pike med
krøller og smil som de aldrig kan glemme.


    *    *    *    *    *


 The Peasant Stories
 of Bjørnstjerne Bjørnson

 By
 CARL E. NORDBERG


 Prof. G. R. Vowles says in his forword:

 “The peasant romances are simple tales of everyday life, and yet
 they are imperishable masterpieces. They are so simple and unadorned
 that I am sometimes at a loss to understand the grip they have upon
 me.

 Mr. Nordberg’s thesis helps to make clear some of the reasons why
 these homely and yet remarkable stories touch us so deeply--sketches
 some of the background against which they stand out in relief.

 We are greatly indebted to Mr. Nordberg for his sketch of the
 background of these ever fresh and gripping romances.”

 The author says in the preface to the book:

 “The purpose of the book is to give information to the English
 reading public of the life and customs of the peasants of Norway and
 to create a greater interest in the stories that portray it so
 beautifully.”

 The book is in 116 pages, nicely bound and has several beautiful
 views from Norway.


 +Price, $1.00+

 For sale by THE FREE CHURCH BOOK CONCERN,
 322 Cedar Avenue,
 Minneapolis  Minnesota Kristendom
    i Hverdagslivet

 Av
 J. R. MILLER, D.D.

 Oversat fra engelsk
 ved
 CARL E. NORDBERG
 med forord av pastor Johan Mattson.

 Boken er paa 108 sider og vakkert indbundet.

 Det første oplag av 1000 er utsolgt. Nyt oplag nu i bokhandelen.


 Andre bøker oversat ved professor Nordberg:
 “HEMMELIGHETER VED ET LYKKELIG HJEM”

 “LIK JESUS”,
 begge av J. R. Miller.

 “FØLG MIG”
 av Benevolous.

 En bok for konfirmanter av samme oversætter.


 Alle disse bøker tilsalgs i Frikirkens Bokhandel,
 322 CEDAR AVENUE,
 MINNEAPOLIS  MINNESOTA


    *    *    *    *    *
      *    *    *    *
    *    *    *    *    *

Notes and Errata

The Book and Its Author:

 “Presten som ikke kunde brukes” was written in Norwegian but printed
 in the U.S., using fraktur (“gothic”) type several decades after
 Norway itself had gone over to Roman type. The most likely reason is
 that the book’s target audience had learned to read Norwegian when
 fraktur was still the norm. Unlike most fraktur texts, the book
 generally uses boldface instead of “gesperrt” (spaced-out) type for
 emphasis, while non-Norwegian words are shown in quotation marks
 instead of being printed in “Antiqua” (Roman) type.

 The “Folkebladet” mentioned in the introduction is probably the
 Norwegian-language weekly newspaper published in Minneapolis,
 1877-1952.

 Carl Edin Nordberg was born in 1880, presumably in Norway. At the time
 of his death in 1926, he was professor of Norwegian and Religion at
 St. Olaf College in Minnesota.


Errata:

Typographical Errors and Misspellings:

 _The spelling of names and of English words was corrected only when
 the expected form could be found elsewhere in the text._

 og samtidig selv ligget under for samme synd
  _text reads “slev”_
 ... med prestens norsk,“ sa Petter Hendrickson
  _text reads “Peter”_
 cottonwooden skjalv
  _text reads “cottenwooden”_
 vore egne landsmænd
  _text reads “ovre”_
 menighetens utvikling
  _text reads “menighttens”_
 fandt det rettest at ta / imot tilbuddet.
  _spelling unchanged_
 Ved ti-tiden paa / formiddag
  _text reads “formidag”_
 to voksne gutter og tre voksne piker
  _text reads “vokne piker”_
 pastor Skarpings „Chevrolet“
  _text reads “Skarpsings”_
 Da vi kjørte med „broncho“-ponierne
  _text reads “brancho”_
 utvortes pent og ærbart liv
  _text reads “ærart”_
 Den stund du utrækker din haand
  _text reads “hin”_
 fortsatte formanden.
  _text reads “formaanden.”_
 Gaa ind til din Herres glæde
  _text reads “Gak ind til min Herres glæde”_
 den deiligste hvite sne
  _text reads “deligste”_
 nelikker
  _spelling consistent for this text_
 en trist juleaften uten mor
  _text reads “stuleaften”_
 fremtrædende øienbryn
  _text reads “fremrtædende”_
 Men saa en vakker dag
  _text reads “vaker”_
 Prof. G. R. Vowles says in his forword:
  _text unchanged_
 Mr. Nordberg’s thesis helps to make clear
  _text reads “help”_
 ever fresh and gripping romances
  _text reads “griping”_

Punctuation and Spacing:

 de unge prestefolk, pastor / og Mrs. Johnson
  _invisible period_
 „Naar Jesus kommer ind i / huset“ og mens
  _text spaced as “... huset “og...”_
 blandet sig op i bekjendtgjørelserne.
  _missing period_
 „Hello holyones“
  _text unchanged_
 det hovmodige menneskehjerte.
  _text reads “menneske.hjerte” at line break_
 Samfundets formand var ankommet aftenen i forveien
  _text reads “ankommet,”_
 før det blir forsent
  _text unchanged_


Quotation Marks:

 The _form_ of quotation marks (single ’ or double ”, high “ or low „)
 is as in the original. Usage was adjusted in cases of ambiguity or
 clear error.

 When a single word in quotation marks comes at the beginning or end
 of a character’s speech, the second (“outer”) quotation mark is almost
 always missing. Long (multi-paragraph) speeches may or may not have
 quotation marks at the beginning of each paragraph.

quotation marks _added_ by transcriber, shown here in braces:

 uker.{“} Nu var hun aldeles utmattet.
  _position of close quote conjectural_
 {„}Efter ham kom pastor Framness
 {„}Saa kom pastor Reierson
  _quotation marks added to second and third paragraphs of
  continued speech_
 men der er saa faa som gaar den vei.{“}
  _position of close quote conjectural_

 {„}Klub paa engelsk, forstaar du, ikke „klub“ paa norsk.{“}
 {„}Hvor meget vil han ha for det?“
 {„}„Plumberne“ er nu de største / løgnere allikevel,“
 ... være der og „runne standen“,{“} sa han.
 {„}Hvorledes er det med os
 {„}Desuten var vintrene strenge her i nordvesten
 den omtalte {„}progressive supper“
 W. U. fraraadet ogsaa det slags {„}party,“
 saa vi faar / alle med.{“}
 til en {„}bruskejænkifamilie“
 supperen skulde jo / være „progressive{“}
 „Hovedtanken i teksten,“ sa han, „var +’vei for Jesus’+.{“}
 en forloren søn,“ sa han. {„}Som

quotation marks _removed_ by transcriber, shown here in brackets:

 [„]Man kan ikke arbeide iblandt de levende
 hans eget homestead.[“] [„]Jeg
  _same speaker continuing within same paragraph_
 „Var det der vi bodde, papa,“ sa smaaguttene.[“]

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Presten som ikke kunde brukes" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home