Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

´╗┐Title: Gwaith Samuel Roberts
Author: Roberts, Samuel, 1800-1885
Language: Welsh
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Gwaith Samuel Roberts" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.Transcribed from the 1906 Ab Owen edition by David Price, email


GWAITH SAMUEL ROBERTS. (S. R.)


Rhagymadrodd.


Ganwyd Samuel Roberts yn Llanbrynmair, Mawrth 6, 1800. Bu farw yng
Nghonwy, Medi 24, 1885; ac ym mynwent gyhoeddus Conwy y rhoddwyd ef i
huno.

O'r Diwygiad y cododd teulu galluog S. R. Yr oedd ei dad, John Roberts,
er 1798 yn olynydd i Richard Tibbot a Lewis Rees fel gweinidog Hen Gapel
Llanbrynmair. Dyma enwau aelodau mwyaf adnabyddus y teulu,--

         John Roberts - Mary Brees y Coed.
         (1767-1834) |
                |
     +--------+------------+--------+-------------+
    Maria  Samuel     Anna   John    Richard
   (1797)  (S.R.)    (1801)  (J.R.) (Gruffydd Rhisiart)
     | (1800-1885)      (1804-1884)   (1810-1883)
     |
   Gohebydd
    - 1877.

Symudodd John Roberts a'i deulu, tua 1806, o Dy'r Capel i ffermdy y Diosg
dros yr afon ar gyfer. "Tyddyn bychan gwlyb, oer, creigiog, anial, yng
nghefn haul, ar ochr ogleddol llechwedd serth" oedd y Diosg; ac efe yw
Cilhaul.

Daeth S. R. yn gynorthwywr i'w dad fel gweinidog yn 1827; dilynodd ef fel
tenant y Diosg yn 1834. Cyn 1856, yr oedd y brodyr wedi penderfynu
gadael Llanbrynmair,--aeth J. R. yn weinidog i Ruthyn, a hwyliodd S. R. a
Gruffydd Rhisiart i'r America.

Cychwynodd S. R. o Lerpwl Mai 6, 1857; cyrhaeddodd yno 'n ol Awst 30,
1867. Yr oedd wedi ei siomi yn y gorllewin ac wedi troi ei gefn ar dy ei
alltudiaeth,--Bryn y Ffynnon, Scott Co., East Tennessee. Cafodd ei
dwyllo gan y rhai oedd yn gwerthu tir; darlunnir hwy ym Martin Chuzzlewit
Dickens. Nid oedd wedi sylweddoli, hwyrach, mor erwin yw'r ymdrech mewn
gwlad anial. A daeth y Rhyfel Cartrefol i andwyo ei amgylchiadau.
Teimlai fod y ddwy ochr i'w beio, ac mai dyledswydd y Gogledd oedd talu
pris rhyddhad y caethion i wyr y De.

O 1867 ymlaen ail ymunodd y teulu, a bu'r tri brawd byw yn yr un cartref
yng Nghonwy hyd nes y cludwyd hwy i'r un fynwent.

Ychydig iawn oedd yn fwy adnabyddus nag S. R. yn ei ddydd yng Nghymru. Bu
ef a'i frodyr mewn llu o ddadleuon,--y mae y gornestwyr oll wedi tewi
erbyn hyn,--a gwnaethant lawer i ddeffro gwlad. Bu ei Gronicl yn foddion
addysg i filoedd. Bu ef ei hun yn llais i amaethwyr Cymru, ac yn llais i
werin yn erbyn gorthrwm o bob math. Cyhoeddwyd cofiant am dano ef a'i
frodyr yn y Bala, gan y Dr. E. Pan Jones.

Wele ddwy ran nodweddiadol o'i waith. Bu y Caniadau yn hynod boblogaidd;
y teulu yn Llanbrynmair yw'r "Teulu Dedwydd." Hwy hefyd yw teulu
"Cilhaul," ac y maent y darlun goreu a chywiraf o ffermwyr Cymru dynnwyd
eto.

OWEN EDWARDS.
Llanuwchllyn,
Awst 1, 1906.

[Photograph of Samuel Roberts, Llanbrynmair: sr1.jpg]CYNHWYSAID.


1. CANIADAU BYRION.


[Argraffwyd y Caniadau hyn laweroedd o weithiau, ac y maent wedi bod yn
foddion cysur i genhedlaethau o werinwyr. Dont o flaen adeg y Bardd
Newydd, nid oes dim yn gyfriniol yn eu dyngarwch syml, eu tynherwch mwyn,
a'u synwyr cyffredin cryf.]

Y Teulu Dedwydd
Marwolaeth y Cristion
Y Lili Gwywedig
Can y Nefoedd
Ar farwolaeth maban
Y Cristion yn hwylio i for gwynfyd
Cwyn a Chysur Henaint
Mae Nhad wrth y Llyw
Y Ddau Blentyn Amddifad
Cyfarchiad ar Wyl Priodas
Dinystr Byddin Sennacherib
Gweddi Plentyn
Cwynion Yamba, y Gaethes ddu
Y creulondeb o fflangellu benywod
Y fenyw wenieithus
Y Twyllwr hudawl
Darostyngiad a Derchafiad Crist
Buddugoliaethau yr Efengyl yn y Mil BlynyddoeddII. CILHAUL UCHAF.


[Darlun o fywyd amaethwr, a'i ofidiau, yn hanner cyntaf y ganrif
ddiweddaf. Mae'n fyw ac yn werthfawr am ei fod yn wir. Dyma'r bywyd
gynhyrchodd oreu Cymru, a dyma'r bywyd hapusaf a iachaf yn y byd.]

John Careful, Cilhaul Uchaf. Senn y Steward. Gwobrwyon John Careful am
wella ei dir,--I. Colli ei arian. II. Codi ei rent. III. Codi'r degwm.
IV. Codi'r trethi. V. Rhoi cerdod i Peggy Slwt Slow nes y cai fynd ar y
plwy. VI. Rhoi benthyg arian i Billy Active i ymfudo.

Jacob Highmind. Cario chwedlau i'r steward. Notice to quit i John
Careful.

Pryder y teulu; troi golwg tua'r Amerig. Squire Speedwell yn ymyrryd. Yr
ysgwrs rhwng Lord Protection a John Careful. Swn y bytheuaid. Meistr
tir a steward. Ymadael o Gilhaul.

Yr Highminds yn denantiaid newyddion. Mynd i'r dim. Cilhaul ar law. Y
steward yn sylweddoli anhawsterau'r ffermwyr. Hen wr Hafod Hwntw. Gweld
colled am ffermwyr gonest di-dderbyn wyneb.III. BYWYDAU DISTADL.


[Ysgrifennodd S.R. hanes rhai adwaenai, yn fyrr iawn, yn y Cronicl.
Distadl oeddynt, ac y mae swyn pennaf bywyd Cymru yn eu hanes dinod. Nid
oes le yn y gyfrol hon ond i ddau yn unig o'r llu, sef cardotes a gwas
ffarm.]

Mary Williams, Garsiwn

Thomas Evans, AberY Darluniau.


Samuel Roberts
Darlun o'r Oriel Gymreig, dynnwyd gan y diweddar John Thomas.

Bwthyn ym Maldwyn
O'r Oriel Gymreig.

  "Mewn hyfryd fan ar ael y bryn,
   Mi welwn fwthyn bychan;
  A'i furiau yn galchedig wyn,
   Bob mymryn, mewn ac allan"

Pont Llanbrynmair
O'r Oriel Gymreig.

Dan Haul y Prydnawn
O'r Oriel Gymreig.
Darlun o dai yn Llanbrynmair dan dywyniad haul yr Hydref.

Cyflwynwyr Tysteb S. R.
O'r Oriel Gymreig.

Cyflwynwyd y dysteb yn Lerpwl yn union wedi dychweliad S. R. o'r America.
Eistedd Caledfryn yn y canol, a'i bwys ar ei ffon. Ar ei law chwith
eistedd S.R., a J. R. yn agosaf ato yntau. Wrth gefn y ddau frawd saif y
Gohebydd, eu nai, a chadwen ar ei fron. Yn union y tu cefn i S. R., yn
dalaf o bawb sydd ar eu traed, saif Mynyddog.

Ffrwd y Mynydd
O'r Oriel Gymreig.
Darlun o olygfa yn ucheldir Llanbrynmair.

My Lord
H. Williams.

Talu'r Rhent
H. Williams.CANIADAU BYRION.


[Bwthyn ym Maldwyn: sr9.jpg]Y TEULU DEDWYDD.


Wrth ddringo bryn ar fore teg,
  Wrth hedeg o'm golygon,
Gan syllu ar afonig hardd,
  A gardd, a dolydd gwyrddion;
Mewn hyfryd fan ar ael y bryn
  Mi welwn fwthyn bychan,
A'i furiau yn galchedig wyn
  Bob mymryn, mewn ac allan.

Canghennau tewfrig gwinwydd ir
  Addurnant fur y talcen,
A than y to yn ddof a gwar
  Y trydar y golomen;
O flaen y drws, o fewn yr ardd,
  Tardd lili a briallu;
Ac O mor hyfryd ar y ffridd
  Mae blodau'r dydd yn tyfu.

Wrth glawdd yr ardd, yn ngwyneb haul,
  Ac hyd y dail, mae'r gwenyn
Yn diwyd gasglu mel bob awr
  I'w diliau cyn daw'r dryc-hin;
Ar bwys y ty, mewn diogel bant,
  Mae lle i'r plant i chwareu;
Ac yno'n fwyn, ar fin y nant,
  Y trefnant eu teganau.

O fewn y ty mae'r dodrefn oll,
  Heb goll, yn lan a threfnus;
A lle i eistedd wrth y tan
  Ar aelwyd lan gysurus;
Y Teulu Dedwydd yno sy
  Yn byw yn gu ac anwyl;
A phob un hefyd sydd o hyd
  Yn ddiwyd wrth ei orchwyl.

Ychwaith ni chlywir yn eu plith
  Neb byth yn trin na grwgnach,
Ond pawb yn gwneyd eu goraf i
  Felysu y gyfeillach;
Mae golwg iachus, liwus, lon,
  A thirion ar bob wyneb;
A than bob bron y gorffwys hedd,
  Tagnefedd, a sirioldeb.

Pan ddel yr hwyr, ac iddynt gwrdd,
  Oddeutu'r bwrdd eisteddant;
Ac am y bwyd, o hyd nes daw,
  Yn ddistaw y disgwyliant;
Pan ddyd y fam y bwyd gerbron
  Gwnant gyson geisio bendith;
Ac wedi 'n, pan eu porthi gant,
  Diolchant yn ddiragrith.

Ar air y tad, a siriol wen,
  A'r mab i ddarllen pennod;
Ac yna oll, mewn pwysig fodd,
  Codant i adrodd adnod;
Yr emyn hwyrol yn y fan
  Roir allan gan yr i'angaf,
Ac unant oll i seinio mawl
  Cysonawl i'r Goruchaf.

Y tad a dd'wed ddwys air mewn pryd
  Am bethau byd tragwyddol;
Y fam rydd ei Hamen, a'r plant
  Wrandawant yn ddifrifol;
Wrth orsedd gras, o flaen yr Ior,
  Y bychan gor gydblygant;
A'u holl achosion, o bob rhyw,
  I ofal Duw gyflwynant.

Am ras a hedd, a nawdd y Nef,
  Y codant lef ddiffuant;
A Duw a ystyr yn gu-fwyn
  Eu cwyn a'u holl ddymuniant;
Ac O! na fedrwn adrodd fel
  Mae'r tawel Deulu Dedwydd,
Mewn gwylaidd barch, ond nid yn brudd,
  Yn cadw dydd yr Arglwydd.

Yn fore iawn, mewn nefol hwyl
  I gadw'r wyl cyfodant;
Ac wedi ceisio Duw a'i wedd,
  I'w dy mewn hedd cydgerddant;
Fe'u gwelir gyda'r fintai gu
  Sy'n cyrchu i'r addoliad;
Ac yn eu cor, ym mhabell Ion,
  Yn gyson ceir hwy'n wastad.

Ceir clywed mwynber leisiau'r plant
  Mewn moliant yn cyfodi,
A'u gweld yn ddifrif-ddwys o hyd,
  Ac astud, wrth addoli;
Ni wag ymrodiant i un man
  I hepian na gloddesta;
Ond bydd eu calon gyda gwaith
  A chyfraith y Gorucha'.

Pob un, a'i Feibl yn ei law,
  I'r ysgol ddaw'n amserol;
Ac yn eu cylch fe'u ceir bob pryd
  Yn ddiwyd a defnyddiol;
Pan ddeuant adre'r nos yn nghyd
  I gyd, a'r drws yn nghauad,
Dechreuant ddweyd yn bwysig rydd
  Am waith y dydd, a'u profiad.

Mor fwyn eu can! mor ddwys pob gair,
  Ac O mor daer eu gweddi!
A Duw yn siriol wenu ar
  Y duwiol hawddgar deulu;
Gwir nad oes ganddynt ddodrefn aur,
  Na disglaer lestri arian,
Na llawrlen ddrudfawr yn y ty,
  Na gwely-lenni sidan.

Ni feddant seigiau mawr eu rhin,
  Na melus win na moethau,
Na thuedd byth i flysio'n ffol
  Frenhinol arlwyadau;
Ond mae rhinweddol win a llaeth
  Yr iechydwriaeth ganddynt;
A Christ yn Frawd, a Duw yn Dad
  A thirion Geidwad iddynt.

Fe'u ceidw'n ddiogel rhag pob braw,
  Ac yn Ei law fe'u harwain,
Nes dwyn pob un i ben ei daith
  Trwy hirfaith dir wylofain;
Pob un a gyrraedd yn ei dro
  Hyfrydawl fro paradwys;
Ac yno'n dawel berffaith rydd
  Y cant dragwyddol orffwys.MARWOLAETH Y CRISTION.


Gristion hawddgar! Daeth yr adeg
  It' ehedeg at dy Dad;
Gad dy lesgedd, hwylia'th edyn,
  Cyfod, cychwyn tua'th wlad;
Sych dy ddagrau, dechreu ganu,
  Darfu'th bechu, darfu'th boen;
Ti gei bellach dawel orffwys
  Ym mharadwys gyda'r Oen.

Er fod afon angau'n donnog,
  A llen niwlog dros y glyn,
Gwel dy Briod cu yn dyfod
  I'th gyfarfod y pryd hyn;
Dacw'r gelyn wrth ei gadwyn,
  Heb ei golyn, dan ei glwy';
Dacw uffern wedi 'i maeddu:-
  Gristion! pam yr ofni mwy?

Yn y dyffryn, er mor dywyll,
  Gwelaf ganwyll ddisglaer draw,
Wedi 'i chynneu i'th oleuo,
  Rhag it' lithro ar un law;
Mae dy Iesu wedi blaenu,
  Wedi torri grym y donn;
Pam yr ofni groesi'r dyffryn?
  Pam mae dychryn dan dy fron?

Eilia'th gan, mae'r nos yn cilio,
  Gwel, mae gwawl yn hulio'r glyn:
Edrych trwy y niwlen deneu,
  Gwel drigfannau Seion fryn:
Gwel, mae hyfryd wen dragwyddol,
  Heulwen nefol ar y wlad;
Gwel mor ddisglaer deg danbeidiol
  Yw brenhinol lys dy Dad.

Gwel y dirif seirian berlau
  Wisgant furiau'r nefol gaer;
Gwel ei huchel byrth disgleirdeg,
  A'i llydain deg heolydd aur;
Gwel yr afon bur redegog,
  Gwel y deiliog ffrwythlawn bren;
Gwel y llwybrau a'r trigfannau
  Sydd i'r seintiau uwch y nen.

Gwel y dedwydd brynedigion
  Yn eu gynau gwynion draw,
Wedi gwisgo eu coronau,
  A'u telynau yn eu llaw;
Yuo'n gorffwys, gyda'u gilydd,
  Mewn llawenydd pur dilyth,
Heb na loes, na chroes, na phechod,
  Mwyach i'w cyfarfod byth.

Gwel y gosgordd-lu yn cychwyn
  I'th ymofyn idd eu mysg;
Gwel dy Brynwr, mewn gwen siriol,
  Yn ei hardd gyfryngol wisg;
Clyw, mae'r clychau oll yn canu,
  I'th groesawu tua thref;
Clyw bereiddlawn seingar donau
  Aur delynau cor y nef.

Gwel dy gerbyd wrth yr afon,
  Gwel dy goron,--gad dy gledd;
Cymer bellach dawel feddiant
  O ogoniant gwlad yr hedd,
Ffarwel iti, collaf bellach
  Dy gyfeillach a dy wedd,
Hyd nes cawn gyfarfod eto
  Yn y fro tu draw i'r bedd.Y LILI GWYWEDIG.


Galar-gan Mam ar Farwolaeth Maban Mynwesol.

Caed Lili teg, mewn hyfryd fan,
  Ar gorsen wan yn tyfu;
Ei hawddgar liw, a'i gywrain lun,
  Wnai i bob un ei garu;
Ei berchen o anwyldeb ai,
  A siriol syllai arno,
Mewn gobaith hoff o'i gadw'n ir
  Am dymor hir heb wywo.

Ond ar ddiwrnod tywyll du,
  Y gobaith cu ddiflannodd;
Daeth awel oer 'nol heulwen haf,
  A'r Lili braf a wywodd;
Mae'n awr yn gorwedd yn y llwch,
  Heb degwch yn wywedig;
A'i berchen deimla dan ei bron
  Ei chalon yn glwyfedig.

Ochenaid ddwys o'i mynwes wan,
  Ac egwan lef sy'n codi,--
"A raid im' golli'r olwg ar
  Fy hawddgar wiwber Lili?
Flodeuyn hardd! dy golli raid,
  Er dibaid dywallt dagrau;
Llwyr ddiflanedig 'nawr yw drych
  Dy unwaith harddwych liwiau.

"Dy addurnedig wisgoedd braf,
  Eu gweled ni chaf mwyach;
Wrth syllu ar dy le, nid wyf
  Ond gwneyd y clwyf yn ddyfnach."
Ar hyn, pan ydoedd natur wan
  O dan y groes yn suddo,
I arllwys balm i'r galon brudd
  Daeth gwiw Ddiddanydd heibio.

Yn dirion (nid i beri braw)
  Ei ddeheu-law estynnai;
Cyd-deimlo wnai wrth wrando'i chwyn,
  Ac mewn iaith fwyn dywedai,
"Na wyla mwy,--dy Lili hardd
  Sy'n awr yng ngardd paradwys,
Mewn tawel gynnes nefol fro
  Yn ail-flodeuo'n wiwlwys.

"Ei nodd, ei ddail, ei arogl per,
  Ei liwiau ter a hawddgar,
Rhagorach fyrdd o weithiau ynt
  Nag oeddynt ar y ddaear.
Ei weled gei ar fyr o dro
  Yn gwisgo harddwch nefol:
I'r ddedwydd wlad dy gyrchu wnaf,
  Lle t'wyna haf tragwyddol."CAN Y NEFOEDD.


Fy enaid blinedig! cwyd d'edyn yn awr,
Ehed trwy'r wybrennau uwch gofid y llawr,
I glywed nefolion yn seinio'r trwy'r nen
Fawl ganiad i'r Iesu, dy Briod a'th Ben.

Mor hardd Ei frenhinwisg, mor uchel Ei sedd,
Mor ddisglaer Ei goron, mor siriol Ei wedd;
Aur-seren awdurdod sy'n awr ar y fron
Fu gynt yn llif-waedu o glwy'r waew-ffon.

Angylaidd gantorion gydunant mewn can
A seintiau fil miloedd, a'u gwisgoedd yn lan;
A broydd a bryniau tragwyddol y nef
Trwy'r dedwydd ororau adseiniant eu llef.

Y llu archangylaidd ddechreuant y gainc,
Gan barchus gydblygu o amgylch Ei fainc:
Y saint a'u coronau wnant balmant i'w draed,
Gan felus gydganu am rinwedd ei waed.

Pan daniodd Ei fynwes, pan gododd mewn brys,
Gan adael Ei orsedd, a'i goron, a'i lys,
A hedeg heb oedi o fynwes Ei Dad,
Ar edyn trugaredd, at ddyn yn Ei waed;

Pan welwyd E'n Faban mewn gwael egwan gnawd,
Etifedd y nefoedd o'i wirfodd yn dlawd,
Angylion a seintiau a floeddient yng nghyd,
"Gogoniant trwy'r nefoedd, Tangnefedd trwy'r byd."

Pan rodiai o amgylch, gan wneuthur lleshad
I gloffion, a deillion, a chleifion yn rhad,
Gan alw'r blinderog, yn serchog a llon,
I orffwys yn dawel eu pwys ar Ei fron,--

Pan godai yn erbyn pyrth uffern Ei gledd,
Gan siglo sylfeini hen garchar y bedd,--
Dyrchafu yn hyfryd ber-seiniawl wnai'r gan,
A bywiol orfoledd wnai'r nefoedd yn dan.

Ond sydyn!--pan ydoedd pob telyn mewn hwyl,
A'r udgyrn yn seinio fel ar uchel wyl,--
Wrth daro'r nod uchaf cydsyniai'r dorf hardd
Ei weled E'n chwysu mewn ing yn yr ardd.

Pan welwyd E'n gwaedu dan hoelion ar bren,
Pan wanwyd Ei fynwes, pan glwyfwyd Ei ben,
Pan yfodd E'r cwpan, pan gollodd fwynhad
Diddanol gysuron gwedd wyneb Ei Dad;

Pan gododd Cyfiawnder i'w erbyn Ei gledd,
Pan welwyd E'n gorwedd yng ngharchar y bedd,
Dyrysodd telynau cantorion y nef,
Ymlaesodd pob aden, distawodd pob llef.

Ar unwaith ymdaenodd tywyllwch fel llen
Dros harddwych drigfauau dedwyddawl y nen;
Cydwywodd y blodau, dadhwyliodd pob tant,
Llesgaodd pob seraff--pob angel--pob sant.

Ond bore'r adgodiad, ar doriad y dydd,
Pan neidiodd y Cadarn o'i gadwyn yn rhydd,
Gan ymdaith o Edom yn amlder ei rym,
Mewn harddwisg borfforaidd, a'i gleddyf yn llym;

Pan gododd hardd-faner trugaredd a hedd,
Ac yn Ei law waedlyd agoriad y bedd,
Gan floeddio'n fuddugol, "Enillais y dydd--
"Gorchfygais bob gelyn--daw'r caethion yn rhydd,"--

Mil myrdd o gantorion, yn gydsain eu llef,
Ail-seinient yr Anthem, hwyl lawen trwy'r nef;
Gan floeddio caniadau, mewn tonau mor ber,
Nes siglo y bydoedd gan adsain y ser.

Angylaidd osgorddion ehedent mewn brys
I dywys eu Brenin i orsedd Ei lys;
Ar balmant o berlau olwynai i'r nen,
A'r seirian byrth oesawl ddyrchafent eu pen.

'Nol disgyn o'i gerbyd, ac esgyn Ei sedd,
Ei euraidd deyrnwialen estynnai mewn hedd,
Gan ddwyn agoriadau llywodraeth Ei Dad,
Ac anfon i ddynion Ei roddion yn rhad.

Rho heibio 'nawr, f'awen, cyn gorffen dy gan,
Rhag boddi ar unwaith mewn syndod yn lan;
Nid da cynnyg nofio--'rwyt eto'n rhy wan--
Mewn mor o ryfeddod, heb waelod na glan.

I erfyn maddeuant, plyg 'nawr wrth Ei draed,
Ymorffwys am fywyd ar rinwedd Ei waed;
Cei ddianc ar fyrder o'th garchar o gnawd,
I orffwys ym mynwes dy fwyn hynaf Frawd.

Ei wyneb cu hardd-deg gei weled heb len;
Ac yna, dan ganu, coroni Ei ben;
Pan welir y ddaear yn wenfflam o dan,
Mawr fydd dy orfoledd, a melus dy gan.AR FARWOLAETH MABAN.


Daeth yma i'r byd i weld ein gwae,
  Lle mae gorthrymder garw;
Ond trodd ei egwein lygaid draw,
  Gan godi 'i law a marw.

Er dod am dro i'n daear ni
  I brofi'r cwpan chwerw;
Ni fynnai aros is y nen,
  Trodd draw ei ben i farw.

Dros ennyd ferr fe rodd ei glust
  I wrando'n trist riddfannau;
Ond buan, buan, blino wnaeth,
  A hedodd ymaith adre'.

Ni chawn ei weled yma mwy
  Dan unrhyw glwy'n galaru;
Mae wrth ei fodd ar Seion fryn,
  A'i dannau'n dynn yn canu,

Ni welir deigryn ar ei rudd,
  Na'i wedd yn brudd wylofus;
Ni chlywir mwy o'i enau ef
  Un egwan lef gwynfannus.

Ni chaiff y fam byth, mae'n ddilys,
  Waith sychu 'i chwys a'i ddagrau,
Na chwaith ei gynnal, pan yn wan,
  I gwynfan yn ei breichiau.

Ni rydd un gelyn iddo glwy,
  Nis gellir mwy ei faglu;
Ni welir ef yn dewis rhan
  Gyda'r annuwiol deulu.

Ni chaiff y tad na'r fam byth mwy
  Boen trwy ei weld yn pechu:
Nid ofnant iddo yn ei oes
  Ddwyn croes ar achos Iesu.

Fe darddodd ffynnon ar y bryn
  I'w gannu'n wyn, a chymhwys
I lanw lle yn mhlith y llu
  Sy'n canu ym mharadwys.

Diangodd draw i wlad yr hedd
  O gyrraedd pob rhyw ddrygfyd,
Ac uno wnaeth a'r nefol lu
  I ganu fry mewn gwynfyd.

Mewn teulu duwiol yn y byd,
  Tra hyfryd y gyfeillach;
Ond fry ymhlith y nefol hil
  Y bydd yn fil melusach.

Heb unrhyw boen o dan y fron,
  Mae 'nawr yn llon a dedwydd:
A'r pur orfoledd yno sy
  A bery yn dragywydd.

Er rhoi ei gorff yng ngwaelod bedd
  I orwedd a malurio,
Daw bore hyfryd yn y man
  Y cwyd i'r lan oddiyno.

Cawn gydgyfarfod fry mewn hedd,
  Tudraw i'r bedd yn dawel;
Ac uno i ganu yn ddilyth,
  Heb achos byth ymadael.Y CRISTION YN HWYLIO I FOR GWYNFYD.


Fel morwr cyfarwydd wrth ddedwydd fordwyaw,
Yn troi yn dra medrus ei lyw a'i ddeheulaw,
Gan ganu wrth ledu ei hwyliau claerwynion
I farchog y cefnllif o flaen yr awelon,--
Mae'r Cristion yn gadael anialdir marwoldeb,
Gan hwylio yn dawel i for bythol burdeb.
Pan ddel y gorchymyn mae'n lledu ei hwyliau,
Heb ofni'r Iorddonen, nac ymchwydd ei thonnau;
Gan wenu heb ddychryn, wrth gychwyn, mae'n canu,--
"O'm golwg yn gyflym mae'r byd yn diflannu,
Diangaf yn fuan o gyrraedd gofidiau,
Tawelu mae'r gwyntoedd, llonyddu mae'r tonnau,
Mae'r heulwen yn gwenu, a'r wybren yn siriol,
Caf nofio mewn moroedd o wynfyd tragwyddol."CWYN A CHYSUR HENAINT.


Ymgiliodd y gaeaf, mae'r gwanwyn yn gwenu,
Mae'r oenig yn neidio, a'r durtur yn canu;
Mae'r coedydd, a'r dolydd, a'r gerddi'n blodeuo;
A minnau gan nychdod a henaint yn gwywo.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Mae'r i'enctid o'm hamgylch yn heinyf a chryfion,
Yn wridog eu gruddiau, yn llawen eu calon,
Yn siriol gydrodio'n finteioedd diddanus,
A minnau fy hunan yn llesg a methiannus.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Bu amser, 'rwy'n cofio, pan gynt 'roeddwn innau
Mor heinyf, a bywiog, a gwridog a hwythau,
A'm dwyfron yn llawen, a'm can yn soniarus;
Ond ciliodd fel cysgod, fy hafddydd diddanus.
  Mae f'einoes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Diangodd holl dirion gymdeithion fy mebyd,
O gyrraedd marwoldeb, i dawel fro gwynfyd;
A minnau, heb gymar, adawyd fy hunan.
Mae'm calon, gan hiraeth, yn rhy lesg i gwynfan.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Mae ceidwad y babell gan wendid yn crynnu,
A'r heinyf wyr cryfion yn awr yn cydgrymu;
Swn isel, wrth falu, wna'r felin fethedig,
Ychydig yw'r meini, ac oll yn sigledig.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Y gloewon ffenestri gan lenni dywyllwyd,
A llydain byrth mwyniant gan henaint a gauwyd;
Y cwsg a lwyr gilia wrth lais yr aderyn,
A baich ar yr ysgwydd fydd ceiliog y rhedyn.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Holl ferched cerddoriaeth ar unwaith ostyngir,
A phopeth, wrth araf ymlwybro, a ofn;
Mae chwant wedi pallu, 'does dim rydd ddiddanwch,
Diflannodd pob seren dan ddulen tywyllwch.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddrod.

Y cawg aur a'r piser yn fuan a ddryllir,
Y llinyn ariannaidd a'r olwyn a dorrir;
Ychydig sy'n aros o flodau'r pren almon;
Dadfeilio mae'r babell, llewygu mae'r galon.
  Mae f'einioes yn cilio, a'm dyddiau bron darfod,
  Caf fyned i orffwys yn fuan i'r beddnod.

Hosanna!--'Rwyn teimlo fy llesg gorff yn datod,
Mae'n addfed o'r diwedd i fyned i'w feddrod;
Caiff gysgu heb ddychryn, dros ronyn, yn dawel,
Nes hyfryd ddihuno wrth floedd yr archangel.
  Ac yna, heb lygredd, caiff godi'n dra siriol,
  I ddedwydd deyrnasu mewn i'enctid tragwyddol.

Ar edyn angylaidd, heb lesgedd na methiant,
Caf esgyn i dawel ororau gogoniant,
I dderbyn y palmwydd, y delyn, a'r goron,
A chlywed peroriaeth nefolaidd gantorion;
  Ac yna caf brofi'r gymdeithas a'r gwleddoedd
  Sy'n bythol goroni dedwyddwch y nefoedd."MAE NHAD WRTH Y LLYW."


Draw, draw ar y cefnfor, ar noson ddu oer,
'Roedd cwch bach yn hwylio heb seren na lloer;
A rhuad y tonnau, a'r gwyntoedd, a'r gwlaw,
A lanwai fynwesau y morwyr o fraw.

Ond bachgen y cadben, yn llawen a llon,
A dd'wedai dan wenu, heb ddychryn i'w fron,--
"Er gwaethaf y tonnau awn adref yn fyw:
Pa raid ini ofni?--Mae Nhad wrth y Llyw."

O blentyn y nefoedd! Paham mae dy fron
Mor ofnus wrth weled gwyllt ymchwydd y donn?
Mae'r dyfnder du tywyll yn rhuo, gwir yw;
Ond diogel yw'th fywyd--Mae'th Dad wrth y Llyw.

Daw'n fuan orfoledd diddiwedd i'th ran;
Draw'n disgwyl mae'th geraint oddeutu y lan:
Y disglaer lys acw, dy hoff gartref yw;
Mae Canan yn ymyl, a'th Dad wrth y Llyw.

Cwyd bellach dy hwyliau, mae'r awel o'th du,
'Rwyt bron mynd i fynwes dy fwyn Brynwr cu;
Mae'th angor yn ddiogel, a'th Gadben yn fyw,
Mae'th gwch yn y porthladd, a'th Dad wrth y Llyw.Y DDAU BLENTYN AMDDIFAD.


[Pont Llanbrynmair: sr25.jpg]

Fy ngherbyd safai, ar fy nhaith,
  Unwaith wrth westy bychan,
Pan oedd gwen oleu'r heulwen glaer
  Yn euro caer y dreflan.

Wrth weled pawb o'm cylch a'u bryd
  Ar dawel gydnoswylio,
Aethum i gladdfa oedd gerllaw
  I ddistaw ddwys fyfyrio.

Dan briddell las, y tlawd yn llon
  Ro'i hun i'w fron glwyfedig;
Ond meini cerf o farmor trwch
  A guddient lwch pendefig.

Wrth fedd, dan gysgod ywen grin,
  Dau blentyn oedd yn wylo,
Mewn ing a hiraeth ar y pridd,
  Lle'r oedd eu mam yn hunc.

Er fod y ddau mewn newyn mawr,
  Ar lawr 'roedd darn o fara;
Edrychent arno weithiau'n syn,
  Er hyn ni wnaent ei fwyta.

"Fy anwyl blant! gwnewch ddweyd i mi
  Pam 'rych chwi mewn cyfyngder,
Ac yn gwastraffu'r bwyd eich dau,
  A chwithau mewn fath brinder?"

Atebai'r bach, mewn gwylaidd don,
  A'i heilltion ddagrau'n llifo,--
"Yn wir yr ym mewn eisiau llym,
  Heb ddim i'w ofer-dreulio.

"Troi'n eneth ddrwg mae Mair fy chwaer,
  'Rwy'n daer am iddi fwyta;
Ni chafodd damaid heddyw'n wir,
  A dir, hi bia'r bara."

"Nis bwytaf mwy," atebai hi,
  "Nes bwyto Henri dipyn;
Mi gefais i beth bara ddoe,
  Ond echdoe cadd ef fymryn."

Ar hyn fe deimlwn dan fy mron
  Y galon lesg yn gwaedu;
Eisteddais rhyngddynt ar y bedd
  I geisio'u hymgeleddu.

Yn dirion gwesgais ddwylaw'r ddau,
  Oedd fel y clai gan oerder;
A'r bachgen llwydaidd ataf drodd,
  I adrodd eu cyfyngder.

"Ein ty oedd wrth y dderwen draw,
  Gerllaw y dolydd gwyrddion,
Lle'r oeddym gynt yn chwareu o hyd
  Yn hyfryd a chariadlon.

"Un tro, pan oeddym oll yn llon,
  Daeth dynion creulon heibio,
I fynd a'n tad i'r mor i ffwrdd;
  Ni chawn mwy gwrdd mohono.

"Ni wnaeth ein mam, byth ar ol hyn,
  Ond wylo'n syn a chwynfan,
Gan ddistaw ddweyd, yn brudd ei gwedd,
  Yr a'r i'r bedd yn fuan.

"Un hwyr, pan ar ei gwely'n wan,
  A'i hegwan lais crynedig
Galwodd ni'n dau, mewn tyner fodd,
  A d'wedodd yn garedig,--

"'Fy anwyl blant! Na wylwch chwi,
  Gwnewch dyner garu'ch gilydd:
Dichon daw'ch tad yn ol yn glau,
  I'ch gwneyd eich dau yn ddedwydd.

"'Ond os na ddychwel byth eich tad,
  Cewch Dduw yn Geidwad tyner;
Mae Ef i bob amddifad tlawd
  Yn Dad a Brawd bob amser.'

"Yna, ar ol ymdrechu'n gu
  I sychu'n dagrau chwerw,
Cusanodd ni, wrth droi 'i phen draw,
  Gan godi 'i llaw a marw.

"Ein hanwyl fam ni chawn byth mwy
  I'n harwain trwy ofidiau;
Ac ofni'r ym, mewn dirfawr fraw,
  Na ddaw ein tad byth adre',

"Er wylo yma lawer dydd
  Mewn hiraeth prudd am dano,
Ac edrych draw a welem neb
  Yn dod--yn debyg iddo;

"Er clywed fod y mor yn mhell,
  Tybiem mai gwell oedd myned,--
Os gallem gyrraedd yno'n dau,
  Y caem yn glau ei weled.

"Dan wylo aethom, law yn llaw,
  Trwy wynt a gwlaw a lludded,
Gan droi yn wylaidd i bob ty
  I holi'r ffordd wrth fyned.

"Gwnai rhai, dan wenu, ymaith droi,
  Heb roi i ni ddim cymorth;
Och'neidiai'r lleill wrth wrando'n cwyn,
  Gan roddi'n fwyn in ymborth.

"Ond erbyn gweld y mor mawr draw,
  Gwnaeth dirfawr fraw ein llenwi;
Ac ofni'r ydym fod ein tad
  Anwylfad wedi boddi.

"Ar fedd ein mam 'r ym 'nawr o hyd,
  Mewn ing a gofid chwerw,
A hiraeth dwys am fod ein dau,
  Fel hithau, wedi marw.

"A wyddoch chwi ddim p'le mae'n byw
  Y Duw sy'n Dad amddifaid?
Pe gallem ni ryw fodd Ei gael,
  Mac Ef yn hael wrth weiniaid.

"Dywedodd mam mai yn y nef
  Yr ydoedd Ef yn trigo:-
A d'wedodd llawer wrthym ni,
  Heb os, ei bod hi yno.

 "Ac os yw mam 'nawr yno'n byw,
  Hi dd'wed wrth Dduw am danom;
A disgwyl 'r ym y llwydda hi
  Cyn hir i'w yrru atom."

Gwnaeth hyn im' hoff gofleidio'r ddau,
  A sychu 'u gruddiau llwydion,
A dweyd,--"Fel mam, gofalaf fi
  I'ch ymgeleddu'n dirion.

"Na wylwch mwy! Dewch gyda mi,
  Rhof ichwi fwyd a dillad,
A dysg, a thy, a modd i fyw,
  A chewch Dduw'n Dad a Cheidwad.

"Efe yn fwyn a'm gyrrodd i
  I ddweyd i chwi Ei 'wyllys:
A diwedd pawb a'i carant Ef,
  Yw mynd i'r nef i orffwys."CYFARCHIAD AR WYL PRIODAS.


Tangnefedd a ffyniant, diddanwch a chariad,
Fo rhwymyn a choren eich undeb anwylfad;
Ymleded eich pabell dan wenau Rhagluniaeth,
A'ch epil fo'n enwog dros lawer cenhedlaeth.
Disgleiried eich rhinwedd. A gwneled yr Arglwydd
Eich cylchoedd yn fendith, a'ch ceraint yn dedwydd:
Estynned eich dyddiau i fod yn ddefnyddiol;
Ei eglwys fo'ch cartref, Ei air fyddo'ch rheol.
A rhodded Ei Ysbryd diddanol i'ch tywys
Trwy dd'rysni yr anial i'w nefol baradwys.DINYSTR BYDDIN SENNACHERIB.


[Cyf. o "The Destruction of Sennacherib" Byron].

O Fras fro Assyria, y gelyn, fel blaidd,
Ymdorrai i'r gorlan er difa y praidd;
A'i lengoedd mewn gwisgoedd o borffor ac aur,
Wrth hulio glyn Salem, a'i lliwient yn glaer.

Eu harfau o hirbell a welid o'r bron
Fel llewyrch ser fyrddiwn ar frig y werdd donn;
A thrwst eu cerddediad a glywid o draw,
Fel rhuad taranau trwy'r wybren gerllaw.

Eu chwifiawg fanerau, cyn machlud yr haul,
A welid fel coedwig dan flodau a dail;
Eu chwifiawg fanerau, ar doriad y wawr,
Fel deiliach gwywedig, a hulient y llawr.

Daeth angel marwolaeth ar edyn y chwa,
Gan danllyd anadlu i'w gwersyll ei bla,
Nes gwneuthur pob calon, a llygad, a grudd,
Mor oer ac mor farw a delw o bridd.

Y ffrom farch ddymchwelwyd.--Yn llydan ei ffroen,
Mae'n gorwedd heb chwythu mwy falchder ei hoen,
A'i ffun oer o'i amgylch fel tywyrch o waed:
Llonyddodd ar unwaith garlamiad ei draed.

Ar oer-lawr mae'r marchog, a'r gwlith ar ei farf,
A'r llaid ar ei harddwisg, a'r rhwd ar ei arf:
Nid oes trwy y gwersyll na thinc picell fain,
Na baner yn ysgwyd, nac udgorn rydd sain.
Mae crochwaedd trwy Assur, daeth amser ei thal,
Mae'r delwau yn ddarnau trwy holl demlau Baal:
Cynddaredd y gelyn, heb godi un cledd,
Wrth olwg yr Arglwydd, ymdoddai i'r bedd.GWEDDI PLENTYN.


Ni cheisiaf aur, na bri, na nerth,
  Na diwerth fwyniant bydol:
Fy enaid gais ragorach rhan
  Na seirian rwysg brenhinol.

Nid moethau o ddanteithiol rin,
  Na gloew win puredig,
Nac yd, na mel, nac olew per,
  Na brasder lloi pasgedig.

Nid plethiad gwallt, na thegwch pryd,
  Na gwisg i gyd o sidan,
Nac eang lys, a'i addurn claer
  O berlau, aur, neu arian.

Ond dwyfol werthfawrocach rodd,
  Mewn taerfodd, wy'n ei cheisio:
Ac O fy Nuw! erglyw fy nghri,
  A dyro imi honno.

Fel arwydd hoff o'th gariad hael,
  Rho imi gael Doethineb:
Nid oes ond hon a ddwg i'm rhan
  Ddedwyddawl anfarwoldeb.

Dysg fi yn nechre f'einioes frau
  I rodio llwybrau'r bywyd;
A chadw'th air,--trwy fyw yn ol
  Ei nefol gyfarwyddyd.

Fel ufudd blentyn, boed i mi
  Byth wneyd dy dy yn gartre,
Fel caffwyf brofiad melus iawn
  O'i radlawn arlwyadau.

Na ad im' ffol ymlygru byth,
  Trwy fynd i blith rhagrithwyr;
Na rhedeg chwaith o lwybrau'r ne',
  I eiste'n lle'r gwatwarwyr.

Dy santaidd waith a'th achos di
  A fo mi'n hyfrydwch;
A gwiw gymdeithas D' anwyl blant
  Fy mwyniant a'm dyddanwch.

Os caf gysuron ar fy nhaith,
  Fy melus waith fydd moli:
Fy noniau oll, o galon rwydd,
  I'm Harglwydd gant eu rhoddi.

Ond os caf gystudd drwy fy oes,
  A dwyn fy nghroes mewn galar,
Heb ddim ond gofid ar bob cam,
  Gwna fi yn amyneddgar.

Os, fel blodeuyn, gwywo wnaf
  Yn nechreu haf fy mywyd;
Cymhwysa f'enaid, drwy Dy ras,
  I deyrnas bythol wynfyd.

Os hir fy nhaith, rho im' Dy hedd,
  Nes mynd i'r bedd i orffwys;
Ac yna seiniaf gyda'th blant
  Dy foliant ym mharadwys.CWYNION YAMBA, Y GAETHES DDU.


Er bod mewn caethiwed ymhell o fy ngwlad,
'Rwy'n cofio hoff gartref fy mam a fy nhad,
Y babell, a'r goedwig, yr afon, a'r ddol;
Ond byth ni chaiff Yamba ddychwelyd yn ol.

Dros euraidd ororau ymlwybro wnawn gynt,
Heb ofid, nac angen, yn llawen fy hynt;
A'm plant o gylch gliniau fy mhriod mwyn cu,
Heb neb yn fwy boddlon a dedwydd na mi.

Pan unwaith yn gwasgu y bach at fy mron,
A'r lleill wrth fy ymyl yn cysgi yn llon;
Disgwyliwn fy mhriod, gan sio'n ddi-fraw,
Heb feddwl fod dychryn na gelyn gerllaw.

Ond pan yn hoff sugno awelon yr hwyr,
Ar unwaith ymdoddai fy nghalon fel cwyr,--
Gweld haid o ddyn-ladron yn dyfod o'r mor,
Gan guro fy mwthyn nes torri y ddor.

Heb briod, na chyfaill, chwaer, brawd, mam na thad,
I achub y gweiniaid crynedig rhag brad,
Fe'n llusgwyd, fe'n gwthiwyd, er taered ein cri,
I ddu-gell y gaeth-long at gannoedd fel ni.

Wrth riddfan i gyfrif munudau'r nos hir,
A threiglo'n ddiorffwys fy mhen gan ei gur,
Mi gefais fy maban, ar doriad y dydd,
Yn oer ac yn farw--o'i boenau yn rhydd.

Hoff faban fy mynwes! I'r dyfrllyd oer fedd,
Er gwaetha'r gormeswr, diangaist mewn hedd:
Cei orffwys yn dawel, ni'th werthir byth mwy,
Ac ni rydd y fflangell na'r gadwyn it' glwy,

Ffodd llawer, fel tithau, o gyrraedd pob aeth;
Ond eto mae'th gu-fam anwylaf yn gaeth;
Pam rhwystrwyd i Yamba gael huno yn llon,
A'i sio i orffwys yn mynwes y donn?

Ar ol garw fordaith, a chyrraedd y lan,
A'n didol, a'n gwerthu i fynd i bob man;
Y brawd bach a rwygid o fynwes ei chwaer,
Er mynych lesmeirio wrth lefain yn daer.

Y wraig, wrth ymadael, gusanai ei gwr,
A'i llygaid toddedig yn boddi mewn dwr:
A'r lesg fam a wasgai ei dwyfron--o chwant
Cael myned i orwedd i'r un bedd a'i phlant.

Hoff geraint ysgarwyd, er cryfed eu bryd
Am weithio, dioddef, a marw ynghyd;
Y clymau anwylaf a dorrwyd bob un,
A rhwygwyd llinynau y galon ei hun.

I greulawn ormeswr fy ngwerthu a wnaed,
I gael fy fflangellu o'm dwyfron i'm traed;
Mae'm llafur yn galed, a minnau yn wan,
Heb ddefnyn o gysur i'w gael o un man.

Mae'r bwyd roddir imi yn brin ac yn ddrwg,
Mae'r haul yn fy llosgi, mae popeth mewn gwg:
Dan oer wlith y ddu-nos rhaid cysgu, heb len;
O'r braidd y caf garreg i gynnal fy mhen.

Mewn ing rhaid im' farw, nis gallaf fyw'n hwy,
Mae'r holl gorff yn glwyfus, a'r galon yn ddwy;
O na chawswn drengu yn mynwes fy ngwlad,
Fy mhlant a fy mhriod, fy mam a fy nhad.

Wrth farw, fy ngweddi daer olaf a fydd,
I'r caeth o'i gadwynau gael myned yn rhydd:
Pa Gristion, heb deimlo ei galon mewn aeth,
All gofio du lafur ei frodyr sy'n gaeth?

O Brydain brydweddol! "Arglwyddes y donn,"
Na ad i un gaeth-long ymrwygo drwy hon;
Cwyd Faner wen Rhyddid, nes gwawrio y dydd
I'r olaf gael dianc o'i gadwyn yn rhydd.Y CREULONDEB O FFLANGELLU BENYWOD.


A ysgrifenwyd wrth ddarllen penderfyniad barbaraidd blaenoriaid dideimlad
planfeydd Jamaica, i ddinoethi a fflangellu gwyryfon a gwragedd.

Pe bae gennyt deimlad, pe byddi tyn Gristion,
Fe wridai dy wyneb, fe waedai dy galon,
Weld menyw brydweddol wrth gadwyn yn crynnu,
Dan fflangell anifail yn griddfan a gwaedu;
  O ystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau;
  Tafl ymaith y fflangell, a dryllia'i chadwynau.

Dwys glwyfir, bob ergyd, ei chorff teg tyneraidd,
Ond dyfnach y clwyfir ei gwylder benywaidd;
Heblaw ei harcholli o'r ddaear i'r ddwyfron,
Mae'r fflangell mewn ail fodd yn cyrraedd ei chalon;
  O ystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau;
  Tafl ymaith y fflangell, a dryllia'i chadwynau.

Pan oeddit yn faban hi'th wasgai i'w mynwes,
A breichiau o'th amgylch, hi'th gadwai yn gynnes;
Rho'i gusan, dan wenu, i'th gadw'n ddiddanus,
Ac ar ei bron dyner hi'th siai i orffwys:
  O ystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau;
  Tafl ymaith y fflangell, a dryllia'i chadwynau.

Trywenid ei mynwes gan ingawl ddwys alaeth,
A gwewyr dirboenus, cyn dyfod yn famaeth:
A chreulawn ei gwasgu mewn cyfyng amgylchiad,
Sy'n gofyn ymgeledd, tynerwch, a chariad;
  O ystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau;
  Tafl ymaith y fflangell, a dryllia'i chadwynau.

Dyngarwch a rhinwedd ymgiliant i wylo,
A chrefydd, o hirbell, saif draw dan och'neidio,--
Gweld gwaedlyd archollion y fflangell gylymog
Yn gwysau plethedig dan ddwyfron y feichiog;
  O ystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau;
  Tafl ymaith y fflangell, a diyllia'i chadwynau.

Mae Llywydd y bydoedd yn gweled ei chlwyfau,
Mae'n clywed ei chwynion, mae'n cyfrif ei dagrau,
Mae'n codi i ddial--clyw'r daran yn rhuo--
Mae'n gwisgo ei gleddyf, mae bron mynd i daro:
  O cryned dy galon! ymostwng mewn dychryn,
  Tafl ymaith y fflangell, a dryllia y gadwyn.Y FENYW WENIEITHUS.


Ar wyll y nos, dan dywyll lenni'r hwyr,
Pan guddid gwen yr haul dan orchudd llwyr,
Yn nrws ei thy, yn denawl wenu'n llon,
Mewn esmwyth wisg, a dichell dan ei bron,
Y fenyw deg wenieithus welaf draw,
Yn gwamal droi ei llygaid ar bob llaw,
Nes canfod llanc mwyn hardd-deg, ond heb bwyll
Na deall da i ochel hudawl dwyll.

Gan ddal ei law, hi a'i cusanodd ef,
Ac mewn iaith ystwyth, gyda dengar lef,
Dywedai'n hyf,--"Roedd im' aberthau hedd,
Ond cedwais wyl, a gwnaethum heddyw wledd:
Yr hen adduned ddwys, cywirais hi,
A brysiais heno'n llon i'th gyfarch di:
Fy ngwely drwsiais a cherfiadau gwych,
Ac a sidanaidd lenni teg eu drych;
Mwg-derthais ef ag enaint peraidd iawn,
O aloes, myrr, a sinamon, mae'n llawn.
Tyrd gyda mi,--ni chawn byth gyfle gwell
I garu'n gu,--mae'r gwr yn awr ymhell:
O arian cymerth godaid yn ei law,
Ac ar y dydd amodol adref daw.
Mae dyfroedd cel fel gwin i'r galon brudd,
Cawn hyfryd wledd o beraidd fara cudd."

A'i geiriau teg, ei droi a'i ddenu wnaeth,
Nes cael i'w rhwyd ei galon ffol yn gaeth;
Fel ych yn fud i'r lladdfa aeth yn glau,
Neu fel yr ynfyd cyn i'r cyffion gau:
Heb gofio gwg na llygad craff yr Ior,
Canlynodd hi, gan ddistaw gau y ddor.

Ymysg ei fwyn hoff gu gyfoedion llon,
Lle rhodiai gynt heb ofid dan ei fron,
Nac yn ei dy, ni welwyd mono mwy;
Ei geraint oll, mewn galar gwelid hwy.
Ei dad, mewn dagrau, ro'i ei ben dan gudd,
A'i fam, wrth riddfan, rwygai 'i mynwes brudd.

Wrth wrando llais y fenyw ddengar ddrwg,
Cynhyrfir Ior y nef i wisgo gwg;
Porth uffern yw ei haddurnedig dy,
A'i ffordd i gell oer angau'n arwain sy;
Gweu maglau mae i ddal eneidiau'n gaeth
Yn nyfnder gwae, i oddef bythol aeth;
Os yno'r a, nid oes i'r adyn ffol
Ond gobaith gwan y dychwel byth yn ol.Y TWYLLWR HUDAWL.


Mewn hyfryd le o gyrraedd swn y byd,
Y trigai'n llon forwynig deg ei phryd;
Hoff unig ferch ei dedwydd fam a'i thad,
Heb dan ei bron na briw na thwyll na brad.

Pan, gyda'r wawr, y pigai'n llon o blith
Pei-lysiau'r maes a dagrau'r bore wlith,
Y rhosyn coch a'r lili, teg eu drych,
I fritho'n hardd ei swp o flodau gwych,
A phan adseiniai lais yr eos fwyn,
Gan heinif ddawnsio'r gan o dwyn i dwyn,--
O'r braidd, er craffu, gall'sid dweyd ar g'oedd,
Pa un ai dynes ai angyles oedd.

Ond gwywo wnaeth y gwrid oedd ar ei grudd,
A buan ffodd y gan o'i mynwes brudd.
Un hwyr, gan wisgo gwen, rhyw dwyllwr ddaeth
I geisio 'i dal mewn hudawl serch yn gaeth.
Wrth weld ei wen, ei chalon dyner wan,
Heb feddwl drwg, orchfygwyd yn y fan:
A'r gelyn cas, 'nol ei handwyo hi,
Arllwysai wawd, heb wrando ar ei chri.

Ei thad, wrth weld ei gwarth, creuloni wnaeth,
A'i galon falch fel darn o garreg aeth;
Dan erchyll reg--gan droi ei wyneb draw--
Ei gwthio wnaeth o'i dy i'r gwynt a'r gwlaw;
A chloi ei ddrws, gan greulawn dyngu'n ffol,
Na chai hi byth ddychwelyd yno'n ol.

Ar gopa craig, wrth oleu gwan y lloer,
Ei baban gaed yn farw ac yn oer;
A'i ddagrau'n ia tryloew ar ei rudd,
A'i ddwylaw bychain rewent wrth y pridd.

Y fam, yn awr o'i phwyll, yn llwyd a gwan,
A grwydrai'r dydd yn brudd o fan i fan;
A'r nos, mewn lludded dost, eisteddai'n syn
Dan gysgod llwyn, neu fry ar ael y bryn:
Ing ar ol ing drywanai 'i mynwes brudd,
Ond byth ni welid deigryn ar ei grudd.

Yn glaf neu iach, ai allan ar bob hin,
Ac yn ei llaw y cariai gorsen grin,
Gan ddistaw ddweyd o hyd, yn syn ei gwedd,--
"Fy chwaer yw hon, a daw i wylio'm bedd."
Ni soniai byth am gar, na mam, na thad,
Na'i hudwr cas, nac am ei baban mad;
Ymddiddan wnai, bob dydd, a'r gorsen grin,
Heb deimlo dwys effeithiau 'i chystudd blin.
Nes marw dan oer wlith y niwlogf nen,
Heb frawd na chwaer i gynnal pwys ei phen.
O'i llygredd oll ei chyflawn buro wnaed,
Gan Ysbryd Duw, drwy rin y dwyfol waed;
A'i henaid ffodd o'r maglau oll yn rhydd,
Gan hedeg fry i wlad o fythol ddydd.

Ond wrth gyfleu ei chorff i'w wely pridd,
Ei thad, dan guro'i fron, felldig ai'r dydd
Y gwelodd hi o'i dy yn gorfod ffoi,
Mewn cyflwr gwan, heb wybod p'le i droi:
A'i hudwr tlawd a welai, er ei fraw,
Ddialydd llym a'i gleddyf yn ei law;
A'i Farnwr dig ar ddisglaer orsedd lan,
A'i wae'n seliedig mewn llyth'renau tan.DAROSTYNGIAD A DERCHAFIAD CRIST.


I Gu Geidwad gwael bechadur,
  Gyda gwylder, seiniwn gan;
Ac enynner yn ein mynwes
  Fywiol fflam o nefol dan:
Canwn am Ei ddarostyngiad,
  Am Ei gur a'i gariad Ef,
Gan adseinio tonau mwynion
  Telynorion llys y nef.

Wrth weld adyn diymgeledd,
  Tlawd, yn gorwedd yn Ei waed,
Dan ei faich, yn archolledig
  O'i ben ysig hyd Ei draed;
Heb un cyfaill i dosturio,
  Heb un balm i'w galon friw,
Codai Iesu lef drugarog
  Am i'r euog gwael gael byw.

Gadael uchel sedd gogoniant,
  Gadael moliant dirif lu,
Gadael hardd frenhinol goron
  Wnaeth ein tirion Iesu cu;
Disgyn wnaeth ar edyn cariad,
  Achub oedd Ei fwriad E',
Daeth o'i fodd i gystudd chweiw,
  Daeth i farw yn ein lle.

Yn y preseb, pan yn faban,
  Llesg ac egwan gwelwyd Ef:
Isel annedd, gwael ymgeledd,
  Gadd Etifedd mawr y nef:
Eto seren gain y dwyrain,
  Wenai ar ei lety gwael;
Thus, a myrr, ac aur-anrhegion,
  Wrth Ei draed ro'i'r doethion hael.

Dirif luaws ser y bore,
  Drwy'r wybrennau seinient gan,
Gan fwyn ateb cyngan nefol
  Y waredol dyrfa lan:
Gras, cyfiawnder, a gwirionedd,
  A thrugaredd yn gytun,
Wrth yr orsedd yn hoff wenu
  Am gael modd i godi dyn.

Cilio wnaeth y tew gysgodau,
  Gwawriodd hyfryd oleu ddydd;
Nid oes eisiau gwaedlyd ebyrth,
  Thuser aur, nac allor bridd:
Daeth y Gogoneddus Sylwedd,
  Daeth yr addawedig Had,
Cododd disglaer Haul Cyfiawnder,
  Sain y durtur sydd trwy'r wlad

Mwy ni cheisir urddau Aaron,
  Olew per, na brasder wyn;
Gwisgo'r Urim ar ei ddwyfron
  Yn y nef mae'r Iesu mwyn;
Wrth yr allor aur mae'n gweini,
  Clywir adsain clychau hedd;
Yn Ei law mae'r aur deyrnwialen,
  Wrth Ei glun mae'r dwyfol gledd.

Hoeliodd ddeddf yr ordinhadau,
  Oedd i'n herbyn, wrth Ei groes,
Gan yspeilio'r awdurdodau
  Pan yn dioddef angau loes;
Cododd faner wen trugaredd,
  Drylliodd gedyrn byrth y bedd,
Seiniodd jubil lawn i'r caethion,
  Ac arlwy odd radlawn wledd.

Agoriadau y llywodraeth
  Wisgwyd ar Ei ysgwydd Ef,
Rhoddwyd iddo bob awdurdod
  Ar y ddaer ac yn y nef;
Marchog mae yng ngherbyd cariad,
  Troi o'i gylch mae engyl nef;
Sigla cedyrn byrth y fagddu
  Hyd eu sail wrth rym ei lef.

Croesaw iddo wisgo'r goron,
  Aed Ei enw dros y byd;
Plyged pawb i'w fwyn awdurdod
  Am Ei gymod Ef inewn pryd;
Boed i'r euog tlawd ymguddio
  Dan Ei dawel gysgod Ef,
Boed i'r gwannaf ffyddiog bwyso
  Ar Ei fraich alluog gref.

Mewn gogoniant dirfawr eto,
  Heb y groes a'r goron ddrain,
Disgyn gyda myrdd myrddiynau,
  Llawen floedd, ac uchel sain;
Cwyd Ei orsedd, egyr lyfrau,
  Sigla seiliau dyfna'r bedd,
Lleda'r wyntyll, hwylia'r clorian,
  Ysgwyd fry Ei farnol gledd.

Pan y ffy y nefoedd heibio,
  Pan y byddo'r ddaer yn dan,
A'r holl anwir fyd mewn cyffro,
  A llu'r saint yn seinio can;
Pan y todda'r euog ymaith
  Dan lewygon bythol fraw,
Boed i ni gael tawel orffwys
  Ar ei dirion ddeheu law.BUDDUGOLIAETHAU YR EFENGYL YN Y MIL BLYNYDDOEDD.


[Dan Haul Y Prydnawn. (Bythynod yn Llanbrynmair): sr41.jpg]

Efengyl oludog! Angyles trugaredd,
  Mae cyrrau y ddaear am weled dy wedd;
Ym mantell dy harddwch, ar gerbyd dy haeledd,
  Dos rhagot nes llenwi y byd a dy hedd;
Mae gennyt ti'n barod wledd lawn i'r newynog,
  A chymod i'r euog, a hardd-wisg i'r noeth,
A thrysor i'w rannu rhwng tlodion anghenog,
  Sydd fyrdd mwy ei werth na mil myrdd o aur coeth.

Mae'r byd yn ymysgwyd o gwsg mil o oesau,
  Gan dditif dylwythau cei roesaw i'w mysg,
A gwastad balmantwyd ffyrdd rhyddion i'th gerbyd
  Gan feibion celfyddyd, masnachaeth, a dysg:
Peiriannau tan cariad i droi dy olwynion
  Yw'r llon Gymdeithasau addurnant ein gwlad;
A chwareu diwy'r nef mae holl dannau gorfoledd,
  Fod gobaith i ddyn gael ymgeledd yn rhad.

Cyhoeddwyd o'r cynfyd gan lais ysbrydoliaeth
  Am bur effeithiolaeth diatal dy ras,--
Llwyr ofer i'r bobloedd i'th erbyn derfysgu,
  I lengoedd y fagddu amlygu eu cas:
I'th ddilyn wrth d'alwad cwyd torf o genhadon
  A'u calon yn fflamio dan fedydd o dan;
Ymdaenu trwy wersyll y gelyn mae'r cyffro,
  Mae'r delwau'n malurio yn fawrion a man.

Mae'th weision yn barod i gludo'th drysorau
  Trwy'r 'stormydd, tros donnau trochionogy y mor;
Wynebant yn llon ar dros fil o ynysoedd,
  I dd'weyd am oludoedd trugaredd yr Ior;
Dilynant afonydd, ant trwy anial-diroedd,
  A dringant fynyddoedd clogwynog yr ia,
I ddangos i adyn ar suddo mewn adfyd
  Fodd i achub ei fywyd a symud ei bla.

Mae llwythau yr Oen, wrth dy weld, yn gwroli,
  Llawenydd a chan sy'n coroni eu pen;
Mae gwresog ber anadl eu cariad a'u gweddi
  Yn chwalu'r cymylau fu rhyngddynt a'r nen;
A gwelir ysprydoedd y perffaith gyfiawnion,
  Fel cwmwl o dystion ar furiau y nef,
Yn plygu i wrando'u plethedig ganiadau,
  Gan hwylio'u telynau i ateb eu llef.

Daeth Iesu o Bosra a'i ddillad yn gochion,
  Gan ymdaith yn eon yn amlder ei rym;
Enillodd holl yspail y tywysogaethau,
  Gall ddial, neu faddeu,--ei gledd sydd yn llym;
O'i orsedd llefara mewn iawnder a chariad,
  Mae'n gwisgo agoriad awdurdod a bri;
Gan hynny ni lwydda dy elyn na'i luoedd,
  Mae Brenin y nefoedd yn Noddwr i ti.

Wrth wrando dy gais dros y Gwr a groeshoeliwyd,
  Dwysbigwyd calonnau myrddiynau cyn hyn,
A denwyd trueiniaid i droi eu hwynebau
  O swynol lwyn Daphne i Galfari fryn;
Dadblygaist dy faner ar brif-ddinas Rhufain,
  Ce'st luoedd yn Athen i ganmol y gwaed;
A golchaist yn Nghorinth dorf fawr o'r rhai duaf,
  Gan wisgo mewn gwyn yr aflanaf a gaed.

Dy lais yn oes Luther ddychrynnodd y bwystfil,
  Dy wen doddodd galon y Greenlander draw,
A dofwyd cynddaredd y Bushman trwy'th eiriau,
  Nes gollwng ei saethau gwenwynigo'i law;
Dy felus beroriaeth trwy helaeth goedwigoedd
  America fras, ac Ynysoedd y De,
A ddenodd farbariaid o'u dawns yn y llwyni,
  I wrando a chanu am gariad y Ne'.

Dihunodd yr udgyrn gydwybod Brytania
  I ollwng wyth gan-mil o'i chaethion yn rhydd;
A gyrraist gyflawnder o ber-falm Calfaria
  I wella archollion y galon fu'n brudd;
O gylch elor gormes mae myrdd o gadwynau
  Ar wasgar yn ddarnau drylliedig dan draed;
A'r famaeth a'i maban sy'n llon gadw jubil
  Uwch bedd yr anghenfil fu'n meddwi ar waed.

Gorchfygodd yr Oen i agoryd y seliau,
  A llawn yw'r phiolau ar allor y nef;
Hardd sefyll o'u cylch mae eneidiau'r merthyron,
  Mewn gynau claerwynion, yn llawen eu llef;
O'u llwch cododd ysbryd a ddryllia'r cadwynau
  Fu'n dal cydwybodau am oesoedd yn gaeth;
Pinaglau coelgrefydd yn chwilfriw a chwelir,
  A'r gelyn ymlidir i'r llyn o'r lle daeth.

Bu anghymedroldeb yn llifo am oesau,
  Bu'n lledu ei donnau fel dylif o dan;
A chyfoeth, a chysur, a bywyd myrddiynau,
  Er pob atal-furiau, ysgubid o'i flaen;
Ond codaist dy faner er atal ei ymchwydd,
  A safodd yn ebrwydd, a chiliodd mewn brys;
Ac 'nawr lle bu'r gelyn yn creulawn deyrnasu,
  Mae rhinwedd yn codi hardd orsedd ei lys.

Bu erchyll olwynion car Moloch Hindostan
  Yn treiglo dros balmant o esgyrn a gwaed,
A myrdd o rai gwallgof dan floeddio'n ei dynnu,
  Gan fathru eu plant a'u rhieni dan draed;
Ond safodd er's dyddiau, ni faidd dy gyfarfod,
  Mae'n suddo i'r tywod, a'i lu'n cilio draw;
Mae blodau sidanaidd ei dwr wedi gwywo,
  A'i ger yn malurio trwy'r tes a thrwy'r gwlaw.

Heb ddim o ffydd Abram, bu myrdd o'i hiliogaeth
  Dan iau annghrediniaeth yn gaeth lawer oes;
Ond troant i'th ddilyn, gan gerdded ac wylo,
  Nes tawel ymffrostio yn Aberth y groes;
Ail-hwylir y delyn fu'n hir ar yr helyg,
  Daw'r llwythau crwydredig i Seion mewn hedd;
Am ryfedd rinweddau y gwaed y cydganant,
  A melus ganmolant gyflawnder y wledd.

Trwy'r fro lle bu Israel yn lledu ei babell,
  Bro cafell y ddisglaer Shecina cyn hyn,
Bro melus beroriaeth telynau'r proff wydi,
  Bro'r ardd lle bu'r chwysu, bro Calfari fryn:
Trwy honno mae'r wawr 'nawr yn gwasgar ei goleu
  I ymlid cysgodau coelgrefydd ar ffo;
Trwy honno tyrr eto sain tannau gorfoledd,
  A blodeu tangnefedd goronant y fro.

Hardd Rosyn Glyn Saron a siriol flodeua
  Ar foelydd Siberia a gwledydd yr ia,
A'r awel wasgara ei iraidd aroglau
  Nes gwella tylwythau y Tartar o'u pla;
I wlad y Saith Eglwys fu gynt yn flodeuog
  Estynnir yr eurog ganwyllbren yn ol,
Ceir eto fflam fywiol o'r allor i danio
  Lamp gras i oleuo pob bryn a phob dol.

Dan iau tri chan miliwn o eilunaddolwyr
  Mae China mewn gwewyr yn griddfan yn awr;
Ond siglwyd ei mur, er cadarned ei seiliau,--
  Mae eisoes yn fylchau, daw'n ddarnau i lawr;
Llon-gyrcha minteioedd i gysgod ei llwyni
  I ddarllen a chanu am Aberth y bryn,
Ti wy demlau Fobi mae ceri-ddelwau yn crynnu,
  A'u crefftwyr yn gwelwi, gan ediych yn syn.

Mae awel adfywiol yn awr yn ymsymud
  Ar wyneb du-ddyfnder cymysglyd y byd;
Ar dymor dymunol mae'r nefol addewid
  Bron esgor--mae gwewyr drwy natur i gyd:
Llawn bywyd yw heinif forwynion Rhagluniaeth,
  Mae tannau mwyn odiaeth pob telyn mewn hwyl,
Mae arlwy frenhinol yn rhad i'r holl bobloedd,
  A mil o flynyddoedd fydd yspaid yr wyl.

Goleuni gwybodaeth trwy'r ddaear ymdaena,
  O'i flaen yr ymgilia'r tywyllwch yn glau;
Breuddwydion coelgrefydd fel niwl a ddiflanna,
  A'r bleiddiaid gormesol a ffoant i'w ffau;
Cyfaredd y friglwyd ddewines a dorrir,
  Y Gair a ddilynir fel Rheol y Gwir;
Doethineb fydd sicrwydd a nerth yr amserau,
  Hyfrydwch hardd-fryniau y nef leinw'r tir.

Holl ddoniau yr enaid a gydymegniant
  Er cynnydd ei fwyniant a symud ei boen;
Harddwisgir traethodau'r anianydd dysgedig
  Ag iaith ostyngedig o fawredd i'r Oen;
Diweirdeb a rhinwedd a hoffant felusder
  Y delyn fwyn seinber roes gynt iddynt glwy;
I chwythu eu gwenwyn dan flodeu maes awen,
  Colynawg seirff uffern ni lechant yn hwy.

Gwir ydyw fod rhannau o'r wybren mewn cyffro,
  Ond tyrfu wrth gilio mae'r 'storom yn awr;
Cenfigen a drenga, a nefol dangnefedd
  Deyrnasa mewn mawredd dros wyneb y llawr;
Dinystriol beiriannau tan rhyfel a ddryllir,
  Y march coch a rwymir mewn cadwyn o bres;
Ymleda yr heulwen nes chwalu'r tywyllwch,
  A blodeu brawdgarwch a dyf yn ei gwres.

Defnynna sancteiddrwydd o'r nef fel gwlith Hermon,
  Melysa gysuron holl gylchoedd y byd,
Addurna y cerbyd, y meitr, a'r goron,
  Nefola serchiadau y galon i gyd;
Ireiddia ei olew olwynion masnachaeth,
  A hwylia ei awel holl longau y mor,
Ei darth gwyd o'r allor, a'i iachus aroglau
  A leinw holl gonglau cysegroedd yr Ior.

Yr anial di-annedd, fel rhosyn, flodeua,
  Y myrtwydd addurna hardd odre y bryn,
Ym mhen y mynyddoedd bydd yd yn ddyrneidiau,
  Tyf brwyn lle bu'r dreigiau, daw'r crasdir yn llyn;
Bwytant o ber-ffrwythau'r gwinllannoedd a blannant,
  A'u tai gyfaneddant dros ddedwydd oes hir;
Hardd-wridog a heinif y ceir y mab canmlwydd,
  Hyfrydwch a llwydd a briodant y tir.

Sylfaenir pryd hyn y Jerusalem newydd
  A saphir,--a hon fydd gogoniant y byd;
O feini dymunol y gwneir ei therfynau,
  A'i phyrth fydd o berlau uchelbris i gyd;
Agaur y palmentir ei llydain heolydd,
  O fewn ei magwyrydd bydd iechyd dilgth,
A thrwy ei grisialaidd ffenestri tywynna
  Gogoniant Jehofa, heb fachlud mwy byth.

Tymhorau ei gweddwdod a'i galar a dderfydd,
  Llawenydd i'r holl genhedlaethau a fydd;
O fewn ei therfynau am drais byth ni chlywir,
  A chenedl a enir o'i mewn yr un dydd;
Brenbinoedd a welant ei disglaer ogoniant,
  Ac iddi y dygant anrhegion heb rif;
Diwellir ei phlant a helaethrwydd diddanwch,
  A'i heddwch ymchwydda fel tonnau y llif.

Llys Ior geir i'w chanol, ac allan o'i oisedd
  Yr afon risialaidd a lifa heb drai;
O'i deutu bydd tyrfa nad elli ei rhifo
  Yn rhodio heb deimlo na melldith na gwae;
Dan gysgod iachusol gwyrdd ddail pren y bywyd
  Cydgadwant wyl hyfryd heb lygredd na phoen;
A'r Oen gadd ei ladd a'u bugeilia hwy'n wastad,
  A byrdon eu caniad fydd--"Teilwng yw'r Oen."CILHAUL UCHAF.


Ychydig flynyddoedd yn ol yr oedd ffarmwr ymdrechg ar o'r enw John
Careful, a'i wraig ddiwyd Jane Careful, yn byw yn Nghilhaul Uchaf, yn
nhalaeth Gwynedd. Yr oedd iddynt chwech o blant--tri mab a thair
merch--oll wedi tyfu i fyny yn bobl ieuainc iachus, cryfion, bywiog,
gweithgar a gofalus; ac yr oeddynt yn diwyd serchog gynorthwyo eu ihieni
yn holl wasanaeth y ffarm. Yr oedd y rhan fwyaf o'u tyddyn yn dir gwlyb,
oer, melyn, cleiog, a phur dlawd. Yr oll a fedrent wneyd mewn cylch
blwyddyn o holl gynnyrch y ffarm oedd oddeutu 185 pounds; tra yr oedd y
talion--rhent, degwm, trethoedd, cyflogau, gwrteith au, porfa gaeaf, &c.,
&c., yn llawn 220 pounds. Ar ol llawer o lafur, ac o ludded, ac o
bryder, ac ar ol rhes o ffeiriau pur farw a digalon, darfu i John Careful
un bore rhent anturio crybwyll wrth y steward nad oedd dim modd iddo yn
wir wneuthur y talion o'r ffarm. Edrychodd y steward yn ddu ac yn llym
arno, ac atebodd yn bur sychlyd y dylai wneyd mwy o'r ffarm: ei fod ef
wedi darllen rywbryd yn ddiweddar, mewn rhyw bapyr newydd, am ryw ffarmwr
yn rhywle, ag oedd yn talu llawer mwy o rent nag oedd ef yn dalu, a hynny
am ffarm lai na'i ffarm ef; ac ychwanegodd y byddai yn hawdd iddo osod
Cilhaul Uchaf am rent uwch na'r rhent presennol. Wrth glywed y steward
yn siarad mor graslyd, ac wrth ei weled yn edrych mor gibog, dywedodd
John Careful dan grynnu, a'i wefusau yn gwynnu, ei fod ef a'i deulu yn
awyddus i wneyd eu goreu; ac yna, heb yngan sill yn ychwaneg, ymgiliodd
allan o'r ystafell yn wysg ei gefn, dan fowio i'r steward yn y dull
gostyngeiddiaf. Parhodd geiriau cras y steward--"y dylai wneyd mwy o'r
ffarm"--i seinio yn ei glustiau am hir amser wedi hynny. Yr oedd ef a'i
wraig a'i blant yn awyddus iawn am wella y ffarm. Gwyddent y gellid ei
gwella; ac yr oeddynt wedi meddwl ac ymddiddan llawer am gynllun i drin
yn well; ond yr oeddynt yn ofni traul y drefn newydd. Beth bynnag, gan
fod y steward wedi rhoddi awgrym mor gryf ac mor eglur iddynt am drin yn
well, penderfynasant gynnyg yn deg am amryw welliantau: ac ar ol
cyfnerthu y wedd, a phrynu offer newyddion, a chyflogi ychwaneg o
ddwylaw, darfu i'r gwr a'r wraig a'r plant, i gyd oll yn wyth enaid,
gydymroi i lafurio yn ddiflino am welliantau am dros dair blynedd. Ond
ar ol gwneuthur y cyfrifiad manylaf, cawsant er eu siomedigaeth fod y
draul ychwanegol tuag at welliantau yn llawn triugain punt y flwyddyn,
tra nad oedd gwerth cynnyrch y gwelliantau hynny prin yn ddeugain punt y
flwyddyn: ac felly eu "hennill" drwy y gwell-iantau a ddirgymhellwyd
arnynt gan y steward oedd colled o ugain punt yn y flwyddyn. Yr oedd y
steward, a llawer o foneddigion eraill, ac amryw o'r cymydogion, yn eu
canmol yn fawr iawn ac yn fwyn iawn, am drefn dda eu tyddyn; sylwent fod
wyneb a chalon eu tyddyn yn glod iddynt, ac yn brydferthwch i'r
gymydogaeth: ond nid oedd yr holl ganmoliaeth oeddynt yn gael ddim yn
gymorth iddynt at dalu hyd yn nod am hoelen pedol; ac felly colled o
ugain punt y flwyddyn oedd y wobr gyntaf a gafodd y Farmwr Careful am ei
ofal a'i ludded a'i arian gyda "gwelliantau."

Gyda bod y ffarm wedi cael ei gwella a'i threfnu yn y dull a grybwyllwyd,
daeth y steward heibio yn lled fore un diwrnod yn yr haf, pan oedd yr
ydau ar hedeg; ac wedi dweyd "bore da i chwi" wrth John Careful, ac wedi
gwneyd wyneb rhyw hanner-stewardaidd i ofyn mewn llais dienaid am iechyd
a helynt ei wraig a'i blant, dywedodd dan wenu yn bur foneddigaidd fod yn
hoff iawn ganddo weled Cilhaul Uchaf mewn calon ac mewn trefn mor
rhagorol; ei fod yn falch iawn o'r olwg oedd ar y tyddyn, a bod yn dda
ganddo fod y gair ar led fod y prisiau braidd yn codi; a bod y seneddwyr
aurhydeddus ac enwog Mr. B. a Mr. D. a Mr. Y. wedi hyfgyhoeddi yn eu
bareithiau diweddar o ben Assblock y farchnadfa eu bod am gymeryd i fyny
achos y ffarmwr yn y senedd newydd, a'u bod am adsefydlu treth yr yd a
phob cynnyrch tramor; ond ychwanegai y steward mewn llais mwyn, tyner,
isel, dan fan-gecian, fod cyfiawnder ag ymddiriedaeth y swydd bwysig oedd
ganddo fel steward yn ei orfodi i godi mymryn--mymryn bach ar y rhent.
Nis gallai ddweyd yn fanwl y bore hwnnw pa faint, ond ymrwymai y cai y
codiad fod yn bur deg a rhesymol--na chai ddim bod dros bymtheg ar hugain
y cant. "A gobeithio," meddai, "yr ewch rhagoch i wella eich ffarm,
oblegid yn y dyddiau goleu hyn o iawnder a diwygiad, pan y mae arglwyddi
tiroedd mor enwog o ran eu craffineb a'u tegwch a'u gofal, a phan y mae y
stewardiaid mor hynod o ofalus ac o gydwybodol ac o deimladwy am galonogi
y tenantiaid, bydd ffarmwyr ymdrechgar yn sicr o gael tal da am eu
llafur, a llog da am eu treuliau wrth wella eu tyddynod." A dyma oedd yr
ail wobr a gafodd Ffarmwr Careful am ei flynyddoedd o welliantau llafurus
a drudfawr yn Nghilhaul Uchaf.

Cyn pen teirawr ar ol i'r steward droi ei gefn, dacw bwtyn byr tew
wynebgoch pwfflyd bolfawr o ddegymwr yn dyfod drwy y nant, ac ar draws y
rhos, a thros y gwrych, a'i lyfr "counts" yn ei law, ac yn dringo i
edrych dros y wal i gyfrif y gwyddau oeddynt ar y llyn, ac yna yn estyn
ei ben drwy y twll oddiar ddrws cut yr hwch fagu i gyfrif ei thorllwyth
diweddaf; ac wedi hynny yn galw ar John Careful ato i'w holi am nifer y
defaid a'r wyn noson y cneifio diweddaf, ac i ofyn iddo amryw bethau
eraill; a rhybuddiai y degymwr y ffarmwr i fod yn bur fanwl yn ei
gyfrifon. "Oblegid," meddai, "rhaid i mi fod yn fanwl iawn y tro yma
i'ch gosod chwi i lawr yn ol eich llawn werth, oblegid y prisiad yma sydd
i fod yn sylfaen i'r drefn newydd ag y mae fy meistr parchedig a
dirprwywyr y degwm wedi cytuno i sefyll ati o hyn allan." A darfu i'r
degymwr boliog, cyn symud o'r fan honno, ledu'i gount-book ar garreg y
wal, ac a'i bwt pensil black lead ferr fawr bron ddyblu degwm Cilhaul
Uchaf: a dyna oedd trydedd wobr John Careful am ei welliantau
amaethyddol.

Ymhen llai na mis ar ol hynny, daeth tri o briswyr heinyf craffus yn enw
y plwyf, a thros y festri fach, i edrych dros ffarm Mr. John Careful. Yr
oeddynt yn siriol ac yn siaradus iawn wrth ganmol ei thriniaeth a'i
threfn; a dywedent fod Mr. Careful yn haeddu tlws arian am y cae maip
uchaf, a sylwent fod ei gnwd gwenith yn hynod o lan ac o wastad, ond ei
fod braidd yn ysgafn: ac yna, ar ol sisial ychydig o eiriau yng
nghlustiau eu gilydd, a nodio, a wincio, a hwm-hamio, cryn dipyn, darfu
iddynt gofnodi i lawr yn eu llyfr godiad o naw punt at drethoedd plwyfol
Mr. Careful, heb ofyn iddo gymaint ag un gofyniad, na cheisio ganddo un
gair o eglurhad am ddim o hanes y ffarm, nac o'r draul a gymerodd i'w
gwella; a dyna oedd ei bedwaredd wobr amer welliantau amaethyddol yn
Nghilhaul Uchaf. Yr oedd rhai o'r cymydogion cyfrwysaf a hwyaf eu pennau
yn awgrymu y dylasai John Careful fod wedi cyrchu ychydig o French Brandy
i'r ty erbyn dyfodiad bol y degymwr heibio, ac y buasai yn burion peth
fod ganddo alwyn o gwrw da wrth law pan oedd y priswyr yn gwneyd i fyny
eu cyfrif o werth ei dyddyn.

Yn lled hwyr brydnawn y dydd ar ol hynny, daeth Peggy Slwt Slow, gwraig
yr hen Ned Slow, at y drws; ac wedi gwneyd wyneb hir hyll crychiog,
dywedodd fod Ned yn methu cael dim gwaith er's llawer dydd, a'u bod heb
yr un tamaid o fwyd yn y ty; a bod yr hyn a oedd Ned wedi gardota iddynt
ddydd Sadwrn, a dydd Sul, a dydd Llun, yn y cwm draw wedi darfod; a'i bod
hi wedi cymeryd i fyned drwy y cwm yma heddyw, mewn gobaith o gael tipyn
bach i'w cadw hwy a'r plant yn fyw dan ddydd Sadwrn, pan y cai eu merch
hynaf Pol (os gallent gael ei hesgid oddiwrth y cobbler heb dalu am ei
thrwsio) neu ynte y cai ei brawd Bob fyned i lawr y dyffryn i gardota
ychwaneg iddynt: a chwanegai Peggy ei bod yn mawr obeithio y caent eu
henwau i lyfr y plwyf yn y festri nesaf, oblegid fod Squire Three X Tap
yn bur hoff o Ned ac o'r bachgen hynaf, am fod y ddau mor barod i redeg
gyda milgwn a by theuaid y Squire bob tro y byddent yn dyfod y ffordd
hynny. Ac ychwanegai Peggy fod y Squire wedi addaw troi i mewn i'r
festri cyn ei diwedd i ddweyd gair drosom, a bod ei ddull a'i lais cry
fyn sicr o fynnu gwrandawiad: ac awgrymai Peggy ymhellach i'r Squire, pan
unwaith mewn diod, edrych yn bur fant-lon ar lygaid gleision Nansi ei
merch, ac iddo sylwi ei bod yn tyfu yn lodes fawr lan gref dal dew
brydferth, ac y gwnai ef rywdro rywbeth i Nansi. Yr oedd wyneb Peggy yn
gloewi ac yn llonni pan y siaradai fel hyn am y Squire ac am Nansi, ac am
gael myned i lyfr y plwyf; ond gan ei bod yn eglur fod cwpwrdd Peggy y
noson honno yn wag, dymunodd John Careful ar ei ferch hynaf roddi iddi
gardod o flawd ceirch, digon i wneuthur swper da o uwd i'r teulu anghenus
y noson honno. A dyna oedd pumed wobr Ffarmwr Careful am wella ei
feusydd.

Yn lled hwyr y noson honno, ar ol oriau gweithio, galwodd Billy Active
gyda Mr. Careful, a chyda gwedd drist isel, dywedodd wrtho ei fod allan o
waith; fod ei hen feistr gofalus Fychan Graff o'r Ffarm Fawr wedi hollol
wneyd ei feddwl i beidio cynnyg byth mwy am ddim "gwelliantau" er elw i
bobl eraill. Yr oedd ef unwaith wedi meddwl a son llawer am sychu Dol y
Brwyn, a chlirio y Wern Ddu, ac unioni gwrych y Ddol Gam, a rhannu y
Ffridd Hir yn ddwy, a gwneyd ffordd newydd sych galed dda ar draws yr
holl ffarm. Ond y mae wedi bod yn ystyried ac yn cyfrif y tal a gawsoch
chwi am eich holl welliantau, ac y mae wedi dysgu oddiwrth y cam a'r
golled a gawsoch chwi y wers bwysig o beidio meddwl am ddim gwelliantau
byth mwy. Y mae wedi cael argyhoeddiad trwyadl mai y ffordd oreu o lawer
iddo ef ydyw gwneyd mor ychydig ag y medro, a gwneyd yr ychydig hynny yn
y ffordd rataf ag y medro, fel yr hen ffarmwr distaw llonydd hirben Owen
Dwl o'r Ffridd Groes. Ni wariodd Owen yr un chwecheiniog am na
gwelliantau nac adgyweiriadau er's dros bymtheg mlynedd ar hugain; a'i
ffarm ef y dydd heddyw ydyw y rataf yn yr holl gymydogaeth, ac wrth weled
pethau fel hyn, y mae fy hen feistr Fychan Graff yn penderfynu gwario o
hyn allan cyn lleied ag y medro ar y ffarm; ac y mae newydd fy ngollwng
i, a'r dynion eraill oedd ganddo yn gweithio wrth y dydd, i'n ffordd;--ond
yr oedd ei wyneb yn wyn, a'i lygad yn llawn, a'i wefus yn crynu, wrth ein
gollwng ymaith. Y mae wedi addaw talu i ni gyflogau y chwarter diweddaf
yn mhen pymthegnos; ac yr wyf yn deall fod amryw eraill o ffarmwyr yr
ardaloedd hyn yn debyg o ddilyn ei siampl. Nid oes gennyf ddim golwg yn
awr am gael gwaith, ac nis gallaf oddef meddwl am fyned ar y plwyf. Nid
wyf yn hoff o'r ysmocio a'r yfed, a'r gwasanaeth afiach a budr sydd yn
llawer o ardaloedd y gweithiau; ac mae fy ngwraig a minnau wedi gwneyd i
fyny ein meddyliau i ymfudo ar unwaith i America ar ol ein cefnder Tomy
Strong. Yr wyf newydd dderbyn llythyr annogaethol iawn oddiwrth Tomy.
Costiodd y llythyr swllt i mi, er nad yw yn pwyso mo'r bumed ran o owns.
Y mae Tomy, a phob un o'r bechgyn a'r merched a aethant gydag ef, yn
gwneyd yn dda iawn yn America; ac yr ydym ninnnau yn penderfynu myned yno
tra byddo gennym ddigon o fodd i fyned. Y mae gennym ddigon yn awr; o
leiaf bydd gennym, ar ol gwerthu hynny o ddodrefn sydd gennym, ddigon i'n
cario ni ein dau, a'n tri phlentyn bach, i Wisconsin. Pe baem ni yn
ymdroi ac yn oedi, ac aros yn segur yn y wlad yma nes i Betsy wella ar ol
y baban nesaf, mae'n bur debyg na byddai gennym ddim digon o fodd i
fyned; ac felly yr ydym yn gwbl benderfynol i fyned yn awr ar unwaith. Y
mae y rheilffyrdd a'r llongau yn cludo yn awr am brisiau pur resymol. Yr
ydym am barotoi barilaid dda o fara ceirch ac ymenyn a chaws, a thipyn o
gig moch, a phethau anghenrheidiol felly, yn ddioed: a byddwn yn wir yn
ddiolchgar iawn i chwi os rhoddwch fenthyg dwy bunt i ni am bymthegnos,
pan y caf fy nghyflog i dalu yn ol i chwi; ac yna ni allwn brynnu rhyw
betheuach anhebgorol at y fordaith am arian parod, a bydd Betsy a minnau,
os parhawn i gael ein hiechyd, yn sicr o wneyd yn dda yn America.
Gwyddoch ein bod bob amser yn foddlon i weithio, a'n bod yn hoff o
weithio, ac nad ydym byth yn ddedwydd os na bydd gennym ddigon o waith."

Methodd calon dyner John Careful wrthod cais Billy Active yn y fath
wasgfa. Estynnodd iddo y benthyg gofynedig dan bron wylo wrth feddwl am
golli teulu mor ddiwyd ac mor weithgar, mor garedig ac mor onest o'r
ardal: a thyna y chweched wobr a gafodd Ffarmwr Careful am ei ludded a'i
ofal a'i dreuliau wrth "wella" Cilhaul Uchaf.

[Cyflwynwyr Tysteb S. R.: sr57.jpg]

Ar ol dwys fyfyrdod yn ei galon ar y pethau hyn ddydd a nos am lawer o
wythnosau, teimlai John Careful fwyfwy, ac yn ddwysach ddwysach, ei fod
wedi cael cam, a'u bod wedi ymddwyn yn annheg iawn tuag ato. Ac un bore,
pan ydoedd ar dipyn o neges yn yr Efail wrth y dafarn, cwynodd yn lled
uchel, ac mewn iaith gref, yng nghlywedigaeth rhyw segurwyr masweddgar a
diog oedd yn ymlechian o amgylch yno, nid yn unig ar berson y plwyf, a'r
degymwr, a'r cardotwyr, ond hefyd ar y meistr tir a'r steward. A'r
diwrnod cyntaf oll ar ol hynny darfu i Bob Clep, neu Jack Cant, neu Mrs.
Gossip, neu Bessy Tattle, gario y cyfan oll a ddywedodd, a mymryn bach
dros ben hefyd, i deulu y steward; a rhoddwyd llinell ddu ar unwaith ar
gyfer ei enw yn llyfr private y steward, ac anfonwyd gair am dano fel
tenant ystyfnig a grwgnachlyd y prydnawn hwnnw at ei arglwydd tir, a
deallwyd yn fuan drwy yr holl ardal fod John Careful druan wedi llwyr
golli ffafr y steward a'i deulu.

Oddeutu yr amser hynny darfu i Mr. Jacob Highmind, yr hwn oedd newydd
gael pedwar cant o bunnau ar ol ei hen ewytthr o Lundain, briodi Miss
Jenny Lightfoot, yr hon oedd newydd gael dau gant o bunnau iddi ei hun ar
ol ei mam gu; ac yr oedd y ddeuddyn ieuainc, gan eu bod newydd briodi, yn
awyddus iawn am gael ffarm er dechreu byw; ac felly darfu i Jacob un
bore, wrth groesi moel ei gymydog, saethu dwy betrisen, a phrynnu pwys
o'r "gunpowder tea" goreu, i'w hanfon yn anrheg i wraig y steward; ac
awgrymodd yn gynnil yn ol-ysgrifen ei lythyryn boneddigaidd y byddai yn
dda iawn iawn ganddo ef a'i wraig newydd Jenny gael ffarm dan Lord
Protection. Yn bur fuan ar ol byn, yn lled hwyr ar noson marchnad,
gweithiodd Jacob ei ffordd, drwy landlord neu landlady y Queen's Head, i
ystafell y steward yno, a chafodd adeg a chyfle da iawn i ddangos ei foes
i'r steward, ac i adnewyddu ei gais am ffarm cyn gynted ag y gellid ei
chael. Crybwyllodd y steward wrtho yn bur ddistaw, ac fel secret i'w
gadw rhag pawb, fod John Careful o'r Cilhaul Uchaf yn debyg iawn o
ymadael oddiyno; ac os deuai y ffarm honno yn rhydd y gwnai y tro i'r dim
iddo ef ac i'w wraig newydd. Gwyddai Jacob yn burion fod Cilhaul Uchaf
mewn cyflwr a threfn da dros ben; a bowiodd yn foesgar ac isel iawn wrth
ddiolch i'r steward am ei awgrym caredig. Canodd y gloch yn union am
botelaid o Champagne digymysg goreu; yfodd iechyd da Lord Protection a'i
stewardiaid; ac yna ymgiliodd allan, gan fowio yn foneddigaidd iawn, a
gadawodd y Champagne wrth ddeheulaw y steward.

Ymhen llai na mis ar ol y digwyddiad bychan yma, daeth y steward i'r
gymydogaeth i gasglu ol-ddyledion; ac anfonodd i erchi am i John Careful
(er nad oedd dim ol-ddyled arno ef) i ddyfod i'w gyfarfod ef i'r Queen's
Head erbyn naw o'r gloch bore drannoeth. Brysiodd Mr Careful yno yn
brydlawn, gan obeithio cael rhyw newydd da, drwy ei fod bob amser wedi
gofalu am y rhent i'r diwrnod. Ar ol disgwyl yn bur hir oddeutu y drws,
cafodd ei alw i mewn. Edrychodd y steward yn llym wgus arno, a dywedodd
wrtho, mewn llais cryf garw, na wnai ef ddim goddef iddo gwyno ar y
codiad diweddar, fel ag yr oedd wedi gwneyd y dydd o'r blaen wrth yr
Efail; fod ei rent ef yn bur resymol yn wir,--ei bod yn llawer is na
rhenti ffermydd cymydogaethol arglwyddi eraill. Nid oedd Ffarmwr Careful
wrth gychwyn mor fore tua'r Queen's Head, ac wrth chwysu yn ei frys i
gyrraedd yno mewn pryd, ac wrth ddisgwyl yno ar ol hynny nes oeri braidd
gormod--nid oedd ddim wedi dychymygu mai myned yno i gael ei drin a'i
athrodi felly yr oedd wedi y cyfan: a darfu i drinfa front fawaidd felly,
pan yr oedd yn agor ei glustiau a'i lygaid am ryw newydd cysurus,
gynhyrfu mymryn ar ei ysbryd; ac atebodd mewn geiriau braidd cryfach nag
a fyddai yn arfer ddefnyddio ar adegau felly,--ei fod ef a'i deulu wedi
gwneyd eu goreu yn mhob ffordd i drin yn dda; ei fod ef a'i wraig a'i
blant yn cydymroi weithio eu goreu yn fore ac yn hwyr--nad oedd byth na
smocio, nac yfed, na gloddesta, na dim o'r fath beth yn eu ty; eu bod
wedi gwario i drefnu a gwella y ffarm, y cyfan oll o'r chwe' chan punt a
dderbyniodd ei wraig yn gynhysgaeth ar ol ei thad; ei fod yn gwbl foddlon
er's blynyddau i log yr arian hynny gael myned i wneyd i fyny'r talion yn
y blynyddau drwg presennol; ei fod wedi hoff-obeithio gallu cadw y 600
pounds yn gyfain i'w rhannu yn gyfartal rhwng ei ferched ufudd a diwyd ar
ddydd eu priodi; ond yn awr, fod y 600 pounds i gyd oll wedi myned, ac na
byddai y stoc ddim yn hollol rydd ganddo ar ol y talion nesaf; ac yn wir
nad oedd dim modd iddo ef dalu am y ffarm heb gael cryn ostyngiad. Wrth
glywed hyn, dywedodd y steward yn bur sychlyd wrtho,--

"Gwell i chwi ynte roddi y ffarm i fyny."

"Yn wir, syr," atebai y tenant, "rhaid i mi ei rhoddi i fyny os na cheir
rhyw gyfnewidiad yn fuan."

"Hwdiwch ynte," ebe y steward, "dyma fi yn rhoddi i chwi notice i ymadael
Gwyl Fair."

Ar hyn, gostyngodd y tenant ei ben, ac atebodd mewn llais isel toredig, y
byddai yn galed iawn i'w deimladau orfod ymadael o hen gartref ei dadau;
ei fod ef a'i wraig a'i blant yn eu hamser goreu i drin y ffarm, ac y
byddent yn foddlon i lafurio ac ymdrechu eto am flwyddyn neu ddwy mewn
gobaith am amserau gwell. Ond brysatebodd y steward yn bur sarrug,--

"Yr wyf yn deall eich bod wedi gwario yn barod yr arian cefn oedd
gennych. Gwell i chwi chwilio ar unwaith am ffarm lai. Hydiwch, dyma'r
notice i chwi ymadael. Rhaid i mi yn awr fyned at orchwylion eraill--bore
da i chwi."

Rhoddodd Mr. Careful y notice yn ei logell, a dychwelodd adref gyda
chalon drom iawn; a phan oedd yn gorffen adrodd wrth Jane ei wraig yr hyn
oedd y steward wedi ddweyd ac wedi wneyd, daeth y tri mab yn
annisgwyliadwy i'r ty. Daethant hanner awr yn gynt nag arferol, am eu
bod wedi gorffen cau y gwter fawr yng ngwaelod y braenar, a galwasant
heibio i'r ty am fara a chaws cyn cychwyn at eu gorchwylion yr ochr arall
i'r ffarm. Deallasant ar unwaith fod rhyw newydd drwg, neu ryw
amgylchiad cyfyng yn gofidio eu tad a'u mam. Bu tafodau pawb am ennyd yn
fud, ond yr oedd llygaid y plant yn dadleu fod hawl ganddynt i wybod
achos blinder eu rhieni. Penderfynodd y tad i beidio celu oddiwrth ei
blant y notice i ymadael ydoedd newydd dderbyn, ac adroddodd wrthynt yr
oll a gymerasai le. Gwrandawsant hwythau arno yn fudsynedig; ac ar ol
iddo dewi, edrychasant ar eu gilydd yn bur effeithiol, ond heb yngan
gair. O'r diwedd torrodd y tad ar y distawrwydd trwy ddweyd, megys wrtho
ei hun, mewn llais trist isel, yn cael ei hanner fygu gan gymysg
deimladau,--

"Yr oeddwn i wedi hoff-obeithio y cawswn orffen fy nyddiau yn Nghilhaul
Uchaf, ac wedi breuddwydio llawer gwaith ganol dydd a chanol nos y cawsai
fy llwch huno gyda llwch fy nhadau yn eu hen feddrod rhwng yr ywen fawr a
drws cefn y clochdy, lle y gorffwys y rhai lluddedig, ac y peidia yr
annuwiol a'i gyffro."

"Ie, ie," ebe y fam, "lle y mae John bach, fy nghyntafanedig anwyl, yn
huno yn felus ar fynwes ei dad cu tirion, a lle y mae fy anwyl, anwyl,
anw"--(ar hyn collodd y fam ei lliw--dechreuodd ei gwefusau
grynu--ymrwygodd ochenaid ddofn o gronfa ei chalon; ond nis gallodd
orffen ei dywediad). Wrth weled hynny, cododd y mab hynaf ei wyneb mawr
llydan iach gwridog; a chyda llais dwfn, cryf, caredig, effeithiol, llawn
o deimlad, naill ai teimlad o serch cynnes at ei rieni, neu ynte teimlad
o ddigllonedd brwd tuag at y gormeswyr, neu dichon y ddau deimlad yn ferw
cymysgedig, dywedodd,--

"O fy anwyl fam, na adewch iddynt ladd eich calon fel yna. Y maent wedi
gwneyd eu gwaethaf i ni. Na hidiwch mo honynt byth mwy. Na ofnwch hwy
ddim yn chwaneg. Os gwnawn ni ein dyledswydd yn y byd yma, nid yw o ddim
cymaint pwys pa le bydd ein llwch yn gorffwys. Bydd yn sicr o fod allan
o'u cyrraedd hwy; a byddwn yn sicr o ddihuno yn iach ar alwad gyntaf bore
mawr y codi, a deuwn o hyd i'n hen gyfeillion ar darawiad llygad, a
deuant hwythau hefyd o hyd i'w lle eu hun, a chesglir hwy at eu pobl, i
dderbyn yn ol yr hyn a wnaethant yma. Gwyddoch eu bod wedi creulawn
lyncu i fyny yn barod eich 600 pounds chwi. Gwyddoch ein bod ni oll wedi
gweithio yn galed iawn, haf a gaeaf, drwy wynt a gwlaw, ac oerni a gwres,
fore a nawn a hwyr, er eu helw hwy, a'n bod heb ennill rhyngom oll yr un
swllt i ni ein hunain. Yr ydym wedi cyson dalu iddynt bob parch ac ufudd-
dod yn ein gallu, ond tlawd iawn yw yr ad-dal ydym yn gael am ein holl
lafur a'n gofal. Y mae gan Tom Thrift, aradrwr y Plas Hen, 88 pounds o'i
ennill yn awr yn y Savings Bank; ond nid oes gennyf fi, er fy mod dair
blynedd yri hyn na Tom, yr un geiniog wrth gefn yn ei chadw erbyn yr
amser a ddaw. Ond yr ydym ni yn gystal ein cyflwr a Robert Frugal druan.
Y mae ef yn awr newydd golli yr oll ag oedd wedi ennill. Gwyddoch ei fod
ef wedi bod yn fugail craff, ffyddlon, a gofalus, yn y Foelfawr am dros
un mlynedd ar ddeg. Llwyddodd ei feistr i gael ganddo adael ei gyflog y
naill flwyddyn ar ol y llall yn ei law ef. Addawodd y meistr ddeng waith
drosodd y byddai Robert yn sicr o gael llog da am ei arian. Yr oedd rhai
yn ofni braidd er's amryw fisoedd nad oedd ei feistr ddim yn gwneyd yn
dda iawn yn y Foelfawr. Yr oedd yn myned yn fwyfwy shy ar ddyddiau y
talion; ond nid oedd neb o'r cymydogion yn dychmygu fod ei amgylchiadau
mor ddrwg. Yr oedd y steward yn ddyfnach yn secret ei helynt na neb
arall, ac yn awr y mae y bailiaid newydd fod yn y Foelfawr, ac y maent
wedi ysgubo ymaith i'r meistr tir bob peth oedd gan y tenant,--y stoc,
a'r offer, a'r dodrefn, a'r yd, a'r gwair, a'r cig, a'r caws, a'r cyfan
oll. Nid oes yno ddim gwerth ceiniog wedi ei adael i Robert Frugal druan
ar ol holl ludded a holl ofal ei fugeiliaeth. Y mae Lord Quicksilver, y
meistr tir, yn mynnu ac yn cael y ffyrling eithaf o'i rent arswydus ef;
ond nid yw Robert, wedi ei holl lafur am un mlynedd ar ddeg i gynorthwyo
y tenant i gasglu y rhent uchel hynny i'r lord, yn cael yr un ddimai o'i
gyflog. Ac y mae y gof hefyd ag oedd wedi gweithio am ddwy flynedd i'r
Foelfawr yn methu cael dim am ei waith na'i haiarn; a dywedir yn hyf ac
yn uchel drwy yr holl ardal fod baili uchaf Lord Quicksilver wedi prynnu
deg o ychen mwyaf y Foelfawr am hanner eu gwerth, am fod y cymydogion yn
ofni cynnyg yn ei erbyn, ac am fod y rhybudd am yr ocsiwn mor fyrr, ac
ain na roddid dim coel i'r prynnwr. Cyfraith yr ocsiwn wyllt sydyn yno
oedd talu i lawr gyda bod y morthwyl i lawr; a chan fod y lord newydd
dderbyn ei renti y diwrnod cyn hynny, nid oedd yno ddim arian parod i'w
gael drwy yr holl gymydogaeth. Yn wir y mae yn ddrwg iawn gennyf dros
Humphrey y Gof, a thros Robert Frugul druan. Cyfraith uffernol ydyw
honno sy'n yspeilio y gweithiwr tlawd o'i ennill caled, ac o fwyd a
dillad ei blant, er llenwi coffrau a seleri y gormeswyr goludog.
Peidiwch, da mam, ag edrych yn ddu fel yna arnaf am anturio siarad fel
hyn am y gormeswyr goludog. Gwn eich bod wedi ein dysgu o'r cryd i
siarad yn wylaidd, ac i feddwl yn barchus am fawrion ein gwlad; ond y
gwir ydyw y gwir, a dylid ei ddweyd ar amgylchiad fel hwn. Ac nid oes
dim ond rhyw bum mis, fel y gwyddoch, er pan ddarfu i'r hen Nansi Jones,
ar ol bod yn dairymaid ragorol o fedrus ac o ffyddlon yn y Ddol Hir am
dros ugain mlynedd, golli pob ceiniog a enillasai yn yr un modd, pan y
mynnodd yr hen Lady Marigold o Blas y Dyffryn, bob dimai o'i rhent
afresymol hi. Beth ydyw pethau fel hyn ond lladrad noeth? Ac yr oedd y
drefn lunio cyfraith dros beth fel hyn, a'i darllen dair gwaith drosodd
mewn dau lys seneddol, cyn gosod sel y goron wrthi, yn rogni mor
gythreulig ag a ddyfeisiodd Turpin Wyld a'i gymdeithion erioed yn nyfnder
y nos, yn seler dywyllafllys cyngor ei ogof. Druan o'r hen Nansi Jones,
wedi colli drwy hyn y cyfan o holl ennill ei bywyd, wedi colli drwy hyn y
cyfan ydoedd wedi ofalus gynilo i'w chynnal yn ei hen ddyddiau. Ydyw,
mam, y mae peth fel hyn yn orthrymder anoddefadwy. Y mae yn farbariaeth
o'r fath greulonaf; ac y mae y rhai sydd yn gweinyddu y fath gyfraith yn
lladron o'r dosbarth hyllaf; y maent yn lladron hyfion wyneb-haul: ac y
maent yn digywilydd ymogoneddu yn nerth trais eu lladradaeth. Gellwch
chwi, fy nhad, ysgwyd pen, a gwenu a synnu bob yn ail, at hyfdra fy
ymadroddion; ond nid wyf yn dywedyd dim ond y gwir. Yr wyf yn dywedyd
gwirionedd eglur, mewn geiriau eglur; ac y mae yn llawn bryd i rai ddweyd
y gwir am bethau fel hyn yn y mannau mwyaf cyhoedd, ac yn y geiriau mwyaf
eglur. Y mae synwyr cyffredin y wlad wedi bod yn rhy wylaidd o lawer, a
gonestrwydd cyffredin y wlad wedi bod yn rhy ddistaw o lawer yn nghylch
pethau fel hyn."

"Ond," ebe'r tad a'r fam, eu dau ar unwaith, "er mwyn popeth, John anwyl,
gad yna bobl fawrion y senedd a'r gyfraith; gad i ni ystyried beth sydd i
ni wneyd yn awr?"

"Beth sydd i ni wneyd?" ebe John. "Nid oes dim i ni ei wneyd ond MYNED I
AMERICA. Nid ydyw yn awr ddim hanner mor dreulfawr, na hanner mor
dywyll, na hanner mor beryglus, i fyned yno ag ydoedd pan aeth fy nau
ewythr, a'm dwy fodryb, yno ddeugain mlynedd yn ol; a gwyddoch yn dda fel
y maent hwy a'u plant wedi llwyddo. Gallwn gyhoeddi ocsiwn yn ddioed; ac
ar ol talu i bawb bob ffryling o'u gofyn, bydd gennym dros ddwy ran o
dair o'r cynnyrch tuag at ddechreu byw o newydd yn nyffryn bras y
Missouri. Trwy drugeredd, ni raid i ni ddim eto gladael i'r ocsiwn ar
ein pethau fod dan fawd y bailiaid. Cawn werthu pan y mynnom, ac fel y
mynnom. Codwch eich calon, fy anwyl dad a mam; y mae grennych chwech o
blant cryfion fyddant yn ffyddlon i chwi hyd angeu. Yr ydym oll gyda
chwi yn awr, ac yn gwbl ryddion i ddyfod gyda chwi i America. Yr ydym yn
nyddiau goreu ein nerth, wedi ein hyfforddi i lafurio. Y mae pob golwg a
gobaith y gallwn wneyd yn dda yn America. Codwch eich calonnau, cawn
drigo yno eto yn llawen ac yn ddiogel bob un dan ei olewydden a'i
ffigysbren ei hun; ac ni chaiff yr un o honoch chwi ddioddef dim eisieu
tra y bydd dim modd gennym ni i'ch cynorthwyo."

"Ond," ebe y fam, a'i llygaid yn llawn, "a wyt ti ddim yn meddwl, John, y
medrem ni gael ffarm oddeutu yma, dan ryw arglwydd tir arall, yn hen wlad
anwyl ein genedigaeth?"

"Nac ellir yn wir, fy anwyl fam; y mae bron yn amhosibl cael cynnyg ar
ffarm o unrhyw werth, dan unrhyw feistr tir ag sy'n deall y ffordd i
gefnogi ei denantiaid. Nid llawer o'r arglwyddi tir hynny sydd i'w cael
yn ein gwlad ni yn awr; ac am y lleill oll, nid oes dim llawer o ddewis
rhyngddynt. Ni waeth ganddynt yn y byd pwy a wasgant, na pha faint a
wasgant ar y sawl a gant dan eu hawdurdod, am y cant hwy y geiniog uchaf
rywfodd. Y mae llaweroedd o honynt, drwy eu dylni, a'u gwastraff, a'u
gorthrymder, wedi bron andwyo eu hetifeddiaethau, ac wedi rhedeg i ddyled
dros eu pennau; ac y maent, er gwasgu a chribddeilio, bron yn methu cael
dau pen y llinyn yn nghyd. Y mae eraill o honynt yn ddigon cyfoethog;
ond nid oes ganddynt na chalon na challineb i ddim ond i wasgu a gor
thrymu. Dyna yr hen Lady V. o Garth Tafwys. Y mae yn graig o arian, ond
y mae yn ddraig o greulondeb tuag at ei thenantiaid. Bu ganddi yn fy
nghof i saith o denantiaid ar y ffarm fwyaf sydd ganddi; a darfu iddi
bron andwyo eu teuluoedd. A gwyddoch fod amryw o ffermydd goreu y
General Malden yn awr ar ei law. Bu amryw amaethwyr craffus, cryfion, yn
eu golwg; ond y mae yr hen General, er ei fod yn colli cannoedd arnynt
bob blwyddyn, yn rhy gyndyn i'w gosod am renti, ac ar amodau ag y gellir
byw arnynt, a thalu am danynt. A dyna ein hen gymydogion H. H., a B. W.,
a D. D. E., y rhai a gydnabyddir fel y ffarmwyr goreu yn yr holl wlad,
wedi llwyr benderfynu rhoddi eu ffermydd i fyny Wyl Fair nesaf; ac y mae
eu meistr hwy yn cael ei ystyried yn un lled deg a rhesymol: a rhywbeth
tebyg ydyw bron yn mhobman. Y gwir yw, dyrysodd rhwysg rhyfel dyddiau
gogoniant yr hen Boni wyr mawr ein gwlad; cawsant flas y pryd hynny ar
renti uchel, ac ymchwyddasant i fyw yn wastraffus ar y rhenti hynny; ac y
maent hyd heddyw heb ddysgu, neu yn hytrach heb geisio dysgu, cael pethau
i'w lle. Amserau caled iawn gafodd y ffarmwyr bron o hyd o hynny hyd
heddyw. Llai nag a feddyliech chwi o'r tenantiaid goreu sydd wedi gallu
cael dim cyflog am eu llafur, chwaethach llog am eu heiddo. Y mae
miloedd obonynt wedi rhoddi nerth eu dyddiau goreu i'w meistradoedd am
flynyddoedd lawer am ddim ond eu bwyd; ie, y maent yn dlotach o lawer yn
awr ar ol eu holl ofal, a'u holl lafur, nag oeddynt ddeng mlynedd at
hugain yn ol. Y mae yr arglwyddi tiroedd yn eu diraddio ac yn eu trin
fel caethion. Y maent yn meddwl ei bod yn fraint iddynt lafurio am ddim
er eu cynnal hwy; ac y maent yn cydymgyngreirio i gadw i fyny renti hen
ddyddiau Boni er cynnal i fyny rwysg a rhysedd gwallgofrwydd y dyddiau
hynny. Goreu i ni, yn wir, po gyntaf yr awn i'r America. Nid oes dim
golwg am ddyddiau gwell yma. Yr ydych chwi yn lled adnabyddus o
amgylchiadau y rhan fwyaf o ffarmwyr yr ardaloedd hyn. Yr wyf fi yn
barnu, yn ol pob hanes, fod y serfs yn Russia, er caethed ydynt, wedi
ennill mwy yn y deugain mlynedd diweddaf nag a enillodd y rhan fwyaf o
denantiaid ucheldiroedd Cymru. Onid ydych chwi wedi cyfaddef lawer
gwaith mai gwanychu yn raddol y maent o hyd, er eu holl ymdrech, er's
dros ddeunaw mlynedd ar hugain. Os ydyw gwersi hanesion byrion fy hen
lyfr ysgol i yn gywir, y maent yn trin tenantiaid y wlad yma yn awr yn yr
un modd yn union ag y dywedir fod barwniaid Russia yn trin eu
caeth-denantiaid. Y mae llawer o etifeddiaethau llydain yn cael eu trin
yng Nghymru yn awr yn yr un dull yn union ag yr oedd arglwyddi
gloddestgar Rhufain yn trin eu hetifeddiaethau yn mlynyddoedd olaf
adfeiliad eu hymerodraeth. Gwyddoch yn burion fel y mae y meistri
tiroedd a'u stewardiaid wedi bod yn anialeiddio yr Iwerddon drwy y
blynyddoedd, nes ydynt o'r diwedd wedi torri eu tenantiaid, ac wedi torri
eu hunain hefyd, ac wedi achosi tlodi mawr drwy rannau helaeth o'r wlad
werdd honno. Y mae rhai parthau o Gymru wedi cael eu gwasgu i gyflwr
lled Iwerddonaidd. Y mae y ffyrdd a'r adeiladau yn warth i'r oes. Y mae
yn drwm iawn fod arglwyddi tiroedd mor ddiwladgarwch, mor ddiddyniolaeth,
ac mor gibddall i'w lles eu hunain. Yn lle ymhyfrydu yn ffyniant ac yn
nedwyddwch eu tenantiaid, y maent yn llawenychu yn ysbryd ac yn moesau
gwasaidd eu caethiwed a'u tlodi. Gwyddoch yn eithaf da ein bod ni bob
amser wedi byw mor gynnil ag oedd bosibl i ni. Gwnaeth hen gyfrwy fy
nhad cu y tro i ni rhyngom oll tan y Gwanwyn diweddaf, pan y cawsom
gyfrwy newydd cryf a rhadlawn; ac yr ydych yn cofio yn burion ddanodion y
man-squires spardynawg, meibion y steward, pan yr aeth fy mrawd ieuangaf
i ffair Galanmai ar gefn y cyfrwy newydd am y tro cyntaf. Rhaid i bob
cyfrwy gael ei daith gyntaf rywbryd. Yr oedd fy mrawd, ar ebol du a'r
cyfrwy newydd, yn edrych yn bur dda y bore hwnnw. Gwn nad anghofiwch
byth mo edrychiad na geiriati ladies ieuainc drawing-room y steward pan
yr aeth fy chwaer dal wridog Betsy, dair blynedd yn ol, heibio i'w
ffenestr fawr yn ei shawl wlanen newydd i edrych am ei chyfnitheroedd o'r
Dyffryn: ac yr ydys yn dweyd fod yr hen ffarmwr cloff diwyd Edward
Sparing i lawr yn llyfr private y steward am ei fod wedi prynnu dog-cart
gref dda gan ei gymydog cywrain Wheelwright Davies i'w gario ef a'i ferch
wylaidd lan lanwaith Elen i farchnad yr yd a'r ymenyn. Cewch chwi weled
na bydd neb yn fuan i drin y tir yn yr hen wlad lethedig yma ond
personiaid a beggeriaid, a man-squires a demireps, ac uwch-stewardiaid ac
is-stewardiaid, a chlepgwn a thurncoats, a gamekeepers a bailiaid; a
ffarmio ardderchog arswydus fydd yn bod yma y pryd hynny. Caiff
arglwyddi tiroedd weled eu camgymeriad, a theimlo eu colled y pryd hynny,
ond bydd yn rhy ddiweddar iddynt edifarhau. Ni bydd dim gobaith iddynt
hwy weled diwygiad cyn eu marw. Dichon y caiff y to ar ol y nesaf weled
dyddiau gwell yn hen wlad wyllt Gwalia."

"Ond," ebe'r tad, "a fyddai ddim yn well i ni ymfudo i ryw dalaeth
Brydeinisg? Dywedir fod yn awyr iachus deheubarth Affrica filiynau ar
filiynau o gyfeiriau o wastad-dir bras ffrwythlawn heb neb i'w trin. A
fyddai ddim yn well i ni geisio prynnu ffarm fawr dda mewn lle felly?"

"Yr wyf yn meddwl, fy nhad, na byddai. Yr wyf yn credu y buasai yn hawdd
iawn prynnu ffermydd ardderchog yno pe buasid o'r dechreu yn ymddwyn yn
agos i deg a boneddigaidd tuag at y cynfrodorion. Ond yn awr y mae Syr
Hero Harri Aliwal a'i gydswyddwyr mawrfrydig a gwronaidd, drwy
gyfarwyddyd a than awdurdod swyddfa llys uchel y taleithiau tramor, wedi
poeni a dirmygu a gormesu cynfrodorion y parthau dymunol hynny nes eu
gyrru yn wallgof gynddeiriog; ac yr ydys yn benderfynol i'w llwyr
ddiwreiddio o'r tir, a'u hymlid i ddinistr bythol cyn gynted ag y byddo
bosibl; ac y mae swyddwyr Prydain wedi chwythu un o wageni mwyaf y
brodorion yn yfflon gyrbibion er dangos fod ganddynt ddigon o bowdr i
ddryllio pob peth yno o'u blaen."

"Wel," ebe'r tad eilwaith, "pe bai ni yn gwneyd i fyny ein meddyliau i
fyned i America, a fyddai ddim yn well i ni aros ychydig i edrych beth a
ddaw?"

"Na, yn wir, yr wyf yn meddwl mai colled fyddai hynny; ac y byddai yn
llawer gwell i ni baratoi i fyned ar unwaith. Y mae yn wir y gallem ni
droi yn union y weirglodd fawr dan y ty, a'r borfa hir dan y 'sgubor
bellaf, i wenith; ond gwnai hynny lawer mwy o ddrwg i'r tenant newydd nag
a wnai o les i ni; a byddai yn well i ni ymadael heb fod dim lle ganddynt
i ddweyd ein bod ni wedi cymeryd mantais oddiwrth unrhyw gytundeb llac
penagored i wneyd dim tebyg i dro bach felly. Yr ydym ni wedi eu
gwasanaethu am dymor hir yn onest ac yn anrhydeddus, ac ni hoffwn mewn un
modd i'r un tro bach felly lychwino ein hymddygiad wrth ymadael a hwy."

"Yr wyt yn hollol right, John," ebe y tad; "ni fynnwn innau er dim redeg
y ffarm, na'i drygu mewn un modd, fel ag i golledu ein dilynwr, pwy bynag
fyddo,--oblegid" * * * * *

Ar ganol yr ymddiddan yma, daeth Foulk Edward, yr under-steward, i'r ty i
ofyn i John a'i frodyr ddyfod gydag ef yn union deg a'u harfau cau a'u
menyg i drwsio gwrych y nursery.

* * * * *

Ymhen rhyw dair wythnos ar ol hyn, pan ydoedd Squire Speedwell yn gyrru
yn lled fore ar draws Ffridd Hir Cihaul Uchaf, goddiweddwyd ef gan ruthr
trwm o eirlaw, a charlamodd ei oreu am gysgod at ysgubor uchaf Ffarmwr
Careful. Yr oedd y ffarmwr yn digwydd bod yno y pryd hynny yn trwsio ei
og fawr, ag oedd wedi cael ei thorri wrth gael ei llusgo yn erbyn
dannedd, neu ar draws asennau, y graig ddu oedd yn ngbanol ei faes
gwenith uchaf. Brysiodd y ffarmwr yn bur garedig a boneddigaidd i gael y
Squire a'i farch i ddiddosfan; ac wrth ddiolch am ei garedigrwydd,
sylwodd y Squire fod mwy na thair blynedd er pan oedd ef wedi bod y
ffordd honno o'r blaen; fod yn hoff iawn ganddo weled, wrth ddyfod i fyny
y Ffridd, fel yr oedd hen ffarm Cilhaul Uchaf wedi cael ei threfnu a'i
gwella yn y blynyddoedd diweddaf, a'i fod yn gobeithio y cai y tenant oes
hir i fwynhau tal am ei lafur. Cydnabyddodd John Careful, mewn llais
trist isel, ei fod ef a'i deulu wedi myned i lawer iawn o lafur ac o
draul er gwella y ffarm, ond eu bod yn colli y cyfan,--ei fod newydd
dderbyn notice i ymadael.

"Nac ydych, 'does bosibl," ebe'r Squire yn bur sydyn.

"Ydym yn wir," meddai y tenant.  "A ydyw eich meistr tir yn gwybod eich
bod yn ymadael?"

"Yn wir, syr, nid wyf yn gwybod hynny." "Wel, yr wyf fi yn disgwyl cael
gweled eich meistr tir yfory, neu drenydd, ac mi siaradaf ag ef yn
nghylch y mater."

"Yr wyf yn rhwymedig ac yn ddiolchgar iawn i chwi yn wir, syr; ond yr wyf
yn ofni na byddai hynny o ddim lles i ni nac i neb arall. Y mae yn awr
yn rhy ddiweddar. Gwasanaethodd y steward fi a'r notice a'i law ei hun,
a hynny mewn dull pur benderfynol. Y mae fy meibion yn teimlo ein bod
wedi cael cam creulon, ac y maent yn gofidio yn ddwys o'r herwydd; ac y
maent yn hollol benderfynol i fyned i America, ac y maent yn daer iawn ar
i'w rhieni fyned gyda hwy."

"Yr anwyl mawr, gwarchod ni, gobeithio nad yw Mrs. Careful a chwithau
ddim yn meddwl myned dros y mor i'r America yn eich oed chwi."

"Ydym, yn wir, syr, ac ni awn hefyd os bydd ein plant yn myned."

"Na, na, Mr. Careful bach, ail ystyriwch y peth--gwyliwch rhag y fath
helbul, a pherswadiwch eich meibion i beidio gadael gwlad eu genedigaeth.
Goddefwch i mi gael cyfle i siarad a'ch meistr tir yn nghylch y peth. Caf
adeg yn bur fuan. Aroswch chwi--; gadewch i ni weled--; gwrandewch yn
awr--. Y mae eich meistr tir i fod yn Hunt Fawr C * * * yr wythnos
nesaf. Deuwch yno; a byddwch yn sicr o ddyfod yno; a deuwch yno yn fore:
mynnaf fi gyfle i chwi gael ei weled a siarad ag ef, a chawn glywed beth
a ddywed."

"Yr wyf yn ddiolchgar iawn i chwi yn wir, syr, am eich ewyllys da, a'ch
cyngor caredig. Yr wyf yn teimlo yn bur isel a hiraethlawn wrth feddwl
am fyned o fy hen gartref a'm hen wlad, ond yr wyf yn ofni mai felly y
bydd. Y mae y plant yn dynn iawn am fyned, gan ein bod wedi cael y fath
gam a'r fath amharch--y mae yn rhy bell i feddwl am wneyd dim pen yn awr.
O'r braidd y gwrandawai y plant yn awr ar unrhyw gyngiad i aros yma. Yr
ydys wedi ymddwyn tuag atom yn groes i bob cyfiawnder. Y mae yn amlwg
fod y steward a'i fryd yn sefydlog ar gael ein lle; ac y mae ef a'i denlu
yn rhai pur gwmpasog a chyfrwys, ac yn foddlon i wneuthur pob peth et
cael eu cynllun i ben."

"Wel, wel, beth bynnag am hynny, gofalwch chwi am fod wrth Hotel C * * *
erbyn hanner awr wedi wyth fore dydd yr Hunt. Y mae rhuthr y gawod yn
awr drosodd; mi af fi, os gwelwch yn dda: yr wyf wedi addaw cyfarfod tri
o'm cyfeillion ar ben Bryn Grug y Grouse am hanner awr wedi deg."

Dydd yr Hunt a ddaeth; ac yr oedd Ffarmwr Careful wrth yr Hotel, yn ol ei
air, erbyn y funud benodedig: ac yr oedd yn edrych yn bur dda ar ol
cerdded yno ar ei draed. Ymhen pum munud ar ol iddo gyrraedd yno, gwelai
Lord Protection, ei feistr tir, yn myned heibio yn mraich Squire
Speedwell. Y funud y canfu y Squire Mr. Careful yno, cododd ei fys arno
i ddyfod yn mlaen, a dywedodd,--

"O my lord, dyma eich hen denant John Careful, yr hwn y bum yn crybwyll
wrthych am dano y nos o'r blaen."

"O, ho, bore da, Mr. Careful," ebe Lord Protection; "gwn oddiwrth fy
llyftau, ac oddiwrth yr hyn wyf yn glywed gan bawb, eich bod chwi yn un
o'r tenantiaid goreu a mwyaf ymdrechgar a feddaf. Y mae yn wir yn ddrwg
iawn gennyf eich bod yn myned i ymadael. Derbyniais air yn ddiweddar
oddiwrth fy steward yn hysbysu eich bod yn cwyno ar y rhent, ac yn
enwedig ar y codiad diweddaf. A ydyw y rhent mewn gwirionedd yn rhy
uchel, Mr. Careful? Nis mynnwn er dim i'ch ffarm chwi fod yn rhy ddrud i
chwi allu talu am dani. Nid wyf yn gallu cofio yn awr yn gywir am ei
hansawdd. Nid wyf erioed wedi cael hamdden a chyfle i edrych yn fanwl
dros Cilhaul Uchaf. Ydych chwi yn barnu yn gydwybodol ei bod hi yn rhy
ddrud?"

"Ydyw yn wir, my lord, y mae yn rhy ddrud. Yr wyf fi a'm teulu wedi
gwneuthur prawf teg o hrnny. Ffarm wlyb, oer, amlwg, lechweddog, lawn o
gerryg, ydyw--yn gofyn traul a llafur anghyffredin i'w thrin. Darfu i
ni, yn y blynyddoedd diweddaf, wario llawer mewn gwelliantau. Yr oedd y
codiad yn un trwm afresymol, ac yn un hynod o anamserol; a darfu i
briswyr eraill gymeryd achlysur a mantais oddiwrth brisiad eich
goruchwyliwr chwi i wneuthur niwaid mawr i ni. Yr ydym, yn wir, my lord,
wedi cael cam cywilyddus; a darfu i mi gwyno wrth eich steward, a dywedyd
nad oedd dim modd i mi dalu am y ffarm yn ol y rhent a'r trethoedd a'r
prisiau presennol; a rhoddodd y steward i mi notice i ymadael, ac
awgrymodd y byddai yn ddigon hawdd iddo osod y ffarm y diwrnod a fynno."

"Ac, my lord," ebe Squire Speedwell, yn bur sydyn, "y mae John Careful
a'i deulu yn penderfynu myned i America. Byddai yn resyn yn wir, my
lord, iddynt ymadael ac ymfudo felly. Gadael eich estate chwi. Gadael
hen aelwyd eu tadau; a gadael gwlad hoff eu genedigaeth. Tad cu John
oedd un o'r dynion cryfion fu'n cadeirio eich tad cu chwi drwy y ddinas
yma yn amser yr election fawr; a bu ei dad ef yn cario eich tad chwi ar
achlysur y gyffelyb fuddugoliaeth ar ol hynny; ac y mae ganddo yn awr dri
o feibion talion gwridog cryfion, nad ellid byth gael rhai mwy noble i
gario eich mab chwi yn yr election nesaf. Da chwi, my lord, er mwyn pob
peth, gwnewch rywbeth o'u tu yn yr amgylchiad a'r bwlch yma. Yn wir nid
yw ddim yn amser yn awr i daflu ymaith y fath hen denant ymdrechgar a
gofalus."

"Wel, mi wnaf yn sicr. Mynnaf siarad a'r steward ar y mater yn yr Audit
nesaf. Yr wyf fi yn credu fod fy stewardiaid i yn ceisio gwneyd eu
goreu. Nid wyf yn meddwl nad allant hwy gamgymeryd fel pobl eraill; ond
yr wyf yn credu eu bod yn bryderus ac yn awyddus ac yn llafurus ac yn
ddiwyd ac yn ystyriol i wneyd yr oll ag a allant yn y modd goreu; ac nid
wyf yn hoffi ymyrryd a'u trefniadau; ond yn wir yr wyf yn dwys deimlo
dros fy nhenantiaid tlodion ymdrechgar yn y blynyddoedd isel hyn. Y mae
dyddiau treth yr yd, dyddiau deddfau amddiffyniad eu marchnad hwy,
dyddiau prisiau adeg fyw y rhyfeloedd, wedi hen fyned heibio. Y mae'n
debyg gennyf ei bod yn bur ddrwg er's tro yn awr ar denantiaid; ac yr wyf
yn ofni yn wir, John Careful, eich bod chwi wedi cael eich gwasgu, a
gobeithio yr wyf y gwelaf fy ffordd yn oleu ac yn rhydd i mi eich
cynorthwyo chwi yn y bwlch yma. Ond dywedwch i mi, John, a ydych chwi
ddim yn meddwl y gallai rhai o'r tenantiaid wneyd mwy o'u ffermydd nag y
maent yn ei wneyd?"

"Ydwyf, my lord, yr wyf yn meddwl y gallent, ond iddynt gael cynorthwy a
chefnogiad ac addysg; ond os rhoddwch chwi bedwar can pwys ar ysgwydd dyn
nad all gario ond tri chan pwys, yr ydych yn sicr o'i wneyd bob yn dipyn
yn anewyllysgar ac yn analluog i gario dau gan pwys. Os gorfodwch chwi
ddyn i redeg triugain milldir y dydd, pan na ddylai redeg ond deugain
byddwch yn sicr cyn hir o'i redeg i'r pen. Y mae llawer o ffarmwyr yn
awr wedi eu gwasgu mor isel fel nad oes ganddynt ddim calon na nerth i
gynnyg at orchwylion ag y buasent dan amgylchiadau mwy cefnog yn sicr o'u
cyflawni. Peth eithaf priodol--ie, peth da ragorol, my lord, fyddai i'ch
stewardiaid trymion llymion chwi ysbarduno tenantiaid a gweithwyr
cysglyd, dioglyd, rhodianllyd, clebrog; ac yn wir yr wyf yn hoffi o'm
calon gweled rhai swrth a segur felly yn ei chael hi hyd adref; ond ar ol
ei rhoi hi yn ddiarbed i'r rhai afler a marwaidd, carwn yn fawr weled
eich steward mawr chwi, yn union ar ol derbyn y rhenti, yn galw y rhai
diwyd ac ymdrechgar o'i ddeutu i square yr Hotel, a charwn ei weled yn eu
canol, fel pregethwr 'Senters, yn dringo carreg yr Horse-block, i
areithio er canmol ac er cefnogi eu gofal a'u llafur. Carwn ei weled yn
sefyll yn syth ar ben hen garreg yr Horse-block; ac ar ol rhyddhau a
glanhau ei wddf, a thynnu ei gadach allan i sychu ei wyneb a'i wefus,
hoffwn ei weled yn estyn ei law am osteg a gwrandawiad, a'i glywed yn
areithio yn debyg i hyn:--

"'Fy hoff gyfeillion,--Yr wyf yn eich galw yn gyfeillion, oblegid yr wyf
fi yn gyfaill i chwi, ac yr wyf yn dymuno parhau yn gyfaill i chwi; ac y
mae o bwys mawr i ni fod yn gyfeillion. Y mae eich meistr tir urddasol a
haelfrydig wedi erchi i mi hysbysu i chwi ei fod ef yn dymuno eich
ffyniant a'ch cysur--ei fod yn dymuno i chwi wneyd yn dda, ac edrych yn
dda--ei fod yn dymuno i chwi gadw offer hwsmonaeth da, a stoc dda; a'i
fod am i chwi gael pantry llawn a phwrs llawn, a'i fod am i chwi allu
sparin arian bob blwyddyn. Y mae yn beth hollol deg a gweddus i chwi
gael rhywfaint o gyflog am eich gofal a'ch lludded, a rhywfaint o log am
yr arian sydd gennych yn nodrefniad a stociad eich ffermydd; ond ar yr
amserau drwg a dyryslyd hyn, dylech fod yn foddlon ar dalion cymedrol,
eto dylai pob un o honoch gynilo ychydig bob blwyddyn, os na bydd rhyw
dreuliau teuluaidd anarferol yn lluddias hynny. Dylech ymdrechu cynilo
ychydig bob blwyddyn erbyn angen a methiant y dyddiau a ddaw. Ewyllys
arbennig eich meistr tir ydyw i chwi gael pob anogaeth a chefnogiad.
Byddwch yn ddiwyd a gofalus. Gochelwch bob difrod a diogi. Astudiwch
eich cynlluniau yn fanylaidd. Cyn dechreu ar unrhyw orchwyl, eisteddwch
yn gyntaf i fwrw y draul. Cedwch eich cyfrifon yn llawn ac yn eglur.
Ymgedwch gartref hyd y gellwch. Telwch eich ffordd yn gyflawn yn mhob
man wrth fyned yn mlaen. Gochelwch ddechreu rhedeg i ddyled. Na
phrynnwch byth ar y coel. Gochelwch arfer benthyca arian na dim arall.
Cedwch eich buarthau yn gryno, eich cloddiau yn lan, eich cwterydd yn
agored, eich gwrychoedd yn gyfain, eich ffyrdd yn gelyd, eich llwybrau yn
sychion, eich to yn ddiddos, a'ch holl adeiladau mewn trwsiad cyfaddas.
Colled i chwi, yn gystal ag i'ch meistr, fyddai i chwi beidio gwneyd
hynny. Gwn am ddwy neu dair o ysguboriau lle y cafodd tunelli o wair ei
ddrygu y gaeaf diweddaf am fod y to yn gollwng defni. Naw mlynedd yn ol,
darfu i'ch arglwydd tir fyned i draul fawr i wneuthur ffordd newydd drwy
Glyn y Bedw Gleision. Bu bron iawn i mi gorsio mewn mwy nag un man ar y
ffordd honno yn mis Mawrth diweddaf. Nid wyf yn meddwl i neb drwsio dim
arni, nac ar ei phyllau, nac ar ei ffosydd, nac ar ei routs, nac ar y
cloddiau o'i hamgylch, er y dydd y cafodd ei gorffen. Nis gwn yn sicr ar
bwy y mae bai mwyaf yr esgeulusdod, pa un ai ar arolygwyr ffyrdd y dre
ddegwm ai ar denantiaid yr ardal; ond yr wyf yn sicr pe buasai eich
meistr tir yn dyfod ar hyd-ddi yn y Gwanwyn diweddaf, a phe buasai yn
gweled ol teyrnasiad gwlawogydd naw gaeaf ar bob rhan o honi, y buasai yn
gwylltio gymaint fel y buasai yn ysgubo tenantiaid yr ardal honno i
ffwrdd bob un oddiar ei etifeddiaeth. A gwelais hefyd wrychoedd mawr
ceimion cysgodfawr canghenog, heb gael eu torri er dyddiau y Frenhines
Ann, yn lledu eu gwraidd a'u brigau ar draws ac o amgylch rhai o'r dolydd
mwyaf cysgodol yn yr holl wlad. Peidiwch er dim ag aredig mwy o dir nag
a fedrwch wrteithio. Bydd hynny yn sicr o achosi colled. Yr wyf yn
meddwl y gwnai gwisg go dda yn awr ac eilwaith o bridd a chalch, neu o
bridd a thail, i'ch porfeydd a'ch gweirgloddiau dalu yn well O lawer yn y
wlad oer fas wleb anwastad yma nag i chwi lafurio i droi gormod. Gwelais
y dydd o'r blaen, wrth fyned ar draws gyda'r cwn, hen domenydd llydain o
dywyrch ffosydd ar ganol y gweirgloddiau gwair, yn y mannau goreu arnynt;
ac yr oedd argoelion digon eglur fod y tomennau hynny wedi bod yno ar
ffordd y bladur er's degau o flynyddoedd. A gwelais hefyd y cloddiau a'r
ffosydd oddeutu amryw gaeau gwlybion wedi llawn gau, a'r man-ffrydiau sly
yn ymlithro yn ddistaw drwy'r dydd a thrwy'r nos o'r clawdd i'r cae i
andwyo y tir. Yr oeddwn bron gwylltio wrth weled hynny, eisiau fod y
cloddiau a'r ffosydd yn cael eu hagor, a'r tywyrch yn cael eu cymysgu a'r
hen domenydd gorsychion, a'r cyfan yn ol hynny yn cael eu cymysgu a
chalch neu a thail i'w daenu dros y caeau. Gellid dyblu cynnyrch rhosydd
a chaeau gwlybion yn y dull hynny. Y mae rhai yn meddwl y gellid gwneyd
defnydd da o glai drwy ei olosgi. Er mwyn pob peth ymdrechwch ddyfeisio
rhyw foddion er atal egriad, a llifiad ymaith yr ammonia o'ch tomennydd:
neu, mewn geiriau eraill, er atal colli nodd y rhinwedd o'r tail, yr hyn
yw ei nerth fel gwrtaith. Gwelais ddoe, wrth fyned heibio, amryw
domennydd yn bur wasgarog, ar dapiau moelion, llechweddog, digysgod, heb
fod yn agos mor gryno ac mor amddiffynedig ag y buasai yn hawdd iddynt
fod. Yr oedd holl domennydd yr hen Farmwr Clout ar lethr craig, ar fin y
nant; ac yr oedd eu brasder goreu yn llifo ymaith i nychu y brithylliaid
oedd yn y llyn du oddidanynt: ac yr oedd pistyll trystfawr Ffarmwr
Careless yn gwyllt-ffrydio ar draws buarth y ty, a thrwy fuarth yr
ysgubor, a thros ochr yr ydlan, ac i lawr dros y ffordd i'r afon. Y mae
y fferyllwyr craffaf yn dysgu i ni fod llawer iawn o nerth gwrteithiau
cartrefol ein gwlad ni yn cael ei golli trwy fod y tomennydd yn cael eu
gadael yn agored i'r tes ac i'r tymhestloedd. Dyfal astudiwch bob
cynllun a osodir ger eich bron er ysgoi y colledion hynny. Y mae yr hen
dai, a'r hen ysguboriau, ar lawer tyddyn wedi cael eu hadeiladu yn y
mannau mwyaf anfanteisiol. Nid eich bai chwi oedd hynny. Gwn fod lle a
dull adeiladau rhai ffermydd go fychain yn achosi colled o dros ugain
punt yn y flwyddyn. Er pob peth astudiwch a chwiliwch am ryw foddion er
atal i rinwedd eich tomennydd gael ei sugno gan y tes i'r wybren, na
chael ei olchi gan y tywydd i'r mor. Gwn am amryw hen ffarmwyr a
wnaethant lawer o arian yn eu dydd, ac nid wyf yn gwybod eu bod yn enwog
am ddim ond am ruglo y buarthau, a chludo y cyfan i'r domen er ei mwyhau,
ac am ei chadw yn gryno er ei hamddiffyn. Gwnewch eich goreu ymhob modd
i frashau a chynyddu eich gwrtaith cartrefol. Cedwch oriau rheolaidd, yn
enwedig wrth godi ac wrth noswylio, a chyda'ch prydiau bwyd. Dysgwch
eich gweinidogion i fod yn ddiwyd, ac yn gynnil, ac yn onest. Erfyniwch
arnynt er pob peth i fod yn eirwir, ac yn ffyddlon yn eich absenoldeb.
Gwnewch eich goreu ar i bawb drwy'r ardal gael digon o waith. Peth
ofnadwy ydyw meddwl am fechgyn neu ferched ieuainc mawrion cryfion iachus
yn ymsegura mewn syrthni heb ddim i'w wneyd. Y mae llaweroedd drwy
seguryd felly wedi cael eu handwyo am byth. Rhoddwch gymaint o ysgol ag
a fedrwch i'ch plant. Ni fynnwn i er dim, ac yr wyf yn sicr nas mynnai
eich meistr tir er dim, eich rhwymo na'ch gorfodi mewn un modd gyda golwg
ar eich Sabbathau. Y mae yr addoli i fod yn hollol yn ol barn eich deall
a theimlad eich calon eich hun; ond goddefwch i mi ddweyd na welais i
ddim daioni yn dyfod erioed o'r bobl sy'n treulio eu Sabbathau i gysgu a
dylyfu gen a rhodianna a hel cleber. Os byddwch chwi am ryw welliantau
ag y dylai eich meistr tir eich cynorthwyo i'w gyflawni, ystyriwch eich
cynlluniati gyda manylrwydd, a gadewch imi wybod eich cynygion. Yr oedd
yn dda iawn gennyf eich gweled yma mor brydlawn bore heddyw. Y mae eich
cinio yn awr yn barod; ac y mae gennyf i'w hysbysu i chwi y bydd eich
arglwydd tir caredig yn eich dysgnyl oll i giniawa gydag ef yn y Castell
Wyl Fair nesaf. Bydd yno y pryd hynny amryw foneddigion profiadol
dysgedig i esbonio i chwi ryw egwyddorion newyddion gyda golwg ar ansawdd
gwahanol briddoedd, a gwahanol wrteithiau, a gwahanol lysiau, yn nghydag
amryw bethau eraill cysylltiedig a llwyddiant amaethyddiaeth. Gadewch i
ni fyned oddiyma yn awr i'r ystafell ginio. Ni gawn ar ol cinio yfed
iechyd da ein brenhines a'ch meistr tir; ac yna ymwasgarwn bob un i'w
gartref."

"Aros, John, aros; yr wyt ti yn awr yn pregethu dyledswydd i dy uwchradd,
a hynny mewn dull pur gyfrwys. Yr wyf wrth dy wrando wedi colli adeg i
weled cychwyniad y llwynog; yr wyf eisus yn rhy ddiweddar, ac mi gollaf
hynny o sport."

"Yr wyf yn deisyf eich pardwn, my lord; yr oeddwn yn rhy ddifeddwl wrth
gymeryd eich amser chwi felly; ond yn wir, ni buaswn i byth yn dweyd
cymaint oni buasai eich bod chwi yn gwenu mor isel ac mor garedig wrth
wrando. Mi af fi adref gynted ag y gallaf bellach."

"Aros, John, aros--paid a myned yn union eto. Yr wyf fi yn hoffi clywed
hen denant fel tydi yn dweyd ei feddwl a'i brofidd yn rhydd ac yn eglur.
Ychydig iawn yn wir wyf fi yn hidio yn awr am golli rhyw dipyn o sport ac
o lafur yr hela llwynog. Nid oes gennyf fi yn awr ddim cymaint o flys at
bethau felly ag a fu gennyf unwaith; ac yn wir yr wyf yn ofni ein bod ni
ar ddyddiau hela fel hyn yn gwneyd cryn niwaid i borfeydd a gwrychoedd a
chaeau yd ein tenantiaid. Y mae ein mintai heddyw rhwng cwn a meirch a
dynion yn un bur fawr. Yr wyf yn ofni fod ein blys ni am sport yn costio
yn lled ddrud iddynt hwy. Yr ydym, yn gyntaf, yn diygu eu meusydd hwy ar
ddyddiau ein helwriaeth. Yn ail, eu gwellt a'u hegin a'u hyd hwy sydd yn
porthi ac yn pesgi ein cwningod a'n hysgyfarnogod a'n hadar tewion ni. Yn
drydydd, y maent hwy yn lled fynych yn gorfod lletya a byrddio ein milgwn
a'n bytheuaid ieuainc ni, pan y bydd tymor sport yr hela drosodd. Ac yn
bedwerydd, os digwydd iddynt hwy rywdro, yn rhyw ddull, ddyfod ar draws
petrisen, neu gyffologyn, neu gyw pheasant, neu gwningen, neu ysgyfarnog,
dyna, hwy ar unwaith wedi ymddyrysu yn rhwydau ein deddfau helwfiaeth ni;
ac wrth ymwingo i geisio dianc yn rhydd, y maent y rhan amlaf yn colli eu
tymherau, ac wedi hynny yn colli llywodraeth eu tafodau, ac bob yn dipyn
ar ol hynny yn colli eu ffermydd. Atolwg, John, a fedri di ddweyd i mi
pa faint o gost i denant ydyw cadw bytheuad neu filgi ieuanc?"

"Na fedraf, my lord, ddim dweyd hynny yn fanwl. Byddai yn drueni
creulawn hanner newynu ci ieuanc. Os caiff ei gadw yn dda, costia
gymaint a chadw mochyn; ac y mae y gofal o gadw ci ieuanc yn rhywbeth. Y
mae helgi ieuanc cryf gwresog weithiau yn bur chwareus, braidd yn rhy
chwareus ar adeg yr wyn bach; ac y mae yn anhawdd iawn gennyf feddwl am
gi ieuanc wrth ei gadwyn ddydd a nos, ac edrych arno yn neidio o'm deutu
gan ymbil arnaf a'i wen, ac a'i ddeigryn, ac a'i lygaid, ac a'i ochenaid,
am ei ollwng yn rhydd o'i gadwyn i gael rhoddi mymryn bach o dro gyda mi
drwy y coed a'r caeau."

"Ond, John, wyt ti yn golygu fod ein game ni, sef ein hadar a'n
hysgyfarnogod ni, yn peri colled i'r tenantiaid?"

"Byddai yn well gennyf, my lord, beidio ateb y gofyniad yna."

"Yn enw dyn, John, pam?"

"Am nad yw y tenant byth ar ei ennill wrthsiarad ar bwnc fel yna."

"Twt, twt, John; yr oeddwn i wedi clywed dy fod di bob amser yn barod i
ddweyd dy feddwl yn eglur a didderbynwyneb ar bob pwnc. Y mae fy
ngofyniad i yn un digon dealladwy--A ydyw ein hysgyfarnogod a'n hadar ni
yn achosi colled i'n tenantiaid?"

"Wel, ydynt, my lord, y maent; y maent yn sicr. Y mae y tenant yn cael
rhy fach yny dyddiau yma am besgi beef a mutton; ac nid yw yn cael dim am
besgi cwningod ac ysgyfarnogod, ond rhyw ychydig o wenwyn ac o ddrwg
ewyllys yn awr a phryd arall. Ni chefais i ddim cymaint o golled
oddiwrth game ag a gafodd rhai tenantiaid; ond mi wn i am rai mannau lle
y mae game yn cael brasder y porfeydd, a defnydd bara y tylwyth. Dyna'r
gwir, my lord; ond yr wyf yn ofni fy mod yn eich digio wrth ei ddweyd."

"Nac wyt yn wir, John, nac wyt yn wir. Paid a meddwl fy mod wedi
tramgwyddo o herwydd yr hyn a ddywedaist heddyw. Da iawn gennyf fy mod
wedi cael cyfle i glywed dy farn a'th deimlad am y pethau yma. Byddai yn
burion peth i ni gael adegau mynychach i glywed ein tenantiaid yn adrodd
tipyn o'u helyntion; ac yn wir yr wyf fi bron iawn a blino ar bryder a
rhwysg a rhodres bywyd uchel cyhoeddus, a rhyw ffurf-ddefodau swyddogol
diddarfod. Yr wyf yn bwriadu edrych i mewn dipyn manylach rhagllaw i
amgylchiadau fy etifeddiaeth, ac i gyfleusderau a chysuron y rhai sydd yn
byw ac yn llafurio danaf. Y mae rhyw ddyledswyddau yn perthyn i bob
meddiannau. Y mae rhyw rwymedigaethau yn nglyn a phob eiddo; ac yn wir
yr wyf fi am wneuthur mwy o hyn allan tuag at gynorthwyo fy nhenantiaid
ymdrechgar. Yr wyf yn ofni yn fawr; ac yn wir, yr wyf yn gorfod hollol
gredu ein bod ni, arglwyddi tiroedd, wedi bod yn llawer rhy esgeulus o
ddyledswyddau blaenaf cylchoedd pwysig ein sefyllfa gymdeithasol; a bod
hynny wedi bod yn golled fawr i ni ein hunain, yn gystal ag i eraill. Y
mae arglwyddi y gweithiau haearn yn gwybod maint a nerth a thraul eu
ffwrneisiau. Y mae arglwyddi y mwnau yn gwybod hanes traul a chynnyrch
eu cloddfeydd. Y mae y manufacturers yn dyfal ymgais o hyd am
berffeithio eu peiriannau. Y mae y masnachwr yn astudio yn barhaus y
dulliau goreu i drefnu cistau a shelffydd a byrddau gwerthu ei fasnachdy.
Y mae y marsiandwr yn gwybod yn dda am dunelliad ei longau:--ond nid ydym
ni, y meistri tiroedd, wedi rhoddi bron ddim o'n meddwl erioed ar
gyfansoddiad gwrtaith, nac ar drefniad lleoedd tomennau, nac ydlanau, na
chyfansoddiad cutiau, nac ysguboriau, nallaethdai, na ffyrnau, na ffyrdd,
na ffosydd, na gwrychoedd, na buarthau, na nemawr o ddim o gyfleusderau
ein ffarmdai; ac y mae yr esgeulusdra cywilyddus yma wedi bod yn achos o
golledion trymion i ni ein hunain, ac i'n tenantiaid. Ond yn wir, yr wyf
fi o hyn allan yn bwriadu talu mwy o sylw i'r pethau hyn."

"Wel, yn wir, my lord, y mae yn dda iawn genyf fi eich clywed chwi yn
dywedyd hynny, oblegid yr wyf yn gwybod y bydd eich sylw a'ch cyngor a'ch
cefnogiad chwi yn sicr o fod o les anrhaethol i'ch tenantiaid a'u
teuluoedd, ac yn elw mawr hefyd i'ch etifeddiaeth yn ei holl
gysylltiadau. Bum i yn meddwl lawer gwaith, my lord, pe buasai
perchenogion etifeddiaethau llydain fel eich un chwi, ac un Marshall
Victor, ac un Countess Southland, ac un Duke Northland, yn cyduno i dalu
i ddarlithydd dawnus, dysgedig, profiadol, am esbonio i'r tenantiaid
wahanol ganghennau amaethyddiaeth, y buasai hynny yn ateb dibenion
gwerthfawr, ond cynnal y cyfarfodydd mewn lleoedd cyfleus, ac ar adegau
priodol. Ond dylai y darlithydd fod yn ddyn ymarferol yn gystal ag yn
ddyn dysgedig; a dylai fod ganddo ddigon o dymer dda, ac o amynedd gwr
boneddig, i gymeryd ei holi a'i groesholi gan yr hen Ffarmwr Grey, a'r
ffarmwr ieuanc ymchwilgar Dicky Price, yn niwedd pob darlith, gyda golwg
ar draul a holl gysylltiadau eraill y gwelliantau a fyddai y darlithydd
am gynnyg i sylw y tenantiaid. Oblegid yr wyf fi yn credu, my lord, fod
llaweroedd o'r scriblwyr barfog Llundeinaidd fu'n ysgrifennu yn ddiweddar
i'r newyddiaduron ynghylch gwelliantau amaethyddol llechweddi a rhosydd
Cymru wedi gwneuthur cam mawr a thenantiaid craffus ac ymdrechgar. Y mae
yn ddigon hawdd gwybod mai ar ol cinio go fras, a diod go gref, yr oedd y
scriblwyr barfog hynny yn dychymygu eu cynlluniau, ac yn gwneyd i fyny eu
cyfrifon; ond nis gwn i ddim nad oedd rhyw grach-arglwydd go anghenog yn
talu am eu cinio, er cael tipyn o logic cockney y papyr newydd yn esgus
dros ei waith yn codi rhenti afresymol. Hoffwn i yn fawr iawn gael newid
lle ag un o'r scriblwyr gwalltog hynny am dair blynedd. Cai ef ffarmio
ochrau Cilhaul Uchaf, ac eisteddwn innau wrth ei ddesc yntau i gadw y
cyfrifon. Yr wyf fi yn wir awyddus, my lord, am welliantau. Y mae yr
oes yma yn oes am welliantau, a diwygiadau, a dyfeisiau. Gellir dichon
ddyfod o hyd i egwyddorion a chynlluniau ag a all fod o les mawr i
ffarmwyr. Nid oes gennyf fi ddim cydymdeimlad a'r ffarmwyr musgrell diog
llygad-gauad ag ydynt ding-dong yn yr un man o hyd, yn esgeuluso neu yn
gwrthod pob gwelliant profedig er teced y byddo yn cael ei osod ger eu
bron, ac er taered y byddo yn cael ei gymhell i'w hystyriaeth; ond yr wyf
ar yr un pryd yn protestio yn erbyn cynlluniau gwylltion, a chyfrifon
bylchog gwallus, y scriblwyr menyddboeth penfeddal sy'n ysgrifenu
llythyrau i'r newyddiaduron am geiniog y line gan y swyddfa, neu am gig
rhost a grog gan arglwydd y tyddyn: peth ofnadwy ydyw ysgrifenu am gyflog
er mwyn boddhau pobl nad ydynt am wybod y gwirionedd."

"Eh, oh, John, yr wyt ti yn dechreu twymo mymryn yrwan, ac yn myned
braidd yn ddoniol. Rhaid i mi fyned yn awr. Glywi di swn gwyllt y
bytheuaid? Y maent yn fyw ar eu full cry. Yr wyf yn gobeithio cael dy
weled yn fuan eto; ac fel y dywedais o'r blaen, byddaf yn sicr o gofio am
dy achos pan ddaw diwrnod yr Audit."

Daeth dydd yr Audit, a gofynnodd y lord i'r steward paham yr oedd John
Careful yn ymadael o'r Cilhaul Uchaf. Atebodd y steward mai o herwydd ei
fod o hyd yn achwyn ar y codiad diweddar, a'i fod wedi dywedyd drachefn a
thrachefn nad allai ddim talu y rhent presennol; ac am fod pobl ieuainc
cryfion, newydd briodi, pur gyfrifol, yn gwbl barod i gymeryd y ffarm am
y rhent presennol.

"Ond dywedir i mi," meddai'r lord, "fod John Careful wedi gwario llawer
iawn mewn gwelliantau yno, a bod ei blant oll yn rhai sobr, deallus, a
gweithgar, dros ben, a'u bod wedi llafurio llawer yno. Byddai yn dda
iawn gennyf pe medrem ddyfod i ryw gytundeb yn eu hachos. Byddai yn
ofidus gennyf golli y fath denantiaid."

"Yr wyf yn ofni, my lord, os gwnawn blygu i ostwng y rhent iddynt hwy, y
deuwn ni i ddyryswch diderfyn gyda thenantiaid eraill."

"Wel, dichon y dylem ni adystyried achos yr holl denantiaid, ac y dylem
gymeryd rhyw sylw neillduol o'r rhai sydd wedi gwario a llafurio fwyaf
mewn gwelliantau."

"Na, yn wir, nid yn awr, my lord, os gallwn mewn modd yn y byd osgoi
hynny. Buasai yn dda iawn pe buasai mwy o ystyriaeth ac o bwyll yn bod
yn yr amser a aeth heibio, a phe buasai mwy o ymchwiliad yn cael ei wneyd
i draul a llafur tenantiaid mewn gwelliantau yn amserau rhai o'r
prisiadau a wnaethpwyd yn y blynyddoedd a aethant heibio,--ond nis gallwn
ni ddim galw yn ol yn awr yr adegau hynny. Y mae'r camgymeriadau a
wnaethpwyd yn awr yn hen. Y maent yn hen bethau wedi myned heibio. Nid
ellir dim eu galw yn ol yn awr. Y mae yn rhy ddiweddar yn awr i feddwl
am eu hadystyried. Y mae yr ymwthio am ffermydd yn parhau o hyd, yn
enwedig yr ymwthio am y ffermydd ag ydynt mewn trefn weddol o dda; ac yn
wir, nid wyf fi ddim yn meddwl, pe baem ni yn gostwng, ac yn gostwng
llawer i'r Carefuls, y gofynnent byth eto am Gilhaul Uchaf. Y mae cryn
ysbryd ymsymud ac ymfudo yn awr yn y wlad. Nis gwn yn sicr beth ddaw o
honi. Mae rhai tenantiaid yn dechreu myned braidd yn ystyfnig, ac yn wir
weithiau yn dafodog."

"Ydych chwi wedi addaw Cilhaul i ryw un?"

"Na, nac ydwyf, my lord, ddim wedi ei haddaw; ond yr ydwyf, my lord, bron
cystal a bod wedi ei haddaw i Mr. a Mrs. Jacob Highmind. Y maent yn bobl
ieuainc bywiog, boneddigaidd, gwetlhgar, diolchgar, yn geraint i
deuluoedd Eglwysig, o egwyddorion ystwyth, plygadwy, conserva-toriaidd. Y
mae ganddynt ddigon o arian at eu llaw, ac y maent yn debyg o drin yn dda
ragorol, mewn dull fydd yn enw ac yn elw i'r estate: a'r hyn sydd o
braidd fwy pwys na dim ydyw, y cawn ni glywed yn ddistaw o bryd i bryd yr
oll fydd yn cael ei ddweyd a'i wneyd yn yr ardal. Gallaf sicrhau i chwi,
my lord, fod yr Highminds yn bobl barchus iawn. Y maent yn perthyn dipyn
i deulu dylanwadol y Sliminds. Yr wyf yn addef fod y Carefuls yn bobl
ddiwyd, geirwir, ymdrechgar, cymydogol; ond y maent yn GAPELWYR pur
dynion."

"Wel, beth er hynny, yr oedd eu hynafiaid yn gapelwyr tynion, ond yr
oeddynt yn denantiaid rhagotol."

"Ie, dichon eu bod, my lord, ond nid oedd y tadau ddim mor ystyfnig, ddim
yn agos mor dynion, a'r bobl yma. Nid yw y bobl yma ddim yn myned i'r
Eglwys hyd yn nod a'r wyl y Groglith, nac ar Sul y Pasg, nac ar ddydd lau
y Dyrchafael, nac ar ddydd Nadolig ein Harglwydd, na dydd puredigaeth y
fendigedig; forwyn, na dydd y santeiddlan wirioniaid, na dydd cydfrad y
Papistiaid, na dydd merthyrolaeth y brenin Siarles, na dydd adferiad y
brenhinol deulu, na dydd St. Bartholomeus, na dydd St. Andreas, nac un
dydd gwyl arall."

"Da iawn genyf eich bod chwi a'm stewardiaid eraill yn meddwl mor barchus
am ordinhadau crefydd, ac yn dwyn y fath sel dros yr Eglwys. Diau eich
bod yn cael ymgeledd gwerthfawr i'ch cyflwr ar ei gwyliau santaidd.
Attolwg, a fuoch chwi yn yr Eglwys ar y gwyliau a enwasoch?"

"Beth, my lord, ddarfu i chwi ofyn yn awr?"

"Gofyn a fuoch chwi yn yr Eglwys ar wyl y Groglith, ac ar wyl y Pasg?"

"Y Groglith a'r Pasg ydych chwi yn ddweyd, my lord?"

"Wel, ie, y Groglith a'r Pasg. A fuoch chwi yn yr Eglwys y dyddiau
hynny?"

"Y Groglith a'r Pasg! jaist,--gadewch i mi gofio? Yn--yn--yn yr
Eglwys;--naddo, jaist, my lord, darfu i mi ddarllen y llithiau a'r
gweddiau gartref foreu Sul y Pasg; ac yr oedd acw dipyn o'r tannau ac o'r
dawns gan y bobl ieuainc acw ddydd y Groglith; ac yr oedd eu mam am i mi
aros gartref gyda hwy."

"Wel, fuoch chwi yn yr Eglwys wyl y Dyrchafael?"

"Yn wir, my lord, y mae hynny yn rhy anhawdd i mi gofio yn awr."

"Wel, fuoch chwi yn yr Eglwys y Sul diweddaf?"

"Y Sul diweddaf--aroswch chwi, pryd yr oedd hynny hefyd;--na, jaist, my
lord, yr oeddwn i yn bur gwla gan gur yn fy mhen ar ol cinio lled hwyr y
dydd Sadwrn o'r blaen. Yn wir-ionedd-i, my lord, yr oeddwn i wedi hollol
fwriadu myned i'r biegeth fore gwyl merthyrolaeth Sant Siarles, oblegid
yr oeddwn i am gael clywed pregeth yn iawn ar y testun hynny; ond yr oedd
hi mor ofnadwy o oer, fel y gwyddoch chwi, yn niwedd Ionawr, fel y buasai
yn ddigon am fywyd undyn i fyned i'n Heglwys ni y bore hwnnw. Yr wyf fi,
my lord, yn ceisio myned i'r Eglwys bob amser ag y gallaf, ond gwyddoch
ei bod yn llawer haws i'r tenantiaid fyned nag ydyw i mi fyned. Nid oes
ganddynt hwy ddim gofalon i'w rhwystro, ac y maent yn ddigon cryfion i
ddal pob tywydd; ac y maent yn medru myned i'w cyrddau eu hunain pan y
mynnant."

"Dywedasoch chwi gynnau nad oedd tadau y Careful ddim yn gapelwyr mor
dynion ag ydynt hwy."

"Do, my lord, mi ddywedais hynny, ac yr wyf fi yn credu hynny; ac y mae
eich lady chwi a gwraig y person hefyd yn dweyd ac yn meddwl yr un peth,
ac y maent am i mi arfer awdurdod fy sefyllfa i'w plygu i fyned i'r
Eglwys: ac yn wir, yr wyf fi yn credu, my lord, y dylid eu plygu --eu bod
hwy yn llawer mwy cyndyn nag oedd eu tadau."

"Nid doeth fyddai i ni fyned i ddadl ar beth fel hyn; ond yr wyf fi yn
credu eich bod chwi yn cam-gredu. Yr wyf fi yn credu fod y tadau yn
llawn mor dynned anghydffurfwyr a neb sydd i'w cael yn awr. Y mae yn
ffaith, yn ffaith ag sydd ar gof a chadw hyd heddyw, i geidwad parc fy
hen-hen-dad cu gyduno a bwtler Judge Jeffry i gasglu mob o hogiau, hogiau
mawrion; ac yr oedd rhai o honynt yn hogiau penlas, clun-gloff, a
gwargam, i luchio hen-hen-dad cu y Carefuls ag wyau gorllyd, pan oedd yr
hen wr yn myned i'w gapel bychan wrth Droed y Foel un bore Sabbath; ac yr
ydys yn gwybod hefyd i geidwad y parc a'r bwtler gael eu cymhell a'u
cynhyrfu i fynnu y sport hynny gan rywbeth a ddywedwyd ar frecwast yn nhy
y Judge y bore hwnnw; a gallaf ddywedyd i chwi yn mhellach fod capelydd y
Judge, a rector y plwyf, a'u gwragedd, yn brecwesla gyda'r Judge y bore
hwnnw: ac yr oedd y tair lady yn llawn bywyd, ac wrth eu bodd yn
cynorthwyo i dynnu cynllun sport yr wyau gorllyd; ac yr oeddynt oll ar y
pryd yn disgwyl y cerbyd i'w cario at gymun sanctaidd corff a gwaed y
Ceidwad wrth fwrdd allor yr Eglwys: ond aeth yr hen wr i'r capel drwy y
mob, a'r poeredd, a'r llaid, a'r wyau, a heibio i gerbyd y Judge, a bu
fyw a marw yn denant Cilhaul, ac yn gapelwr hefyd. Yr wyf fi yn credu
fod oes yr wyau gorllyd yn un llai creulawn tuag at anghydffurwyr nag
ydyw yr oes wengar foneddigaidd athrodaidd hon, pan y mae dynion da,
gonest, diwyd, dirodres, yn cael eu cyfrwyswthio o'u ffermydd o herwydd
eu syniadau crefyddol. Yr oedd y ceinioca gynt i brynnu wyau gorllyd yn
beth llawn mor deg ag ydyw defnyddio arian treth i rannu torthau gwynion;
ac yr wyf fi yn sicr ei fod yn dro llai bawaidd o'r hanner i luchio yr
hen-hen-dad cu ag wyau nag ydyw yn awr i wthio ymaith ei orwyr o'r ffarm.
Yr wyf yn deisyf arnoch ddyfod i ryw gytundeb a'r Carefuls. Y mae eu
tadau wedi bod yn ffyddlon i ni, ac yn ymdrechgar ar yr estate am lawer
oes. Ni fynnwn er dim golli y fath hen deulu. Er mwyn pob peth peidiwch
a gadael iddynt fyned i America."

Y newydd nesaf a glywodd teulu y Carefuls oedd fod y ffarm wedi ei gosod
i Mr. Jacob Highmind; ac felly darfu iddynt barotoi yn ddiwyd, ond yn
ddistaw, tuag at eu mordaith; a darfu i dros bymtheg ar hugain o
grefftwyr a llafurwyr goreu y gymydogaeth ymfudo ymaith gyda hwy.

Ychydig ddyddiau cyn eu hymadawiad, galwodd Mr. Careful yn swyddfa y
steward ar y Green; ond pan ydoedd yn sefyll wrth y drws, ac yn curo,
gwelodd y steward ochr ei wyneb drwy gil y ffenestr, a chyflym ymguddiodd
allan o'r swyddfa, gan roddi awgrym a'i fys ac a'i lygad i'r clercod i
ddweyd wrth John Careful ei fod ef oddicartref. Wrth glywed fod y
steward oddicartref, gofynnodd John Careful i'r clercod a oedd Mrs.
Steward gartref? Atebodd y clerc uchaf ei bod, ond ei bod wedi cael yr
influenza mor ddrwg fel nas medrai ddyfod o'i hystafell.

"Yr wyf yn meddwl eich bod yn camgymeryd," ebe'r hen ffarmwr dan ledwenu,
"oblegyd mi welais i ei gefn ef, ac mi welais ei hwyneb hithau y foment
yma i lawr yn y breakfast-room."

"Yn enw pob dyn," ebe'r clerc, "ond os ydynt hwy yn y breakfast-room,
dichon y daw ef i mewn yma bob yn dipyn: ellwch chwi aros nes y daw?"

"Nac allaf; nid oes genyf fi ddim busnes o ddim pwys ag ef yn awr. Yr
wyf fi wedi talu fy holl gyfrifon iddo, a'u talu oll yn eu diwrnod. Nid
oeddwn i ddim ond galw wrth y drws i roi fy nghompliments iddo with
ymadael. Gellwch chwi, os gwelwch yn dda, wneuthur hynny drosof fi; a
dywedwch wrtho, os pery business y stewardiaid i fyned wysg ei din, ac ar
i lawr, yn y wlad yma, fel y mae yn myned yn awr, y gwnaf fi fy ngoreu i
gael gwaith neu ffarm iddo yn America. Y mae business y stewardio wedi
gweithio ei hun allan yn hollol mewn parthau helaeth o'r Iwerddon, ac
mewn rhai conglau o Gymru a Lloegr hefyd; ac os bydd y steward, neu ei
hen weddw, neu rai o'i blant, yn dymuno i mi a'm plant chwilio am ffarm
dda iddynt yn y gorllewin pell, y gwnawn i unrhyw gymwynas felly iddynt
ag fydd yn ein gallu.

Yr oedd y steward a'i wraig yn y passage yn clywed yr ymddiddan yma; a
chydag i'r hen ffarmwr droi ei gefn o'r swyddfa, daeth y steward i mewn,
a dywedodd gyda swn gofid ei bod yn ddrwg iawn ganddo na buasai yn gofyn
i'r hen ddyn ddyfod i mewn i'r ty i gael gwydriad ffarwel. "Oblegid,"
meddai'r steward, "y mae John Careful mewn gwirionedd yn ffarmwr da, ac y
mae ei blant yn rhai pur weithgar, a'r unig beth oedd yn eu gwneyd mor
atgas yn ein ty ni, gyda Mrs. Steward, a'r plant yn enwedig, oedd eu bod
mor ystyfnig, a braidd yn dafodog, os tybient eu bod yn cael eu gwasgu."

Gydag i'r Carefuls gymeryd llong a hwylio ymaith, gwahoddodd Mrs. Steward
y tenant newydd a'i wraig i ddyfod i'r Green i de. Yr amcan o hynny,
mewn enw, oedd i'r steward a'i deulu gael cyfle i roddi cyfarwyddiadau i
Mr. a Mrs. Highmind gyda golwg ar driniad dyfodol Cilhaul Uchaf; ond yr
amcan mewn gwirionedd oedd i deulu y steward gael gwybod teimladau a
syniadau a dywediadau y cymydogion gyda golwg ar wthiad ymaith y Carefuls
o'u ffarm. Adroddodd Mr. a Mrs. Highmind wrthynt bob peth oeddynt wedi
glywed gan bawb; a threuliwyd dwy awr a hanner felly yn bur ddifyr i
redeg dros holl helynt yr holl gymydogion. Gwyddai Jacob Highmind yn bur
dda am ragfarn teulu y steward yn erbyn rhyw bump neu chwech o'r
cymydogion, a gwyddent hefyd yn eithaf da pa fodd i borthi y rhagfarn
hwnnw; a buont yn bur llwyddianus i goginio i'r stewart a'i deulu wledd o
athrod o'r fath a garent; a phan oeddynt ar gychwyn adref o'r Green,
crybwyllodd y steward yn bur siriol wrthynt ei fod ef am ailwneyd aelwyd
y parlwr a phapuro y muriau, a'i fod am seilio y lofft wely oreu, a
helaethu ei ffenestr; a'i fod am wneuthur back-kitchen newydd iddynt, a
symud y grisiau o ochr y kitchen i dalcen uchaf y back-kitchen; a'i fod
am wneyd ffwrn a chodi boiler yn nhalcen isaf y back-kitchen; ac y mynnai
fflagio y seler; ac y caent dy bach mawr y tuhwnt i'r twyn ffebrins
pellaf yn yr ardd; ac y mynnai droi y pistyll o'r tu wyneb i'r tu cefn
i'r ty, heibio i ddrws y back-kitchen; a'i fod heblaw hynny yn cynllunio
amryw gyfleusderau eraill iddynt; ac ychwanegodd gyda wyneb pur siriol ei
fod yn disgwyl y gwnaent yn dda yn Nghilhaul Uchaf. "Oblegid," meddai
ef, "y mae yn ffarm bur helaeth; ac, a dweyd y gwir i chwi yn ddistaw, y
mae y Carefuls wedi ei gadael yn y drefn oreu, ac yn y galon oreu. Mewn
un gair, yr oedd yn amhosibl iddynt ei gadael mewn cyflwr gwell."

Ymadawodd Mr. a Mrs. Highmind o'r Green mewn ysbrydoedd pur uchel, a
chydymroisant yn egniol i ddechreu ffarmio; ond buont dipyn yn anlwcus yn
newisiad eu gwasanaeth-ddynion. Nid oedd y bugail ddim yn un rhy graff,
na rhy gyflym, na rhy ofalus; ac nid rhyw law wastad iawn oedd gan yr
aradrwr--byddai ei gwlltwr yn bur fynych ar wyneb y tir, wedi cael ei
wthio allan gan garreg--neu ynte byddai yn glynu ac yn plygu ar y graig
ddu ag oedd yn waelod i dros hanner tyddyn Cilhaul; ac yr oedd yn hoff
iawn hefyd o we hir y pum ceffyl, ac o'r hwshings, a'r martingals, a'r
mwng ribanawg, a'r cynffonau plethedig. Ac yr oedd y cow-man a'r laeth-
forwyn yn bur hoff o fod gyda'u gilydd yn mhob man y gallent; a deallwyd
bob yn dipyn ei bod hi yn colli gryn lawer o'r llaeth os digwyddai ef fod
yn agos. A'r hyn oedd yn waeth na'r cyfan, dechreuodd Mrs. Highmind gael
ei blino yn fawr yn y boreuau gan anhwylderau y cylla: a chafodd anwyd
trwm iawn un bore wrth hebrwng y buchod o'r fuches i'w porfa, drwy fod ei
hesgidiau braidd yn deneuon, a'r gwlith heb godi, a dichon iddi gael
ychydig o gnau yn y gwrych wrth ddyfod adref. Beth hynnag, gorfu iddynt
gyflogi nurse o gryn fedr ac o gryn brofiad, ac yr oedd galwad hefyd ar
Mr. Highman i fod yn y ty y rhan fwyaf o'i amser ymhell cyn, ac ymhell
wedi, gorweddiad i mewn Mrs. Highmind; a phan y daeth rhybudd am y
diwrnod rhent, deallodd ei fod yn fyr o ddeg punt ar hugain, a galwodd yn
union gyda'i hen ewythr Thomas ap Owen i ddweyd ei gwyn wrtho--ei fod
wedi myned i gryn draul yn y chwe mis diweddaf i ddodrefnu y ty a phethau
eraill; fod y steward wedi adnewyddu a chrynhoi llawer iawn ar y ty, a'i
fod yntau wedi prynnu soffa, a bwrdd mahogani, a chadeiriau mahogani, i'r
parlwr, a drych mawr uwchben y tan; a'i fod hefyd wedi cael gwely
mahogani, a dodrefn gwely i gyfateb i'r ystafell uwchben y parlwr; a'u
bod wedi cael gwely newydd, a chist-ddillad fawr dda iawn, i'w hystafell
ei hunain, a llawer o bethau newyddion eraill. Gofynnodd ei hen ewythr
iddo braidd yn sydyn a oedd efe wedi prynnu y pertiant torri gwellt, a'r
peiriant chwalu clapiau, ag oedd ef wedi son am brynnu. Atebodd yntau
nad oedd--nad oedd yn wir ddim wedi gallu eu prynnu, fod treuliau
meddygol a theuluaidd wedi chwyddo i fyny i fwy nag oedd efe wedi allu
rag gyfrif; a'i fod o herwydd hynny wedi methu prynnu amryw bethau ag yr
oedd eu mawr eisiau tuag at wasanaeth y ffarm. Dywedodd ei hen ewythr
wrtho y gallai roddi benthyg pum punt ar hugain iddo am bum mis, ond nad
allai roddi dim ychwaneg iddo; ei fod ef yn fynych mewn prinder ei hun;
ei fod yn gorfod rhoddi llog hynny o arian oedd ganddo wrth gefn i wneyd
i fyny y rhent; a bod yn rhaid iddo gael y pum punt ar hugain yn ol cyn
Gwyl Fair. Yr oedd Mr. Highmind yn ddiolchgar iawn i'w hen ewythr am ei
gymwynas, a sicrhaodd wrtho y gofalai am dalu yn ol mewn amser prydlawn.
Trwy gael benthyg fel hyn gan ei ewythr, casglodd ddigon rywfodd i dalu
ei rent Gwyl Fihangel. A thoc, toc, toc, bion fel breuddwyd, dyma ddydd
rhent Gwyl Fair yn dyfod ar ei warthaf, ac yr oedd Mr. Jacob Highmind
druan yn gwbl amharod i dalu yn ol i'w ewythr, nac i dalu i'w arglwydd
tir nac i'r gweision. Yr oedd wedi talu ei dreth tlodion, a'r degwm, a'r
dreth Eglwys, a threth y gig a'r cwn, a dyna y cyfan; ac felly aeth
eilwaith at ei hen ewythr, ac eglurodd ei amgylchiad iddo, ac erfyniodd
arno fyned gydag ef i'r banc i fod yn feichiau yno drosto am bedwar ugain
punt. Yr oedd yn bur anhawdd gan yr hen ewythr fyned gydag ef i'r banc,
ond aeth o'i led anfodd; oblegid yr oedd yn gweled mai dyna oedd yr unig
ffordd iddo gael ei bum punt ar hugain yn ol y pryd hynny. Pan oeddynt
ill dau yn y banc, rhoddodd Highmind rywfodd na'i gilydd awgrym distaw
i'r bancer i dynnu y draft am gant a deg, yn lle am bedwar ugain; a chyn
pen yr hanner blwyddyn, yr oedd tymhor rhediad y drafft hwnnw ar ben, a'r
trydydd dydd rhent wrth y drws; a gorfu Highmind druan werthu y pigion
o'i stoc er ad-dalu y drafft hwnnw a'i logau yn y banc, ac er cyfarfod
talion eraill yr hanner blwyddyn hynny. Daethstori y banc, a gwerthiad
anamserol colledfawr cymaint o stoc Cilhaul, bob yn dipyn i glustiau y
steward, a bu geiriau go uchel a go gas rhyngddo ef a Highmind; a than
ddylanwad gofid a gwenwyn yn wyneb ei golledion, ac wrth gael ei drin,
cynhyrfodd a sorrodd Highmind gymaint fel ag y dywedodd nad allai byth
byth dalu am y ffarm yn ol y prisiau a'r talion presennol, a'i fod wedi
hollol wneuthur i fyny ei feddwl i fyned o Gilhaul gynted byth ag y
medrai; a'i bod yn ddrwg iawn ganddo fod y diwrnod iddo roddi notice am y
flwyddyn honno wedi myned heibio: ei fod yn gallu rhagweled yn ddigon
amlwg y byddai yn sicr o golli y 300 pounds goreu o'i 600 pounds cyn y
medrai gael Cilhaul oddiar ei ddwylaw. A bu yn ol ei rag-gyfrif. Wrth
arwerthu y stoc a'r offer ar derfyn y tair blynedd, cafodd ei fod wedi
colli ymhell dros dri chant o bunnau.

Deallwyd erbyn hyn mai cryn orchwyl i denant newydd--i'r mwyaf lwcus a
llafurus--fyddai gwneyd y gofynion o Gilhaul; a thaenwyd y farn am hynny
ar ol dydd ocsiwn Highmind ymhell ac agos. Gwyddai pawb nad oedd
triniaethau tair blynedd Highmind wedi gwneuthur dim lles i'r ffarm; a bu
ei henw, a "to be let," ar ei ol, am wythnosau lawer mewn llythyrenau
mawrion yn y newyddiaduron, ac uwch y tan yn yr offices, a'r news-rooms
a'r tap-rooms, ac ar byst y tollbyrth, ac ar dalcen y farchnadfa, a holl
furiau y dref. "CILHAUL AR OSOD" oedd o flaen y llygaid pa le bynnag yr
elid. Daeth pump neu chwech o ddynion dyeithr o bell i'w golwg, ond
trodd pob un o honynt adref heb wneuthur unrhyw gynhygiad. O'r diwedd
galwodd y steward y baili ato, a dywedodd,

"Yr wyf yn ofni y rhaid i ni sefyll at Cilhaul am y flwyddyn yma; a rhaid
i ni ymroi i ffarmio gystal ag y medrwn ni. Ni geisiwn borfau mwy o
honi, ac aredig llai o honi, nag oedd Jacob Highmind yn wneyd. Rhai pur
dibrofiad a diofal oedd Jacob a'i wraig. Mi ofynnaf fi i'm cyfaill
craffus W. Wilful, Yswain, o Severn-mead, am fyned i lawr gyda chwi i
ffair Midland i brynnu Herefords a Southdowns i ni; ac yr wyf yn bur
hyderus y gwnawn yn dda iawn o'r ffarm."

Tua diwedd yr haf gofynnodd y steward i'r baili pa fodd yi oedd yr
Herefords a'r Southdowns yn troi allan.

"Drwg iawn yn wir, syr; y mae y rhosydd a'r gweunydd yn rhy wlybion ac yn
rhy frwynog iddynt, ac y mae y moelydd yn rhy oerion iddynt: dichon fod y
tymor wedi bod yn fwy anfanteisiol nag arferol; ond beth bynnag am hynny,
y maent yn edrych lawer gwaeth nag oeddynt pan ddaethant yma, ac y mae y
prisiau yn awr yn bur isel; nid allwn ni ddim cael cymaint am danynt ag
ydym ni wedi roddi, er eu bod wedi cael holl borfa llaeth ac ymenyn y
ffarm i gyd."

"Beth, baili, wyt ti yn dweyd nad allwn ni gael dim cymaint am danynt ag
a roisom?"

"Ydwyf, syr, yr wyf yn ofni hynny."

"Wel, beth gawn i wneyd, baili? Y mae hyn yn beth braidd profoclyd. O
dangio y free-traders yna

"Y mae yn rhy ddiweddar i chwi eu dangio hwy yn awr, o leiaf am eleni.
Nid oes gennym ni ddim arian mewn gafael tuag at y talion nesaf."

"Wel, gwell i ni adael cyfrifon yr hanner blwyddyn yma heb eu talu, a
chwilio am y cyfle goreu fedrir gael o hyn i ddiwedd y flwyddyn i werthu
y cyfan gyda'u gilydd, a chawn weled y pryd hynny pa fodd y bydd y
cyfrifon yn sefyll."

Ar ddiwedd y flwyddyn dygodd y baili ei gyfrifon at y steward yn ol y
gorchymyn.

"Wel, baili," meddai'r steward "ydyw'r tenantiaid yn dal i gwyno?"

"Ydynt yn wir, syr; ac y maent yn edrych yn bur ddigalon."

"A fedri di ddweyd i mi pa rai o honynt sy'n cwyno fwyaf yn erbyn y
prisiad a'r codiad diweddaf, a phrisiad y degwm; oblegid, yn wir, rhaid i
mi wneyd rhyw sylw bellach o'r rhai sy'n tuchan o hyd. O ie, ydyw
cyfrifon Cilhaul genyt ti?"

"Ydynt, syr."

"Wyt ti wedi gwneyd y balance i fyny i ni gael gweled pa fodd y maent yn
sefyll."

"Nac ydwyf, syr, ond gallaf wneyd mewn munud."

"Aros, gad i mi gael gweled y prif bennau. O, dyma ddalen ein
dyledion--gad weled beth ydynt?--1. Degwm. 2. Trethoedd. 3 Cyflogau.
4. Casglu y cynhaeaf. 5. Calch. 6. Tanwydd. 7. Gof. 8. Seiri. 9.
Porfa gaeaf. Aros di, pa le y mae'r hyn a dalasom am aredig a hau a
llyfnu yn y gwanwyn? Nid yw y talion hynny ddim yma."

"Nac ydynt, syr; darfu i ni, os ydych yn cofio, alw ar y tenantiaid
cymydogaethol i aredig a hau a llyfnu i ni; a gwnaethant bob un ei ran yn
bur rwydd i chwi, a hynny am ddim.

"Gwir iawn, baili--gwir iawn yr wyf yn cofio hynny yn awr, ac y mae hynny
erbyn heddyw yn gryn lwc i ni; ac eto mi welaf fod y balance yma yn ein
herbyn."

"Ydyw, syr, y mae."

"Beth, oes genyt ti ddim arian mewn llaw tuagat rent y flwyddyn?"

"Nac oes yn wir, syr, ac y mae y dreth dlodion, a rhai gofynion eraill,
heb eu talu."

"Dam it--rhaid fod rhyw dalion uchel cywilyddus yn dy gyfrif di."

"Nac oes yn wir, syr: cefais wneuthur pob peth i chwi am y prisiau isaf;
ond darfu i ni golli cryn dipyn o arian ar rai o'r ychen mwyaf, a rhai
o'r defaid mawrion mwyaf: nid oeddynt ddim yn gweddu yma, ac y mae wedi
bod yn dymor anfanteisiol o ran y tywydd a'r prisiau."

"Wel, cawr gwyllt a'n cato ni, oes gennyt ti ddim tuag at y rhent?"

"Nac oes yn wir, syr."

"Wel, yn enw pob rheswm, pa fodd y mae yn bod felly?"

Wel, syr, y mae'r ffarmwyr yn methu talu cyflogau, ac y mae llaweroedd o
lafurwyr tlodion o ganlyniad allan o waith; ac y mae y trethoedd o
herwydd hynny yn myned yn bur uchel, a'r tir ar yr un pryd yn gwaelu. Ac
yn wir, y mae degwm Cilhaul yn bur uchel--yn ymyl pymtheg punt."

"Beth! ydyw degwm Cilhaul yn bymtheg punt?"

"Ydyw, syr, o fewn ychydig sylltau."

"O dangio y personiaid a'u Heglwys; y maent hwy yn gallu dyfeisio i
ennill ac i elwa drwy bob prisiad, a than bob trefn."

"Atolwg, syr, peidiwch a dangio y personiaid fel yna, er eich mwyn eich
hun, ac er mwyn eich ceraint sy' mewn urddau eglwysig hefyd. Ydych chwi
yn cofio fel y darfu i chwi fwgwth troi Jonathan Noncony druan o'i ffarm
am iddo ddigwydd dweyd dan ryw hanner cellwair yr hyn a ddywedasoch chwi
yn awr--nad oedd y person byth yn colli dim drwy unrhyw gyfnewidiad."

"Ydwyf, baili, yr wyf yn cofio fel y darfu i mi drin Jonathan, ac fel y
darfu i mi yrru Jonathan a'r warden benben, fel y cawn i achlysur
oddiwrth hynny i achwyn ar Jonathan wrth ei feistr tir:--ond dangio
Jonathan a'r warden a'r person; ni wiw i ni syrthio allan a myned i
gynhennu. Ein pwnc ni yn awr yw, beth gawn i wneyd o Gilhaul? Oes dim
modd i ni gael neb i'w chymeryd oddiar ein llaw?"

"Nac oes yn wir, syr, am y rhent ac yn ol y prisiau presennol; o leiaf,
yr wyf yn ofni hynny. Y mae yn Hafod Hwntw, mhell bell tudraw i
fynyddoedd Plumlimon, deulu mawr pur ddigrif. Y mae ganddynt lawer iawn
iawn o ddefaid, ac o ddyniewyd ac o geffylau bach y mynydd; ac y mae rhyw
air fod eu deadelloedd yn lluosogi weithiau mewn modd braidd dirgelaidd a
gwyrthiol. Y mae yno ryw ddwsin o blant tewion, geirwon, pengrychion,
llygadfawr; ac nid ydynt hwy na'r hen bobl byth yn myned i na llan na
chapel; ond y maent yn rhyw ffordd, trwy eu bugeiliaeth rhyfeddol, wedi
sparin llawer iawn o arian. A dywedir fod rhai o'r merched am ddyfod i
fyw dipyn yn is i lawr er mwyn cael gweled tipyn mwy o'r byd; a'u bod ar
brydiau yn bur daer am i'w tad chwilio am ffarm yn rhywle yn is i lawr."

"Ond, wyt yn sicr, baili, fod yno arian? Dylai fod sicrwydd am hynny,
oblegid dyna ein pwnc ni."

"O oes, syr, y mae yno ddigon o arian. Ni raid dim ofni am hyny. Y mae
ganddynt, heblaw y stoc fawr drom sydd yno, ddwy fil a hanner yn mortgage
ar dyddyn Gwaun y Bwlch; a dywedir fod ganddynt fil a haner o hen guineas
mewn darn o hen bridden yn y ddaear dan y fflagsen wrth draed gwely yr
hen bobl yn y siamber bellaf."

"Djail innau i, yr hen bridden honno fyddai y peth i ni yn awr, baili. Pe
medrem ni unwaith gael teulu Hafod Hwntw i Gilhaul Uchaf, ni byddem ni
ddim yn hir cyn cael adgyfodiad disglaer i'r hen guineas o'u bedd tywyll.
Mynnem ni rai ohonynt yn bur doc i gael fresh air yngoleu'r dydd, yn lle
bod yn llwydo ac yn magu y gout yn yr hen bridden."

"Ond, syr, pe baent hwy yn dyfod i fyw yn agos yma, byddai plant y
pentref yn sicr o redeg ar ol yr hen ddyn ar ddiwrnod rhent, ac ar bob
diwrnod arall, i lygadu arno, ac i estyn bysedd ar ei ol. Y mae ganddo
wasgod gron gwta gwta o wlan du y ddafad, a honno yn glytiau o bob lliw a
llun; ac y mae dwy led llaw rhwng gwaelod honno a thop ei glos lledr,
oblegid nid oes ganddo byth ddim straps i ddal ei glos i fyny. Wrth ei
weled unwaith yn didol y defaid wrth y gorlan, yr oeddwn yn disgwyl bob
munud gweled ei hen glos yn llithro i lawr dros ei grwper. Y mae ganddo
fyclau pres mawrion wrth ben ei luniau, ac ar gefnau ei esgidiau. Nid
oes ganddo ddim byd am ei wddf. Un od iawn ydyw o, ac y mae ei wraig yn
odiach nag yntau; ac yn wir, y mae bechgyn a merched Hafod Hwntw yn bur
debyg i'w tad a'u mam."

"Pw, pw, baili, paid a phoeni dim ynghylch eu gwedd a'u gwisg a'u
hymddangosiad. Pe caem ni unwaith olwg ar bridden yr hen guineas, dyna'r
peth i ni. Yr oedd amryw briddenod o hen guineas yn y gymdogaeth yma
ddeugain mlynedd yn ol, ond yr ydym ni wedi eu hadgyfodi oll o'u beddau.
Da di, dyfeisia ryw ffordd i gael hen wr Hafod Hwntw i olwg Gilhaul.
Gelli gychwyn ddiwrnod yn gynt wrth fyned i ffair Rhos. Galw heibio i
Hafod Hwntw wrth fyned. Bydd yr hen wr yn sicr o fyned i'r ffair. Ceisia
ganddo ddyfod i'r golwg wrth ddychwelyd adref; a throwch i orphwyso i'r
Cross Keys, a dyro iddo iugaid cynnes o gwrw wedi ei speisio yn bur neis
cyn ei gymeryd i edrych y ffarm. Gelli ddangos iddo fod yr adeiladau oll
yn bur gryno ac yn bur gyfleus, a bod y mynydd defaid yn bur helaeth. Ni
bydd dim eisiau crybwyll wrtho y nifer o ddefaid sydd gennym ni yno yn
awr, na dim am fethiant ein cynnyg am y Southdowns. Cymer et ar draws y
ddwy weirglodd, a'r ddol wenith y tuhwnt iddynt. Ni byddai waeth heb ei
gymeryd dros Rhos y Waun; ond gellil grybwyll wrtho fod y ffriddoedd oll
yn rhai sychion a gwelltog, a da ragorol i wartheg hespion a merlod.
Astudia ryw gynllun i gael yr hen wr drosodd i olwg y ffarm."

Galwodd y baili heibio i Hafod Hwntw fel yr addysgwyd ef: a thrwy lawer o
gymell ac o daerni a son gryn dipyn am degwch haelfrydig Lord Protection,
a gwerth ffafraeth teulu y Green, a chroesawder y gymdogaeth, ac eangder
y ffarm; a thrwy i rai o ferched Hafod Hwntw gefnogi ei a raeth,
llwyddodd y baili i gael gan yr hen wr ddyfod gydag ef heibio i Gilhaul
wrth ddychwelyd adref o'r ffair. Ond erbyn eu dyfod at y Cross Keys nid
oedd ar yr hen wr eisiau na bwyd na diod. Nid oedd ond newydd orffen
bwyta y bara a'r cig oedd ganddo yn ei boced, ac yr oedd newydd drachtio
yn o ddwfn o ffynnon y Graigwen wrth ddyfod heibio. Rhoddodd gwart o
flawd ceirch a dwfr i'w ferlyn, a gyrrodd i fynu ar unwaith tua Chilhaul;
a thaflodd ei olwg o'i amgylch ryw ddwywaith wrth yrru i fynu tua'r ty,
ac aeth yn bur syth drwy y buarth, ac i fyny tua'r ffriddoedd, a
gofynnodd ryw ddau neu dri o gwestiynau i'r baili yn nghylch y rhent a'r
trethoedd, a'r tenant diweddaf a'r un a fuasai yno o'i flaen. Dywedodd y
baili y cai yr holl hanes i gyd gan deulu y steward, ac erfyniodd yn daer
iawn arno alw yn y Green.

"Na," meddai'r hen ddyn, "byddai yn beth hollol ddiles i mi fyned cyn
belled a'r Green. Yr wyf yn gwybod yn barod gymaint ag sydd arnaf eisieu
wybod am hanes ac am ragorion Cilhaul. Y mae yn ddrwg genyf i mi deithio
cyn belled o'm ffordd wrth ddyfod adref o'r ffair. Yr wyf am frysio yn
awr heb golli dim amser pellach i mi gael cyrraedd adref cyn nos."

Dywedodd y baili wrtho y byddai yn hollol anmhosibl iddo gyrraedd adref
erbyn nos; a thaer erfyniodd arno drachefn a thrachefn i alw yn y Green i
gael ychydig luniaeth a feed i'w ferlyn; a lletya y noson honno yn y
Green neu yn Nhgilhaul; ac y cai gychwyn adref gyda'r wawr bore
drannoeth.

"Na thanci," meddai'r hen wr, "mi af fi adref yn burion heno. Gallaf
gyrraedd adref dros y mynyddau yn lled agos erbyn nos. Bydd tipyn o
leuad yn y dechreunos. Yr wyf fi mor gyfarwydd a llwybrau y mynyddoedd
ag ydwyf a ffyrdd y gwaelodion. Y mae aderyn yn y llaw yn Hafod Hwntw yn
werth dau yn y llwyn yn Nghilhaul." Ac ar hynny, trodd yr hen wr ben ei
ferlyn broc caled tua'i gartref, a gyrrodd yn bur fywiog dros y
ffriddoedd, ac ni welodd y baili mo'i wyneb caled sych garw byth mwyach.

Ymboenodd y steward a'i deulu lawer am i'r hen wr ddychwelyd felly heb
iddynt gael ei weled; a danghosent eu nwydau drwg tuag at bawb o'u deutu
mewn edrychiad, gair, a gweithred. Yr oedd colli pob gobaith am bridden
yr hen guineas, ar ol unwaith glywed cymaint am dani, yn eu gwneyd yn
beevish ofnadwy, ac yr oeddynt dros bob mesur o wenwynllyd wrth y baili.
Aethant o'r diwedd mor gas wrtho nes y gwylltiodd yntau i'w natur ddrwg,
a dyna fe a'i galon yn berwi, a'i wefusau mawrion yn crynnu, yn torri
allan i ddweyd yn wyneb y steward a'i deulu,--

"Ni safaf fi mo hyn ddim yn hwy. Yr wyf fi wedi gwneyd fy ngoreu i chwi
bob amser, a gwyddoch chwithau hynny yn bur dda. Y mae Cilhaul wedi
costio i mi lawer iawn o ludded ac o ofid. Nid fy nghynllun i oedd
cyrchu yr Herefords a'r Southdowns yma. Cyflawnais eich eirchion yn mhob
dim yn y dull llawnaf a manylaf. Aethum yr holl ffordd i Hafod Hwntw fel
yr oeddych wedi ceisio gennyf. Collais fy ffordd yn y niwl, a bu agos
iawn i mi golli fy mywyd ar y mynydd wrth groesi Rhyd du Cors Rheidol. Yr
oedd llif y nant yn bur wyllt, ac yn bur ddwfn, ar ol y gwlawogydd.
Llwyddais i gael yr hen ddyn i lawr yn ol eich dymuniad. Gwyddech yn
burion yr amser yr oeddym i fod wrth y Cross Keys, a buasai yn hawdd iawn
i chwi neu un o'ch meibion fod yno, neu wrth Gilhaul, i gyfarfod yr hen
wr. Buasai yn rhyw foddhad i chwi eich bod wedi cael ei weled, er na
buasai hynny o ddim lles yn y byd. Yr oedd yn ddigon eglur o'r foment
gyntaf y daeth yr hen wr i olwg Cilhaul na wnai ymdroi dim yn ei gylch,
ond y dychwelai yn unionsyth ar draws y bryniau cyn gynted ag y medrai
tua'i hen Hafod Hwntw. Y mae yr hen wr, er ei fod yn gwisgo gwasgod
gron, a byclau dyddiau Bess, yn bur graff a hirben, ac yr wyf yn gwbl
sicr na buasai dau ddwsin o stewardiaid byth yn ei droi hanner chwarter
modfedd o'i lwybr; a byddai yn hollol wallgofrwydd i ddisgwyl i un dyn yn
ei bwyll, os bydd ganddo hanner gronyn o'r synwyr mwyaf cyffredin,
gymeryd Cilhaul dan ei beichiau presennol."

"Wel, beth wnawn ni?" meddai'r steward, dan ollwng hir ochenaid allan o
waelod ei galon. "Yr ydym ni wedi gwneyd cam trwm cas brwnt iawn a'r
Carefuls. Yr wyf yn clywed eu bod hwy yn awr wedi prynnu section hyfryd
o dir bras ffrwythlawn ar lan y Missouri."

"Ydynt, syr, y maent yn gwneyd yn rhagorol yno. Y mae ganddynt ffarm
fawr ardderchog heb ddim beichiau i'w llwytho. Y maent yn cael yno y
cnydau mwyaf godidog, heb brynnu na guano na dim arall, ac y maent yn awr
ar brynnu y sections cysylltiedig a hi. Y maent i'w cael, a theitl y
llywodraeth iddynt, am lai na chwe swllt y cyfair; ac y mae un o
railffyrdd mawrion y gorllewin yn rhedeg yn awr drwy gwrr isaf eu
tiroedd.'

"Yr wyf yn ofni felly nad oes dim gobaith i ni eu cael hwy byth yn ol, ac
y bydd Cilhaul ar ein llaw am flwyddyn eto."

"Bydd, syr, bydd Cilhaul ar eich llaw hyd ddydd brawd, os na wnewch chwi
gynnyg rhyw gyfnewidiad."

"Pa fodd y gallaf fi gynnyg unrhyw gyfnewidiad yn awr ar ol i ni ymddwyn
fel y gwnaethom tuag at y Carefuls? Pa fodd byth y wynebaf yr Audit
nesaf? Pa fodd y meiddiaf ddangos fy wyneb i'm lord? Pa beth a wnaf,
neu a ddywedaf, nis gwn yn y byd. Yn boeth ulw y bo yr hen Gilhaul yna.
Pe medrid ei gwthio i rywle o'r golwg, byddai yn drugaredd i mi. Gwynfyd
pe ceid rhyw wrach i'w rheibio."

"Yr ydych chwi wedi gwneyd hynny yn barod," ebe y baili. "Byddai yn
eithaf peth i chwi gyflogi llong fawr fawr i'w chludo draw ymhell i'r
gorllewin dros y tonnau ar ol y Carefuls. Dichon y gwnaent hwy rywbeth o
honi. Neu pe digwyddai i'r llong a hithau suddo ar fanciau tywod
Newfoundland, byddai hynny yn well fyth. Yr wyf yn gwybod y byddai yn
llawer gwell i chwi ac i'r meistr tir ei hanfon felly dros y mor nag i
chwi ei chadw ymlaen ar eich llaw i'w thrin. Costiai ei phacio i fyny
dipyn o drafferth i chwi, a byddai ei mudiad ymaith yn dipyn bach o
golled i'r Frenhines ac i'r Eglwys, i'r person ac i'r cardotyn; ond
byddai yn fendith fawr i chwi, os nad ellwch ei gosod."

"O dangio di, baili, y rascal dwbl pan; paid di a cracio dy jokes
creulawn fel yna i'm diraddio i."

"Wel, syr, mi beidiaf fi yn rhwydd iawn; ond yr ydych chwi a'ch teulu yn
ddiweddar wedi cracio pethau bryntach na jokes yn fy erbyn i, ac ni
chymeraf fi ddim yn chwaneg o'r pethau hynny oddiwrth neb o honoch. Y
mae yn gwaedu fy nghalon y funud yma i gofio am y triniaethau creulawn a
gwarthus a gafodd y Carefuls pan dan eich stewardiaeth chwi. Yr wyf fi
wedi gwneyd i fyny fy meddwl i fyned ar eu hol i America y gwanwyn nesaf.
Y mae yn ofid mawr gennyf yn awr na buaswn wedi myned gyda hwy.
Cymydogion teg, caredig, a boneddigaidd oeddynt. Os oeddynt yn cwyno
weithiau yn erbyn gorthrymder, cawsant ddigon o achos i gwyno; ac heblaw
bod yn foddlon i bawb gael eu hawliau gwladol a chrefyddol, yr oeddynt yn
bur barod eu cymwynasau a'u helusenau. Yr wyf yn benderfynol i fyned ar
eu hol yn ddioed. Y mae lle ardderchog yn America i failiaid ffermydd
ymdrechgar a medrus. Gellwch chwilio am baili newydd yn fy lle pan y
mynnoch; ac yr wyf yn gobeithio y caiff hwnnw fwy o gysur, a gwell lwc,
yn Nghilhaul nag a gefais i."

Dyna ychydig o hanes helyntion diweddar Cilhaul Uchaf. Ni cheisiaf ar
hyn o bryd mo'u holrhain ddim pellach. Yr oedd helbul a gofidiau y
steward wrth fethu gosod Cilhaul, a rhai ffermydd eraill a ddaethant ar
ei law, yn ei boeni ddydd a nos. Yr oedd yr adgofion o'i ymddygiad at
rai o'r tenantiaid ffyddlonaf i'w meistr a welwyd erioed yn llosgi
ddyfnach ddyfnach yn ei fynwes. Yr oedd ei ddanodion ef a'i deulu i'w
gilydd o'u barbareidddra dirmygus tuag at y Carefuls yn ennyn yn bur
fynych fwy na llonaid y ty o fflamau annedwyddwch a chynnen. Yr oedd
croes-esboniadau y steward wrth ei lord yn ddamniol i'w gymeriad fel
goruchwyliwr. Glyn yr anfri wrth ei enw tra bydd byw, a glyn wrth ei
goffadwriaeth am oesoedd ar ol iddo farw. Byddai darlunio y cynhennau fu
yn ei deulu, a danodion ei gydoruchwylwyr, a'r modd y bu rhyngddo a'i
arglwydd, a'r sport fyddai rhai o'i hen gyfeillion yn wneyd o hono o
gylch bar y Cross Keys, yn bethau rhy anhawdd i mi eu llawn ddarlunio. Y
mae y rhan fwyaf o'r pethau hynny wedi cael eu cadw yn secrets. Gellir
dychmygu, a dychmygu yn bur gywir, ond nid doeth adrodd dim heb fod sail
eglur a diamheuol iddo.

Yr wyf yn clywed fod fy nghefnder awenyddol Twm Edward o'r Nant wedi
rhoddi ei ffarm i fyny, a'i fod a'i fryd ar ymfudo i ryw Canterbury
Settlement yn ynysoedd y de; a'i fod wedi parotoi hanesion manylaidd am
stewardiaeth y Green, a thenantiaeth y cwr uchaf o estate Lord
Protection, i'w cyhoeddi yn llyfr go fawr cyn iddo ymadael o'r wlad. Y
mae Twm wedi cael y cyfleusderau mwyaf manteisiol i sylwi a deall fel y
mae pethau wedi myned yn mlaen er's llawer blwyddyn yn y Green, ac yn yr
Hall, ac ar hyd yr holl estate; ac yr wyf yn sicr y bydd hanesion ac
adroddiadau Twm yn rhai cryfion ac addysgiadol, yn enwedig ei adroddiadau
o gyfrwys ddichellion y steward a'i deulu i lunio a derbyn a thraethu
clep ac athrod, ac i chwythu cynnen rhwng cymydogion, er mwyn i'r steward
drwy hynny gael achlysur i feirniadu yn yr Hall, yn nghlyw y lord a'i
gymdeithion, ar dymherau y tenantiaid, a chael achlysur hefyd i ddifrio a
gwthio ymaith y tenant ymdrechgar fydd yn rhy onest i werthu ei gydwybod
am bris dirmygol tylwyth y steward. Bydd llyfr Twm o hanes teulu y
steward yn werth ei gael, a gwnaiff les.

Yr wyf finnau yn bwriadu, pan gaf hamdden i grynhoi at eu gilydd, gyda
thipyn o ofal a manylder, fy adgofion o hanes Nant y Dderwen, a'r Clawdd
Melyn, a'r Caeau Llwydion, a'r Ffos Fach, a'r Bryn Tew, a Than yr Wtra,
a'r Berth Lwyd, a'r Gro Arw, a Glyn Carfan, a'r Coed Crin, a Llwyn y
Pryfaid, a Maes y Brwyn, a'r Gelli Lwyd, a Bryndu, a'r Bryniau Mawr, a
Thal y Bont, a'r Ty Uchel, a Garth y Drain, a Math y Dafarn; ac amryw o
ffermydd eraill oddeutu y gymydogaeth. Yn y rhan fwyaf o'r mannau a
nodwyd, cyflawnwyd anghyfiawnderau o'r fath greulonaf tuag at hen
denantiaid o'r cymeriad mwyaf ymdrechgar a ffyddlon; a dangoswyd at rai o
honynt, yn enwedig tuag at weddwon a phlant amddifaid, fath o
flagardiaeth ag y buasai yn gywilydd gan grach-stewardiaid Novogorod
feddwl am ei gyflawni.

Yr wyf fi yn gwresog garu hen wlad fy ngenedigaeth, a gwn fod y rhan
fwyaf o'm cymydogion yn hoff iawn fel finnau o'u gwlad, er tloted ydyw,
a'u bod wedi gwneuthur ymdrechion anghredadwy i geisio byw ynddi: ond pan
feddyliwyf am yr addewidion anogaethol o dal sicr am eu llafur i
amaethwyr a llafurwyr diwyd a gofalus sy'n cael eu dal allan iddynt gan
ddyffrynoedd llydain breision cyfoethog taleithiau gorllewin America, a
holl wastadedd y ddwy Canada, a phorfeydd gwelltog anherfynol
Australasia, a gwastad-diroedd iachus rhai o wledydd hyfryd Asia Leiaf a
gororau Affrica, a deniadau y Canterbury Settlements, a'r Sydney Herbert
Settlements, a hyd yn nod rai o dywysogaethau yr Ynys Werdd yn ein
hymyl;--pan feddyliwyf, meddaf, am y deniadau a'r gwahoddiadau taerion
cryfion ac anogaethol sy'n cyrraedd y ffarmwyr a'r gweithwyr o'r holl
fannau hyn; a phan gofiwyf am luosogiad cyflym y cyfleusderau i deithio
ar bob llaw, ac am y niferoedd sydd wedi ymfudo yn barod o'n gwlad fach
dlawd lethedig; a phan feddyliwyf am y dull barbaraidd yr ydys yn baeddu,
ac yn beichio, ac yn athrodi, ac yn hustyngio, ac yn diraddio, ac yn
mathru dan draed y ffarmwyr mwyaf diwyd ac ymdrechgar a welodd ein hen
gymoedd erioed,--yr wyf yn ofni yn wir yr ymfuda pob rhinwedd a
diwydrwydd ymaith ym mhell oddiyma, a hynny yn bur fuan, os na bydd i
arglwyddi tiroedd a'u crach-stewardiaid, ynghyda'u ceraint eglwysig,
ymddwyn yn decach ac yn foneddigeiddiach tuag at denantiaid cydwybodol a
llafurusBYWYDAU DISTADL.


DONAWR 18, 1850. MARY WILLIAMS, Garsiwn. Bu yn dra diwyd yn holl
gynhulliadau yr eglwys drwy hir dymor ei haelodaeth; ac yr oedd yn hyfryd
sylwi ar ei llygaid llawn pan y byddai yn gwrando "yr ymadrodd am y
groes." Un o dlodion y tir ydoedd; ac wrth ei gweled weithiau yn y tes,
ac weithiau yn y tywydd, yn cerdded o amgylch i geisio elusen, bu yn alar
gennym lawer tro na buasai hyfforddiad boreuol wedi ei roddi i un o lygad
mor graff i drin gardd lysiau gryno wrth ymyl ei bwthyn. Buasai yn
hyfryd ei gweled yn gwrteithio, ac yn chwynnu, ac yn priddo ei gryniau;
ac yn cynhaeafu camamil, chwerwlys lwyd, troed y dryw, cwmffre, dant y
llew, cribau Sant Ffraid, y gemi goch, a llysiau rhinweddol eraill.
Buasai rhyw wasanaeth bychan felly, nid yn unig yn elw i gymdeithas, ond
yn ddifyrrwch i'w mheddwl, ac yn gymorth i'w myfyrdod a'i gweddi, drwy ei
chadw o gymaedd lludded a phrofedigaethau rhodianna aflesol. Y mae
llawer-oedd wedi treulio rhan fawr o'u dyddiau i gerdded o dy i dy, pan y
gallasent, ond rhoddi eu dyfais ar waith, gael rhyw oruchwylion difyrrus
a buddiol i'w cyflawni gartref. Y mae rhy fach yn cael ei wneyd gan
flaenoriaid cymydogaethau i hyfforddi a gwobrwyo diwydrwydd ac ymdrech
mewn pethau bychain.

Chwefror 1, 1850. THOMAS EVANS, Aber. Un isel "hawdd ei drin" ydoedd;
distaw yn y teuluoedd lle y gweinyddai; o ymadrodd byrr sylweddol yn y
gymdeithas grefyddol; ac o nerth taerineb anarferol mewn gweddi.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Gwaith Samuel Roberts" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home