Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Maroessia - De Ukraineesche Jeanne D'Arc
Author: Vovchok, Marko, 1834-1907
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Maroessia - De Ukraineesche Jeanne D'Arc" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.             P. J. Stahl


              Maroessia
         De Ukraineesche Jeanne d'Arc             Tweede druk
           Geheel herzien door
              A. C. Slop

      Met 62 illustratiën naar teekeningen van
             Th. Schuler


           D. Bolle--RotterdamI.

EEN ONBEKEND REIZIGER.


Ik zal u eens iets vertellen, dat heel lang geleden in de Ukraine is
voorgevallen, en wel in een vergeten, maar frisschen en bekoorlijken
hoek van deze landstreek.

Ik houd veel van die streken, waarover men weinig spreekt, die de
vreemdeling niet bezoekt, die men aan zich zelf overlaat, die haar
schuilplaatsen en haar geheimen, haar groote smarten en haar eenvoudige
genoegens voor zich houden. De geschiedenis van die streken is meestal
niet bekend. Men ontmoet er, wat men nergens anders vindt: zaken en
menschen zijn er nieuw. Die landen hebben,--zonder het aan iemand te
zeggen,--soms ook hun helden, waarachtige helden.

Ik houd ook veel van helden,--vooral als zij er zich niet op beroemen,
dat zij 't zijn,--als zij eerlijk en oprecht zijn, als zij groote
dingen doen, zonder luidkeels te roepen: "Kijk eens aan! dat heb ik
nu gedaan! Onthoudt mij mijn belooning daarvoor niet!" maar alleen
omdat zij niet anders zouden kunnen dan heldhaftig te zijn.

Welnu, in dat afgelegen hoekje van de Ukraine stond vroeger een huis,
dat precies gebouwd was als andere buitenhuizen; en dit huis werd
bewoond door een kozak, Danilo Tsjabane, en zijn gezin.

Men verwarre de kozakken uit de Ukraine niet met die van den Don,
met die mannen met hun zware baarden, hun woeste oogen, hun ruwe taal
en hun onbeschofte manieren; zij lijken daar heelemaal niet op.

De bewoners van de Ukraine laten hun baard pas groeien, als zij vijftig
jaar zijn. Daaruit volgt, dat men in dit land alleen maar grijze
baarden of geen baarden ziet. De jongeren hebben snorren, evenals
de Polen. De bewoners van de Ukraine zijn groot, stevig en forsch
gebouwd. Zij hebben voor 't grootste deel regelmatige gezichtstrekken,
keurig gepenseelde wenkbrauwen, groote oogen, en een kalme, edele,
eenigszins strenge gelaatsuitdrukking, die wel eens somber schijnt.

In den tijd, toen de Ukraine een republiek was, zag zij zich gedurende
verscheidene jaren tusschen twee vuren geplaatst: Rusland en Polen. Men
zou zelfs kunnen zeggen; "tusschen vier vuren," als men de Turken
en de Tartaren meetelde. Eindelijk had deze republiek, omdat zij het
met de Polen niet eens kon worden, de "broederlijke" voorstellen van
Rusland aangenomen.

"Wij zijn te zwak om met onze naburen te blijven vechten. Wij hebben
den oorlog tot dusverre met roem gevoerd; maar wij zullen tenslotte
toch moeten verliezen. Rusland stelt ons een verbond voor. Laat ons
dit aannemen."

Zoo dacht en sprak het oude opperhoofd Bogdan Kmielnitski, en het
volk had zijn raad opgevolgd.

In het eerst ging alles goed. Vrijheid, gelijkheid, broederschap: de
Russen eerbiedigden dat alles; maar langzamerhand kwam er verandering
in den staat van zaken.

Na verloop van nog geen jaar had het volk genoeg redenen om tegen
zijn opperhoofd Bogdan te zeggen: "Wat hebben wij gedaan?"

Toen de oude Bogdan dit hoorde, huilde hij, naar men zegt, voor het
eerst van zijn leven.

"Laat ons een poging doen om het gedane te herstellen," zei hij;
maar hij slaagde er niet in en stierf van verdriet.

Na zijn dood had de Ukraine veel beproevingen te doorstaan. Zij
werd in twee partijen verdeeld: de eene was nog altijd voor Rusland,
de andere hield het met Polen.

Maar er was ook een derde partij ontstaan. Deze was voor de volstrekte
onafhankelijkheid van de Ukraine. Ongelukkig was die partij niet
talrijk. Op het tijdstip dat de zaken zoo staan begint ons verhaal.

De kozak Danilo Tsjabane dan, bewoonde met zijn gezin een huis op
het platteland.

Danilo had dit huisje geërfd: zijn vader, die het van zijn vader
gekregen had, die het ook weer van den zijnen had gekregen, had het
hem bij zijn overlijden nagelaten. Ik weet niet, hoevele geslachten
van de Tsjabanes daarin wel gewoond hadden.

Het huis was, daar het tusschen een onafzienbare steppe en een
uitgestrekt bosch, tusschen een diepe rivier en een grasrijke weide,
tusschen een hoogen berg en een frissche vallei stond, prachtig
gelegen en mooi gebouwd.

In het noorden strekte zich een eindelooze steppe uit. Men zou gezegd
hebben, dat het een oceaan van groen was, met bloemen bezaaid. In
het zuiden verhieven zich de bergen, nu eens met boomen begroeid en
groen gekleurd, dan weer kaal en steenachtig. De vallei, waarin geen
rijwegen en zelfs geen voetpaden te zien waren, strekte zich aan den
oostkant uit. De rivier, waarvan het water eene blauwachtige tint had,
besproeide de weide.

En bij dat alles, hadden de bewoners van het huisje, om hun geluk
volmaakt te voelen in hun nabijheid goede buren en trouwe vrienden.

Op feestdagen ontving het gezin van Danilo Tsjabane verscheidene
bezoekers. Nu eens was Semene Vorosjilo de eerste, die kwam, dan
weer Andry Kroek, of ook hoorde men reeds in de verte de heldere en
welluidende stem van Hanna, die zoo hartelijk kon lachen, of zag men
het kleine schuitje van Wassiel Grime aanleggen. En na deze kwamen er
nog vijf, soms wel tien anderen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes,
ook wel kinderen en zelfs grijsaards; want iedereen was er op gesteld,
Danilo te bezoeken.

Op het oogenblik waarop ons verhaal begint heerschte er, zooals we
reeds gezegd hebben, overal in de Ukraine groote verwarring.

Het land, aan den eenen kant door de Russen begeerd, aan den anderen
door de Poolsche aristocratie, van beide kanten verpletterd, was in
vollen opstand en betreurde zijn verloren onafhankelijkheid diep. De
Ukraine was door de Russische troepen overstroomd. Het opperhoofd
van de Moscovitische party werd met gunsten en geschenken van den
Czaar overladen; het opperhoofd van de Poolsche partij had zich in
een stad versterkt en noodigde alle vrienden der vrijheid uit, zich
bij hem aan te sluiten.

Het was moeilijk partij te kiezen...Er was een samenkomst ten huize van Danilo Tsjabane. De avond was
somber, de gasten waren in gedachten verzonken. De aanvoerders zelf
hadden moeite om een vroolijk gezicht te zetten. Men keek elkander
meer aan, dan men met elkaar sprak. Het was duidelijk te zien, dat
allen onder dezelfde zorgen gedrukt gingen.

Van tijd tot tijd richtte men enkele vragen tot Andry Kroek: "Waren de
muren van Tsjigirine stevig genoeg om een aanval te weerstaan? Was er
op de verdedigers wel staat te maken? Als men de laatste proclamatie
van het opperhoofd nog eens voorlas? Er waren er die er niets van
wisten. Had hij ook gehoord, of er zich veel vrijwilligers aanmeldden?"

Andry Kroek, die blijkbaar zeer goed over al die dingen ingelicht
was, antwoordde zonder eenige aarzeling. Hij beschreef de wallen,
de grachten, de poorten en de schansen van Tsjigirine, als iemand,
die er geweest is en dat alles meer dan eens gezien heeft, en wel
nog niet zoo lang geleden.

Terwijl de mannen praatten, stonden de spinnewielen stil: de vrouwen
luisterden in angstige spanning. En als de mannen zwegen en rookten,
wisselden zij op fluisterenden toon een paar woorden.

"Alweer een slag bij Welika," zeide er een.

"Hoeveel dooden?" vroeg Mogila.

"Men heeft Terny in brand gestoken; de huizen zijn niet meer dan een
puinhoop, en het dorp Krinitza staat nog in brand."

"Weet je ook," zei een meisje, "weet je ook, of..."

Maar verder kwam ze niet; tranen kwamen in haar oogen, en moedeloos
liet zij het hoofd zinken.

Een oude vrouw, met een bruinen doek om het hoofd, waaruit weelderige
grijze lokken te voorschijn kwamen, met een koud en streng gezicht,
waarin twee groote zwarte oogen als sterren fonkelden, zei:

"Mijn zoons zijn allen dood. Ik sta alleen op de wereld. Zij zeiden
allen: 'Wij trekken ten strijde,' en ik keek ze aan, zeggende:
'Goed, kinderen!' en zij voegden er bij: 'De Ukraine zal haar
onafhankelijkheid herkrijgen!' en ik antwoordde nogmaals: 'Goed,
kinderen!' Alle drie zijn zij op het slagveld gebleven, en de Ukraine
is nog niet vrij!"

"Ach," zei een jonge vrouw, "men laat zich doodschieten, en men
heeft nog niets gewonnen. Als men nog maar bij zich zelf kon zeggen:
'Ik sterf, maar ik laat aan de anderen de taak over, waarnaar ik
heb gestreefd.'"

De oude vrouw viel haar in de rede.

"Je hebt mij niet begrepen. Als er sprake van het vaderland is,
dan onderhandelt men niet, dan zegt men niet bij zich zelf: 'Zal ik
slagen?' maar: 'Het is mijn plicht,' en men gaat ten oorlog. Als men
gedood wordt, heeft men een gelukkigen dood; goed te sterven is een
beter lot dan slecht te leven. Mijn zoons hebben zoo gehandeld. Als
zij nog eens ten strijde konden trekken, zouden zij het weer zoo doen."

"Je hebt gelijk," zeiden verscheidene vrouwen.

Anderen zeiden niets, maar begonnen zacht te huilen. De kinderen waren
ook terneergeslagen. Zij speelden niet, zij praatten of lachten niet,
maar zaten, heel stil, in de hoeken van de kamer, terwijl zij naar
de groote menschen keken en naar hun gesprekken luisterden.

Een klein, heel klein meisje, met blond haar, met groote, frissche
fonkelende oogen en lippen, scheen de eenige, die geheel in haar
eigen gedachten verdiept was. Zij nam eenige biezen in haar schort
en vlocht daarvan een mooie mat.

Het werd later op den avond, en in het vertrek werd het al somberder
en stiller. Iedereen bewaarde het stilzwijgen: het meisje viel in
slaap met haar onvoltooide mat tusschen haar vingers.

De nacht brak aan, en de sterren fonkelden.

Eensklaps werd er op het raam geklopt.

Dit was zoo onverwacht, dat niemand zijn ooren wilde gelooven; maar
men klopte nog eens, en nog eens, heel duidelijk, erg hard.

De heer des huizes stond op en ging naar de deur om open te
doen. Zijn gasten en zijn vrienden staken hun pijpen op en begonnen
te rooken. Weer deed zich een luid geklop op de ruiten hooren. De
rookers huiverden, de kinderen keken elkander aan. Danilo deed de
deur half open.

"Wie klopt daar?" vroeg hij.

Eene stem, een krachtige en mannelijke stem antwoordde, dat een
verdwaalde reiziger gastvrijheid vroeg.

"Wees welkom!" zeide Danilo en hij deed de deur wijd open, terwijl
hij den reiziger uitnoodigde om binnen te komen.

Men zag enkele sterren, een koude avondwind drong in de warme kamer
door; vervolgens vertoonde zich op den drempel een man, die een
rijzige gestalte had; hij was genoodzaakt z'n hoofd te buigen, om
binnen te kunnen komen.

Zijn gezicht was een van die edele, waarop de onverschilligste
blikken zich met een plotseling gevoel van achting vestigen. Zijn
groote gestalte was sierlijk en lenig. Zijn heele voorkomen verried
kalmte en sterkte; maar het meest vielen zijn oogen op, zwarte oogen,
die fel schitterden.

Danilo en zijn vrienden waren door dat alles getroffen; maar de
Ukrainiërs kunnen hun gewaarwordingen voor zich zelf houden, en zij
lieten er dan ook niets van blijken. Zij ontvingen den reiziger,
zooals iedere reiziger in een fatsoenlijk huis moet ontvangen worden,
met hartelijkheid en voorkomendheid. Men verzocht hem, bij de tafel
plaats te nemen, en haastte zich, hem iets aan te bieden.

De reiziger bleek een eenvoudig en beschaafd man te zijn. Omdat
hij een onbekende was en bijgevolg geen recht had om zich met de
bijzondere belangen van zijn gastheer en diens vrienden te bemoeien,
trachtte hij zich niet op den voorgrond te plaatsen. Hij vertelde niet,
zooals anderen dit zouden gedaan hebben, zijn avonturen. Hij meende
vreemdelingen geen deelgenoot te moeten maken van zijn plannen, als
hij die tenminste had. Hij deed geen vragen en antwoordde slechts
met weinig woorden. Als hij sprak, dan was het over onderwerpen,
die op dit oogenblik allen bezighielden: over de rampen van het land,
over de verbrande steden, over de verwoeste velden, die hij op zijn
weg had gezien. Danilo en zijn vrienden volgden zijn voorbeeld. Zij
vroegen zich waarschijnlijk wel af, waar hij vandaan kwam en waar
hij naar toe ging, en ook in welk land hij geboren was; maar omdat
hij dat niet zei, vroegen ze 't hem niet. Men merkte wel, dat hij,
ofschoon nog jong, veel wist. Hij kende de Turksche zeden, de Poolsche
gewoonten, het Russische karakter, de Tartaarsche gebruiken en het
scheen, dat de Setsj hem ook niet onbekend was. [1]

Wat de Ukraine aangaat, het bleek wel, dat hij deze in allerlei
richtingen doorkruist had, dat hij de groote steden zoowel als de
dorpen bezocht en er misschien wel gewoond had. Meer dan een had
zich ook afgevraagd, hoe hij aan het litteeken kwam, dat hij op
z'n linkerwang had, waar hij deze wond had gekregen, die zeker wel
door een scherp wapen was toegebracht. Maar dat ging hem alleen
aan. Ieder zijn geheimen. Intusschen werd de reiziger, zonder
twijfel ingenomen met de gulle ontvangst, die hem ten deel viel,
uit zich zelf mededeelzamer. Hij vertelde van de veldslagen, die er
onlangs geleverd waren. Het was, alsof men er zelf bij tegenwoordig
was. Iedereen luisterde met ingehouden adem naar hem. De mannen,
gewoonlijk zoo kalm, raakten in vuur: de vrouwen snikten. De kinderen
hingen aan zijn lippen, alsof hij een mooi sprookje vertelde.

Hij had juist een verhaal beëindigd; de stilte woog zwaar, ieder
was met z'n eigen gedachten bezig. Plotseling schrikten zij op. Twee
schoten klonken in den nacht, gevolgd door meerdere.

Men luisterde scherp. De schoten kwamen van den kant der steppe. Een
langen tijd wachtte men of er misschien nog meer zouden volgen,
maar alles was weer stil geworden.

"Zoo, wordt er in deze vreedzame streken ook al kruit
verschoten?" vroeg de reiziger toen.

"Dat schieten moet van den kant van den straatweg naar Tsjigirine
komen," beweerde Andry Kroek.

"Het is van verschillende kanten gekomen," zei Danilo hoofdschuddend.

Het was intusschen al laat geworden. De vrouwen stonden op om naar
huis terug te keeren want het werd voor de kinderen tijd om naar bed
te gaan.

Men zei elkaar op den drempel nog eenmaal goedendag, men wisselde
een glimlach, men knikte elkander vriendelijk toe. Alles ging als
gewoonlijk, en toch gevoelde ieder, dat er storm in aantocht was.

"Wel te rusten!" zeide men. "Goeden nacht!"

Toen verspreidde het heele gezelschap zich langs de donkere voetpaden
en verdween in de duisternis. De beide trouwe vrienden Andry Kroek
en Semene Vorosjilo bleven alleen met Danilo achter. De reiziger
bleef ook.II.

DE KLEINE MAROESSIA.


Toen allen vertrokken waren begaf de vrouw des huizes zich naar een
kamer naast die, waarin de samenkomst gehouden was.

"Is er ook een middel om van hier naar Tsjigirine te komen?" vroeg
de reiziger. Zijn stem was eenigszins gedaald, terwijl hij die vraag
deed, zooals het onwillekeurig gaat, wanneer men voelt, dat het gevaar
misschien dichter bij is, dan men wil zeggen.

"Dat zal moeilijk gaan," antwoordde Danilo, terwijl hij ook zijn stem
liet dalen.

Zijn beide vrienden zeiden niets, maar zij bliezen een paar ontzaglijke
rookwolken uit hun pijpen en fronsten hun zware wenkbrauwen.

Dit drukte zonder woorden, maar toch heel juist uit, dat zij het
volkomen met Danilo eens waren. De oogen van den reiziger vestigden
zich een oogenblik op het onbeweeglijke gezicht van Danilo, vervolgens
op de niet minder onbeweeglijke gezichten van zijn vrienden. Een
enkele blik van zijn doordringende oogen was voldoende om hun het
bewijs te leveren, dat hij gewoon was, het gevaar te verachten,
en dat hij de behendigheid had om desnoods de slagen af te weren,
die men hem toebracht.

"En toch moet ik er naar toe," zeide hij na eenige oogenblikken,
"en wel regelrecht en langs den korsten weg."

"Regelrecht naar Tsjigirine?" antwoordde Andry Kroek. "Op dit oogenblik
bestaat daar geen kans op."

"Is het nog ver?" vroeg de reiziger.

"De lengte van den weg doet er voor hem, die goede beenen heeft,
weinig toe, als de weg maar goed is," zeide Semene Vorosjilo, "maar
al was deze ook nog zoo kort, wat doet dat er toe, als hij toch
onbegaanbaar is?"

Bij het uitspreken van deze woorden sloeg Semene Vorosjilo een blik
op den reiziger.

"Het staat niet altijd aan ons, reizigers," antwoordde de onbekende,
"den aangenaamsten weg te kiezen. Bij gebrek van een goeden, moeten
wij ons met een slechteren tevreden stellen; maar als er eenmaal
bepaald is, dat men ergens zal komen, is er geen terugkrabbelen
mogelijk. Maar hij die zich een veiligen gids of een trouwen reisgenoot
weet te verschaffen, is goed af! Ik wil het niet voor u verbergen;
het is mij meer dan eens gebeurd dat ik, op het oogenblik, waarop
ik er het minst aan dacht, maar er het meest behoefte aan had, een
trouwen kameraad gevonden heb."

Bij deze woorden van den vreemdeling richtten Danilo en zijn beide
vrienden het hoofd op.

"Wat U zegt is waar," antwoordde Danilo; "een dappere metgezel,
op wien men staat kan maken, is goud waard."

"Het ontbreekt in de Ukraine niet aan vastberaden mannen," zei Andry
Kroek. "In dit opzicht kan ik zeggen, dat geen land ons vaderland
overtreft."

"Goed geantwoord, Kroek!" zeide Danilo. "De Polen kunnen er zich op
beroemen, dat zij onverschrokken heeren hebben, de Turken schitterende
sultans, de Moscoviten slimme en knappe mannen; wat ons betreft,
wij kunnen één ding verklaren, dat tegen al het andere opweegt,
en wel dat wij broeders zijn."

"Op eenige uitzonderingen na heeft u gelijk," antwoordde de reiziger.

"Op de beste velden vindt men wel een enkel onkruidje," liet Danilo
hierop terstond volgen. "Is de tarwe daarom minder goed?"

"Nee, zeker niet," zeide Vorosjilo. "Maar ... er is iets, dat niet
mag worden voorbijgezien."

"En dat is?" vroeg de reiziger.

"Dat men niet altijd de tarwe van het onkruid kan onderscheiden. Wie
een zwarte kap draagt, is niet altijd een monnik."

"Een goede herder herkent zijn schapen, zelfs onder een
wolfshuid!" antwoordde de vreemdeling.

Er heerschte een diep stilzwijgen; men keek elkander nog eenmaal aan;
woorden waren overbodig.

"Broeders,!" zei plotseling de reiziger, "de inwoners van de Setsj
bieden u achting en vriendschap aan. Ik ben hun afgezant. Ik ga
naar Tsjigirine."

"Wij zijn tot uw orders; wij zijn uw vrienden," zeiden de drie
Ukrainiërs als uit één mond.

"Wat hebben jullie mij te vertellen? Wat weten jullie? Wat valt er
hier voor?" vroeg de afgezant van de Setsj.

"Niets goeds," antwoordde Danilo. "De een heeft een verbond van
vriendschap met de Moscoviten gesloten; de ander is misschien op
dit oogenblik met de Polen in onderhandeling, nadat hij de Turken
vruchteloos uitgenoodigd heeft, hem te hulp te komen."

"Ja, het is maar al te waar!" zuchtten de vrienden van Danilo en hun
manlijke gezichten drukten diepe smart uit.

"Dat is voor mij een reden te meer om naar Tsjigirine te gaan,"
antwoordde de afgezant van de Setsj, "en liefst zonder tijd te
verliezen."

"Alle wegen zijn afgesneden," antwoordde Vorosjilo.

"En de weg naar Gonna?"

"Door de Moscoviten bezet en in staat van verdediging gebracht."

De afgezant begon na te denken, niet over de bezwaren, maar over het
middel om zijn doel te bereiken.

"Wij, kozakken van de Setsj," zeide hij eindelijk, "wij zijn noch voor
de Moscoviten, noch voor de Polen. Wij zijn voor de Ukrainiërs. Jullie
begrijpen dus wel, dat ik naar Tsjigirine mòet. Van jullie beide
opperhoofden heeft de een zich verkocht, naar men zegt ... maar
de ander?"

"De ander, de hetman Petro Dorosjenko," zeide Kroek, "is een eerlijk
man."

"Dat weet ik," zei de afgezant. "Maar omdat hij trotsch,
hartstochtelijk en te overijld is, vrees ik, dat hij, terwijl hij de
Ukraine wil redden, haar in het verderf stort. In zijn verbittering
tegen de Russen vergeet hij, dat wij nog andere vijanden hebben. Hij
is op het punt om een dwaasheid te begaan en van den regen in den
drup te komen. Ik ben uitgestuurd om hem dit te beletten;--maar om
daarin te slagen, moet ik hem zien en spreken. Als ik draalde..."

Hier zweeg de afgezant en keek om zich heen. De vrouw des huizes was
nog afwezig, twee kleine jongens sliepen rustig op een breede bank. Hij
was op het punt om weer met spreken voort te gaan, toen hij eensklaps
achter in het vertrek twee fonkelende oogen op zich gevestigd zag,
die zijn woorden schenen te verslinden. Hij wilde opstaan en er naar
toe gaan, toen hij tot zijn verwondering bemerkte, dat die twee
fonkelende oogen toebehoorden aan een eenvoudig en bevallig kind,
dat, in een donkeren hoek der kamer verscholen, hem als een betooverde
vogel aankeek.

Danilo had den blik van den afgezant gevolgd en ontdekte het meisje
dat zijn aandacht getrokken had.

"Het is mijn dochter," zeide hij, "mijn dapper kind." Hij riep haar
"Maroessia, kom eens hier!"

Maroessia kwam.

Het was een echt Ukrainisch meisje met zware oogleden en met wangen,
die door de zon gebruind waren, een echt type van haar ras. Zij droeg
naar de wijze des lands een geborduurd hemd, een donkerblauwe jurk
en een rooden gordel; hare prachtige blonde lokken hingen in zware
vlechten neer, en, ofschoon gevlochten, golfden zij toch nog en
schitterden als zijde.

"Maroessia!" zei haar vader, "heb je ons gesprek afgeluisterd?"

"Ik wilde het niet afluisteren," antwoordde Maroessia. "Maar
onwillekeurig drongen de woorden tot mijn ooren door, en toen begon
ik scherper te luisteren."

"En wat heb je dan gehoord, mijn kind?"

"Ik heb alles gehoord."

Hare stem klonk welluidend.

"Vertel me dan eens, wat je gehoord hebt, m'n kind."

De fonkelende oogen van Maroessia wendden zich naar den afgezant van
de Setsj, toen zij zei:

"Ik heb begrepen, dat het noodig was, dat de groote vriend van dezen
avond erg gauw in Tsjigirine kwam, en dat het voor het welzijn van
de Ukraine noodig was, dat hij den hetman kon zien en spreken."

"Dan heb je alles gehoord en begrepen," zeide Danilo. "Maar luister
eens, Maroessia! Van wat je gehoord hebt, mag je tegen niemand een
woord zeggen. Als iemand je er naar vraagt, dan weet je niets. Begrijp
je, wat een geheim is?"

"Dat is iets, dat je nooit verraden mag," zei het kind.

"Welnu," zei de vader op een ernstigen toon, "je bent nu in het bezit
van een geheim."

"Ja, vader!" zei Maroessia.

Danilo sprak er niet meer over. Maroessia behoefde niets te beloven,
maar er lag in die twee woorden: "Ja, vader!" door het meisje
gesproken, op dien toon al een belofte.

"Waar is je moeder?" vroeg Danilo.

"Zij maakt het avondeten klaar."

"Ga haar zeggen, dat je broertjes in slaap gevallen zijn."

Maroessia ging naar de deur, maar op het oogenblik, waarop zij
deze zou opendoen, bleef zij plotseling staan luisteren naar een
zonderling gedruisch, dat zich buiten deed hooren. Men zou gezegd
hebben, dat het ruiters waren, die in de richting van het huis kwamen
aanrijden. Plotseling nam dit gedruisch toe; kreten en vloeken
vermengden zich al met het gehinnik der paarden. In een oogenblik
was het een rumoer, alsof er een heele afdeeling kwam aanstormen.

De deur van de kamer werd opengedaan. De vrouw des huizes vertoonde
zich op den drempel; ze zag zoo wit als een doek.

"Het zijn soldaten," zeide zij, "een escadron, misschien wel een
regiment. Zij zijn er al...

"Wij moeten ons kalm houden," zei Danilo vastberaden.

De afgezant van de Setsj was opgestaan, maar zonder overhaasting;
de anderen deden hetzelfde. Geen enkel woord werd er gesproken,
ieder dacht na.

De moeder van Maroessia onderzocht, of de deur wel goed gesloten was,
en met den rug tegen den deurpost leunende, wachtte zij de bevelen
van haar man af. Maroessia was naast haar moeder gaan staan. Haar
lippen waren een beetje bleek, maar haar gezicht was kalm.

"Vorosjilo en Kroek," zeide Danilo, "jullie moeten slapen. Mijn vrouw
en mijn dochter zijn met naaiwerk bezig; ik ben niet thuis. Ik ben
op bezoek bij een vriend. Vorosjilo en Kroek waren hier gekomen, om
ossen van mij te koopen, zij hebben misschien wat te veel gedronken,
zij snorken, terwijl zij op mij wachten... Het is er maar om te doen,
tijd te winnen."

Zich vervolgens tot den afgezant van de Setsj wendende, zei hij:

"Alleen het voorgedeelte van het huis is bezet; het keukenraam komt
in den tuin uit. Volg mij!"

Dat alles was zoo vlug in zijn werk gegaan, als een verandering
van tooneel, waarvoor de toebereidselen vooraf gemaakt zijn. De
beide mannen lagen even gerust op de banken te slapen, als de beide
knaapjes. De vrouw des huizes en haar dochter naaiden. Danilo en de
afgezant waren verdwenen.

"Stijgt af en klopt op de deur!" schreeuwde een ruwe stem van buiten.

"Slaat die deur maar in!" riep een andere stem, gebiedender dan
de eerste.

De vrouw des huizes ging, zonder haar naaiwerk neer te leggen, naar
het raam toe.

"Wie is daar? Wat wilt u?" zei ze met een stem, waarin geen enkele
trilling te hooren was.

Maar in plaats van een antwoord, vlogen er een paar ruiten van het
raam in stukken, en onmiddellijk daarop kwam er een ruw gezicht, rood
van toorn, met een zwaren snorbaard, door de gebroken ruiten kijken
en wierp naar alle hoeken van de kamer norsche en wantrouwende blikken.

"Wat heb je mij zoo aan te kijken?" vroeg deze kerel norsch. "Waarom
doe je de deur niet open? Of heb je liever, dat we ze in mekaar
timmeren?"

"De kinderen slapen," zeide zij een pas terugdeinzende, "en de beide
mannen slapen ook. Maak niet zooveel leven!"

"Zal je opendoen, schepsel?" schreeuwde de man met het roode gezicht.

De vrouw van Danilo, als verlamd door den schrik, verroerde zich niet.

De deur schudde onder de zware slagen der aanvallers, maar bezweek
nog niet.

Het gelukte den man met het roode gezicht, de helft van zijn lichaam
door de gebroken ruit te wringen. Hij richtte den loop van een pistool
op de borst van de vrouw des huizes en schreeuwde:

"Als je deur binnen een seconde niet wijd openstaat, dan schiet ik
je als een kraai dood!"

De vrouw van Danilo deed een stap naar de deur; men zou haar voor
een steenen beeld gehouden hebben, dat trachtte te gehoorzamen aan
een bevel, dat zij niet begreep.

"Vervloekt wijf!" riep de officier woedend. Maar iemand, die buiten
stond, trok hem uit de ruit terug. Nu vertoonde zich het gezicht van
een anderen officier.

"Vrouw!" zei deze, "je heele huis zal in brand gestoken worden, en
geen van zijn bewoners zal er levend uitkomen, als deze deur niet
onmiddellijk toegang aan deze manschappen verleent."

De vrouw des huizes, als verstijfd van schrik, snelde toen naar de
deur; maar hetzij dat onhandigheid, hetzij schrik er de oorzaak van
was, sleutels noch grendels schenen haar te willen gehoorzamen. "Ik doe
al open," riep zij, "ik doe al open, Mijnheeren! Ziet u het niet? Maar
dit slot wil niet open; ik zal het morgen dadelijk laten maken."

Eindelijk ging de deur open.

Dat alles had vrij lang geduurd. Soldaten en officieren snelden nu
de woning binnen en begonnen haar heelemaal te onderzoeken. Men zou
gezegd hebben, dat het wolven waren, die hun prooi opspoorden, welke
plotseling verdwenen was.

De kleinste der jongens, die wakker geworden was, begon luidkeels te
huilen. De oudste keek alles aan, zonder zich te verroeren.

"Schreeuwleelijk! wil je je mond wel eens houden?" zei een der
officieren tegen het huilende kind.

De officier met het roode gezicht zei niets tegen hem, maar gaf hem
een schop, waardoor hij onder de bank rolde, waarop hij geslapen had.

"Lafaard!" zeide het oudste kind. "Lafaard! Als ik groot ben..."

De leelijke kerel met het roode gezicht had wel wat anders te doen dan
naar hem te luisteren. Met een tweeden schop had hij Kroek overeind
doen komen, die als slaapdronken scheen en zijn verwonderde oogen
beurtelings opendeed en weer sloot.

Het scheen, dat Vorosjilo, die op dezelfde wijze wakker gemaakt
was, niet wist, wat hij van de zaak moest denken, zoo keek hij zijn
aanvallers aan. Hij noemde den langen officier zijn kameraad Generasime
en den ander zijn kameraad Stephane; hij glimlachte tegen den een
en knikte den ander vriendelijk toe, waarna hij weder op zijne bank
neerviel, zeggende:

"Laten we gaan slapen: het is tijd."

De soldaten keken hem beurtelings aan.

"Hij is het," zeiden enkelen. "Hij is het niet," beweerden
anderen. "Wat een schurkenvolk! Er is er geen een onder, die geen
verrader is."

"Stil!" riep de man met het roode gezicht.

Hij had zich aan de tafel gezet, en terwijl hij een onbeschoften wenk
aan de vrouw gaf, zei hij tot haar:

"Kom eens wat dichterbij!"

Zij voldeed aan dit bevel.

"Wie ben je?" vroeg hij.

"Ik ben de vrouw van Danilo Tsjabane."

"Waar is je man?"

"Hij is een vriend gaan bezoeken."

"Wacht! Ik zal je eens leeren, wat een vriend is!" En hij nam een
knoet, dien een van zijn soldaten droeg.

"En die twee daar, die twee dronkaards, die twee honden, wie zijn dat?"

En om de personen beter aan te duiden, raakte hij met zijn knoet de
schouders van Kroek aan en vervolgens die van Vorosjilo.

"Kan je je mond niet opendoen?" riep hij, terwijl hij met een
dreigenden blik naar haar toe kwam.

De vrouw deinsde terug, zooals zij zou gedaan hebben, als zij
plotseling tegenover een wild dier gestaan had. Maar na een poging
aangewend te hebben om haar schrik te overmeesteren: antwoordde zij:

"Het zijn mijn buren, Mijnheer! Zij zijn hier gekomen om ossen te
koopen en waren in slaap gevallen, terwijl zij op mijn man wachtten."

"Ja, mijnheer! wij zijn hier gekomen om drie ossen van Danilo te
koopen," zeide Andry Kroek, die eindelijk wakker werd. "Ja, om die
ossen, die wij hadden beloofd morgen te zullen leveren, en nu vinden
wij Danilo niet thuis. Nou kan je begrijpen, wat een teleurstelling
dat voor ons was.--'Nou,' zei ik tegen mijn kameraad (hierbij wees
hij naar Vorosjilo, die ook ontwaakt was, maar zijn oogen nog niet
scheen te kunnen openhouden), 'nou,' zei ik tegen mijn kameraad,
'de baas is er niet, dat is een gekke zaak.'--'Ja,' antwoordde mijn
kameraad, 'dat is een gekke zaak; maar er is niets aan te doen.'--'Wij
treffen het slecht!' zeide ik, 'maar het is niet anders, hij is er
niet.'--'Ja,' antwoordde mijn kameraad, 'Danilo is er niet.'--'Dat is
een dag verloren.'--'Ja, verloren,' antwoordde hij, 'maar wat is er
aan te doen?'--'Je kan niet alles vooruit weten.'--'Nee,' antwoordde
mijn kameraad, 'je kan niet alles vooruit weten.'--'Maar hoe moet
het nu met de markt van morgen?'"

"Zal je nu ook eens ophouden, kanalje?" riep de man met het
roode gezicht. "Verraders! Ik ken die voorgewende onnoozelheid
wel. Soldaten! bindt die schurken, en stevig ook."

Dit was gauw gebeurd: Andry Kroek en Semene Vorosjilo waren in een
oogwenk gebonden en gekneveld.

Op dit oogenblik trad de heer des huizes binnen.

"Wie ben je?" brulde de man met het roode gezicht, die blijkbaar het
opperhoofd van den troep was. "Hoe heeft men je hier binnengelaten?"

"Ik ben de eigenaar van deze hut, Mijnheer!" antwoordde Danilo,
terwijl hij groette. "Ik kom zooeven thuis."

"Heidaar, mannen! Zet schildwachten voor de deur, en laat niemand er
uit of in. Hoor je?" zei de officier tegen zijn manschappen. Vervolgens
wendde hij zich tot Danilo met de woorden:

"Als je je leven op prijs stelt, antwoord mij dan. Waar is de bandiet,
dien wij zoeken? Laat je antwoord duidelijk zijn, Judas! Als je maar
wat om de zaak heenpraat, dan schiet ik je neer. Weet dus, wat je
doet. Waar is de Zaporoger?"

"De Zaporoger?" antwoordde Danilo verwonderd. "Het is voor de eerste
maal, dat ik dien naam hoor. Ik ken geen Zaporoger."

"Maak dat aan anderen wijs!" schreeuwde de officier. "Wil je mij wijs
maken, dat je de bandieten niet kent, die je opstoken? Die Zaporoger
is in het land, hij is hier binnengegaan; waar is hij? Beken het
dadelijk, of ik steek je nest in brand en laat er jou met je vrouw
en je kinderen in braden."

"Mijnheer!" antwoordde Danilo, "ik verzeker u, dat ik nooit heb hooren
spreken over dengene, dien u daar genoemd hebt."

"Wil je niet spreken? ook goed! Je zaak is duidelijk!" En zich tot
Vorosjilo en Andry Kroek wendende, zei hij tot hen: "Schurken, jullie
kennen dien Zaporoger, dien de duivel hale, zeker ook niet?"

"Ik vraag u wel excuus, Mijnheer!" antwoordde Semene Vorosjilo,
die meer dood dan levend scheen, "en ik..."

"Stotter niet zoo, ezel!"

"Ik heb hem gezien."

"Heb je hem gezien en heb je het niet dadelijk gezegd, verrader?"

"Ik durfde het niet doen, Mijnheer! en verder..."

"En verder, kerel?"

"En verder was hij al weg."

"Waar had je hem gezien?"

"Op de ossenmarkt te Frosny, Mijnheer!"

"Wien had hij bij zich?"

"Een grooten hond, Mijnheer! een grooten, zwarten, mooien hond,
van echt ras, die tegen iedereen blafte en die..."

"Domkop! je bent zelf een hond! Er is geen sprake van den hond,
maar van den baas en van de schurken van jou soort. Die Zaporoger
was zeker niet alleen, een troep deugnieten volgde hem, is 't niet?"

"Een troep deugnieten, Mijnheer! Welke troep?"

"Liep er niet een troep mannen en vrouwen achter hem?"

"Ja, Mijnheer! een heele troep. Men duwde elkaar, men schreeuwde."

"De namen?..."

"Welke namen, Mijnheer?"

"De namen van hen, die achter hem liepen."

"Maar het was een troep, Mijnheer! niets dan een troep."

"Domme ezel!"

"Zie je niet," zei de andere officier, "dat deze kerel idioot is? Je
verliest je tijd met hem."

"Ik verwonder mij over jou," zeide een derde officier, die gedurende
dit geheele tooneel was blijven zitten. "Waar is die overhaasting goed
voor? Hebben wij den tijd niet om dien ezel in hechtenis te nemen? Is
er bij niets meer haast dan bij het fusileeren van hem? Als hij ons
ontsnapt is, dan zal het toch niet voor lang zijn. Vergeet je, dat wij
sedert vanmorgen als gekken rondloopen zonder te eten en te drinken,
en dat het niet gezond is, een leege maag te hebben? Het ziet er in dit
huisje prettig uit; zou je er wat op tegen hebben, hier eens lekker
te eten? Na een maaltijd zullen wij des te beter geschikt zijn om de
jacht op de bandieten te hervatten. Hemelsche goedheid! je ziet zoo
rood als een kalkoensche haan! Heb je de aanbevelingen van den dokter
vergeten: 'Geen aandoeningen, geen toorn, eene gematigde beweging,
geregelde maaltijden!' En je arme vrouw, die mij zoo plechtig heeft
laten beloven, dat ik over je zou waken en dat ik voor je zou zorgen
als een broeder, zij zou er alles behalve mee ingenomen zijn, als
zij had kunnen zien, aan welk eene onzinnige woede je je overgeeft..."

"Zwijg!" hernam de man met het roode gezicht. "Zwijg,--en laat ons
een avondmaal gebruiken."

En, zich tot Danilo wendende, vervolgde hij:

"Heb je het gehoord? Al het eten, dat er in je provisiekast is,
moet binnen twee minuten op deze tafel staan... binnen twee minuten,
hoor!" En hij gaf op de tafel een slag met de vuist, die het huis op
zijne grondvesten deed trillen.

"Odarka," zeide Danilo tegen zijn vrouw, "haast je wat!"

Odarka ging heen en nam haar beide jongens op haar armen met zich mee;
de oudste stribbelde tegen, hij wilde zijn vader niet verlaten.

Zij kwam spoedig, beladen met levensmiddelen, terug. Zij was kalm
en zeide niets. Intusschen dwaalden haar oogen met een zekere onrust
door de hut heen.

Semene Vorosjilo en Andry Kroek stonden met de handen op den rug en met
de beenen door middel van stevige touwen aan elkander vastgebonden, in
een hoek der kamer. Danilo stond, met de armen op de borst gekruist,
in een anderen. Met uitzondering van een schildwacht, die de deur
versperde, waren de soldaten verdwenen. De officieren hadden zich
aan den disch neergezet, met hun sabels naast zich en hun pistolen
op de tafel, en aten en dronken, lachten en praatten vroolijk.

Maar waar was de kleine Maroessia toch?

Maroessia was, zwijgend als een schim, even na de terugkomst van
haar vader verdwenen. Had de blik van dezen, onbegrijpelijk voor
ieder ander, haar gezegd, wat zij moest trachten te doen, of had zij
zoo uit eigen beweging gehandeld? Zeker is 't, dat zij zonder door
iemand opgemerkt te worden, het vertrek had verlaten, en dat zij,
na tusschen de soldaten en de paarden, die het huis omsingelden,
doorgeslopen te zijn, den tuin bereikt had.

Zoodra het meisje daar gekomen was, bleef zij onder een grooten
kerseboom staan en drukte met de hand op haar hart, als wilde zij
het beletten te kloppen. Haar hoofd was gloeiend warm. Heete tranen
stonden in haar oogen. De wind verkoelde haar voorhoofd en deed haar
bedaren. Zij luisterde. Zou men haar vlucht bemerkt hebben? Het
verwarde, maar eentonige gebrom van de stemmen der soldaten drong
tot haar door en stelde haar gerust. Ook hoorde zij het geschreeuw en
het gelach der officieren, door wie geen enkel bevel tot vervolging
gegeven werd. Haar blik rustte nog even op het huis, dat nog alles
bevatte, wat zij ooit liefgehad en geëerd had, toen deed ze een
paar stappen voorwaarts. Behoedzaam drong zij in het kreupelhout
aan den rechterkant door. Maar ze zag of hoorde niets. Vervolgens
ging zij naar den linkerkant, aldoor luisterend, ternauwernood
ademhalend. Haar oog bespiedde alle schaduwen; zij doorzocht tot
zelfs de meest onwaarschijnlijke hoeken.

Eindelijk stond zij stil onder de groote appelboomen en voorzichtig
keek zij rond.

Plotseling schrok ze hevig: een vogel vloog op uit zijn nest. Eene
huivering ging over haar leden. Was zij dan zoo zwak?

Zij bleef een tijd lang tegen een boom aanleunen, waarvan de schaduw
haar verborg. De wind strooide de witte bloesems van de appelboomen op
het groene gras. "Het is, alsof het sneeuwt!" dacht ze in zichzelf. Zij
vreesde, dat het ritselen van de bladeren een ander geluid zou
overstemmen, het zwakke geluid, dat haar voorovergebogen hoofd en
haar luisterend oor schenen af te wachten, aldoor af te wachten.

Maar ... wat is dat? Enkele meters van daar, tusschen twee boomen,
vertoont zich... Zij vergist zich toch niet? Nee, het is de flinke
en krachtige gestalte van den nieuwen vriend, voor wien haar vader en
moeder nu moeten lijden,--voor wien ook zij alles zal trotseeren.--De
gestalte beweegt zich, zij sluipt als een slang tusschen de boomen
door. Zij zoekt zeker een verborgen doorgang, die naar de rivier leidt.

Met een haastigen stap loopt Maroessia haar achterna. Al gauw is de
rivier bereikt. Alleen maar een heg is er tusschen. Over deze heg buigt
hij zich heen en kijkt in 't rond. Aan den voet van een geweldigen
boom, waarvan de takken in de rivier hangen, heeft hij een schuitje
ontdekt. Een schuitje! Precies, wat hij noodig heeft; de rivier, dat
is de weg, die hem niet verraden kan. Juist wil hij de heg, die er hem
van scheidt, overklimmen, als twee kleine handen zijn arm omvatten
en een stem hem toefluistert: "Nee, nee, dat niet,--het schuitje
niet! De rivier is een spiegel, waarop men zelfs van verre alles ziet."

Geen wonder, dat hij hevig ontsteld was, nog meer ontsteld, dan wanneer
hij zich plotseling door tien soldaten, van top tot teen gewapend,
omringd had gezien; maar hij liet er niets van blijken. Men zag,
dat hij iemand was, die al lang aan allerlei soort van verrassingen
gewoon was.

Hij keek op en herkende het meisje.

"Wat doe je daar, beste meid?" vroeg hij, terwijl hij even glimlachte,
net alsof hij haar op de wandeling had ontmoet, en nu een gesprek wilde
aanknoopen. Maar er verliepen eenige oogenblikken, voordat Maroessia,
vermoeid en ontroerd als zij was, iets aan haar woorden kon toevoegen.

De man legde toen zijn hand op het hoofd van het meisje en streelde
haar langs de wangen, als wilde hij tegen haar zeggen: "Bedaar wat,
mijn kind!" Hij zelf was een toonbeeld van kracht, van behendigheid,
van onverschrokkenheid, van moed; maar op dit oogenblik, terwijl hij
tegenover dat kleine hijgende meisje stond, kwam er een glans van
goedheid op zijn gezicht. Zijn krachtige hand, gewoon om wapens te
hanteeren, legde zich zachter dan die van een moeder op Maroessia's
schouder.

"Wel m'n kind, wat wou je me nu zeggen?"

"Als u de rivier overgestoken was, zoudt u niet in Tsjigirine gekomen
zijn. En daar moet u toch naar toe. Ik heb aan een middel gedacht om
er heen te gaan."

"Ik luister naar je, mijn kind!" antwoordde de vluchteling.

"Laat ons dan eerst naar dien ouden muur gaan, daarachter kunnen wij
ons verschuilen."

Zoodra zij daar gekomen waren, zei zij:

"Daarginds, ver in de steppe, heeft vader een kleine hut, een
stal, waar men in den zomer de groote ossen laat blijven, als
men aan het hooien is, om ze niet alle avonden naar huis te moeten
terugbrengen. Voor de deur staat een groote wagen, met hooi beladen,
die morgen door vader naar huis had moeten worden gebracht. De ossen
blijven tot het aanbreken van den dag in den stal. Wij kunnen daar
beiden binnen een uur zijn. Dan zal ik, dan zullen wij, de groote
ossen voor den wagen spannen; dan moet u zich in het hooi verschuilen,
en dan zal ik u naar het huis van baas Kniesj brengen. Baas Kniesj
is een vriend van vader. Hij komt dikwijls bij ons, en als hij komt,
praat hij met de anderen. Ik kan hem alles vertellen, of als u dat
liever niet hebt, zal ik niets tegen baas Kniesj zeggen, maar trachten
te doen...te doen..."

Zij zweeg plotseling, want zij wist niet precies, wat het meest
gewenscht zou zijn. Toch hernam zij:

"Ik zal doen, wat u mij zegt."

Terwijl hij naar haar luisterde, werden zijn oogen vochtig en zacht
zei hij tegen haar:

"Wie heeft je op dat idee gebracht, Maroessia?"III.

EEN ROOVERGESCHIEDENIS.


"Ik ken een roovergeschiedenis, die mij daaraan deed denken,"
antwoordde het meisje. "Ik herinnerde mij, hoe de vrouw van den
struikroover uit het sprookje gevlucht was, en ik zei bij mezelf:
Dat zullen wij ook doen."

"Als wij toch een vrij langen weg af te leggen hebben, om aan den
stal in de steppe te komen, kan je mij die geschiedenis onder de
wandeling wel vertellen, is 't niet Maroessia?"

"Ja dat wil ik wel. Maar mag ik u dan naar Tsjigirine brengen?"

"Heel graag," antwoordde hij. "Maar zou je vader het wel goedvinden,
dat ik je voor gids gebruik? Zou hij er later niet boos over zijn?"

"Nee, dat zeker niet, want vader heeft mij aangekeken, en ik heb hem
begrepen," zei het kind. "Zijn oogen zeiden tegen mij: voor hèm moet
je alles verlaten, zelfs ons."

"Vooruit, dan geef ik mij aan jouw leiding over, beste
meid! Je moet mijn gids zijn, en ondertusschen kan je mij je
geschiedenis vertellen. Ik luister Maroessia; ik hou veel van
roovergeschiedenissen."

Zij gaven elkander de hand en liepen langs den oever voort. Na verloop
van een oogenblik zei hij tegen het meisje, omdat hij merkte, dat
zij het stilzwijgen bewaarde:

"Ik luister al, maar ik hoor niets."

"O!" antwoordde zij, "ik kan u de geschiedenis niet dadelijk
vertellen."

"En waarom niet, beste meid?"

"Wij zijn nog niet ver genoeg van de soldaten af; ik hoor ze nog. Ik
ben een beetje bang, dat wij... Het zou mij zoo spijten, als het mij
niet gelukte, u te brengen, waar u zooveel goed kunt doen."

"Men moet doen, wat men verplicht is, laat er van komen, wat er van
komen wil!"

Zij hief haar hoofd op en keek hem met groote oogen aan.

"Kom laat mij nu niet langer wachten, Maroessia! Ik merk wel, dat je
niet weet, hoe graag ik sprookjes hoor vertellen."

Maroessia begon:

"Er was eens een kozak, die zijn dochter aan een knappen jongen man
ten huwelijk gaf."

"Daar deed hij wel aan! Je sprookje begint goed, als de echtgenoot
ten minste een braaf man was," viel de vreemdeling in de rede.

Maroessia schudde 't hoofd, in plaats van een antwoord te geven,
en ging ongestoord verder:

"Het meisje hield niet veel van hem. Hij was wel knap om te zien,
maar zijn oogen bevielen haar niet, maar omdat haar vader erg op dit
huwelijk gesteld was, gehoorzaamde zij en trouwde met hem.

"Zoodra het huwelijk voltrokken was, nam de echtgenoot zijn jonge
vrouw met zich mee, ver, o! heel ver.

"Het huis van haar man was heel mooi, het was zelfs prachtig; het
was bijna een paleis, maar dan een somber paleis. Het stond in zoo'n
dicht en donker bosch, dat men de lucht bijna niet door de toppen
van de groote boomen zien kon. De echtgenoot bleef niet dikwijls bij
zijn vrouw. Iederen avond omhelsde hij haar en dan zei hij: 'Ik kom
weer gauw terug, vrouwtje!' en dan vertrok hij met zijn vrienden en
bleef soms twee, drie en zelfs wel tien dagen weg."

"Dat was heel leelijk van hem," zei de afgezant.

"Als hij terugkwam, praatte hij veel meer met zijn kameraden dan met
zijn vrouw. Hij gaf haar wel allerlei sieraden; maar daar was het
z'n vrouw niet om te doen; zij was niet ijdel; zij voelde zich diep
ongelukkig en werd langzamerhand erg verdrietig.

"Zij zei bij zich zelve: 'Omdat mijn leven zoo treurig is, wil ik
sterven. Ja, het is gedaan...'

"Maar het spreekwoord zegt terecht: 'Het verdriet komt dikwijls terug,
maar de dood komt slechts eenmaal.' Eens, toen zij alleen in het
groote sombere kasteel was en toen zij zich bij uitzondering eens
opgewekt gevoelde, zei ze bij zich zelf:

"'Waarom zou ik den dood zoo bedaard blijven afwachten? Ik zal eens
wat gaan wandelen.'

"En zij liep naar den tuin, die zich tusschen de steenen muren van het
kasteel en het bosch uitstrekte. Alles groeide, alles bloeide in dien
kleinen tuin. 'Sterven,' dacht zij, terwijl zij naar de bloemen keek,
'dat is toch ook niet alles. Ach! als ik maar gelukkig was, dan zou
ik veel liever blijven leven...'

"Toen plukte zij een ruiker van wilde bloemen, en toen zij zag,
dat deze zoo mooi was, zei zij tegen de bloemen: 'Waar zal ik je nu
zetten, arme bouquet? In mijn groote kamer is het zoo somber!'

"Ineens kwam er toen een andere gedachte bij haar op:

"'Als ik de andere kamers eens bezocht, dan zou ik er misschien wel
een vinden, die mij beviel.'

"Zoo gezegd, zoo gedaan. Zij liep verschillende kamers door; alle
waren groot, rijk en mooi, maar toch niet gezellig.

"'Nee,' dacht zij, terwijl zij van de eene naar de andere ging,
'deze moet ik niet hebben, deze moet ik niet hebben.'"

Op dat oogenblik hield de afgezant z'n hand voor Maroessia's mond.

"Wacht even!" zei hij zachtjes.

"Hebt u iets gehoord?" vroeg het kind.

De afgezant was op zijn knieën gaan liggen en hield zijn oor op
den grond.

Toen hij weder opstond, zei hij:

"Het detachement heeft het huis van je vader verlaten; de soldaten gaan
in galop naar den linkerkant. Als zij gevangenen met zich meenamen,
zouden zij niet galoppeeren. Maroessia! ik geloof, dat het in het
huis van je vader nu weer rustig is."

"Goddank!"

Zij liepen een tijdje zwijgend voort; ieder was in zijn eigen
gedachten verdiept.

De afgezant verbrak het eerst het stilzwijgen.

"De jonge vrouw," zei hij, "liep dus van de eene kamer naar de andere,
zonder er eene naar haar zin te vinden, en zij zeide: 'Laat ons nog
eens zoeken!'"

"Juist zoo," hernam Maroessia, "dat zeide zij! Ineens zag zij een
zeer smalle, maar stevig gesloten en vastgegrendelde deur voor zich.

"Wacht!" zei zij bij zich zelf, "de kamer, die men door deze deur
binnenkomt, moet ik hebben, daar ben ik zeker van."

"Zij deed allerlei pogingen om de deur te openen, maar deze bood
weerstand, en hoe meer weerstand zij bood, des te grooter werd haar
lust om er binnen te gaan."

"Juist," viel de vreemdeling in de rede, "daarin herken ik de vrouwen."

"Wat wilt u daarmee zeggen?" vroeg Maroessia verwonderd.

"Ik wil daarmee zeggen, dat alle vrouwen graag willen weten, wat zich
achter een gesloten deur bevindt. Maar ga voort, Maroessia! Heeft
die jonge vrouw de deur eindelijk open gekregen?"

"Ja. Den heelen dag bonsde zij op de deur, en eindelijk gelukte het
haar open te krijgen en de onbekende kamer binnen te treden. In
't eerst kon zij geen hand voor haar oogen zien; want het was er
stikdonker. Zij liep de kamer al tastende rond, maar vond nergens
deuren of ramen. De vier muren waren overal kaal. Ontmoedigd wilde zij
terugkeeren, toen zij eensklaps rechts van de kleine deur, die haar den
toegang tot dit vertrek had verleend, met de hand tegen een tafeltje
stiet, waarop zich een lantaarn bevond met een doosje lucifers er
bij. Natuurlijk stak zij dadelijk de lantaarn op, maar ook met behulp
daarvan kon zij geen andere deur in de kamer ontdekken. Toch gaf zij
het nog niet op. 'Deze kamer kan het einddoel niet zijn,' dacht zij;
'zij moet ergens heen leiden. Er moet ergens een deur zijn. Ik ga er
niet uit, voordat ik haar gevonden heb.'"

"Dat was eene stijfhoofdige vrouw," zei de afgezant.

"Stijfhoofdigheid was het niet; maar er was iets, dat haar voortdreef;
zij had een bepaalde gedachte! Zij zeide bij zich zelve: 'Mijn man
kan komen, en als hij komt, wie weet, of hij mijn nieuwsgierigheid
dan niet zal afkeuren!' Maar toch zette zij haar nasporingen voort."

"Zij liep zoo lang in de kamer rond, totdat zij eindelijk met den
voet tegen een ijzeren ring stiet...

"Zij hield er haar lantaarn bij: het was een luik in den vloer.

"Het scheen haar toe, alsof zij nooit in haar leven zoo voldaan
was geweest.

"Het luik was heel zwaar voor haar; maar als men iets met volharding
wil, gelukt het bijna altijd, het te doen. En na veel vergeefsche
pogingen lichtte zij het luik toch eindelijk op.

"Zij zag toen de treden van een smalle trap, die op een groot zwart
gat uitkwam. Zij was haar verkenningstocht nu eenmaal begonnen en
wilde dien voortzetten.

"En zij daalde er naar beneden."

"Zij was wel moedig," vond de vreemdeling.

"Zij verwachtte wel iets vreeselijks te zullen zien; maar wat zij zag,
overtrof nog het verschrikkelijkste, dat zij zich had voorgesteld.

"De kelder was geheel gevuld met bijlen, sabels, dolken, pieken,
lansen, groote messen, knotsen, met prachtige maar met bloed bevlekte
kleeren, met parelsnoeren, diamanten, robijnen en smaragden, met
turkooizen en saffieren, met prachtige stoffen. Dat alles lag door
elkander, en overal waren sporen van bloed. Toch aarzelde zij nog,
toen haar oog op iets sneeuwwits viel, dat op een stuk zwart fluweel
gehecht was. Het was eene blanke hand, wit als marmer, een bevallige
vrouwenhand, met kostbare ringen versierd.

"Zij zei huiverend bij zich zelf: 'Mijn man is het opperhoofd van een
rooverbende. Ons kasteel is erger dan een hol.' En dat veroorzaakte
haar een groot verdriet."

"Ga maar niet verder met deze geschiedenis voort Maroessia!" zei de
afgezant, "het zou je kwaad doen, vooral als zij nog verschrikkelijker
wordt."

"Misschien wel; maar wat doet dat er toe? U moet den afloop weten,
om goed te kunnen begrijpen, wat ik bedoel." En ze vervolgde:

"De jonge vrouw dacht lang over alles na. Vóór alles moest zij uit
het verschrikkelijke onderaardsche hol zien te komen. Zij kwam er
uit, deed het luik dicht, zette de lantaarn weder op hare plaats,
sloot alle deuren goed achter zich dicht en trad meer dood dan levend
haar kamer binnen. Zij was veel ongelukkiger sedert haar ontdekking,
en toch wilde zij niet meer sterven, maar wel vluchten."

"'Wat te doen?' dacht de jonge vrouw bij zich zelf. Het ondoordringbare
bosch omgaf het kasteel aan alle kanten. Men zag er geen enkelen
uitgang. Zeker kon zij op het gevaar af, dat zij zich ernstig zou
wonden, door het dichte kreupelhout heensluipen. Maar verder? Wie
zou zeggen, of zij zich, na een geheelen dag rondgeloopen te hebben,
niet weer op de plaats zou bevinden, vanwaar zij was uitgegaan? 'Wat
te doen? Wat te doen?' herhaalde zij bij zich zelve.

"'Al moest ik onderweg sterven,' zei ze eindelijk, 'ik moet vluchten,
en ik zal vluchten.'"

De vreemde vriend volgde oplettend het verhaal, dat zijn kleine
metgezellin hem onder het voortloopen deed. Maroessia merkte dit wel,
en het deed haar genoegen.

"Dat geeft hem wat afleiding," dacht zij.

Zij zou haar verhaal wel wat hebben willen verkorten, maar dan zou
hij het misschien minder goed begrijpen, en bovendien hadden zij den
tijd, zij om alles te vertellen, hij om alles aan te hooren; de hut
in de steppe, de stal met de groote ossen was nog ver weg.

Zij hervatte dus:

"De jonge vrouw ging opnieuw naar den tuin. Maar nauwelijks had zij
een paar stappen gedaan of zij hoorde hoefgetrappel.

"Zij bleef staan en hield haar adem in, en, verscholen achter den
stam van een dikken boom, luisterde zij. Toen zag zij het bleeke
gezicht van haar man te voorschijn komen uit het kreupelhout. Zijn
gewone metgezellen volgden hem. Het scheen, alsof zij allen als door
een tooverslag uit deze omheining van groen te voorschijn kwamen."

"Zij had nog maar juist den tijd gehad om zich beter tusschen het
kreupelhout te verbergen, en kon nu haar man ongemerkt gadeslaan. Hij
was van zijn paard gestegen en liep met langzame schreden voort, vlak
langs haar heen; ook de anderen gingen haar voorbij. Verscheidene
van die woestaards hadden roode vlekken op hun kleeren.

"Weldra hoorde zij de stem van haar man. Hij riep haar.

"Nee, het oogenblik was nog niet daar, waarop zij voor altijd zou
kunnen vluchten. Zij kwam moedig uit het kreupelhout te voorschijn
en ging voor hem staan.

"'Je ziet erg bleek,' zei hij tegen haar, 'en men zou zeggen, dat
je beeft. Je zult het onder deze boomen koud gehad hebben; kom hier
voortaan niet meer.'

"Toen haalde hij uit zijn zak een klein voorwerp:

"'Ziedaar! Je merkt, dat ik wel aan je gedacht heb.'

"Bij deze woorden bood hij haar een ring aan, die als een kleine
zon schitterde.

"'Wil je dien hebben?'

"Zij deed zich geweld aan, om dit aanbod niet van de hand te wijzen,
en vroeg hem, waar hij dit kleinood vandaan had.

"'Als mijn vraag hem in verlegenheid brengt,' zei zij bij zich zelve,
'als er ontsteltenis op zijn gezicht te lezen is, dan zal dit een
bewijs zijn, dat hij nog niet heelemaal verhard is.'

"Maar hij antwoordde haar op een luchtigen toon:

"'Ik heb hem op de jacht in handen gekregen, liefste!'

"'Op de jacht?'

"Tegelijkertijd dacht zij: 'Wat er ook gebeuren moge, ik zal volhouden;
ik wil eindelijk weten, waaraan ik mij te houden heb.' Zij voegde er
dus bij: 'De jacht op ringen? Ik heb nog nooit van mijn leven over
zoo'n zonderlinge jacht hooren spreken.'

"'Minder zonderling, dan je wel denkt,' zei hij, 'maar zeker
vermoeiend, en zelfs zoo vermoeiend, dat ieder na den afloop ervan
behoefte aan rust heeft. Dat is op dit oogenblik ook met mij het geval,
daarom ga ik naar bed want ik val bijna om van den slaap. Later zal
ik je wel eens op zoo'n jacht meenemen, en ik denk wel, dat 't in je
smaak zal vallen.'

"Daarop verliet hij haar met een lach en begaf zich ter ruste in
den vleugel van het oude gebouw, waarin zij woonden. Zijn vrienden
volgden zijn voorbeeld. Eenige oogenblikken daarna was zij zeker wel
de eenige in het kasteel, die niet sliep.

"Toen kwam het plan weer bij haar op om te vluchten. Ze ging voor
de tweede maal naar den tuin en liep dadelijk naar de plaats waar ze
haar man zoo plotseling had zien verschijnen.

"Daar ging de jonge vrouw aan den voet van eene met mos begroeide
rots zitten die tusschen de dikke wortels van een reusachtigen boom
ingesloten was, om te overdenken wat haar te doen stond. Maar toen
zij ertegen leunde bezweek de rots zoo plotseling onder haar gewicht,
dat zij omver viel."

"Juist zoo!" zei de afgezant, "dat was de ingang waardoor de bandieten
binnenkwamen..."

"Ja, het was de geheimzinnige deur. Zij was zoo over haar val
verwonderd, dat zij eenige oogenblikken bleef liggen, zonder zich
te durven verroeren. Waar was zij? Boven haar hoofd bevond zich een
donkergroen gewelf, waardoor slechts hier en daar een plekje van den
blauwen hemel te zien was.

"Toen zij eenigszins van haar schrik bekomen was stond zij op, legde
bij den onzichtbaren toegang een witten steen en was verstandig genoeg
om naar het kasteel terug te keeren, om er zich van te verzekeren,
dat haar man en zijn metgezellen niet wakker waren.

"Maar die waren allen in een diepen slaap gedompeld, zooals dit gebeurt
met iemand, die veel van zijn krachten gevergd heeft. Op haar teenen
voortsluipend, ging zij van deur tot deur, schoof er zonder gedruisch
de grendels op en sloot alle luiken. Dit was één goede voorzorg;
maar zij nam nog een andere, die ook te pas kwam, namelijk om de
lichte kleederen, die zij altijd droeg, tegen zwarte te verruilen;
toen ging zij snel naar de plaats, die door den witten steen aangewezen
was. Toen zij die teruggevonden had, ging ze, evenals de eerste maal,
tegen de rots aanleunen en opende haar. De hooge steenen deur, die
de rots verborg, was zoo ingericht, dat zij vanzelf dichtging. Nu
begon zij te loopen, telkens weer harder.

"Na verloop van een half uur bereikte zij een punt, waarop meer dan
tien wegen uitkwamen, die alle in verschillende richtingen liepen.

"Zij deed een paar passen langs den eenen, toen langs een anderen, en
zoo alle tien. Het kwam er op aan, zich niet te vergissen. Het ongeluk
was, dat zij allemaal op elkaar geleken, waardoor het moeilijk was,
den eenen boven den anderen te verkiezen. Eensklaps ontdekte zij in
een van deze gangen iets wits. Zij liep er heen. Het was een kleine,
fijne zakdoek, waarvan de vier hoeken fraai geborduurd waren.

"Ik hoor iets, dat ons volgt," zei Maroessia ineens, haar verhaal
afbrekend. De vreemdeling had het ook gehoord. Hij nam Maroessia bij
den arm en plaatste zich met zijn opgeheven stok voor haar.

"Ach!" zei Maroessia, "het is een groote hond!"

Terwijl ze dat zei deed de afgezant zoo'n plotselingen sprong, dat
Maroessia zich niet kon verklaren, hoe hij het dier, dat zich zoo
onverwacht aan hem vertoond had, zoo snel met zijn dikken stok had
kunnen doodslaan.

De afgezant lag met zijn eene knie op den grond. Toen hij weer opstond,
lag het dier levenloos aan zijn voeten.

"Het was een wolf," zeide hij bedaard tegen het kind, "hij moet wel
honger gehad hebben, dat hij ons zoo van nabij gevolgd is."

"O!" zeide Maroessia tegen haar vriend, "u bent ook voor niets bang."

"Wel zeker," zei de afgezant, "ik ben bang voor alles, wat je
geschiedenis afbreekt. Dus had de vrouw van den bandiet een zakdoek
gevonden."

"Ja," zei Maroessia.

"Het zien van dien fijnen zakdoek, die zoo lekker rook en ongetwijfeld
van een vrouw was, gaf haar stof tot nadenken.

"'Ze zijn hier vanmorgen langs gekomen,' zei ze bij zich zelf, 'en
als dat zoo is, komen zij er waarschijnlijk nu niet meer. Ik moet
dien weg kiezen.'

"Maar voordat ze dien insloeg, kwam de gelukkige gedachte bij haar op,
een mooi rood lint, dat zij om haar hals droeg, zóó op te hangen aan
een tak, die zich over een ander voetpad, dan dat, hetwelk zij wilde
inslaan, uitstrekte, dat men het in de verte kon zien. 'Zij zullen dit
lint zien en mij dus vervolgen langs den weg, dien ik niet ingeslagen
heb.' Dat was niet slecht bedacht, om hen van het spoor af te brengen,
niet waar?"

"Het was zeer goed bedacht," zei de afgezant.

"Gelukkig, dat zij daaraan gedacht had, liep zij vlug het pad langs,
waar zij den geborduurden zakdoek gevonden had. Zij liep den geheelen
dag door. De avond viel; de duisternis was zoo dik, dat zij niet meer
wist, wat zij boven haar hoofd had, of dit een gewelf van rotsen of
een koepeldak van bladeren was.

"'Laat ik maar aldoor voortloopen,' dacht zij bij zich zelf, toen
zij zich vermoeid voelde. 'God, die mij tot hiertoe geleid heeft,
zal mij niet verlaten.' Eensklaps stiet zij tegen iets aan. De weg
maakte daar een bocht; maar in plaats van zich te beklagen over
de pijn, die zij zich zelve had berokkend, scheelde het niet veel,
of zij had in haar verwondering een kreet van vreugde geslaakt.

"Alle sterren van den hemel fonkelden eindelijk boven haar hoofd;
geen gewelf, noch van steenen, noch van ineengegroeide takken was
meer boven haar, zij was op een groote open plek!"

"Zoo, des te beter!" zei de afgezant, "dat doet mij voor haar
pleizier."

In plaats van eenig antwoord te geven, schudde Maroessia met het
hoofd en drukte zijn hand nog steviger.

"Ongelukkig zou de vrouw van het opperhoofd der bandieten zich niet
lang kunnen verheugen; want zij hoorde ineens heel duidelijk stemmen,
geschreeuw en het getrappel van paarden, die in galop komen aanrennen.

"Wat nu te doen? Waar een schuilplaats te vinden? Hoe zich onzichtbaar
te maken? Naar de gang terug te keeren? Dat nooit! Dat zou hetzelfde
zijn, als naar het kasteel terug te keeren.

"Er stond op deze open plek een forsche eik met dichtgebladerde
takken, die tot op den grond neerhingen. In een wip klom zij als een
eekhorentje van den eenen tak op den anderen, totdat zij den hoogsten
bereikt had. Zij had er goed aan gedaan, geen minuut te verliezen;
een oogenblik daarna kwamen alle bandieten van vijf of zes kanten te
gelijk te voorschijn, want alle gangen liepen op deze open plek uit.

"'Welnu?' riep een haar welbekende stem tot vijf ruiters, die
aankwamen rijden.

"'Niets,' antwoordde er een. 'Ik heb niets anders gevonden dan dit,'
en hij hield een rood lint omhoog.

"Op dit lint sloeg het opperhoofd geen acht. Wist hij wel, dat zijn
vrouw er ooit zoo een had bezeten?

"'Ik heb niemand gezien,' antwoordde een tweede.

"'Geen spoor,' zeide een derde.

"En allen verklaarden achtereenvolgens hetzelfde.

"'Laat ons nog eens zoeken!' riep de echtgenoot uit. 'Wij moeten haar
dood of levend terugvinden. Komaan! Op weg! Ons geluk hangt er van af.'

"Hij voltooide zijn volzin niet; want iets bijzonders had zijn
aandacht getrokken.

"In een oogwenk was hij van zijn paard gesprongen, had zich
voorovergebogen en had van den grond een voorwerp opgeraapt, dat hij
aandachtig bekeek.

"'Een zakdoek!' riep hij aan de anderen toe, 'een vrouwenzakdoek! Zij,
die wij zoeken, is niet veraf.'

"Het gras was hoog en stond dicht op elkaar. Nu begonnen zij allen
het terrein te verkennen, sommigen op handen en voeten, anderen met
hun sabels en hun pieken; sommigen verpletterden de jonge boompjes
onder de pooten van hun paarden, anderen velden ze door middel van
bijlslagen neer om er zich van te verzekeren, dat de vluchtelinge
zich daartusschen niet verscholen had.

"Zij vonden hoegenaamd niets.

"Intusschen keek de echtgenoot naar de lucht in de richting van den
grooten dichtgebladerden eik.

"'De bladeren van dezen boom zijn zeer dicht,' zei hij bij zich zelf;
'al de vrouwen zijn vogels. Wie weet, of mijn vrouw er niet boven
in zit?'

"Hij neemt een lans uit de hand van een zijner manschappen, klimt op
de onderste takken, en terwijl hij zich met de eene hand vasthoudt,
begint hij met de andere de bovenste takken met de punt van zijn lans
te doorboren."

"Die arme vrouw!" zei de afgezant, "nu is het met haar gedaan."

"Wat had zij er goed aan gedaan, haar zwarte japon aan
te trekken!" hernam Maroessia. "Dank zij deze donkere kleur,
bemerkte haar man haar niet. Hij stak de punt van zijn lans in de
donkerste gedeelten van het dicht gebladerte. Verschrikt, sprakeloos,
onbeweeglijk, hield zij den tak, die haar tot steun diende, krampachtig
met de armen omklemd.

"Driemaal drong het koude ijzer in haar vleesch door; bloed stroomde
uit de wonden, maar zij verroerde zich niet, zij bezat dien moed,
zij gaf geen gil en liet geen enkelen kreet hooren."

"Je geschiedenis is verschrikkelijk, Maroessia! Ach! die ongelukkige!"

Maroessia, die geheel met haar verhaal vervuld was, vervolgde:

"De luitenant van haar man, die wel zag, dat alles vruchteloos was,
zei toen tegen zijn kapitein:

"'De tijd, dien wij op deze plek verliezen, is slechts in het voordeel
van haar, die wij zoeken. Het dorp is dichtbij, de stad is niet ver
verwijderd. Als wij hier een kwartier langer blijven, zal uw vrouw
er vóór ons aankomen, kapitein! En dan is er geen verhelpen meer aan.'

"Bij de gedachte, dat zijn vrouw, die blijkbaar in het bezit van zijn
geheim was, hem zou kunnen ontsnappen, en dat zijn levenswijze dan
bekend zou worden, kwam er een vloek over de lippen van den kapitein.

"'Te paard!' riep hij uit, 'te paard en rijdt, alsof het uw leven
gold!'

"Zij gaven hun paarden de sporen en reden in gestrekten draf weg.

"Het werd tijd; de arme vrouw kon zich niet meer vasthouden; zij liet
zich op het gras neerglijden op het gevaar af, een doodelijken val
te doen."

Op dit oogenblik deed Maroessia een stap achterwaarts.

"Hoort u dat?" zei zij.

"Een geweerschot," antwoordde de afgezant kalm, "dat is al het derde
sedert wij op weg zijn. Maar laat je dat niet verontrusten: het is
voor ons uit en vrij veraf. In tijden, als de tegenwoordige, hoort
men telkens en overal geweerschoten. De schoten werden niet in de
richting van ons gelost, evenmin als in die van het huis van je vader."

"Bent u daar zeker van?" vroeg zij.

"Bepaald zeker. Als je weer hoort schieten, let er dan maar niet
op. Men moet aan dat geluid wennen. Maar ga nu met je verhaal voort!"

"De arme vrouw lag op den grond. Ik weet niet precies, hoeveel uren
zij daar bewusteloos bleef liggen," zei Maroessia. "Toen zij weer
tot bewustzijn kwam, was de nacht niet meer zoo zwart: de vogels
begonnen te ontwaken, en het gras, dat geheel nat van den dauw was,
scheen als met witte paarlen bezaaid. Zij had kracht genoeg om het
bloed van haar wonden te stelpen en scheurde haar mooie japon aan
stukken, om daarvan windsels te maken. Zou zij kunnen loopen? Zij
had reeds veel bloed verloren.

"Maar zij moest loopen, en zij liep ook. Zij liep met moeite;
haar armen en haar zijde waren door de lansstooten gewond, maar
langzamerhand schonk de beweging zelf haar nieuwe krachten.

"Zij bemerkte toen, dat zij op een grooten gebaanden weg was; dit deed
haar moed toenemen. Maar, ondanks dit alles, voelde zij haar zwakte
vermeerderen, toen zij tot haar geluk het geratel van wielen hoorde.

"Een groot rijtuig, met een massa hooi beladen,--luister goed naar
mij!--reed langzaam voort, getrokken door twee stevige ossen, met
groote kromme horens. Naast dit rijtuig liep een oud man, die een
lied zong.

"Zij verhaastte haar schreden, en het gelukte haar, het rijtuig en
den voerman in te halen.

"'Help mij,' zei ze tegen den grijsaard. 'Heb medelijden met mij! Ik
heb geen krachten meer om het dorp te voet te bereiken!'

"Maar tegelijkertijd hoorde zij in de verte het geschreeuw der
struikroovers, die op hun schreden terugkeerden. Het aanbreken van
den dag noodzaakte hen zonder twijfel om naar huis te gaan.

"'Ik ben verloren,' zei zij tegen den grijsaard. 'Die menschen,
die daar aankomen, zijn bandieten en mijn man is hun opperhoofd.'

"'Verberg u in het hooi,' zei de grijsaard tegen haar, 'en houd u
doodstil. Gauw maar!'

"Spoedig was zij in het hooi verborgen en bleef daarin, zonder zich
te verroeren. Binnen eenige oogenblikken waren de struikroovers vlak
bij het rijtuig, dat langzaam voortreed.

"'Heidaar!' riep het opperhoofd den grijsaard toe, die naast zijn
ossen liep, terwijl hij zijn pijp rookte, 'heb je onderweg ook een
jonge vrouw ontmoet, die scheen te vluchten?'

"'Een jonge vrouw?' herhaalde de grijsaard, terwijl hij met de
hand over zijn voorhoofd wreef, als trachtte hij zijn gedachten
te verzamelen.

"'Ja zeker, een jonge vrouw!'

"'Zoo! Een jonge vrouw...'

"'Wil je ook antwoorden?'

"'Waarom niet?'

"'Antwoord dan!'

"'Ik heb geen jonge vrouw gezien.'

"'Ben je daar wel zeker van? Zij moest toch denzelfden weg volgen
als jij...'

"'Dat is best mogelijk; maar ik heb niets gezien. Mijn oogen zijn
in de laatste twee jaren erg verminderd. Zoo gaat het in de wereld:
men wordt oud, men leeft niet eeuwig.'

"'Die kerel schijnt een slimme vos te zijn,' zei de luitenant. 'Hij
drijft den spot met ons.'

"'Weet je wel, wien je voorhebt?' vroeg het opperhoofd hem.

"'Hoe zou ik dat weten?' antwoordde de grijsaard. 'Het is de eerste
maal, dat wij elkaar zien. Bovendien, weest wat ge wilt, heeren of
struikroovers, wat kan dat een armen grijsaard schelen, die niets op
de wereld bezit?'

"'Je bezit toch je leven,' zei de luitenant.

"'Mijn leven?' antwoordde de boer. 'Wat is het leven mij waard,
als ik alle dagen hard moet werken?'

"'Je leven zullen we je laten behouden, oude babbelaar, maar je hooi
zullen wij je ontnemen.'

"'Mijn hooi is mijn hooi niet. Als ik u zeg, dat ik niets op de wereld
bezit, dan wil dat niet zeggen, dat ik zoo'n berg hooi heb. Als u
mij dien wilt ontnemen, doet het dan, maar takelt mij eerst wat toe;
als ik zonder wonden en zonder hooi terugkom, zal mijn heer, die niet
met zich laat gekscheren, denken, dat ik het heb verkocht om er drank
voor te koopen. Het komt al op hetzelfde neer, of ik stokslagen van
hem dan wel van u krijg.'

"'Oude gek!' antwoordde de luitenant, die moeite had om niet te
lachen. 'Wij willen van je hooi maar een beetje hebben om aan onze
paarden te geven.'

"'Als dat moet, dan moet het!' zei de grijsaard, 'maar laat mij het u
dan zelf geven en het zoo aanleggen, dat er zoo weinig mogelijk van te
zien is. Als dat zoo kan gaan, zal ik er misschien ongedeerd afkomen.'

"'Hebt u zoo genoeg?' vroeg hij na voorzichtig een tiental handenvol
van zijn wagen genomen te hebben. 'Als ik nog meer nam zou er een
leegte ontstaan en dat zou gezien worden, en ik zou er voor moeten
boeten. Misschien dat het nu nog wel zal losloopen, als mijn heer
het hooi ten minste niet naweegt.'

"De luitenant knikte, als wilde hij zeggen: Zoo is het genoeg,--en
de kapitein wendde zich tot den boer met de woorden:

"'Je kunt verder gaan, maar vooraf wil ik je twee dingen te raad
geven. Het eerste is, je niet om te keeren om te zien, wat er achter
je voorvalt. Het tweede, tegen niemand over je ontmoeting te spreken.'

"'Ik weet een geheim te bewaren,' antwoordde de oude boer met een
onnoozel gezicht. 'Ik zal uw raad opvolgen.'

"En hij gaf zijn ossen een paar slagen om hun het sein tot voortrijden
te geven.

"Na verloop van tien minuten kon hij het rennen van de paarden der
struikroovers hooren. Het gedruisch verminderde langzamerhand en was
eindelijk in 't geheel niet meer te hooren.

"'Zij zijn het bosch weer ingegaan,' zei de grijsaard alsof hij in zich
zelf sprak, 'maar dat is nog geen reden om zich overwinnaar te voelen.'

"De raad was goed en werd opgevolgd. De jonge vrouw, die in het
hooi verborgen was, verroerde zich niet. Een half uur daarna kwam
het dorp,--het was meer dan een dorp, het mocht wel een kleine stad
heeten,--in het gezicht. De wagen reed langs een breede straat, alsof
er niets gebeurd was, toen door een groote poort een binnenplaats op.

"'Ziezoo!' zei de grijsaard, 'God heeft het zoo gewild: het is
nu gedaan.'

"Op die wijze werd de vrouw van den kapitein der bandieten eindelijk
gered.

"Men bracht haar bij welgestelde en liefdadige menschen, waar iedereen
zorg voor haar droeg tot op het oogenblik, waarop haar vader,
onderricht van het onvoorzichtige huwelijk, dat hij haar had doen
aangaan, haar kwam terughalen.

"Men liet het bosch omsingelen in de hoop, dat men de bandieten zou
bemachtigen; maar het was reeds te laat: het kasteel was verlaten,
toen de justitie kwam. Toen zij het gevaar inzagen, ontdekt te worden,
hadden zij er niet durven blijven."

"Dat was jammer," zei de afgezant. "Maar de vrouw was gered, en dat
was het voornaamste. Waarlijk! je vertelling is zeer belangrijk, en
je hebt er wel aan gedaan, mij haar uitvoerig mee te deelen. Mooie
sprookjes verkorten den weg."

"De reden, waarom ik u dit verteld heb," zei Maroessia, "bestaat
hierin, dat het ons van nut kan zijn."

"Ik heb het begrepen, m'n kind," zei de afgezant, "heel goed
begrepen. O, wij verstaan elkaar wel."

"Toch," voegde hij er bij, "heeft de geschiedenis van de blanke hand
met diamanten en van de lanssteken in de bladeren van den grooten
eik mij doen huiveren."IV.

DE VLUCHT.


Het was nog nacht, maar de morgenkoelte deed zich reeds gevoelen. In
een verwijderd klooster hoorde men de vroegmissen zingen; het riet
aan den oever boog zich voor den wind.

"Wij moeten nu linksaf," zei Maroessia.

Twee minuten daarna betraden zij de steppe.

Tot dusverre hadden zij langs den oever der rivier geloopen, bijna
altijd beschermd door de boomen.

Hoewel Maroessia en de afgezant geen tijd te verliezen hadden,
bleven zij toch onwillekeurig stilstaan en ademden met volle teugen
de frissche lucht van deze vlakte in.

"Kijk dien kant eens uit!" zei Maroessia. "Dat zwarte stipje daarginds
is de stal, waarover ik u gesproken heb. Nu moeten wij nog eens
linksaf: daar zullen wij de ossen vinden."

"Laat ons dan nog eens linksaf slaan," zei de afgezant.

De steppe breidde zich zoo ver zij zien konden voor hen uit; een paar
hooge hoopen hooi, die nog pas opgestapeld waren, belemmerden alleen
het gezicht.

De afgezant klom op een daarvan om te zien, of er in de verte iets
te zien was.

"Blijf daar niet staan!" riep Maroessia hem toe; "u bent zoo lang,
men zou u van verre zien."

Alles scheen rustig te zijn. De afgezant gaf aan Maroessia een wenk
om ook eens te komen kijken en wilde er haar op helpen klimmen;
maar dat was niet noodig; want in een oogenblik was zij er op.

"'t Lijkt wel of jij vleugels hebt," zei de afgezant tegen haar.

"Vader noemt mij altijd zijn klein eekhorentje," antwoordde het kind
met een zekeren trots.

Zij keek ook, maar slechts naar een enkelen kant, en wel naar dien,
waar het huis van haar ouders stond.

"Ziet u daar ginds wel?" zei ze. "Kijk eens voor mij; want mijn oogen
zien op dit oogenblik niet goed,--het schijnt mij evenwel toe, dat
alles er rustig is."

"Ja, ja," zei de afgezant, "alles schijnt te zeggen: rust."

Nadat ze nog even rondgekeken hadden, klommen zij van den hoop hooi
af. Zij liepen nog enkele meters en kwamen nu bij eene heg, die een
kleine vallei omgaf.

"Hier is het!" zei Maroessia. "Help mij nu, den boom van de deur te
lichten. Hier zijn de ossen, ziet u ze?"

"Ik zie ze, zij zien er prachtig uit!"

De beide ossen, die op het gras lagen, bleven onbeweeglijk als twee
groote bergen. Maroessia streelde met haar kleine hand hun gehoornde
koppen. Een dof geloei was het antwoord op de liefkoozingen van
het kind.

"Stil, stil," zei Maroessia haastig. "Je moet mij heel bedaard
volgen! Gauw maar!"

Men zou gezegd hebben, dat de ossen deze woorden van hun kleine
meesteres begrepen, want zij stonden zonder gedruisch op en volgden
haar gedwee.

"Zij zijn veel grooter dan ik," zei Maroessia lachend, "en toch zijn
we even oud."

De wagen, met hooi beladen, stond niet ver af.

De ossen waren er al spoedig voor gespannen.

"Haast u!" zei Maroessia. "Waarom kijkt u mij zoo aan?"

"Dat komt, omdat je zoo klein bent, Maroessia!" zei de afgezant,
"zoo heel klein! Men zou je veeleer voor een klein vogeltje kunnen
houden, geschapen om in deze steppen rond te fladderen en te zingen,
dan voor iemand, die zulke belangrijke zaken aan de hand heeft!"

De afgezant had gelijk. Het kleine meisje scheen nog kleiner midden
in deze uitgestrekte vlakte, bij die ontzaglijke ossen en bij den
grooten wagen, naast dezen reus van een man.

"O, wat zou ik graag groot willen zijn!" zuchtte Maroessia. "Kijk! hier
is de zakdoek van moeder, ik zal dien, evenals de oude vrouwen, om
mijn hoofd doen, dan zal ik er wel heel oud uitzien, niet waar? Kijk
mij maar eens aan!"

Haar groote oogen keken hem van onder den bruinen zakdoek aan, die
haar blonde lokken en haar schouders geheel bedekte.

De afgezant keek haar teeder aan en glimlachte. Gedurende een oogenblik
wilde of kon hij niets zeggen.

Toen hij eindelijk antwoordde, was zijn stem heel zacht, zoo zacht,
dat men zou gezegd hebben, dat het de zijne niet was.

"Weet je den weg wel, Maroessia?" vroeg hij.

"Ik ken dezen weg best. Je moet aldoor rechtuit tot aan het kleine
meertje gaan, en als je daar gekomen bent, sla je rechtsaf, en dan zie
je van den top van een heuveltje het dak van het huis van Kniesj. Als
je daar eenmaal bent, is 't niet moeilijk om in Tsjigirine te komen. Ik
heb Kniesj wel eens tegen vader hooren zeggen: 'Het moet al een domoor
zijn, die dezen weg niet weet te vinden.'"

"Ken je Kniesj?"

"Ik ken hem, hij komt dikwijls bij ons."

"Zal hij je goed ontvangen?"

"Dat weet ik niet ... ik denk het wel?"

"En als hij je eens slecht ontving?"

"Maar hij zal ons nooit kunnen verraden, niet waar? Het is een
vriend... O neen! een vriend van vader kan geen verrader zijn."

"Weet je wel, Maroessia!" vervolgde de afgezant, terwijl hij het kleine
meisje strak aankeek, "weet je wel, dat het land vol vreemdelingen,
soldaten, menschen zonder medelijden is? Weet je wel, dat wij slechts
vijanden, sabelhouwen of geweerschoten zullen ontmoeten? Weet je wel,
dat er overal bloed vloeit? Weet je dat wel?..."

"Ja," antwoordde Maroessia, "ik weet dat alles."

"Booze oogen zullen je bespieden; men zal je vragen doen, waarvan al
de woorden strikken zullen zijn, en als je onhandig antwoordt, als je
het minste gebaar, de minste beweging maakt, als je spreekt, als je
bloost, als je even beeft, zal alles verloren zijn... Weet je dat wel?"

"O! ik zal niet onhandig antwoorden, ik zal iedereen wel goed te
woord staan: ik ben niet bang!"

"Het kan zijn, beste meid, dat wij den dood tegemoetgaan!"

"Nee," zei Maroessia, "wij zullen eerst later sterven. U moet eerst
in Tsjigirine aankomen. Als u daar eenmaal bent, zal ik sterven, als
het zoo wezen moet!... maar u moet eerst te Tsjigirine zijn! O ja!..."

De afgezant zei niets, maar hij nam het meisje in zijn armen en drukte
haar tegen zich aan, terwijl hij haar heel zachtjes "m'n lieve kind"
noemde.

"Maroessia!" zei hij toen, "wij zullen zeer zeker noodlottige
ontmoetingen hebben; de soldaten zullen je gevangen nemen, je
ondervragen. Als men naar den wagen toe kwam, zelfs met het doel om
dien te doorzoeken, dan zou je je toch wel kalm houden, dan zou je
toch niet gelijken op een patrijs, die ziet dat de jager zijn nest,
dat dicht in de nabijheid verborgen is, nadert. Je begrijpt mij,
niet waar?"

"Ja, ik begrijp u. Ik moet zijn... ik moet zijn... zooals u. Ik zal
ook zoo wezen."

"Als iemand je mocht vragen, waar je naar toe gaat, dan moet je
antwoorden, dat je dezen wagen, met hooi beladen, naar de woning van
Kniesj brengt, die het van je vader heeft gekocht. Versta je?"

"Ja, ik versta het."

"Als wij het huis van Kniesj goed en wel bereiken, zal deze ons zeker
op den drempel van zijn deur te gemoet komen. Begrijp je?"

"Ja."

"Dan moet je tegen hem zeggen: 'Wat hebt u mooi koren op uw land
staan! Ik heb het bewonderd, toen ik er voorbijkwam. Het is nog wel
wat groen, maar ik geloof, dat men het desnoods zou kunnen gebruiken,
voordat het geheel rijp is.' Dat is heel lang, beste meid! Maar je
kunt die woorden toch wel onthouden, niet waar?"

"O ja," antwoordde Maroessia. "Luister maar, ik zal ze eens herhalen!"

Zij herhaalde ze en vergat niets, geen enkel woord.

"Je bent een kleine schat!" zei de afgezant. "Maar laat ons nu
voortmaken!"

Hij klom op den wagen, maakte een groot gat in het hooi en verborg
zich daarin.

Maroessia zette zich neer op de plaats, die een vrachtrijder zou
ingenomen hebben, spoorde de ossen met haar lief stemmetje aan, dat in
't eerst een beetje trilde. Toen zette de zware wagen zich langzaam
in beweging.

De moeilijke tocht, midden in den nacht, was begonnen...V.

EEN ONTMOETING.


Ossen weten nooit, hoeveel haast men heeft. De wagen reed naar den
zin van Maroessia veel te langzaam; de afgemeten stappen der ossen
werden op de stem van hun kleine vriendin wel wat grooter, maar zij
liepen toch niet harder.

Alles was stil; de laatste sterren flonkerden aan den hemel en
langzamerhand brak het daglicht door; van tijd tot tijd deden een
geweerschot of een kreet, bestemd om de schildwachten op hun hoede
te doen zijn, die diepe stilte nog des te meer uitkomen.

Maar ieder geluid, dat zich onverwachts deed hooren, joeg Maroessia een
huivering over de leden. Hoeveel malen deed een windvlaag al het bloed
naar haar hoofd stijgen! Ach! het was niet voor zich zelf, dat zij
zoo gemakkelijk beefde. Wat haarzelf betrof, was zij onverschrokken,
maar haar vrees was voor den ander. Eensklaps zei ze:

"Verschuil u goed! Daar komen menschen!"

Het was zoo, zij had goed gehoord. Al spoedig daarna omsingelde een
afdeeling Russische ruiters den wagen.

"Waar ga je naar toe? Waar kom je vandaan? Wie ben je?" riepen
verscheidene barsche stemmen.

"Ik ben de dochter van Danilo Tsjabane," antwoordde Maroessia.

"Laat je ossen dan stilstaan!" riep een officier haar toe.

Maroessia liet de ossen stilstaan.

"Waar kom je vandaan?"

"Van ons vandaan."

"Wat bedoel je daarmee?"

"Niet ver van dien kant af."

"En waar ga je naar toe?"

"Ik ga naar baas Kniesj toe."

"Wie is Kniesj?"

"Dat is een vriend van vader. Hij heeft dit hooi van ons gekocht,
en ik breng den wagen naar hem toe."

"Wat heb ik je gezegd, beste vriend?" zei een andere officier. "Het
is een boerenwagen, en anders niet. Maar jij ziet overal verraders
en ontsnapte gevangenen."

"Wat zullen wij met onze vangst doen?... Beste meid! wil je je bij
het regiment aansluiten? Maar och! je bent te klein, je zoudt er
beter aan gedaan hebben, vanmorgen niet uit je wieg te komen."

"Dit hooi," antwoordde de eerste officier, "is toch niet te
versmaden." En zich tot Maroessia wendende, voegde hij er bij:

"Is het huis van dien Kniesj nog veraf?"

"Nog al..."

"Wat bedoel je daarmee? Zou men er met den stap, waarmee je ossen
loopen, in één uur of in twee kunnen komen?"

"In twee misschien, en mogelijk ook wel in drie."

"Welnu dan, ik zou er voor zijn, dat wij dezen wagen tot aan het
huis van dien man vergezelden; en als hij op dit hooi gesteld is,
dan moet hij het maar van ons koopen. Beste meid! is het huis van je
vader nog al netjes ingericht? Is hij een rijk grondbezitter?"

"Hij heeft een grooten tuin en veel appelen."

"Dom gansje! Het is ons niet om appelen te doen... Maar komaan! laat
ons zelf eens gaan zien, hoe het met dien Kniesj gesteld is. Het kan
niet anders, of ons bezoek zal een aangename verrassing voor hem zijn."

De officier gaf zijn paard de sporen en snelde vooruit. Zijn kameraad
volgde hem, terwijl hij bromde:

"Je bent een echte gek! Daar hebben wij nu al een geheelen dag
doorgebracht met doelloos rond te zwerven. Waar gebruik je ons voor?"

"Voorwaarts, meisje!" zeiden de soldaten tegen Maroessia. "Voorwaarts!"

De wagen reed voort, omgeven door de afdeeling soldaten.

Maroessia zag zich van alle kanten door woeste gestalten omringd.

Terwijl zij zich angstig afvroeg, wat zij doen zou om zich aan dit
dreigend gevaar te onttrekken, sloeg zij een blik op de gezichten van
hen, die haar omgaven. Allen waren met lange snorren versierd, door
de zon gebruind, hardvochtig, somber en onverzoenlijk, en schenen uit
te rusten na vele vermoeienissen en bloeddorstige daden. "Hoevelen van
de onzen hebben die kerels al gedood en vermoord?" vroeg het kind bij
zichzelf. "Is het niet verschrikkelijk daaraan te denken? Zouden zij
zich het kwaad wel herinneren, dat zij bedreven hebben? De gezichten
van enkelen zijn somber... Misschien hebben zij niet allemaal een
hart van steen? En als zij hem eens ontdekten! O neen! zij zouden
geen medelijden hebben!"

Ofschoon de ossen van Maroessia hun gewone logheid behielden,
liepen zij toch met een eenigszins vluggeren stap, misschien wel
aangespoord door het hoefgetrappel van de ruiterij en gestreeld door
de frissche morgenkoelte. De paarden van de ruiterafdeeling liepen
met een geregelden stap, maar van tijd tot tijd rekten die, welke het
dichtst bij den wagen waren, den hals uit en trokken een plukje hooi,
dat binnen hun bereik was, van den wagen af. Dit joeg Maroessia een
huivering door de leden. Als het hooi eens instortte, als...

Eensklaps bemerkte Maroessia, terwijl zij een blik op de soldaten
sloeg, een paar oogen, die onafgewend op haar gevestigd schenen te
zijn. Deze oogen waren doordringend als twee dolken en gloeiden als
kooltjes vuur. Ze keken haar opmerkzaam aan, ja, en misschien wel
met wantrouwen.

Zij werd beurtelings rood en bleek en dacht dat alles verloren
was. Maar zij zei bijzich zelf:

"Ik moet zijn--zooals hij!"

En zij vatte weder moed.

De beide officieren reden vooruit. De een lachte, de ander bromde. De
soldaten werden stil en schenen ten gevolge van den langzamen stap,
waarmee zij reden, slaperig te worden.

Maar waarom keek die soldaat haar zoo den heelen tijd aan?

"Ik zal hem ook aankijken," besloot Maroessia bij zich zelf.

En haar ontroering bedwingende, vestigde zij op haar beurt haar
blikken op hem.

De bewuste oogen behoorden aan een bejaarden, forsch gebouwden
onderofficier, die een zeer ruw en tegelijkertijd zeer schrander
gezicht had.

Eensklaps bracht hij zijn paard naar voren en reed nu vlak naast
Maroessia, als wilde hij haar wat dichterbij bekijken. Hij sprak in het
eerst niet tegen haar, maar zijn doordringende oogen schenen te zeggen:

"Het is toch zonderling, dat zulk een klein meisje zulk een grooten
wagen bestuurt! Wie heeft dit zwakke kind voor zoo'n zware taak kunnen
kiezen? Wie heeft haar zoo geheel alleen kunnen laten vertrekken
te midden van den nacht, nu het overal oorlog is en nu de wegen zoo
onveilig zijn?"

"Leven je vader en je moeder nog, beste meid?" vroeg hij haar
eindelijk.

Daar hij dacht, dat Maroessia geen Russisch verstond, herhaalde hij
zijn vraag, zoo goed hij kon, nog eens in de taal, die in de Ukraine
gesproken wordt.

"Heb je nog een vader? Heb je nog een moeder?"

"Ja, Goddank!" antwoordde Maroessia.

"Allebei?"

"Allebei."

Hij dacht een oogenblik na; vervolgens helderde zijn gezicht op,
als had hij eensklaps iets van een raadsel begrepen, waarvan hij de
oplossing tot dusverre vruchteloos had gezocht.

Het hart van Maroessia sloeg geweldig. Alles draaide haar voor de
oogen. Maar zij moest zijn--zooals hij.

Zij deed haar best om zich den schijn te geven, alsof zij volmaakt
kalm was, en vroeg op haar beurt wel met een eenigszins bevende stem,
maar toch met een glimlach om de lippen:

"En u, hebt u uw vader en moeder ook nog? Hebt u veel
bloedverwanten? Hebt u zoons of dochters?"

Was het deze kinderlijke, bevende en aarzelende stem, of was het
eenvoudig die vraag, die weer oude herinneringen in het hart van
dezen soldaat opwekte? Het ruwe en onverzoenlijke gezicht, dat aan
Maroessia zooveel vrees ingeboezemd had, veranderde plotseling,
en men had daarop eensklaps een weerkaatsing kunnen zien van alle
gewaarwordingen, die een menschenhart kunnen vervullen.

Die oogen, die haar nog pas zoo wantrouwend en uitvorschend hadden
aangekeken, waren onmiddellijk verzacht. Zij keken Maroessia nu met
eene zonderlinge ontroering aan. Vond hij in de trekken van het
kleine meisje eenige gelijkenis met een kind, dat daar niet was,
dat misschien heel ver van daar was, maar waaraan de gedachte alleen
voldoende was om hem zacht te stemmen?

"Ja, ik heb een dochtertje," antwoordde hij eindelijk.

"En is dat dochtertje al groot?" vroeg Maroessia.

Hij glimlachte, en men voelde, dat in dezen treurigen glimlach de
herinnering aan een dierbaar kind opgesloten lag.

"Zij is even groot als u, ten minste bijna even groot," antwoordde hij.

Toen boog hij het hoofd voorover, en Maroessia durfde hem geen vragen
meer doen. Zij liet hem met zijn gedachten bij zijn dochter.

Men reed nog aldoor voort. Een rooskleurige streep vertoonde zich aan
den gezichteinder. Een klein vogeltje deed een zacht gepiep hooren
dat zeker als een welkomstgroet aan den dageraad bedoeld was.

Niet ver van den weg bemerkte zij een klein meertje met een effen
waterspiegel, met groene oevers, dat nog voor een gedeelte door den
ochtendnevel bedekt was: men zou gezegd hebben, dat het een gazen
sluier was, die langzamerhand opgelicht werd. Aan den rechterkant
kronkelde zich een voetpad, en wel dat, hetwelk de voetgangers langs
den kortsten weg naar het huis van Kniesj bracht. Eindelijk wees
een witte rookzuil de plaats aan, waar het huis van den vriend haars
vaders stond.

Over het licht, dat de duisternis weldra geheel zou verdrijven, maakte
Maroessia zich ongerust. De vroolijke stralen van de morgenzon, steeds
zoo welkom, waren voor haar op dien ochtend vijanden, die haar konden
verraden! Haar oogen zochten onwillekeurig naar den man die met haar
gepraat had, zonder hem te vinden, en zij was daar bedroefd over.

Onwillekeurig was zij op hem gaan rekenen als op een beschermer. Een
ander soldaat reed nu aan haar rechterhand.

"Wie is dat schepseltje daar?" vroeg deze soldaat aan een van zijn
kameraden, na een blik op Maroessia geslagen te hebben.

"Ze is niet grooter dan een notedop," antwoordde een ander soldaat.

"Ze is nergens bang voor, zij reist als een kolonel van de huzaren."

"Ik zou er wel wat onder willen verwedden, dat zij kruit noch kogels
vreest!" vervolgde de eerste.

"Daar heeft zij gelijk in," voegde de derde er bij. "Welke kogel zou
voor zoo'n klein ding gevaarlijk kunnen zijn?"

"Ik ken de Ukrainiërs," hernam de eerstgenoemde; "men kan niet zeggen,
dat het een volk van hazen is. Zelfs de kleine meisjes uit dit land
zijn dapper. Ik heb meer dan eens met mijn eigen oogen gezien, waartoe
zij in staat zijn: het kanon buldert, het geweervuur knettert, het
bloed vloeit bij stroomen ... zij komen op het slagveld, zij loopen
er moedig over heen, zij rapen er de gekwetsten op, alsof zij in een
tuin wandelden en daar rozen plukten!"

"Zij sterven dan ook bij duizenden!" zei een ander.

"Och! wij sterven allen op de een of andere manier," antwoordde
iemand, dien men hoorde zonder hem te zien, omdat hij geheel achter
twee reusachtige soldaten verscholen was. "Ja, op de een of andere
manier; het komt er maar op aan, op de beste wijze te sterven. Maar
wie kent dat meisje?"

Een paar geweerschoten verbraken de stilte...

Dit geluid verbande dadelijk iedere andere gedachte, ieder ander
gevoel; de geheele afdeeling keek als een man met een uitvorschenden
blik naar den horizon.

De officieren hielden hun paarden in. Iedereen liet zijn meening
hooren; maar het geweervuur begon alweer, voordat men het over de
oorzaak ervan eens was.

"Het is van onzen kant!" riep de jonge officier uit. "Er is geen
twijfel mogelijk, het is van onzen kant, dat het gevecht begonnen
is. Voorwaarts! Het zijn de onzen, die strijd voeren."

"Heidaar, Iwan! Je moet den wagen maar tot aan het huis van dien
Kniesj begeleiden en de zaak van het hooi in orde brengen. Voorwaarts!"

Maroessia had den tijd nog niet gehad om zich te herstellen of haar
gedachten te verzamelen, toen de afdeeling reeds in een wolk van stof
verdwenen was. Intusschen had de oude soldaat, die met haar gepraat en
haar over zijn dochtertje gesproken had, zich even omgekeerd en haar,
zooals zij duidelijk had gezien, een vaarwel toegeknikt.

Maroessia bleef alleen met dien Iwan, die het bevel ontvangen had,
haar wagen tot aan het huis van Kniesj te begeleiden en de zaak van
het hooi in orde te brengen.

"Vooruit maar, kleine meid!" zei Iwan tegen haar, terwijl hij zijn
pijp opstak.

Maroessia keek Iwan aan en vond, dat hij er als een egel uitzag.

"Kom, schiet een beetje op!" herhaalde hij op een strengeren toon.

Maroessia spoorde haar ossen aan. Bij het plotseling vertrek van hun
geleide hadden zij het goed geacht, te blijven staan. Toen zij de
stem van Maroessia hoorden haastten zij zich, te gehoorzamen.

De wagen had zijn afgemeten gang hernomen; Maroessia had zich onder
voorwendsel, dat zij vermoeid was, er boven op neergezet, en terwijl
zij er opklom, had zij kans gezien om haar kleine hand even aan haar
grooten vriend toe te steken, wiens kalme en vertrouwende blik haar
uit het gat, dat hij in het hooi gemaakt had, de hare ontmoet had. Dat
had hun beiden goed gedaan. Iwan had natuurlijk nergens vermoeden van;
hij had haar laten begaan, hij liep naast de ossen, terwijl hij zijn
pijp rookte en voor zich keek.

Wat had de oorlog daar gewoed! Tegen één groen land, dat een rijken
oogst beloofde, hadden zij er tien over te rijden, die geheel
verwoest waren.

Het geweervuur herhaalde zich met gedurig kortere tusschenpoozen,
en de schoten werden al duidelijker en duidelijker hoorbaar.

De wagen was een van die heuveltjes opgereden, die niet zeldzaam in
dit land zijn en waaronder de gesneuvelden in vroegere veldslagen
begraven liggen.

Toen zij boven op dit heuveltje aangekomen waren, bemerkte Maroessia
in de vlakte een menigte tenten, half verborgen door wolken van
zwarten rook, die soms door de opwaaiende roode vlammen verhelderd
werden. Het was op dit terrein, dat het gevecht werd geleverd, dat
het geweervuur hun in de verte had aangekondigd.

Van tijd tot tijd hoorde men geluiden, hetzij het gekerm van menschen,
hetzij het gehinnik van paarden; ook het geschreeuw van kinderen
drong door de frissche morgenlucht heen.

Maroessia zag voor zich het vreeselijke schouwspel van een in brand
gestoken dorp, rijke huizen in vlammen en ineenstortende hutten.

Vrouwen, die met hun kinderen in de armen radeloos heen en weer liepen
vielen neer door onzichtbare slagen getroffen.

Paarden galoppeerden zonder ruiters voort. De lijken lagen op sommige
plaatsen opgestapeld. De lichamen der gekwetsten, die den genadeslag
verwachtten, waren over den grond verspreid. De gelederen, straks
nog welgevuld, waren gedund; het getal der levenden verminderde bijna
zichtbaar. De grond was op verscheidene plaatsen rood van bloed.

Niet ver van deze afschuwelijke tooneelen en recht voor haar, gelijk
aan een oase, die zich te midden van de woestijn vertoont, stond de
boerderij van Kniesj, door bloemen omgeven, die een heerlijken geur
uitwasemden. Maroessia herkende iederen boom van dezen dichten tuin;
de kleur van iedere bloem teekende zich op den groenen achtergrond af.

De deur van den stal stond open, en haar jeugdige oogen onderscheidden
een grooten troep kippen, die, zonder zich om het gevecht te
bekommeren, op het groote voorplein heen en weer liepen; op het
voorplein stonden wagens, ploegen, hooivorken, spaden, harken en
schoffels.

Bij de deur stond een groote hond, gitzwart en met borstelig haar,
als een trouwe waker voor het huis van zijn baas.VI.

BIJ DEN OUDEN KNIESJ.


Nauwelijks stond de wagen voor de deur stil, of een jongen van
ongeveer twaalf jaar, stevig gebouwd, en met een paar heldere oogen
in z'n hoofd, vertoonde zich aan Maroessia.

"Is pane [2] Kniesj thuis?" vroeg Maroessia.

"Ben je dan om grootvader gekomen?" zei de knaap, vragende in plaats
van te antwoorden.

"Ja, om je grootvader. Is hij thuis?"

"Hij is thuis."

"Waar is hij dan?"

"Hij is in den tuin; maar het kan ook wel zijn, dat hij in huis of
op het land is."

"Ga hem eens zeggen dat wij er zijn!"

"En haast je wat!" voegde Iwan er bij, terwijl hij zijn pijp weer
opstak.

Maar de grootvader kwam reeds aan.

Naar zijn uiterlijk te oordeelen, was het een goedhartig oud
man. Hij droeg een eenvoudig boerengewaad,--een hemd en een broek
van linnen. Zijn hoofd was bedekt met een stroohoed, dien hij
waarschijnlijk zelf gevlochten had.

Hij herkende Maroessia terstond en scheen volstrekt niet verwonderd
haar te zien. Het tegendeel is waar; men zou gezegd hebben, dat hij
haar verwachtte, en dat dit bezoek voor hem de eenvoudigste en de
meest gewone zaak van de wereld was.

"Zoo, beste meid!" zei hij, "hoe gaat het met je? Ik ben blij dat ik
je weer eens zie! Kom maar in huis! Maar als je liever in de open
lucht wilt blijven, dan kent Taras de plaatsen, waar men aardbeien
vindt en waar de frambozen staan. Wij hebben binnen nog wat andere
lekkernijen: honingkoeken, kleine taartjes en zelfs groote."

Iwan had dit woord "taartjes" in het voorbijgaan opgevangen.

"Ik zie, dat je goed van alles voorzien bent," zei hij met een stem,
die nog wel norsch klonk, maar die toch door het vooruitzicht op
"de groote taartjes" al wat verzacht was.

"Gelukkig wel!" antwoordde de oude boer. "Kom binnen, kom binnen,
als je honger hebt."

Hij zag er zoo eenvoudig, zoo vriendelijk, zoo naïef uit, die oude
Kniesj!

"Kom binnen!" herhaalde hij. "Wat een genoegen! wat een aangename
verrassing! Ik houd van alle soldaten... Kom binnen, Mijnheer de
soldaat!..."

De soldaat, waarmee hij zooveel ophad, was uitgeput van vermoeienis
en hongerig als een wolf: hij volgde den ouden boer dan ook, zonder
zich verder te laten smeeken, en zoodra hij in de kamer was, ging
hij op een bank liggen, geeuwende, de armen uitstrekkende, de beenen
uitrekkende, in één woord, gebruik makende van het gelukkige toeval,
dat hem in staat stelde, aan zijn lichaam, geheel uitgeput door de
vermoeienissen van den oorlog, een beetje rust te gunnen.

Het was duidelijk te zien, dat hij den ouden Kniesj voor een onnoozelen
en dommen kerel hield, en dat hij eigenlijk aan niets anders dacht
dan aan zijn taartjes: wat de zaak van het hooi aangaat, die zou
later wel ter sprake komen.

Maroessia had er zich eerst mee bezig gehouden, den grooten wagen
op het voorplein te brengen. De kleine Taras had haar daarbij
geholpen. Toen dit gedaan was, ging zij naar de beide mannen toe.

"Pane Kniesj," zei Maroessia toen, "wat hebt u mooi koren op uw land
staan! Ik heb het bewonderd, toen ik er voorbij kwam. Het is nog wel
wat groen, maar ik geloof, dat men het desnoods zou kunnen gebruiken,
voordat het geheel rijp is!"

"God zij geloofd, beste meid! Ja, wij zullen een goed jaar hebben!" gaf
de oude Kniesj hierop ten antwoord.

De kalme toon, waarop hij sprak, verried niet de minste ontroering. Hij
liep de kamer op en neer, riep zijn knechts en gaf zijn bevelen met
een vroolijke stem. Zijn oogen trachtten niet in die van het kind te
lezen. Het was een braaf man, trotsch op zijn taartjes en zijn hammen,
zich bij voorbaat verheugende in de gedachte aan den maaltijd, dien
hij den vreemdeling zou aanbieden.

"Heeft hij het begrepen?" vroeg Maroessia zich af. "Nee, hij heeft
het niet begrepen! En toch..." en haar hart kromp ineen, "als hij
het eens niet begrepen had!"

Zij wist niet, wat te denken, zij wist niet, wat te doen!

"Ik moet zijn, zooals hij," zeide zij eindelijk bij zich zelve,
"ik moet moedig zijn, weten te zwijgen en weten te wachten."

Zij begreep, dat de afgezant een bewijs van al deze eigenschappen
gegeven had, door niet van den wagen af te springen, nadat hij het
gewapend geleide tot een enkelen soldaat had zien verminderen, dien
Iwan, dien hij gemakkelijk had kunnen verslaan, en door er nog op te
blijven, zelfs reeds nadat de wagen het voorplein opgereden was, en
daar zij het besluit had genomen om te zijn zooals hij, richtte zij
geen vragen tot den ouden man en ging, zonder een woord te spreken,
achter hem het huis in.

Dit huis was vrij uitgestrekt. De meubelen bestonden uit banken van
stevig eikenhout. Aan de gewitte muren, die in blankheid met de sneeuw
konden wedijveren, hingen gedroogde planten, die in het vertrek een
frisschen geur verspreidden.

In het midden stond een groote massieve tafel, ook van eikenhout,
en deze was bedekt met een fraai wit tafellaken met gekleurde franje.

De oude Kniesj noodigde zijn gast uit om plaats te nemen.

"Ik mag de ververschingen niet vergeten," zei hij. "Dat zal spoedig
gedaan zijn, dat zal spoedig gedaan zijn..."

En hij liep van den eenen kant naar den anderen, pakte de groote
glazen en daalde in den kelder neer, klom naar den zolder, deed de
provisiekast open, verzette potten en pannen, liet de lepels vallen,
schonk van de eene flesch in de andere, ging naar de vliering om
gerookte worsten te krijgen, kortom hij was een en al bedrijvigheid.

Al deze toebereidselen, die den uitgehongerden soldaat veel beloofden,
hielden hem in voortdurende spanning; hij meende ieder oogenblik een
heerlijken schotel te zien verschijnen: hij rook den geur daarvan
reeds en watertandde er van; hij beloofde zich zoo'n gastmaal, dat
hij daardoor alles op de wereld zou vergeten, of, liever gezegd,
hij zag de wereld slechts verward door een hoop taartjes, worsten,
kazen, vleeschspijzen en andere lekkernijen heen.

"Hoor eens, barien! [3] geef je zooveel moeite niet," zei hij van
tijd tot tijd. "Ik zal met weinig tevreden zijn... dat is te zeggen,
ik zal tevreden zijn met hetgeen ik daarginds zie... Ja, ik zal er
mee tevreden zijn."

"Nee, nee," antwoordde de oude Kniesj, "sta me toe dat ik u eens
iets fatsoenlijks aanbied! Sta me dat toe, Mijnheer!... Mag ik ook
uw naam weten?"

"Ik heet Iwan," antwoordde de soldaat met een zucht, geheel ontwapend
door de gulle gastvrijheid van den ouden boer.

"Welnu, Mijnheer Iwan! u moet mij vergunnen, u het beste aan te
bieden, wat er in mijn huis is! U moet het, u wilt een grijsaard
toch geen verdriet aandoen, niet waar? U moet eens van mijn worsten
proeven... en van mijn hammen ook... en dan van mijn kaas... U zult
wel zien, wat ik u zal voorzetten."

"Maar wij, soldaten, zijn niet aan zulke lekkernijen gewend. Als wij
onzen honger maar kunnen stillen, zijn wij al tevreden," zei Iwan.

"Wel zeker, wel zeker, Mijnheer Iwan! Ja, het leven van een soldaat
is hard. Ik heb er wel eens over hooren spreken. Welnu, dat is een
reden te meer om een poging te doen, u eens te vergasten... Ja, ja,
geloof mij!"

Maroessia, die in een hoek zat, trachtte te zijn zooals hij, aan
wien zij onophoudelijk dacht, zou geweest zijn. Naar haar uiterlijk
te oordeelen was zij kalm en bedaard.

Maar wat er in dat hartje omging is niet om te beschrijven. Was
haar groote vriend nog in het hooi begraven? Of was hij er al lang
uitgekomen? Maar zou hij zich dan wel op een veilige plaats hebben
kunnen verschuilen? En als hij het huis eens had moeten verlaten,
waar zou zij hem dan weervinden? Welke gevaren kon hij loopen? Wat
zou haar vader wel zeggen, als zij hem verlaten had, voordat zij hem
het doel van zijn tocht had doen bereiken?...

De kleine Taras ging, na de nieuw aangekomene nauwkeurig opgenomen te
hebben, naar het raam toe en telde de schoten, die men zeer duidelijk
kon hooren, ofschoon zij op een verren afstand gelost werden.

Eindelijk was het maal gereed. Mijnheer Iwan begon het met een soort
van woede te verslinden. Zijn geduld was dan ook al te lang op de
proef gesteld.

Bij den eersten hap had hij het strenge en woeste gelaat van een
krijgsman, die er zich volstrekt niet over bekommert, zijn gehemelte
te streelen; maar al spoedig begon zijn gezicht een wat zachter
uitdrukking aan te nemen. Na het gebruik van eenige glazen likeur
van frambozen, van aardbeien, van kersen en van kummel kregen zelfs
zijn oogen een vriendelijke uitdrukking en speelde er een glimlach
om zijn lippen.

De oude Kniesj werd niet moe, hem telkens nieuwe gerechten en nieuwe
dranken aan te bieden. Van tijd tot tijd slaakte hij een kreet.

"Wacht! Dat is mooi bedacht! Ik herinner mij daar, dat ik in mijn
provisiekast nog wat heb, dat u wel zal smaken... Wacht, wacht! Dat
zal ik eens voor u gaan halen, Mijnheer Iwan! Dan moet u mij eens
zeggen, hoe u het vindt."

Iwan verzette zich hier niet tegen. Hij kon slechts even met het
hoofd schudden, alsof hij wilde zeggen:

"Dat lijkt mij! Maar alles lijkt mij op dit oogenblik!"

"Wel, Taras, wat doe je daar?" vroeg de oude Kniesj, na weer een
flesch voor zijn gast neergezet te hebben. "Is het nu de tijd om
daar te staan luieren? In jou plaats zou ik eens zijn gaan kijken,
of het tijd is om hooi aan de ossen te geven."

"Wilt u wel gelooven, Mijnheer Iwan!" voegde de grijsaard er bij,
"dat ik in Taras een flinken werkman heb? Het is een jongen, die niet
dom is en ook niet lui."

Mijnheer Iwan wilde antwoord geven, maar hij kon niets anders doen dan
een glimlach op zijn gezicht te voorschijn brengen, die hoegenaamd
niets zeide. Wat den kleinen Taras aangaat, die liet zich niet lang
bidden. In een oogenblik was hij bij de deur.

Het was tijd; want Maroessia kon het niet meer uithouden. Zij stond
bedaard op en zei tegen den ouden Kniesj:

"Ik zal met Taras meegaan."

"Doe dat, beste meid!" antwoordde de grijsaard.

En toen zij hem voorbijliep, strekte hij de hand uit en streelde haar
zachtjes over haar lokken.

Weinig had deze liefkoozing te beteekenen, maar zij gaf als door een
tooverslag alle vertrouwen aan Maroessia terug; zij gevoelde zich
gerustgesteld en versterkt; haar angst verdween, en ze voelde zich
ineens veel minder angstig.

"Beste barien!" zei Iwan, een wanhopige poging doende om zijn gedachten
te verzamelen, "dat hooi van daar straks, weet je, het hooi van den
wagen, dien ik hierheen begeleid heb, behoort aan ons toe!... Begrijp
je me? Wij hadden het in beslag genomen, dus is het ons goed, dus
is het ons eigendom geworden! Dat is duidelijk, niet waar? Als je er
echter op gesteld bent, het te behouden, dan kan je er mij den prijs
voor geven.... Geef geld, veel geld, en je moogt het hebben... En
dat zou ik je als het beste aanraden!"

"U bent heer en meester, Mijnheer Iwan!" antwoordde de oude Kniesj. "U
kunt nemen, wat u verlangt. U bent heer en meester!"

"Heel goed! dat is heel goed!" antwoordde Iwan. "Uitstekend goed!"VII.

OP DEZELFDE PLAATS.


Toen Maroessia het huis uitkwam, zag zij, dat de wagen, nog met
hooi beladen op dezelfde plaats stond. Taras werkte met den meesten
ijver. Hij klom op het wiel, trok het hooi bij handen vol van den
wagen af en gaf dit aan de ossen.

Maroessia draaide een paar keer om den wagen heen.

Nadat Taras aan de ossen genoeg hooi gegeven had, begon hij te babbelen
en vroeg het honderd uit, maar Maroessia, die nog wel een beetje in
angst verkeerde, antwoordde hem slechts kortaf.

Eensklaps kwam de gedachte bij haar op, dat haar tegenwoordigheid bij
den wagen vreemd zou kunnen schijnen, en ze besloot om er vandaan
te gaan. Zij liep het groote voorplein over, ging naar den tuin,
bleef staan, keek om zich heen en sloeg een blik op de velden, die
zich in de verte uitstrekten.

"Wat nu te doen?" vroeg zij zich af. "Wat zal er van hem worden? Hoe
hem te redden? De wagen met hooi is nog niet afgeladen. Zou hij nog..."

Zij keerde naar het voorplein terug, om er zich van te overtuigen, dat
niemand haar gadesloeg. "Als ik het zonder onvoorzichtigheid doen kan,"
zei ze bij zich zelf, "zal ik het wagen, zoo al niet hem te roepen,
dan toch op de een of andere wijze zijn aandacht te trekken."

Maar toen zij voorbij een hoop groote steenen kwam, die tegen de
bouwvallen van een muur opgehoopt lagen, meende zij te hooren, nee,
hoorde zij duidelijk, alsof zij uit den grond voortkwam, een stem,
die zij goed kende, en die tegen haar zei:

"Ik dank je, kleine Maroessia! Wees maar gerust, alles gaat goed."

Eerst schrok ze, maar langzamerhand herstelde zij zich en trachtte
te zien, waar die stem wel vandaan gekomen was.

De hoop steenen scheen daar reeds zeer lang gelegen te hebben. De
steenen waren bedekt met mos, onkruid en klimplanten. Blijkbaar waren
ze daar reeds lang geleden neergeworpen, toen men onder een gebouw,
dat nu bijna geheel in puin lag, dezen ouden kelder had gemetseld,
waarvan haar zoekende blik het raampje had opgemerkt, ofschoon dit
ternauwernood zichtbaar was tusschen de menigte planten, die er
overheen gegroeid waren.

"Heb ik goed gehoord?" vroeg de kleine Maroessia zich af.

Haar hart sloeg geweldig. Maar de stem, die opnieuw uit het puin kwam,
liet zich ten tweeden male hooren.

"Beste meid," zei deze stem. "Stel je gerust. Wij zijn de gevaren der
zee gelukkig te boven gekomen en zullen in de haven niet verdrinken,
hoop ik!"

Maroessia bleef onbeweeglijk staan; zij luisterde nog eens, ofschoon
alles nu weer stil geworden was.

Deze weinige woorden, die van hem, van haar grooten vriend kwamen,
waren even zoovele tooverwoorden, die haar laatste vrees geheel
wegnamen.

Haar hart werd van blijdschap vervuld, en haar wangen waren zoo rood,
haar oogen schitterden zoo fel, dat Taras, op het voorplein eensklaps
voor het meisje bleef staan.

Getroffen door de verandering, die er met haar plaats gegrepen had,
keek hij haar met een nieuwsgierigen blik aan.

"Ze is zeker erg in haar schik; grootvader zal haar misschien iets
lekkers gegeven hebben!" dacht hij. "Maar wat? Zou het peperkoek zijn
of noten?"

Maroessia verbrak het stilzwijgen met de vraag:

"Willen wij eens naar den tuin gaan?"

"Dat wil ik wel," antwoordde Taras met eenige aarzeling als iemand,
die er niet zeker van is, of hij er bij zal winnen of verliezen,
als hij zijn toestemming geeft. "Maar zeg mij eerst eens, wat heeft
grootvader je gegeven?"

"Aan wien heeft hij wat gegeven?"

"Wel, aan jou immers!"

"Nu, dan heeft hij je wat beloofd, en dan is het evengoed, of je het
al hadt. Wat heeft hij je beloofd?"

"Hij heeft mij niets beloofd."

Taras keek haar wantrouwig aan.

"Waarom kijk je dan zoo blij?" vroeg hij.

"Ik?"

"Ja, jij."

Zij wilde zeggen: "Je verbeeldt je maar, dat ik blij kijk;" maar
zij was niet in staat om te liegen, zelfs niet voor een goede zaak,
en zei alleen maar:

"Laat ons naar den tuin gaan."

"Ik ga mee," antwoordde Taras met een schalksch gezicht.

"Zullen wij er veel aardbeien vinden?" vroeg Maroessia.

"Ik vind ze wel, als ik ze zoek," antwoordde Taras eenigszins trotsch.

"Ik zal ook mijn best doen om ze te vinden. Denk je, dat ik er zal
vinden?"

"Dat kan wel. Het is niet zoo moeilijk. Het is een echt
meisjeswerk! Als het er om te doen was, een mol of een egel te vangen,
dan zou het een heel andere zaak wezen."

En terwijl Taras den kant van den tuin uitging, sloop hij zachtjes
voort, zooals het aan een echten mollenvanger past.

"De kleine meisjes hebben geen moed, zoo denk ik er over!" voegde
hij er bij. "De jongens..."

"O! De jongens zijn heel moedig!" zei Maroessia, ziende, dat haar
kleine metgezel naar een woord zocht, dat de uitstekende verdienste
der jongens naar waarde kon uitdrukken.

"Juist zoo!" antwoordde Taras, dien het pleizier deed, dat het meisje
zooveel achting voor de jongens aan den dag legde; en hij dacht bij
zich zelf: "Zij is zoo dom niet, als ik gedacht had!".

"De jongens kunnen paardrijden!" vervolgde hij. "Zij kunnen de wildste
paarden temmen!"

"Ja zeker, dat kunnen zij," antwoordde Maroessia glimlachende.

"Je zult eens zien, hoe goed ik onze merrie kan berijden. Laatst,
toen ik de hut van de oude Hanna in galop voorbijreed, heb ik haar
vreeselijk laten schrikken; de oude vrouw dacht, dat het een pijl van
een Tartaar was! Zooals je weet, zijn onze oude vrouwen erg bang voor
de Tartaren."

"Die arme vrouwen!" zei Maroessia.

"Maar jij moet niet bang worden; ik zal je wel verdedigen," zei hij
met een opwelling van edelmoedigheid.

"Ik dank je!" zei Maroessia.

"Je moet weten, dat ik heelemaal niet bang ben. Er zal eenmaal een dag
komen,--misschien al gauw,--waarop ik al de vijanden van onze Ukraine
in stukken zal houwen! Wil je door deze kleine deur heengaan? Kom hier,
aan dezen kant staan de aardbeien. Weet je wel, wat mijn plan is?"

"Nee, vertel het eens!"

"Nou, mijn plan is, op het legerkamp der Tartaren of der Turken aan
te vallen, ze te dooden en hun opperhoofd gevangen te nemen... Wat
zeg je daar wel van?"

"Dat zou schitterend zijn," antwoordde Maroessia ernstig. "Schitterend,
niet waar? Er is in Frankrijk wel een boerenmeisje geweest, dat alle
vijanden daaruit verdreven heeft."

"O!" zei Maroessia, wier oogen vlammen schoten, "wat zal zij gelukkig
geweest zijn!"

"Men heeft haar verbrand," hernam Taras.

"Dat geeft niet," vond Maroessia, "toch is zij de gelukkigste van
alle vrouwen."

"Grootvader zal je hare geschiedenis wel eens vertellen, als je dat
wilt. Een Fransche vrouw heeft hem deze in de stad verhaald. Hier
kent men zulke geschiedenissen niet. Het meisje heette Jeanne d'Arc."

"Jeanne d'Arc," zei Maroessia met de oogen vol tranen, "Jeanne
d'Arc! Gelukkig meisje!"

Taras raakte in vuur. Wat een Fransch meisje had gedaan, kon een
Ukrainische jongen ook wel doen. Hij vertrouwde aan Maroessia de
vele plannen toe, die zich in zijn hoofd verdrongen. En wat slaagden
al die "schitterende" plannen naar wensch, in zijn verbeelding
tenminste! Terwijl hij in den tuin wandelde en aardbeien zocht,
ontwikkelde hij zijn gedachten over het laatste gevecht en betreurde
het zeer, dat de groote hetman te langzaam in zijn aanvallen was
geweest.

Maroessia luisterde zwijgend naar hem, terwijl zij aldoor aan het
meisje dacht, dat haar vaderland vrijgemaakt had.

"In die kleine Maroessia steekt zeker wat goeds," zei Taras bij
zich zelf. "Wat luistert zij naar mij! Het doet mij pleizier,. dat
zij volstrekt niet gelijkt op die dwaze huilebalk Mimowka,. die
altijd de eerste wil zijn, die mij dit en dat en weer wat anders wil
leeren... Die Mimowka is een akelig kind! Maar Maroessia is een flink
meisje... En aanstonds zal ik aardbeien voor haar plukken..."

Intusschen kon Taras, terwijl hij tegen een hek aanleunde en Maroessia
aankeek, zich niet weerhouden, bij zich zelf te zeggen:

"Maar wat kijkt zij toch blij! Zij kon niet vroolijker kijken,
als zij al de lekkernijen van de kermis voor zich uitgespreid zag
liggen! Ik ben er zeker van, dat zij ergens een hoop peperkoek
verborgen heeft! Zij moet mij straks haar geheim vertellen, en dan
moet ik de helft hebben van wat zij krijgt, en misschien wel meer."VIII.

HET ONTWAKEN VAN IWAN.


Het was bijna middag.

Sedert eenigen tijd drongen de brandende zonnestralen door het
raampje heen, waarbij de soldaat Iwan na zijn overvloedigen maaltijd
ingeslapen was, en vielen vlak op zijn wang. Zijn gezicht was door de
zon vuurrood geworden. Iwan had wel is waar een onbestemd gevoel, dat
hij zou braden; maar hij was per slot van rekening toch erg gelukkig,
dat hij nog volstrekt geen lust had om wakker te worden. "Als ik mijn
oogen opendoe," zei hij half slapende bij zich zelf, "als ik op een
andere plaats ga liggen, dan is het afgeloopen met al die zaligheid,
dan zal ik den slaap niet meer kunnen vatten!"

Eensklaps echter sprong hij op, alsof men hem met een gloeiend ijzer
had aangeraakt. Werkelijk was zijn wang brandend heet. Hij hield er
z'n hand tegen, maar trok die dadelijk weer terug, alsof hij zich
gebrand had.

Hij ging van het raam vandaan; zijn benevelde blik vestigde zich op het
inwendige der kamer; werktuigelijk knoopte hij zijn uniform dicht en
deed zijn best om aan zijn gezicht dat voorkomen van onverschilligheid
te geven, dat daaraan gewoonlijk eigen was.

Waar was hij? Langzamerhand herinnerde hij zich alles weer. Hij was
alleen! Maar waarom? Och, de oude Kniesj had zich waarschijnlijk
verwijderd, om zijn gast rustiger te laten slapen.

Maar sedert wanneer sliep hij? Een plotseling gevoel van ongerustheid
greep hem aan.

Iwan begon te roepen; zijn stem klonk schor en krijschend. Zijn
geschreeuw weerklonk al spoedig in al de hoeken van het voorplein.

"Hela! oude sufkous! Drommels! Zal je dan eindelijk komen?"

Op zijn geschreeuw snelden Maroessia en de kleine Taras naar het
huisje; maar daar zij het noodeloos achtten, zich aan de woede van
den pas ontwaakten soldaat bloot te stellen, verscholen zij zich
achter het dichte geboomte en luisterden.

Toen Iwan zweeg, hoorde men niets... het bleef doodstil.

Een oogenblik daarna begon de soldaat weer te schreeuwen:

"Waar ben je, oude schurk?"

Toen begreep hij wel, dat het al laat was. Met een hevigen ruk deed
hij de deur open en verscheen met de sabel in de hand op den drempel,
terwijl hij z'n hoofd beurtelings rechts en links wendde, als iemand,
die niet weet in welke richting hij zijn houwen moet geven.

"De duivel moge mij halen, als ik weet, naar welken kant ik moet!" riep
de soldaat eindelijk woedend uit.

Hij liep het voorplein haastig over, terwijl hij met zijn sabel in
de lucht sloeg, en daarna nu eens tegen den muur, dan weer tegen een
boom aankwam, als iemand, die iets wil hebben, om er zijn woede op te
koelen. Hij struikelde eindelijk over den hoop steenen, die er bij den
kelder lag,--dit deed Maroessia in haar schuilplaats verbleeken,--maar
hij stond vloekende op en bevond zich eindelijk weer op het punt,
vanwaar hij was uitgegaan, voor de deur van het huis, nog altijd
razende en tierende.

Intusschen hoorde men reeds de vriendelijke stem van den ouden Kniesj,
die door zijn drogen hoest afgebroken werd; hij kwam met haastige
schreden aan, als iemand, die het onaangenaam vindt, dat hij een
persoon van gewicht heeft laten wachten.

"Ik kom, Mijnheer Iwan, ik kom," zei hij met goedhartigheid en
vriendelijkheid; "ik ben geheel tot uw orders."

Iwan hoorde de stem van den ouden Kniesj zeer goed, maar het gelukte
hem niet, er zich rekenschap van te geven, waar zij vandaan kwam.

"Waar ben je?" riep hij hem toe.

"Ik ben hier," antwoordde de stem van den ouden Kniesj.

"Hier? Waar dan?" brulde de soldaat.

"Wel, vlak voor u. Ziet ge mij dan niet?"

Iwan stond werkelijk tegenover den ouden Kniesj, die hem vriendelijk
toelachte.

"Hebt u goed geslapen, Mijnheer Iwan?" vroeg de oude Kniesj, terwijl
hij in de fonkelende oogen van den soldaat een bevestigend antwoord
trachtte te lezen.

"Ik hoop toch, dat de vliegen u niet al te erg gestoken hebben. Ik
had alles dichtgedaan, opdat zij u wat meer met rust zouden laten."

"Moge het vuur van den hemel ze braden, je vliegen!" antwoordde
Mijnheer Iwan. "Zij zouden er beter aan gedaan hebben, als zij mij
wat vroeger wakker gemaakt hadden."

Na te veel gegeten, te veel gedronken en te veel geslapen te hebben,
gevoelde de soldaat zich niet zeer pleizierig.

"Ik ben het met u eens, Mijnheer Iwan, ik ben het volkomen met u eens,"
antwoordde de oude Kniesj.

En daar Mijnheer Iwan, in gedachten verzonken, met een knorrig gezicht
aan zijn lange snorren trok, meende de oude man eveneens te moeten
nadenken. Hij liet een minuut voorbijgaan en zei toen:

"Met dat al, Mijnheer Iwan, moet ik toch zeggen, dat het, als men
eenmaal slaapt, niet aangenaam is, door de vliegen wakker gemaakt
te worden. Als men er aan denkt, dat een eerlijk man, dat zelfs een
soldaat, van beroep een moedig man, zich evenmin als ieder ander kan
verdedigen tegen deze ellende..."

"Welke ellende?" vroeg Iwan, alsof hij opnieuw uit zijn droom
ontwaakte.

"Wel, die van de vliegen, Mijnheer Iwan. Als men er aan denkt, dat die
ondraaglijke insecten zich maar zoo op alles neerzetten, onverschillig
of het een generaal, een boer of een taart is ... dan vraagt men zich
wel eens af, waartoe het onderscheid tusschen de menschen toch dient."

Mijnheer Iwan viel hem in de rede:

"Ik heb een geduchte pijn in m'n hoofd. In plaats van zoo te babbelen,
zou je er beter aan doen, als je mij een glas brandewijn bracht."

"Met alle genoegen, Mijnheer Iwan, met het meeste genoegen," riep
de oude Kniesj uit. "Wat een geluk, u een dienst te kunnen bewijzen,
Mijnheer Iwan, wat een geluk!..."

Als men zijn vroolijk gezicht zag, zou men zich werkelijk afgevraagd
hebben, of hij zich niet al te gelukkig gevoelde, aan Mijnheer Iwan
nog eens een dienst te kunnen bewijzen.

Hij liep, fier als een koning, naar zijn kast. Mijnheer Iwan volgde
hem.

De soldaat behield nog altijd zijn woest voorkomen, maar hij begon
zijn snorren op te strijken als iemand, die iets goeds verwacht.

"Ga maar zitten, Mijnheer Iwan, ga maar zitten," zei de oude man. "Ik
zal dadelijk een glas voor u inschenken... Neem plaats, neem plaats..."

"Ik heb geen tijd om te gaan zitten," antwoordde Mijnheer Iwan,
ongevoelig voor de voorkomendheid van den ouden man. "Geef maar gauw
op; ik zal het wel staande leegdrinken... Heb je het geld al klaar? Ik
heb haast, ik moet vertrekken..."

"Hebt u zooveel haast, Mijnheer Iwan? Wat is dat jammer! Het is
brandewijn, zooals men ze maar zelden vindt, en als u niet zooveel
haast hadt, zoudt u dien eens op uw gemak kunnen proeven. Ik moet u
zeggen, Mijnheer Iwan..."

"Heb je het geld klaar?"

"Ik heb het klaar, Mijnheer Iwan. Toch blijft het een harde zaak voor
zulke arme menschen als wij..."

De oude man slaakte een diepen zucht en keek met een somberen blik
naar een geldbuidel, dien hij uit zijn zak haalde.

"Waartoe moeten al die praatjes dienen?" antwoordde Mijnheer Iwan hem,
terwijl hij het groote glas brandewijn, dat Kniesj hem toegereikt had,
leegdronk, alsof het een glas suikerwater geweest was.

De oude Kniesj slaakte nogmaals een zucht, maar ditmaal was het
eerst een echt pijnlijke zucht. Toch praatte hij niet meer, en nadat
hij een handvol koper uit den geldbuidel genomen had, begon hij hem
stuk voor stuk voor te tellen, terwijl hij het geld bedaard op de
tafel neerlegde.

"Hoor eens! Kan je tot drie tellen?" vroeg de soldaat aan den boer.

Men kon zeker niet beweren, dat deze vraag vriendelijk werd gedaan,
maar de toon was toch ook niet bepaald barsch; de soldaat had veeleer
de bedoeling, innemend te zijn, want Mijnheer Iwan had, terwijl
hij haar deed, zich zelf nog een glas brandewijn ingeschonken,
en gewoonlijk ging zulk een handeling bij hem niet van toorn
vergezeld. Daar hij zijn grap zonder twijfel aardig vond, vervolgde
hij met een guitig gezicht:

"Ik vraag je, of je tot drie kunt tellen? Hoe doe je dat? Laat eens
hooren!"

"Met alle genoegen, Mijnheer Iwan," antwoordde Kniesj. "Vijf,
zes... Dat is volgens mij de beste manier om te tellen... zeven,
acht... Wijlen mijn vader telde altijd zoo... negen, tien... en
hij telde zoo goed, dat de sluwste menschen hem niet konden
bedriegen... elf, twaalf."

Iwan had hem laten doorpraten; alleen had hij zich met een afgetrokken
gezicht een derde glas ingeschonken, en terwijl hij dit leegdronk,
luisterde hij zwijgend naar de overpeinzingen van Kniesj over de
eigenaardigheden van de Poolsche geldschieters en over hun geschiktheid
voor zaken.

Langzamerhand lagen de stapeltjes koper op een rechte lijn en was de
geldbuidel leeg.

Mijnheer Iwan schonk zich een vierde glas in, dronk dit in één teug
leeg, en nadat hij dit gedaan had kwam zijn uiterlijk aan Kniesj nog
woester dan vroeger voor. Op zijn voorhoofd vertoonden zich rimpels,
die niets goeds voorspelden. Hij antwoordde met geen enkel woord op
de vriendelijke woorden, waarmee de oude boer hem een laatst vaarwel
toeriep. Hij bekommerde zich over 't geheel weinig om de beleefdheden
van den armen man, maar hij telde met een norschen blik de som, die
voor hem bestemd was, stak deze in zijn zak, verliet met haastige
stappen het vertrek, zadelde zijn paard, dat rustig haver stond te
eten, steeg op, verwaardigde zich, zijn hoofddeksel even op te lichten
ter beantwoording van de diepe buigingen van Kniesj, en reed toen in
galop weg. Spoedig was hij in de onafzienbare steppe verdwenen.

"Goede reis!" mompelde de oude Kniesj, "ik hoop dat ik je nooit
meer terugzie."IX.

DE WARE KNIESJ.


Terwijl de scherpe oogen van den kleinen Taras den ruiter volgden,
die in galop door het hooge gras heenreed, wendden de blikken van
Maroessia zich naar den ouden boer.

Deze stond voor de deur en keek er naar, hoe zijn gast zich al verder
en verder verwijderde, zonder schijnbaar aan iets anders te denken. Men
zou gezegd hebben, dat hij er, evenals de kleine Taras, eenvoudig
genoegen in vond, naar dien snellen galop te kijken en te luisteren
naar het gehinnik van het paard, dat den soldaat wegvoerde. Met de
eene hand streelde de oude boer zijn hond, die al kwispelstaartende
naar hem toe kwam, de andere hield hij boven zijn oogen om ze tegen
de brandende stralen der zon te beschutten.

Na aldus eenige minuten gekeken te hebben, die Maroessia wel even
zoovele uren toeschenen, ging hij in huis. Hij liep heel zachtjes,
zonder zich te haasten, terwijl hij naar alle kanten den blik sloeg
van een waakzamen eigenaar, die de wanorde, welke er in zijn huis
mocht gekomen zijn, wil herstellen.

"Grootvader!" zei Taras, die achter hem liep, "zeg eens, waar de vijand
gekampeerd is. Ik denk wel, dat hij bij de Welika-Zjaroega is, maar..."

"Zoo! Zijn jullie daar, kinderen?" zei de oude boer vriendelijk,
terwijl hij bleef staan en goedaardig met z'n hoofd schudde:

"Heb je veel pleizier in den tuin gehad?" vervolgde hij. "Zijn jullie
moe? Heb je honger? Welnu, dan zal ik je wat lekkers voorzetten;
want de soldaat heeft niet alles opgegeten. Kom maar met me mee."

En hij liep voor hen uit, met een vriendelijken glimlach om de
lippen, terwijl hij soms als een oud man kuchte. Taras en Maroessia
kwamen achter hem aan. In een oogenblik waren de flesch en het glas,
waarvan de soldaat zich bediend had, door Maroessia weggenomen. Een
raam was opengezet, de versche lucht was naar binnen gedrongen, en
de onaangename, doordringende stank van den brandewijn was vervangen
door den heerlijken geur van een lekkere warme pastei.

Ofschoon Taras zeer verlangend was om de plaats, waar de vijand zich
gekampeerd had, met juistheid te weten te komen, hield hij zich toch
met deze zaak niet uitsluitend bezig. Hij at als een wolf!

Maroessia daarentegen at weinig. Terwijl haar kleine vingers de
beschuit brokkelden, konden haar oogen zich niet van de gestalte van
den ouden kozak afwenden.

"Grootvader! luister eens naar mij!" zei Taras, toen hij zijn honger
gestild had. "Als deze soldaat naar de Starie-Krestie rijdt, dan wil
dit zeggen, dat de vijand niet meer bij de Welika-Zjaroega gekampeerd
is. Niet waar, grootvader?"

"Dat denk ik ook, beste jongen, dat denk ik ook," antwoordde de
vriendelijke, toegevende grootvader, terwijl hij de kinderen nogmaals
een stuk pastei gaf. "Maar je doet mij aan iets denken: je moest eens
gaan zien, hoe het met de vischnetten gesteld is, die wij gisteren
uitgezet hebben. Het kan best zijn, dat wij er een paar heerlijke
baarzen in gevangen hebben. Wat dunkt je daarvan?"

"Ik heb die netten heelemaal vergeten!" riep Taras uit, "geen oogenblik
heb ik er aan gedacht!"

"Zoo, zoo, zieltje zonder zorg!" zei Kniesj glimlachende.

"Ik ga er dadelijk naar toe!" besloot Taras plotseling; en nadat hij
de deur uitgesneld was, hoorde men niets anders meer dan zijn stem,
die zijn hond Riapko, het jong van Raaf, riep.

Toen werd alles stil. Maroessia was eindelijk met den ouden boer
alleen gebleven. Deze keek haar nu oplettend aan, en wel op zoo'n
zonderlinge wijze, dat haar hartje hevig begon te kloppen.

In het geheele voorkomen van Kniesj was eensklaps een verandering
gekomen. Met den ouden boer had plotseling een gedaanteverwisseling
plaats gegrepen. Inplaats van een goedigen grijsaard voor zich te
zien, die wel een beetje laf en wat ijdel was op zijn pasteien,
zijn dranken en zijn andere aardsche goederen, zag zij nu onder
zijn wenkbrauwen oogen fonkelen, waarvan de blik als de punt van
een dolk tot haar doordrong; al de rimpels van zijn voorhoofd waren
verdwenen. Zijn trekken waren norsch en streng geworden. De geheele man
was veranderd. Zijn schouders waren breeder, zijn gestalte werkelijk
indrukwekkend, hij leek niets meer op den ouden Kniesj.

Gedurende eenige oogenblikken keek Maroessia Kniesj als een klein bang
vogeltje aan. Kniesj sprak. Zijn stem geleek heelemaal niet meer op
de stem, die nog pas vriendelijke woordjes tegen den soldaat Iwan zei.

"Maroessia!" zei hij tegen haar. "Je vriend wenscht je te zien. Hij
is niet veraf. Wil je weten, wat hij je te zeggen heeft?"

De oogen van Maroessia antwoorden voor haar; de vreugde had haar
de spraak benomen; maar Kniesj had haar begrepen en haar een wenk
gegeven om hem te volgen.

Hij ging heen en liep met een vasten stap naar het voorplein. De oogen
van Maroessia zochten aan den kant van den ouden kelder naar den hoop
steenen, die met mos en onkruid bedekt was en vanwaar de stem van haar
vriend tot haar was doorgedrongen; maar Kniesj ging daar niet heen.

Na om zich heen gekeken te hebben, floot Kniesj. De groote hond,
Raaf genaamd, die bij de deur zat, was in een paar sprongen bij zijn
baas, ging op zijn achterpooten zitten en wachtte, terwijl hij zijn
schrandere oogen op den boer gevestigd hield.

"Is er geen vreemdeling in de omstreken, Raaf?" zei Kniesj tegen den
trouwen bewaker van zijn huis.

Raaf deed een eigenaardig geluid hooren, dat aan zijn baas duidelijk
zeide: "Wees maar gerust!" En ten bewijze, dat alles in de omstreken
inderdaad rustig was en dat men bijgevolg veilig in huis kon blijven,
begon Raaf jacht op de vliegen te maken. Blijkbaar zou Raaf zich
hiermee niet vermaakt hebben, als er aan het huis eenig gevaar
bedreigd had. Volkomen gerustgesteld, ging Kniesj nu met Maroessia
weer in huis; maar toen hij de kleine gang binnentrad, liep hij de
deur aan den rechterkant voorbij, waardoor men in het vertrek kwam,
waar men gegeten had, en deed een deur aan den linkerkant open,
die den toegang tot een provisiekamer verleende.

Deze provisiekamer stond vol met alles, wat tot voedsel kon dienen. Men
kon slechts met de uiterste moeite tusschen de groote zakken meel,
gerst, rogge, erwten en boonen doorkomen.

De ramen waren vrij groot, maar het licht drong er ternauwernood
doorheen. De voorraad hop, worsten, gedroogde pruimen, kersen in
flesschen, appelen, peren, de stapels eieren, de flesschen, die voor de
ramen stonden, hielden het geheele vertrek in een donker waas gehuld.

Maroessia bleef besluiteloos op den drempel staan, het scheen
onmogelijk om zich een doortocht te banen.

"Sla linksaf!" zei Kniesj tegen haar. Vervolgens schoof hij met zijn
stevige handen een vat, dat met brandewijn gevuld was, weg en drukte
toen met zijn voet op den vloer, die nu openging en voor Maroessia een
kleine houten trap deed te voorschijn komen, die naar een onderaardsch
gewelf scheen te voeren.

"Loop zachtjes, beste meid," zei Kniesj, "kijk goed waar je je voeten
neerzet: de treden zijn misschien wat glibberig."X.

HET WEERZIEN.


Zij begonnen deze smalle trap af te dalen, die onder hun gewicht boog.

Maroessia had zich geen rekenschap gegeven van de manier, waarop
de vloer zich geopend had. Zij begreep eerst, dat deze opening weer
dichtgegaan was, toen zij zich in de duisternis bevond. Hoe dieper
zij kwamen, des te kouder werd het. De zon was nooit in dezen diepen
kelder doorgedrongen.

Van tijd tot tijd voelde het meisje, dat een stevige hand haar
op gevaarlijke plaatsen vasthield. Zoo bereikten zij eindelijk de
onderste trede.

Kniesj nam haar toen bij de hand, en zij begonnen voort te loopen
door een gang, waarin het een tijdlang donker bleef. Bij een kromming
drong er een lichtstraal van boven door, die het onderaardsche gewelf
verlichtte, dat op die plaats veel ruimer was. De afgezant liep daarin
met langzame schreden op en neer. Zijn oogen wendden zich terstond
naar de bezoekers. Door het geluid van hun voetstappen opmerkzaam
geworden, wachtte hij hen op.

"Maroessia, mijn kleine raadgeefster!" zei hij, terwijl hij zich naar
het kind vooroverboog, "wat ben ik gelukkig, je weer te zien."

Maroessia keek hem blij lachend aan en legde haar kleine handje in
zijn groote hand.

"Ach!" zei ze toen, "wat zult u het vreeselijk gehad hebben in het
hooi bij de aankomst der soldaten, en onderweg, toen Iwan om den
wagen heen draaide, en nog zooeven, toen hij vlak in de nabijheid
van dezen kelder struikelde!"

"Ik dacht maar aan de geschiedenis van de vrouw van den struikroover,"
antwoordde de afgezant, "maar ik was bang voor mijn geleidster."

"Laat ons een beetje verder gaan," viel Kniesj hem in de rede,
"wij zullen daar nog veiliger zijn."

Zij deden een paar honderd schreden in het onderaardsche gewelf,
dat nu eens nauwer en dan weer ruimer werd. Zij liepen beurtelings
in het licht en in de duisternis. Overal, waar het licht doordrong,
ontdekte men kleine trappen, die uitkwamen op deuren, welke goed
verborgen waren en de bewoners van het onderaardsche gewelf in de
gelegenheid stelden, zich op de hoogte te houden van alles, wat er
op het voorplein en in den tuin voorviel.

"Wij zijn niet rijk op het punt van den tijd," zei Kniesj tegen
dengene, dien hij Tsjetsjewiek noemde.

"Het is er maar om te doen, niet arm in hulpmiddelen te zijn," gaf
deze hem ten antwoord.

"Kies dan maar!" zei Kniesj; en hij wees hem naar een plaats in het
onderaardsche gewelf, die bijna deed denken aan het magazijn van
wapenen en van kleeren, dat de vrouw van den struikroover in het
onderaardsche gewelf van het kasteel ontdekt had.

Tsjetsjewiek boog zich voorover. Midden in een hoop kleeren van
allerlei aard, waaronder ook afgesleten of door kogels doorboorde
uniformen, haalde hij een langen witten baard voor den dag, en ook een
wonderlijk gewaad, dat aan den een of anderen rondreizenden muzikant
scheen toebehoord te hebben. Daarnaast stond een groote luit, die nog
in een goeden toestand was. Er ontbrak niets aan de vermomming: het
haar, de snorren, de wenkbrauwen zelfs pasten volkomen bij den baard.

"Dat," zei hij opgeruimd, "is juist goed voor mij. Laat ons nu eens
iets zoeken, dat het best voor Maroessia is."

"Zal Maroessia u dan vergezellen?" vroeg Kniesj, terwijl hij een
ouden mantel in z'n handen nam.

Bij deze vraag, die in twijfel scheen te trekken, of zij den afgezant
overal moest vergezellen, totdat deze het doel van zijn reis bereikt
had, nam het gezicht van Maroessia een uitdrukking aan, waarin
verontwaardiging en toorn te lezen stonden.

"Wat zou mijn vader, wat zou mijn moeder, en wat zou hij er wel
van zeggen" (hierbij wees zij naar Tsjetsjewiek), "als ik mijn taak
slechts half volbracht?"

"Maar weet je wel, beste meid, waar hij naar toe gaat?" hernam Kniesj;
"weet je wel, dat hij ergens naar toe gaat, waar men kan sterven, en
dat het niet waarschijnlijk is, dat men daarvan ongedeerd terugkomt?"

"Zou ik daarom zoo laf zijn, hem te verlaten?"

"Je bent een dapper meisje!" riep Kniesj uit... "Laat mij je eens
omhelzen! God geve, dat mijn Taras eenmaal op je gelijken moge!"

"Als Taras van mijn leeftijd was," zei Maroessia, "dan zou hij precies
hetzelfde doen, wat ik doe. Houdt hij er zich niet aldoor mee bezig,
alleen al de vijanden van de Ukraine uit te roeien?"

"Dat is waar," zei Kniesj. "Hij denkt nu al aan niets anders dan dat."

De afgezant zocht in den hoop kleedingstukken,--het was er om te doen,
Maroessia te vermommen;--niets beviel hem echter, hij wierp alles
weer op den grond.

"De kleeren, die zij nu draagt, staan haar goed. Wat is het jammer,
dat ik ze haar niet kan laten aanhouden!... Dit is afschuwelijk,"
zei hij, "en dat is nog afschuwelijker."

Hij bekeek een van de armoedige kleederen, die het meisje wel zouden
gepast hebben, en legde ze ter zijde.

"Het is ook niet noodig, dat zij er als een bedelares uitziet," zei
hij bij zich zelf, terwijl hij nog eenige lompen op den hoop wierp,
die aan niemand anders hadden kunnen toebehooren dan aan het een
of ander ongelukkig meisje, dat haar brood van de liefdadigheid der
voorbijgangers verwachtte. Maroessia nam het op.

"Ik moet er wel als een bedelares uitzien," zei zij. "Het zal
misschien noodig zijn, dat ik werkelijk een bedelares word. Ik kies
dit kostuum. Deze lompen zijn juist goed voor mij."

Zij liep toen naar een donkeren hoek, trok dadelijk haar mooie kleeren
uit, en na eenige oogenblikken kwam het rijke boerinnetje als bedelares
gekleed, terug.

Gedurende dezen tijd was ook de vermomming van den afgezant voltooid.

"Wat een knappe grijsaard!" zei Kniesj. "Het is je grootvader,
Maroessia."

"Het is de vriend van de Ukraine," zei het kind. "Kom, laat ons
vertrekken!"

De beide mannen hadden zich naar een hoek begeven. Zij gaven elkander
bericht omtrent den staat van zaken. Toen Kniesj ondervraagd werd,
antwoordde hij op de korte en bondige vragen van Tsjetsjewiek.

Zijn inlichtingen waren nu juist niet erg geruststellend.

"De meeningen zijn nog al uiteenloopend," zei hij; "overal heerscht
verdeeldheid, die aan de gemeenschappelijke pogingen schade doet. Men
is het niet eens omtrent de middelen, en nog minder omtrent de
menschen. De eigenliefde is er bij in 't spel. De vrouwen zijn
eigenlijk meer waard dan de mannen. U zult ze overal bereid vinden
om goed te doen. 'De Ukraine aan de Ukrainiërs teruggeven, en dan
met elkander twisten, indien men wil, maar niet eer,' dat zeggen
onze vrouwen tegen ons. En zij hebben volkomen gelijk. Wij hebben
twee hetmannen: de een is een groot heer, en de ander een vriend
der armen. Zij zijn jaloersch op elkander: het wantrouwen maakt
hen tot vijanden. Men zou zeggen, dat zij elkaar wel levend zouden
willen verslinden. De Moscoviten, de Polen en de Tartaren stoken dien
haat aan, die hun slechts dienstig kan zijn. Gezegend hij, die deze
ontketende hartstochten weet te bedwingen!"

"Men zegt, dat onze hetman ongesteld is. Is dat waar?"

"Hij is oud geworden. Hij is zeer veranderd. Slechts aan den kreeft
geven het verdriet en het lijden, als hij het vuur van te nabij ziet,
schoone kleuren."

"En de ander?"

"Van den ander zult u niet dan kwaads hooren spreken."

"Is niemand der onzen bij hem?"

"Jawel! Anton is bij hem, maar hij denkt er alleen maar aan, hoe
hij van hem weg kan komen. Hij zegt, dat het een onaangename taak is,
zoo'n schurk in het oog te houden. Ingeval u hem mocht willen bezoeken,
denk er dan aan, dat zijn vrouw werkelijk een goede ziel is. Het is
een groote dame, maar zij heeft een warm hart. Zij heeft een zuster,
die misschien een engel is... en die zeker op den een of anderen dag
als een heilige, naast de martelaren, in den almanak zal prijken."

"Dus," zei Tsjetsjewiek, "zou onze hetman ontmoedigd zijn?"

"Dat is zoo."

"Wie zijn z'n raadslieden?"

"Niemand; hij blijft alleen als een gekwetste arend."

"Dat doet er niet toe," zei de oude muzikant, terwijl hij zich in
zijn volle lengte oprichtte. "Ik moet dat alles van nabij zien. Ik
zal er zelf naar toe gaan."

Maroessia ging naar Kniesj toe en zei, terwijl zij een vriendelijken
blik op hem sloeg:

"Ik heb een gewichtigen dienst van u te vragen."

"Spreek op, beste meid."

Zij nam hem bij de hand. Zij wilde spreken, maar kon niets anders
uitbrengen dan:

"Zult u aan mijn vader... zult u aan mijn lieve moeder zeggen..."

De tranen waren te voorschijn gekomen; zij kon niets meer zeggen.

De beide mannen lieten haar den tijd om tot kalmte te komen.

Eindelijk hernam zij met vaste stem:

"Zult u hun zeggen, dat Maroessia, als zij hen niet terugziet,
gestorven is, en dat zij met de gedachte aan hen gestorven is,--aan
haar broertjes ook,--aan hen en aan de Ukraine."

"Beste meid," zei de oude boer, "ik hoop dat ik die droeve boodschap
nooit hoef over te brengen. Houd moed m'n kind."

Met deze woorden gaf Kniesj de luit aan de kleine bedelares in handen.

"Komaan, het is tijd om te vertrekken," zei hij. "Ik zal jullie
een eindje vergezellen en vóór het vallen van den avond naar huis
terugkeeren."

Hij liet hun het onderaardsche gewelf door een anderen uitgang
verlaten, die hen op een achterpleintje bracht, waar oude wielen,
oude sleden en oude ploegen, die buiten dienst gesteld waren, op een
hoop lagen. Wie hen al spoedig daarna den weg langs had zien loopen,
zou in hen niet degenen herkend hebben, die zich nog pas geleden in
het onderaardsche verblijf ophielden. De oude muzikant was nu niets
anders dan een arm man, die door de jaren en de ellende verzwakt was.

Maroessia was een ongelukkig klein bedelaarskind, en de oude Kniesj
de langzame en logge boer, wiens gastvrijheid de soldaat Iwan op
zoo'n zware proef gesteld had.

Zij liepen lang voort zonder te spreken, zooals dat gaat met menschen,
die elkaar niets meer te zeggen hebben.

Een Russisch detachement was hen voorbijgereden, zonder meer op hen
te letten dan op het stof van den weg.

Zij hadden halt gehouden. De oude muzikant zat op het gras en tokkelde
met zijn vingers de snaren der luit, die hij van Maroessia overgenomen
had. Hij zong met een zachte stem een eentonig lied, een soort van
avondgebed. Zijn kleine metgezellin, die zonder twijfel door zijn
gezang in slaap was gevallen, lag aan zijn voeten. Wat den ouden boer
Kniesj aangaat, deze luisterde al mijmerende met gebogen hoofd.

Tenslotte stonden ze weer op. Voor de laatste maal werden de handen
in elkaar gelegd, als een laatst vaarwel sprak ieder van hen dit
viertal woorden uit: "Alles voor het vaderland!"

Zoodra zij afscheid genomen hadden, keerde de een langs denzelfden
weg terug, terwijl de beide anderen hun tocht voortzetten. Geen van
drieën keek nog eens om, ten einde een laatsten blik te wisselen.XI.

WOORDEN EN MUZIEK.


Tegen den avond bevonden de oude muzikant en zijn jonge metgezellin
zich reeds in het gezicht van het Russische legerkamp, waarvan de
tenten, die op een heuvel opgeslagen waren, zich langs de hellingen
tot aan de rivier uitstrekten.

De schaduwen van den avond begonnen zich over de aarde te verspreiden:
eenige roode strepen vertoonden zich nog slechts aan den gezichteinder.

In het kamp was alles stil. De vermoeienis ten gevolge van het laatste
gevecht had alle levendigheid doen verdwijnen. De schildwachten,
die door de laatste stralen der ondergaande zon beschenen werden,
stonden zoo onbeweeglijk op hun post, dat men ze voor beelden zou
aangezien hebben. Eenige soldaten kwamen en gingen nog en liepen
langzaam de hellingen van den heuvel af; eenige zwijgende groepen,
talrijker dan men wel zou gedacht hebben, waarvan sommige zaten, andere
op den grond uitgestrekt lagen, waren ternauwernood te onderscheiden.

Ofschoon de avond nog niet gevallen was, bemerkte men in een tent den
flauwen glans van een kaars, waarvan het licht door de linnen wanden
heendrong. Naarmate men naderde, hoorde men eenig zwak gedruisch, als
dat van een wapen, hetwelk men verzet, een gekerm, een onderdrukten
lach, een brokstuk uit een gesprek.

Een schildwacht wees naar den ouden muzikant en zijne metgezellin. Er
ontstond eenige beweging. In plaats van zich door het "Werda?" dat
men hem toeriep, of door het zien van al die soldaten schrik te laten
aanjagen; in plaats van terug te keeren, zooals vele anderen in zijn
plaats zouden gedaan hebben, liep de grijsaard regelrecht naar het
legerkamp toe.

Het was een grijsaard, die zonder twijfel alles zien wilde,
en dat wel van zeer nabij, die zeker van soldaten hield, en die
waarschijnlijk vroeger zelf soldaat was geweest. Anders zou hij niet
zoo onbeschroomd voortgeloopen hebben. Deze onbeschroomdheid had
een gunstige uitwerking. Als men zich zoo uit eigen beweging aan
gevaar blootstelt, dan heeft men meestal niets te vreezen. Na een
groep officieren eerbiedig gegroet te hebben, die zittende of half
liggende van hun krijgsavonturen verhaalden, vroeg hij hun, of het
hun niet zou bevallen, als hij eens wat muziek voor hen maakte en
zelfs iets voor hen zong.

Er zijn oogenblikken waarop iedere afleiding haar eigenaardige waarde
heeft. Zijn aanbod werd dan ook welwillend aangenomen.

Men kon aan de eerste tonen, die hij aan zijn luit ontlokte,
wel hooren, dat hij zijn vak verstond, en men luisterde dan ook
met genoegen naar hem. De muziek heeft de gave om de gedachten van
het gewone leven af te leiden en deze ver van de werkelijkheid weg
te voeren.

Al spoedig hielden de gesprekken op; de blikken, die zich in de ledige
ruimte verloren, verrieden, dat iedereen de een of andere dierbare
herinnering uit het verleden terugriep: den vader of de moeder,
het kind of de vrouw, waarvan de oorlog hem gescheiden had. Eenige
soldaten, wier hoofden met bebloede verbanden omgeven waren, gingen
op hun ellebogen leunen om beter te kunnen hooren. De muzikant bezong
het huisgezin, de kindsheid en de jeugd. Dat alles lag zoo ver in het
verleden! Men had het aan zijn lied te danken, dat te midden van het
legerkamp het huisgezin, waarin men geboren was, voor de oogen opdoemde
en aan ieder herinnerd werd, dat de oorlog niet het geheele leven is.

Meer dan één oog werd vochtig. De bijval, dien de grijsaard vond,
was groot, zoo groot, dat, toen hij met zingen opgehouden had,
verscheidene handen reeds eenig kleingeld uit hun zak hadden gehaald
om hem dit aan te bieden.

"Kom eens naderbij, kleine tooverheks!" riep een ruwe officier uit.

En terwijl hij aan Maroessia een kopek voorhield, vervolgde hij:

"Dat is voor je vader: kom het maar halen!"

Het meisje verroerde zich niet; zij was geheel verdiept in den droom,
waarin zij door het gezang van haar vriend verzonken was. Wat was
het mooi, wat hij gezongen had! En wie zou gedacht hebben, dat hij
zoo goed kon zingen?

"Zal je ook komen?" riep een ander haar toe.

Eenigen begonnen boos te worden.

"Je moet die goede heeren bedanken, beste meid," zei de grijsaard. "Ga
naar hen toe en strek je hand naar hen uit."

Maroessia huiverde; maar hij had het bevolen, en zij gehoorzaamde
dus. Wat beefde haar kleine hand, toen zij deze gaven aannam! Dit
geld van den vijand brandde haar in de hand.

"Dat meisje is niet leelijk," zei er een.

"Zij heeft een paar oogen, die men voor een paar sterren zou houden,"
voegde een ander er bij.

"Als je groot bent, zal ik met je trouwen, hoor!"

"Dat blijft afgesproken, niet waar?" zei een derde.

Maar de luit van den grijsaard deed zich opnieuw hooren en sloeg
nu een geheel anderen toon aan. Men vergat het meisje en begon weer
te luisteren.

Een jong officier met een knap uiterlijk, en nog al met zich zelf
ingenomen, was reeds bij het eerste lied, dat er gezongen werd,
uit zijn tent gekomen.

Langzamerhand had zijn gezicht een zachtere uitdrukking aangenomen;
zijn eigenwaan was verdwenen; hij had zijn pijp laten uitgaan en was
in gedachten verzonken geraakt. Het lied van den grijsaard had er hem
aan herinnerd, dat hij toch naar het beeld van God geschapen was,
voordat hij zich naar het beeld van zijn generaal had gevormd. Hij
had dit geheel vergeten.

Na dit tweede lied vroeg men den ouden muzikant om een ander; hij
liet zich een weinig smeeken.

"Ik ben bang," zei hij, "dat het u niet zal bevallen, naar datgene
te luisteren, waaraan ik denk. Het is treurig en somber."

"Ga je gang maar," zei een lang en mager officier met een norsch en
streng gezicht. "Ons beroep maakt, dat onze oogen droog genoeg blijven;
wees maar niet bang, ze vochtig te maken. Het kan geen kwaad, eens
verschillende aandoeningen te hebben, en je bent daartoe juist ter
rechter tijd gekomen."

"Wilt u het?" zei de grijsaard. "Welnu, luistert dan!"

En nu zong hij een lied, waarvan de inhoud hierop neerkwam:

"Het is reeds lang, zeer lang geleden, dat eenige brave lieden een
klein vaderland hadden. Ach! het was wel een klein vaderland, maar voor
hen was het de geheele wereld. Zij hadden het lief. Hun voorvaders
hadden het vruchtbaar gemaakt, hun moeders hadden het versierd, hun
zusters hadden er een paradijs van gemaakt. Zij leefden rustig zonder
zich met hun machtige naburen te bemoeien. Op zekeren dag zeiden deze
naburen tegen elkander: 'Dat land is gelukkig, het is rijk, het is
bekoorlijk, het zou een schoone ring aan onzen vinger zijn.' En het
kleine, welvarende land werd eensklaps overweldigd. De krijgsrossen
van het machtige volk traden de kinderen van het zwakke volk onder
de voeten. De sabels der jonge, baardelooze officieren velden de
hoofden der grijsaards en zelfs der vrouwen, die ter bewaking van den
huiselijken haard achtergebleven waren. De woeste en onverschrokken
jongelieden, voor de overmacht zwichtende, kwamen in de gevechten
om. De moedige en liefhebbende meisjes wachtten tevergeefs op de
terugkomst van haar broeders, van haar verloofden. Huizen, dorpen,
geheele steden verdwenen.

"Welke misdaad had dit kleine volk dan bedreven? Niet de minste! Het
was goed om ingepalmd te worden.

"Wie weet echter, of dit machtige volk, door een nog machtiger
aangevallen, niet eenmaal de straf der wedervergelding zal ondergaan?

"En als dat gebeurt, in naam van welke rechtvaardigheid zouden de
overwinnaars van heden, de overwonnenen van morgen geworden, hun
klachten dan tot den Allerhoogste trachten op te zenden?"

Bij het aanhooren van het eenvoudig verslag der feiten zochten sommigen
niet naar de toepassing, maar anderen deden dit wel. Voor deze was
alles duidelijk.

Er ontstond een levendig gesprek.

"Drommels! drommels!" zei de officier, die er zich zooeven over
beklaagde, dat zijn oogen te lang droog gebleven waren. "Dit oude
lied uit vervlogen tijden is juist op ons van toepassing. Zou die
oude zanger daaraan ook gedacht hebben? Men zou zeggen, dat de wereld
weinig veranderd is sedert de honderden jaren, dat men zingt."

"Hoor eens!" zei de jonge officier. "Die zanger heeft toch eigenlijk
geen ongelijk, maar waartoe zal zijn les dienen? Het bevel is gegeven,
wij moeten dus oprukken."

"Waarover hebben zij zich te beklagen?" zei een ander. "'De Ukraine aan
de Ukrainiërs!' Wat moet deze uitroep beteekenen? Men wil hun Ukraine
toch niet opeten. Die lui zijn gek. Is het dan zoo verschrikkelijk,
als men niets anders is dan een onbekend mierennest, eindelijk een
gedeelte van een groot rijk uit te maken?"

"Laten wij intusschen ons in hun plaats stellen," zei de jonge,
blonde officier. "Wat zij doen, zouden wij dat niet doen? Het is
altijd onaangenaam, met kracht van wapenen overmeesterd te worden,
niet waar? Je zult zeggen, dat zij er over honderd jaren niet meer
aan zullen denken;--voor hen, die over honderd jaren zullen leven,
is dit zeker waar;--maar voor hen, wier hutten in brand staan, omdat
zij ze hebben willen verdedigen, staat de zaak toch niet gelijk."

"Zulk een klein volkje heeft het recht niet om zoo te leven, als
het zelf verkiest. Er zijn groote rijken noodig om groote dingen tot
stand te brengen."

"Dat is wel mogelijk. Maar te leven zooals men het zelf verkiest in
een eigen landje, waarmee men hoog ingenomen is, mag toch ook niet
verwerpelijk geacht worden."

"De liefde tot het vaderland, goed voor de groote volkeren, kan voor
de kleine niet slecht zijn," zei een jonge kapitein.

"Je hebt des te meer gelijk," gaf de oude officier hierop ten antwoord,
"omdat alles, wat te groot is, eindelijk ineenstort. Ik maak mij soms
wel eens bang over al onze grootheid."

Men ziet, dat iedereen openhartig zijn meening zei. Dit zal slechts
de verwondering wekken van hen, die nooit in een kamp gelegerd zijn
geweest. De krijgstucht strekt er zich alleen tot de lichamen uit. De
tongen zijn er dikwijls minder dan elders geboeid. De vrije gedachte
baant zich overal een weg.

Men kwam langzamerhand op den veldslag van den vorigen dag en van
den morgen terug.

"Die boeren vechten als helden," zei er een.

"Als duivels uit de hel," antwoordde een ruwe kerel, die zijn arm in
een doek had hangen. "Als zij bekwame opperhoofden hadden, zou het
niet zoo gemakkelijk gaan, ze klein te krijgen."

"Door een hooivork te sterven is niet eervol voor een soldaat,"
zei een ander. "Wie zou aan onzen armen kolonel gezegd hebben, dat
hij zoo aan zijn eind zou komen? 'Ach! zelfs geen lansstoot!' riep
hij uit, terwijl hij viel. Vloek over zoo'n oorlog! Wat een leelijke
wonden! De chirurgijns weten ze niet te genezen. Zij zijn allen het
spoor bijster. En wat een gekwetsten, en wat een dooden! Het zijn
wolven, echte, woedende wolven. Men zou zeggen, dat zij dood zijn,
maar 't mocht wat, zij staan op om te kijken. Nog twee overwinningen
zooals de laatste, en als wij dan geen versterking krijgen, zullen
wij het veld moeten ruimen."

"Als onze soldaten maar vochten, zooals die menschen!" zei een oude
officier.

"Zij zouden zoo vechten," zei een gekwetste soldaat, "als zij hun
vrouwen en hun kinderen en de huizen van hun vaderen verdedigden."

Wat zag hij er bleek uit, die arme soldaat, en wat een inspanning
had het hem gekost om zich halverwege op te richten en zulk een
waarheid aan zijn bevelhebber te doen hooren! De officier antwoordde
hem. Maar de soldaat hoorde hem niet meer. Hij was weer neergevallen,
hij was dood.

Den ouden zanger was niets van dit geheele gesprek ontgaan. Meende
hij, dat hij er genoeg van gehoord had of dat hij zelf genoeg had
laten hooren?

Eensklaps hief hij zulk een vroolijk liedje aan, dat zelfs een
kluizenaar de lust zou bekropen hebben om te gaan dansen.

Het was de geschiedenis van een meisje, dat haar rok verkocht om
een pijp voor haar minnaar te koopen, en hem deze door een regen
van kogels heen op het slagveld bracht. Plotseling was de algemeene
stemming veranderd. De oudsten sloegen de maat; de jongeren stemden
met den zanger in. "Wat een prachtige zanger!" zei men. "Het is een
prettige avond, en wie zou dat gedacht hebben?"

De grijsaard zong nog eenige liedjes van denzelfden aard, tot
groote vreugde der soldaten, die eindelijk van alle kanten van het
legerkamp toegesneld waren; vervolgens stond hij op en zei hen allen
vaarwel. Eenigen deden hem uitgeleide.

"Blijf toch, oude stijfkop, blijf tot morgen. De nachten zijn koud,
en de wegen zijn niet veilig. Zeg hem toch, beste meid, dat hij tot
morgenochtend hier moet blijven. Een goede slaapplaats en een goed maal
zijn de moeite wel waard, dat men wacht. Hij heeft immers zooveel haast
niet! Hij heeft heel wat geld opgeloopen. De kleine blonde officier
heeft je een goudstuk in de hand gedrukt. Ik heb het zelf gezien;
daarvoor zal je grootvader een mooie jurk voor je kunnen koopen."

Maar de grijsaard liet zich niet overhalen.

"Als men een rondreizend zanger is, dient men ook rond te reizen!" zei
hij lachende.

En hij verdween met het meisje midden in de duisternis.

"Luister eens!" zei Maroessia tegen hem, "ik heb drie officieren
hooren zeggen, dat het laatste gevecht zoo bloedig is geweest, dat
zij in geen veertien dagen in staat zullen zijn om een aanval op
Tsjigirine te doen."XII.

MEN NADERT.


Maroessia en haar vriend liepen gedurende een groot gedeelte van den
nacht voort, zonder een enkel woord met elkaar te wisselen. Nu en
dan bleef Tsjetsjewiek staan en vroeg aan het kind, of hij haar ook
wilde dragen.

"Ik ben niet moe," antwoordde zij dan.

De uren vlogen Maroessia om. Haar hart was van geestdrift vervuld. Haar
groote vriend was ongetwijfeld voldaan. De muzikale soiree, die hij
in het legerkamp had durven geven, had vele dingen aan het licht
gebracht. Terwijl zijn ooren hoorden, hadden zijn oogen rondgekeken
en geoordeeld. De overwinnaars achtten zich nog niet zeker van
de overwinning, de overwonnenen hadden dus hun pogingen niet te
betreuren. Er was geen reden om te wanhopen. Alles hing af van hetgeen
Tsjetsjewiek te Tsjigirine zou vinden, maar hij moest er eerst komen.

Na verscheidene uren achtereen geloopen te hebben, vertoonde zich
eindelijk aan de oogen der reizigers de lichten van de stad en spoedig
teekenden zich de stadsmuren en de groote gebouwen tegen den donkeren
hemel af.

Er was iets sombers in het voorkomen van deze donkere stad, waarin
zich slechts hier en daar een enkel lichtje vertoonde. Geen enkel
geluid drong daaruit tot hun ooren door, niets verried, dat er een
levend wezen in was. Het was niet de verkwikkende rust van den slaap,
maar die van een gespannen verwachting. Het gevoel van een naderend
gevaar scheen op deze huizen, die dicht op elkaar stonden, te drukken.

De duisternis, waarin Tsjigirine gehuld was, scheen opzettelijk te
zijn. Een groot licht zou geleken hebben op een sein, waarmee de
vijand zijn voordeel had kunnen doen. De borstweringen, de forten en
de wallen waren blijkbaar in een goeden toestand gebracht.

Tsjetsjewiek en Maroessia naderden de poort der stad. Maar hoe nu? Zij
scheen niet bewaakt te worden. Het kleine poortje was wel is waar half
versperd, maar daarachter bevond zich niemand, zelfs geen poortwachter.

Zij deden dit poortje open, dat zonder gedruisch op zijn hengsels
draaide. Niemand hield hen tegen, niemand ondervroeg hen. Was het
een valstrik? Zij traden de stad binnen, zonder eenigen hinderpaal
te ontmoeten. Toch scheen het hun toe, dat de blikken van enkele
voorbijgangers, verwonderd, dat zij zoo onverwachts menschen
tegenkwamen, hen met de meeste aandacht volgden.

"Zeg, jongeman," zei Tsjetsjewiek tegen een jongen kozak, dien hij
tegen het hek van een tuin zag aanleunen, "waar woont onze hetman?"

De jonge kozak kwam even aan zijn hoofddeksel bij wijze van groet,
en terwijl hij naar het uiteinde van de straat wees, waarvan eenige
ramen half verlicht waren, zei hij tegen hem:

"Als u aan het einde van deze straat gekomen zijt, moet u links
afslaan, dan staat u vlak voor het huis van den grooten hetman."

Zij liepen de aangewezen straat door, sloegen linksaf en bevonden
zich toen inderdaad vlak voor de woning van den hetman.

Het huis van den grooten hetman was niet grooter dan de andere;
niets onderscheidde het, zelfs geen schildwacht; men kon het slechts
daaraan herkennen, doordat er licht brandde. Twee meisjes bleven,
toen zij deze ramen voorbijkwamen, een oogenblik staan, en terwijl
een van haar door de ruiten keek, zei zij tegen de andere:

"Het schijnt dat onze hetman nog op is."

Achter de ruiten van een der kleine ramen, die verlicht waren, zag
men het hoofd van een kozak met lange snorren, dat zich geen enkele
maal bewoog.

"Het is een schildwacht!" dacht Tsjetsjewiek bij zich zelf.

De schildwacht, als het er ten minste een was, verroerde zich niet,
als was hij in diepe gedachten verzonken.

Toen men goed luisterde, hoorde men in het benedenhuis voetstappen;
deze waren nu eens haastig, dan weer langzaam.

De Tsjets klopte eenmaal, tweemaal, driemaal zachtjes op de deur.

Bij het derde kloppen stond de kozak, die onbeweeglijk bij het raam
zat, op en ging opendoen.

De voetstappen, die men hoorde, hielden op.

"De verre vrienden zenden den grooten hetman hun groeten," zei
Tsjetsjewiek bij zijn binnentreden op een fluisterenden toon.

Het gezicht van den kozak drukte noch verwondering, noch ongerustheid
uit. Men kon daaruit opmaken, dat de groote hetman iederen dag
dergelijke bezoekers ontving,--rondreizende muzikanten, die tijdingen
van verre vrienden brachten.

"Kan ik den grooten hetman zelf ook spreken, broeder?" vroeg
Tsjetsjewiek.

Maar op dit oogenblik werd de deur, die naar de aangrenzende kamer
voerde, haastig opengedaan en vertoonde de groote hetman zich op
den drempel.

Hij zeide niets, maar zijn geheele gezicht sprak en vroeg:

"Waar kom je vandaan? Van wien? Welke tijdingen breng je?"

Het licht bescheen hem slechts flauw, zoodat men zijn gelaatstrekken
niet kon onderscheiden. Maar die oogen, die doordringende en
uitvorschende oogen, gloeiden als vuur.

"Ik buig mij voor den grooten hetman neer," zei Tsjetsjewiek, terwijl
hij een diepe buiging maakte.

Maroessia, die nog aldoor naast haar grooten vriend stond, groette
insgelijks.

"Je bent beiden welkom," antwoordde de groote hetman. "Welk lied zal
je voor mij zingen?"

De toon van de stem verried een man, die gewoon was om te bevelen,
een man, die zich niet wist in te houden, als het er om te doen was,
zijn meening te zeggen of te verdedigen.

"Welk lied, groote hetman? Ik ken er meer dan een, dat ik u kan doen
hooren, indien u zich verwaardigt, naar mij te luisteren."

De groote hetman antwoordde eerst niet.

"Waar kom je vandaan?" vroeg hij eindelijk.

"Van Zaporogië," antwoordde Tsjetsjewiek. "De dapperen van Zaparogië
bieden den grooten hetman hun groeten aan."

"In den tijd, waarin wij leven, heeft niemand groeten te doen of te
ontvangen," antwoordde de hetman. "Kom in mijn kamer!"

Tsjetsjewiek volgde den grooten hetman, terwijl hij Maroessia nog
aldoor bij de hand hield, en trad het aangrenzende vertrek binnen.

Dit vertrek was even eenvoudig als het eerste: de muren waren gewit,
en er stonden houten banken in, zooals men ze in iedere boerenwoning
aantreft.

Maar er waren vele prachtige wapenen te zien: pistolen en dolken
schitterden aan de muren.

Verschillende papieren en brieven lagen er over de tafel verspreid;
op deze papieren zag men de boelawa, den veldheersstaf van den hetman.

Een der wanden was voorzien van groote houten haken, waaraan de
galakleederen hingen, die geheel met goud, zilver en edelgesteenten
geborduurd waren. Deze gouden borduursels, deze kostbare edelgesteenten
fonkelden in de kamer en gaven daaraan een eigenaardig voorkomen.

"Ik verzoek je, plaats te nemen," zei de groote hetman.

Hij ging ook zitten, en zijn fonkelende oogen vestigden zich
beurtelings op het gelaat van Tsjetsjewiek en op dat van Maroessia.

"Waarom heb je dat kind bij je?" zei hij.

"Zij is doofstom, en bovendien, zij heeft behoefte aan slaap."

De groote hetman stond op, en nadat hij een prachtigen mantel van
een der houten haken had afgenomen, wierp hij dien aan Tsjetsjewiek
toe. Een prachtig Perzisch tapijt lag op een bank. Hij wees zijn
bezoeker daarnaar. Tsjetsjewiek maakte daarvan in een oogenblik
een bed gereed, waarna hij het meisje op zijn arm nam, er haar op
neerlegde en haar met een moederlijke teederheid van het hoofd tot
de voeten instopte.

"Doofstom!" had hij heel zachtjes tegen haar gezegd, terwijl hij haar
een kus op het voorhoofd drukte.

Het bed was in een hoek van het vertrek opgemaakt. In de zijden
plooien van den prachtigen mantel gewikkeld, vestigden de oogen van
het kind zich onwillekeurig op haar vriend en op den grooten hetman,
die tegenover elkander aan een tafel plaats genomen hadden, terwijl
een kaars, die tusschen hen stond, hun gezichten verlichtte.

Zij praatten op een fluisterenden toon met elkander.

Maroessia luisterde nog even naar het gebrom van hun stemmen, maar
eindelijk behaalde de vermoeidheid de overwinning. Zij viel in slaap
en werd nu inderdaad doof en stom.XIII.

DE HETMAN ZWICHT.


Maroessia sliep in met een glimlach om haar lippen; zij zag in
haar droom het ouderlijk huis, de kerseboomen, haar broertjes, al
die bekende gezichten; maar al spoedig daarna verdween dit alles
als in een nevel en droomde zij weer over verschrikkelijke dingen,
van soldaten, oorlog en haar vaderland.

Eensklaps werd zij wakker, richtte zich even op en keek aandachtig
rond.

Zij sliepen niet!

Tsjetsjewiek zat nog steeds bij de tafel, de groote hetman stond midden
in de kamer. Men kon het wel aan hem zien, dat hij in een opwelling van
verontwaardiging van zijn plaats was opgestaan, maar dat de hevigheid
van een slag, die hem met de meeste juistheid toegebracht was, hem
als versteend had.

Eindelijk sprak hij:

"Dus dat willen jullie! Goed, maar het geneesmiddel zal erger dan
de kwaal zijn. Ik weet wel, dat ik in de rivier gesprongen ben
zonder mij te bekommeren om de plaats, waar zij doorwaadbaar is;
maar evenmin als ik, zal jij den oever bereiken. Ons land zonder
grenzen, zonder strijdkrachten, zonder eensgezindheid, zonder raad,
is niets anders dan een huis, dat aan alle winden blootgesteld is,
en onze naburen zijn zeer dwaas, dat zij ons den oorlog aandoen;
zij hadden beter gedaan als zij even gewacht hadden totdat het land,
door onze tweedracht verdeeld, ten gronde was gegaan."

"Onze tweedracht? Wat is daarvan anders de oorzaak dan dat tweehoofdig
bestuur?" antwoordde Tsjetsjewiek kalm. "Men moet in eendracht macht
zoeken. Alleen daardoor is er nog hoop op redding."

De groote hetman had een gevoel, alsof hij zich aan een gloeiend ijzer
gebrand had. Hij liep de kamer eenige malen op en neer. Toen deed
hij het raam open en sloeg een blik naar de nachtelijke duisternis.

Zoo diep was de stilte en zoo hevig de ontroering van den hetman,
dat Maroessia, ofschoon zij zich aan het andere einde van het vertrek
bevond, het kloppen van zijn hart meende te hooren.

Door de nachtlucht verfrischt, door zijn stilzwijgen zelf kalmer
geworden, zette hij zich weder aan de kleine tafel tegenover
Tsjetsjewiek neer.

"Als ik je wel begrijp," zei hij, "reken je er op, dat ik, omdat
ik de beste ben, aan den slechtste afstand zal doen. Omdat er geen
opoffering te wachten is van hem, die reeds de helft van zijn Judasrol
heeft geleerd, vraag je van mij zoo'n daad van zelfverloochening."

"En dat is," zei Tsjetsjewiek, "om het hem onmogelijk te maken, zijn
Judasrol geheel uit te spelen, om hem iedere reden, ieder voorwendsel
te ontnemen, deze tot het einde vol te houden; 'omdat wij weten,
dat gij de edelste der zonen van de Ukraine zijt, verzoeken wij u,
u een tijdlang op den achtergrond te stellen.'"

"Zal niemand mij van verraad of van lafhartigheid beschuldigen,
als ik toestem in hetgeen je van mij vraagt?"

"Iedereen zal integendeel de heldhaftigheid van uw opoffering
waardeeren. Onze vrienden, die mij zenden, weten, wat het u moet
kosten, er toe te besluiten."

"En als de ellendeling ons toch eens verkocht?..."

"Hij zou sterven, voordat hij zijn misdaad volbracht had," zei
Tsjetsjewiek bedaard. "Iemand houdt hem in het oog, die niet zou
toelaten, dat hij zich geheel onteerde."

Er lagen op de tafel papier, pennen en inkt. De hetman nam een pen
in handen. Tsjetsjewiek wendde zijn blikken naar Maroessia en las de
angst in haar oogen. Zijn kleine vriendin voelde zich niet op haar
gemak. Het was zoo moeilijk te doen, wat haar vriend van den grooten
hetman vorderde, dat hij eindelijk wel eens boos kon worden. En wat
zou er dan tusschen mannen van dit heftige ras voorvallen?

Een glimlach van Tsjetsjewiek deed de kleine doofstomme begrijpen,
dat zij gerust kon zijn.

De hetman schreef en overwoog zonder twijfel ieder woord, voordat hij
het neerschreef, en te recht. Zulke geschriften, waarin men afstand
doet van een ambt, verdienen wel ernstig overwogen te worden.

Toen het stuk voltooid was, reikte hij het aan Tsjetsjewiek over.

"Ziedaar!" zei hij tegen hem, "ben je nu tevreden?"

Na het gelezen te hebben, antwoordde Tsjetsjewiek hem:

"Ik ben trotsch voor de Ukraine op den vrijwilligen afstand van den
dapperste harer zonen. Als wij in dezen strijd het onderspit moeten
delven, zal onze geschiedenis een held te meer tellen. Zij, die voor
haar zullen sterven, zullen zich niets te verwijten hebben. U zult
meer dan een hunner hebben verricht, u zult afstand van uw macht
gedaan hebben om haar te redden,--zonder er zelfs zeker van te zijn,
te zullen slagen. U geeft ons de eenige kaart in de hand, die ons
het spel kan doen winnen."

Tsjetsjewiek had het stuk opgevouwen en het verborgen in het gevest
van een dolk, dien hij onder zijn kleed droeg.

"Wanneer zal je dit stuk zijn bestemming doen bereiken?" vroeg de
hetman. "Wanneer zal hij weten, dat ik voor de Ukraine tot alles
bereid ben, zelfs om onder zijn bevelen te vechten, bevelen, die hij
zelf niet in staat is te geven?"

"Dat zal ik zelf doen, zoodra ik mijn tocht heb volbracht. Ik zal
geen uur verliezen, hetman; daar kunt u op rekenen. En als alles niet
naar wensch mocht gaan, als ik inzie, dat uw geschrift nutteloos zou
wezen, wees dan maar gerust, dan zal ik het vernietigen. Dan zal het
zoo goed zijn, alsof het niet geschreven was."

Na deze woorden stond hij op en riep Maroessia.

De hetman vergezelde hen tot op den drempel van de deur, en daar
namen zij afscheid.

Zij lieten den grooten hetman peinzend op den drempel van zijn huis
achter en begaven zich naar de poort der stad.

De straten waren verlaten; de kleine boomgaarden vol kerseboomen
waren geheel wit van bloesems; in de verte hoorde men het gekabbel
eener rivier.

Na een honderdtal schreden gedaan te hebben, keerde Maroessia zich om,
om nog een laatsten blik op het huis van den grooten hetman te slaan.

Hij stond nog steeds op den drempel en volgde hen met een peinzenden
blik.

"Zou _hij_ Tsjigirine kunnen verdedigen?" vroeg zij aan haar vriend.

"Ja, als men er een aanval op doet; maar onze vijanden zullen wel
wat anders doen dan onze steden in te nemen."

"Maar _als_ men er eens een aanval op deed?"

"Hij zou zich liever laten dooden dan de stad over te geven."

Zij gingen nu niet door de straten, waardoor zij bij hun komst geloopen
hadden. Het was er Tsjetsjewiek om te doen, met eigen oogen te zien,
hoe het in de andere wijken der stad gesteld was.

Aan een onverschilligen toeschouwer zou de stad verlaten hebben
toegeschenen; maar op een afstand van ongeveer honderd schreden van
elkander verwijderd, zag men eenige ruwe mannen, die waarschijnlijk
niet toevallig geposteerd stonden op plaatsen, vanwaar men alles
nauwkeurig kon gadeslaan.

Toen onze reizigers bij de poort der stad aankwamen, versperde een
reusachtige kozak met lange snorren, die als uit den grond scheen
opgekomen te zijn, hun den weg.

"Welken weg wil je inslaan?" vroeg hij.

"Dien der eerlijke lieden," luidde het antwoord.

"Waar ga je naar toe?"

"Naar eerlijke lieden."

"Dat is een naam, die niet altijd toekomt aan hen, die zich dien zelf
geven. Het is best mogelijk, dat je kwaadwilligen ontmoet."

"Als men altijd bang voor den wolf was, zou men zich nooit in de
bosschen durven wagen, en dan zou men niet van de aardbeien proeven."

"Welnu," hernam de kozak--"als je er op staat dan kun je voor mijn part
weer denzelfden weg gaan waarlangs je vanmorgen binnengekomen bent."

Ze gingen weer verder, maar Maroessia kon zich nu niet langer inhouden
om voldaan op te merken: "Dus de poort werd vanmorgen ook bewaakt. Des
te beter."XIV.

ONTMOETINGEN.


Twee weken na de samenkomst van Tsjetsjewiek met den grooten hetman
naderden de oude zanger en zijn trouwe metgezellin op een heerlijken
avond met langzame schreden een dorp dat in de asch was gelegd.

Hun reizen waren geen pleiziertochtjes. Men kon het wel aan hen zien,
dat zij zich niet veroorloofd hadden veel rust te nemen: hun oogen
schitterden van een koortsachtig vuur; hun gezichten waren door de
zon verbrand en hun kleeren met stof bedekt; hun lippen waren bleek,
hun voeten stukgeloopen.

Met dat al liepen zij moedig voort en praatten kalm en ernstig.

Met uitzondering van eenige onverwachte ontmoetingen met menschen,
die hen tegenkwamen en die ternauwernood een woord en soms slechts
een groet met Tsjetsjewiek wisselden, ontmoetten zij geen levend wezen.

Alles was stil en verlaten; dikwijls waren zij de puinhoopen van
huisjes, vernielde boerderijen, verwoeste velden en tuinen, half
verbrande boomstammen, aan den eenen kant zwart, aan den anderen nog
groen, half dood, half levend, voorbijgekomen.

"Voordat de avondster aan den horizon schittert, zullen wij aan het
graf van Nadneprowka zijn," zei Tsjetsjewiek tegen het kind.

Deze graven zijn heuveltjes van een eigenaardigen vorm, die men alleen
in de Ukraine aantreft. Zij bedekken, indien de overlevering waarheid
spreekt, de lichamen van hen, die voor het vaderland gestorven
zijn. Zooveel is zeker, dat de landbouwers, als zij ze toevallig
omwoelen, daarin wapenen, ringen en halssieraden vinden.

De vriend van Maroessia had zich niet bedrogen: de avondster
schitterde nog niet aan den horizon, toen de omtrekken van het graf
van Nadneprowka zich voor hen afteekenden.

De zon was reeds ondergegaan, maar de schaduwen van den avond waren
nog helder; het was een soort van vergulden mist. De jonge boompjes, de
struiken en het hooge gras, die "het graf" bedekten, waren als in een
vuurgloed gehuld. Het gebroken kruis teekende zich tegen de lucht af.

Op den top van het heuveltje bleven zij staan om het prachtige uitzicht
te bewonderen. Voor hen stroomde met dof geklater de Dnjéper, terwijl
aan den anderen kant boschrijke bergen zich verhieven. Het was een
prachtig gezicht en beiden stonden roerloos, getroffen door dit
mooie natuurtafreel.

Eensklaps deed een meeuw haar geschreeuw hooren. Deze meeuw scheen
aan den oever der rivier in het riet te zitten.

De oogen van den Setsj begonnen te schitteren.

Het geschreeuw van de meeuw deed zich opnieuw hooren, en het scheen,
dat 't al dichterbij gekomen was.

Plotseling kwam er van den kant waar het geschreeuw van de meeuw
zich tweemaal had doen hooren, een smalle boot te midden van het
hooge riet te voorschijn. Zij teekende zich op de donkere golven af,
en terwijl zij snel over het water heengleed, richtte zij zich naar
een door de natuur gevormde baai, die zich vlak tegenover het graf
van Nadneprowka bevond.

Als men goed keek, kon men de omtrekken onderscheiden van hem, die
de boot voortstuwde. Ja, men zag zelfs zijn muts, die van schapevacht
vervaardigd was.

Maar zonder zelfs het uiterlijk van dezen man te kunnen onderscheiden,
kon men wel zien, dat hij een krachtigen en bedreven arm had.

Deze arm hanteerde de roeiriemen, alsof het stukjes speelgoed
waren. De boot vloog zoo snel, als een veertje, dat door den wind
meegevoerd wordt.

"Het is tijd om naar den oever te gaan," Maroessia, zei de groote
vriend.

Zonder eerst den gemakkelijksten weg te zoeken,--men zou in deze
woeste plaats trouwens zelfs geen voetpad gevonden hebben,--liepen zij
met haastige schreden naar beneden, liepen om een groote rots heen,
die het voorkomen van een reusachtigen groenen gekrulden baard had,
zóó was zij met planten en gewassen bedekt, en bevonden zich eindelijk
aan den oever, dicht bij de rivier.

"Ik hoop, dat ik jullie in een goede gezondheid terugvind!" zei een
welbekende stem.

De lichte boot was reeds op het zand van den oever getrokken, en
bij de boot stond, met zijn kin op een der roeiriemen leunende,
de oude Kniesj.

"Gezondheid en goed geluk!" antwoordde hem de groote vriend.

"Hoe gaat het, beste meid?" vroeg Kniesj, terwijl hij zijn valkenoogen
op Maroessia gevestigd hield.

"Heel goed!" gaf Maroessia ten antwoord. "En Taras?"

"Taras heeft Maroessia niet vergeten."

Overigens zou hij, ook al had Maroessia hem geen antwoord gegeven,
haar antwoord wel hebben kunnen gissen, als hij haar alleen maar
had aangekeken: iedere trek van haar gelaat verried, dat haar
vermoeienissen vergeten waren.

Maar de landbouwer, die zich niet tevreden stelde met het getuigenis,
dat het gelukkige gezicht van het kind voor hem aflegde, ondervroeg
met een blik haar grooten vriend.

"Het gaat met mijn kleine metgezellin goed, heel goed," zei hij. "U
kunt daaromtrent goede berichten meedeelen aan hen, die haar aan mij
hebben toevertrouwd."

"Maar komaan," ging hij voort, "het is kalm op het water. Er is geen
enkel windje. Een tochtje in dat bootje zou me best aanstaan."

Nauwelijks had hij dit gezegd, of het geschreeuw van een meeuw, zooals
men reeds herhaalde malen gehoord had, kwam uit de grijze haren,
die den baard van den goeden landbouwer vormden.

Een dergelijk geschreeuw antwoordde hem van den oever.

"Hoor je wel, Maroessia?" zei Tsjetsjewiek, "het mannetje antwoordt
daarop."

"Ik begrijp het, ik begrijp het," zei het meisje. "De meeuwen aan
den oever van deze rivier zijn erg slim, ofschoon zij geen vleugels
hebben."

Kniesj had zijn boot in het water geduwd.

"Ga jij hier maar zitten, beste meid," zei hij, terwijl hij z'n hand
aan Maroessia toestak. Toen zij zat, stapte de Setsj zoo behendig in
de boot, dat deze zich bijna niet bewoog. Hij nam een der roeiriemen
in handen, en de boot gleed over de sombere wateren tusschen de beide
oevers van den Dnjéper voort.XV.

OP HET WATER.


Zoodra zij midden in de rivier gekomen waren, vroeg Tsjetsjewiek:

"Welke tijdingen hebt u omtrent den anderen hetman?"

"Alles zal beter afloopen dan je denkt," antwoordde de landbouwer. "De
fortuin is met de gekken. Men braadt de kippen, men plukt de ganzen,
men maakt goede sier. In één woord, er zijn te veel vreemdelingen, te
veel weelde, te veel verteringen. Men ontcijfert de denkbeelden van den
heer des huizes niet gemakkelijk, weet ge? Er is misschien niemand..."

"Dat zou gekker zijn," viel de groote vriend hem in de rede. "Dat
is het lot van hen, die aan allen toebehooren; zij behooren niet aan
zichzelf toe."

"Maar de andere hetman, hoe staat het daarmee?" liet Kniesj hierop
volgen.

"Die," hernam Tsjetsjewiek, "die is een man, en als allen waren zooals
hij, zou er nog niets verloren zijn. Hij heeft zijn verkeerdheden,
dat is waar,--hij is niet volmaakt,--maar hij houdt van zijn land
meer dan van zijn leven, meer zelfs dan van zijn trots. Hij heeft in
alles toegestemd, ja, zelfs om zich bij dien domkop in de schaduw
te stellen, en dat is mooi! want een trotsch en fier hoofd is niet
gemakkelijk te buigen. Maar het is geschied. Hij heeft geschreven,
al ging het dan niet zoo een twee drie."

"Nu," zei Kniesj, "dat laat zich begrijpen. Het zal hem heel wat
gekost hebben."

"Hij moest het wel doen," zei Tsjetsjewiek.

"Dan," hernam Kniesj, "kunnen wij zeggen, dat, dank zij u, de helft
van de zaak afgedaan is. Nu blijft nog de andere hetman over! Die
heeft er den slag van, om de zaak heen te draaien."

"Wij zullen het wel met hem klaar spelen," merkte Tsjetsjewiek op.

Plotseling spreidde hij bij den achtersteven van de boot een dikken
mantel uit, en, terwijl hij Maroessia optilde, legde hij haar ondanks
den tegenstand, dien zij bood, daarop neer.

"Ik vergat, mijn kind te laten slapen," zei hij.

"Ik wil niet slapen," zei het meisje.

"Slaap dan niet, maar blijf bedaard liggen," zei de groote vriend op
vastberaden toon. "Ik zal je aanstonds sprookjes vertellen."

In plaats van achter in de boot te slapen, bleef Maroessia, half
op haar elleboog leunende, liggen. Zij had oogen, die alles zagen,
voordat de anderen iets bemerkten.

"Daarginds, aan dien kant," zei zij, terwijl zij haar arm uitstrekte,
"zien jullie daar niets?"

"Het kind heeft gelijk," zei Kniesj, "daar zijn ze."

"Stil!" beval de groote vriend.

De boot vloog ten gevolge van de verdubbelde inspanning der beide
roeiers over het water heen, en al spoedig herkende Maroessia, ondanks
den verren afstand, in de beide mannen, waarnaar zij had gewezen,
oude kennissen. Het waren de mannen, die zij in het huis van haar
vader door de soldaten had zien slaan en knevelen: Semene Vorosjilo
en Andry Kroek. God zij geloofd! Zij hadden dus weten te ontsnappen.

De boot lag spoedig daarna aan. De kozakken namen hun mutsen voor de
aangekomenen af en zeiden:

"Goed geluk en gezondheid!"

"Goed geluk en gezondheid!" antwoordden de groote vriend en de
oude Kniesj.

"Maroessia," zei Andry Kroek, terwijl hij een pakje te voorschijn
haalde, "dat moest ik je geven van je moeder."

Met een kleur van blijdschap nam zij het pakje aan en vroeg:

"Gaat het met allen goed?"

"Met allen, zoowel met de kleinen als met de grooten."

"En," zei Maroessia, die zich een weinig schaamde over de vraag,
"hoe gaat het met de kerseboomen en met den tuin?"

"Wat een huishoudster!" zei Andry. "Het gaat goed met je tuin, en
je kersen zullen, als 't een beetje meeloopt, met het warme weer
rijp worden."

"Welke tijdingen brengen jullie," vroeg Tsjetsjewiek, "in ruil voor
die, welke ik jullie gezonden heb?"

"Velen zijn tevreden," antwoordde Vorosjilo. "Die zullen klaar wezen
en zijn het reeds, maar anderen..."

"Anderen," zei Andry Kroek, hem in de rede vallende, "anderen zijn
ongerust. Zij vinden, dat alles wat te overijld in z'n werk gaat,
en ik geloof, dat zij gelijk hebben."

En zich tot Maroessia wendend zei hij:

"Ik had beloofd, je in het schuitje een sprookje te vertellen. Belofte
maakt schuld. Als jij mijn sprookje begrijpt, dan zullen die mannen
het ook wel begrijpen... Andry Kroek! je moet het maar oververtellen
aan hen, die vinden, dat ik te overijld te werk ga."

En hij begon zijn sprookje aldus:  De geschiedenis van den kreeft.

  "Er was eens een kreeft, een kreeft, zoo mooi als de dag. Hij
  was goed, vrij verstandig voor een kreeft, en moedig. Hij leefde
  rustig in zijn schuilplaats; maar op zekeren dag hoorde hij van
  alle kanten te gelijk geschreeuw en gekerm. Het schijnt, dat het
  water gezakt was, zoo geducht gezakt, dat alles, wat in het water
  leeft, radeloos begon te worden. Hij had sedert lang reeds bemerkt,
  dat het water schaars werd; maar hij had evenals de anderen gedaan,
  hij had gehoopt, dat alles zich vanzelf wel zou schikken.

  Bij het hooren van zoovele klachten, zei de kreeft bij zich zelf,
  dat dit wel nadenken verdiende. Hij dacht ernstig over de zaak na
  en kwam tot het besluit, dat het waarlijk wel nuttig zou wezen,
  als iemand zich opofferde om water te gaan halen. Maar aan wien
  een taak van zooveel gewicht op te dragen?

  De kreeft dacht na, maar hij kon zijn keus op niemand vestigen.

  Eigenlijk stelde hij alleen in zich zelf vertrouwen. De een kende
  den weg niet genoeg, de ander zou zich onderweg ophouden, een
  derde zou allerlei onvoorzichtigheden begaan. De meeningen van de
  meesten waren misschien een beetje voorbarig. Op den een viel niet
  veel staat te maken, en de ander was te zwak om de vermoeienissen
  van zoo'n verre reis door te staan, want het water was zeer ver.

  "Ik zal zelf maar gaan," zei hij eindelijk bij zichzelf.

  Hij neemt de kruik op en begeeft zich op weg, gedurende eenige
  oogenblikken vergezeld door de toejuichingen van hen, die liever
  anderen wilden zien werken dan het zelf te doen.

  "Wat een kreeft!" riep men van alle kanten. "Wat een
  geestkracht! Als hij zich wat haast, zullen wij gered zijn." De
  kikvorschen weenden van aandoening, en de padden vielen van
  blijdschap flauw.

  Daar begeeft de kreeft zich op weg; hij verliest geen minuut,
  gaat regelrecht op het doel af en loopt maar voort zonder zich
  zelfs den tijd te gunnen om even adem te scheppen.

  Maar langzamerhand doet de vermoeidheid zich voelen en begint de
  verontwaardiging zich van hem meester te maken.

  "Ben ik niet gek, dat ik zoo hard loop?" zei hij bij zich zelf. "Ik
  vlieg als een pijl uit den boog, en dat is toch wel wat al te
  erg. Laat ons verstandig zijn, laat ons bedaard loopen."

  Hierop begon hij weer als gewoonlijk te loopen. Hij besteedde zeven
  jaren om het water te gaan halen en tien om terug te keeren naar
  het punt, vanwaar hij uitgegaan was. Dat moet niemand verwonderen:
  een volle kruik is toch zwaarder en moeilijker te dragen dan
  een leege.

  Op den drempel van zijn woning aangekomen, had hij nog een soort
  van kleine trap van vier treden te beklimmen. Het was daar,
  waar vroeger de schuiten aanlagen. Hij klom deze vier treden op,
  maar niet zonder moeite. Met een kruik gaat dat niet gemakkelijk.

  Toen hij daar eenmaal was, keerde hij zich om en sloeg een blik
  op den vijver en op de beken, die er in uitliepen: dat alles was
  nu droog. Een mier zou tien mijlen in den omtrek niets gevonden
  hebben om haar dorst te lesschen.

  "Het werd hoog tijd, dat ik kwam," zei hij bij zich zelf. "Maar
  waar zijn zij toch, die mij bij mijn vertrek toejuichten? Wat
  een wonderlijke ontvangst is zoo'n stilzwijgen, en dat na deze
  groote opoffering!"

  Een oude nieuwsgierige ekster zat op een half verdorden boom. Zij
  sloeg al de bewegingen van den kreeft gade en hoorde, hoe hij
  zich verwonderde.

  "Duid het hun niet ten kwade," zei zij tegen hem, "dat zij niet
  roepen: Leve de heldhaftige kreeft! Het is hun schuld niet:
  zij zijn allen dood. Kijk maar naar hun schalen en graten! Dat
  is alles, wat er van hen over is... Je moet niet uit het oog
  verliezen, dat je zeventien jaren besteed hebt om hun het water
  te brengen, dat zij binnen één jaar hadden moeten hebben."

  "De arme kreeft was zoo getroffen door de juistheid van de woorden,
  die de ekster gesproken had, dat hij, toen hij de pooten ten
  teeken van wanhoop ten hemel wilde heffen, de kruik, die hij droeg,
  vergat en haar liet vallen. De kruik brak in duizend stukken, de
  droge aarde slurpte in een oogwenk het water op, dat zij bevatte,
  en den volgenden dag was de kreeft ook dood.""Begrijp je 't, Andry Kroek? En zullen je vrienden, die vinden, dat ik
te overijld te werk gegaan ben, als je hun mijn sprookje verteld hebt,
nog denken, dat zij er beter aan zouden gedaan hebben, een ander in
plaats van mij tot boodschapper te kiezen, in mijn plaats een kreeft
te zenden?"

Andry Kroek krabde zich achter de ooren en keek op zijn neus.

Vorosjilo klopte hem op den schouder.

"Word wakker," zei hij tegen hem, "en laat ons de anderen wakker
maken! Tsjetsjewiek heeft volkomen gelijk!"

Zich daarop tot den afgezant wendende, vervolgde hij:

"Op den bepaalden dag zal de geheele Ukraine op de been zijn;
de vrouwen en de kinderen zullen er zich ook in mengen, als het
noodig is."

De oude Kniesj was al weer in de boot gestapt. Hij hielp er Maroessia
in, en haar groote vriend sprong er weer met de lichtheid van een
vogel in.

De kleine boot van den oever afgeduwd, gleed opnieuw over de sombere
golven van den Dnjéper, en de zandige kaap met de onbestemde omtrekken
der beide mannen, die zij daarop achterlieten, verdween al spoedig
te midden van den nevel.

Toen zij aan land stapten, wees Kniesj aan Tsjetsjewiek een mooi en
sterk zwart paard.

"Neem Maroessia achter u," zei hij tegen Tsjetsjewiek, "en rijd den
geheelen nacht door. Bij het aanbreken van den dag moet u het paard
laten loopen; het zal den weg naar de hoeve van Samoes wel alleen
terugvinden."

De zanger steeg op het paard; Maroessia zette haar voet op het
uiteinde van zijn laars, en in een oogenblik zat zij achter haar
grooten vriend. Haar armen hielden hem omstrengeld, evenals het
klimop den eik. Het paard reed in galop weg; ternauwernood hoorde
men het geluid van zijn hoeven: men zou gezegd hebben, dat het een
gevleugeld paard was.XVI.

TE GADIATSJ.


Twee dagen na het tochtje op den Dnjéper, dat wij in het vorige
hoofdstuk beschreven hebben, was het Zondag, en de zware klokken der
stad Gadiatsj, de residentie van den hetman, die door Zijne Majesteit
den tsaar van Rusland begunstigd werd, deden haar plechtig gelui
hooren en noodigden de geloovigen tot de bijwoning der vroegmissen.

De dag was nog nauwelijks aangebroken, en de stad Gadiatsj met al haar
nauwe en kromme straten, haar lage gebouwen en haar lommerrijke tuinen,
scheen in een half doorzichtigen sluier gehuld te zijn. De menschen,
die van alle kanten toestroomden en zich naar de kathedraal begaven,
schenen in een donker waas gehuld te zijn.

Toch was het, ondanks de schemering, gemakkelijk te zien, dat de
meesten hunner tot den militairen stand behoorden.

Den vorigen dag had het hard geregend, en de zoele lucht had een
verkwikkende frischheid. Alles in de natuur was kalm, alles was nog
stil onder de inwoners, zoo kalm en zoo stil, dat men het geluid der
voetstappen op de natte straatsteenen hoorde; men zou de dauwdruppels
hebben kunnen tellen, die er van de bladeren neervielen.

De oude kathedraal scheen door een tuin omgeven te zijn. Men zag er
allerlei boomen, die een grooten overvloed van vruchten beloofden.

Een vrij talrijke menigte geloovigen had zich in de nabijheid der
kathedraal verzameld, en terwijl men het uur afwachtte, waarop de
dienst een aanvang zou nemen, sprak iedereen op een fluisterenden
toon over allerlei onderwerpen.

De oude rondreizende zanger, dien de lezer reeds kent, bevond zich
ook onder deze menigte, evenals altijd vergezeld door zijn kleine
vriendin, die het oude statige gebouw met eerbied aanstaarde.

Hij zat op een trede van de stoep der kerk, als iemand, die van
vermoeienis uitgeput is, en vertelde met een langzame en ernstige
stem aan een talrijk gehoor, dat hem omgaf, door welke beproevingen
de zielen der gestorvenen moeten heengaan, alvorens het hemelsch
verblijf te bereiken. "Het is op de aarde, dat men door aanhoudende
inspanning den hemel moet verdienen," zei hij ten slotte.

Na zijn verhaal besloten te hebben met een zucht, waarop de zuchten
van de meesten der aanwezigen het antwoord gaven, scheen de oude
zanger eensklaps in gedachten verzonken geraakt te zijn, en zijn
peinzende blikken dwaalden doelloos naar de omringende plaatsen af,
die uit de schaduw begonnen te voorschijn te treden.

De stilte, die er ontstaan was, werd verbroken door de aankomst van
twee jonge kozakken, die in het oog liepen door hun verwonderlijk
lange snorren, door hun welgevormde gestalte en door een deftigheid,
eigen aan hen, die in beschaafde kringen verkeeren.

"Goeden dag, goeden dag!" zeiden de jonge kozakken; en zij namen hun
mutsen af en zetten deze toen met zooveel bevalligheid weder op, dat
men had kunnen denken, dat zij zich nooit met iets anders bezighielden
dan met groeten.

"Zou onze hetman ook komen?" vroegen verscheidene stemmen te gelijk.

"Hij zal komen," antwoordden de kozakken.

Deze woorden, door twee heldere en welluidende stemmen uitgesproken,
schenen den zanger uit zijn overpeinzingen te doen ontwaken, en
terwijl hij met blijkbaar leedwezen de betere wereld vergat, waarheen
zijn droomen hem hadden gebracht, achtte hij het toch zijn plicht,
weder naar beneden af te dalen en zich bezig te houden met hetgeen
de menigte zou bezighouden.

"Mijn oogen zullen dan eindelijk onzen hetman kunnen bewonderen!" zei
hij.

"Zal de vrouw van den hetman ook meekomen?" vroeg een jonge vrouw.

"Die zal ook meekomen," antwoordden de kozakken.

"En zijn schoonzuster?"

"Het is waarschijnlijk, dat die ook zal komen."

"Welke schoonzuster?" vroeg de oude zanger.

"Wel, de vrouw van den schoonbroeder van onzen hetman, Mefodijewna,"
antwoordden verscheidene stemmen hem.

"Mefodijewna!" herhaalde de oude zanger. "Bij ons hoort men nooit over
haar spreken. Staat zij bij onzen hetman en zijn vrouw in de gunst?"

"Dat zou ik denken!" antwoordde iemand. "Zij hoeft maar een vinger
te verroeren, en alles geschiedt overeenkomstig haar wensen!"

"Zoo! Dus geniet zij een zeer hooge gunst. Dat is zeker een groot
geluk voor haar."

"Gunst!" riep met toornige oogen een grijsaard uit. "Gunst! Is dat
een woord gemaakt om op zoo'n vrouw toegepast te worden? Mefodijewna,
moet u weten, bekommert zich volstrekt niet over de gunsten van
iemand, wie het ook zij. Als u haar eenmaal gezien hebt, zult u dat
wel begrijpen. Zij is recht als een pijl en men bemerkt gemakkelijk,
dat zij het hoofd nooit voor iemand gebogen heeft."

"Zij is dan zeker erg trotsch en hoogmoedig?" vroeg de oude zanger.

En hij voegde er op een spreukachtigen toon bij:

"De hoogmoedige is slechts een zeepbel, die zich alleen opblaast om
uiteen te spatten."

"Maar wat zegt u daar, oude man?" vroeg een bejaarde vrouw met een
achtenswaardig gelaat, wier oogen van verontwaardiging fonkelden. "Wat
zegt u daar? Weet, dat u van haar spreekt, die de eer van de stad
en van het land is. Mefodijewna is een weldadige vlam, een lamp in
onze duisternis.

"Om zoo schitterend te zijn," hernam de stijfhoofdige zanger, "moet
zij zich zeker nooit anders vertoonen dan blinkend van diamanten,
bedekt met edelgesteenten, in goud gekleed!"

"Je hebt het glad mis," riep er een uit de menigte uit. "Zij gaat zoo
eenvoudig gekleed, dat men haar, als zij niet zulke fonkelend zwarte
oogen had, niet van anderen zou kunnen onderscheiden."

"Zij kleedt zich als een eenvoudige burgeres," zei een jonge kozak;
"zij hangt de groote dame niet uit, en zij is overal, waar zij kan
weldoen, zonder opgemerkt te worden."

"Vergeef het mij!" zei de zanger. "Ik heb, zooals ik zie, uw heilige
gelasterd, maar zij heeft er niets bij verloren. Ik heb u daardoor
tenminste in de gelegenheid gesteld, haar hulde te bewijzen... Zoudt
u mij ook kunnen zeggen, jongeman, wie die prachtig gekleede heeren
zijn, die men overal in de stad ontmoet? Zouden zij ook heiligen zijn?"

"Heiligen! Wel zeker niet. Het zijn vorsten, Moscovitische
prinsen. Kunt u dat niet zien aan hun deftigen gang, aan hun oogen, die
zij maar half opendoen en aan hun verachtelijk opgetrokken neuzen? Het
zijn de gasten van onzen hetman. Acht dagen geleden was zijn huis er
zóó vol van, dat de vrienden van de Ukraine er zich ongerust over
maakten. Maar, dank zij den invloed van Mefodijewna op haar zuster
en op haar schoonbroer, den hetman, zijn er, naar men zegt, al heel
wat van hen vertrokken."

"Vertrokken! En waarom? Hinderden die trotsche menschen dan iemand?"

"Vraag dat maar aan Mefodijewna; zij vindt misschien, dat het oogenblik
niet gunstig gekozen is, om, terwijl de helft van de Ukraine door
de Russische bataljons overweldigd is, zoovele deftige heeren te
ontvangen. Dat leidt onzen hetman te veel af."

"Om de waarheid te zeggen," verzekerde een nieuwe spreker, "vermaakt
men zich sedert acht dagen minder in het paleis. De hetman tracht
zijn gasten niet meer bij zich te houden. Hij schijnt zich te midden
van hen niet op zijn gemak te gevoelen, en men zegt, dat er weldra
geen enkele meer in het land zal overblijven."

Er ontstond plotseling een diep stilzwijgen. Men zag vader Mikaïl
de straat langzaam doorloopen en naar de kerkdeur toe gaan. Zij,
die zaten, stonden op. Zij, die reeds overeind waren, gingen op hun
teenen staan.

Vader Mikaïl vertoonde in geheel zijn persoon het beeld van den
goeden herder. Zijn gemeenteleden vereerden hem hoog. Men trachtte
in het voorbijgaan zijn zegen te ontvangen. Men zag aan zijn geheele
houding, dat het niet alleen zijn hand was, welke dien zegen gaf,
maar dat deze uit zijn hart kwam.

De zanger naderde den geestelijke insgelijks, terwijl hij Maroessia
bij de hand hield.

"Zegen ons, vader," zei hij, "zegen dit kind! Wij komen van verre om
God in uw kerk te aanbidden."

De goede geestelijke sloeg een welwillenden blik op den grijsaard en
op het kind.

"Vader," zei de zanger, "ik heb ingezien, dat het grootste vuur te
midden der woestijn moet uitgaan, terwijl het groene hout brandt,
wanneer het te midden van den haard valt; en ik ben de woestijn
ontvlucht uit behoefte om menschen te zien en weer te vinden."

Toen vader Mikaïl deze woorden hoorde, huiverde hij. Zijn heldere,
vriendelijke oogen vestigden zich met bijzondere aandacht op den
ouden pelgrim.

Hij knikte ten bewijze van instemming met de woorden van den grijsaard
en zei tegen hem:

"Als ge van verre komt, als ge het geheele land doorkruist hebt,
zult ge wel vele smarten gezien en vele gevaren ontmoet hebben. De
wegen zijn niet veilig..."

"Hij, die naakt is," antwoordde de zanger, "behoeft niet te vreezen,
dat men hem zijn hemd zal ontstelen. Hij, die niets anders dan zijn
leven te verliezen heeft, brengt de dieven niet in verzoeking, en hij,
die geen vrees voor den dood koestert, kan overal heengaan."

De goede geestelijke huiverde opnieuw.

"Staat ons koren nog te velde?" vroeg hij aan den zanger.

Vader Mikaïl deed deze vraag langzaam, terwijl hij op ieder woord
drukte, ofschoon de vraag zelf toch zoo eenvoudig was.

"Ons koren," antwoordde de zanger, "ligt in eenige streken reeds op
den grond, en het zijn niet altijd de eigenaars, die het afgemaaid
hebben. Wat het andere betreft, en ik spreek van dat der beste velden,
ofschoon het overal nog niet geheel rijp is, geloof ik toch, dat het
verstandig zou wezen, niet met de inzameling te wachten. Wie kan de
stormen van morgen vooruitzien? Het koren, dat rijp is, staat prachtig,
mijn vader!"

"Dat God u verhoore, mijn zoon!" antwoordde de eerwaardige priester
met kalmte; "ik bedank u voor de goede tijding, die ge mij brengt."

"Onze hetman! Onze hetman!" riep men eensklaps van alle kanten.

Vader Mikaïl trad de kerk binnen.

"Onze hetman ziet er vandaag niet bijzonder vroolijk uit," merkte
iemand onder de menigte op.

"Je zou kunnen zeggen, dat hij er knorrig uitziet," vond een ander.

"Ik heb hem eergisteren ontmoet," vertelde een oude vrouw. "Zijn
voorhoofd was toen diep gerimpeld."

De aankomst van twee andere personen maakte, dat de oude vrouw niet
voortging.

"De schoonzuster van den hetman," fluisterde men van alle kanten.

"Mefodijewna," zei er een tegen den ouden zanger, terwijl hij hem
aanstiet.

Al had men hem dit ook niet gezegd, dan zou deze dat toch wel
vermoed hebben. In hetgeen hij gehoord had, was niets overdrevens:
het origineel beantwoordde volkomen aan het portret dat de menschen
van haar geteekend hadden.

Zij ging vlak voorbij Maroessia heen. Bij de laatste trede waagde
het kieine meisje het, haar bij de mouw van haar geborduurd gewaad
vast te grijpen.

"Mevrouw," zei ze zacht tegen haar, "u hebt dezen zakdoek laten
vallen," en zij bood haar een rooden zakdoek aan.

De jonge vrouw bleef staan, keek naar den rooden zakdoek, vervolgens
naar de kleine, die haar dien aanbood, en antwoordde:

"Wel bedankt, lief kind! Het zou mij gespeten hebben, als ik hem
verloren had."

De groote oogen der beminlijke vrouw vestigden een doordringenden blik
op het kind en wendden zich van haar met belangstelling naar den ouden
zanger. "Je bent hier niet uit deze streken," zei zij tegen het kind,
"ik heb je ten minste nog nooit gezien; kom je van verre, beste meid?"

"Van heel ver," antwoordde Maroessia.

"Dan begrijp ik, waarom je er zoo vermoeid uitziet. Uit welk gedeelte
van de Ukraine kom je dan?"

"Dat hoofdje zal nooit al de namen kunnen onthouden van de plaatsen,
die zij bezocht heeft," zei de oude zanger. "Wij hebben vele dingen
en vele menschen gezien, Mevrouw, goede en kwade, velden, vernield
door de veldslagen, en koren, de laatste hoop van de Ukraine, nog te
velde. Maar, God zij dank! wij hebben onzen weg gevonden; zooals men
bij ons zegt: ofschoon de bespanning verkeerd is, gaat het rijtuig
toch regelrecht naar de markt."

"Zoo," antwoordde Mefodijewna, "hebben jullie veel gereisd! Welnu,
als straks de dienst afgeloopen is, ga dan naar den hetman toe, en
vraag of hij niet een paar liederen wil hooren. Aan mij moet ge uw
reis vertellen."

Zij gaf met de hand, bij wijze van liefkoozing, een zacht tikje op
de wang van Maroessia en verdween, te midden der menigte, in de kerk.

Men hoorde reeds de stem van vader Mikaïl, die den dienst begon.XVII.

SPEEL NIET MET DOLKEN!


De dienst was geëindigd. De groote hetman was in zijn paleis
teruggekomen. De warmte was drukkend, de zon verblindde door haar
licht.

Eenige zwarte wolken die van het westen kwamen, vertoonden zich aan
den gezichteinder.

"Wij zullen vanavond een hevig onweder krijgen," merkte de hetman op
terwijl hij naar de lucht keek.

Hij stond op een terras, dat zich voor zijn woning bevond en sprak
deze woorden met zoo'n ongerustheid uit, dat een Russisch heer, zijn
laatste gast, iemand op rijpen leeftijd en met een blonden baard, zich
niet kon weerhouden, er hem zijn verwondering over te kennen te geven.

"Ieder Christen moet sidderen," antwoordde de hetman, terwijl hij
een kruis sloeg, "als God zijn stem door middel van den donder doet
hooren."

"God," antwoordde de Russische heer, "zal ons goed en wel aan dit
onweer en aan alle andere doen ontkomen. Ik erken intusschen, dat de
zwarte wolken een dreigend aanzien hebben."

"Zeer dreigend inderdaad," vond de hetman.

De wolken dreven met de snelheid van schepen, die door den storm
voortgestuwd worden.

De groote hetman drukte de hand tegen zijn voorhoofd, terwijl er een
pijnlijke trek om z'n mond kwam.

De tegenwoordigheid van zijn gast hinderde hem. Als die zijn gedachten
eens kon lezen... Wat zou hij dan zien? Verwarring, besluiteloosheid,
bitter berouw.

Wat te doen? Wat te besluiten? Waarom had God hem in zulke moeilijke
omstandigheden het opperhoofd van zijn volk gemaakt? Hoe zou hij zich
uit de klauwen van den Russischen adelaar losrukken? De Russische
afgezant las zijn gedachten als in een boek op het gelaat van den
forsch gebouwden hetman. De vos speelde met den olifant.

Maar plotseling klaarde het gezicht van den hetman op; als die van
een pruilend kind, dat een nieuw stuk speelgoed ziet liggen. Hij had,
terwijl hij de laan insloeg, die op het terras uitkwam, een soort
van bedelaar gezien, die door een klein meisje vergezeld was. Deze
bedelaar had een luit bij zich. Het was een muzikant. Deze afleiding
kwam hem op dit oogenblik juist van pas.

"Die menschen kennen liedjes," zei hij, zich tot zijn spion, zijn gast,
wendende, "waaraan ik de voorkeur geef boven al onze concerten."

Hij gaf aan een kozak een wenk en beval hem, den ouden zanger en zijn
kleine metgezellin bij zich te laten komen.

"Zal de groote hetman zich verwaardigen, mij aan te hooren?" zei
de grijsaard, terwijl hij deze woorden deed vergezeld gaan van een
eerbiedigen blik, die met den nederigsten groet gelijkstond.

De goedheid van den grooten hetman ging zoover, dat hij met zijn
blanke hand naar een plek in den hoek van het terras wees, waar de
muzikant kon gaan zitten.

"Daar," zei hij tegen hem, "zal de zon je niet hinderen."

De Russische heer, die van nature een opmerker was, zag wel, dat
de schouders van den ouden zanger zeer breed en forsch waren, en
verwonderde er zich over, dat het grove hemd, dat ze bedekte, wit als
sneeuw was. Hij zou zijn gezicht wel eens goed hebben willen zien,
maar de groote hetman was in een goedhartige stemming en had tegen
den grijsaard gezegd:

"Je kunt je muts wel ophouden, oudje."

De muzikant begon, na eenige tonen aan zijn luit ontlokt te hebben,
te zingen.

Wat een krachtige en toch zachte stem had hij, en wat bespeelde hij
z'n instrument mooi!

De hetman, die op zijn tijd een kunstminnaar was, voelde er zich
door opgewekt. Het gezang was prachtig en door deze zuivere muziek
aangetrokken, vertoonden de vrouw van den grooten hetman en zijn
schoonzuster zich aan het uiteinde van het terras, vlak bij den
ouden zanger.

Mefodijewna herkende het kleine meisje, dat haar den rooden zakdoek had
ter hand gesteld, en dat zij had uitgenoodigd, op het kasteel te komen.

Met den elleboog op een grooten bloempot leunende, waarin een zeldzame
plant groeide, gaf zij aan Maroessia een wenk om bij haar te komen. De
bloempot was zoo hoog en het kind zoo klein, dat zij haar geheel voor
den hetman en zelfs voor den Russischen heer verborg.

Het kind haalde uit haar mouw een dolk te voorschijn en stopte dien
heimelijk in den zak der schoonzuster.

Zag Mefodijewna die beweging? Haar gelaat verried niets. Haar groote
oogen staarden in de ruimte, en zij was geheel in de muziek verdiept.

Maroessia had haar plaats naast haar grooten vriend hernomen, zonder
dat iemand bemerkt had, dat zij die een oogenblik had verlaten.

De zanger zong op dit oogenblik:

"Het Paradijs is voor de rechtvaardigen bestemd... voor hen alleen."

"Voor hen alleen," mompelde de groote hetman.

"De onderdrukkers, de overwinnaars zullen er hun slaven zien
binnentreden, maar de engel met het vlammend zwaard zal hun den
toegang daartoe ontzeggen."

De Russische heer had genoeg van dit gezang. Hij scheen een geeuw
te onderdrukken.

"Dat zijn dingen," zei de groote hetman, "die men nooit moest
vergeten."

"Ken je het lied van den bandiet?" vroeg de Russische heer aan den
zanger. "Zing het eens voor ons:"

"Tot mijn diep leedwezen, Excellentie, ken ik het niet," antwoordde
de grijsaard.

"Dat is jammer!" zei de vriendelijke heer. "Het zou deze dame zeker
vermaakt hebben. De dames hebben een zekere voorliefde voor beruchte
schurken."

Mefodijewna vestigde, hoe verre zij ook verwijderd mocht zijn,
zoo'n fellen blik op den hoveling, dat deze de oogen neersloeg,
terwijl een vluchtige blos zich op zijn gelaat vertoonde.

"Je luit is een zonderling iets," zei de Russische heer tegen den
zanger, om het gesprek op iets anders te brengen. "Het is geen gewoon
instrument. Weet je dat wel? Welnu, tracht het lied van den bandiet
te leeren: het is echte poëzie! Je hebt daar waarlijk een zeer mooie
luit! Ik zou haar wel eens meer van nabij willen bezien. Geef haar
mij eens, oudje."

"Daar hebt ge haar, Excellentie," antwoordde de oude zanger, terwijl
hij hem het bewuste instrument aanbood. "Bekijk het goed, onderzoek
het, en u zult zien, dat het een ware schat is."

De Russische heer haalde, terwijl hij hartelijk lachte, eenige
onwelluidende tonen uit het instrument, zette zich op een trede van
het terras neer en herhaalde nogmaals:

"Het is beslist een erge mooie luit!"

Terwijl de Russische heer zijn bewondering over de luit te kennen gaf,
keek hij er eigenlijk niet naar; daarentegen vestigde hij, zonder
het te laten blijken, een doordringenden blik op den bezitter van
het genoemde instrument. Maar de eigenaar der luit, ofschoon hij,
naar den schijn te oordeelen, een uiterst eenvoudig man was, werd
door die onbescheidene blikken niet in 't minst in verwarring gebracht.

Met al den eerbied aan een hooggeplaatst persoon verschuldigd, maar
zonder eenige verlegenheid, verklaarde hij aan Zijne Excellentie
de samenstelling der luit. Men zou zelfs gezegd hebben, dat deze
verklaringen, in plaats van hem verward of verlegen te maken, hem
zeer vermaakten.

"Weet je wel, dat dit instrument, als je het verkocht, je genoeg zou
opbrengen om een geruimen tijd te kunnen uitrusten?"

"Dat weet ik," antwoordde de zanger, "maar de echte muzikant wil
evenmin van zijn luit scheiden, wanneer hij die liefheeft, als de
ruiter van zijn paard. Al is men ook arm, daarom is het toch niet
verboden, smaak in schoone dingen te vinden. Mijn kleeding is wel
is waar armzalig, Mijnheer, maar men heeft mij voor deze luit meer
dan eens genoeg aangeboden om mij even prachtige kleederen aan te
schaffen als de uwe, en ik heb geweigerd."

"Hij heeft er den slag van," zei de Russische heer bij zich zelf,
"zijn koopwaar aan te prijzen; om haar des te duurder te verkoopen
geeft hij zich den schijn, dat hij er den prijs van kent."

De bedelaar was naderbij gekomen.

"Daar ge een kenner zijt," zei hij, "moet ge dit instrument eens op
uw gemak bekijken, Mijnheer. Het zou zeker meer op zijn plaats zijn
in de schoone handen van deze rijke dames dan in de mijne; maar toch
zal het in de mijne blijven."

"Ik heb je in de gaten," dacht de Russische heer; "je bent een slimme
kwant, je hoopt mij af te zetten, en je denkt, dat ik je zoo maar
een aanzienlijke som zal aanbieden om je luit aan de voeten van de
schoone Mefodijewna te kunnen neerleggen. Zie maar, dat je anderen
zoo beetneemt, oude slimmerd!... Dus," zei hij, "is dat je schat,
je fortuin?"

"Deze luit, en ook dit, Mijnheer."

Bij deze woorden haalde hij een dolk te voorschijn, in alle opzichten
gelijk aan dien, waarin wij hem bij den anderen hetman zijn kostbare
tijding hebben zien wegsluiten, precies eender ook als dien, welken
Maroessia een oogenblik te voren in den zak van de schoonzuster van
den hetman gestoken had.

"Waarlijk!" zei de Russische heer, die een liefhebber van mooie wapenen
was, "dat is inderdaad een kostbaar voorwerp;" en terwijl hij de hand
aan den grijsaard toestak, zeiden zijn oogen, die van begeerlijkheid
fonkelden, hem duidelijk: "Ik wil dien verwonderlijken dolk wel eens
van naderbij bekijken."

Zonder twijfel om den hartstocht van den Russischen heer op te wekken,
draaide de slimme grijsaard zijn wapen heen en weer, trok het uit
de schede en deed het er weder in, maar zonder het hem ter hand
te stellen.

"Deze dolk is mijn vriend," zei hij; "hij is mijn verdediger, hij is
mijn leger; als wij bij elkander zijn, vreezen wij niets; bovendien
is hij mij heilig, want ik heb hem van mijn vader."

"Laat mij hem dan eens even in handen nemen," zei de heer; "ik zal
hem niet opeten."

Na eenig nadenken reikte de zanger den dolk aan hem over.

De groote hetman, wien dit kleine tooneel voor een oogenblik afgeleid
had, was weer in gedachten verzonken geraakt. Hij schrikte eensklaps
op. Een groote droppel water, die een hevigen stortregen aankondigde,
was op zijn hand gevallen. Het gerommel van den donder, in het eerst
dof, was naderbij gekomen; het onweer kwam snel opzetten. De hemel
was in een oogenblik donker als de nacht geworden.

"Geef dien man zijn dolk terug," zei hij tegen zijn gast, "en laat
ons in huis gaan!"

"Wat een dolk!" zei de groote heer met bewondering; en terwijl hij
dien heen en weer bewoog, liet hij hem in het licht der bliksemstralen
glinsteren.

"Ik wil dien dolk hebben," zei hij eindelijk op een gebiedenden toon
tegen den grijsaard. "Noem mij den prijs, verkoop hem aan mij!"

Zijn toon was niet die van iemand, die iets wenscht te koopen, maar
van iemand, die kan nemen en ook zal nemen, wat hij wel zoo goed wil
zijn om te koopen. Het was een bevel, en daar de grijsaard toch het
stilzwijgen bleef bewaren, voegde de Russische heer er bij:

"Verkoop hem aan mij; het geld maakt alles goed."

"Alles?" antwoordde de oude Ukrainiër, terwijl hij zijn kalmte trachtte
te bewaren. "Wat? Zelfs de eer? Zelfs de vrijheid?"

"Nu ja!" riep de adellijke heer uit, "zelfs wat jij eer noemt en wat
lieden van jou slag vrijheid noemen!"

Terwijl hij den grijsaard vlak in het gezicht keek, antwoordde hij op
de gedachte, die de vraag van den gewaanden zanger aan hem ontsluierd
had, met deze woorden:

"Als de Ukraine onder het bestuur der Russen rijk wordt, zal zij zich
niet lang meer herinneren, dat zij fier en vrij is geweest."

Op het oogenblik, waarop hij deze woorden uitsprak, werd de lucht
als in vuur gezet door zulk een hevigen donderslag, dat al degenen,
die op het terras waren, en Mefodijewna zelf, zich verwonderden,
dat zij waren blijven staan.

De hetman was naar zijn kamer gesneld; zijn vrouw volgde hem daarheen
zichtbaar verward. Mefodijewna aarzelde en wilde, ofschoon blijkbaar
tegen haar zin, het terras eveneens verlaten.

Maar waarom scheen Maroessia, die naast haar grooten vriend was blijven
staan, in een standbeeld veranderd te zijn? Waarom die plotselinge
bleekheid op het gelaat van Tsjetsjewiek zelf?

"Mefodijewna!" riep hij, terwijl hij de hand naar de schoonzuster
van den hetman uitstrekte.

Er lag als een bezwering in het gebaar en als een bevel in de
plotseling verjeugdigde stem van den ouden zanger.

De jonge vrouw keerde zich plotseling om.

"Zie," zei Tsjetsjewiek tegen haar, "zie! Er is voor de
rechtvaardigheid van God slechts een seconde noodig geweest om dengene
ter aarde te werpen, die zoo aanstonds onze Ukraine zoo uit de hoogte
beschouwde."

De jonge vrouw had met de oogen de aanwijzing gevolgd, die de
uitgestrekte arm van Tsjetsjewiek haar gaf. Op haar beurt verwonderd
over hetgeen zij zag, was Mefodijewna een stap teruggedeinsd.

Maar, eensklaps terugkeerende, zei zij met een bewogen stem: "God
heeft de Ukraine van haar bittersten vijand verlost."

De edele heer lag, door den bliksem getroffen, op den grond.

Tsjetsjewiek boog zich voorover; hij haalde zijn dolk uit de verstijfde
hand van den adellijken heer. Het wapen, door den onvoorzichtige te
midden van het onweder heen en weer gezwaaid, had den bliksem zonder
twijfel tot geleider gediend.

Den liefhebber van den dolk vervolgens op zijn forsche armen nemende,
bracht Tsjetsjewiek, door Mefodijewna en Maroessia gevolgd, hem met
haastige schreden naar de vertrekken van den grooten hetman.XVIII.

HET GELUKKIGE JAAR.


Gedurende meer dan een jaar kon de Ukraine gelooven, dat zij voor
immer vrij zou worden. Als één man was het geheele land opgestaan. De
overweldigers, over een zoo plotselingen, zoo algemeenen, zoo
vrijwilligen opstand verwonderd, waren verdwenen. Iedereen had zijn
land, zijn hut, zijn landhoeve of zijn huis hernomen, heroverd. Meer
nog, iedereen had zijn oogst nog eens kunnen binnenhalen. Voet voor
voet, van meer tot rivier, van steppe tot bosch, had de vijand moeten
terugwijken. De hetman van Tsjigirine was, na de stad heldhaftig
verdedigd en gered te hebben, na wonderen van dapperheid te hebben
verricht, gesneuveld, maar gesneuveld als een held, tevreden gestorven,
te midden der zegepraal. Een man, tot dusverre onbekend, Tsjetsjewiek,
de leeuw, zooals men hem weldra algemeen genoemd had, streed aan zijn
zijde te midden van het krijgsgewoel, waarin hij bezweken was. De
onverschrokken leeuw had het lijk van zijn opperhoofd, met wonden
bedekt, aan den vijand ontrukt en zich in zijn plaats aan het hoofd
der beweging gesteld.

Van den kant van Gadiatsj had de andere hetman, als opperhoofd erkend,
zijn vroegere dapperheid teruggekregen. Men had dikwijls aan zijn
rechterhand een beeldschoone amazone gezien, die wel is waar geen
bevelen gaf, maar die zich altijd te midden van de hevigste gevechten
vertoonde, en wier tegenwoordigheid de macht had om aller geestdrift
op te wekken, aller moed aan te vuren. Zij werd overal gevolgd door
een soort van kleinen onverschrokken page, die haar tot vaandeldrager
diende, en die, op een vurig zwart paard gezeten, zijn vlag met een
dappere hand liet wapperen te midden der kogels, zonder zich om het
gevaar te bekommeren. De soldaten aanbaden dit kleine soldaatje, dat
schoon was als een engel. Was het inderdaad een engel of slechts een
kind of, zooals sommigen beweerden, een eenvoudig dorpsmeisje, dat door
een goddelijke vlam, een bovenmenschelijken moed bezield werd, en dat
niets kon doen terugdeinzen? De page was alles te gelijk. Alles was
waar; want het was Maroessia. Het was een tweede Jeanne d'Arc in een
land, waar de naam van Jeanne d'Arc zeker nooit was uitgesproken. Daar
Tsjetsjewiek genoodzaakt was om overal te gelijk te zijn, had hij haar
aan de zorg van Mefodijewna toevertrouwd. Zij waren onafscheidelijk:
wie de eene zag, zag ook de andere. Overigens mengden alle vrouwen
zich in den strijd; het was werkelijk een heilige oorlog. De Russen
zelf konden hun bewondering over die krachtige poging tot verkrijging
der vrijheid niet onthouden.

O! dat was een schoone tijd! De kinderen van de kinderen uit dien
tijd hebben er niets van vergeten. De laatste krachtsinspanning van
de geheele Ukraine, dat is de roem, zelfs na de nederlaag. Gelukkig de
kleine of groote volkeren, die het recht hebben, hun _Gloria victis!_
[4] te zingen.

De winter was dat jaar buitengewoon streng; de raven en de wolven,
die het meest daartegen gehard waren, stierven in de bosschen ten
gevolge van de koude. De boeren zitten, als vroeger rondom de kachel
geschaard. In hun hutten onder de bescherming der opgehoopte sneeuw
zijn ze volkomen veilig. De vijand is niet meer te vreezen: hij heeft
zijn winterkwartieren in de steden betrokken. Men kan eindelijk
van zijn roemrijke wonden genezen, zonder ze te verbergen, alsof
ze een schande waren. Het is niet meer noodig in den kelder neer
te dalen om zijn wapenen schoon te maken en te herstellen; men kan
dit op zijn gemak doen en tevens van de vermoeienissen van den krijg
uitrusten. Van dorp tot dorp kan men elkaar herkennen, elkaar bezoeken,
zijn verliezen opsommen. De plannen en de toebereidselen voor de nieuwe
worsteling houden de aandacht der opperhoofden geheel bezig. Waar is
Tsjetsjewiek? Vraag liever, waar hij niet is. Maar waar hij zich het
meest vertoont,--al ware het ook slechts voor een oogenblik,--dat
is in een ontoegankelijke schuilplaats, door hem gekozen en aan de
zorg van zijn twee voornaamste adjudanten toevertrouwd. Is het nog
noodig, de namen van Mefodijewna en Maroessia te noemen? Aan hen
schijnt de gedwongen werkeloosheid van den winter, die verloren tijd,
zeer lang toe. Als er eeuwige minuten zijn, dan zijn het de nutteloos
doorgebrachte minuten.


                *
              *   *


Kerstmis.


Maar waaraan denkt Maroessia sedert eenigen tijd? Vruchteloos doet
zij haar best om vroolijk te zijn. Het schijnt, dat haar een droom
overstelpt, die haar van haar vrienden scheidt; zij is daar niet meer,
haar blikken dwalen in de verte af. Waar gaan zij heen? welke plaats
zouden zij willen bereiken? en hoe het te verklaren, dat zij zelfs in
het bijzijn van Tsjetsjewiek afgetrokken is? Het hart van een meisje
is een donker bosch; er zijn goede oogen noodig om den weg daarin te
vinden: welnu, haar groote vriend heeft zulke goede oogen.

Dien morgen was het hoofd van Maroessia meer dan gewoonlijk
voorovergebogen en dwaalden haar blauwe oogen meer doelloos rond,
en toch scheen de zon. Als men uit het raam, waarvoor het peinzende
kind onbeweeglijk zat, een blik sloeg op het land, dat geheel met
sneeuw bedekt was, als men deze als een spiegel van gepolijst zilver
in het heldere licht der zon zag schitteren, dan zou men zeggen, dat
er geen andere dan heldere en vroolijke gedachten bij Maroessia hadden
moeten opkomen. Maar neen, zij zweeg, en indien zij leed, dan wilde
zij toch zeker haar verdriet niet mededeelen aan hen, die zij liefhad.

Haar groote vriend wisselde een blik met Mefodijewna. Het oogenblik
om te spreken was gekomen. Terwijl hij de hand op den schouder van
Maroessia legde, wekte hij haar uit haar gedachten en vestigde haar
aandacht op een slede, die ingespannen voor de deur stond.

"Zie je hem niet?" zei hij. "Herken je je lieveling Ieskra niet? Hij
staat van ongeduld te trappelen. Hij wou, dat hij maar op weg kon gaan.

"Om u weer mee te nemen..." zei het kind diep bewogen.

"Om mij mee te nemen, ja," antwoordde haar groote vriend. "Maar er
zouden desnoods wel twee plaatsen in deze slede zijn, en als zeker
iemand mij wilde vergezellen, zou ik niet alleen vertrekken."

"Zeker iemand?" zei Maroessia, wier blik zich op Mefodijewna gevestigd
had; "zeker iemand?" En wat er meer in dien blik lag opgesloten,
scheen te zeggen: "Dan zal ik zonder vrienden achterblijven. Welnu,
als het noodig is... laat mij dan alleen!" Maar deze zwijgende klacht
had zich zelfs niet in een zucht geuit.

"Er is van mij geen sprake," zei Mefodijewna glimlachende. "Neen. _Ik_
moet integendeel hier blijven; en boven dien zou de tweede plaats te
klein zijn voor een groot mensch zooals ik."

"Om goed te slagen," hernam haar groote vriend, "zou ik een kleine
metgezellin moeten hebben, die ik desnoods onder mijn mantel zou
kunnen wegstoppen, maar wier hartje mij nochtans gedurende een lange
en snelle reis zou warm houden. Ik zou een metgezellin moeten hebben,
vast besloten om denzelfden weg als ik af te leggen, die niet bang
was voor de winterkoude en aan wie het meer dan aan eenig ander kon
behagen, den kant uit te gaan, dien ik uitga, er zich met eigen oogen
en ooren van te gaan overtuigen, hoe het daarginds, daarginds in de
hut met de kerseboomen gaat,--weet je, Maroessia, die zelfde hut,
waarin wij kennis gemaakt hebben,--hoe het met een vader, met een
moeder en met broertjes gaat, die misschien al vreezen, dat er in
dit jaar bij gelegenheid van het Kerstfeest voor de eerste maal een
plaats aan hun tafel ledig zal blijven staan."

Maroessia heeft het begrepen; een kreet is ontsnapt, vervolgens een
snik; zij huilt van geluk, maar door haar tranen heen schittert een
glimlach, een glimlach, zoo vol dankbaarheid ten opzichte van haar
beide vrienden, dat ook hun oogen vochtig worden.

"O! Kerstmis, Kerstmis! in de hut van vader! Kerstmis bij moeder en
mijn broertjes! O, u kunt ook alles raden, u hebt begrepen, dat ik
daaraan onwillekeurig dacht, nu de dag van het groote feest al meer
en meer nadert!"

En tranen stroomden er opnieuw langs haar wangen.

De toebereidselen waren spoedig gemaakt; het vertrek had eenige
oogenblikken daarna plaats. Bij een vluchtigen blik zag men in de
slede slechts een enkel man, in zijn witsjoera gewikkeld, die het
sein tot vertrekken aan een sterk paard gaf, dat niets liever wilde
dan den tocht te aanvaarden; maar onder den wijden mantel van den
reiziger ontdekte Mefodijewna, die voor het raam stond, twee groote
blauwe oogen, wier vriendelijke blikken op haar gevestigd waren.

Vier dagen daarna was de slede teruggekomen. Maroessia, met een hart
vol van de vreugde, die zij verschaft en genoten had, Maroessia,
gezegend door haar vader en haar moeder, met liefkoozingen overladen
door haar broertjes, verheerlijkt door alle buren, geëerd door al
de vrienden van haar vader en door de onbekenden zelf, die wisten,
dat zij, al was zij nog maar een klein meisje, tusschen den Leeuw en
de schoone Mefodijewna, een grooten dienst aan de Ukraine bewezen
had,--Maroessia had haar plaats bij haar groote vriendin weer
ingenomen. Zij had op dezen tocht haar moed vernieuwd. Het spreekwoord
heeft wel gelijk, als het zegt: Het vaderlijk huis is een volle beker
voor het dorstige kind.


                *
              *   *


En daarna...


Waarom kunnen wij het hier niet bij laten? Waarom moeten wij de
geschiedenis in haar bittere werkelijkheid volgen? Waarom zijn wij
verplicht, alles te zeggen, tot aan het besluit voort te gaan en na
het schitterende begin het treurige einde te verhalen?

De leeuw Tsjetsjewiek had, na alles gereedgemaakt te hebben, kunnen
gelooven, dat in het tweede jaar zijn pogingen met succes bekroond
zouden worden. Iedereen geloofde dit, meer dan hij zelf. Men verzekerde
zelfs, dat er bij de beraadslagingen van den vijand meer dan eens
sprake van was geweest, aan dezen dappere onder al de dapperen, aan
dezen edelmoedige onder al de edelmoedigen, een vrede, een eervolle
schikking aan te bieden, aannemelijk zoowel voor de Ukraine als voor
hem zelf. Men zou dien jeugdigen held tot vriend, tot bondgenoot hebben
willen hebben; men zou daarginds gewild hebben, dat hij aan geheel
Rusland toebehoorde. Iedereen vertelde over zijn heldendaden. Wat was
hij schoon en verschrikkelijk te midden der veldslagen, maar wat was
hij, zoodra de strijd geëindigd was, medelijdend en zacht!

Het verhaal van zijn verdediging van Gadiatsj, tot drie malen op
den vijand heroverd, was in aller mond; het leeft nu nog in aller
herinnering; het zal niet verloren gaan. Er ontbreekt slechts een
Homerus [5] om hem onsterfelijk te maken. Het leger, dat hij bevochten
had, verheerlijkte hem; van beide kanten noemden de gekwetsten,
de stervenden, hem hun vader. Iedereen riep hem ter hulp. De leeuw
Tsjetsjewiek, Mefodijewna en de engel Maroessia,--dat zijn de
gestalten, die voor altijd aan de Ukraine dierbaar zullen blijven.

Maar waar zijn wij thans? Helaas! herinner u het duistere begin,
de nachtelijke tochten, de geheime samenzweringen,--daar zijn wij nu
weer aan toe! Ja, dat alles zal weder beginnen.

De machtige vijand heeft intusschen zijn tijd wel besteed. Hij is
in ontzaglijken getale teruggekomen. Zij weten maar al te goed, zij
hebben geleerd, en gezien dat er met de Ukraniërs niet te spotten
valt. Daarom zullen zij al hun troepen op de been brengen en door
overmacht dat kleine dappere volk trachten te overwinnen.XIX.

LAATSTE KRANSEN.


Alles was ongelukkig en noodlottig gegaan!

"Hebben wij nog ver te loopen?" vroeg Maroessia.

"Je bent zeker erg vermoeid, liefste?" vroeg haar groote vriend
aan haar.

"Neen, ik ben niet vermoeid; ik wilde alleen maar weten, of wij nog
een groot stuk af te leggen hebben."

"Gelukkig niet. Zie je dat bosch aan onze rechterhand? Welnu, daarin
zullen wij uitrusten. Maar zijn je krachten uitgeput, mijn kind?"

"Neen, neen... Heusch niet."

"Je zegt, dat je niet vermoeid bent," hernam haar groote vriend
glimlachende. "Ben je daar wel zeker van? Ach, m'n kind, ik zie het
aan je gezicht, je bent doodop; kom, ik zal je dragen."

En voordat de kleine het kon beletten, zat zij op zijn arm.

"Neen, neen, ik wil niet, dat u mij draagt!" riep het kleine meisje
uit. "U bent meer vermoeid dan ik; ik wil het niet, ik wil het niet..."

En bij zich zelf zeide zij: "Als een soldaat, die den oorlog zoolang
meegemaakt heeft," (die soldaat was zij), "die overwinnaar en zelfs
overwonnene geweest is, zich laat dragen, terwijl hij niet eens
gekwetst is, dat is schandelijk!"

Maar de forsche armen van haar grooten vriend wisten niet van loslaten,
als zij eens iets omvat hielden. Eenige zoete woordjes overwonnen
den tegenstand van den kleinen soldaat. Maroessia sloeg haar armen om
den gebruinden hals van haar vriend en legde haar vermoeid hoofd op
zijn krachtigen schouder neer. Na een geheel jaar, waarin zij alles
had overtroffen, wat men van haar leeftijd kon verwachten, gevoelde
de kleine heldin zich gelukkig, weer een kind te zijn.

De dag liep ten einde. De stralen der zon waren niet zoo brandend
meer. De weg, of liever het voetpad, kronkelde zich nu eens door
velden, waarop gerst, rogge en tarwe stonden,--er waren dien kant uit
nog eenige velden, die niet verwoest waren,--dan weer door kleine
boschjes, vol bloemen, geuren en vogelnestjes. Vogels, vlinders en
bijen vlogen en gonsden, alsof er niets in de wereld veranderd was;
hun kleine Ukraine was niet overrompeld en wist niets van de algemeene
ellende af. De stralen der zon drongen door de bladeren heen, zonder
zich te herinneren, dat zij nog den vorigen dag, en niet zeer ver
van daar, een bloedbad hadden beschenen.

Zij gingen nu langs een korenveld. "Wat een hoop korenbloemen!" zei
de groote vriend; "kijk eens, Maroessia, wij hebben er nooit zooveel
en zulke mooie gezien."

"Hoor eens, Maroessia," ging hij voort, "ik geloof, dat wij hier
eens gaan zitten; je kleine vingertjes kunnen dan eens een krans van
korenbloemen voor mij vlechten."

Hij had het kleine meisje op het gras neergezet, en terwijl hij
zijn langen arm uitstrekte, begon hij al de korenbloemen te plukken,
die er binnen zijn bereik waren.

"Pluk de stelen niet te kort af," zei Maroessia tegen hem, "dan zal
het gemakkelijker gaan om er een krans van te vlechten."

Maar haar groote vriend was in bloemenplukken niet erg bedreven. Om
lange stelen te krijgen, rukte hij soms de heele plant uit den grond.

"Dat moet u niet doen," zei Maroessia tegen hem, "dat is jammer voor
hen, die hier na ons zullen voorbijkomen, en ook voor het volgende
jaar. De uitgetrokken planten bloeien nooit meer uit. Zoo plukt men
geen bloemen. Als u bij moeder waart, zoudt u beknord worden!"

De groote vriend vond deze bestraffing verdiend, maar hij liet er
zich niet door ontmoedigen. Hij trachtte het nu beter te doen.

"Ik ben slecht met het plukken van bloemen bekend," zei hij. "Ik ben
als die arme jongen, die, toen hij God in de kerk wilde aanbidden
en den grond kussen, een grooten buil in zijn voorhoofd kreeg, omdat
hij tegen de steenen aanstiet."

"Zeg mij maar niets, om mij aan het lachen te maken!" riep Maroessia
hem toe. "Houd maar op! Het is genoeg! Kom nu bij mij zitten. U hebt
er zooveel geplukt, dat ik er geen raad mee weet. Ik ben er bijna
onder bedolven, 't Is genoeg om honderd kransen te vlechten."

En de kleine trachtte een weinig orde in den oogst van haar vriend
te brengen.

"Zeg het mij maar ronduit," zei haar groote vriend. "Wil je er nog
meer hebben?"

"Wel nee, het is genoeg, het is tienmaal meer dan ik noodig heb. Ga
nu ook wat uitrusten."

Haar groote vriend zette zich naast haar neer en volgde met veel
belangstelling, nu eens het werk der kleine vingers, die een krans
vlochten, dan weder de veranderingen op het gelaat van Maroessia. Was
zij zooeven nog vroolijk, thans was zij plotseling ernstig geworden.

"Waar denkt mijn kind aan?" zei hij tegen Maroessia.

Zij aarzelde hierop te antwoorden; maar al spoedig verborg zij haar
blond kopje aan de borst van haar vriend en zei tegen hem:

"Ik dacht aan de korenbloemen bij ons huis en aan de kransen, die
ik vroeger vlocht, en ook aan die, welke moeder voor mij maakte,
toen ik ook nog klein was."

"Dat was in den gelukkigen tijd," zei Tsjetsjewiek, "toen de kinderen
zelf de verplichting niet hadden om kleine helden te zijn. Ach,
beste meid, mijn komst in het huis van je vader en moeder is geen
geluk voor je geweest, en evenmin voor hen."

Het kind legde hem eensklaps de hand op den mond en begon te huilen.

"Zwijg!" zei ze zacht. "Ontneem mij den moed niet, dien vader zelf
mij heeft bevolen,--den moed, dien ik nog noodig heb, en dien ik moet
hebben en zal hebben tot aan het einde. Vertel liever eens, waar is
Mefodijewna, onze Mefodijewna, die zooveel van u hield? Waar is de
vrije Ukraine?"

Tsjetsjewiek viel haar in de rede.

"Ja, waar is Mefodijewna?"

Zijn hoofd viel somber op zijn beide handen. Geen van beiden dacht
meer aan spreken.

Het kind was opgestaan.

Bij het hooren van haar stem deed de man dit ook; beiden namen elkander
bij de hand en begaven zich weer op weg. Na even voortgeloopen te
hebben, bemerkten zij een dorp. Een smal, met gras begroeid pad voerde
er heen.

"Zie je dit dorp, Maroessia?" zei de groote vriend tegen haar.

"Ja, ik zie het," antwoordde zij.

"Het is een groot dorp, niet waar?"

"Ja, het schijnt mij groot toe."

"Welnu, hoe grooter een dorp in onze ongelukkige Ukraine is, des te
meer echtgenooten, moeders, zusters, verloofden en kinderen bevinden
zich daarin; want langs dezen weg en langs andere zijn mannen, zonen,
broeders, aanstaanden en vaders ten strijde getrokken, en niemand
kan zeggen, hoe zij daaruit zullen terugkeeren. Die tijden zijn
vreeselijk. Maroessia, begrijp je dat?"

"Of ik het begrijp!" riep zij uit.

Zij liepen nog een geruimen tijd zwijgend voort.

Het bosch, dat zich in de verte als een donkere massa uitstrekte,
begon, naarmate men het naderde, zijn mooie, groene kleur weer aan te
nemen. Men zag aan den kant het donker groen der eiken en de lichtere
bladeren der berken.

"Wij zijn er in," zei haar groote vriend, terwijl hij de takken
wegboog en in het kreupelhout doordrong. "Wij zullen zoo aanstonds
aan een dichte plek komen, waar wij opnieuw halt zullen houden."

Deze dichte plek was niet zoo gemakkelijk te vinden. Het bosch was
zoo dicht, dat het bijna onmogelijk was, verder te komen. Zonder
nog te spreken van de takken, die in het gezicht sloegen, van
de doornstruiken, die de kleederen scheurden en van de vermolmde
boomstammen, die den doortocht versperden, verbond de reusachtige
hop al deze takken van boven, terwijl het wilde klimop en duizend
kruipende planten ze beneden met elkaar vereenigden.

De groote vriend van Maroessia wist echter wel, waar hij moest zijn;
hij had een doel, want hij onderzocht elken struik zorgvuldig, terwijl
hij naar alle geluiden luisterde en nu en dan bleef stilstaan om
na te denken en om op den grond en in het gras het spoor te vinden,
dat hij wenschte te ontdekken.

Eindelijk kwamen zij op de dichte plek aan. Vlak daarbij bevond zich
een open plaats, waar ruimte genoeg was, om halt te houden.

"Rust wat uit, Maroessia. Zie je dit gras en dit mos? Onze rijke hetman
zelf bezat zulk een schitterend tapijt niet. O, als deze weelde hem
voldoende geweest was! Als hij er zich vroeger rekenschap van had
gegeven, dat het goud de slechtste der afgoden is. Ga onder dezen
eik zitten: dat is de groote hetman van het bosch. Hij telt misschien
wel duizend jaren. Hij heeft alles gezien, zonder zich te verroeren."

Dicht bij dezen forschen eik lag op den grond, door de jaren
overwonnen, de tronk van een anderen eik, die in zijn tijd had moeten
wedijveren met dien, welke overeind was blijven staan. Toen de Setsj
er een blik op sloeg, zei hij bij zich zelf: "De bijl heeft nooit dien
boom aangeraakt. Hij heeft nooit de gewelddadigheden der menschen
te verduren gehad, zijn oude ledematen vertoonen geen enkele wond,
de bliksem heeft hem zelfs ontzien, en toch ligt hij daar op den
grond. Zoo neemt alles, wat een begin heeft, na verloop van dagen
of eeuwen een einde. Nog eenige jaren, en deze reus zal tot stof
terugkeeren; maar het stof is vruchtbaar, en weldra zal de eik in een
grasscheutje veranderen. Zoowel in het groot als in het klein is het
waar, dat de dingen zich zelf opwekken."

Het kind luisterde verwonderd naar hem.

"Hij is somber," zei zij bij zich zelf, "en daar heeft hij wel
reden voor."

Zonderling genoeg zag men op den naakten tronk van den ouden eik een
krans van korenbloemen liggen, bijna gelijk aan dien, welken Maroessia
gevlochten had. Hoe kwam dat? De korenbloemen zagen er nog frisch uit.

De blikken van Maroessia wendden zich te gelijk met die van haar
grooten vriend naar dit zonderling verschijnsel. Maar Maroessia gaf
er haar verbazing niet over te kennen, terwijl haar stilzwijgen haar
vriend niet verwonderde. Hij nam den krans in handen en legde dien
op den schoot van Maroessia.

"Die twee zijn juist een paar," zei hij. "Deze krans zegt ons, dat
wij in dit bosch niet alleen zijn; onze vrienden zijn op marsch,
en onze voorhoede is vooruitgegaan."

Eensklaps weerklonk er uit het dichtste van het bosch een geschreeuw,
maar het was niets anders dan het geschreeuw van een vogel, naar het
althans aan Maroessia toescheen.

"Het is zonder twijfel een jongmensch," zei haar groote vriend. "Zijn
stem is nog niet tot volkomen ontwikkeling gekomen. Een man in de
kracht zijns levens zou zich beter hebben doen verstaan."------
FIGURE
------
Man met snor draagt meisje.


En nu deed haar groote vriend met behulp van zijn vingers, die hij naar
zijn lippen had gebracht, zoo'n scherp vogelgeschreeuw hooren, dat de
krachtigste zanger van het bosch er zich in zou vergist hebben. Dit
geschreeuw, dat zonder twijfel verscheidene mijlen ver in den omtrek
werd gehoord, werd weldra beantwoord. Van drie verschillende kanten
antwoordde hem een dergelijk geschreeuw.

"Je moet je niet ongerust maken," zei Tsjetsjewiek tegen
Maroessia. "Begrijp je, waarom het te doen is? Ik ben genoodzaakt,
je eenige oogenblikken alleen te laten. Blijf daar, verander niet
van plaats, ik zal je spoedig komen halen. Verlaat je post niet."

"Ik zal hier blijven," antwoordde Maroessia.

En zij dacht: "Het zijn zeker vrienden, aan wie hij bevelen of
aanwijzingen heeft gegeven voor het overige gedeelte van onze gevluchte
manschappen, die evenals wij vervolgd worden. Het is om ze te redden,
om ze te leiden of om ze nogmaals te verzamelen."

Haar groote vriend had de takken weggebogen, hij wilde zich een weg
door het kreupelbosch banen, maar er kwam een gedachte bij hem op; hij
wilde nog eenmaal een blik slaan op zijn dappere kleine metgezellin.

"Vooral geen sombere gedachten!" zei hij tegen haar. "Laat niets je
terneerslaan, noch vandaag, noch ooit."

"Neen, ik zal niet somber wezen," antwoordde Maroessia. "Ik zal
standvastig zijn. Wees maar gerust, ik ben nu tot alles in staat,
zelfs om te sterven."

Zij wisselden een laatsten blik. Toen verdween haar groote vriend in
het dichte bosch.XX.

DE DOORBOORDE ZAKDOEK.


Maroessia boog zich voorover, om het geluid van zijn voetstappen des
te langer te hooren. Zoolang zij hem kon hooren, verbeeldde zij zich,
dat hij nog bij haar was. Maar weldra hield het gekraak van takken en
het geritsel van bladeren geheel op. Maroessia liet haar beide kransen
vallen, haar lief kopje boog zich voorover en, zonder het te weten,
begon zij na te denken, ja, na te denken.

Zij had zooveel schitterende dingen gezien, zij had zooveel
geheimzinnige en zooveel verschrikkelijke gebeurtenissen meegemaakt,
en de laatste waren zoo treurig! De verdedigers van de Ukraine,
eerst zoo beroemd, daar alles voor hen week, waren verslagen en daarna
verstrooid. "Ik geloof wel," zei ze bij zich zelf, "dat mijn vriend een
laatste poging wil wagen. Het is misschien wel een wanhopige poging,
maar toch zal hij haar doen!" Zij had gedurende dien langdurigen tocht
wel gevoeld, dat ieder van hun schreden een gevaar verborg. Welnu, wat
zou dat? Konden haar groote vriend en zij, de waarachtige Ukrainiërs,
de Ukraine wel overleven? Is het niet beter, te verdwijnen met hetgeen
men liefheeft?

Zij pijnigde zich het hoofd af, om er zich een verklaring van te geven,
dat de menschen, in plaats van elkander lief te hebben, wat haar zoo
gemakkelijk toescheen, hun best deden om elkander kwaad te doen. "Zocht
vader dan twist met zijn buren? Is hij ooit op de gedachte gekomen,
het land en het huis van een ander te nemen, hoewel hij er een paar
heel mooi vond? Waarom wil men ons van onze Ukraine berooven? Zij is
vruchtbaar, zij is het rijkste land van de aarde: is dat een reden
om diegenen daaruit te verdrijven, aan wie zij toebehoort?"

Het bosch werd somber, een onzichtbare hand trok langzamerhand een
reusachtigen zwarten sluier over deze massa's groen. Dat deed haar
denken aan het bosch uit haar sprookje van den bandiet en aan de vlucht
van de arme vrouw, wier geschiedenis zij aan haar vriend had verteld,
toen zij hem voor de eerste maal zag. "Zij was niet ongelukkiger
dan ik," dacht zij, "maar ik heb toch nog liever mijn verdriet dan
het hare."

De laatste lichtstralen, die door de bladeren heendrongen, speelden op
de takken. Zij verdwenen eindelijk geheel, en toen werd het eensklaps
stikdonker. Maroessia stond verwonderd op.

"Hij heeft tegen mij gezegd: 'Ik zal je _spoedig_ komen halen,--ik
zal je slechts _eenige oogenblikken_ alleen laten,--verlaat je post
niet.' Welnu, ik ben op mijn post, er is al een geruime tijd verloopen,
en hij keert niet terug, en geen enkel geluid wijst er op dat hij
gauw hier zal zijn."

De natuur bleef zwijgen. Deze doodelijke stilte maakte, ondanks haar
goeden wil, dat Maroessia bang werd.

Maar eensklaps deden zich van alle kanten geweerschoten hooren, meer
dan honderd, meer dan duizend misschien; men zou gezegd hebben, dat
men op alle plaatsen in het bosch te gelijk aan het vechten was. Het
duurde ongeveer tien minuten, die aan het kind een eeuw toeschenen.

Maroessia zou wel door de boomen hebben willen heenkijken. Als door
een electrischen schok getroffen, was zij op haar teenen gaan staan.

"Hij is het, hij is het, die zich te midden van dit vuur bevindt,"
zei ze bij zichzelf. "Hij was gewapend, hij zal een weg hebben willen
banen voor de manschappen van ons leger. Zij zullen in dit bosch vol
hinderlagen overrompeld zijn!"

En terwijl zij haar brandend voorhoofd met haar handen bedekte,
voegde zij er bij:

"Ik wil niet meer denken. Waartoe dient dat ook? Men moet zijn lot
met gelatenheid afwachten!"

Zij ging weer aan den voet van den grooten eik zitten en bad voor
alles, wat haar dierbaar was.

Op het oogenblik, waarop zij zei: "Heer! geef, dat ik hem nog eens
terugzie!" meende zij te droomen, meende zij de bladeren te hooren
ristelen, de takken te hooren kraken. Maar neen, zij droomde niet:
het geluid kwam van nabij, slechts eenige schreden van daar; haar
wangen werden plotseling met een blos overtogen. Haar oogen vestigden
zich op de plek, waar het gedruisch vandaan kwam. De takken weken
van elkaar, en de gestalte van haar grooten vriend, verlicht door
de zilveren maan, die juist was opgekomen, vertoonde zich aan haar
tusschen het geboomte. Maar was het haar groote vriend wel, of was het
slechts zijn schim? Zijn gezicht was zoo bleek, dat de vreugdekreet,
dien zij wilde uiten, op haar lippen bestierf.

"Maroessia," zei haar groote vriend tegen haar, "zie je dien rooden
zakdoek?"

"Ja, ik zie hem."

"Welnu, ik zal je naar den kant van het bosch brengen. Ik zal je den
weg wijzen. Je moet maar rechtuit loopen, aldoor rechtuit, totdat je
aan een boekweitveld komt; je moet dit veld overloopen; het wordt
door een voetpad gekruist. Dit voetpad zal je naar een kleine brug
brengen: op die kleine brug moet je je beide kransen neerleggen. Aan
den anderen kant van de brug zal je links, achter een molentje, een
klein bosch zien. Er zal uit dit bosch een man te voorschijn komen. Als
hij tegen je zegt: 'Dat God je ter hulpe zij!' moet je hem antwoorden:
'God heeft mij geholpen!' En dan moet je hem dezen zakdoek geven. Je
begrijpt mij wel, niet waar, Maroessia? Zal je niets vergeten?"

Haar groote vriend sprak langzaam, veel langzamer dan hij gewoon
was; men zou gezegd hebben, dat hij niet vlugger kon spreken. Hij
werd gedurig bleeker; groote zweetdruppels parelden er op zijn
voorhoofd. Hij ging tegen een boom aanleunen.

"U bent gewond!" zei Maroessia tegen hem. "Ze hebben u geraakt!"

"Het is maar een lichte schram, Maroessia. Morgen zal er niets meer
van te zien zijn. Ga m'n kind... vlug!"

Hij nam haar bij de hand.

"Wat is uw hand koud!" riep het kind uit.

"Denk maar niet aan mijn hand. Haast je wat! Eerst naar de brug,
dan de twee kransen daarop neerleggen en eindelijk den zakdoek geven
aan den man, die uit het boschje zal komen, als hij tegen je zegt:
'Dat God je ter hulpe zij!' Moed gehouden, Maroessia! Het is voor
het geluk van het overblijfsel der moedige verdedigers van de Ukraine!"

De groote vriend trachtte voor Maroessia een doortocht door het
kreupelhout te banen, maar zijn krachten schoten daartoe te kort. Deze
zwakheid van hem, dien zij als de verpersoonlijking van alle kracht
beschouwde, maakte het meisje angstig. Voor de eerste maal beefde
zij voor den vriend, dien zij als onkwetsbaar had beschouwd. Maar zij
richtte geen vragen tot hem. Zij begreep, dat hij alles had gezegd,
wat hij wilde zeggen.

Eensklaps bogen twee gespierde armen de takken van elkander. Verwonderd
wierp het meisje zich voor haar grooten vriend neer, dien zij
bedreigd dacht.

"Vrees niets, Maroessia," zei Tsjetsjewiek tegen haar, "het is een
vriend, een beproefde en getrouwe vriend."

Maroessia bemerkte te midden der takken een boer van een rijzige
gestalte, die haar eerbiedig, maar vriendelijk groette. Het was
merkbaar, dat het niet voor de eerste maal was, dat hij Maroessia zag.

"Het is mijn kameraad Peter," zei Tsjetsjewiek. "Kijk hem maar eens
aan! Ook hij is een eik!"

"Hij is bijna nog langer dan gij," zei ze uiterst verwonderd.

Peter verspreidde en brak de takken, die aan Maroessia den doortocht
belemmerden. Hij liep achteruit en zijn ongeruste blik wendde zich
niet van Tsjetsjewiek af.

Maroessia zag wel, dat hij dacht, dat haar groote vriend hulp noodig
had. Maar Tsjetsjewiek, die zich van boom tot boom ondersteunde,
zei tegen hem:

"Ga toch heen, Peter! Aan mij moet je niet denken, maar aan de
anderen. Je moet tot elken prijs voorkomen, dat zij in deze verwenschte
hinderlaag vallen."

Bij deze woorden keerde Peter zich plotseling om; de takken bogen of
braken onder het gewicht van zijn lichaam en van zijn voeten, alsof
er een stier voorbijging. Maroessia verwachtte niet, dat zij zoo
spoedig uit het bosch zou komen. Het was haar grooten vriend gelukt,
haar te volgen. Hij wilde haar zijn aanwijzingen nog eens herhalen.

"Je ziet den weg,--het boekweitveld en het voetpad zijn rechts,--aan
het einde van het voetpad is de kleine brug,--de beide kransen moeten
op die kleine brug neergelegd worden. Links aan den anderen kant
is de molen en het kleine bosch, de man en de zakdoek. Daar moet je
heen. Haast je, liefste, haast je! Hier is de zakdoek!..."------
FIGURE

Ieder hecht er zijn bloemkrans aan. Blz. 194.
------Deze zakdoek geleek zoozeer op dien, welken zij eenmaal aan de
schoonzuster van den hetman had aangeboden, dat zij zich afvroeg,
of het niet dezelfde was, en of hij wederom niet voor haar bestemd
zou wezen.

Maroessia nam den zakdoek en zei tegen haar vriend, terwijl zij haar
voorhoofd aan hem toestak:

"Alles zal geschieden, zooals u gezegd hebt."

Tsjetsjewiek had zich niet zonder inspanning voorover gebogen, om
haar een kus te geven. Maar toen hij zich weder oprichtte, zag zij
wel, dat hij waggelde. Als Peter zich niet had gehaast om hem vast
te houden, zou hij gevallen zijn... Maroessia bemerkte toen, dat er
bloed op haar mouw zat.

"Dat is uw bloed!" zei zij tegen hem. "Waar bent u gekwetst? Aan uw
arm? Laat mij de wond verbinden. Zooals u weet, heeft Mefodijewna
een goede ziekenverpleegster van mij gemaakt."

"Wees verstandig, Maroessia," zei haar groote vriend. "Ik heb tot nu
toe aan alle gevechten deelgenomen, zonder bijna geraakt te zijn. Dat
was niet billijk. Ik had mijn deel niet. Deze wond is niets. Een
geweerschot in den arm beteekent niet veel. Wij hebben ons ook
niet op weg begeven om aardbeien te eten. Peter zal dat wel in orde
brengen. Ga nu toch heen, beste meid, en haast je wat! Wij praten te
veel. Als het je gelukt, dezen zakdoek te overhandigen aan dengene,
die hem verwacht, zal je een goed werk doen. Maar daar bedenk ik nog
wat: wikkel dien zakdoek om je hoofd, dan zal men hem spoediger en
reeds in de verte zien, en op je blond haar zal hij goed staan."

"Maar moet u dan hier blijven? Men moet alles in dit bosch
wantrouwen... Zal ik er u terugvinden?"

Terwijl zij deze vraag deed, wikkelde zij met een bevende hand den
rooden zakdoek om haar hoofd.

"Ik zal hier blijven," gaf haar vriend haar ten antwoord, "en als ik
er niet kan blijven, zal ik wel weer bij je weten te komen. Zou iets
ons kunnen scheiden?"

Ditmaal was het een geweerschot, dat voor het kind antwoordde, en
vervolgens een tweede. Van tien kanten te gelijk deed het geweervuur
zich hooren, niet dichtbij, maar veraf.

"Zij zijn weer in het bosch gekomen om een aanval te doen," zei
Peter. "Over vijf minuten kunnen zij hier zijn."

De leeuw had zich weder opgericht. Peter had hem een van zijn pistolen
in de hand gegeven, waarvan hij zich nog kon bedienen.

"Komaan!" zei Tsjetsjewiek tegen Maroessia. "Ga! loop! vlieg, als je
kunt! en vergeet al het overige. Het is voor de Ukraine en voor je
groote vriendin. De zakdoek zal haar van je spreken..."

Maroessia vloog weg als een pijl uit een boog. Maar toen zij aan het
voetpad gekomen was, dat door het boekweitveld heenliep, kon de kleine
gazel geen weerstand bieden aan de verzoeking om zich om te keeren,
ten einde een poging te doen om hem, dien zij met zooveel verdriet
verlaten had, nog eenmaal te zien. Er was niemand meer op de grens
van het bosch. Het geweervuur had niet aangehouden. In het bosch was
het weer doodstil geworden.

Maroessia ging weer verder. Van vermoeidheid was geen sprake meer;
haar vriend had het verlangd; zij had vleugels aan de voeten. Het
boekweitveld is overgeloopen, daar is de kleine brug, zij legt
er haar beide kransen op neer. Een dof geluid was tot haar ooren
doorgedrongen. Zij luistert, het geluid komt naderbij en wordt
duidelijk hoorbaar. Het moet het getrappel zijn van een paard, dat in
galop voortrijdt. Is de ruiter een vriend of een vijand? Het is geen
kozak. In de verte zou men zeggen, dat het een Tartaar was. Toen zij
met den ouden zanger reisde, ontweken zij die Tartaren altijd. Zij
keert terug en loopt de brug nog eens over. Gelukkig liggen de
kransen er nog op. Maroessia is tevreden. Zij zal zich in het riet
verschuilen. De ruiter komt met lossen teugel aanrijden. Zou hij
haar opgemerkt hebben? Zij hoopt van niet. Maar nauwelijks had
Maroessia eenige schreden door dit riet gedaan, dat aan den kant
van den stroom groeide, of er viel een schot. De roode zakdoek,
evenals het lieve kopje, dat hij omgaf, waren te midden van het riet
neergevallen. Men zou gezegd hebben, dat het een patrijs was, die in
zijn vlucht gestuit wordt.

De Tartaarsche ruiter is de brug overgereden. Hij wil er zich van
verzekeren, dat zijn schot raak is geweest; op zijn paard gezeten,
zoekt hij en bemerkt het bevallige lichaam, dat daar op den grond
uitgestrekt ligt. Het is slechts een kind! Maar wat beteekent die
roode zakdoek, dien zij om het hoofd heeft? Het is een vod, die zijn
kogel doorboord heeft. Het is niet de moeite waard, dien op te rapen.

De ruiter spoort zijn paard weder aan, vervolgt zijn weg en verdwijnt
als iemand, die in zijn verwachting teleurgesteld is. Maroessia
was voor hem slechts een schim, die zich op zijn weg even aan hem
vertoond had.

Alles is weder stil geworden. De zaak was ook zoo vlug in haar werk
gegaan. Men zou zeggen, dat er niets bij die brug was voorgevallen.

Intusschen komt er een boer, die een zwaren takkenbos op zijn schouders
draagt, met langzame schreden uit het kleine bosch, dat Maroessia
links van de brug moest vinden. Vervolgens loopt hij den molen voorbij,
die door het heldere licht der maan verzilverd wordt. Hij heeft geen
haast, hij kijkt rechts noch links. Hij heeft er geen vermoeden op,
dat de weg, dien hij wil inslaan, kort geleden niet veilig was.

Hij loopt de brug op. Hij ziet de beide kransen liggen, hij raapt ze op
en haakt ze aan zijn takkenbos vast. Zeker heeft hij dochtertjes. Hij
zal de kransen aan haar geven. Hij is de brug overgeloopen. Zijn
last wordt hem te zwaar. Hij legt dien voor een oogenblik neer en
leunt, om uit te rusten, met zijn armen op den boomstam, die aan deze
eenvoudige brug tot leuning dient. Vandaar kijkt hij werktuigelijk
in de rondte. Wat ziet hij daar in het riet liggen? Men zou zeggen,
dat het een ruiker roode bloemen was. Hij moet dat meer van nabij
bezien. Het is een meisje. Een van haar voeten hangt in het water. Hij
nadert. Hij tilt het ontzielde lichaam op en trekt het een weinig op
den kant. Hij kijkt met medelijden naar het schoon gelaat, dat door den
dood verbleekt is, legt de hand op het kleine, moedige hart, dat niet
meer klopt, slaat het teeken des kruises, spreekt deze woorden uit:
"Dat God je ter hulpe zij!" waarop het kind niet meer kan antwoorden:
"God heeft mij geholpen," staat op en verwijdert zich, terwijl hij zijn
takkenbos vergeet en alleen zijn kransen behoudt, in aller ijl. Hij is
de brug weder overgegaan. Waar gaat hij zoo haastig heen? Verder dan
den molen, naar den kant van het bosch. Wat heeft hij een haast om
er weer in te komen! Wat drukt hij aan zijn borst, wat verbergt hij
onder zijn kleeren? Het is de roode zakdoek, die het blonde hoofd
versierde, het hoofd van het meisje, dat haar vaderland zoo lief
had. Hij neemt dien mede. De roode zakdoek en de kransen zijn ter
bestemder plaatse aangekomen. Maroessia heeft haar taak volbracht. De
anderen, de laatste getrouwen, en haar groote vriendin zijn gered!XXI.

GLORIA VICTIS!


Dat alles is al lang, heel lang geleden. Na verloop van honderd,
misschien wel van tweehonderd jaren, blijft er slechts een legende van
over. Nog heden ten dage kan men op een heuvel, door menschenhanden
gemaakt, den hoogsten van alle van dezelfde soort, die men in dit
land aantreft, een groot kruis van graniet zien staan. Op dit kruis
is met de punt van een dolk een naam gegrift: _Maroessia_.

De geheele heuvel heet de Koergane, dat is het graf van het meisje. Het
is bedekt met een prachtig tapijt van groen, steeds bezaaid met
prachtige en geurige bloemen, die slechts daar groeien, die men
nooit elders heeft gezien en die men nimmer elders zien zal. Die
bloemen zijn prachtig. Als men ze verplant, weigeren zij te groeien:
zij sterven terstond. Men heeft getracht, ze op andere plaatsen te
zaaien: zij komen er zelfs niet op. Men heeft ze een naam gegeven,
den eenigen, die er voor past: men noemt ze Maroessia's.

Men vertelt, dat een kozak, beroemd door zijn moed, zijn verstand,
zijn schoonheid en zijn goedheid, en meer nog door zijn liefde voor
zijn vaderland, dezen grooten heuvel alleen heeft opgeworpen.

Hij had slechts één arm, daar hij den anderen verloren had in het
laatste gevecht, dat er voor de onafhankelijkheid van de Ukraine
geleverd werd; en met de eenige hand, die hem overbleef, de aarde hand
voor hand aandragende, heeft hij dezen heuvel opgeworpen. Hij had
er vele jaren aan besteed. Nog op jeugdigen leeftijd was hij er mee
begonnen, zijn baard en zijn haar waren grijs geworden, toen hij het
voltooide. Intusschen zeggen sommigen, dat een kleine jongen, Taras
genaamd, hem zoolang, zoolang had gebeden en gesmeekt, totdat hij
zijn hulp had aangenomen, en dat op den langen duur ook deze jongen
bij dit werk oud geworden was. De legende zegt verder, dat, toen
de Koergane hoog genoeg was, en toen het kruis er op was geplaatst,
de kozak zich aan den voet daarvan neerzette en er tot aan zijn dood
weende. Vóór dien dag had niemand een leeuw tranen zien storten. Het
zijn de tranen, die er aan zijn oogen ontvloeiden, welke deze zoo mooie
en geurige bloemen deden ontluiken, die vroeger nooit in eenig deel
van de wereld hadden gebloeid. Zij, die de taal der bloemen weten te
verstaan, verzekeren, dat men ze op avonden, als het volle maan is,
kan hooren fluisteren: "Wij kunnen nergens anders bloeien dan op het
graf van hen, die hun leven voor het vaderland hebben gegeven." De
kinderen, jongens en meisjes, vergezeld van hun ouders, komen alle
jaren uit alle deelen van het land, om een bedevaart te doen naar het
graf van het kleine meisje. Ieder hecht er zijn bloemkrans aan. Zij
brengen er portretten heen, medailles, ter eere van Maroessia geslagen.

En er is er geen, die niet Maroessia had willen zijn...


EINDE.INHOUD.


I.    Een onbekend reiziger 1
II.    De kleine Maroessia 12
III.   Een roovergeschiedenis 30
IV.    De vlucht 50
V.    Een ontmoeting 56
VI.    Bij den ouden Kniesj 68
VII.   Op dezelfde plaats 77
VIII.   Het ontwaken van Iwan 84
IX.    De ware Kniesj 92
X.    Men ziet elkaar terug 98
XI.    Woorden en muziek 107
XII.   Men nadert 117
XIII.   De hetman zwicht 124
XIV.   Ontmoetingen 131
XV.    Op het water 135
XVI.   Te Gadiatsj 143
XVII.   Speel niet met dolken! 154
XVIII.  Het gelukkige jaar 164
XIX.   Laatste kransen 173
XX.    De doorboorde zakdoek 182
XXI.   Gloria victis! 192AANTEEKENINGEN


[1] De Setsj is een eiland in den Dnjepr, waar de Zaporoger kozakken
hun legerkamp hadden opgeslagen.

[2] _Pane_, in Polen en in Klein-Rusland het woord voor Mijnheer.

[3] _Barien_, een Rutheensch woord, dat zooveel beteekent als baas.

[4] Eere zij den overwonnenen!

[5] Homerus was de bekendste dichter der oudheid. Hij bezong de
heldendaden van zijn landgenooten, de Grieken.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Maroessia - De Ukraineesche Jeanne D'Arc" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home