Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Mondo kaj koro - Poemoj de K. de Kalocsay
Author: Kalocsay, Kálmán, 1891-1976
Language: Esperanto
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Mondo kaj koro - Poemoj de K. de Kalocsay" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document. MONDO
 KAJ KORO

POEMOJ DE

K. de KALOCSAY


BUDAPEST, 1921.

„PER ESPERANTO AL LA TUTMONDO“Esperanto Presejo de Markovits kaj Garai, Budapest.ENHAVO:

    Nova sento.                 Paĝo

  1. Sonorilludo                   3
  2. Ni laŭdu lin                   5
  3. Pri nia kor’                   6
  4. Je la naskiĝtago de Zamenhof post la mondmilito 7
  5. Supren la korojn                10

    Mondo kaj koro.

  6. Poploj en aleo                 12
  7. Maldolĉa kanto                 14
  8. Iras abiturient’                15
  9. Se ekbrulus                   18
 10. Brulpereo                    19
 11. Ŝiritaj strofoj                 20
 12. Silente, nigre                 21
 13. Kiel la infano                 22
 14. En memorlibron de knabino            23
 15. Knabino en fenestro               23
 16. Am’ ne estas                  24
 17. Ribeleto                    25
 18. Feina sorto                   25
 19. Aglo kaj kolombo                27
 20. Printempa sorĉo                 28
 21. Printempo                    30
 22. Somero                     30
 23. Aŭtuno                     31
 24. Aŭtuna fantazio                 32NOVA SENTO.Sonorilludo.

 Vespere, en la kora, dolora monotono,
 Subite, jen, eksonas la sonorila sono

   Kun frapo ĝemanta,
   Kun voĉo tremanta.

 La batoj ekbruas, fenestron ekskuas
 Kaj milde ekfluas muĝado la sorĉa.
 Ho, son’ sonorila, vi tondrosimila
 Kaj tamen trankvila, ravanta kaj dolĉa!
 Doloro en koro sveninte dronanta
 Sufokas. Mi vokas al bronzo sonanta:

   Ho svingu la langon
   Vi tondre batanta!
   Ho, plend’ via granda
   Traringu la landon!
   Ho plendu la fonton
   De l’ sango riproĉo!
   Ho, tondru la voĉo,
   Ke fendu la monton!
   Estingu flamlangon
   De l’ sent’ malamanta,
   De l’ blinde flamanta
   Volinta la sangon.
   Atingu la kanto
   La koran profundon
   Por vindi la vundon
   Sangintan pro vanto.
   Ho sorĉu la senton
   Indulge lulante,
   Kaj larmojn rulante
   Eksolvu la penton!
   Ho ringo de kantoj!
   Vi fondu la rondon:
   Vi fandu la mondon
   En rond’ de amantoj!

 Kor’ brulas, voĉ’ lulas, min levas, mallevas,
 Pri l’ flamo de l’ amo flagranta mi revas:
 Ke ruĝaj flamlangoj disflugas tra l’ landoj,
 Ekruĝas la vangoj en fratĉirkaŭpreno,
 Kaj frate, en rondo solena, tra l’ mondo
 Ekmuĝas la ondo de l’ kant’ pri Kompreno...

   Sed, ho ve, tremante,
   Lastfoje ĝemante,

 Kun mortadanta muĝo forsonas bronza sono,
 Kaj kaptas min denove dolora monotono...Ni laŭdu lin...

--je memortago pri morto de nia Majstro.--

 Memora fest’ ... dolora fest’!
 Funebre ni solenas.
 Ho flugis for la flam’ de l’ kor’,
 Ni kiun larme benas.

 Nek tondra son’ nun de kanon’,
 Nek sonoriloj festas,
 Nur batsonor’ de nia kor’
 Pri la solen’ atestas.

 En vasta mond’ malgranda rond’
 Ja estas nur la fratoj,
 Sed kun potenc’, majesta senc’
 Kuniĝas korobatoj.

 Ho kunsonor’ de nia kor’
 Funebru la benatan,
 De kies am’ flagranta flam’
 Kunfandis rondon fratan.

 Estingis sin la flam’ de l’ sin’
 Plu ĝia varm’ ne hardas,
 Sed staras jam fandaĵ’ de l’ am’
 Kaj spite frostoj--ardas.

 Ĝin flegu ni, ardegu ĝi,
 Ĝis el malgranda sfero
 Post vintra frost’ la Pentekost’
 Alvenos al la tero.

 Ĝis kun ĝojbril’ flamlangoj mil
 Tra l’ tuta mond’ disflugas
 Ĝis falas, jen, la peza ĉen’,
 Nun kiu langojn jugas.

 Ĝis en kompren’, eterna ben’
 Fratiĝos mondo tuta...
 Ni laŭdu Lin, ke aŭdu nin
 Homaro surdemuta.Pri nia kor’...

 Ni estu fieraj, fratoj
 Pri nia kor’,
 Pri ĝiaj doloraj batoj!

 Ĉar estas la bat’ dolora
 En nia kor’
 Pro tuta la mond’ senkora.

 Nin mok’ kaj malam’ rigardas;
 Sed nia kor’
 Nur amon rebrilas, ardas.

 En vintro de l’ tempo nuna
 Jen nia kor’!
 Ĝi estas la brilo suna.

 Frostiĝas nun sent’ kaj larmo...
 Sun’: nia kor’
 Vanluktas kun la malvarmo.

 Sed venos, ho venos tempo
 Por nia kor’!
 Ni fidu je la printempo!Je la naskiĝtago de Zamenhof post la mondmilito.

--1919.--

 Nun pri armil’ kaj viro, pri paca batalanto
 El fund’ de l’ kor’ eksonu laŭdanta nia kanto!
 Ĉar kreis li miraklon, la tutan homan genton
 Per am’ unuigontan miraklan fundamenton.

  El mondo de l’ barakto, malam’, batalo, pelo
  Li volis montri vojon al alt-brilanta celo,
  Kaj montris li la vojon de l’ savo kaj de l’ bono!
  Sed, ho, orelojn surdajn atingis la admono.

 „Ho, mia kor’!“ li kantis, ĉar kaptis lin doloro:
 Pro tuta mond’ doloris la granda nobla koro,
 Por sangverŝanta mondo ĝi sangverŝante batis.
 Kaj kun doloro fajra ĝi amis kaj kompatis.

  Vir’ milda kaj modesta, sed forta kaj decida,
  Nek batoj de la sorto, nek homa mok’ perfida
  Starigi povis baron al lia fajrintenco,
  Li luktis per espero, obstino, pacienco.

 Kaj en batal’ li mortis, se ankaŭ ne per sabro
 Ĉevalo de l’ milito galopis tra l’ kadavro,
 Lin la Teruro venkis, sur lia freŝa tombo
 Baraktis kun pafita flugil’ la packolombo....

  Ĉu longe furiozos la pereiga flamo,
  Ke ankaŭ ami povas la hom’ nur per malamo,
  Ke amon al patrujo per tio li ekmontras,
  Ke al nacio fremda malbenon fulmotondras?

 Ĉu nin do turmentados eterne la malbeno,
 Ke genton de la gento forbaras malkompreno,
 Ke al aligentanoj la lango estas muta
 Kaj, se parolas, sonas nur blasfemad’ balbuta?

  Ĉu do ankoraŭ longe la hont’ terura restas,
  Ke hom’ al homo lupo, kruela lupo estas,
  Ke patro testamentas malamon al la ido,
  Ke venkas kaj triumfas rikane la perfido?

 Ke ruz’ diabla estas la diplomata moro,
 Ke la mortigon lertan ornamas brila gloro?
 Ke oni masbuĉadon en nom’ de Di’ aranĝas
 Kaj ke la pli potencaj la pli malfortajn manĝas?

  Jen estas mi Hungaro per ĉiu bat’ de koro,
  Per ĉiu gut’ de sango, per ĉiu gut’ de ploro...
  Mi forte radikiĝas en kara ter’ nacia,
  El ĝi suĉita estas ja tuta forto mia.

 Kaj volas mi, ke ĝia art’, manier’, kulturo
 Kunbrilu en la pompo de l’ paca mondkonkuro;
 Ĉar per pereo ĝia pereus io bela,
 Perdiĝus kvazaŭ unu kolor’ de l’ ark’ ĉiela.

  Etendas mi la brakojn por frata ĉirkaŭpreno
  Malsate je konsento, soife je kompreno...
  ...Kaj streĉas sin rigide al manoj miaj pacaj
  Indulge ne manplatoj, sed pugnoj nur, minacaj.

 Forsonas en dezerto la plorobtuza voko...
 Ho mian sekan gorĝon kunpremas jam sufoko,
 Detruas en animo terura kataklismo:
 Amata mia lando baraktas en abismo!

  Ho, super ĝia kapo glav’ Damoklesa pendas,
  Al la pli promesinto landpartojn oni vendas.
  Kaj ploras, ĝemas, plendas la forŝiritaj korpoj,
  Samkiel ĉe la tombo de la patrin’ la orfoj.

 Mi tamen ne blasfemas, malbenojn mi ne sendas,
 Laciĝis jam la brakoj, de longe sin etendas.
 Nun ilin, kun la lasta eksving’ de l’ malespero
 Eklevas mi, kriante el maro de l’ sufero:

  Ho, vi spirit’ benata de l’ paca batalanto
  Estingu la inferon de la nacia vanto!
  Ekfulmu via lumo en malespera nigro,
  Ke ektiminte kuru la diskarnanta tigro.

 La tigro verdokula de l’ malkonkord’, ĵaluzo,
 De l’ rabinstinkt’ nacia, de la perfida ruzo,
 Ke estu fine sekaj la fontoj de la ploro
 Kaj unu la ŝafaro, kaj unu la pastoro.

  Ke ŝultro ĉe la ŝultro laboru ĉiu lando,
  Kunplektu ilin forte de l’ amo florrubando.
  Sur via kun adoro florornamita tombo
  Ekflugu kun sonanta flugil’ la packolombo.

 Kaj kiel Dioniza festen’ per unu fojo
 Ekmuĝu tra la tero la ditiramb’ de ĝojo,
 Ke fine, sub la signo de l’ verdaluma stelo,
 Alvenu, ho alvenu sur teron la ĉielo.Supren la korojn...

  Ho, kavaliroj de la nova sent’,
  Ekbruligantoj estu ni de l’ koroj!
  Flugu de kor’ al kor’ en homa gent’
  Hele flamantaj festaj fajrofloroj!
  Ĝemas mizere, en mallum’ dronante
  Tuta homaro sub malbona sorĉ’,
  Brilu al ili ĉie, lumdonante,
  Koro flamanta, kiel gvida torĉ’.

 Supren la korojn samideana rond’!
 Montru ni ilin al disonanca mond’!
 Ĉar en niaj koroj estas fundament’
 De la pac’, de l’ ben’, de l’ sankta, nova sent’.

  Ho kavaliroj de la Pentekost’!
  Lukti ni devos en bataloj multaj:
  Jen malamikoj: la anima frost’,
  Blinda malam’ kaj malkomprenoj stultaj.
  Veoj alarmas por batal’ benata,
  Grandaj mizeroj vokas nin por arm’.
  Jen la armiloj: la laboro frata,
  Brak’ brakumanta kaj la kora varm’.

 Supren la korojn, samideana rond’!
 Montru ni ilin al disonanca mond’!
 Ĉar en niaj koroj estas fundament’
 De la pac’, de l’ ben’, de l’ sankta, nova sent’.MONDO KAJ KORO.Poploj en aleo.

 ... Poploj staras en aleo...
 Ekiras vent’ kun laŭta veo.

 Ŝirita, trema ĝemospiro.
 Jen: venta kanto pri l’ sopiro.

 Kaj dum la vento vee blovas,
 La poploj treme sin ekmovas.

 L’ unua klini sin komencas,
 Ĝi al la dua riverencas,

 Sed ĝi al tiu vane zumas,
 La trian tiu amindumas.

 La tria flustras al la kvara
 Kun ama tremo foliara,

 Kaj tiel plu ... jen lud’ sencela
 Kaj malfeliĉa kaj kruela

 Kaj en la tuta vic’ la sama:
 Rifuz’ de am’, petego ama...

 Sovaĝe hurlas jam la vento:
 Sopir’, sopir’, sopir’, turmento...

 Sovaĝe ĝemas arb’ vipata
 De la sopiro senkompata...

 Reklini sin ... kaj miksus drone
 Sin branĉ’ kun branĉ’ kaj estus bone,

 Sed la proksim’, la certa havo
 Senloga estas kaj sen ravo,

 Sopiro je l’ neatingebla:
 Jen flam’ de l’ kor’ neestingebla...

 Ho, steloj en la frosta alto!
 Facila nub’ en flug’ sen halto!

 Flor’ sur la pint’ de l’ roko kruta!
 Sur frosta lip’ rifuzo muta!

 Ho, flor’ ravanta de l’ deziro,
 Ho, flor’--velkonta post deŝiro!

 Ĉu veas, plendas nun la vento
 Sub vip’ sovaĝa de l’ turmento,

 Aŭ, dum ni en doloro dronas,
 Ĉu rid’ infera ĝia sonas?Maldolĉa kanto.

 Ekiri, kiel la migruloj...
 Sen cel’, sen hejmo vagi sola...
 Ne turnu sin plu la okuloj
 Al la ĉielo senkonsola!

 Nur ridi belon la naivan
 De la printempa floroĉarmo,
 Kaj lipon havi, sensoifan,
 Avare ŝpari je la larmo

 Rezigni pri ja vana lukto,
 (feliĉon ankaŭ venk’ ne portos),
 Rezigni pri la amvolupto
 Sciante, ke en naŭz’ ĝi mortos.

 Ne lasi plu, ke min ektentu
 Am’ de virino, de amiko.
 (Brilegaj aĵoj, sed, atentu!,
 Dissaltos, kiel sapveziko.)

 Kaj se espero ŝajnus, rava,
 Ne kapti ĝin per mano trema,
 Ĉar ĝi ne estas ŝnuro sava,
 Araneaĵ’ nur, ŝiriĝema.

 Kaj iri nur, sen cel’, sed fido,
 Sen idealoj, sen deziro,
 Sur vangoj, sen la ŝmink’ de rido,
 Kaj pri la mort’: kun ŝultrektiro...

 Kun frostaj vangoj, frosta sento
 Ekfali sur la bulon teran,
 Kaj kun la vekrianta vento,
 Ekkanti kanton malesperan...Iras abiturient’...

 En splena sent’, ĉagrena sent’
 Jen koron ekkaresis
 Arĝentsonor’ de l’ rememor’
 Pri l’ tempoj, kiuj ĉesis.

 Ĝojriĉa temp’, feliĉa temp’
 De l’ knab’ facilanima,
 Ho vivabund’ en kora fund’:
 Viv’ estas ja senlima...!

 Senpena sort’ kaj plena fort’,
 Amika rondo varma,
 Kortuŝa fid’, plenbuŝa rid’
 Pri ia farso ĉarma.

 Ho ora viv’, ĝojflora viv’,
 Flugiloj ĝoj-frapantaj,
 Malĝoj’ kaj dub’: facila nub’...
 Projektoj dolĉe vantaj,

 Studenta temp’, ho venta temp’:
 Aĝ’ de l’ printempa vento!
 Ag’ de April’: en blanka bril’
 Burĝonas knabo sento.

 Naiva am’: soifa jam
 Je kis’ la lipo estas
 Kaj la admir’ per fabla mir’
 La amatinon vestas.

 Naiva poz’: do, sen ripoz’,
 Nur supren sur deklivo!
 Infana sonĝ’, ho, vana sonĝ’,
 Ĉar vekas zorg’ de l’ vivo...

 Reportu brilon al la malĝojanto
 Malnova, kara kant’, adiaŭkanto:

  Iras abiturient’
  Jam for...
  Adiaŭ, ĉiu kunstudent’...!
  Jam for...
  La voj’ al hejm’ jen antaŭ mi,
  Filistro estos ankaŭ mi.
  Jam for... jam for...
  Ni kisu nin je lasta foj’.

 Infana sonĝ’, ho vana sonĝ’,
 Ĉar vekas zorg’ de l’ vivo.
 Kaj svenas ĝoj’ kaj venas voj’
 Malsupren sur deklivo.

 En truda dev’ la fluga rev’,
 La sonĝa mond’ ekpalas,
 Flugila sving’ sen cel-ating’
 Lamiĝas--kaj ni falas.

 Nenie sav’... Nek ama rav’
 Nin helpas por leviĝo.
 Ĉar ĝenas nin, ke venas fin’:
 Aŭ tromp’ aŭ senreviĝo.

 Amika rond’... Ĝin portas ond’
 Malpura: lukt’ por vivo.
 Malam’, malpac’, barakt’ kaj lac’
 Envio, monsoifo.

 Kaj post esper’ la malprosper’
 Eterna kaj rigida
 Splenigas nin, plenigas nin
 Per saĝo tre acida:

 Por kio lukt’: acida frukt’
 Ja estas la espero
 Kaj ĝi de sur branĉ’ sen matur’,
 Defalas al la tero.

 Do lasu nur: viv’ pasu nur,
 Ĉar estas ver’ ordona,
 Ke estas mond’ kaj restas mond’
 Malĝoja kaj malbona.

 Ho ploru, ploru kun la ekploranto
 Malnova, kara kant’, adiaŭkanto:

  Iras abiturient’
  Jam for...
  Adiaŭ ĉiu kunstudent’...
  Jam for...
  La voj’ al hejm’ jen antaŭ mi,
  Filistro estos ankaŭ mi.
  Jam for... jam for...
  Ni kisu nin je lasta foj’...Se ekbrulus...

 El mia, pro l’ sopir’ brulanta kor’
 Ardante fluas mia amsufero.
 Metal’ rigida el fluanta fero’
 Obtuza vers’ fandiĝas el dolor’.

 Jen kanto, kvazaŭ sonorilsonor’
 Funebron soniganta tra l’ aero,
 Jen kant’ sovaĝa, kant’ de l’ malespero:
 Nenie bril’, nenie helkolor’.

 Ho, se ekbrulus en vi ama flamo
 Kaj koron de l’ eterne vin amant’
 Karesus vi per via vera amo.

 Ho kara, tiam estus mia kant’
 El ĝoja or’ farita brilornamo
 Por via kap’, kun pompa diamant’.Brulpereo.

 Am’, artfajraĵo milkolora!
 El kor’ ekflagras vi subite.
 Mi ekbruligis vin. Ravite
 Mi ĝojis pri fajrejoj viaj.

 Espersteletoj verdradiaj
 Brilante tra l’ animo lumis
 Kaj karesante milde zumis
 Pri l’ feliĉego alvenonta.

 Kaj el la koro fajrofonta
 Flagradis flamo bluehela:
 Revado pri plezur’ ĉiela:
 Pri lip-sur-lip’, kaj kor-ĉe-koro.

 Ho, pluv’ arĝenta, pluv’ el oro,
 Ho, dolĉaj flamoj rozkoloraj,
 Ho, dolĉaj sentoj fajrofloraj
 De laŭstudenta am’ naiva...

 Sed ruĝo de l’ sopir’ soifa
 Raketis, falis sur la koron.
 Mi sentis akran bruldoloron,
 Mi tamen ludis plu kuraĝe.

 Kaj nun malhele kaj sovaĝe
 Leviĝis en violkoloro
 La pezaj flamoj de l’ doloro...
 Ektremis mi ĉe l’ ekrigardo.

 Kaj venis kun bruliga ardo!
 Purpur’ terura de l’ pasio
 Galopas fajro jam tra ĉio...
 Mi time miras ĝian svingon.

 Mi krius jam, ho ve, estingon!
 Brulvundoj veas sur animo.
 Kaj kreskas jen la brul’ sen limo,
 Jam kri’ por helpo vane sonas.

 Stertore mi en flamoj dronas,
 Sangnuboj antaŭ la okuloj...
 Ve, mi pereas en la bruloj
 De l’ artfajraĵo milkolora.Ŝiritaj strofoj.

 Memoro, mola lito muska!
 Min kial la sopir’ embuska
 Forpelas de vi ĉiam...

 Ĝemspiron ĵetas la sopiro
 Kaj refalinta ĝemospiro
 Ekbatas koron ŝtone.

 Se brakojn mi al nokt’ etendas,
 Se savan voĉon mi atendas,
 Neniam venas voko.

 La lum’ de l’ sonĝoj iĝas blinda,
 La blu’ de l’ sonĝoj--paliĝinta
 Malplen’ kaj nigro ĉie.

 Kaj mi sveninte, pale kuŝas
 Kaj mian lacan koron tuŝas
 Per brulostampo la dolor’...Silente, nigre...

 Silente, nigre kuŝas mia sento
 Simile al la ond’ de l’ nokta mar’,
 Se kaŝis sin la lun’ kaj la stelar’,
 Se kuŝas en laŭsvena dorm’ la vento.

 Dolora sent’, ho kuŝu en silento...
 Brilanta penso kaj brilanta far’
 Jam vane lumus tra la nuba bar’,
 Ventege vane vipus vin turmento.

 Ĉar ŝi, la ŝip’, por kiu vin sopir’
 Perfortis, pelis al freneza peno,
 Neatingebla estas por dezir’;

 Kuŝante jam feliĉe en haveno,
 Ve, en la brakoj de alia vir’
 Kun senkonscia arda ĉirkaŭpreno.Kiel la infano...

 Ho vivo, min lacigis via vojo.
 Suferon veran
 Ne povas doni al mi la malĝojo.

 Se la dolor’ sur mia brust’ genuas,
 Mi laŭte ne ekkrias:
 Mi kutimiĝis al ĝi, mi enuas.

 Ho viv’, sen peno, sen ribel’, ĉagreno
 Mi vin trenadas:
 Kaptito trenas ŝarĝon de l’ kateno.

 Se brilas ĝoj’, mi ĝin kun spleno spita
 Rigardas, kvazaŭ
 Ornamojn de l’ katen’ la hom’ kaptita.

 Jes, vivo, min lacigis via vojo
 Korpuŝon veran
 Jam donas al mi nek malĝoj’, nek ĝojo.

 Mi estas pri vi, kiel la infano
 Pri la ludilo.
 Li ĝin enuas, ĵetus for el mano,

 Li ĵetus for, kaj tamen, se ĝin oni
 Forpreni volas,
 Li ploras, veas kaj ne volas doni.En memorlibron de knabino.

 Kvieta, dolĉa estu via viv’
 Kaj gaja, kiel ludo de infanoj
 Dancantaj vigle, manoj en la manoj
 Je maj-maten’ sur suna montdekliv’.

 Se venas ankaŭ iom da dolor’
 Ĝi estu, kiel siluet’ de mano,
 Se ombroludon ludas la infano:
 Facila, farsa, flirtu baldaŭ for.

 Deziroj, kiel ŝafidetoj, ĉie
 Vagadu vigle, pro l’ odor’ ebrie
 Sur verdaj kampoj inter florornamo,

 Ĝis fine ilin kun vipanta pelo
 Direktos al la ununura celo
 Paŝtist’ sovaĝa: la unua amo.Knabino en fenestro.

 Florante vi en la fenestro sidas,
 La strattumulton vi mirante vidas,
 Kompato dolĉa tuŝas mia ĉe koro:
 Sort’ via estas, kiel sort’ de floro.

 Etendas sin jam manoj florŝirantaj,
 Viajn petalojn havi dezirantaj,
 Sed ho ne ties, kiun vi salutus
 Per klin’, kaj lipojn per miel’ vi ŝutus.

 Okul’ ekbrilos, koro ekfrapetos,
 Se venos, kaj la ŝnurŝtuparon ĵetos
 De la esper’ naskita sonĝo-vir’
 El sonĝoj alvenanta kavalir’--

 Aŭ koron, vangojn, dum atendo vana
 Enmaskos tempo, la kruelemana
 Per frosta krusto kaj per velkosign’.
 Kaj vi fenestron fermos kun rezign’.Am’ ne estas...

 Ho, am’ ne estas ludo,
 Sed forta sorta trudo.
 Ĝi svingas sian vipon
 Al lip’ pelante lipon.

 Ni timas ĝian baton,
 Kapricon, senkompaton,
 Sub ĝia jug’ ni svenas...
 Kaj tamen ĝin ni benas.Ribeleto.

 Ho, kiom da bataloj en la mondo!
 Egale estas, kio ajn min gvidus,
 Nur foje jam min mi batali vidus.

 Ĉu do ne estas, kiel ĉiu homo,
 Knedita mi el karno kaj sopiro,
 Ke sidas mi inerte, kun ĝemspiro?

 Ĉu do utilas, ĉu al iu plaĉas,
 Ke jen, mi estas bona, kiel pano,
 Kaj mi sekiĝas, aŭ min mus’ formaĉas...Feina sorto.

 Feino vivis en la lag’
 Kun viv’ soleca kaj kvieta
 Kaj al la bord’ je unu tag’
 Alvenis juna vir’ poeta.

 Kaj bela estis la junul’
 Kaj bukla lia brunhararo,
 Ardante brilis sorĉa brul’
 En lia nigra okulparo.

 Ekvidis ŝin la juna vir’,
 Ekflamis lia kor’ amema,
 Li kantis kanton pri l’ sopir’
 Kaj vokis ŝin per voĉo trema.

 Solecon frostan de l’ fein’
 Neniam tuŝis voĉo tia,
 Ensorĉis por eterne ŝin
 La okulparo flamradia.

 Kaj plenumiĝis ŝia sort’,
 Tra l’ koro boris amo-sago
 Tirate de ravanta fort’
 Sen vol’ ŝi venis el la lago.

 Iliajn lipojn ama brul’
 Kunfandis. Vane vokis ondo.
 Ŝi, man’ en mano kun junul’,
 Ekiris al mortema mondo.

 Kaj estis por eterne for’
 Fedigno virgulina, sorĉa,
 Ŝi donis ĝin plezure por
 La ravo de la amo dolĉa.

 Kaj ne ekfloris plu narcis’
 Se lipojn ŝi por rid’ malfermis,
 Ne milda flor’, sed fajra kis’
 Sur ŝiaj ruĝaj lipoj ĝermis.

 Kaj se ekkaptis ŝin dolor’,
 L’ okuloj plu ne perlojn rulis.
 Sed vera, homa, sala plor’,
 Varmega larm’ en ili brulis.

 Kaj ĉiam pli kaj pli da larm’
 Elgutis al ŝi el okulo,
 Ĉar, ve, ekvelkis ŝia ĉarm’,
 Kaj ŝin forlasis la junulo.

  *

 Feinoj, estas la destin’
 Por vi kruela kaj malbrila.
 La sort’ elekti trudas vin,
 Elekto estas malfacila:

 Fevivon frostan vivi sur
 La koro kun glacia krusto,
 Aŭ en pasema amplezur’
 Ekvelki sur la vira brusto.Aglo kaj kolombo.

 Rideto, jen, sur mia vang’ ekfloris
 Hodiaŭ, pale strange kaj kun tim’.
 Dum nova movo pro la malkutim’
 Vizaĝo mia kvazaŭ ekdoloris.

 Pro l’ mond’ malica ĝemis mi kaj ploris,
 Ĉar ho, plorinda estas ĝi sen lim’;
 Dolor’ kruela sidis sur anim’
 Kaj kiel aglo, ungojn ĝi enboris.

 Sed kun esper’ ravanta nun mi ridas,
 Ĉar jen, kolombon dolĉan nun mi vidas,
 Mi vidas nun, virino kara, vin.

 Kaj certe mi atendas la miraklon,
 Ke venos, venos de l’ doloro fin’:
 Ke la kolombo venkos nun la aglon.Printempa sorĉo.

 Flirtanta eta papili’
 Flugadas super kampa vojo.
 Ho, en lazur’ flugpendu nur!
 Mi nun forgesas pri l’ malĝojo

 Kaj tuta la flugila polv’
 Pentrinta mian infanmanon
 Surpluvas min, kaj al la sin’
 Ĝi portas post doloro sanon.

 Kun kis’ tumultas al la kor’
 De l’ infanaĝo mil memoroj,
 Nenie pent’, malĝoja sent’,
 Kruela aro de l’ doloroj.

 Mi serĉas: kien estas for
 Amdorn’: malnova dolorilo...?
 Jen, en la kor’ arĝentsonor’:
 Ĝojŝafidet’ kun sonorilo.

 Ho ora sun’, ho silkĉiel’!
 Facila nub’ el purarĝento!
 Printemp’ sen lim’! El la anim’
 Rifuĝas ĉia splena sento.

 La kamp’, sonanta ondfein’,
 Ornamis buklojn nun per floroj
 Ŝi kantas jen, sin banas en
 Rivero dolĉa de l’ odoroj.

 Ho, kia tril’ de l’ birda ar’!
 Sur arboj dolĉa floro-ĉarmo!
 Kun laŭta ĝem’ ĉu do mi mem
 Min lavis per maldolĉa larmo?

 Ho, vi mensogis al mi, kor’,
 Ke estas tuta viv’ sufera,
 Ĝojkriu nun, eksciu nun
 Ke estis via vort’ malvera.

 Plezuro kia estas nun
 Doloron per kalkano jugi!
 Ho, kia ĝu’: sub brila blu’
 Sur kamp’ ekkuri... suprenflugi...Printempo.

 Nun tiklas la herbojn petole la vento,
 Nun tiklas la koron sopiro flugila...
 La kampon silkharan per ombro facila
 Dorlote karesas nubet’ el arĝento.

 En vesto odora kaj blanka la branĉo
 Ridetas kun ros’ sur burĝon’ sia ĉarma.
 Vi pensus, kun ĝojo hontema kaj larma
 Fraŭlino atendas je ven’ de l’ fianĉo.

 Kaj birdoj ekkantas printempan ĝojĥoron,
 En brila aer’ papilioj promenas,
 Delogas, kisinte forlasas la floron.

 La rav’ de l’ ĝermado kaptite min tenas,
 Plenbruste enspiras mi ter-bonodoron...
 Ho, dolĉa ... volupta ebrio ... mi svenas...Somero.

 Ĝis limoj de l’ vido ondadas tritikoj.
 Jen flava mareg’ sub ardanta sunbrilo...
 Sub propra la ŝarĝo jam antaŭ falĉilo
 La kapojn ekklinas humile la spikoj.

 Virino benata, la Tero Patrino
 Infanojn alvokas: do venu, ho homoj,
 Kaj suĉu el sukoj kaj el la aromoj,
 Infanoj avidaj, do venu al sino.

 Kaj ili alvenas, kaj venas ne vane,
 Kaj falas la beno abunde, sen fino
 Patrino amanta ĝin ŝutas plenmane.

 Sopir’ min ekkaptas: per pia kapklino
 L’ adoron ekmontri kaj fali infane
 Sur bruston benatan de l’ Tero-Patrino.Aŭtuno.

 En flava arbaro aŭtuna mi kuŝas...
 Faladas zigzage kaj zumas folioj,
 Susuras la vento ĉe miaj tempioj,
 La frunton freŝige, karese ĝi tuŝas.

 Tra l’ arboj filtriĝas nur kvazaŭ murmuro
 De psalmoj: kantado de vinrikoltantoj...
 Mi pensas: mortanton pripreĝas la kantoj
 Lasthorojn nun vivas la granda Naturo.

 Odoron elspiras mortante la floroj,
 Sur min folipluvon la arboj subsendas,
 Ho pompo funebra, aŭtunaj koloroj!

 Mi kuŝas, mi kuŝas kaj brakojn etendas
 Ebrie pro venta susur’ pro l’ odoroj...
 Mi ian miraklon aŭtunan atendas...Aŭtuna fantazio.

 Jen, kiel virino en plena maturo,
 En plena beleco, sed sur la vizaĝo
 Jam kun la signetoj de l’ velko, de l’ aĝo,
 Baraktas volupte l’ aŭtuna Naturo.

 En varma ventspiro sopiro sufokas,
 Ĝemadas la arboj amsenton ebrian
 Kaj ŝiras de l’ korp’ ŝi la veston folian:
 Por am’ ŝi amanton: la sunon alvokas.

 Sed iĝis malvarma radio la suna:
 Ĝi kisi ne plu, jam karesi nur povas:
 Amanto fidela jam iĝis maljuna.

 Karesas li, fine kvieton ŝi trovas.
 Kaj ĉion ekregas silento aŭtuna...
 Nur foje folion la vento ekmovas.EL LA HUNGARA LITERATURO

ĝis nun aperis en Esperanto:


Arpado Abonyi: Mallumaĵoj. Tradukis Paŭlo de Lengyel.

Zoltano Ambrus: La bazaro brulas. Tr. Dro Karlo Mezei. En la sama
kajero: A. Vay: La ŝtonpististo. Tr. Dro Adalberto de Rácz.

*Andreo Ady: La Wagram-Odo. Tr. Dro Rudolfo de Rajczy. En la sama
kajero: Ludoviko Biró: La infano. Tr. Adalberto Dobler kaj:
Julio Krudy: La Prauloj. Tr. Dro Rudolfo de Rajczy.

Arpado Berczik: Kiu ne povas plori... Tr. Dro Leono Loránd. (Tri
noveloj) En la sama kajero: Francisko Molnár: La kitklubo. Tr.
Izoro Kelemen kaj: Soma Guthi: Demandoj konfesigaj. Tr. F. Varga.

*Eŭĝeno Heltai: Gertie. Tr. Ferdinando Varga. (En la sama kajero
du originalaĵoj de Ferdinando Varga.)

*Francisko Herczeg: Marĉfloro. Tr. F. Göltl.

Francisko Herczeg: Hungaraj rakontoj. Tr. A. Panajott.

Maŭro Jókai: Du noveloj. (La edzino de falinto. Pola rakonto.)
Tr. Johano de Luczenbacher.

Kolomano Mikszáth: Fantomo en Lubló. Tr. Jenő Forster.

Francisko Móra: Kiam mi en ĉielo estis. (Kvar noveloj). En la
sama kajero: Vilhelmo Sz. Szigethy: Kitelo de virino Sankta
Anno. Stefano Tömörkény: Hirundoj. Miĥaelo Cserzy: Sur la vojo
de la malboniĝo. Tr. Dionizo Muzsnai.

Aleksandro Petőfi: Elektitaj poemoj. Tr. Dro Euĝ. Fuchs.

*Aleksandro Petőfi: Hungara Poemaro I. kaj. II. Tr. Dro R. Fiedler,
A. de Marich kaj Dro R. de Rajczy. En la kajero IIa poemoj ankaŭ
de Johano Arany, Danielo Berzsenyi kaj Miĥaelo Szabolcska.

Miĥaelo Vörösmarty: Ilonjo Bela. Tr. Dro Euĝ. Fuchs.


Noto: La libretoj per * signataj elĉerpiĝis!En sama formo aperis:

 SES NOVELOJ
 de JÓKAI, MIKSZÁTH, HERCZEG kaj MOLNÁR.

 BONHUMORAJ RAKONTOJ
 de nuntempaj verkistoj.


Pri Hungarlando en Esperanto ĝis nun aperis:


Alvoko kaj Respondo de la Hung. Scienca Akademio.

Dr. L. Buday: La ekonomia unueco de Hungarujo.
Tradukis Rafaelo Bartal.

Gvidlibroj de Budapest, Szeged Arad, Hortobágy.

Kajero pri hungaraj banejoj.


Se Vin interesas Hungarlando, abonu la „Hungaran
Esperantisto-n“ (Szeged, Szentháromság-utca 30.)

 Esperantajn librojn, glumarkojn,
 afiŝojn gazetojn kolektas, vendas,
 peras, sciigojn havigas:

Hungara Esperanto Servo

Adreso: Paŭlo Balkányi, Budapest, VI., Hajós-u. 15.

VIA DEVO estas:

1) IDEALA = helpi la interkomprenon de la popoloj per disvastigo
de la ideo kaj literaturo de Esperanto!

2) PRAKTIKA = aliĝi al la Universala Esperanto Asocio, uzi kaj
uzigi ĝiajn servojn!

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Mondo kaj koro - Poemoj de K. de Kalocsay" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home